سایر مصوبات دهه دوم اردیبهشت 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1399/02/11 لغایت 1399/02/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

اصلاحیه مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات    

اصلاحیه قوانین مندرج در روزنامه رسمی کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی

 

 

 

اصلاحیه مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21884-15/02/1399

شماره 1/14832-۱۳۹۹/۲/۹

کلیه دستگاه‌های اجرایی

پیرو نامه شماره 1/206320 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، بدین‌وسیله متن اصلاحیه مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ که طی نامه شماره ۱۵۴۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه، ده ماده و دو تبصره جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی

 

شماره 1/14832-۱۳۹۹/۲/۸

مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مقدمه

در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیک با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی، در جهت تحقق نظرات رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم ارائه کلیه خدمات اداری به شهروندان بر اساس شماره هویت ملی بدون نیاز به سایر مدارک، لزوم کاهش اتلاف وقت مردم در مراجعه به دستگاه‌های اجرایی، حذف اخذ مدارک و مستندات غیرضرور و غیرالکترونیکی با برقراری استعلام بین دستگاهی، ارتقاء شفافیت دولت از طریق در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات دولت، افزایش تسهیلات برای مردم، کاهش هزینه و زمان انجام امور، حرکت به سمت ساختار و فرآیندهای دولت تعامل‌پذیر و مشارکت‌پذیر و افزایش اعتماد شهروندان و فعالین کسب‌وکارها، موارد زیر در سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ به تصویب رسیده و در چارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

ماده ۱ـ وزرا و روسای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند نسبت به موارد ذیل اقدام لازم را به عمل آورند:

۱ ـ ۱ ـ تدوین برنامه اجرائی مناسب برای تحقق اهداف یادشده در صدر این مصوبه در دستگاه مربوط در اسرع وقت، به‌نحوی‌که طی ۶ ماه آینده به سطح مطلوبی از ارائه خدمات دولت الکترونیکی مطابق شاخص‌های اعلامی دبیرخانه رسیده باشند.

۲ ـ ۱ ـ تشکیل منظم کارگروه یا شورای اجرایی فاوا در دستگاه مربوط و دخالت مستقیم در جهت برطرف نمودن مسائل مرتبط با تحقق اهداف مذکور در مقدمه مصوبه، ازجمله رفع کلیه موانع تعامل‌پذیری داده‌ها و اطلاعات با سایر بخش‌ها.

۳ ـ ۱ ـ به‌منظور تسریع پیشبرد اجرایی اهداف برنامه توسعه دولت الکترونیکی و هماهنگی دبیرخانه شورا با کلیه دستگاه‌های اجرایی، یک فرد خبره یا یکی از شاغلین در پست‌های مدیریتی زیر نظر مستقیم وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی مستقل را به‌عنوان مجری برنامه توسعه دولت الکترونیکی با اختیارات لازم زیر نظر خود تعیین نموده و ظرف ده روز به دبیرخانه شورا معرفی نمایند.

۴ ـ ۱ ـ نظارت مستقیم بر گردش‌کار مراحل مختلف و دریافت بازخورد اقدامات از طریق اشخاص مستقل برای اطمینان از کیفیت و سهولت خدمات معرفی‌شده به مردم.

۵ ـ ۱ ـ لزوم رعایت یکپارچگی معماری در سطح دستگاه مربوط و تعامل و تبادل داده‌ها و اطلاعات با مرکز ملی تبادل اطلاعات در سطح ملی.

ماده ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند قبل از مبادله موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای مربوط، هرگونه برنامه، طرح و پروژه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌های رایانه‌ای و الکترونیکی نمودن خدمات در حوزه‌های مرتبط را به‌منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تأیید دبیرخانه شورا برسانند. سازمان برنامه‌وبودجه نیز موظف است این موضوع را به‌عنوان مقررات لازم‌الرعایه در کلیه موافقت‌نامه‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی درج و اعمال نماید و برای تحقق دولت الکترونیک، تأمین منابع در اولویت قرار گیرد.

تبصره ۱ـ در خصوص استفاده از اعتبارات درآمد ـ هزینه‌ای یا اعتبارات اختصاصی و یا اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه شورا الزامی است.

تبصره ۲ـ دبیرخانه حسب اعلام نیازمندی‌های دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف دولت الکترونیکی درصورتی‌که تأمین آن‌ها منتهی به استقرار یک خدمت مشخص، حذف یا کاهش مراجعه حضوری مردم، حذف اخذ مدارک غیرالکترونیکی و پیشگیری از فساد شود را پس از بررسی کارشناسی اولویت‌های اجرایی، به‌صورت موردی برای تأمین اعتبار مربوطه به سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد می‌نماید.

ماده ۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند رویکرد حذف اخذ مدارک و مستندات غیرالکترونیکی، رونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک در دستگاه مربوط را در اولویت دستور راهبردی خود قرار داده و به‌طور مستمر پیگیری و نظارت نمایند تا طی ۶ ماه آینده به‌صورت کامل پیاده و اجرایی شود. دبیرخانه موظف است با بررسی میدانی و دریافت نظرات ذینفعان و مردم گزارش این اقدامات را ماهانه اعلام نماید. بالاترین مقام مسئول هر دستگاه وظیفه نظارت و پیگیری حوزه مربوط را خواهد داشت.

ماده ۴ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه قوانین و مقررات که مانع به اشتراک‌گذاری و تبادل داده‌ها و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی نمودن استعلام‌ها می‌شوند را با پیشنهادات اصلاحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دبیرخانه ارسال نمایند تا پس از بررسی و جمع‌بندی با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور جهت طرح در هیئت‌وزیران یا سایر مراجع ذیصلاح ارائه شود.

ماده ۵ ـ سازمان ثبت‌احوال با همکاری و پشتیبانی سازمان برنامه‌وبودجه کشور طی ۶ ماه آینده نسبت به تکمیل و واگذاری کارت هوشمند ملی شهروندان کشور اقدام نماید و به‌منظور به‌کارگیری شماره ملی در احراز هویت برای ارائه خدمات، در کلیه پیشخوان‌های الکترونیکی و یا حضوری، امور اداری، اجرایی و بانکی کشور اقدامات لازم را با هماهنگی دبیرخانه و دستگاه‌های اجرایی نیازمند احراز هویت قطعی حسب اعلام دبیرخانه به اجرا برساند.

ماده ۶ ـ برنامه‌های اساسی و زیرساختی که نقش پیشران برای تحقق دولت الکترونیک در کلیه بخش‌ها را دارند در اولویت توسعه اجرایی فاوا کشور می‌باشند؛ مانند خدمات نظام سلامت الکترونیک ـ مالیات الکترونیکی ـ خدمات الکترونیکی استعلام‌ها ـ خریدهای الکترونیکی دولتی ـ خدمات گمرک الکترونیکی ـ خدمات الکترونیکی خزانه، منظومه ملی اطلاعات مکان محور و پایگاه رفاه ملی ایرانیان در اولویت پشتیبانی ـ همکاری و نظارت قرارگرفته و گزارش عملکرد آن‌ها به اطلاع عموم نیز رسانده شود.

ماده ۷ـ سازمان اداری و استخدامی کشور با تشدید فعالیت کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اصلاحات لازم برای رفع موانع دست و پاگیر اداری و بازآفرینی فرآیندهای کارآمد و هوشمند اداری برای پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی را به عمل آورد.

ماده ۸ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه شرکت‌های وابسته و اپراتورهای ارتباطات و داده کشور، زیرساخت‌های لازم برای پیکربندی و شبکه‌سازی ارتباطات داده‌ای و خدمات الکترونیکی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را بر بستر شبکه ملی اطلاعات در اسرع وقت فراهم آورد. در این زمینه باید تسهیل دسترسی مردم به کلیه خدمات الکترونیکی از طریق همه نوع پنجره ارتباطی الکترونیکی مانند وب‌سایت، برنامه‌های قابل‌نصب بر روی تلفن همراه و نمابر، با رعایت تعامل و تبادل از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) به وجود آید.

ماده ۹ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند گزارش پیشرفت استقرار سامانه‌های توسعه الکترونیکی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌ها و الکترونیکی شدن خدمات را به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است پس از بررسی و جمع‌بندی، گزارش پیشرفت دولت الکترونیک را به‌صورت هفتگی به ریاست محترم جمهور تقدیم نماید.

ماده ۱۰ـ دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به‌منظور بررسی عملکرد توسعه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی را حسب مورد ارزیابی میدانی نماید. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ضمن ایجاد دسترسی‌های لازم همکاری واحدهای ذی‌ربط با دبیرخانه شورا را به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند. گزارش بررسی‌های کارشناسی و بازدیدهای میدانی توسط دبیر شورا به روسای دستگاه‌های اجرایی و رئیس محترم جمهور تقدیم می‌شود.

 

 

اصلاحیه قوانین مندرج در روزنامه رسمی کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21886-17/02/1399

شماره ۴۳۵ -۱۳۹۹/۱/۱۴

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در سطر آخر از صفحه ابتدایی “قانون ‌رفع ‌برخی‌ از ‌موانع‌ تولید ‌و ‌سرمایه‌گذاری‌ صنعتی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۵۹۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳، قبل از کلمه «می‌گردد» و بعد از کلمه «پیوست»، کلمه «ابلاغ» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (ارسال) چاپ شده است.

۲. در ابتدای سطر دوم از بند ۳ ماده ۱۴ صفحه ۷ “قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۲۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۵، قبل از کلمه «اشیاء» و بعد از کلمه «این»، کلمه (قبیل) از قلم افتاده است.

۳. در سطر دوم از بند ۱ ماده ۲۱ صفحه ۱۵ “قانون موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا)” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۳۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹، قبل از عبارت «خواهد داد» و بعد از کلمه «متعاهد ذی‌ربط»، کلمه (اطلاع) از قلم افتاده است.

۴. در تبصره ۱ از بند ۵ ماده ۴ مندرج در صفحه ۲ “قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۳۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲، قبل از کلمه «داوطلبانی» و بعد از کلمه «سوابق»، کلمه (تحصیلی) از قلم افتاده است.

۵. در انتهای ماده ۱۱ صفحه ۴۳ “قانون موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۳۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، به جای عبارت «وزیر بازرگانی»، عبارت (وزیر بازرگانی وزیر) چاپ شده است.

۶. در سطر دوم از تبصره ۱ بند الف ماده ۳ مندرج در صفحه ۲ “قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۳۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۹، به جای کلمه «کارگردان»، کلمه (کارگران) چاپ شده است.

۷. در سطر اول از تبصره ۳ بند الف ماده ۲ مندرج در صفحه ۲ “قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۷) و اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۳۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸، به جای کلمه «مأخوذه»، کلمه (مأخوذ) چاپ شده است.

