جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۷

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۷

 

ردیف  نام کارگاه / دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱ آیین دادرسی مالیاتی (چگونگی حل اختلافات و مراجع دادرسی مالیاتی در ایران) جناب آقای میر محسن طاهری تاری ۰۵/۰۷/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۲۸/۶/۹۷

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

۲ اجرای احکام کیفری در رویه عملی دادسرا آقای یاسر جعفری ۰۸/۰۷/۹۷

۰۹/۰۷/۹۷

۱۰/۰۷/۹۷

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

 ۱۲ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۳۰/۶/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

۳ اظهارنامه و نحوه نگارش آن آقای دکتر نور محمد صبری ۱۲/۰۷/۹۷ پنجشبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت ۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰* ۴/۷/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

۴ قراردادهای تجاری بین‌المللی (نمایندگی،توزیع،فرانشیز،جوینت‌ونچر،تأمین کالا و …) آقای دکتر مجتبی اصغریان ۱۳/۰۷/۹۷ جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۶/۷/۹۷

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

۵ کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دکتر مسعود منشدی ۰۱/۰۹/۹۷ دوشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۸۰٫۰۰۰* ۹/۷/۹۷

۱٫۸۷۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۶ روش‌های مشارکت در ساخت و پیش‌فروش آپارتمان‌ها آقای دکتر نصیر مشایخ ۰۱/۰۹/۹۷

 

سه شنبه

چهار شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۸۰٫۰۰۰* ۱۰/۷/۹۷

۱٫۸۷۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۷ مقررات کیفری معاملات دولتی آقای نادر همایونی ۱۹/۰۷/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۷۰٫۰۰۰* ۱۲/۷/۹۷

۱٫۹۶۰٫۰۰۰*

۸ قرارداد کار

(انعقاد، حق‌السعی، خاتمه )

 

آقای دکتر وحید آگاه ۱۹/۰۷/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۱۲/۷/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

۹ سرقفلی و حق کسب و پیشه آقای مهدی زینالی ۱۹/۰۸/۹۷

۲۰/۰۸/۹۷

دوشنبه

سه شنبه

۱۵ تا ۱۹

۸ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۱۶/۷/۹۷

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

 

ثبت‌نام
۱۰ آیین دادرسی کاربردی در دعاوی طاری آقای دکتر حسن فضلی ۲۵/۰۷/۹۷ چهارشنبه

۱۴ تا ۱۹

۵ ساعت ۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۱۸/۷/۹۷

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

 

۱۱ مهارت‌های تنظیم قرارداد خانم دکتر نگار عقیقی ۲۶/۰۷/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۱۹/۷/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

 

۱۲ تغییرات ثبتی شرکت‌های سهامی آقای دکتر محمود احمدلو ۲۸/۰۷/۹۷

۳۰/۰۷/۹۷

شنبه

دوشنبه

۱۵ تا ۱۹

۸ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۲۱/۷/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

۱۳ رویه و مقررات تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه‌ها آقای دکتر نصیر مشایخ ۰۲/۰۸/۹۷ چهار شنبه

۱۰ تا ۱۸

۸ ساعت ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۲۵/۷/۹۷

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

۱۴ چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات جناب آقای میر محسن طاهری تاری ۰۸/۰۹/۹۷ پنجشبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۲۶/۷/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۱۵ حقوق بیمه خانم عذرا دادرس جوان ۰۳/۰۸/۹۷ پنجشبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۲۶/۷/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

۱۶ مقاله، پروپزال و پایان‌نامه‌نویسی خانم دکترمریم میر محمد صادقی ۲۰/۰۸/۹۷

۲۷/۰۸/۹۷

یکشنبه ها

۱۵ تا ۱۸

۶ ساعت ۲٫۱۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۹۰٫۰۰۰* ۱۳/۸/۹۷

۱٫۷۹۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۱۷ حقوق بیمه دریایی خانم فائزه طباطبایی ۲۱/۰۸/۹۷

۲۲/۰۸/۹۷

دوشنبه

سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت ۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۱۴/۸/۹۷

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۱۸ بررسی کاربردی جرم انتقال مال غیر آقای دکترسجاد  مظلومی ۲۳/۰۸/۹۷

۳۰/۰۸/۹۷

چهار شنبه ها

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت ۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۱۶/۸/۹۷

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۱۹ ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی آقای دکتر حمید قنبری ۲۶/۰۸/۹۷ شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۸۰٫۰۰۰* ۱۷/۸/۹۷

۱٫۸۷۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۰ بررسی انواع جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی و نحوه پیگیری آنها در محاکم قضائی آقای مهندس محسن موسوی ۲۸/۰۸/۹۷ دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۲۱/۸/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۱ راهکارها و چالش‌های  پیگیری دعاوی پروژه از طریق مراجع قضایی دادگستری آقای دکتر مسعود منشدی ۲۹/۰۸/۹۷ سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۱۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۹۰٫۰۰۰* ۲۲/۸/۹۷

