سایر مصوبات دهه دوم اسفند 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1399/12/11 لغایت 1399/12/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

تصویب‌نامه در خصوص قیمت تضمینی محصول چغندرقند برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹      

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان مباشر خرید تضمینی دانه‌های روغنی برای سال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹   

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹        

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]         

مصوبات جلسه هفدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران          

مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران     

مصوبات جلسه هجدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

 

 

تصویب‌نامه در خصوص قیمت تضمینی محصول چغندرقند برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22127 ـ 11/12/1399

شماره 020/29123 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، قیمت تضمینی محصول چغندرقند برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹ را به شرح ذیل تصویب کرد:

 

ردیف نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال) توضیحات
۱ چغندرقند بهاره ۱۲۴۷۶ عیار ۱۶ درصد
۲ چغندرقند پاییزه ۱۲۰۴۰ عیار ۱۵ درصد

 

تبصره یک: به ازای هر تن چغندرقند بهاره و پاییزه ۲ کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۲۰۰۰۰ ریال و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۷۰۰۰ ریال به عنوان جایزه تحویل شود. به ازای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره ۵۰۰ ریال و چغندرقند پاییزه ۱۰۰۰ ریال هزینه حمل به قیمت تضمینی اضافه می‌شود.

تبصره دو: در صورت تغییر نرخ ارز یا قیمت جهانی، چنانچه شکر تولید داخل در مقابل شکر وارداتی از مزیت خارج شود، شورا به فوریت نسبت به اصلاح روش و تعرفه وارداتی شکر خام و سایر ابزارهای حمایتی در جهت حمایت از تولید داخل، به استناد بند (۳) جزء (الف) تبصره (۱) ماده (۱) قانون مذکور، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ کاظم خاوازی

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان مباشر خرید تضمینی دانه‌های روغنی برای سال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22127 ـ 11/12/1399

شماره 020/29124 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷، به استناد جزء (۲) ذیل بند (الف) تبصره (۱) ماده (۱) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، تصویب کرد:

ـ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان مباشر خرید تضمینی دانه‌های روغنی برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹ تعیین می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ کاظم خاوازی

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22127 ـ 11/12/1399

شماره 020/28851 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به استناد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

۱ـ با توجه به محدودیت زمانی و نزدیکی شروع فصل برداشت، شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹ تعیین می‌گردد.

۲ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر ظرف یک هفته با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه کشور ضمن اتخاد تدابیر لازم برای رفع نواقص سال‌های گذشته و رفع مشکلات احتمالی تولیدکنندگان در فرآیند خرید و جلوگیری از تضییع حقوق آنان و همچنین فراهم کردن مشارکت حداکثری اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی گندم شامل مواردی از جمله: محدوده زمانی خرید، نحوه تأمین تنخواه، چگونگی ضمانت، بازپرداخت اعتبارات موردنیاز، محل تأمین زیان احتمالی خرید، هزینه‌های تبعی، میزان آفت سن گندم، جدول پاکی و سایر موارد اقدام نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ کاظم خاوازی

 

 

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

[توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22129 ـ 13/12/1399

شماره ۹۶۴۰۸/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲

جناب آقای احمدی

رئیس محترم شورای‌عالی استان‌ها

با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه شورای‌عالی استان‌ها به شماره 99/5553 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳، موضوع: «المپیاد فرهنگی ورزشی نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیـجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«در ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ـ وظائف و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها در ده بند احصاء شده است. بنابراین، اقدام شورای محترم عالی استان‌ها در تصویب مصوبه مذکور، از این حیث که خارج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت‌های اعطایی به شورای‌عالی استان‌ها می‌باشد، مغایر قانون است.» [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

(۹۷۶)

شماره ۹۶۴۱۰/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲

جناب آقای احمدی

رئیس محترم شورای‌عالی استان‌ها

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 99/5554 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳، موضوع: «الحاق دو تبصره ذیل مواد (۴) و (۶) دستورالعمل شرح وظائف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه: اولاً ـ در ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ـ وظائف و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها در ده بند احصاء شده است، ثانیاً ـ بر اساس بند «۹» این ماده، «آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها… توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.»، بنابراین، اقدام شورای‌عالی استان‌ها به تصویب مقدماتی مصوبه مذکور مبنی بر «اصلاح دستورالعمل شرح وظائف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها»، چون مشعر این معنا است که این مصوبه بدون نیاز به طی مراحل تصویب نهایی آن در هیأت‌وزیران لازم‌الاجراء می‌گردد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

 

مصوبات جلسه هفدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22129 ـ 13/12/1399

شماره 200/212708 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۹

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات هفدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه هفدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک

۱ـ درخواست گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص درخواست «دریافت اطلاعات تخصیص و تأمین ارز» و فرم دریافتی با توجه به توضیحات گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت (سامانه جامع تجارت) و نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص این درخواست، کارگروه با اصلاح این درخواست به اعلامیه تأمین ارز موافقت و مقرر شد اقلام داده در این سرویس با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سامانه جامع تجارت) و گمرک جمهوری اسلامی ایران توسط دبیرخانه جمع‌بندی و اعلام شود.

۲ـ با توجه به درخواست‌های واصله در خصوص سامانه‌های مربوط به تجارت موضوع مصوبه جلسه ۱۷ شورای اجرایی فناوری اطلاعات تا مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ و تصمیمات کارگروه مقرر شد با عنایت به عدم دریافت سایر فرم‌های مربوط به تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های ذی‌ربط در مصوبه جلسه ۱۷ شورای اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و سایر سازمان‌های مندرج در مصوبه مذکور و سازمان‌های موضوع ماده ۲۹ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر تا آخر آذرماه فرم‌های تکمیل‌شده را تحویل دبیرخانه کارگروه نمایند و در صورت نیاز کارگروه جلسه فوق‌العاده به همین منظور برگزار خواهد نمود.

 

مصوبه شماره دو

۱. پیرو درخواست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مباحث مطروحه در جلسه ۱۵ کارگروه تعامل‌پذیری در خصوص برقراری سرویس‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) در مرکز ملی تبادل اطلاعات موارد زیر مصوب گردید.

۱ـ ۱ـ استعلام اتباع خارجی در کشور شامل ورودی (شماره پاسپورت و کشور محل صدور) و خروجی (تاریخ ورود و خروج)

۲ـ ۱ـ استعلام اتباع ایرانی شامل ورودی شماره ملی و خروجی وضعیت آخرین ورود یا خروج شخص و مرز ورودی یا خروجی

۳ـ ۱ـ سرویس استعلام از سامانه ارزی بانک مرکزی بر اساس اقلام اطلاعاتی ارائه‌شده توسط بانک مرکزی در مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.

۴ـ ۱ـ به منظور وسع سنجی یارانه سرویس استعلام خودرو شامل ورودی شناسه یکتای اشخاص (حقیقی/حقوقی) و خروجی شامل نوع و مدل خودرو، کاربری خودرو و سال ساخت در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

۲. با کلیات ارائه سرویس گواهی مدرک تحصیلی در دولت همراه موافقت گردید سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به پیاده‌سازی و ارائه خدمات در دولت همراه اقدام نماید.

۳. دبیرخانه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی امکان درخواست مدرک تحصیلی در دولت همراه را فراهم نمایند. (در خصوص تعرفه مصوب در قانون بودجه برای مدرک دیپلم و رعایت مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص تعرفه مرکز ملی تبادل اطلاعات برابر ضوابط رعایت شود)

 

مصوبه شماره سه

با توجه به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) موارد به شرح زیر تأیید شد:

۱ ـ در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه ۱۶ دسترسی ناجا به سرویس کدپستی و نشانی مکان‌محور تأیید شد.

۲ـ با کلیات ایجاد سرویس استعلامی در خصوص مرسوله‌های خارجی موافقت گردید و مقرر شد متد این سرویس توسط شرکت پست با همکاری ناجا تدوین و به جلسه بعد کارگروه ارائه شود.

۳ـ برقراری سرویس اصالت‌سنجی وکالت‌نامه برای ناجا موافقت شد.

۴ـ در خصوص اصالت‌سنجی اسناد صادره توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک ضمن تأیید کلیات سرویس مقرر شد این سرویس شامل دو متد باشد.

  • متد اول بر اساس اقلام ورودی موردنظر سازمان ثبت‌اسناد (استان ـ واحد ثبتی ـ پلاک اصلی ـ پلاک فرعی ـ شماره دفتر املاک الکترونیک (و یا دفتر و صفحه.) سند کاداستری ـ شماره ملی مالک) خواهد بود
  • متد دوم بر اساس استعلام قلم ورودی شناسه دفتر املاک الکترونیکی ظرف دو ماه تدوین و ایجاد خواهد شد.

 

 

مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22132 ـ 17/12/1399

(مصوب جلسه ۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 99/17338/دش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

نهاد ریاست جمهوری

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

ماده‌واحده «ابقاء رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و رئیس‌ شورای‌عالی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

«ماده‌واحده ـ به استناد تبصره ماده ۱۰ اصلاحی اساسنامه فرهنگستان علوم (مصوب جلسه ۶۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، آقای رضا داوری اردکانی به مدت چهار سال به عنوان رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، ابقاء می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22132 ـ 17/12/1399

(مصوب جلسه ۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 99/17340/دش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

نهاد ریاست جمهوری

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده‌واحده «ابقاء رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و رئیس‌ شورای‌عالی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

«ماده‌واحده ـ به استناد تبصره ماده ۱۰ اصلاحی اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی (مصوب جلسه ۶۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، آقای سیدعلیرضا مرندی به مدت چهار سال به عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ابقاء می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22132 ـ 17/12/1399

(مصوب جلسه ۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 99/17342/دش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

نهاد ریاست جمهوری

فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران

ماده‌واحده «ابقاء رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و رئیس‌ شورای‌عالی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

«ماده‌واحده ـ به استناد تبصره ماده ۱۰ اصلاحی اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی (مصوب جلسه ۶۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، آقای غلامعلی حدادعادل به مدت چهار سال به عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران، ابقاء می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

مصوبات جلسه هجدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22135 ـ 20/12/1399

شماره 200/217717 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات هجدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل

 

مصوبات جلسه هجدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک

در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات برقراری سرویس‌های زیر مورد تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است:

۱ ـ وزارت تعاون رفاه و کار امور اجتماعی (سامانه رفاه ایرانیان): استعلام بیمه شخص ثالث، سرویس مکان اقامت، استعلام شناسه اشخاص حقوقی، استعلام هویت اشخاص حقوقی، استعلام مدارک تحصیلی دانشگاهی، استعلام خودرو اشخاص، استعلام کارمندان دولت (کارمند ایران)

۲ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: سرویس عکس اشخاص حقیقی و استعلام افراد ممنوع‌المعامله

۳ ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران: استعلام اشخاص حقوقی

۴ ـ سازمان تأمین اجتماعی: استعلام افراد ممنوع‌المعامله، استعلام هویت اشخاص حقوقی، استعلام اصالت آرای قضایی، استعلام اصالت گواهی حصر وراثت، استعلام اتباع خارجی

۵ ـ سازمان بیمه سلامت ایران: استعلام فهرست دارویی

۶ ـ شرکت توانیر: استعلام اشخاص حقوقی، سرویس شاهکار با مدل مورد تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۷ ـ سازمان امور دانشجویان: استعلام بیمه‌پردازی تأمین اجتماعی

۸ ـ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار: استعلام مدرک از پایگاه مدارک تحصیلی

۹ ـ کمیته امداد امام خمینی: سرویس شاهکار و سرویس کدپستی

۱۰ ـ پیشگامان رسمی پردازش دانا: سرویس شاهکار

۱۱ ـ استان سمنان شهرداری سمنان: استعلام احراز هویت اشخاص حقیقی

۱۲ ـ استان گلستان (شرکت‌های برق و آب و فاضلاب): استعلام سازمان بهزیستی و بنیاد شهید

توضیح: کارگروه در راستای تکریم و تسهیل ارائه خدمات توسط نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی همانند شرکت‌های فوق دسترسی دو سرویس فوق را برای ارائه‌دهندگان خدمات عمومی مصوب نمود.