۸. در “قانون تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین¬المللی مخابرات (ITY) طی کنفرانس سران مختار (مراکش ـ ۲۰۰۲) و اجازه تسلیم اسناد آن ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۲۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۵، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۸ ـ در ابتدای سطر پنجم از بند ۶۲ الف ۱ـ مندرج در صفحه ۹، بعد از عبارت «سه‌گانه و» و قبل از کلمه «مشورتی»، کلمه «گروه‌های» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (گروهای) چاپ شده است.

۲ـ ۸ ـ در انتهای سطر هشتم از بند ۶۲ ب ۱ مکرر مندرج در صفحه ۹، بعد از عبارت «کار»، و قبل از عبارت «اضافه گردید»، کلمه «شورا» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (شوار) چاپ شده است.

۳ـ ۸ ـ در سطر سوم از بخش ۲۱۰ ب بند ۱۴ مندرج در صفحه ۱۵، بعد از کلمه «مخابرات» و قبل از کلمه «ارائه»، کلمه «توصیه» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (توسعه) چاپ شده است.

۴ـ ۸ ـ در سطر دوم از بخش ۲۱۰ ب بند ۱۷ مندرج در صفحه ۱۶، بعد از عبارت «نیز به» و قبل از عبارت «آن به»، کلمه (ذیل) از قلم افتاده است.

۵ ـ ۸ ـ در سطر چهارم از بند ۱۸ مندرج در صفحه ۱۶، بعد از عبارت «(۲۸۲ و)» و قبل از کلمه «شماره »، حرف «به» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (و به) چاپ شده است.

۶ ـ ۸ ـ در سطر اول از بند ۳۱ـ ۲ـ مندرج در صفحه ۲۳، بعد از کلمه «مطابق» و قبل از کلمه «مفاد»، حرف (با) از قلم افتاده است.

۷ـ ۸ ـ در سطر سوم از بند ۲۰۵ ـ ۷ـ مندرج در صفحه ۳۳، بعد از کلمه «نتایج» و قبل از کلمه «دیگری»، کلمه «تصمیم» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (تصمی) چاپ شده است.

۸ ـ ۸ ـ در سطر اول از بند ۲۱۳ـ ب ـ مندرج در صفحه ۳۴، بعد از کلمه «چنانچه» و قبل از عبارت «با ورقه»، عبارت (رأی‌گیری) از قلم افتاده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۷۰ – ۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در “قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۱ـ در سطر دوم از بند پ ماده ۲ مندرج در صفحه ۱، قبل از عبارت «و دستگاه‌های اجرایی» و بعد از عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» کلمه «کشور» از قلم افتاده است.

۱ـ ۲ـ در سطر سوم از ماده ۶ مندرج در صفحه ۲، قبل از عبارت «وزیر دادگستری» و بعد از عبارت «نمی‌باشد» حرف «و» از قلم افتاده است.

 تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۵۱ – ۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در “قانون ‌اصلاح ‌قانون‌ تأمین اجتماعی ‌و ‌برخی ‌قوانین ‌مربوط ‌به‌ منظور‌ تشویق کارفرمایان‌ به ‌تأدیه ‌دیون‌ معوقه ‌سنواتی‌ بابت ‌حق‌ بیمه ‌و بیمه ‌بیکاری کارکنان ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۷۶ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۵، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۱ـ در سطر اول تبصره ۲ از ماده (۱) مندرج در صفحه ۱، بعد از کلمه «قانون» و قبل از عبارت «یا قسمتی»، کلمه (تمام) از قلم افتاده است.

۱ـ ۲ـ در سطر دوم ردیف ۳ از ماده (۲) مندرج در صفحه ۲، بعد از کلمه «سازمان»، و قبل از کلمه «بخشودگی»، حرف «از» از قلم افتاده است.

۲. در سطر اول ماده ۱۰ مندرج در صفحه ۴ ” قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۴، قبل از کلمه «حوادث» و بعد از عبارت «حمایت از»، کلمه «زیان‌دیدگان» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (زیان‌دیده‌گان) چاپ شده است.

۳. در سطر اول از ردیف۲ ماده ۱۱ مندرج در صفحه ۴ “قانون شوراهای حل اختلاف ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۵ مورخ ۱۳۸۷/۶/۷، قبل از کلمه «مربوط» و بعد از کلمه «جز»، کلمه «دعاوی» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (دعوی) چاپ شده است.

۴. در “قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس ‌غیرانتفاعی مصوب ۱۳۶۷/۳/۵” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۶ مورخ ۱۳۸۷/۶/۹، اختلافات زیر مشاهده شد:

۴ـ ۱ـ در سطر اول از ردیف ۵ ماده ۵ مندرج در صفحه ۳، بعد از کلمه «مراکز» و قبل از عبارت «یا آموزشی»، کلمه «پرورشی» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (پژوهشی) چاپ شده است.

۴ـ ۲ـ در سطر دوم از ماده ۱۰ مندرج در صفحه ۵، بعد از کلمه «مرکز» و قبل از عبارت «یا مرکز»، کلمه «پرورشی» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (پژوهشی) چاپ شده است.

۴ـ ۳ـ در سطر اول از تبصره ماده ۱۷ مندرج در صفحه ۷، بعد از عبارت «نسبت به» و قبل از کلمه «شهریه»، کلمه «نرخ» از قلم افتاده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۵۲ -۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

در “قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۶۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۱، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ در سطر آخر از ستون عنوان شماره طبقه‌بندی ۴ـ ۱۱۴۳۰۰ بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای صفحه ۶ جداول پیوست، بعد از کلمه «میلیارد» و قبل از کلمه «برای»، کلمه (ریال) از قلم افتاده است.

۲ـ در سطر اول از ستون عنوان شماره طبقه‌بندی ۲۵ ـ ۱۱۳۵۰۰ بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای صفحه ۶ جداول پیوست، بعد از کلمه «تحقیقات» و قبل از کلمه «فناوری»، حرف (و) از قلم افتاده است.

۳ـ در ستون نظر کمیسیون تلفیق از شماره طبقه‌بندی‌های ۹۱ـ ۱۱۳۵۰۰ و ۱۵۰ـ۱۱۳۵۰۰ بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای صفحه۷ جداول پیوست، به‌جـای اعـداد «۱۰.۹۹۷» و «۱۴.۰۲۱»، اعداد (۱۰۹۷۷) و (۱۴۰۲۴) چاپ شده است.

۴ـ در ستون عنوان از شماره طبقه‌بندی‌های ۱۳ـ۱۲۹۰۰۰، ۱۵ـ۱۲۹۰۰۰، ۶۸ـ ۱۲۹۰۰۰، ۲۴ـ ۱۲۹۰۰۰ و ۲۸ـ۱۲۹۰۰۰ بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای صفحه ۸ جداول پیوست، به جای عبارت «خدمات بهداشتی، درمانی تهران» عبارت (خدمات بهداشتی و درمانی تهران) چاپ شده است.

۵ ـ در سطر ششم از ستون عنوان شماره طبقه‌بندی ۴ـ۵۴۰۰۰۰ بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای صفحه ۱۰ جداول پیوست، قبل از عبارت «امام رضا (ع)» و بعد از عبارت «علمی و»، کلمه «تحقیقاتی» آمده است، در حالی که در روزنامه رسمی کلمه (تحقیقات) چاپ شده است.

۶ ـ در ستون نظر کمیسیون تلفیق از شماره طبقه‌بندی‌ ۳۰۳۰۳۲۲۲ بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی صفحه ۲۴ جداول پیوست، به جای عدد «۲۲۰۰۰»، عدد (۲۱۰۰۰) چاپ شده است.

۷ـ در ستون عنوان از شماره طبقه‌بندی ۳۰۳۰۳۳۱۹ بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی صفحه ۲۶ جداول پیوست، به جای عبارت «بهداشتی درمانی شبانه»، عبارت (بهداشتی درمان شبانه) چاپ شده است.

۸ ـ در ستون عنوان شماره طبقه‌بندی‌های ۴۰۲۰۱۱۳۵ و ۴۰۲۰۱۱۹۱ بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی صفحه ۲۹ جداول پیوست، به ترتیب به جای کلمه «خوراسکان»، عبارت (خوراسگان) و به جای کلمه «واجارگاه»، عبارت (اجارگاه) چاپ شده است.

۹ـ در ستون نظر کمیسیون تلفیق از شماره طبقه‌بندی ۴۰۲۰۱۲۰۳ بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی صفحه ۳۰ جداول پیوست، به جای عدد «۳۳۰۰۰»، عدد (۳۲۰۰۰) چاپ شده است.

۱۰ـ در ستون عنوان از شماره طبقه‌بندی‌های ۴۰۲۰۱۶۰۲، ۴۰۲۰۲۰۰۳ و ۴۰۲۰۲۰۰۵ بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی مندرج در صفحات ۳۲ و ۳۴ جداول پیوست، به ترتیب به جای کلمه «خان‌آباد»، کلمه (خان‌آبادی) و به‌جای عبارت «شرکت سهامی سازمان آب»، عبارت (شرکت سهامی آب) چاپ شده است.

۱۱ـ در ستون‌های جمع و سایر از بندهای ۱۴ و ۱۵ شماره ردیف ۶۱ جدول شماره ۵ ـ: مصارف دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه مندرج در صفحه ۱۴ جداول پیوست، به ترتیب به جای اعداد «14387» و «46066» اعداد (۱۸۳۸۷) و (۴۶۰۶) چاپ شده است.

۱۲ـ در ستون جمع از شماره ردیف ۷۷ جدول شماره ۵ ـ: مصارف دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه مندرج در صفحه ۱۹ جداول پیوست، به ترتیب به جای عدد «۱۰۱۷۸۵»، عدد (۱۰۱۲۸۵) چاپ شده است.

۱۳ـ در ستون عنوان از بند ۲ شماره ردیف ۱۳۲ جدول شماره ۵ ـ: مصارف دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه مندرج در صفحه ۱۹ جداول پیوست، به جای کلمه «آرتمیا»، کلمه (آرتیما) چاپ شده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۶۱ ۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در سطر دوم از ردیف ۲ ماده ۹ مندرج در صفحه ۶ “قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۶، قبل از عبارت «به حساب» عبارت «(که از این پس «زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد» نامیده می‌شود)» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (که از این پس «زیستیگاه (هبیتات) سازمان ملل متحید» نامیده می‌شیود) چاپ شده است.

۲. در ابتدای صفحه ۱ “قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۹۵ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴، قبل از کلمه «عضویت» کلمه «قانون» آمده است در حالی که در اینجا و هم در صفحه ابتدایی روزنامه بخش عنوان مندرجات کلمه (قانون) از قلم افتاده است.

۳. در سطر دوم از ردیف ۱ بخش مقرره ۱ـ اعمال “قانون‌ اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم قانون الحاق‌ دولت‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران‌ به‌ ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسیون ‌بین‌المللی ‌جلوگیری‌ از آلودگی‌ دریا ناشی ‌از کشتیها ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۹۵ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴، قبل از کلمه «حامل» و بعد از کلمه «تمامی» کلمه «کشتیهای» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (کشتیها) چاپ شده است.

۴. در “قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۴ـ در انتهای پاراگراف ۴ـ ۴۳ از تبصره ۴۳ مندرج در صفحه ۳۴، بعد از عبـارت «امداد امام خمینـی (ره)»، عـبارت «سازمان بهزیستی کشور» اضـافه چاپ‌شده است.

۲ـ ۴ـ در سطر دوم از تبصره ۹۶ مندرج در صفحه ۵۱، قبل از عبارت «طبق روش» و بعد از عبارت «دانشگاه‌های»، عبارت «علوم پزشکی سراسر کشور» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (دانشگاههای کشور) چاپ شده است.

۵. در انتهای ردیف ۲۵ از صفحه ۱۶ “قانون‌ اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۷، قبل از عبارت «حذف می¬شود» و بعد از حرف «و» عبارت «یا وزیر مربوط» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (با وزیر مربوط) چاپ‌شده است.

۶. در سطر دوم از ماده ۱۲ مندرج در صفحه ۵ “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۶/۹، قبل از کلمه «داشتن» و بعد از عبارت «کشور به» عبارت «شرط» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (شرح) چاپ‌شده است.

۷. در ابتدای سطر دوم از ردیف ب ماده ۱۹ مندرج در صفحه ۹ “قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۳، قبل از کلمه «برای» و بعد از کلمه «فقط» عبارت «می¬توانند» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (می¬تواند) چاپ شده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

شماره ۴۵۶ -۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در “قانون موافقت‌نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، ‌جرایم سازمان یافته و تروریسم ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۸۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۱ـ در بند ۴ از ماده (۲) مندرج در صفحه ۴، بعد از کلمه «راجع» و قبل از کلمه «پیشگیری»، حرف (به) از قلم افتاده است.

۲ـ ۱ـ در سطر دوم بند ۱۷ از ماده (۲) مندرج در صفحه ۵، بعد از کلمه «نتایج» و قبل از عبارت «در زمینه»، کلمه «موثرتر» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (موثر) چاپ شده است.

۳ـ ۱ـ در بند ۴ از ماده (۳) مندرج در صفحه ۶، بعد از عبارت «توسل به» و قبل از عبارت «یا تهدید»، کلمه «خشونت» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (خشنوت) چاپ شده است.

۲. در انتهای دسته دو از بند ۴ ماده ۶ مندرج در صفحه ۴ “قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۲۵ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۸، قبل از کلمه «میلادی» و بعد از کلمه «سال»، کلمه «۲۰۰۴» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (۲۰۰۳) چاپ شده است.

۳. در انتهای سطر پنجم از ماده ۱۳۸ مندرج در صفحه ۷۱ “قانون امور گمرکی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۴، قبل از عبارت «که در آن» و بعد از کلمه «مودی»، کلمه «می‌کند» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (می‌کنند) چاپ شده است.

۴. در ابتدای صفحه ۳۷ “قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱، عبارت (نکات اصلی و محتوای گواهی مبداء) از قلم افتاده است.

۵. در “قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۲، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۵ ـ در سطر دوم از صفحه ۷، بعد از کلمه «Lime » و قبل از کلمه «broom »، کلمه «witches » آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (withes) چاپ شده است.

۲ـ ۵ ـ در سطر آخر از صفحه ۷، بعد از کلمه «Fusarium » و قبل از کلمه «f.sp. »، کلمه «oxysporum » آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (oxysorum) چاپ شده است.

۳ـ ۵ ـ در سطر ششم از بند ج: علفهای هرز مندرج در صفحه ۲۰، عبارت «Solanum rostratum Dun » آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (Solanum rostratum Cun) چاپ شده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۶۴- ۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

در “قانون موافقت‌نامه همکاری درزمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۸، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ در بخش حشرات و دیگر مهره‌داران از ضمیمه شماره ۲ مندرج در صفحات ۱۱ و ۱۲:

 

متن قانون ابلاغ شده متن قانون چاپ شده در روزنامه رسمی
تریپس چینی غلات Haplothrips chinensis تریپس چینی Haplothrips chinensis
شپشک آرد آلود Nipaecoccus nipae (Maskell) شپشک آوکادو Nipaecoccus nipae (Maskell)
شپشک نرم‌تن Rastrococcus invadens Williams شپشک انبه Rastrococcus invadens Williams

 

۲ـ در بخش علفهای هرز از ضمیمه شماره ۲ مندرج در صفحه ۱۲ و ۱۳:

 

متن قانون ابلاغ شده متن قانون چاپ شده در روزنامه رسمی
اشی نومن ایندیکا Aeshynomene indica L. علف هرز آیشینوم Aeshynomene indica L.
اکانتوسپرموم هیسپیدم

Acanthospermum hispidum D.C.

علف هرز آکانتوسپرموم

Acanthospermum hispidum D.C.

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Ambrosia artemisiifolia L.

علف هرز آمبروزیا

Ambrosia artemisiifolia L.

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Ambrosia martima L.

علف هرز آمبروزیا

Ambrosia martima L.

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Ambrosia psilostachya D.C

علف هرز آمبروزیا

Ambrosia psilostachya D.C

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Ambrosia trifida L.

علف هرز آمبروزیا

Ambrosia trifida L.

نوعی علف هرز آمارانتودس

Axyris amaranthoides L.

علف هرز آکسیریس

Axyris amaranthoides L.

علف هرز دو دندان Bidens bipinnata L. دو دندان دو شانه‌ای Bidens bipinnata L.
از تیره گندمی‌ها ـ نوعی چمن

Cenchrus pausiflorus Benth

Cenchrus pausiflorus Benth
کروتون از تیره فرفیون Croton capitatus Michx علف هرز کروتون Croton capitatus Michx
گیاه انگلی سس Cuscuta epilinum Weiche Cuscuta epilinum Weiche
گیاه انگلی سس Cuscuta epithymum Murr سس بختیاری (سس کتانی) Cuscuta epilinum Murr
گیاه انگلی سس Cuscuta europaea L. سس علف هرز Cuscuta europaea L.
دانتونیا کالیسینا Danthonia calycina Rehb علف هرز دانتویا Danthonia calycina Rehb
دیودیا ترز Diodia teres Walt علف هرز دیودیا Diodia teres Walt
خار ترشک ـ نوعی ترب کوهی Emex australis Steinh نوعی خار ترشک Emex australis Steinh
فرفیون ـ نوعی علف‌شیری Euphorbia dentata Michx نوعی فرفیون Euphorbia dentata Michx
فرفیون ـ نوعی علف‌شیری Euphorbia marginata Pursh فرفیون ابلق Euphorbia marginata Pursh
علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Helianthus californicus D.C.

نوعی آفتابگردان Helianthus californicus D.C.
علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Helianthus ciliaris D.C.

نوعی آفتابگردان Helianthus ciliaris D.C.
علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Helianthus lenticularis Dougl

نوعی آفتابگردان Helianthus lenticularis Dougl
علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Helianthus petiolaris Nutt

نوعی آفتابگردان Helianthus petiolaris Nutt
علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Helianthus sacabrrimus Benth

نوعی آفتابگردان Helianthus sacabrrimus Benth
نوعی علف هرز نیلوفر Ipomoea hederacea Jacq امپویا علف هرز Ipomoea hederacea Jacq
ایوا اکسیلاریز Iva axillaris Pursh علف هرز ایوا Iva axillaris
جاکومونتا تامنیفولیا Jacquemontia tamnifolia Griseb علف هرز جاکویمونتا Jacquemontia tamnifolia Griseb
نوعی گونه گل جالیز Orobanche Spp. گل جالیز (گلک) Orobanche Spp.
نوعی علف‌هرز هفت‌بند Polygonum pensilvanicum L. نوعی علف هفت‌بند Polygonum pensilvanicum L.
رایمانیا لاسینیاتا Raimania laciniata Hill. علف هرز رایمانیا Raimania laciniata Hill.
نوعی مریم گلی Salvia lancifolia Poir مریم گلی (مریمی) Salvia lancifolia Poir
نوعی لوبیای درختی Sesbania exaltata cory نوعی سسبان Sesbania exaltata cory
نوعی لوبیای درختی

Sesbania macrocarpa Muhl ex Rafin

لوبیای درختی

Sesbania macrocarpa Muhl ex Rafin

نوعی از تاج‌‌ریزی Solanum carolinense L. نوعی تاج‌ریزی Solanum carolinense L.
نوعی از تاج‌ریزی Solanum elaeagnifolium Cav تاج‌ریزی سنجدی Solanum elaeagnifolium Cav
نوعی از تاج‌ریزی Solanum heterodoxum نوعی تاج‌ریزی Solanum heterodoxum
نوعی از تاج‌ریزی Solanum rostratum Dum نوعی تاج‌ریزی Solanum rostratum Dum
نوعی از تاج‌ریزی Solanum triflorum Nutt نوعی تاج‌ریزی Solanum triflorum Nutt
نوعی از استریگا علف جادویی

Striga euphrasioides Benth

نوعی استریگا Striga euphrasioides Benth
نوعی از استریگا علف جادویی

Striga hermonthica Benth

نوعی استریگا Striga hermonthica Benth
نوعی از استریگا علف جادویی Striga lutea Lour نوعی استریگا Striga lutea Lour
نوعی از استریگا علف جادویی

Striga orobanchoides Benth

نوعی استریگا Striga orobanchoides Benth

 

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۶۶ – ۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در “قانون مجازات اسلامی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۳/۶، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۱ـ در سطر سوم از ماده ۴۹۶ مندرج در صفحه ۱۲۸، قبل از عبارت «عمل نماید» و بعد از عبارت «ماده (۴۹۵)»، عبارت «این قانون» از قلم افتاده است.

۲ـ ۱ـ در سطر دوم از ماده ۶۱۳ مندرج در صفحه ۱۵۴، قبل از عبارت «از زبان» و بعد از عبارت «شخص دیگری» عبارت «مقداری دیگر» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (مقدار دیگری) چاپ شده است.

۳ـ ۱ـ در سطر اول از بند الف ماده ۶۶۱ مندرج در صفحه ۱۶۴، کلمه «نابالغ یا مکرَه» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (نابالغ و مکرَه) چاپ شده است.

۴ـ ۱ـ در سطر اول از بند پ ماده ۶۶۱ مندرج در صفحه ۱۶۵، کلمه «وطی به شبهه» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (وطی به شبه) چاپ شده است.

۲. در سطر اول و دوم از پاراگراف آخر “قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۶، قبل از عبارت «یک‌هزار» و بعد از کلمه «روز» عبارت «یکشنبه مورخ سی و یکم شهریورماه» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (چهارشنبه مورخ دهم مهرماه) چاپ شده است.

۳. در سطر سوم از پاراگراف آخر “قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۶، قبل از عبارت «به تایید» و بعد از کلمه «تاریخ» عبارت «۱۳۹۲/۷/۱۰» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (۱۳۹۱/۷/۱۰) چاپ شده است.

۴. در ردیف ۱ از بخش هشتم: تغییرات متفرقه مندرج در صفحه ۲۱ جداول پیوست “قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴، قبل از عبارت «اضافه شد» و بعد از کلمه «عبارت» عبارت «جمعی ـ خرجی» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (جمعی ـ خروجی) چاپ شده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۶۹ -۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

«قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی، با متن چاپ شده آن در روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸، مقابله و اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ در بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی، در قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۱۱۰۴۰۱، مندرج در صفحه ۳ جداول، قبل از کلمه «ماده ۱۵» و بعد از کلمه «موضوع» به جای کلمه «بند ب»، کلمه «بند پ» چاپ شده است.

۲ـ در بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی، مندرج در صفحه ۳ جداول، شماره طبقه‌بند ی «۱۴۰۱۰۳» به اشتباه «۱۴۰۱۰۲» چاپ شده است.

۳ـ در بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای، در سطر دوم از قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۱ـ ۱۰۶۰۰۰، مندرج در صفحه ۵ جداول، قبل از کلمه «میلیارد ریال» و بعد از کلمه «موارد و» به جای عدد «۴۵»، عدد «۲۵» چاپ شده است.

۴ـ در بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای، در ستون مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بند ی ۳۲ـ ۱۱۳۵۰۰، مندرج در صفحه ۷ جداول، به جای عدد «۴۲۰۱۹۵»، عدد «۳۲۰۱۹۵» چاپ شده است.

۵ ـ در بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای، در ستون مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بند ی ۵۳ـ ۱۱۳۵۰۰، مندرج در صفحه ۷ جداول، به جای عدد «۵۰۰۰۰»، عدد «۵۰۰۰» چاپ شده است.

۶ ـ در بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای، در ستون مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بند ی ۱ـ ۱۲۷۷۶۰، مندرج در صفحه ۸ جداول، به جای عدد «۳۱۲۰۰۰۰»، عدد «۲۱۲۰۰۰۰» چاپ شده است.

۷ـ در بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای، در ستون مصوب مجلس شماره طبقه‌بند ی ۱ـ ۱۲۸۵۰۲، مندرج در صفحه ۸ جداول، به جای عدد «۳۳۵۰۰۰»، عدد «۲۳۵۰۰۰» چاپ شده است.

۸ ـ در بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای، در ستون مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بند ی ۱ـ ۱۵۶۰۵۲، مندرج در صفحه ۹ جداول، به جای عدد «۳۶۱۱۹۸»، عدد «۲۶۱۱۹۸» چاپ شده است.

۹ـ در بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای، در ستون مصوب مجلس شماره طبقه‌بند ی ۱۱۷ـ ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۱۱ جداول، به جای عدد «۴۰۵۰۰»، عدد «۲۰۵۰۰» چاپ شده است.

۱۰ـ در بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی، در ستون مصوب مجلس شماره طبقه‌بند ی ۱۰۲۲۴۰۵۲، مندرج در صفحه ۱۳ جداول، به جای عدد «۱۶۳۷۰۰»، عدد «۷۰۰۱۶۳» چاپ شده است.

۱۱ـ در بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی، در ستون مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بند ی ۲۰۲۰۳۰۰۳، مندرج در صفحه ۱۳ جداول، به جای عدد «۱۲۰۰۰۰۰»، عدد «۱۲۰۰۰۰» چاپ شده است.

۱۲ـ در بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی، در ستون مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بند ی ۴۰۱۰۸۰۳۵، مندرج در صفحه ۱۳جداول، به جای عدد «۵۱۸۰۰»، عدد «۸۰۰۵۱» چاپ شده است.

۱۳ـ در بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی، در ستون مصوب مجلس شماره طبقه‌بند ی ۵۲ـ ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۱۴ جداول، به جای عدد «۱۷۹۷۳۰۰»، عدد «۱۷۹۷۰۰۰» چاپ شده است.

۱۴ـ در بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی، در قسمت پایینی ستون مصوب مجلس شماره طبقه‌بند ی ۱۳۷ـ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۱۵ جداول، به جای عدد «۱۰۴۶۹۶۵۵۰»، عدد «۱۰۴۴۹۶۵۵۰» چاپ شده است.

۱۵ـ در بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی، در ستون مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بند ی ۵۹ ـ ۵۵۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۱۵ جداول، به جای عدد «۱۵۰۰۰۰۰»، عدد «۵۰۰۰۰۰۱» چاپ شده است.

۱۶ـ در بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی، در سطر دوم از قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۸۷ ـ ۵۵۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۱۵ جداول، قبل از کلمه «تحقیقات» و بعد از کلمه «علوم»، عبارت «و» اضافه چاپ شده است.

۱۷ـ در بخش نهم: تغییرات متفرقه، ردیف ۱۷، مندرج در صفحه ۲۰ جداول، قبل از عبارت «اصلاح شد» و بعد از کلمه «به»، به جای عبارت «الف ـ ۳»، عدد «الف ـ ۲» چاپ شده است.

۱۸ـ در بخش نهم: تغییرات متفرقه، ردیف ۲۹، مندرج در صفحه ۲۰ جداول، قبل از عبارت «قانون جامع» و بعد از کلمه «تبصره »، به جای عبارت «ماده ۳۸»، عدد «ماده ۲۸» چاپ شده است.

۱۹ـ عبارت‌های «بخش‌دهم ـ تغییرات جدول شماره (۱۸) ـ توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت» و «میلیون ریال»، در ابتدای جدول مندرج در صفحه ۲۲ جداول، از قلم افتاده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۶۳ – ۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

در “قانون موافقت‌نامه همکاری درزمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۸، اختلافات زیر مشاهده شد:

متن قانون ابلاغ شده متن قانون چاپ شده در روزنامه رسمی
شپش مرکبات

Acaudaleyrodes citri (Priesner and Hosny)

شپش مرکبات Acaudaleyrodes citri
پروانه پشت سیاه Aclers variana(Perm) پروانه پشت سیاه Aclers variana
سفید بالک مرکبات

Aleurocanthus woglumi Ashby

سفید بالک مرکبات

Aleurocanthus woglumi

سفید بالک مرکبات

Aleurothrixus howardii (Quaintance)

سفید بالک مرکبات

Aleurothrixus howardii

سفید بالک Aleurolobus maralatti Q سفید بالک Aleurolobus maralatti
مگس مینوز گل داوودی

Amauromyza maculosa (Malloch)

مگس مینوز گل داودی

Amauromyza maculosa

مگس میوه آمریکای جنوبی

Anastrepha fraterculus (wied)

مگس میوه آمریکای جنوبی

Anastrepha fraterculus

مگس میوه مکزیکی

Anastrepha Ludens (Loew)

مگس میوه مکزیکی

Anastrepha Ludens

سرخرطومی توت فرنگی Anthonomus bisignifer (Marsh) سرخرطومی توت فرنگی

Anthonomus bisignifer

سرخرطومی مکزیکی پنبه

Anthonomus gradis Boh.

سرخرطومی مکزیکی پنبه

Anthonomus grandis Boh

سرخرطومی توت فرنگی

Anthonomus signatus (Say)

سرخرطومی توت فرنگی

Anthonomus signatus

سوسک مینوت Arrihenodes minutes Drury سوسک مینوت Arrhenodes minutes Dniry
پروانه اوسمانا Barbara osmana (Obr) پروانه اوسمانا Barbara osmana
سفید بالک کوتسی Bulgarialeurodes cotesi Mask سفید بالک کوتسی

Bulgarialeurodes cotesi

کرم ساقه‌خوار ذرت

Busseola fusca (Hamps)

کرم ساقه‌خوار ذرت

Busseola fusca

پروانه تورترکس

Cacoecimorpha Prunubana (Hb)

پروانه تورتریکس

Cacoecimorpha Prubana

مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wied.) مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata
مگس میوه ناتال Ceratitis rosa Karsch مگس ناتال Ceratitis rosa Karch
کرم ساقه‌خوار برنج

Chilo suppressalis (Walker)

کرم ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalis
سوسک پوستخوار نراد

Cyrphalus Picea (Ratz)

سوسک پوستخوار نراد

Cyrphalus Piceas

شپشک انجیر Chrysomphalus aonidum L. شپشک انجیر Chrysomphalus aonidum
سرخرطومی بید و صنوبر

Cryptorrhynchus lapathi (L.)

سرخرطومی بید و صنوبر

Cryptorrhynchus lapathi

سرخرطومی انبه

Cryptorrhychus (Sternochetus) magniferae

سرخرطومی انبه

Cryptorrhynchus (Sternochetus) magniferae

سرخرطومی آلو

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

سرخرطومی آلو

Conotrachelus nenuphar

کرم پوست‌خوار میوه گردو

Cydia conicolana (Heyl.)

کرم پست‌خوار میوه گردو

Cydia conicolana

مگس میوه شرقی Dacus dorsalis (Hendel) مگس میوه شرقی Dacus dorsalis
مگس میوه‌کوئینزلند Dacus tryoni (Froggatt) مگس میوه کویزلند Dacus tryoni
سوسک دیابروتیکا Diabrotica spp. سوسک دیاپروتیکا Diabrotica spp.
کرم ریشه ذرت Diabrotica balteata LeConte کرم ریشه ذرت Diabrotica balteata leconis
کرم شمالی ریشه ذرت

Diabrotica Longicornis (Say)

کرم شمالی ریشه ذرت

Diabrotica Longicornis

سوسک ۱۲ نقطه‌ای خیار

Diabrotica undecimpunctata Mannh

سوسک ۱۶ نقطه‌ای خیار

Diabrotica undecimpunctata miinnli

کرم غربی ریشه ذرت

Diabrotica virgifera Lec.

کرم غربی ریشه ذرت

Diabrotica virgifera Loc

سفید بالک مرکبات

Dialeurodes citri (Ashm)

سفید بالک مرکبات

Dialeurodes citri

پسیل مرکبات

Diaphorina citri Kuway

پسیل مرکبات

Diaphorina citri Kuwny

کرم میوه گیلاس

Eramonia pachardi (Zeller)

کرم میوه گیلاس

Eramonia packardi

کرم میوه آلو Eramonia prunivora (Walsh.) کرم میوه آلو Eramonia prunivora
کرم میخک

Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.

کرم میخک Epichoristodes acerbella
مگس میوه مویز

Epochra Canadensis (Loew)

مگس میوه مویز

Epochra Canadensis

زنجره مو

Erythroneura comes (Say)

زنجره مو

Erythroneura comes

کرم میوه‌خوار منچورین Grapholita inopinata Heinrich کرم میوه‌خوار منجورین

Grapholita inopinata hcinrich

کرم غوزه پنبه آمریکایی

Heliothis zea pod

کرم غوزه پنبه آمریکایی

Heliothis zea poil

سوسک پوستخوار نارون

Hylesinus crenatus (Fabr.)

سوسک پوستخوار نارون

Hylesinus crenatus

سوسک پوسخوار نارون

Hylurgopinus rufipes Eichh.

سوسک پوستخوار نارون

Hylurgopinus rufiges liichh

سرخرطومی ساقه گندم

Hyperodes bonariensis Kuschel

سرخرطومی ساقه گندم

Hyperodes bonariensis Kuschie

پروانه سفید آمریکایی

Hyphatria cunea (Drury)

پروانه سفید آمریکایی

Hyphantria cunea

شپشک طویل

Insulaspis gloverii (Pack.)

شپشک طویل

Insulaspis gloverii

مورچه آرژانتینی

Iridomyrex humilia (Mayr)

مورچه آرژانتینی

Iridomyrmex humilia

زنجره پنبه

Jacobiasca (=Austriaca, Empoasca) Iybica (de Berg)

زنجره پنبه

Jacobiasca (Austriaca, Empoasca) Iybica

سوسک کلرادو سیب‌زمینی

Leptinotarsa decemlineats Say

سوسک کلرادو سیب‌زمینی

Leptinotarsa decemlineat Say

مگس مینوز مارپیچی نخود

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

مگس مینوز مارپیچی نخود

Liriomyza huidobrensis

مگس مینوز سبزیجات

Liriomyza sativae (Blanchard)

مگس مینوز سبزیجات

Liriomyza sativae

زنجرک

Nephopteryx pyrivorella (Matsumura)

زنجرک

Nephopteryx pyrivorella

شب‌پره موز Opogona sacchari (Bofer) شب‌پره موز Opogona sacchari
اونیپتروس سوتلوتس

Oonipterus soutellouts Gyll.

اونیپتوروس سوتلوس

Oonipterus soutellotus Gyll.

سوسک ژاپنی

Popillia japonica Newman

سوسک ژاپنی

Popillia japonica

سرخرطومی پرمنو تریپس Premnotrypes spp. سرخرطومی پرمینو تریپس Premnotrypes spp.
شپشک توت

Pseudalacaspis pentagona (Targ.Tozz.)

شپشک توت

Pseudaulacaspis pentagona

شپشک کومستوک

Pseudococcus comstochi (Kuu.)

شپشک کومستوک

Pseudococcus comstocki

سوسک بلوط

Pseudopityophthorus minutissimus Zimm.

سوسک بلوط

Pseudopityophthorus minutissimus

شپشک سن ژوژه

Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)

شپشک سن ژوژه

Quadraspidiotus perniciosus

مگس میوه ژاپنی

Rhacochlaena japonica Ito.

مگس میوه ژاپنی

Rhacochleana japonica ilo.

مگس میوه گیلاس

Rhagoletis cingulata (Loew)

مگس میوه گیلاس

Rhagoletis cingulate

مگس پوست گردو

Rhagoletis complete Cress

مگس برگ گردو

Rhagoletis completa Crcss

مگس گیلاس سیاه

Rhagoletis fausta (Osten Sacken)

مگس گیلاس سیاه Rhagoletis fausta
مگس غربی گیلاس

Rhagoletis indifferens (Curran).

مگس غربی گیلاس

Rhagoletis indifferens

مگس میوه توت

Rhagoletis mendax Curran

مگس میوه توت

Rhagoletis mendax Ciiran

مگس میوه‌سیب Rhagoletis poonella (walsh) مگس میوه سیب Rhagoletis pomonella
زنجره نارون

Scaphoideus luteolus Van Duz.

زنجره نارون

Scaphoideus luteolus Van Dus

زنجره انگور Scaphoideus titanus Ball زنجره انگور Scaphoideus titanus Bnll
زنجره ولنجی Scaphytopius delingi زنجره دلنجی Scaphytopius delingi
زنجره نیتریدوس

Scaphytopius nitrides (Delong)

زنجره نیتریدوس Scaphytopius nitridus
پروانه برگخوار پائیزه

Spodoptera frugiperda (Smith)

پروانه برگخوار پائیزه

Spodoptera frugiperda

کرم برگ‌خوار پنبه

Spodoptera littoralis (Boisd.)

کرم برگ‌خوار پنبه Spodoptera littoralis
کرم جوانه‌خوار Spodoptera litura (F.) کرم جوانه‌خوار Spodoptera litura
شته مرکبات Toxoptera citricida (Kjrk) شته مرکبات Toxoptera citricida
پسیل مرکبات Trioza erythreae Del Guercio پسیل مرکبات Trioza erythreae cuacio
لمبه گندم

Trogoderma granarium Everts

لمبه گندم

Trogoderma granarium Eveets

زنبور چوب‌خوار کاج Urocerus gigas (L.) زنبور چوب‌خوار کاج Urocerus gigas
شته فیلوکسرای مو Viteus vitifolii (Fitch.) شته فیلوکسرای مو Viteus vitifolii

 

۲ـ در بند ج: نماتدها از ضمیمه شماره ۱ مندرج در صفحه ۱۱:

 

متن قانون ابلاغ شده متن قانون چاپ شده در روزنامه رسمی
Globodera Pallida Stone, (=Heterodera Pallida Stone)

نماتد سیست سفید سیب‌زمینی

Globodera Pallida Syn, Heterodera Pallida

نماتد سیست سفید سیب‌زمینی

Globodera rostochiensis woll. (=Heterodera rostochiensis woll.)

نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی

Globodera rostochiensis woll. Heterodera rostochiensis

نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی

نماتد سیست سویا

Heterodera glycines Ichinohe.

نماتد سیست سویا

Heterodera glycines ichisohe

نماتد سیست چغندر

Heterodera schachtii (Schmidt)

نماتد سیست چغندر

Heterodera schachtii

نماتد قلوه‌ای

Rotylenchulus reniformis Linford oliveira

نماتد قلوه‌ای

Rotylenchulus reniformis Linfard otriviiv

 

۳ـ در بند د: باکتری‌ها از ضمیمه شماره ۱ مندرج در صفحات ۱۱و ۱۲:

 

متن قانون ابلاغ شده متن قانون چاپ شده در روزنامه رسمی
Clavibacter michaiganensis subsp sepedonicus (spieck and katth.) Dye and kemp.

پوسیدگی حلقوی سیب‌زمینی

Clavibacter michiganense subsp. sepedonicum

پوسیدگی حلقوی سیب‌زمینی

Erwinia amylovora (Burr.) winslow et al.

آتشک درختان میوه دانه‌دار

Erwinia amylovora winshawccil

آتشک درختان میوه دانه‌دار

پژمردگی باکتریایی

Erwinia stewartii (Smith) Dye

پژمردگی باکتریایی

Erwinia stewartii Dye

Xanthomonas campestris pv.citri (Hasse) Dye

شانکرباکتریایی مرکبات

Xanthomonas campestris pv.citri Dye

شانکر باکتریایی مرکبات

Xanthomonas campestris pv.fici (Cavara) Dye

لکه برگی و مرگ گیاهچه فیکوس

Xanthomonas campestris pv.Fici Dye

لکه برگی و مرگ گیاهچه فیکوس

Xanthomonas campestris pv.hyacinthi (Wakker) Dye

زردی سنبل

Xanthomonas campestris pv.hyacinthi Dye

زردی سنبل

نکروز تنه درخت صنوبر

Xanthomonas populi (Ride) Ride and Ride

نکروز تنه درخت صنوبر

Xanthomonas populi Ride and Rick

پوسیدگی قهوه‌ای سیب‌زمینی

Pseudomonas solanacearum (Smith)

پوسیدگی قهوه‌ای سیب‌زمینی

Pseudomonas solanacearum

بیماری پیرس انگور

Xylella fastidiosa (well etal: ۱ ۹ ۸ ۷)

بیماری پیرس انگور Xylella fastidiosa

 

۴ـ در بند د: قارچها از ضمیمه شماره ۱ مندرج در صفحات ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵:

 

متن قانون ابلاغ شده متن قانون چاپ شده در روزنامه رسمی
لکه سیاه برگی کلم

 Alternaria brassicicola Berk

لکه سیاه برگی کلم

 Alternaria brassisicicola Berk

Angiosorus solani Thirum.et O Brien (=Thecaphora solani Barrus)

سیاهک سیب‌زمینی

Angiosorus solani Thinm cio Brien Thecaphora solani Borrtas

سیاهک سیب‌زمینی

گال سیاه هسته‌داران

Apiosporina (Dibotryon) morbosa (Schw)

گال سیاه هسته‌داران

Apiosporina (Dibotryon) morbosa

سراتوسیستیس سرو لسسنس

Ceratocystis coerulescens

سراتوسیستیس سرو لسینس

Ceratocystis coerulescens

پژمردگی بلوط

 Ceratocystis fagacearum (Brets)

پژمردگی بلوط

 Ceratocystis fagacearum

پژمردگی هلندی نارون Ceratocystis ulmi (Buism) پژمردگی هلندی نارون Ceratocystis ulmi
Cochliobolus heterostrophus Drechsl.

بلایت برگی جنوبی ذرت

Cocchliobolus heterostrophus Drcchsl

لایت برگی جنوبی ذرت

Cochliobolus victoriae Drechsl.

بلایت ویکتوریایی یولاف

Cochliobolus victoris Drcchsl

بلایت ویکتوریایی یولاف

Cryptosporiopsis curvisapora (PK) Gremmen

آنتراکنوز سیب

Crytosaporiopsis curvisapora (PK) Gremnscn

آنتراکنوز سیب

زوال چوب Daldinia concentria زوال چوب Daldinea concentria
ملانوز مرکبات Diaporthe citri (Fawc.) ملانوز مرکبات Diaporthe citri
پوسیدگی بلال ذرت

 Diplodia zeae (=maydis) (Schw.) Lev.

پوسیدگی بلال ذرت

 Diplodia zeae syn. Maydis Lev

اسکب مرکبات Elsinoe fawcettiibit.et jenk اسکب مرکبات Elsinoef awcettii bil.cjenk
بلایت شاه بلوط Endothia parasitica (Murrill) بلایت شاه بلوط Endothia parasitica
پوسیدگی ریشه‌سوزنی برگان Fomes annosus (Fr.) پوسیدگی ریشه سوزنی برگان Fomes annosus
Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Killian and) Maire

پژمردگی فوزاریومی خرما

Fusarium oxysporum f.sp.albedinis Meirr

 

 پژمردگی فوزاریومی خرما

آنتراکتوز لیموترش

Gloeosporium limetticola Clausen

آنتراکتوز لیموترش

 Gloesporium limetticola Clauscn

پوسیدگی سیاه دروغی انگور

 Gloeosporium baccae

پوسیدگی سیاه دروغی انگور

Guignardia baccae

بلایت شاخه کاج اروپایی

 Gloeosporium laricina (Saw)

بلایت شاخه کاج اروپایی

 Guignardia laricina

پوسیدگی حلقوی سیب

 Gloeosporium piricola (Ellis)

پوسیدگی حلقوی سیب

 Guignardia piricola

شانکر صنوبر

 Hypoxylon pruinatum Klotzsche Cke.

شانکر صنوبر

 Hypoxylon pruinatum Klaizsehc Cko.

زنگ شوکران Melamspora farlowii (Arthur) زنگ شوکران Melamspora farlowii
زنگ برگی صنوبر

 Melamspora medusae Thum

زنگ برگی صنوبر

 Melamspora medusae Thune

 Mycosphaerella populorum Thomp. (=Septoria musiva peck)

شانکر سپتوریایی صنوبر

 Mycosphaerella populorum Thomp.Septoria musiva

شانکر سپتوریایی صنوبر

پوسیدگی میوه فلفل

Mycosphaerella schoanoprasi (auersw.)

پوسیدگی میوه فلفل

 Mycosphaerella schoanoprasi

ماسوی پسته Nematospora coryli peclion ماسوی پسته Nematospora coryli pcction
Ophiostoma (Ceratocystis) roboris c. Georgescu etl. Teodoru

بیماری آوندی بلوط

Ophiostoma (Ceratocystis) roboris

 

بیماری آوندی بلوط

زنگ سوزنی برگان

 Phaecryptopus (Adelopus) gaeumannii

زنگ سوزنی برگان

 Phaecryptopus (Adelous) gaeumannii

قانقاریای سیب‌زمینی

 Phoma exiqua var. foveata (Foister) Boerema

قانقاریای سیب‌زمینی

 Phoma exiqua var. foveata

پوسیدگی ریشه آووکلادو

 Phytophthora cinnamomi Rands

پوسیدگی ریشه آووکادو

 Phytophthora cinnamomi Rands

پوسیدگی ریشه زرد براق درختان جنگلی

. Poria weirii Murr

پوسیدگی ریشه زرد براق درختان جنگلی

 Poria weirii

Seporia Lycopersici var. malaguttii Ciccarone and Boerrma

لکه برگی سیب‌زمینی

Septoria Lycopersici var. malaguttii

 

لکه برگی سیب‌زمینی

سپتوریوز گندم

 Septoria nodorum (Berk.) Berk.

سپتوریوز گندم

 Septoria nodorum

زگیل سیب‌زمینی

Synchytrium endobioticum (Schilb) prec.

زگیل سیب‌زمینی

 Synchytrium endobioticum proc.

سیاهک هندی گندم Tilletia indica Mitra سیاهک هندی گندم Tilletia indica Mitm

 

۵ ـ در بخش۱ـ روی میوه‌ها از بند و: ویروسها و شبه‌ویروس‌ها از ضمیمه شماره ۱ مندرج در صفحات ۱۵ و ۱۶:

 

متن قانون ابلاغ شده متن قانون چاپ شده در روزنامه رسمی
ویروس تک ستاره‌ای سیب

 Apple star crack virus

ویروس تک ستاره سیب

 Apple star crack

Peach rosete mycoplasm

بیماری میکوپلاسمایی وردمانی هلو

Peach rosette mycoplasm

بیماری میکوپلاسمای وردمائی هلو

Plum line patern virus (American) بیماری نقش خطی آمریکایی آلو Plum line pattern virus (American)

بیماری نقش خطی آمریکایی آلو

بیماری پریفینگر Prefinger disease بیماری پریفینگر Pfefinger disease
ویروس سی مخفی توت‌فرنگی

 Strawberry latent C virus

ویروس علفی مخفی توت‌فرنگی

 Strawberry latent C virus

Strawberry witches broom pathogen

عامل جاروی جادوگر توت‌فرنگی

Strawberry witches broom pathogen

ویروس عامل جاروی جادوگر توت‌فرنگی

 

۶ ـ در بخش۴ـ ویروس‌های مرکبات از بند و: ویروس‌ها و شبه ویروس‌ها از ضمیمه شماره ۱ مندرج در صفحه ۱۷:

 

متن قانون ابلاغ شده متن قانون چاپ شده در روزنامه رسمی
استابورن مرکبات

 Spiroplasma citri (Stubborn)

استابورن مرکبات

 Spiroplasma citri

 

۷ـ در بخش۵ ـ ویروس‌ها و شبه ویروس‌های سایر محصولات از بند و: ویروس‌ها و شبه‌ویروس‌ها از ضمیمه شماره ۱ مندرج در صفحه ۱۷:

 

متن قانون ابلاغ شده متن قانون چاپ شده در روزنامه رسمی
۵ ـ Virus and virus ـ like organisms on ther crops

ویروسها و شبه ویروس‌های سایر محصولات

۵ ـ Virus and virus ـ like organisms of ther crops

ویروسها و شبه ویروس‌های سایر محصولات

Deperimento progressive (Olive)

بیماری دپریمنتو پروگرسیوا

Deperimento progressiva (Olive)

بیماری دپریمنتو پروگرسیوا

 

۸ ـ در بخش حشرات و دیگر مهره‌داران از ضمیمه شماره ۲ مندرج در صفحه ۲۴:

 

متن قانون ابلاغ شده متن قانون چاپ شده در روزنامه رسمی
تریپس‌چینی‌غلات Haplothrips chinensis تریپس چینی Haplothrips chinensis
شپش آرد آلو

Nipaecoccus nipae (Maskell)

شپش آوکادو

Nipaecoccus nipae (Maskell)

شپشک نرم‌تن

Rastrococcus invadens Williams

شپشک انبه

Rastrococcus invadens williams

 

۹ـ در بخش علف‌های هرز از ضمیمه شماره ۲ مندرج در صفحات ۲۵ و ۲۶:

 

متن قانون ابلاغ شده متن قانون چاپ شده در روزنامه رسمی
اشی نومن ایندیکا

Aeshynomene indica L.

علف هرز آیشینوم

Aeshynomene indica L.

اکانتوسپرموم هیسپیدم

Acanthospermum hispidum D.C.

علف هرز آکانتوسپرموم

Acanthospermum hispidum D.C.

تاج خروس خوابیده

Amaranthus bliotoides S.Wats

تاج خروس خوابیده

Amaranthus bliotoides

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Ambrosia artemisiifolia L.

علف هرز آمبروزیا

Ambrosia artemisiifolia L

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Ambrosia maritima L.

علف هرز آمبروزیا

Ambrosia maritima L

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Ambrosia psilostachya D.C

علف هرز آمبروزیا

Ambrosia psilostachya D.C

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Ambrosia trifida L.

علف هرز آمبروزیا

Ambrosia trifida L.

نوعی علف هرز آمارانتوس

Axyris amaranthoides L.

علف هرز کسیریس

Axyris amaranthoides L.

علف هرز دو دندان Bidens bipinnata L. دو دندان دو شانه‌ای Bidens bipinnata L.
از تیره گندمی‌ها ـ نوعی چمن

Cenchrus pausiflorus Benth

 

Cenchrus pausiflorus Benth

کروتون از تیره فرفیون

Croton capitatus Michx

علف هرز کروتون

Croton capitatus Michx

گیاه انگلی سس

Cuscuta epilinum weiche

Cuscuta epilinum weiche
گیاه انگلی سس

Cuscuta epithymum Murr

سس بختیاری (سس کتانی)

Cuscuta epilinum Murr

گیاه انگلی سس Cuscuta europaea L. سس علف هرز Cuscuta europaea L.
دانتونیا کالیسینا Danthonia calycina Rehb علف هرز دانتویا Danthonia calycina Rehb
دیودیا ترز Diodia teres Walt علف هرز دیودیا Diodia teres Walt
خار ترشک ـ نوعی ترب کوهی

Emex australis Steinh

نوعی خار ترشک

Emex australis Steinh

فرفیون ـ نوعی علف شیری

Euphorbia dentata Michx

نوعی فرفیون

Euphorbia dentata Michx

فرفیون ـ نوعی علف شیری

Euphorbia marginata Pursh

فرفیون ابلق

Euphorbia marginata Pursh

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Helianthus californicus D.C.

نوعی آفتابگردان

Helianthus californicus D.C.

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Helianthus ciliaris D.C.

نوعی آفتابگردان

Helianthus ciliaris D.C.

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Helianthus lenticularis Dougl

نوعی آفتابگردان

Helianthus lenticularis Dougl

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Helianthus petiolaris Nutt

نوعی آفتابگردان

Helianthus petiolaris Nutt

علف هرزی از خانواده کمپوزیته از تیره آفتابگردان

Helianthus sacabrrimus Benth

نوعی آفتابگردان

Helianthus sacabrrimus Benth

نوعی علف هرز نیلوفر

Ipomoea hederacea Jacq

امپویا علف هرز

Ipomoea hederacea Jacq

ایوا اکسیلاریز Iva axillaris Pursh علف هرز ایوا Iva axillaris Pursh
جاکومونتا تامنیفولیا

Jacquemontia tamnifolia Griseb

علف هرز جاکویمونتا

Jacquemontia tamnifolia Griseb

نوعی گونه گل جالیز Orobanche Spp. گل جالیز (گلک) Orobanche Spp.
نوعی علف هرز هفت‌بند

Polygonum pensilvanicum L.

نوعی علف هفت‌بند

Polygonum pensilvanicum L.

رایمانیا لاسینیاتا Raimania laciniata Hill. علف هرز رایمانیا Raimania laciniata Hill.
نوعی مریم گلی Salvia lancifolia Poir مریم گلی (مریمی) Salvia lancifolia Poir
نوعی لوبیای درختی Sesbania exaltata cory نوعی سسبان Sesbania exaltata cory
نوعی لوبیای درختی

Sesbania macrocarpa Muhl ex Rafin

لوبیای درختی

Sesbania macrocarpa Muhl ex Rafin

نوعی از تاج‌ریزی Solanum carolinense L. نوعی تاج‌ریزی Solanum carolinense L.
نوعی از تاج‌ریزی

Solanum elaeagnifolium Cav

تاج‌ریزی سنجدی

Solanum elaeagnifolium Cav

نوعی از تاج‌‌ریزی Solanum heterodoxum نوعی تاج‌ریزی Solanum heterodoxum
نوعی از تاج‌ریزی Solanum rostratum Dum نوعی تاج‌ریزی Solanum rostratum Dum
نوعی از تاج‌ریزی Solanum triflorum Nutt نوعی تاج‌ریزی Solanum triflorum Nutt
نوعی از استریگا علف جادویی

Striga euphrasioides Benth

نوعی استریگا

Striga euphrasioides Bentn

نوعی از استریگا علف جادویی

Striga hermonthica Benth

نوعی استریگا

Striga hermonthica Bentn

نوعی از استریگا علف‌جادویی Striga lutea Lour نوعی استریگا Striga lutea Lour
نوعی از استریگا علف جادویی

Striga orobanchoides Benth

نوعی استریگا

Striga orobanchoides Bentn

 

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۶۸- ۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در “قانون موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۸، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۱ـ در سطر دوم از بند ۹ ماده ۲ مندرج در صفحه ۳، قبل از کلمه «توافق‌های» و بعد از کلمه «در» کلمه «چهارچوب» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (چارچوب) چاپ شده است.

