سایر مصوبات دهه اول دی 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1398/10/01 لغایت 1398/10/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند  

اصلاحیه

 

 

 

بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21780-02/10/1398

شماره 9000/154076/100-۱۳۹۸/۹/۳۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/153414/100-۱۳۹۸/۹/۲۷

بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند

کلیه مراجع قضایی، واحدهای ستادی قوه قضاییه و واحدها و ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می‌دارد:

«… هیچ‌کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و با توجه به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت

در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد ۲۵۸، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته‌های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه‌های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شوراهای حل‌اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دورافتاده که به جز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است.

رؤسای کل دادگستری استان‌ها و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

اصلاحیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21780-02/10/1398

نظر به اینکه برابر نامه شماره ۷۷۰۴۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ معاونت اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در انتشار «قانون موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» منتشره در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۶۴۹ـ ۱۳۹۸/۴/۲۳ در انتشار آن اشتباهاتی نرم‌افزاری صورت پذیرفته است، موارد اصلاحی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱ـ کلمه (وسیله) مندرج در صفحه ۷۹ قانون ابلاغی به دولت، در صفحه ۲۲ روزنامه رسمی به صورت (وسیله) به چاپ رسیده است.

۲ـ کلمه (وظیفه) مندرج در صفحه ۱۰۱ قانون ابلاغی به دولت، در صفحه ۲۸ روزنامه رسمی به صورت (وظیفه) به چاپ رسیده است.

۳ـ عبارت (Chewing – gum) قیدشده در ستون شرح کالا از ردیف ۷۴ جدول فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا مندرج در صفحه ۱۱۷ قانون ابلاغی، در صفحه ۳۱ روزنامه رسمی به صورت (gum-Chewing) به چاپ رسیده است.

۴ـ عبارت (Tee-shirt transfer) قیدشده در ستون شرح کالا از ردیف ۲۴۸ جدول فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا مندرج در صفحه ۱۳۳ قانون ابلاغی، در صفحه ۳۴ روزنامه رسمی به صورت (shirt transfer – Tee) به چاپ رسیده است.

۵ ـ عبارت (20 April-20 August) قیدشده در ستون‌های نرخ 2017MFN و سقف تعرفه مورد توافق از ردیف‌های ۵۳ و ۵۴ جدول فهرست امتیازات اعطایی ایران مندرج در صفحه ۱۵۴ قانون ابلاغی، در صفحه ۳۹ روزنامه رسمی به صورت (20-20 April – August) به چاپ رسیده است.

۶ ـ عبارت (ban:23 July-23 October) ٭% ۱۵ قیدشده در ستون سقف تعرفه مورد توافق از ردیف ۵۸ جدول فهرست امتیازات اعطایی ایران مندرج در صفحه ۱۵۵ قانون ابلاغی، در صفحه ۳۹ روزنامه رسمی به صورت (ban: 23-23 July October) ٭% ۱۵ به چاپ رسیده است.

۷ـ عبارت (Chewing – gum) مندرج در ستون شرح کالا از ردیف ۷۰ صفحه ۱۵۵ قانون ابلاغی، در صفحه ۴۰ روزنامه رسمی به صورت (gum-Chewing) به چاپ رسیده است.

۸ ـ عبارت (Oil-cake) مندرج در ستون شرح کالا از ردیف ۹۱ صفحه ۱۵۷ قانون ابلاغی، در صفحه ۴۰ روزنامه رسمی به صورت (cake-Oil) به چاپ رسیده است.

۹ـ عبارت (Carrier-Tissue) مندرج در ستون شرح کالا از ردیف ۱۸۳ صفحه ۱۶۳ قانون، در صفحه ۴۲ روزنامه رسمی به صورت (Tissue-Carrier) به چاپ رسیده است.

۱۰ـ مطالب ردیف‌های ۳۵۳ تا ۳۶۰ از جدول فهرست امتیازات اعطایی ایران به همراه سه سطر پایانی قانون مندرج در صفحات ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون ابلاغی به دولت، از قلم افتاده که بدین شرح می‌باشد:

 

فهرست امتیازات اعطایی ایران
سقف تعرفه مورد توافق کاهش نرخ MFN ۲۰۱۷ شرح کالا کد (HS) کد نمانکلاتور ردیف
5%/0 ۰% ۵% ـ تانکرها ۸۹۰۱۲۰۰۰ ۳۵۳
5%/0 ۰% ۵% ـ سایر وسایل نقلیه آبی برای حمل‌ونقل کالا و سایر وسایل نقلیه آبی برای حمل‌ونقل توأم اشخاص و کالا ۸۹۰۱۹۰۰۰ ۳۵۴
10% ۰% ۱۰% ـ دوربین‌ نشانه‌گیری برای نصب روی اسلحه؛ پریسکوپ؛ دوربین طراحی‌شده به عنوان قطعات ماشین‌ها، وسایل، دستگاه‌ها یا آلات این فصل یا قسمت شانزدهم ۹۰۱۳۱۰۰۰ ۳۵۵
5%/0 ۰% ۵% ـ ـ ـ آلات و دستگاه‌های لرزه‌نگاری ۹۰۱۵۸۰۱۰ ۳۵۶
38%/5 ۳۰% ۵۵% ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی ۹۰۲۸۳۰۱۱ ۳۵۷
38%/5 ۳۰% ۵۵% ـ ـ ـ ـ سایر ۹۰۲۸۳۰۱۹ ۳۵۸
38%/5 ۳۰% ۵۵% ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی ۹۰۲۸۳۰۲۱ ۳۵۹
38%/5 ۳۰% ۵۵% ـ ـ ـ ـ سایر ۹۰۲۸۳۰۲۹ ۳۶۰

 

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و پنج تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و نه فصل و یک پیوست مربوط به فهرست امتیازات اعطائی اوراسیا و ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

روزنامه رسمی کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up