۱٫۷۹۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۲ حقوق اراضی و منابع طبیعی شهری آقای عباس بشیری ۰۶/۰۹/۹۷

۱۳/۰۹/۹۷

سه شنبه ها

۱۶ تا ۲۰

۸ ساعت ۲٫۵۵۰٫۰۰۰

۲٫۳۰۰٫۰۰۰* ۲۹/۸/۹۷

۲٫۱۷۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۳ حقوق داوری تجاری بین‌المللی آقای دکتر مشکان مشکور ۰۷/۰۹/۹۷ چهار شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۳۰/۸/۹۷

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۴ دستور موقت و تأمین خواسته با رویکرد کاربردی آقای دکتر حسن فضلی ۰۸/۰۹/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۴

۵ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۱/۹/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۵ مباحث حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی آقای دکتر علیرضا مسعودی ۱۰/۰۹/۹۷

۱۷/۰۹/۹۷

شنبه ها

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۳/۹/۹۷

۲٫۱۲۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۶ اینکوترمز ۲۰۱۰ آقای دکتر حسین قربانیان ۱۱/۰۹/۹۷ یکشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۴/۹/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۲۷ قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در رویه قضایی آقای یاسر جعفری ۱۲/۰۹/۹۷

۱۹/۰۹/۹۷

دوشنبه ها

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت ۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰* ۵/۹/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۸ چگونه یک حقوق‌دان می تواند به یک برند تبدیل شود؟

(Personal Branding)

آقای دکتر حسن فدایی ۱۴/۰۹/۹۷ چهارشنبه

۹ تا ۱۲

۳ساعت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۷/۹/۹۷

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۲۹ واخواهی و اعتراض ثالت در رویه عملی آقای دکتر حسن فضلی ۱۴/۰۹/۹۷ چهارشنبه

۱۴ تا ۱۹

۵ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۷/۹/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۰ آشنایی با بازار سرمایه آقای دکتر غلامعلی میرزایی منفرد ۱۵/۰۹/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۸۰٫۰۰۰* ۸/۹/۹۷

۱٫۸۷۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۱ حقوق کاربردی دعاوی بانکی آقای دکتر حسین قربانیان ۱۸/۰۹/۹۷ یکشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۱۱/۹/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۲ آشنایی با حقوق مالکیت فکری

( بررسی دعاوی اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی)

آقای دکتر علی زند وکیلی ۲۰/۰۹/۹۷

۲۷/۰۹/۹۷

سه شنبه ها

۱۵ تا ۱۸

۶ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۱۳/۹/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۳ شرح کاربردی حقوق خانواده آقای دکتر حسن فدایی ۲۱/۰۹/۹۷ چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۸۵۰٫۰۰۰

۱٫۶۷۰٫۰۰۰* ۱۴/۹/۹۷

۱٫۵۸۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۴ اقسام و آثار بیمه‌های اجباری و اختیاری تأمین اجتماعی در خصوص اشخاص و قرارداد ها (چطور بیمه کمتری بپردازیم؟) آقای دکتر وحید آگاه ۲۲/۰۹/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۱۵/۹/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۵ نکات  حقوقی راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا

(legal issues of launching startup companies)

خانم دکتر طیبه صاحب ۲۴/۰۹/۹۷ شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۷۰٫۰۰۰* ۱۷/۹/۹۷

۱٫۹۶۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

 

خانم عذرا دادرس جوان ۲۵/۰۹/۹۷

۲۶/۰۹/۹۷

یکشنبه

دوشنبه

۱۷ تا ۲۰

۶ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۱۸/۹/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۷ مباحث کاربردی ادله اثبات در امور کیفری آقای یاسر جعفری ۲۸/۰۹/۹۷ چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰* ۲۱/۹/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۸ فرايند بر گزاري مناقصات در معاملات دولتي و دعاوي مرتبط آقای نادر همایونی ۲۹/۰۹/۹۷

۳۰/۰۹/۹۷

پنجشنبه

جمعه

۹ تا ۱۷

۱۶ ساعت ۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۹۷۰٫۰۰۰* ۲۲/۹/۹۷

۲٫۸۱۰٫۰۰۰*

ثبت‌نام
۳۹ چگونه با پرداخت صحیح مالیات از جرم و جریمه مالیاتی پیشگیری نماییم؟

 

آقای مهدی غریب ۲۹/۰۹/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت  

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۲۲/۹/۹۷

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

 

ثبت‌نام

3 نظر

  1. قیمت ها بالاست یک مقدار قیمت ها رو تعدیل کنید اوضاع وخیم اقتصادی مانع بهره مندی از این کلاس ها برای بسیاری از افراد است

  2. سلام..
    لطفا در خصوص ثبت شرکت و برند نیز دوره های آموزشی برگزار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.