۲ـ ۱ـ در سطر دوم از ماده ۳ مندرج در صفحه ۴، قبل از کلمه «کنوانسیون‌های» و بعد از کلمه «طرف» حرف «یا» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (با) چاپ شده است.

۳ـ ۱ـ در انتهای سطر دوم از ماده ۱۰ مندرج در صفحه ۶، کلمه «نمی‌نماید» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (نمی‌نمایند) چاپ شده است.

۲. در “قانون تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنواسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (STCW)” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۲۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۲ـ در سطر بیست و سوم از ستون دوم جدول واقع در ردیف کنترل مسافران و سایر خدمه در شرایط اضطراری مندرج در صفحه ۱۵۸، به درستی عبارت «۲.۳.» آمده است، ولیکن در روزنامه رسمی به اشتباه عبارت «۳، ۲.» چاپ شده است.

۲ـ ۲ـ در سطر اول از جزء ۲ ردیف ۵ الگوی استانداردهای کیفیت برای ارزیابی آگاهی، درک، مهارت‌ها و صلاحیت مندرج در صفحه ۲۲۷، به درستی عبارت «استانداردهای» آمده است، ولیکن در روزنامه رسمی به اشتباه عبارت «استاندادرهای» چاپ شده است.

 تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۲۸ -۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در “قانون الحاق دولت جهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۶۹) و پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۷۱)” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۳۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۱ـ در سطر سوم از ردیف ۲ بند الف ماده (۳) مندرج در صفحه ۲۹، بعد از عبارت «بر اساس» و قبل از عبارت «تعیین شده»، عبارت «حقوق بین‌الملل» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (حقوق بین‌المللی) چاپ شده است.

۲ـ ۱ـ در سطر چهارم از پاراگراف دوم بند ب از ماده (۳۱) مندرج در صفحه ۱۹، بعد از عبارت «خارج شود» و قبل از عبارت «دوازده ماه»، عبارت «که این خروج» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (که از این خروج) چاپ شده است.

۳ـ ۱ـ در بند ج از ماده (۳۶) مکرر (سوم) مندرج در صفحه ۱۵، بعد از عبارت «انجام می‌دهند»، و قبل از کلمه «مفاد»، کلمه «ناقض» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (ناقص) چاپ شده است.

۲. در “قانون موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۰۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۸، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۲ـ در سطر اول از مقدمه مندرج در صفحه ۱، بعد از کلمه «تمایل» و قبل از عبارت «به انعقاد»، کلمه «یکسان» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (یکسال) چاپ شده است.

۲ـ ۲ـ در سطر دوم از ردیف ۳ ماده ۶ مندرج در صفحه ۶، بعد از عبارت «متعاهد بار» و قبل از کلمه «شرکت»، کلمه «هواپیماهای» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (هواپیمای) چاپ شده است.

۳ـ ۲ـ در سطر سوم از ردیف ۴ ماده ۸ مندرج در صفحه ۷، بعد از عبارت «حمل و نقل» و قبل از کلمه «سرزمینهای»، کلمه «بین» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی از قلم افتاده است.

۴ـ ۲ـ در سطر پنجم از ماده ۹ مندرج در صفحه ۸، بعد از عبارت «در هر حال» و قبل از کلمه «طرف»، کلمه «هر» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی از قلم افتاده است.

۵ ـ ۲ـ در سطر اول از پاراگراف آخر ماده (۵) مندرج در صفحه ۱۸، بعد از عبارت «مقدمه و» و قبل از کلمه «ماده »، کلمه «هجده» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (هیجده) چاپ شده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۵۸ -۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در سطر سوم از بند ب ماده ۹ مندرج در صفحه ۶ “قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۳۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۱، قبل از عبارت «کرد، یا» و بعد از کلمه «نمی‌توان»، کلمه «صادر» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (صارد) چاپ شده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۲۳۲۹- ۱۳۹۹/۱/۳۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در سطر دوم از بند ج ماده ۶ صفحه ۵ “قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا در مورد کمک متقابل برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۸۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۱، قبل از کلمه «گمرکی» و بعد از کلمه «ارتکاب»، کلمه «تخلفات» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (تخلف) چاپ شده است.

۲. سطر آخر از صفحه ۱ “قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در مورد همکاری و کمک متقابل در مسائل گمرکی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۸۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۱، عبارت «در موارد زیر توافق کردند»: از قلم افتاده است.

۳. در انتهای سطر دوم از بند ۱ ماده ۱۲ صفحه ۷ “قانون موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۸۶۶ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۰، به‌جای کلمه «می¬تواند»، کلمه (می¬توانند) چاپ شده است.

۴. در “قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۸۷۷ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۲، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۴ـ در ابتدای سطر اول از بند ۲ ماده ۳ مندرج در صفحه ۳، به جای عبارت «در صورتی»، عبارت (در هر صورتی) چاپ شده است.

۲ـ ۴ـ در انتهای سطر اول از جزء ﻫ بند ۲ ماده ۶ مندرج در صفحه ۵، به جای کلمه «شخص»، کلمه (شخصی) چاپ شده است.

۳ـ ۴ـ در ابتدای سطر اول از ماده ۱۲ مندرج در صفحه ۸، به جای کلمه «گروگانگیران»، کلمه (گروگانگیری) چاپ شده است.

۵. در انتهای سطر اول از بند ب ماده ۵ مندرج در صفحه ۳۹ “قانون الحاق به موافقت‌نامه چارچوب حمل و نقل عبوری (ترانزیت) اکو ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۲۸ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۳، به جای عبارت «نیاز است و»، عبارت (نیاز است و یا) چاپ شده است.

۶. در سطر سوم از ماده ۱۵ مندرج در صفحه ۴ “قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۲۸ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۳، بعد از کلمه «هماهنگی» و قبل از کلمه «شهرهای»، کلمه «ترافیک» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (ترافیکی) چاپ شده است.

۷. در سطر اول از پاراگراف آخر مندرج در صفحه ۲ “قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۲۳ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۶، بعد از عبارت «مشتمل بر» و قبل از عبارت «یک تبصره »، عبارت «هشت ماده » آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (ماده هشت ماده ) چاپ شده است.

۸. در ابتدای سطر آخر از صفحه ۱ “قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۹/۸، قبل از کلمه «می‌یابد»، کلمه «اختصاص» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به‌صورت (اختصاصی) چاپ شده است.

۹. در انتهای سطر دوم از تبصره ۵ مندرج در صفحه ۲ “قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲، کلمه «می‌باشند» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (می‌باشد) چاپ شده است.

۱۰. سطر نهم از صفحه ۶ “قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۰۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۸، عبارت «از طرف دولت» بر روی عبارت‌های سطر دهم یعنی «جمهوری اسلامی ایران» و «جمهوری آذربایجان» از قلم افتاده است.

۱۱. در سطر سوم از ماده ۴۵ صفحه ۱۲ “قانون دیوان عدالت اداری ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶، بعد از عبارت «مستنکف به» و قبل از عبارت «از خدمات دولتی»، عبارت «انفصال موقت» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (انفصال موقت موقت) چاپ شده است.

۱۲. در “قانون موافقت‌نامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی وجزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۵، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۱۲ـ در سطر اول از بند ۱ ماده ۲۵ مندرج در صفحه ۱۰، بعد از کلمه «مفقود» و قبل از کلمه «شدن»، کلمه «مفقودالاثر» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (مفقود) چاپ شده است.

۲ـ ۱۲ـ در سطر اول از بند ۲ ماده ۳۶ مندرج در صفحه ۱۳، بعد از عبارت «بلاوارث به» و قبل از عبارت «مال غیرمنقول»، عبارت «مالکیت طرف متعاهدی که» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (مالکیت که) چاپ شده است.

۳ـ ۱۲ـ در بند ۲ ماده ۴۵ مندرج در صفحه ۱۶، بعد از کلمه «نامبرده» و قبل از کلمه «هیچ»، کلمه (در) از قلم افتاده است.

۱۳. در “قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۷۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۱۳ـ در سطر هشتم از جزء ۲ بند ج تبصره ۹ مندرج در صفحه ۴۴، بعد از کلمه «اهداف» و قبل از کلمه «فوق‌الذکر»، کلمه «موافقتنامه‌های» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (موافتنامه‌های) چاپ شده است.

۲ـ ۱۳ـ در انتهای سطر هفتم از جزء ۱ بند و تبصره ۹ مندرج در صفحه ۴۵، کلمه «نماید» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (می‌نمایند) چاپ شده است.

۳ـ ۱۳ـ در سطر سیزدهم از بند ب تبصره ۱۱ مندرج در صفحه ۵۰، بعد از کلمه «باز پرداخت» و قبل از کلمه «محل»، عبارت «تعهدات حاصله از» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (تعهدات از) چاپ شده است.

۴ـ ۱۳ـ در سطر دوم از جزء ۱ـ ۴ بند ب تبصره ۱۳ مندرج در صفحه ۶۱، بعد از کلمه «سوخت» و قبل از کلمه «تاثیرگذار»، کلمه «خودروها» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (خودروهای) چاپ شده است.

۵ ـ ۱۳ـ در سطر دوم از بند ض مندرج در صفحه ۷۲، بعد از عبارت «بیست و هفتم» و قبل از کلمه «رانندگان»، عبارت «حق بیمه» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (بیمه) چاپ شده است.

۶ ـ ۱۳ـ در سطر پنجم از بند ع مندرج در صفحه ۷۳، بعد از کلمه «وزارت» و قبل از عبارت «به تصویب»، عبارت «رفاه و تامین اجتماعی» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (رفاه و و تامین اجتماعی) چاپ شده است.

۷ـ ۱۳ـ در سطر هفتم از بند ب مندرج در صفحه ۸۱، بعد از عبارت «روان»، و قبل از عبارت «احداث و مرمت مدارس»، عبارت «مرتع‌داری» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی به صورت (مراتع‌داری) چاپ شده است.

۸ ـ ۱۳ـ در انتهای سطر دوم از پاراگراف آخر مندرج در صفحه ۱۰۵، بعد از کلمه «تصویب» و قبل از عبارت «و در تاریخ»، عبارت «شد» آمده است در حالی که در روزنامه رسمی از قلم افتاده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۷۵ -۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در سطر دوم ردیف ۱۱۵، از بخش «ضمیمه۱ـ قوانین منقضی» مندرج در صفحه ۴۱ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹، قبل از کلمه «بانکها» و بعد از کلمه «سال»، عبارت «۵۸» آمده است، که در روزنامه رسمی به اشتباه عبارت «۱۳۵۸» به چاپ رسیده است.

۲. در ابتدای سطر دوم از پاراگراف آخر مندرج در صفحه ۲۴ “قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰”منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱، قبل از کلمه “مورخ ” و بعد از کلمه “روز ” کلمه “سه شنبه ” آمده است که در روزنامه رسمی به اشتباه کلمه “چهارشنبه ” به چاپ رسیده است.

