سایر مصوبات دهه دوم تیر 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1399/04/11 لغایت 1399/04/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبات جلسه نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور    

مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور 

مصوبات جلسه دوازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

فهرست احکام قانونی منسوخ صریح مربوط به قوانین مرتبط با کدهای شوراها و شهرداری‌ها، سلامت، احزاب سیاسی، ورزش و تکمیلی معدن

مصوبه «چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ»

 

 

مصوبات جلسه نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21932-15/04/1399

شماره 200/200923-۱۳۹۸/۱۲/۱۵

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات نهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید تا به‌منظور آگاهی کلیه دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم مصوبات فوق‌الذکر در اولین شماره روزنامه رسمی کشور چاپ گردد. پیشاپیش از همکاری روزنامه رسمی کشور تشکر می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک

حسب درخواست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در خصوص سرویس‌های موردنیاز و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ ـ استعلام تأیید اشخاص حقوقی بر اساس شناسه یکتا از سازمان ثبت‌اسناد مورد موافقت قرار گرفت.

۲ ـ دریافت سرویس شناسه کارکنان برای کتابخانه ملی مورد موافقت قرار گرفت.

تبصره ـ این سرویس در قالب متدهای موردتوافق در جلسه کارشناسی برای سامانه تدارکات الکترونیکی و در مدت یک ماه پیاده‌سازی و به بهره‌برداری برسد.

۳ ـ استعلام مدرک تحصیلی از وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبه شماره دو

در اجرای مصوبه شماره یک جلسه پنجم کارگروه و ارائه جزییات سند توافقنامه شامل یک مقدمه، دو (۲) بخش، چهارده (۱۴) ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست به‌عنوان نسخه یک سند چارچوب تنظیم توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات برای اجرای آزمایشی در سال ۱۳۹۹ به تصویب اعضا رسید.

چارچوب تنظیم توافقنامه سطح خدمات [Service Level Agreenent (SLA)] بر بستر مرکز ملی

تبادل اطلاعات [National Information Exchange (NIX)]

مقدمه

به استناد تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ایجاد تمامی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات تا سال دوم اجرای قانون برنامه ششم گردیده است. همچنین تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ها صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مربوط مجاز می‌باشد. در این راستا بر اساس بند الف ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز، از پایان سال دوم اجرای قانون، استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول و نشانی مکان‌محور به‌صورت الکترونیکی در راستای ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی باید صورت پذیرد.

 از طرف دیگر استعلامات و تبادل اطلاعات بین ارائه‌دهندگان و خدمت‌گیرندگان دولتی و غیردولتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات، بر اساس وظایف و قوانین بالادستی به‌ویژه مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ایران، مصوبات هیئت‌وزیران (مصوبات شماره ۱۲۸۳۰۴/ت ۵۲۰۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ و شماره ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹)، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، آیین‌نامه اجرایی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی مصوب جلسه شماره ۵۴ مورخ ۹۷/۰۹/۲۴ شورای‌عالی فضای مجازی، مصوبه جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات و بخشنامه شماره 100/15131 مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت می‌پذیرد. در همین راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران مجری ایجاد، بهره‌برداری، نگهداری و ارائه خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات می‌باشد.

این سند به‌عنوان چارچوب توافق‌نامه سطح خدمات در راستای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد حفظ کیفیت مورد انتظار، تبیین خطاها و روش جبران یا جرائم مربوط به آن‌ها، برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات بین سازمان‌های مختلف (دولتی و غیردولتی) به‌صورت امن در مرکز ملی تبادل اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان مجری این مرکز) و بین سازمان A [نام سازمان (دولتی یا غیردولتی) ارائه‌دهنده خدمت به جای A در متن توافق‌نامه درج شود.] در نقش ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی از یک‌سو و سازمان B [نام سازمان (دولتی یا غیردولتی) خدمت‌گیرنده به‌جای B در متن توافق‌نامه درج شود.] در نقش دریافت‌کننده خدمات الکترونیکی (خدمت‌گیرنده) تدوین شده است. این توافق‌نامه بر تکالیف و مسئولیت‌های هر سه رکن، عملکرد و کیفیت مورد انتظار از خدمت ارائه‌شده و همچنین عملکرد و کیفیت مورد انتظار از مرکز ملی تبادل اطلاعات، تعرفه‌های ارائه خدمت حسب مورد و درنهایت، جرائم در نظر گرفته‌شده در صورت تخطی از کیفیت مورد انتظار تمرکز دارد. تا زمانی که بنا به مفاد توافق منعقده فی‌مابین سه رکن چارچوب توافقنامه سطح خدمات، ارائه یا دریافت خدمات بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات معتبر و دایر باشد، کماکان رعایت این چارچوب لازم‌الاجرا خواهد بود.

چارچوب توافق‌نامه در دو بخش ارائه می‌شود. بخش الف شامل ۱۱ ماده است که مستقل از نوع (دولتی یا غیردولتی) سازمان‌های ارائه‌دهنده و خدمت‌گیرنده مطرح می‌باشند. بخش ب صرفاً به مواردی اختصاص دارد که دریافت خدمت مستلزم پرداخت هزینه بر اساس مصوبه جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد. به‌طور نمونه، می‌توان به حالتی اشاره کرد که ارائه‌دهنده خدمت یک سازمان غیردولتی، و خدمت‌گیرنده یک سازمان دولتی یا غیردولتی است.

الف) بخش عمومی توافق‌نامه ماده ۱. تعاریف و اصطلاحات

واژگان به‌کاربرده شده در این مستند، به شرح مشروح ذیل است و سایر واژگان و اصطلاحات دارای معانی متداول عرفی خود هستند:

مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX): این مرکز بر اساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی (مصوبه شورای‌عالی (اجرایی) فناوری اطلاعات به شماره 200/145 مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱) و بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور ایجاد گردیده است. پایگاه‌های اطلاعات‌پایه مستقیماً به این مرکز متصل بوده و در اجرای آیین‌نامه اجرایی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی مصوب جلسه شماره ۵۴ مورخ ۹۷/۰۹/۲۴ شورای‌عالی فضای مجازی، مرکز ملی تبادل اطلاعات وظیفه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد و کلیه استعلام‌ها و تبادلات الکترونیکی صرفاً باید از طریق این مرکز انجام گیرد. تبادل اطلاعات خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌موجب قانون برنامه ششم و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ممنوع است

در این راستا مراکز تبادل اطلاعات خوشه‌های چندگانه، مراکز تبادل اطلاعات استانی و سایر مراکز تبادل اطلاعات تخصصی پس از کسب تأییدیه شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت ایجاد، جزئی از مرکز ملی تبادل اطلاعات محسوب شده و حسب استانداردها و ضوابط مربوط، با یکدیگر تعامل خواهند داشت.

مرکز ملی تبادل اطلاعات مشتمل بر بخش‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه‌ای می‌باشد که به‌صورت لایه‌های زیر است.

لایه سخت‌افزاری و شبکه‌ای: این لایه متشکل از مرکز داده، سرورها، روترها، سوییچ‏ها، فایروال‏ها و سایر مؤلفه‌های حوزه سخت‌افزار و شبکه، با پیش‌بینی الزامات مربوط به پشتیان‌گیری و وقوع حوادث [Backup & Disaster & Mirror] می‌باشد.

لایه نرم‏افزاری ـ گذرگاه اختصاصی خدمات دولتی (GSB): لایه نرم‌افزاری گذرگاه خدمات دولت‌به‌دولت و خدمات دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی یا بالعکس در بستر اختصاصی مستقل از اینترنت و دربرگیرنده سیستم‌عامل، سیستم مدیریت پایگاه داده و نرم‌افزار گذرگاه خدمات است.

لایه نرم‏افزاری ـ گذرگاه عمومی خدمات دولتی (PGSB): لایه نرم‌افزاری گذرگاه خدمات دولت‌به‌دولت و خدمات دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی یا بالعکس که به بستر اینترنت متصل می‌باشد و دربرگیرنده سیستم‌عامل، سیستم مدیریت پایگاه داده و نرم‌افزار گذرگاه خدمات است.

لایه پایش و نظارت: این لایه که به‌صورت OSS/BSS مطرح می‌باشد، به شکل ماژولار بوده و مدیریت داده، یکپارچگی، مدیریت خدمت‏های هسته‏ای و تعامل در این بخش صورت می‌گیرد. عمدتاً ماژول‏هایی مانند مدیریت ارتباط مشتریان (CRM)، دریافت درخواست و صدور صورتحساب به‌صورت متمرکز، پشتیبانی کسب‌و‌کارها و فرآیندها، مرکز تماس، نظارت و پایش، مدیریت اتصال انتها به انتها، ردیابی موانع و مشکلات، مدیریت هم‏زمانی حوادث و… در این بخش ایجاد می‏شوند.

