دو رساله در اصول محاکمات

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. دو رساله در اصول محاکمات

دو رساله در اصول محاکمات

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
سخن آغازین
کتاب اول: رساله تمیزیه
[دیباچه] مقدمه: در تشکیل دیوانعالی تمیز
فصل اول: در طریقۀ استدعای تمیز
فصل دوم: در طریقۀ احضار
فصل سیّم: در مدت مقرره برای استدعای تمیز و اثرات آن
فصل چهارم: در کسانی که حقّ تمیز دارند و کسانی که برعلیه آنها تمیز می‌شود
فصل پنجم: در احکامی که قابل تمیز است
فصل ششم: طریقۀ رسیدگی در دایرۀ مستدعیات
فصل هفتم: طریقۀ رسیدگی دایرۀ حقوق
فصل هشتم: درمواردیکه دیوان تمیز، نقض حکم می نماید
فصل نهم: در حکم دیوان تمیز و اثر ابرام و نقض
فصل دهم: در ارجاع بعد از نقض
فصل یازدهم: در اعتراض بر حکم دیوان عالی تمیز و طریقۀ رسیدگی هیئت عمومی تمیز
فصل دوازدهم: درمواردی که دیوان تمیز، محاکمه می کند
کتاب دوم: دستورالعمل اصول محاکمات حقوقی
[دیباچه] مقدمه: در مواد عمومیّه
فصل اول: در تنظیمات داخلیّه
فصل دویّم: در طریقۀ عرض‌حال
فصل سوم: در محل اقامۀ دعوی و تشخیص اقامتگاه
فصل چهارم: در ترتیب احضار متداعیین
فصل پنجم: در توقیف اموال، قبل از محاکمه
فصل ششم: در امورات متعلقه به کیفیت محاکمه و ترتیبات آن
فصل هفتم: در کیفیت انتظامات مجلس محاکمه
فصل هشتم: در بیان حضور متداعیین به محاکمه
فصل نهم: در کیفیت شروع محاکمه
فصل دهم: در وظایف مدّعی عمومی در دعاوی حقوقی
فصل یازدهم: در صلاحیت محاکم و عدمآن
فصل دوازدهم: در کیفیت احضار مدّعی یا مدّعی‌علیه شخصاً
فصل سیزدهم: در وقوع عارضه بر احد متداعیین
فصل چهاردهم: در ادعای تزویر اسناد
فصل پانزدهم: در حدوث دعوای دیگر در وسط دعوی
فصل شانزدهم: در تعیین ممیّز
فصل هفدهم: در تعیین مُصلح یا حَکَم
فصل هیجدهم: در تعیین اهل خبره بهجهت کشف متنازعٌفیه
فصل نوزدهم: در ردّ عضو و قضات محاکم
فصل بیستم: در وظایف و تکالیف منشی محکمه
فصل بیست و یکم: در بیان قرارهایی که در وسط دعوی داده می شود
خاتمه: در کیفیت ختام و اتمام محاکمه
واژه‌نامه
منابع

مؤلف:

محمد حائری مازندرانی

به کوشش:

محمدعلی جهانی پور

تاریخ و نوبت چاپ:

1399، اول

 قیمت: 

360.000 ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …