سایر مصوبات دهه اول شهریور ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/06/01 لغایت 1401/06/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل تعيين محدوده مراقبتي محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونيکي
نظريه‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
مصوبه تعيين اعضاي هيأت امناي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس

دستورالعمل تعيين محدوده مراقبتي محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونيکي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22553-02/06/1401

شماره 9000/33076/100 – ۱۴۰۱/۵/۲۹

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت دستورالعمل شماره 9000/33043/100 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

 

شماره 9000/33043/100 – ۱۴۰۱/۵/۲۹

دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

در راستای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی،  مواد ۵۵۳ و ۵۵۷  قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تأمین هدف قانون‌گذار و امکان نظارت صحیح بر عملکرد محکومان و در اجرای ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ‌ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) محدوده مراقبتی درجه ۱: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت، در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت است.

ب) محدوده مراقبتی درجه ۲: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می‌باشد.

پ) محدوده مراقبتی درجه ۳: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می‌باشد.

ماده ۲ ـ مراجع قضایی در مواردی که رأی به مراقبت تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر می‌کنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق، آثار زیان‌بار و خسارت‌های وارده به بزه‌‌دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، یکی از محدوده‌های مراقبتی مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد.

تبصره ـ در صورتی که در دوره مراقبت الکترونیکی، رفتار فرد تحت مراقبت مورد تأیید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد، امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست وی (در راستای اجرای ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی) در یکی از محدوده‌های مراقبتی درجه ۲ و ۳ ماده ۱ این دستورالعمل با تصمیم دادگاه صادرکننده رأی قطعی وجود دارد.

ماده ۳ ـ برای محکومان به حبس‌های درجه دو، سه و چهار که در اجرای تبصره ۲ الحاقی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۹ یک‌چهارم مدت حبس را تحمل نموده‌اند، چنانچه محکوم واجد سایر شرایط قانونی دیگر نیز باشد، دادگاه محدوده مراقبتی درجه یک مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را تعیین می‌نماید.

ماده ۴ ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده مراجع قضایی ذی‌ربط و یا سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور می‌باشد.

این دستورالعمل در ۴ ماده و ۱ تبصره پس از تصویب شورای موضوع ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ به تأیید رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

 

نظريه‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

۱۰۶۷ [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۵۱۲۹۲/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۶/۱

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون‌اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ـ مطابق جزء «۲» بند «ب» تبصره (۱۶) قانون مذکور، «جدول پیوست قانون بودجه» مبنای تخصیص اعتبارات به استان‌ها می‌باشد. بنابراین، مقید نبودن واژه «جدول پیوست» مندرج در فراز پایانی ماده (۱۲) مصوبه به «جدول پیوست جزء «۲» بند «ب» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» که می‌تواند جایگزین شدن جدولی دیگر را به جای آن به دنبال آورد، مغایر قانون است. ۲ ـ مقنن برای استفاده از هریک از تسهیلات موضوع بند «ب» تبصره (۱۶) و تسهیلات موضوع بند «الف» تبصره (۱۸) قانون مذکور شرایط و ضوابطی را مقرر کرده است و ممنوعیتی برای استفاده هم‌زمان از هر دو تسهیلات در نظر نگرفته است. از این‌رو ماده (۱۳) مصوبه مبنی بر ایجاد محدودیتی فراتر از قانون برای پرداخت تسهیلات، مغایر قانون می‌باشد. ۳ ـ نظر به اینکه مقنن در تبصره (۱۶) قانون مذکور، شرایط و ضوابط حاکم بر ارائه تسهیلات و محل پرداخت آن را مقرر نموده، لذا ماده (۱۹) مصوبه که قیودی علاوه‌بر موارد مذکور در قانون را برای ارائه تسهیلات در نظر گرفته، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

مصوبه تعيين اعضاي هيأت امناي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22557-07/06/1401

شماره ۵۷۹ ـ ۴۵۸ – ۱۴۰۱/۶/۱

مدیرمسئول محترم روزنامه رسمی کشور

برابر ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۵ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مصوبات هیأت دولت و مصوبات هیأت امنای بنیاد، اعضای هیأت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که به شرح ذیل می‌باشد، برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

۱ ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (رئیس)

۲ ـ فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۳ ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۴ ـ رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا

۵ ـ معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)

۶ ـ معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

۷ ـ معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۸ ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

۹ ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه

۱۰ ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۱ ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۲ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۳ ـ وزیر کشور

۱۴ ـ وزیر آموزش‌وپرورش

۱۵ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری

۱۶ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۷ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۸ ـ وزیر جهاد کشاورزی

۱۹ ـ وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

۲۰ ـ وزیر ورزش و جوانان

۲۱ ـ مدیر حوزه‌های علمیه

۲۲ ـ دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۲۳ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴ ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۲۵ ـ معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح

۲۶ ـ معاون آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح

۲۷ ـ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (دبیر)

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیادـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up