جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1397

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز 1397

 

ردیف  نام کارگاه / دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال)   ثبت‌نام
1 آیین دادرسی مالیاتی (چگونگی حل اختلافات و مراجع دادرسی مالیاتی در ایران) جناب آقای میر محسن طاهری تاری 05/07/97 پنجشنبه

9 تا 13

4 ساعت 1.200.000

1.080.000* 28/6/97

1.020.000*

2 اجرای احکام کیفری در رویه عملی دادسرا آقای یاسر جعفری 08/07/97

09/07/97

10/07/97

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

14 تا 18

 12 ساعت 2.500.000

2.250.000* 30/6/97

2.130.000*

3 اظهارنامه و نحوه نگارش آن آقای دکتر نور محمد صبری 12/07/97 پنجشبه

9 تا 13

4 ساعت 1.550.000

1.400.000* 4/7/97

1.320.000*

4 قراردادهای تجاری بین‌المللی (نمایندگی،توزیع،فرانشیز،جوینت‌ونچر،تأمین کالا و …) آقای دکتر مجتبی اصغریان 13/07/97 جمعه

9 تا 17

8 ساعت 2.700.000

2.430.000* 6/7/97

2.300.000*

5 کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دکتر مسعود منشدی 01/09/97 دوشنبه

9 تا 17

8 ساعت 2.200.000

1.980.000* 9/7/97

1.870.000*

ثبت‌نام
6 روش‌های مشارکت در ساخت و پیش‌فروش آپارتمان‌ها آقای دکتر نصیر مشایخ 01/09/97

 

سه شنبه

چهار شنبه

9 تا 17

8 ساعت 2.200.000

1.980.000* 10/7/97

1.870.000*

ثبت‌نام
7 مقررات کیفری معاملات دولتی آقای نادر همایونی 19/07/97 پنجشنبه

9 تا 17

8 ساعت 2.300.000

2.070.000* 12/7/97

1.960.000*

8 قرارداد کار

(انعقاد، حق‌السعی، خاتمه )

 

آقای دکتر وحید آگاه 19/07/97 پنجشنبه

9 تا 13

4 ساعت 1.500.000

1.350.000* 12/7/97

1.280.000*

9 سرقفلی و حق کسب و پیشه آقای مهدی زینالی 19/08/97

20/08/97

دوشنبه

سه شنبه

15 تا 19

8 ساعت 2.000.000

1.800.000* 16/7/97

1.700.000*

 

ثبت‌نام
10 آیین دادرسی کاربردی در دعاوی طاری آقای دکتر حسن فضلی 25/07/97 چهارشنبه

14 تا 19

5 ساعت 1.900.000

1.710.000* 18/7/97

1.620.000*

 

11 مهارت‌های تنظیم قرارداد خانم دکتر نگار عقیقی 26/07/97 پنجشنبه

9 تا 13

4 ساعت 1.500.000

1.350.000* 19/7/97

1.280.000*

 

12 تغییرات ثبتی شرکت‌های سهامی آقای دکتر محمود احمدلو 28/07/97

30/07/97

شنبه

دوشنبه

15 تا 19

8 ساعت 2.500.000

2.250.000* 21/7/97

2.130.000*

13 رویه و مقررات تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه‌ها آقای دکتر نصیر مشایخ 02/08/97 چهار شنبه

10 تا 18

8 ساعت 2.400.000

2.160.000* 25/7/97

2.040.000*

14 چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات جناب آقای میر محسن طاهری تاری 08/09/97 پنجشبه

15 تا 19

4 ساعت 1.700.000

1.530.000* 26/7/97

1.450.000*

  ثبت‌نام
15 حقوق بیمه خانم عذرا دادرس جوان 03/08/97 پنجشبه

9 تا 17

8 ساعت 2.500.000

2.250.000* 26/7/97

2.130.000*

16 مقاله، پروپزال و پایان‌نامه‌نویسی خانم دکترمریم میر محمد صادقی 20/08/97

27/08/97

یکشنبه ها

15 تا 18

6 ساعت 2.100.000

1.890.000* 13/8/97

1.790.000*

ثبت‌نام
17 حقوق بیمه دریایی خانم فائزه طباطبایی 21/08/97

22/08/97

دوشنبه

سه شنبه

14 تا 18

8 ساعت 1.600.000

1.440.000* 14/8/97

1.360.000*

  ثبت‌نام
18 بررسی کاربردی جرم انتقال مال غیر آقای دکترسجاد  مظلومی 23/08/97

30/08/97

چهار شنبه ها

14 تا 18

8 ساعت 1.900.000

1.710.000* 16/8/97

1.620.000*

ثبت‌نام
19 ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی آقای دکتر حمید قنبری 26/08/97 شنبه

9 تا 17

8 ساعت 2.200.000

1.980.000* 17/8/97

1.870.000*

ثبت‌نام
20 بررسی انواع جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی و نحوه پیگیری آنها در محاکم قضائی آقای مهندس محسن موسوی 28/08/97 دوشنبه

14 تا 18

4 ساعت 1.700.000

1.530.000* 21/8/97

1.450.000*

ثبت‌نام
21 راهکارها و چالش‌های  پیگیری دعاوی پروژه از طریق مراجع قضایی دادگستری آقای دکتر مسعود منشدی 29/08/97 سه شنبه