لایه امنیت: تأمین و بهبود مستمر امنیت مرکز تبادل اطلاعات از منظر فیزیکی و الکترونیکی (با در نظر گرفتن کلیه قلمروها اعم از منطقی و فرایندی) از مهم‌ترین موضوعاتی محسوب می‌شود که باید با پایش مستمر، بررسی آسیب‏پذیری‏ها و وصله‏ها (Patch)، مدیریت حوادث و ارتقاء امنیت با پیاده‏سازی اصول ISMS، محقق گردد.

نهاد: کلیه دستگاه‌های مشمول و نامبرده شده در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی یا خصوصی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده یا می‌شوند.

توافق‌نامه سطح خدمات (SLA): یک توافق‌نامه سه‌جانبه بین مرکز ملی تبادل اطلاعات، نهاد ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی و خدمت‌گیرنده که با رعایت مفاد این سند و به‌منظور تضمین شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات و جبران خسارت توافق، تنظیم و منعقد می‌شود.

خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات: عبارت‌اند از فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای انجام تبادل اطلاعات موردنیاز نهادها برای ارائه یا دریافت خدمات الکترونیکی و استعلامات الکترونیکی استنادپذیر مطابق با چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی مصوب شورای‌عالی فضای مجازی در این مرکز و اجزای آن با کیفیت مناسب در تبادل اطلاعات بین نهادها به اشخاص حقیقی و حقوقی با استانداردهای فنی مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

خدمت تبادل اطلاعات (سرویس): تبادل الکترونیکی بین دو نهاد مبتنی بر خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌منظور ارائه یا دریافت خدمات الکترونیکی یک نهاد از نهاد دیگر، در این سند سرویس و در برخی موارد خدمت نامیده می‌شود.

ارائه‌دهنده خدمت: هر یک از نهاد‌های ارائه‌کننده خدمات مبتنی بر بانک‌های اطلاعات‌پایه مندرج در ردیف ۱ ـ ۳ از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی مصوب جلسه شماره ۵۴ مورخ ۹۷/۰۹/۲۴ شورای‌عالی فضای مجازی یا هر یک از نهاد‌های دیگر که به‌موجب ضوابط و مقررات در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه خدمت نماید. در این سند، به ارائه‌دهنده خدمت با نهاد A رجوع می‌شود. باید توجه داشت که مطابق با ماده ۲ این سند، گاهی بیش از یک نهاد می‌تواند به عنوان خدمت‌دهنده تعیین شود.

خدمت‌گیرنده: نهادی که بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و اجزای آن، خدمات دریافت می‌نمایند. در این سند نهاد B به‌عنوان خدمت‌گیرنده تلقی می‌شود. باید توجه داشت که مطابق با ماده ۲ این سند، بیش از یک نهاد می‌تواند به‌عنوان خدمت‌گیرنده تعیین شود. در این صورت، هرکجا در متن توافق‌نامه سطح خدمات که به خدمت‌گیرنده اشاره می‌شود، منظور کلیه نهاد‌های خدمت‌گیرنده طبق ماده ۲ توافق‌نامه می‌باشد.

 قطعی خدمت تبادل اطلاعات (سرویس): عبارت‌اند از کاهش مقدار شاخص‌های سنجش کیفیت سرویس از سطوح آستانه تعریف‌شده در این سند یا عدم دریافت خدمت از سمت ارائه‌دهنده خدمت یا یکی از اجزا مرکز ملی تبادل اطلاعات

رسید خرابی [Trouble Ticket]: اعلام وصول گزارش خرابی و یا کاهش سطح کیفیت خدمات (نقض توافقنامه) که از طرف خدمت‌گیرنده اعلام می‌شود.

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات: مجموع زمان‌های کاهش سطح کیفیت خدمات یا نقض توافقنامه

دوره زمانی ارائه سرویس: محدوده/های زمان ارائه سرویس که برابر با قوانین و مقررات مربوط به هر نهاد، در قرارداد یا مجوز برقراری سرویس تعیین می‌شود.

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز: حداکثر فرجه زمانی مجاز کاهش سطح کیفیت خدمات در طول دوره زمانی ارائه سرویس.

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیرمجاز: حاصل تفریق زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز از زمان کاهش سطح کیفیت خدمات. درصورتی‌که حاصل کمتر از صفر باشد، زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیرمجاز برابر صفر منظور می‌شود.

تراکنش: تراکنش به معنی تبادل هر بسته اطلاعات در قالب درخواست و پاسخ استعلام یا ارسال متن، تصویر یا هر نوع داده دیگر از یک خدمت‌دهنده به یک گیرنده خدمت در مرکز ملی تبادل اطلاعات، مبتنی بر وب‌سرویس یا هر پروتکل تبادل الکترونیکی مصوب دیگر.

تعرفه تراکنش: مبلغی که بر اساس مفاد مصوبه جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از خدمت‌گیرنده با رعایت بند «ث» ماده ۶۷ ق.ب.ش. و بند «ث» ماده ۳۸ ق.ا.د. حسب مورد، دریافت می‌شود.

سناریو: یک سناریو دارای خصوصیاتی شامل ویژگی‌های کیفی، معیار، سنجه و تخطی است که معنای هر یک به شرح زیر است:

ویژگی‌های کیفی: آن دسته از خصوصیات که جنبه‌های کیفیت خدمت ارائه‌شده مانند کارایی، دسترس‌پذیری و امنیت را نشان می‌دهند.

معیار: معیارهایی که بر اساس آن‌ها ویژگی‌های کیفی ارزیابی می‌شوند.

سنجه: شیوه، فرمول یا ضابطه‌ای که به کمی کردن یک معیار کمک می‌کند.

تخطی: عدم انطباق مقادیر یک معیار از یک ویژگی کیفی که توسط سنجه‌های مرتبط سنجیده می‌شود، بر مقدار مورد انتظار

ماده ۲. خدمت‌گیرندگان

نهاد‌های گیرنده سرویس منطبق با قوانین و مقررات مربوط، توسط خدمت‌دهنده مشخص و به مرکز ملی تبادل اطلاعات معرفی می‌شوند. درصورتی‌که سرویس برای بیش از یک نهاد ارائه شود، فهرست نهادهای مشمول دریافت سرویس (سطر اول) و یا فهرست نهادهایی که مشمول دریافت سرویس نیستند (سطر دوم)، در جدول زیر تکمیل می‌شود.

شایان‌ذکر است، که یک و تنها یکی از سطرهای جدول زیر باید تکمیل شود.

 

گیرنده/ گیرندگان سرویس نهاد و یا نهاد‌های خدمت‌گیرنده
نهادهای مستثنا درصورتی‌که خدمت حالت عمومی داشته و صرفاً تعداد کمی از نهاد‌ها این خدمت را دریافت‌ نمی‌کنند، باید فهرست نهاد‌های مستثنا در این ستون ذکر شود. به‌عبارت‌دیگر، نهادهایی که نام آن‌ها در این ستون ذکر نشده است، مشمول دریافت خدمت خواهند بود.

 ماده ۳. نحوه ارائه سرویس

تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی به استعلام‌های موردنیاز به‌صورت استنادپذیر بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات، که اجزای آن حداقل می‌تواند به دو روش زیر باشد:

 • ارائه وب‌سرویس برای تراکنش‌ها
 • ارائه رابط‌های برنامه کاربردی (API) برای تراکنش‌ها

۱ ـ ۳: ضروریات و مفروضات اصلی

توافق‌نامه سطح خدمات بر پایه مفروضات و اصول زیر می‌باشد:

 ۱ ـ نهاد ارائه‌دهنده خدمت، از مراکز تبادل اطلاعات خوشه‌ای/ استانی/ تخصصی برای ارائه خدمات موضوع این توافق‌نامه استفاده می‌کند، فرض می‌شود که شاخص‌ها و اندازه‌های مورداشاره در ماده ۹ (سناریوهای ویژگی کیفی، شرایط پذیرش و تخطی)، با در نظر گرفتن کلیه پارامترها، شاخص‌های کیفی، محدودیت‌ها، چالش‌ها و ملاحظات اجرایی مربوط به اجزا مرکز ملی تبادل اطلاعات اعم از خوشه‌ای/ استانی/ تخصصی محاسبه و ارائه‌شده است.

توضیح: اگر طرفین توافقنامه سطح خدمات به این نتیجه برسند که لازم است برخی از موارد حقوقی، قوانین و مسائل مربوط به زیرساخت فنی و سایر ملاحظات اجرایی اجزای مرکز تبادل اطلاعات به‌صراحت در توافق‌نامه منعقده به‌طور مشخص وارد شود، این امر در هر یک از بخش‌های مرتبط انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر لازم است برای ارائه یک خدمت، نیازمندی فنی خاصی در ارتباط با مرکز تبادل اطلاعات خوشه‌ای/ استانی/ تخصصی ذکر شود، در جدول مربوط به خدمات ارائه‌شده، ذکر گردد.

۲ ـ فرض می‌شود که زیرساخت و داده‌های مربوط به خدماتی که توسط ارائه‌دهنده خدمت در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و با استفاده از مؤلفه‌های آن ارائه خواهد شد، در خود نهاد تأمین‌شده و مسئولیت نگهداشت آن‌ها با نهاد مربوطه است.

۳ ـ مرکز ملی تبادل اطلاعات موظف است هرگونه تغییری که به‌منزله تغییر در نحوه استفاده از آن توسط مشتریان یا تغییر در عملکرد و کیفیت مرکز ملی تبادل اطلاعات است، در زمان معقولی قبل از تغییر به اطلاع مشتریان برساند.

۴ ـ نهاد ارائه‌دهنده خدمت موظف است هرگونه تغییر در خدمات ارائه‌شده (تحت این توافق‌نامه) را که به‌منزله تغییر در نحوه استفاده از آن یا تغییر در عملکرد و کیفیت این خدمات است، در زمان معقولی قبل از تغییر به اطلاع مرکز ملی تبادل اطلاعات و خدمت‌گیرنده/گان برساند.

۵ ـ نهاد ارائه‌دهنده خدمت و یا مرکز ملی تبادل اطلاعات ممکن است به منظور افزایش کارایی و با توجه به پیشرفت‌های فنّاورانه آینده، کانال‌های تحویل خدمات را با هماهنگی خدمت‌گیرنده در مرکز ملی تبادل اطلاعات متنوع نموده یا تغییر دهد.

۶ ـ فرض مؤکد است که نهاد ارائه‌دهنده خدمت و خدمت‌گیرندگان رعایت ضوابط و مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیت در سامانه‌ها و سرویس‌ها را که توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ‌شده یا می‌شود به‌عنوان پیش‌فرض لازم‌الرعایه در تبادل داده لحاظ و رعایت می‌نماید.

۷ ـ فرض می‌شود کلیه مستندات فنی مربوط به ارائه سرویس، توصیف سرویس به یکی از زبان‌های متداول (مانند WSDL)، مستندات امنیتی، توصیف زیرساخت و…، در توافق‌نامه سطح خدمات ذکرشده و امضا توافق‌نامه سطح خدمات به‌منزله پذیرش محتوای مستندات پیوست‌ آن توسط تمامی ارکان توافق‌نامه است.

۸ ـ برای اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات، نهاد‌ ارائه‌دهنده خدمت و خدمت‌گیرنده موظف‌اند‌ هم‌بندی و روش اجرای شبکه خود را منطبق با چارچوب اسناد بالادستی مربوط بر بستر شبکه ملی اطلاعات طراحی و پیاده‌سازی نماید.

۹ ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری مرکز ملی تبادل اطلاعات موظف است نسبت به طراحی و پیاده‌سازی سامانه برخط به‌منظور خودکارسازی کلیه فرم‌ها و فرآیندهای مربوط به درخواست و ارائه خدمات، بارگذاری استانداردها، ضوابط، پروتکل‌ها، اسناد و گزارش‌ها، راهنماها و…، مدیریت ارتباط با مشتریان، درخواست و صدور صورتحساب به‌صورت متمرکز، پشتیبانی و پاسخگویی، مرکز تماس، نظارت و پایش، ردیابی موانع و مشکلات، مدیریت هم‌زمانی حوادث و… ظرف مدت شش ماه اقدام نماید.

۱۰ ـ پاسخگویی به مشکلات فنی ضروری از قبیل اعلام قطعی و دیگر مشکلات فنی از قبیل اعلام خطا و درخواست‌ها باید از طریق رسمی از طریق نرم‌افزار مدیریت تیکت یا نامه (تا زمان طراحی و راه‌اندازی سامانه برخط) انجام پذیرد.

۱۱ ـ در این سند هر شبانه‌روز، معادل ۲۴ ساعت و هر هفته معادل هفت شبانه‌روز در نظر گرفته می‌شود. و خدمات ۷*۲۴ به معنی ارائه خدمت در تمام ساعات شبانه‌روز در طول یک هفته بدون وقفه می‌باشد.

۱۲ ـ ارائه‌دهنده خدمت نباید هیچ تبعیضی را در مورد خدمات مشابه در شرایط مساوی بین خدمت‌گیرندگان در توافق‌نامه سطح خدمت قائل شود.

۱۳ ـ هرگونه توافق مازاد بر شرایط مندرج در این توافق‌نامه سطح خدمت، بین ارائه‌دهنده و خدمت‌گیرنده در صورت عدم نقض قوانین و مقررات، مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، بلامانع است.

۱۴ ـ ارائه‌دهنده خدمت باید تمهیدات لازم برای رعایت تعهدات توافق‌نامه سطح خدمت در هنگام عملیات احتمالی شبکه/زیرساخت/… را پیش‌بینی نموده و با اطلاع قبلی (حداقل ۴۸ ساعت قبل زمان رویداد) زمان Down Time را تعیین و به ذینفعان اعلام کند. عملیات Down Time باید در زمان‌های کم ترافیک انجام شود و تعداد آن در ماه حداکثر یک‌بار می‌تواند باشد.

۱۵ ـ محاسبه زمان کاهش سطح کیفیت خدمات بر اساس اعلام ارائه‌دهنده و تائید خدمت‌گیرنده و اخذ رسید خرابی انجام خواهد شد.

۱۶ ـ قطعی‌های خدمت برنامه‌ریزی‌شده از قبل که در توافقنامه قید می‌گردد نقض توافقنامه نخواهد بود.

۲ ـ ۳: خدمات ارائه‌شده [کلیه خدمات ارائه‌شده توسط نهاد A و استفاده‌شده توسط نهاد B که در محدوده این توافق‌نامه قرار می‌گیرند، در این بخش ذکر می‌شوند.]

 

عنوان سرویس هدف سرویس شرح سرویس و عملکردهای مورد انتظار نوع ارائه سرویس (آفلاین / آنلاین) قوانین مرتبط با ارائه سرویس مدل ارائه سرویس (Batch / Publish / Push / Pull) سیستم نوع سرویس (Type System) واسط‌های سرویس (Interface)، متدها، پارامترهای ورودی و خروجی و نوع هر پارامتر به ازای هر واسط پروتکل لایه انتقال (Transport)، آدرس شبکه و سایر مشخصات دسترسی به سرویس نام و آدرس مستندات فنی خاص مربوط به سرویس [نام و آدرس مستندات ذکرشده در بند ۸ بخش ضروریات و مفروضات اصلی]
عنوان سرویس اول
عنوان سرویس دوم

 

نکته ۱: نهاد ارائه‌دهنده خدمت موظف است نحوه به‌روزرسانی استعلام‌های موردنظر را در قالب توافق‌نامه مشخص نماید.

نکته ۲: ارائه خدمات دسته‌ای (Batch) منوط به تائید کارگروه تعامل‌پذیری است.

نکته ۳: خدمات انتشاری: در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی ارائه خدمات به شیوه پخش عمومی (انتشاری) پس از تصویب در کارگروه و تائید مرکز ملی فضای مجازی، مجاز خواهد بود.

۳ ـ ۳: ظرف زمانی ارائه و دریافت خدمت

به ازای هر خدمت باید به‌طور صریح مشخص شود که نهاد‌های ارائه‌دهنده و خدمت‌گیرنده و مرکز ملی تبادل اطلاعات چه مدت فرصت دارند تا شرایط ارائه و دریافت خدمت را فراهم کنند. در جدول زیر این موضوع مشخص خواهد شد.

 

خدمت ظرف زمانی مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات ظرف زمانی مربوط به ارائه‌دهنده خدمت ظرف زمانی مربوط به خدمت‌گیرنده
خدمت اول ۵ روز تقویمی ۷ روز تقویمی ۷ روز تقویمی
خدمت دوم

 

۴ ـ ۳: محدوده زمانی، مکانی و جغرافیایی ارائه خدمت

 

خدمت دوره زمانی٭ محدوده زمانی محدوده مکانی و جغرافیایی سایر شرایط و مقتضیات فنی و اجرایی٭٭
خدمت اول یک سال ۷*۲۴ کشور ایران
خدمت دوم ۶ ماه در ساعات اداری ایام غیرتعطیل شهر تهران
خدمت سوم

 

٭ منظور از دوره زمانی، مدت‌زمان ارائه خدمت طبق توافق نهاد‌های ارائه‌دهنده و گیرنده خدمت است.

٭٭ منظور سایر شرایط و مقتضیات فنی و اجرایی مربوط به ارائه خدمت است که خارج از آن شرایط، نهاد ارائه‌دهنده خدمت هیچ‌گونه تعهدی در ارتباط با کیفیت خدمت ندارد.

 

۵ ـ ۳: حداکثر میزان استفاده/فراخوانی خدمت توسط خدمت‌گیرنده

خدمت حداکثر تعداد [تعداد استفاده/ فراخوانی خدمت که در این ستون از جدول می‌آید، صرفاً مربوط به فراخوانی‌های موفق است. هر فراخوانی که به دلایلی منجر به خطا شده باشد (به‌عنوان‌مثال به دلایلی نظیر قطعی خدمت و یا خطاهای مختلف در حین اجرای خدمت)، در محاسبه این تعداد محسوب نمی‌شوند.] واحد مربوط به زمان [واحد مربوط به زمان به‌طور پیش‌فرض TPS است و برای سایر واحدهای موردتوافق واحد سنجش قید شود.]
خدمت اول 50 TPS
خدمت دوم ۵۰۰ هفته
خدمت سوم

 

۳ ـ ۶: پشتیبانی خدمت

خدمت مسئول پشتیبانی نوع پشتیبانی ساعات پشتیبانی در روز و هفته
خدمت اول سازمان فناوری اطلاعات تلفنی/ تیکت ۷ روز هفته ۲۴ ساعت شبانه‌روز
خدمت دوم ارائه‌دهنده سرویس آنلاین/شیفت مقیم ساعات اداری
خدمت سوم

 

ماده 4. داده‌های مرتبط با خدمت

4-1: محدوده استفاده از داده‌ها

در جدول زیر به ازای هر سرویس ارائه شده توسط ارائه‌دهنده خدمت، محدوده و شرایط استفاده از داده‌های آن سرویس توسط نهاد خدمت‌گیرنده مشخص شده است.

 

نام سرویس سطح ذخیره‌سازی داده‌های سرویس (عدم ذخیره‌سازی/کامل/محدود (با ذکر بخش‌های مجاز) استفاده برای تحلیل و داده کاربردی قابلیت نمایش سطح انتشار
عدم انتشار سطح سازمان سطح نهاد و برخی نهادهای دیگر با ذکر نام سطح دولت و کلیه نهادهای دولتی سطح کسب‌وکارها سطح مردم سایر موارد
سرویس 1
سرویس 2

 

نکته 1: ميزباني و هرگونه پردازش داده‌های مرتبط بايد صرفاً در داخل قلمرو جمهوري اسلامي ايران انجام شود.

نکته 2: قوانين و مقررات مربوط به تعيين سطح ذخیره‌سازی در اين بخش آورده شود.

3: مفاد اين جدول بايد صرف‌نظر از تکاليف مرکز ملي تبادل اطلاعات مندرج در تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرايي احصاء کليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و ۹۷ شورای‌عالی 24/۰۹/97 تبادل اطلاعات بين دستگاهي (مصوب جلسه شماره ۵۴ مورخ ۲۴ فضاي مجازي) که تصريح می‌کند کليه درخواست‌های استعلام (و نه پاسخ آن‌ها) بايد براي مرکز ملي تبادل اطلاعات قابل ره‌گیری و پيگيري باشد، تکميل شود.

ماده 5. سازمان‌دهی و فرآیندهای کلیدی توافق‌نامه

5-1: بدنه مدیریتی و کارشناسی اجرایی/فنی

در توافقنامه سطح خدمات برای هر سه رکن آن لازم است تا افراد پاسخگو و نحوه دسترسی به OSS/BSS مرکز ملی تبادل اطلاعات معین و در سند توافقنامه سطح خدمات اقلام اطلاعاتی جدول زیر به صورت تکمیل‌شده درج شود.

ذی‌نفع نام و نام خانوادگی نماینده سمت مسئولیت در توافق‌نامه نحوه مشارکت و تعهدات (زمان/ تخصص/ منابع مرتبط) اطلاعات تماس و نحوه ارتباط
مرکز ملی تبادل اطلاعات
نهاد ارائه‌دهنده خدمت
نهاد خدمت‌گیرنده

نکته: در تکمیل مفاد این جدول، زمان لازم، فرآیند کاری، اسناد و مدارک موردنیاز جهت ارائه توسط ارائه‌دهنده خدمت، مرکز ملی تبادل اطلاعات و خدمت‌گیرنده به صورت مشخص باید آورده شود.

5-2: فرآیند اصلاح توافق‌نامه

بر مبناي قوانين و مصوبات بالادستي و با توجه به ميزان تخلفات انجام‌شده و بر مبناي جرائم تعیین‌شده در اين سند، که نيازمند بازنگري يا اصلاح توافق‌نامه سطح خدمات باشد، به صورت دوره‌ای در بازه‌های شش ماه (ارديبهشت و آبان ماه هرسال) اصلاح و مبادله خواهد شد.

5-3: فرآیند حل‌وفصل اختلافات

در صورت وجود اختلاف بين دو نهاد ارائه‌دهنده و خدمت‌گیرنده و يا مابين مرکز ملي تبادل اطلاعات و هر يک از دو نهاد مذکور در ارتباط با نحوه اجراي مفاد اين توافق‌نامه، اين اختلافات در وهله اول بايد بين طرفين اختلاف از طريق مذاکره حل شود. در صورت عدم رفع اختلاف از طريق مذاکره، مرجع حل اختلاف در سطح اول کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونيکي بوده و در صورت عدم رفع اختلاف طبق ماده هفت آیین‌نامه احصاي استعلامات مصوب جلسه ٥٤ شورای‌عالی براي دستگاه‌های اجرايي، شوراي اجرايي فناوري اطلاعات و براي نهادهاي خارج از قوه مجريه، مرکز ملي فضاي مجازي مرجع تصمیم‌گیری نهايي خواهد بود.

5-4: لغو/ تعلیق توافق‌نامه

در توافق‌نامه سطح خدمات لازم است شرایط لغو یا تعلیق توافق‌نامه سطح خدمات از طرف هر یک از سه رکن توافق به صورت روشن و گویا ذکر گردد. این بخش بایستی برای فرآیند انجام رسیدگی به شرایط و تصمیمات لغو یا تعلیق در OSS/BSS مرکز ملی تبادل اطلاعات معین و در دسترسی دسترس هر سه رکن توافقنامه بوده و پیش‌بینی لازم برای زمان‌های عدم دسترسی به OSS/BSS نیز انجام شده باشد.

ماده 6: ملاحظات عملیاتی

6-1: زیرساخت عملیاتی [تمامی ملاحظات مربوط به مسائل زیرساخت‌های ارتباطی موردنیاز (اینترنت، MPLS، مراکز تبادل اطلاعات خوشه‌ای/ استانی/ تخصصی) و نیز تعیین متولی هر زیرساخت در همین بخش مطرح می‌شود.]

خدمت زیرساخت/ تجهیزات موردنیاز نهاد مسئول نوع مسئولیت

(تأمین/نگهداری/از بین بردن/سایر)

سرورهای NIX مرکز ملی تبادل اطلاعات تأمین/نگهداری/از بین بردن
تمامی خدمات

 

مسیریاب‌ و سوییچ‌های NIX

مرکز ملی تبادل اطلاعات تأمین/نگهداری/از بین بردن
فایروال NIX مرکز ملی تبادل اطلاعات تأمین/نگهداری/از بین بردن
خطوط اتصال از سرویس‌دهنده تا اولین نقطه شبکه ملی اطلاعات (فیبر نوری، mpls یا هر نوع اتصال دیگر) ارائه‌دهنده خدمت تأمین/نگهداری/از بین بردن
خطوط اتصال از سرویس‌گیرنده تا اولین نقطه شبکه ملی اطلاعات (فیبر نوری، mpls یا هر نوع اتصال دیگر) خدمت‌گیرنده تأمین/نگهداری/از بین بردن
خطوط اتصال مرکز ملی تبادل اطلاعات تا اولن [اولین] نقطه شبکه ملی اطلاعات (فیبر نوری، mpls یا هر نوع اتصال دیگر) مرکز ملی تبادل اطلاعات تأمین/نگهداری/از بین بردن
مراکز داده حاوی داده‌های مربوط به خدمات ارائه شده ارائه‌دهنده خدمت تأمین/نگهداری/از بین بردن

 

6-2: نیازمندی خاص عملیاتی/اجرایی

هر سه رکن توافق‌نامه سطح خدمات بايد نیازمندی‌های عملياتي/ اجرايي ماده ٣ (الزامات شبکه دستگاهي) و ضوابط و مقررات بالادستي مربوط در اين خصوص را رعايت کنند.

ماده 7. خرابی، تقلب، نقض امنیت و محرمانگی

هرگاه هر يک از طرفين توافق‌نامه اقدامي مرتبط با خرابي، تقلب يا نقض امنيت و محرمانگي انجام دهد (و يا قصد انجام اقدام را داشته باشد) و حداقل يکي از طرفين توافق به دليل اين اقدام متضرر شده و يا دچار بدنامی‌شود، بايد توافق‌نامه فوراً منحل شده و زيان طرف زیان‌دیده جبران شود (البته درهرصورت، ارائه خدمات نبايد بدون اخذ موافقت خدمت‌گیرنده قطع شود). در این ارتباط به طور خاص موارد زير بايد موردتوجه قرار گيرد: [در صورت ضرورت و یا تمایل ارکان توافق‌نامه، می‌توان موارد دیگری نیز اضافه نمود.]

 • توصيه مي‌شود، نهاد ارائه‌دهنده خدمت و خدمت‌گیرنده، قبل از بهره‌برداری از خدمات موضوع اين توافقنامه، گواهي انطباق استانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات خود را از يکي از مراجع ارائه خدمات مميزي استانداردهاي امنيت اطلاعات و ارتباطات داراي گواهی‌نامه از سازمان فناوري اطلاعات ايران، دريافت نمايند.
 • نهادهای ارائه‌دهنده و خدمت‌گیرنده و نيز مرکز ملي تبادل اطلاعات متعهد مي‌شوند از هر اقدامي به منظور دسترسي غيرمجاز به بخش‌های شبکه يا اطلاعات طرفين نظير اسکن کردن شبکه و غيره، خودداري نموده و در اين زمينه نظارت کافي بر عملکرد مشاورين، نمايندگان، کارکنان، کارگزاران و پيمانکاران خود اعمال کنند. بديهي است در صورت وقوع، ضمن توقف ارائه خدمت با متخلف برابر قانون جرائم رایانه‌ای برخورد خواهد شد.
 • نهادهای ارائه‌دهنده و خدمت‌گیرنده و نيز مرکز ملي تبادل اطلاعات متعهد می‌گردند که به صورت غيرمجاز، داده‌های طرفين توافق‌نامه را حذف، تخريب، مختل و يا غيرقابل پردازش نکنند و هم‌چنین به صورت غيرمجاز، با انجام اعمالي از قبيل واردکردن، انتقال دادن، پخش کردن، حذف کردن، متوقف کردن، دست‌کاری يا تخريب، داده‌ها يا سیستم‌های رایانه‌ای ديگري را از کار نياندازند يا کارکرد آن‌ها را مختل ننمايند. همچنين به‌صورت غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي کردن داده‌ها، تغيير گذرواژه‌ها و يا رمزنگاري داده‌ها، مانع دسترسي اشخاص و گروه‌های مجاز به داده‌ها يا سیستم‌های رایانه‌ای نگردند. بديهي است در صورت وقوع، ضمن توقف ارائه خدمت با متخلف برابر قانون جرائم رایانه‌ای برخورد خواهد شد.
 • نهاد خدمت‌گیرنده و مرکز ملي تبادل اطلاعات، متعهد مي‌شوند به منظور صيانت از داده‌هاي دريافتي از نهاد ارائه‌دهنده خدمت، اين داده‌ها را جز به منظور مشخص شده در چارچوب اين توافق‌نامه (ماده ۳، محدوده استفاده از داده‌ها)، استفاده ننمايد و از ذخیره‌سازی، توزيع، انتشار، تحليل، داده‌کاوی، بهره‌برداری، تعريف خدمات جديد و ارزش‌افزوده و… بين ساير نهادهاي وابسته يا غير وابسته خود بر روي هر بستر و فناوري، به هر شکل و عنوان جداً پرهيز نمايد و در صورت وقوع و احراز اين امر مسئوليت تمامي جرائم و خسارات ناشي را برعهده خواهد داشت. بديهي است در صورت وقوع، با متخلف برابر قانون جرائم رایانه‌ای برخورد خواهد شد.
 • نهاد ارائه‌دهنده خدمت متعهد می‌گردد مسئوليت صحت و تماميت اطلاعات خود را به عهده گيرد.
 • طرفين توافق‌نامه متعهد مي‌گردند الزامات امنيتي منظور شده در نظام امنيت اطلاعات را در زمان اجراي توافق‌نامه رعايت نموده و تدابير لازم جهت پيشگيري از هرگونه فعاليت تخريبي ازجمله سرقت، تخريب اطلاعات و غيره را اتخاذ نمايند. همچنين در صورت بروز هر نوع رخداد امنيتي، بلافاصله ساير طرفين را با ارائه گزارش در جريان قرار دهند.
 • هرگاه هرگونه سو ء استفاده يا اشتباه، توسط هر يک از طرفين که به بروز مخاطراتي (در زمينه خرابي، تقلب يا نقض امنيت و حريم خصوصي) براي ساير ارکان توافق‌نامه منجر مي‌شود، رخ دهد، بايد ميزان خسارت و سهم هر يک از ارکان در بروز خسارت، توسط طرفين محاسبه شده و هرکدام از مقصران، به ميزان محاسبه‌شده، متعهد به جبران شوند.
 • در اين بخش، به ساختاري که بايد براي پاسخ به انواع حوادث امنيتي، خرابي و تقلب فعال شود و تعهد هر يک از طرفين توافقنامه براي مشارکت در حل‌وفصل حوادث اشاره مي‌شود. همچنين جزئيات ساختار مقابله با حوادث امنيتي و نحوه ارتباط طرف‌هاي درگير، به همراه فرآيند و جريان کاري رسيدگي، شناسايي، تشخيص و پاسخ به هر يک از انواع حوادث در توافق‌نامه سطح خدمات پيش‌بيني شود. به همين منظور، در قالب استانداردهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اسنادي با عناوين «الزامات امنيتي کنترل دسترسي»، «تهديدات و الزامات امنيتي احراز اصالت» و «مقدمات و الزامات امنیتی GSB توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سایر مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده یا می‌شود.

ماده 8. موارد فورس‌ماژور

براي سرویس‌های پايه و حياتي که در هنگام تنظيم توافقنامه سطح خدمات تعيين و موردتوافق هر سه رکن توافقنامه باشد، در صورت وقوع موارد فورس‌ماژور در حداقل فعال و داير شود. (DR) زمان ممکن که در توافقنامه ذکرشده است، بايد سرويس خرابي براي ساير سرویس‌ها، در صورت وقوع موارد فورس‌ماژور که امکان رفع آن‌ها خارج از حيطه اقتدار و مسئولیت‌های طرفين توافق‌نامه باشد، هیچ‌گونه مسئوليتي بر ذمه طرفين نخواهد بود و در صورت رفع موارد فورس‌ماژور، طرفين متعهد می‌گردند نسبت به ادامه اجراي اين توافق‌نامه اقدام لازم را مبذول نمايند. موارد فورس‌ماژور که مشمول تخطي نمی‌شوند، عبارت‌اند از:

 • قطعی‌های ناشي از قوه قاهره (فورس‌ماژور) مانند حوادث طبيعي. در اين حالت کاهش سطح کيفيت خدمات در صورت عدم شموليت بند پ ماده ۳۸ ق.ا.د و بند ث ماده ۶۷ ق.ب.ش، مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌باشد.
 • قطعی‌های ناشي از صدور احکام توسط مراجع قضايي و يا امنيتي کشور و يا ساير مراجع ذی‌صلاح که در اين حالت زمان قطعي مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌باشد.
 • خرابی‌های ناشي از شرايط غيرمترقبه، که در اين حالت زمان کاهش سطح کيفيت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نيست.
 • خرابی‌هایی که به واسطه خرابي تجهيزات خدمت‌گیرنده باشد.
 • خرابی‌هایی که بنا به درخواست خدمت‌گیرنده از قبيل جابجايي و آزمايش شبکه داخلي باشد.
 • خرابی‌هایی که ناشي از تخطي خدمت‌گیرنده از قوانين و مقررات و يا مفاد SLA باشد.

تبصره- هرگونه قطع آگاهانه يا عامدانه ارائه خدمت توسط نهاد ارائه‌دهنده خدمت به واسطه اختلافات مديريتي يا مالي، عدم ارائه سرويس به خدمت‌گیرنده يا مشروط نمودن آن براي ارائه، به دريافت خدمت يا سرويس ديگر در چارچوب فورس‌ماژور قرار نگرفته و تخطي و نقض توافقنامه تلقي می‌شود.

لازم به ذکر است، در صورت وقوع هر يک از موارد فورس‌ماژور، امکان ارائه سرويس در سطوح توافق شده تا مدت زمان خاصي وجود نخواهد داشت. لذا ميزان افت کيفيت سرويس و زمان برگرداندن به حالت قبل (ارائه سرويس منطبق با توافق‌نامه) با توجه به جدول زير مشخص مي‌شود.

 

میزان پوشش توافق‌نامه تا زمان بازگرداندن وضعیت به حالت اول (به درصد) مدت زمان موردنیاز جهت تضمین کیفیت‌های ارائه شده در توافق‌نامه (روز)

 

ماده 9. ویژگی‌های کیفی، معیارها و سنجه‌ها [در صورت ضرورت و یا تمایل مرکز ملی تبادل اطلاعات و یا نهادهای ارائه‌دهنده و خدمت‌گیرنده، می‌توان ویژگی‌های کیفی، معیارها و سنجه‌های دیگری نیز اضافه نمود.]

ویژگی کیفی معیار (کد) سنجه‌های مرتبط (کد)
تناسب عملکردی (Fun) کامل بودن عملکرد (01) نسبت تعداد عملکردهای موجود (پیاده‌سازی شده) به کل تعداد عملکردهای مورد انتظار (طبق جدول بند 3-2) (01)
صحت عملکرد (02) میزان انحراف از دقت مورد انتظار از عملکردها (01)
کارایی (Per) رفتار زمانی (01) زمان پاسخ (01)

نرخ گذردهی (02)

بهره‌وری منابع (02) میزان مصرف پهنای باند (01)
امنیت (Sec) محرمانگی (01) میزان آسیب‌پذیری الگوریتم استفاده شده برای محرمانگی (01)
جامعیت (02) میزان آسیب‌پذیری الگوریتم استفاده شده برای جامعیت (01)
صحت و اعتبار (03) مکانیسم احراز هویت (01)
انکارناپذیری (04) مکانیسم امضای دیجیتالی موجود (01)
اتکاپذیری (05) مکانیسم رویداد نگاشت‌گیری [Log] (01)
قابلیت اطمینان (Rel) دسترس‌پذیری (01) درصد دسترس‌پذیری (01)

متوسط زمان تعمیر (MTTR)(02)

متوسط زمان بین دو خطا (MTBF)((03)

سازگاری (Com) تعامل‌پذیری (01) درصد اطلاعاتی که به درستی (با فرض صحیح بودن ورودی‌های خدمت در زمان فراخوانی و صحت NIX و کلیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای زیرساختی) مبادله می‌شوند (01)

میزان رد/پذیرفته شدن درخواست‌های داده (02)

 

ماده 10. سناریوها، شرایط پذیرش و تخطی [در صورت لزوم، باید تمام اعداد و مقادیر 7 ستون آخر با نظر متولیان NIX و یا نهادهای ارائه‌دهنده و خدمت‌گیرنده بازنگری شوند. اعداد فعلی استاندارد نیستند و صرفاً به عنوان نمونه بیان شده‌اند.]

سنجه و کد سنجه سناریو توصیف عدم‌تخطی توصیف تخطی جزئی توصیف تخطی متوسط توصیف تخطی اساسی توصیف تخطی کامل فرض در مورد NIX
منبع و شیوه آغاز توصیف شرایط محیطی سناریو نحوه پاسخ سامانه/خدمت
کامل بودن عملکرد 01-01-Fm درخواست استفاده از هر یک از عملکردهای موردنظر هرگونه شرایط محیطی ممکن اجرای خدمت موردنظر حداقل 98% از کلیه عملکردهای مورد انتظار و 100 درصد عملکردهای کلیدی پوشش داده شود. پوشش عملکردهای مورد انتظار بین 96 تا 98 درصد باشد. پوشش عملکردهای مورد انتظار بین 94 تا 96 درصد باشد. پوشش عملکردهای مورد انتظار بین 90 تا 94 درصد باشد. میزان پوشش عملکردهای زیر 90 درصد باشد. در شرایطی که کلیه عملکردهای مورد انتظار NIX توسط آن پوشش داده شود.
صحت عملکرد 02-01-Fm درخواست استفاده از هر یک از عملکردهای موردنظر هرگونه شرایط محیطی ممکن اجرای خدمات موردنظر خدمات موردنظر همواره (100%) درست کار کنند —– خدمات موردنظر بین 99 تا 100 درصد حالات درست کار کنند. خدمات موردنظر بین 97 تا 99 درصد حالات درست کار کنند میزان صحت عملکرد زیر 97 درصد باشد. در شرایطی که کلیه عملکردهای مورد انتظار NIX توسط آن پوشش داده شود.
صحت عملکرد مرکز ملی تبادل

02-02-Fm

درخواست استفاده از هر یک از عملکردهای موردنظر هرگونه شرایط محیطی ممکن اجرای خدمات موردنظر کلیه عملکردهای مورد انتظار NIX توسط آن به درستی پوشش داده می‌شوند. —– عملکردهای مورد انتظار NIX در 99 تا 100 حالات به درستی پوشش داده می‌شوند. عملکردهای مورد انتظار NIX در 97 تا 99 حالات به درستی پوشش داده می‌شوند. عملکردهای مورد انتظار NIX کمتر از 97 درصد حالات به درستی پوشش داده می‌شوند.
زمان پاسخ

01-01-Per

فراخوانی یک خدمت از نهاد ارائه‌دهنده خدمت هم بار سامانه سمت نهاد ارائه‌دهنده خدمت و هم بار NIX، در شرایط عادی و نرمال [مرکز ملی تبادل اطلاعات و نهاد ارائه‌دهنده خدمت، بر اساس بار کاری مورد انتظار سامانه‌ها و خدمات خود، شرایط عادی و نرمال را تعریف نماید.] خدمت فراخوانده شده اجرا می‌گردد. زیر 3.5 ثانیه بین 3.5 تا 4 ثانیه بین 4 تا 5 ثانیه بین 5 تا 7 ثانیه بیش از 7 ثانیه یا عدم پاسخگویی زمان صرف شده بابت عملکردهای درگیر از NIX نیم ثانیه است.
زمان پاسخ

01-01-Per

فراخوانی یک خدمت از نهاد ارائه‌دهنده خدمت بار سامانه سمت نهاد ارائه‌دهنده خدمت در شرایط پیک کاری [نهاد ارائه‌دهنده خدمت بر اساس بار کاری مورد انتظار سامانه‌ها و خدمات خود، شرایط پیک کاری را تعریف نماید.] خدمت فراخوانده شده اجرا می‌گردد. زیر 6 ثانیه [اگر سناریوهای دیگری خارج از شرایط نرمال وجود دارند که به دلیل انجام فعالیت‌های مختلف (برای مثال رمزنگاری و رمزگشایی)، باعث ایجاد سربار اضافه‌ی مؤثر بر زمان پاسخ می‌شوند، پیشنهاد می‌شود این شرایط نیز در مقادیر سنجه‌ها لحاظ شود و یا حتی سطر جدیدی بابت یک سناریوی خاص به جدول اضافه شود.] بین 6 تا 7 ثانیه بین 7 تا 8 ثانیه بین 8 تا 10 ثانیه بیش از 10 ثانیه یا عدم پاسخگویی زمان صرف شده بابت عملکردهای درگیر از NIX حداکثر یک ثانیه است.
نرخ گذردهی [نهادهای ارائه‌کننده و خدمت‌گیرنده بر اساس تحلیل‌هایی که انجام داده‌اند و TPS موردنیاز طبق ضوابط و الزامات، این بخش را تکمیل نمایند.]

01-02-per

فراخوانی یک خدمت از نهاد ارائه‌دهنده خدمت هم بار سامانه سمت نهاد ارائه‌دهنده خدمت و هم بار NIX، در شرایط عادی و نرمال خدمت فراخوانده شده اجرا می‌گردد.
میزان مصرف پهنای باند [مرکز ملی تبادل اطلاعات و نهادهای ارائه‌کننده و خدمت‌گیرنده بر اساس تحلیل‌هایی که انجام داده‌اند و میزان مصرف پهنای باند مورد انتظار، این بخش را تکمیل نمایند.]

02-01-Per

فراخوان یک خدمت از نهاد ارائه‌دهنده خدمت هم بار سامانه سمت نهاد ارائه‌دهنده خدمت و هم بار NIX، در شرایط عادی و نرمال خدمت فراخوانده شده اجرا می‌گردد.
میزان آسیب‌پذیری الگوریتم استفاده شده برای محرمانگی

01-01-Sec

درخواست مشاهده داده‌های تبادل شده توسط خدمتی که مجاز به دیدن آن نیست. هرگونه شرایطی که در آن NIX فعال است. درخواست خدمت غیرمجاز لغو می‌شود. هیچ‌گونه آسیب‌پذیری در مورد الگوریتم استفاده شده برای محرمانگی، گزارش نشده باشد. —- —- —- حداقل یک آسیب‌پذیری در مورد الگوریتم استفاده شده برای محرمانگی گزارش شده باشد. الگوریتم استفاده شده در NIX برای حفظ محرمانگی، هیچ‌گونه آسیب‌پذیری ندارد.
میزان آسیب‌پذیری الگوریتم استفاده شده برای جامعیت

02-01-Sec

درخواست ویرایش داده‌های در حال تبادل، توسط یک خدمت غیرمجاز هرگونه شرایطی که در آن NIX فعال است. با ارائه پیام خطا، درخواست غیرمجاز لغو می‌شود. هیچ‌گونه آسیب‌پذیری در مورد الگوریتم استفاده شده برای جامعیت، گزارش نشده باشد. —- —- —- حداقل یک آسیب‌پذیری در مورد الگوریتم استفاده شده برای محرمانگی گزارش شده باشد. الگوریتم استفاده شده در NIX برای حفظ جامعیت، هیچ‌گونه آسیب‌پذیری ندارد.

 

سنجه و کد سنجه سناریو توصیف عدم‌تخطی توصیف تخطی جزئی توصیف تخطی متوسط توصیف تخطی اساسی توصیف تخطی کامل فرض در مورد NIX
منبع و شیوه آغاز توصیف شرایط محیطی سناریو نحوه پاسخ سامانه/خدمت
مکانیسم احراز هویت

03-01-Sec

درخواست استفاده از خدمت ارائه شده توسط خدمتی که مجاز است. هرگونه شرایطی که در آن NIX فعال است. در صورت ارائه درخواست توسط خدمت مجاز، این درخواست پذیرفته می‌شود. هیچ‌گونه آسیب‌پذیری در مورد الگوریتم استفاده شده برای احراز هویت، گزارش نشده باشد. —- —- —- حداقل یک آسیب‌پذیری در مورد الگوریتم استفاده شده برای احراز هویت گزارش شده باشد. عملکرد NIX در این زمینه، به عنوان واسط، هیچ‌گونه خطایی ندارد.
مکانیسم امضای دیجیتال موجود

04-01-Sec

خدمت مربوط به یک نهاد پیامی را به خدمت مربوط به یک نهاد دیگر ارسال می‌کند. هرگونه شرایطی که در آن NIX فعال است. پیام موردنظر با نام ارسال‌کننده و با تائید نهاد ارسال‌کننده ارسال می‌شود. هیچ‌گونه آسیب‌پذیری در مورد الگوریتم استفاده شده برای امضای دیجیتال، گزارش نشده باشد. —- —- —- حداقل یک آسیب‌پذیری در مورد الگوریتم استفاده شده برای امضای دیجیتال گزارش شده باشد. عملکرد NIX در این زمینه، به عنوان واسط، هیچ‌گونه خطایی ندارد.
مکانیسم رویداد نگاشت-1

05-01-01-Sec

هر یک از نهادهای خدمت‌گیرنده یا ارائه‌دهنده خدمت، درخواست رویداد نگاشت تعاملات مربوط به 6 ماه گذشته خود را به NIX ارائه می‌کند. هرگونه شرایطی که در آن NIX فعال است. NIX، رویداد نگاشت 6 ماه گذشته را به نهاد درخواست دهنده ارسال می‌کند. مکانیسم رویداد نگاشت موجود در NIX، تمامی فعالیت‌های 6 ماه گذشته را ثبت کرده است. مکانیسم رویداد نگاشت موجود در NIX، حداقل 99.5% فعالیت‌های 6 ماه گذشته را ثبت کرده است. مکانیسم رویداد نگاشت موجود در NIX، بین 99% تا 99.5% فعالیت‌های 6 ماه گذشته را ثبت کرده است. مکانیسم رویداد نگاشت موجود در NIX، بین 97% تا 99% فعالیت‌های 6 ماه گذشته را ثبت کرده است. مکانیسم رویداد نگاشت موجود در NIX، کمتر از 97% فعالیت‌های 6 ماه گذشته را ثبت کرده است.
میزان دسترس‌پذیری خدمت ارائه شده [محاسبه میزان دسترس‌پذیری به صورت عمومی و در سطح خدمت انجام گرفته است. در صورتی که نهاد و شرکتی خواستار مشخص شدن این مقدار در سطح شبکه باشد روش محاسبه پیشنهادی آن در ضمیمه 1 آمده است.]

01-01-01-Rel

فراخوانی یک خدمت از نهاد ارائه‌دهنده خدمت هرگونه شرایطی که در آن NIX فعال است. خدمت فراخوانده شده اجرا می‌گردد. خدمت درخواستی در حداقل 99.9% مواقع در دسترس باشد. خدمت درخواستی بین 99.7% تا 99.9% مواقع در دسترس باشد. خدمت درخواستی بین 99 تا 99.7% مواقع در دسترس باشد. خدمت درخواستی بین 97% تا 99% مواقع در دسترس باشد. خدمت درخواستی زیر 97% مواقع در دسترس باشد.
میزان دسترس‌پذیری NIX

01-01-02-Rel

استفاده از یکی از عملکردهای NIX هرگونه شرایطی که در آن NIX فعال است. عملکرد درخواست شده اجرا می‌گردد. عملکرد درخواستی در حداقل 99.99% مواقع در دسترس باشد. عملکرد درخواستی بین 99.98% تا 99.99% مواقع در دسترس باشد. عملکرد درخواستی بین 99.95% تا 99.98% مواقع در دسترس باشد. عملکرد درخواستی بین 99.8% تا 99.95% مواقع در دسترس باشد. عملکرد درخواستی زیر 99.8% مواقع در دسترس باشد.
متوسط زمان تعمیر [کلیه مقادیری که در ارتباط با متوسط زمان تعمیر (در خدمت ارائه شده یا NIX) در این توافق‌نامه ارائه شده است. بدون در نظر گرفتن شدت خطا بوده و به صورت میانگین محاسبه شده است. اگر در ارتباط با خدمت خاصی، طرفین توافق‌نامه تمایل داشته باشند که مقادیر را بر اساس شدت خطا تعیین کنند، لازم است به ازای هر نوع شدت خطا، سطر جدیدی را ارائه نمایند.] خدمت ارائه شده

01-02-01-Red

درخواست تعمیر یک خدمت یا عملکرد خراب شده اجرای خدمت متوقف است. تعمیر خدمت/ عملکرد به صورت کامل انجام می‌شود. متوسط زمان تعمیر حداکثر 1 ساعت باشد. متوسط زمان تعمیر بین 1 ت 4 ساعت باشد. متوسط زمان تعمیر بین 2 ساعت تا 4 ساعت باشد. متوسط زمان تعمیر بین 4 ساعت تا 12 ساعت باشد. متوسط زمان تعمیر بیش از 12 ساعت باشد.
متوسط زمان تعمیر NIX

01-02-02-Rel

درخواست تعمیر NIX عملکردهای NIX متوقف هستند. تعمیر NIX به صورت کامل انجام می‌شود. متوسط زمان تعمیر حداکثر 1 ساعت باشد. متوسط زمان تعمیر بین 1 ساعت تا 2 ساعت باشد. متوسط زمان تعمیر بین 2 ساعت تا 4 ساعت باشد. متوسط زمان تعمیر بین 4 تا 12 ساعت باشد. متوسط زمان تعمیر بیش از 12 ساعت باشد.
متوسط زمان بین 2 خطا [کلیه مقادیری که در ارتباط با متوسط زمان بین دو خطا (در خدمت ارائه شده یا NIX) در این توافق‌نامه ارائه شده است، بدون در نظر گرفتن شدت خطا بوده و به صورت میانگین محاسبه شده است. اگر در ارتباط با خدمت خاصی، طرفین توافق‌نامه تمایل داشته باشند که مقادیر را بر اساس شدت خطا تعیین کنند، لازم است به ازای هر نوع شدت خطا، سطر جدیدی را ارائه نمایند.] در خدمت ارائه شده

01-03-01-Rel

وقوع خطا در خدمت ارائه شده هرگونه شرایطی که در آن NIX فعال است. پایش و ثبت خطاهای رخ داده در خدمت ارائه شده متوسط زمان بین 2 خطا بیش از 90 روز متوسط زمان بین 2 خطا مابین 70 تا 90 روز متوسط زمان بین 2 خطا مابین 45 تا 70 روز متوسط زمان بین 2 خطا مابین 30 تا 45 روز متوسط زمان بین 2 خطا کمتر از 30 روز
متوسط زمان بین 2 خطا در NIX

01-03-02-Rel

وقوع خط در NIX هرگونه شرایطی که در آن NIX فعال است. پایش و ثبت خطاهای رخ داده در NIX متوسط زمان بین 2 خطا بیش از 300 روز متوسط زمان بین 2 خطا مابین 275 تا 300 روز متوسط زمان بین 2 خطا مابین 250 تا 275 روز متوسط زمان بین 2 خطا مابین 200 تا 250 روز متوسط زمان بین 2 خطا کمتر از 200 روز

 

درصد اطلاعاتی که به درستی مبادله می‌شوند

01-01-Com

فراخوانی یک خدمت توسط خدمتی با پروتکل ارتباطی یا فرمت متفاوت هرگونه شرایطی که در آن NIX فعال است. NIX، داده موردنظر را در فرمت مورد انتظار به درخواست دهنده تحویل می‌دهد. 100٪ داده‌ها به درستی بین خدمات مبادله می‌شوند. —- مابین 99٪ تا 100٪ داده‌ها به درستی بین خدمات مبادله می‌شوند. مابین 96٪ تا 99٪ داده‌ها به درستی بین خدمات مبادله می‌شوند. کمتر از 96٪ داده‌ها به درستی بین مؤلفه‌ها مبادله می‌شوند. عملکرد NIX در این زمینه، به عنوان واسط، هیچ‌گونه خطایی ندارد.
میزان رد/پذیرفته شدن درخواست‌های داده

01-02-Com

فراخوانی خدمات ارائه شده هرگونه شرایطی که در آن NIX فعال است. درخواست تبادل (داده‌های) خدمت پاسخ داده می‌شود. 100% درخواست‌های تبادل پذیرفته می‌شود. مابین 97% تا 100% درخواست‌های تبادل پذیرفته می‌شود. مابین 96% تا 97% درخواست‌های تبادل پذیرفته می‌شود. مابین 92% تا 96% درخواست‌های تبادل پذیرفته می‌شود. کمتر از 92% درخواست‌های تبادل پذیرفته می‌شود. عملکرد NIX در این زمینه، به عنوان واسط، هیچ‌گونه خطایی ندارد.

 

ماده 12. جرائم تخطی [چند سطر ارائه شده صرفاً به عنوان نمونه مشخص شده‌اند. 3 رکن طرف تفاهم‌نامه باید با توجه به شرایط مختلف، موارد را تصحیح و یا تکمیل کنند.]

12-1- میزان جرائم

در اين جدول به عنوان جریمه‌های تخطي، مي‌توان بين گزينه‌هاي اخطار به نهاد، اعلان عمومي در انواع رسانه‌ها، ارائه خدمات بيشتر و افزايش ميزان استفاده (اشاره‌شده در ماده ٢، بند حداکثر ميزان استفاده/فراخواني خدمت)، يک يا چند مورد را انتخاب کرد.