۳. شماره نامه ابلاغی “قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱، 39/26838 می‌باشد که در روزنامه رسمی به اشتباه 29/26838 به چاپ رسیده است.

۴. در “قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۴ـ در ردیف ۲۸۷ از قوانین الغاء شده مندرج در صفحه ۱۳ متن قانون، قبل از کلمه “مربوط ” و بعد از کلمه “مورخ ” عبارت “۳۴/۱۰/۲۴” آمده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت “۱۳۳۴/۱۰/۲۴” به چاپ رسیده است.

۲ـ ۴ـ در ردیف ۳۸۴ از قوانین الغاء شده مندرج در صفحه ۱۷ متن قانون، قبل از کلمه “کارمندان ” و بعد از کلمه “اضافات ” عبارت “سال ۳۴” آمده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت “سال ۱۳۳۴” به چاپ رسیده است.

۳ـ ۴ـ در ردیف ۴۴۲ از قوانین الغاء شده مندرج در صفحه ۲۰ متن قانون، قبل از کلمه “بسال ۱۳۳۶” و بعد از کلمه “سالهای ” عبارت “۳۴ و ۳۵” آمده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت “۱۳۳۴ و ۱۳۳۵” به چاپ رسیده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۷۱ -۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

«قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی که با شماره نامه 646/12463 مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده، با متن چاپ شده آن در روزنامه‌های‌ رسمی شماره ۲۰۷۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ و اصلاحیه شماره ۲۰۷۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ مقابله و اختلافات زیر مشاهده شد:

الف ـ در بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی:

۱ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۱۱۰۵۱۳، مندرج در صفحه ۳۲ جداول، قبل از کلمه «قانون» و بعد از کلمه «موضوع» به جای کلمه «ماده ۳۷»، کلمه «ماده ۲۷» چاپ شده است.

۲ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۱۳۰۱۰۱۰، مندرج در صفحه ۳۲ جداول، قبل از کلمه «۵۰ درصد» و بعد از کلمه «سهام» به جای کلمه «ابزاری»، کلمه «انرژی» چاپ شده است.

۳ـ در قسمت مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بند ی ۱۵۰۱۲۸، مندرج در صفحه ۳۲ جداول، به جای عبارت «۳۰۰۰۰۰۰۰»، عبارت «۲۰۰۰۰۰۰۰» چاپ شده است.

ب ـ در بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای:

۴ـ در قسمت مبلغ مصوب مجلس شماره طبقه‌بند ی ۶ ـ ۱۰۱۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۳ جداول، به جای کلمه «۱۳۵۶۴۹»، عبارت «۱۲۵۶۴۹» چاپ شده است.

۵ ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۱ـ ۱۰۱۵۰۱، مندرج در صفحه ۳۳ جداول، قبل از کلمه «افزایش» و بعد از کلمه «مرکز پژوهش‌ها» به جای کلمه «از»، کلمه «و» چاپ شده است.

۶ ـ در قسمت مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بند ی ۳ـ ۱۰۹۵۰۰، مندرج در صفحه ۳۳ جداول، به جای عبارت «۶۶۱۶۷۶»، عبارت «۴۶۱۶۷۶» چاپ شده است.

۷ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۱ـ ۱۲۸۵۰۰، مندرج در صفحه ۳۶ جداول، قبل از کلمه «افزایش» و بعد از کلمه «جوانان»، کلمه «از» چاپ نشده است.

۸ ـ در قسمت مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بند ی ۷ ـ ۱۳۴۰۰۳، مندرج در صفحه ۳۶ جداول، به جای عبارت «۱۶۵۶۲۷»، عبارت «۱۴۵۶۲۷» چاپ شده است.

۹ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۹ ـ ۱۵۱۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۶ جداول، قبل از کلمه «قانون» و بعد از کلمه «اصلاح»، به جای کلمه «ماده ۳۳»، کلمه «ماده ۲۲» چاپ شده است.

۱۰ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۱۰۸ ـ ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۷ جداول، قبل از کلمه «قانون» و بعد از کلمه «موضوع»، به جای کلمه «ماده ۳۷»، کلمه «ماده ۲۷» چاپ شده است.

۱۱ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۱۵۳ـ ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۷ جداول، قبل از کلمه «و به کارگیری» و بعد از کلمه «نصب دوربین»، به جای کلمه «احداثات»، کلمه «احداث» چاپ شده است.

پ ـ در بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی های سرمایه‌ای و مالی:

۱۲ـ به جای شماره طبقه‌بند ی ۱۲۰۱۰۰۲۰۰۳، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۱۰۰۲۰۰۲ چاپ شده است. در همین شماره طبقه بند ی به جای عدد ۱۰۳۰۵۰۰۲، عدد ۱۰۲۰۵۰۰۲ چاپ شده است.

۱۳ـ به جای شماره طبقه‌بند ی ۱۲۰۱۰۰۴۰۰۲، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۱۰۰۳۰۰۲ چاپ شده است.

۱۴ـ در قسمت مصوب مجلس شماره طبقه‌بند ی ۱۲۰۱۰۱۴۰۰۲، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، به جای عدد ۶۷۰۰۰، عدد ۴۷۰۰۰ چاپ شده است.

۱۵ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، قبل از کلمه «طراحی» به جای کلمه «باز»، کلمه «آمار» چاپ شده است.

۱۶ـ به جای شماره طبقه‌بند ی ۱۳۰۶۰۰۴۰۰۱، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۶۰۰۴۰۰۱ چاپ شده است.

۱۷ـ به جای شماره طبقه‌بند ی ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۶۰۰۵۰۰۲ چاپ شده است.

۱۸ـ به جای شماره طبقه‌بند ی ۱۳۰۶۰۰۹۰۰۳، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۶۰۰۹۰۰۳ چاپ شده است.

۱۹ـ به جای شماره طبقه‌بند ی ۱۸۰۵۰۰۷۰۳۷، مندرج در صفحه ۴۱ جداول، شماره ۳۷ ـ ۱۸۰۵۰۰۷ چاپ شده است.

۲۰ـ در سطر اول قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۱۰۸ ـ ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۴۱ جداول، قبل از کلمه «قانون» و بعد از کلمه «موضوع»، به جای کلمه «ماده (۳۷)»، کلمه «ماده (۴۷)» چاپ شده است.

۲۱ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بند ی ۱۰۴ـ ۵۵۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۴۲ جداول، بعد از کلمه «بهره‌برداری»، به جای کلمه «۳۱ استان»، کلمه «۲۱ استان» چاپ شده است.

ت ـ در بخش نهم ـ تغییرات جدول شماره (۱۸) ـ توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت:

۲۲ـ در قسمت مصوب مجلس ردیف ۴، مندرج در صفحه ۴۵ جداول، به جای عدد ۹۹۰۰۰، عدد ۶۹۰۰۰ چاپ شده است.

۲۳ـ در قسمت عنوان ردیف ۱۲، مندرج در صفحه ۴۵ جداول، قبل از کلمه «روستایی» و بعد از کلمه «طرح‌های»، به جای کلمه «هادی»، کلمه «عادی» چاپ شده است.

ث ـ در بخش دهم: تغییرات متفرقه:

۲۴ـ در سطر دوم ردیف ۷، مندرج در صفحه ۴۶ جداول، قبل از کلمه «اصلاح شد» و بعد از کلمه «مطالعه»، به جای کلمه «میلک ـ زابل»، کلمه «صیلک ـ زابل» چاپ شده است.

ج ـ در جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره (۵):

۲۵ـ در انتهای سطر دوم از بخش چهارم قسمت عنوان جزء ردیف ۱۹، مندرج در صفحه ۵۳ جداول، عبارت «جزای نقدی مورد حکم واقع شود» اضافه چاپ شده است.

تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۴۷۴ -۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در سطر سوم از ردیف ۳ ماده ۳ـ حمل و نقل منظم مسافر مندرج در صفحه ۳ “قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۵، بعد از کلمه «مدارک» و قبل از کلمه «باشد»، به جای کلمه «زیر»، کلمه «زی ر» چاپ شده است.

۲. در “قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه ـ ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی) » ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۲ـ در ابتدای سطر ۲۲ از صفحه ۵ قانون، بعد از کلمه «بند های» و قبل از کلمه «یا»، عبارت «۱ـ ۱ـ ۲» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۱ـ ۱ ۲» به چاپ رسیده است.

۲ـ ۲ـ در ابتدای سطر ۱۶ از صفحه ۸ قانون، عبارت «۱ـ ۲ـ ۳» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۱ـ ۲ ۳» به چاپ رسیده است.

۳ـ ۲ـ در ابتدای سطر ۱۹ از صفحه ۸ قانون، عبارت «۲ـ ۲ـ ۳» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۲ـ ۲ ۳» به چاپ رسیده است.

۴ـ ۲ـ در ابتدای سطر ۲۱ از صفحه ۸ قانون، عبارت «۳ـ ۲ـ ۳» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۳ـ ۲ ۳» به چاپ رسیده است.

۵ ـ ۲ـ در ابتدای سطر ۱۶ از صفحه ۹ قانون، عبارت «۱ـ ۲ـ ۳» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۱ـ ۲ ۳» به چاپ رسیده است.

۶ ـ ۲ـ در ابتدای سطر ۱۸ از صفحه ۹ قانون، عبارت «۲ـ ۲ـ ۳» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۲ـ ۲ ۳» به چاپ رسیده است.

۳. در “قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ (مارپل 78/1973) ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه‌های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲)، (۲۰۳))” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۰، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱ـ ۳ـ ردیف ۲۸ از پیوست ۷ مندرج در صفحه ۴۲ ابلاغ قانون، در صفحه ۱۷ روزنامه رسمی به اشتباه دو بار چاپ شده است.

۲ـ ۳ـ در سطر پایانی صفحه ۴۸ ابلاغ قانون بعد از کلمه مقرره، اعداد (۲ـ ۹، ۵ ـ ۹، ۶ ـ ۹، یا ۷ـ ۹) آمده است در حالی که در صفحه ۱۹روزنامه رسمی به صورت (۲ـ ۵، ۹ـ ۹، ۶ ـ ۹ یا ۷ـ ۹) به چاپ رسیده است.

۳ـ ۳ـ در سطر هشتم صفحه ۵۴ ابلاغ قانون، کلمه (دیزل ـ الکتریک) آمده است در حالی که در صفحه ۲۰ روزنامه رسمی به صورت (دیزلااکتریک) به چاپ رسیده است.

۴ـ ۳ـ در سطر دهم صفحه ۶۱ ابلاغ قانون، کلمه (رانش دیزل ـ الکتریک) آمده است در حالی که در صفحه ۲۲ روزنامه رسمی به صورت (رانش دیزلااکتریک) به چاپ رسیده است.

۴. شماره نامه ابلاغی “قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۰، 374/91750 می‌باشد، در حالی که این شماره نامه در روزنامه رسمی 384/91750 به چاپ رسیده است.

 تقاضا دارم دستور اصلاح آن را در روزنامه صادر فرمایید.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up