 

مصوبه شماره دو

در خصوص درخواست‌های وزارت راه و شهرسازی برای سامانه‌های تکلیفی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه املاک و اسکان مقرر شد:

۱ ـ در خصوص زیرسامانه‌های سامانه جامع حمل‌ونقل و مکاتبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کارگروه به منظور تسریع و تفکیک مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارت راه و شهرسازی که متولی زیرسامانه‌های موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همانند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سایر دستگاه‌های اجرایی (سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) متولی زیرسامانه‌های سامانه جامع حمل‌ونقل نسبت به دریافت سرویس کدپستی از شرکت ملی پست اقدام نمایند.

۲ ـ در خصوص سامانه املاک و اسکان برقراری سرویس کدپستی و GNAF از شرکت پست و برقراری استعلام هویت اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک تأیید و در اجرای بند «ب» ماده‌واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹ موضوع الحاق تبصره (۸) به ماده ۱۶۹ مکرر قانون (جزء نه (۹)) مقرر شد سازمان ثبت‌احوال و وزارت راه و شهرسازی با همکاری دبیرخانه و حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگروه، روش تعامل و استعلام محل اقامت افراد را ظرف یک ماه معماری و مدل را به کارگروه ارائه نمایند.

 

مصوبه شماره سه

در اجرای ماده یک مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه رفاه ایرانیان موارد زیر مقرر شد:

۱ ـ سرویس بیمه تکمیلی درمان با توجه به طرح ایجاد سامانه متمرکز در این زمینه توسط بیمه مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ ایجاد و برقرار شود. این سرویس شامل ورودی کد ملی و خروجی نام شرکت بیمه‌گذار، سقف بیمه تعهد شده (جدول تعهدات)، تاریخ شروع و پایان بیمه است. سرویس خسارت پرداخت‌شده نیز تا انتهای سال ایجاد شود.

۲ ـ. سرویس مالیات بر حقوق از سازمان امور مالیاتی به شرح اقلام پیوست تأیید شد این سرویس با توجه به ماهیت آن به صورت هفتگی فراخوانی خواهد شد. اقلام هویتی شخص فقط شماره ملی به عنوان کلید تبادل است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به صحت سنجی داده‌های اقلام هویتی اشخاص حقیقی فهرست حقوق و دستمزد در پایگاه خود را از پایگاه ثبت‌احوال انجام داده و من‌بعد در زمان دریافت اطلاعات مالیات بر حقوق از مؤسسات (دولتی و غیردولتی) صحت سنجی هویت افراد در فهرست مالیات بر حقوق را انجام نماید.

۳ ـ سرویس مالیات بر درآمد به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت.

۴ ـ سرویس مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به شرح اقلام پیوست تأیید شد اقلام هویتی شخص فقط شماره ملی به عنوان کلید تبادل است.

۵ ـ سرویس بیمه بدنه خودروها با توجه به برنامه بیمه مرکزی ایجاد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ برقرار شود برای سامانه رفاه ایرانیان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برقرار شود.

۶ ـ سرویس ارزش دارایی‌های اشخاص در بورس به شرح زیر تأیید شد:

۱ ـ لیست افراد دارای کد بورسی (اشخاص دارای هویت معلوم سهام‌دار) توسط سازمان بورس اوراق بهادار در اختیار سامانه رفاه ایرانیان قرار گرفته و برای افراد جدید در قالب یک سرویس اعلامی به سامانه رفاه ایرانیان به صورت روزانه ارسال شود.

۲ ـ در دوره‌های سه ماه مدنظر وزارت رفاه به صورت دسته‌ای جمع ارزش دارایی‌های افراد با تفکیک سهام عدالت اعلام شود. توضیح اینکه ارزش دارایی برای افراد فاقد دارایی مقدار صفر منظور می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…

سایر مصوبات دهه دوم بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/11 لغایت 1402/11/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اساسنامه دانشگاه عالی دفاع…
keyboard_arrow_up