جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۸

 

ردیف

نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال)  

ثبت‌نام

۱ آشنایی با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری آقای  محمد عرفان ۹۸/۰۷/۱۰ چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام 
۲ مسئله‌یابی حق  بیمه تأمین اجتماعی  و دادرسی  آن آقای دکتر وحید آگاه ۹۸/۰۷/۱۱ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۴

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۳ ابعاد حقوقی و کیفری معاملات معارض آقای دکتر سجاد مظلومی ۹۸/۰۷/۱۱  

پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۴

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۴ بررسی انواع جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی و نحوه پیگیری آن‌ها در محاکم قضائی آقای سید محسن موسوی ۹۸/۰۷/۱۶ سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت

 

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۰۹

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۵ حضور شخص ثالث در صحنه دادرسی و اجرا آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۰۷/۱۸

 

پنجشنبه

۹ تا ۱۴

۵ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۱۱

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۶ قراردادهای تجاری بین‌المللی (مقدماتی) آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۰۷/۱۹ جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۱۲

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۷ دعاوی ثلاث آقای محمد زارع ۹۸/۰۷/۲۱ یکشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت

 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۷/۱۴

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۸ دعاوی عملی حقوق دریایی خانم فائزه طباطبایی ۹۸/۰۸/۱۹

۹۸/۰۸/۲۰

یکشنبه

دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت ۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۱۲

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۹ آشنایی با اصول و شیوه‌های جدید امهال مطالبات بانکی آقای دکتر سیدعباس موسویان

آقای دکتر یاسر مرادی

آقای دکتر نعیم عبداله‌پور

۹۸/۰۸/۲۱ سه شنبه

۱۳ تا ۱۸

۱٫۹۰۰٫۰۰۰
۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۱۴
۱٫۷۱۰٫۰۰۰*
      ثبت‌نام 
۱۰ قواعد حاکم بر انتقال املاک و اراضی

 

آقای دکتر نصیر مشایخ ۹۸/۰۸/۲۳ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۱۶

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۱۱ حقوق تضمین‌های بانکی و ضمانت‌نامه‌ها آقای دکتر حسین  قربانیان ۹۸/۰۸/۲۸ سه شنبه

۱۵ تا ۱۹

۱٫۸۰۰٫۰۰۰
۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۱
۱٫۵۳۰٫۰۰۰*
      ثبت‌نام 
۱۲ دعاوی اسناد تجاری آقای دکتر محمد مهدی توکلی ۹۸/۰۸/۲۹ چهارشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۲

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام 
۱۳ مهارت‌های تنظیم قرارداد خانم دکتر نگار عقیقی ۹۸/۰۸/۳۰ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام 
۱۴ پروپوزال و پایان‌نامه‌نویسی با رویکرد استفاده از منابع الکترونیکی ومدیریت اسناد (استناددهی) آقای دکتر محمد کریم بیات ۹۸/۰۹/۰۶

۹۸/۰۹/۰۷

چهارشنبه

پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۸ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۸/۲۹

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۵ جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنی آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۰۹/۱۴ پنجشنبه

۹ تا ۱۵

 

۶ ساعت

 

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۰۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۶ جنبه‌های حقوقی اعتبارات اسنادی و گشایش اعتبار آقای دکتر ماشاءالله بنا نیاسری ۹۸/۰۹/۱۹ سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۲

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۷ مسئولیت مدنی بانک‌ها (شیوه‌های دریافت خسارت ناشی از عملیات و قراردادهای بانکی) آقای دکتر یاسر مرادی ۹۸/۰۹/۲۱ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

 

۴ ساعت

 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۴

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۸ آیین دادرسی کاربردی شوراهای حل اختلاف آقای دکتر حسن فضلی  – آفای محمد زارع ۹۸/۰۹/۲۴ یکشنبه

۱۵ تا ۲۰

۵ ساعت

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۷

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۱۹ تسهیلات پرداخت بین‌المللی

(International Payment Facilities)

آقای دکتر اردشیر عطایی ۹۸/۰۹/۲۶ سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۱۹

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
۲۰ قرارداد کار

(انعقاد، حق‌السعی، خاتمه )

 

آقای دکتر وحید آگاه ۹۸/۰۹/۲۸ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

 

 

۴ ساعت

 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۲۱

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 
 

۲۱

داوری دریایی

( Marine Arbitration)

آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۰۹/۲۹

 

جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۹/۲۲

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.