9 تا 17

8 ساعت 2.100.000

1.890.000* 22/8/97

1.790.000*

ثبت‌نام
22 حقوق اراضی و منابع طبیعی شهری آقای عباس بشیری 06/09/97

13/09/97

سه شنبه ها

16 تا 20

8 ساعت 2.550.000

2.300.000* 29/8/97

2.170.000*

ثبت‌نام
23 حقوق داوری تجاری بین‌المللی آقای دکتر مشکان مشکور 07/09/97 چهار شنبه

9 تا 17

8 ساعت 2.700.000

2.430.000* 30/8/97

2.300.000*

ثبت‌نام
24 دستور موقت و تأمین خواسته با رویکرد کاربردی آقای دکتر حسن فضلی 08/09/97 پنجشنبه

9 تا 14

5 ساعت 1.800.000

1.620.000* 1/9/97

1.530.000*

ثبت‌نام
25 مباحث حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی آقای دکتر علیرضا مسعودی 10/09/97

17/09/97

شنبه ها

14 تا 18

8 ساعت 2.500.000

2.250.000* 3/9/97

2.120.000*

ثبت‌نام
26 اینکوترمز 2010 آقای دکتر حسین قربانیان 11/09/97 یکشنبه

14 تا 18

4 ساعت 1.800.000

1.620.000* 4/9/97

1.530.000*

  ثبت‌نام
27 قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در رویه قضایی آقای یاسر جعفری 12/09/97

19/09/97

دوشنبه ها

14 تا 18

8 ساعت 1.550.000

1.400.000* 5/9/97

1.320.000*

ثبت‌نام
28 چگونه یک حقوق‌دان می تواند به یک برند تبدیل شود؟

(Personal Branding)

آقای دکتر حسن فدایی 14/09/97 چهارشنبه

9 تا 12

3ساعت 1.200.000

1.080.000* 7/9/97

1.020.000*

ثبت‌نام
29 واخواهی و اعتراض ثالت در رویه عملی آقای دکتر حسن فضلی 14/09/97 چهارشنبه

14 تا 19

5ساعت 1.800.000

1.620.000* 7/9/97

1.530.000*

ثبت‌نام
30 آشنایی با بازار سرمایه آقای دکتر غلامعلی میرزایی منفرد 15/09/97 پنجشنبه

9 تا 17

8 ساعت 2.200.000

1.980.000* 8/9/97

1.870.000*

ثبت‌نام
31 حقوق کاربردی دعاوی بانکی آقای دکتر حسین قربانیان 18/09/97 یکشنبه

14 تا 18

4 ساعت 1.700.000

1.530.000* 11/9/97

1.450.000*

ثبت‌نام
32 آشنایی با حقوق مالکیت فکری

( بررسی دعاوی اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی)

آقای دکتر علی زند وکیلی 20/09/97

27/09/97

سه شنبه ها

15 تا 18

6 ساعت 1.800.000

1.620.000* 13/9/97

1.530.000*

ثبت‌نام
33 شرح کاربردی حقوق خانواده آقای دکتر حسن فدایی 21/09/97 چهارشنبه

14 تا 18

4 ساعت 1.850.000

1.670.000* 14/9/97

1.580.000*

ثبت‌نام
34 اقسام و آثار بیمه‌های اجباری و اختیاری تأمین اجتماعی در خصوص اشخاص و قرارداد ها (چطور بیمه کمتری بپردازیم؟) آقای دکتر وحید آگاه 22/09/97 پنجشنبه

9 تا 13

4 ساعت 1.500.000

1.350.000* 15/9/97

1.280.000*

ثبت‌نام
35 نکات  حقوقی راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا

(legal issues of launching startup companies)

خانم دکتر طیبه صاحب 24/09/97 شنبه

9 تا 17

8 ساعت 2.300.000

2.070.000* 17/9/97

1.960.000*

ثبت‌نام
36 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

 

خانم عذرا دادرس جوان 25/09/97

26/09/97

یکشنبه

دوشنبه

17 تا 20

6 ساعت 2.500.000

2.250.000* 18/9/97

2.130.000*

ثبت‌نام
37 مباحث کاربردی ادله اثبات در امور کیفری آقای یاسر جعفری 28/09/97 چهارشنبه

14 تا 18

4 ساعت 1.550.000

1.400.000* 21/9/97

1.320.000*

ثبت‌نام
38 فرايند بر گزاري مناقصات در معاملات دولتي و دعاوي مرتبط آقای نادر همایونی 29/09/97

30/09/97

پنجشنبه

جمعه

9 تا 17

16 ساعت 3.300.000

2.970.000* 22/9/97

2.810.000*

ثبت‌نام
39 چگونه با پرداخت صحیح مالیات از جرم و جریمه مالیاتی پیشگیری نماییم؟

 

آقای مهدی غریب 29/09/97 پنجشنبه

9 تا 13

4 ساعت  

1.200.000

1.080.000* 22/9/97

1.020.000*

 

ثبت‌نام

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • قیمت ها بالاست یک مقدار قیمت ها رو تعدیل کنید اوضاع وخیم اقتصادی مانع بهره مندی از این کلاس ها برای بسیاری از افراد است

    پاسخ
  • سلام..
    لطفا در خصوص ثبت شرکت و برند نیز دوره های آموزشی برگزار نمایید.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up