سطوح تعیین جرائم انواع و تعداد تخطی نوع جریمه به ازای تخلف مرکز ملی تبادل اطلاعات [موارد ارائه شده در این ستون، صرفاً نمونه هستند و 3 رکن طرف تفاهم‌نامه باید با توجه به شرایط مختلف، موارد مناسب را مشخص کنند.] نوع جریمه به ازای تخلف ارائه‌دهنده خدمت [موارد ارائه شده در این ستون، صرفاً نمونه هستند و 3 رکن طرف تفاهم‌نامه باید با توجه به شرایط مختلف، موارد مناسب را مشخص کنند.] نوع جریمه به ازای تخلف خدمت‌گیرنده
به ازای یک ویژگی کیفی ویژگی کیفی قابلیت اطمینان دارای تخطی اساسی و یا بحرانی باشد و یا تعداد تخطی متوسط آن بیشتر از 2 باشد.

در ویژگی کیفی قابلیت اطمینان به ازای حداکثر 2 تخطی جزئی در ویژگی کیفی قابلیت اطمینان به ازای حداکثر 1 تخطی متوسط و 1 تخطی جزئی

اخطار به نهاد ارائه‌دهنده خدمت

اعلام به کارگروه تعامل‌پذیری

اخطار به نهاد ارائه‌دهنده خدمت اعلام به کارگروه تعامل‌پذیری

اعلان عمومی در انواع رسانه‌ها

به ازای یک معیار معیار انکارناپذیری از ویژگی کیفی امنیت دارای تخطی بحرانی، اساسی و یا متوسط باشد.

معیار دسترس‌پذیری از ویژگی کیفی قابلیت اطمینان نباید دارای تخطی بحرانی، اساسی و متوسط باشد.

به ازای معیار انکارناپذیری از ویژگی کیفی امنیت که دارای 2 تخطی جزئی باشد.

به ازای معیار صحت عملکرد از ویژگی تناسب عملکردی که دارای 1 تخطی متوسط باشد.

اعلان عمومی در انواع رسانه‌ها اعلان عمومی در انواع رسانه‌ها اعلام به کارگروه تعامل‌پذیری

اعلان عمومی در انواع رسانه‌ها

به ازای یک سنجه سنجه میزان دسترس‌پذیری از معیار دسترس‌پذیری در ویژگی کیفی قابلیت اطمینان که دارای تخطی جرئی جزئی باشد.

سنجه متوسط زمان بین دو خطا از معیار دسترس‌پذیری در ویژگی کیفی قابلیت اطمینان که دارای تخطی اساسی باشد.

سنجه میزان آسیب‌پذیری الگوریتم از معیار محرمانگی در ویژگی کیفی امنیت دارای تخطی جزئی باشد.

ارائه خدمات بیشتر یا در زمان بیشتر ارائه خدمات بیشتر یا در زمان بیشتر

 

2-12- موارد عدم شمول جریمه

 • قطعی‌هایي که به واسطه خرابي تجهيزات خدمت‌گیرنده باشد.
 • قطعی‌هایي که در زمان Down Time برنامه‌ریزی شده باشد.
 • قطعی‌هایي که بنا به درخواست خدمت‌گیرنده باشد.
 • قطعی‌هایي که ناشي از تخطي خدمت‌گیرنده از قوانين و مقررات و يا مفاد اين توافق‌نامه باشد.
 • قطعی‌های ناشي از قوه قاهره (فورس‌ماژور) مانند حوادث طبيعي.
 • قطعی‌های ناشي از صدور احکام توسط مراجع قضايي و يا امنيتي کشور و يا ساير مراجع ذی‌صلاح.

12-3- فرآیند گزارش تخطی

در اين بخش فرآيند گزارش تخطي توسط هر يک از طرفين بايد مشخص شود. در اين فرآيند، مستندات لازم، مهلت و نمايندگان مرتبط از هر رکن اين تفاهم‌نامه بايد تعيين شود. يک نسخه از هرگونه اعلام گزارش تخطي بايد ظرف مدت حداکثر ٧ روز تقويمي به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونيکي نيز تحويل شود.

ماده 13. گزارش کیفیت خدمت دریافتی

در اين بخش مطابق جدول زير در بازه‌های زماني توافق شده، گزارش‌های کيفي خدمات با توجه به سنجه‌های ارائه شده در ماده ١٠، بايد توسط خدمت‌گیرنده ارائه شود.

 

عنوان سنجه میزان رضایت از خدمت (به درصد) توضیحات مربوط به کیفیت خدمت

 

ب) مواد مرتبط با خدمت‌گیرندگان غیردولتی و خدمت‌گیرندگان دولتی از بخش غیردولتی

ماده 14. تعرفه‌های مربوط به ارائه و پشتیبانی از خدمت

در زماني که خدمت‌گیرنده و يا ارائه‌دهنده خدمت طبق تعريف تعرفه تراکنش در ماده يک، مشمول پرداخت تعرفه باشد، بر اساس مصوبات مربوط به تعرفه مرکز ملي تبادل اطلاعات در خصوص تراکنش و براي ساير خدمات دريافتي طبق توافق بين طرفين خواهد بود. به منظور حفظ وحدت رويه در چارچوب توافقنامه سطح خدمات پيشنهاد می‌شود از جدول زير و توضيحات ذيل آن در توافق‌نامه سه‌جانبه استفاده شود.

خدمت نوع تعرفه (ارائه/ پشتیبانی/ سایر)- توضیحات تعرفه نهاد ارائه‌دهنده خدمت به ازای هر تراکنش تعرفه مرکز ملی تبادل اطلاعات برای خدمت به ازای هر تراکنش
خدمت 1 ارائه (شامل پشتیبانی)
خدمت 2 ارائه (شامل پشتیبانی)
ارائه (شامل پشتیبانی)

 

به استناد مصوبه جلسه شماره 287 مورخ 07/11/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات به شرح زیر می‌باشد:

 • سقف تعرفه هر تراکنش موردنياز نهاد خدمت‌گیرنده بر بستر مرکز تبادل اطلاعات، ٣٨٢٠ ريال است.
 • در صورتی که تراکنش درخواستي داراي تعرفه مصرح در قوانين کشور باشد، تعرفه تراکنش مرکز ملي تبادل اطلاعات ٢٠ درصد تعرفه قانوني مذکور و تا سقف تعرفه بند فوق خواهد بود.
 • در صورتی که پاسخ استعلام انجام‌شده از مرکز ملي تبادل اطلاعات، نياز به چند تراکنش مشابه از بيش از يک پايگاه اطلاعاتي (ترکيب و پردازش) داشته باشد، براي اولين تراکنش، تعرفه (٣٨٢٠ ريال) و براي هر تراکنش اضافه‌تر ١٥ % تعرفه مذکور و تا سقف ٧٦٤٠ ريال محاسبه می‌گردد.

نکته 1: نهاد A به استناد…………. مبلغ…….. ریال برای ارائه خدمت……… دریافت می‌نماید.

نکته 2: مرکز ملی تبادل اطلاعات موظف است فرآیند دریافت وجود خود را به گونه‌ای ایجاد نماید که کاملاً الکترونیکی و از طریق درگاه پرداخت واحد انجام شود. در این راستا در صورتی که نهاد A دارای تعرفه مصرح در قوانین کشور باشد، مرکز ملی تبادل اطلاعات در اجرای بخشنامه‌های خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی ج.ا.ا باید در هنگام اخذ تعرفه نسبت به تفکیک سهم هر یک از طرفیت و واریز برخط آن اقدام نماید.

نکته 3: مرکز ملی تبادل اطلاعات به منظور انجام تکالیف مندرج در تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی مصوب جلسه 54 مورخ 24/09/97 شورای‌عالی فضای مجازی مکلف است مفاد ماده 667 بانضمام تبصره‌های ذیل آن و 668 قانون آئین دادرسی کیفری، مفاد آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شماره 100/28199/9000 مورخ 12/05/1393 رئیس محترم قوه‌قضائیه و همچنین مواد مرتبط در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی و ضوابط و مقررات مربوط را رعایت نماید.

نکته 4: در صورتی كه نهاد ارائه‌دهنده خدمت و يا مرکز ملي تبادل اطلاعات از شرايط ارائه خدمات مندرج در اين توافقنامه عدول نمايند، آنگاه نهاد خدمت‌گیرنده، واجد شرايط دريافت تعديل در بخشي از هزینه‌ها يا واجد دريافت خدمات اضافي به عنوان جبران خسارات بر اساس اين مستند از نهاد تخطي‌کننده (نهاد ارائه‌دهنده خدمت و يا مرکز ملي تبادل اطلاعات، بسته به اينکه تخطي صورت گرفته مربوط به کدام‌یک از اين دو نهاد باشد.) خواهد شد، مگر اينكه توافقنامه ديگري با نهاد خدمت‌گیرنده امضاشده باشد. در اين راستا، در جدول ارائه شده در ماده ١١ (به عنوان جریمه‌های تخطي)، مي‌توان کسر درصدي از تعرفه‌های خدمت را، بسته به شدت تخطي، به عنوان يکي از گزینه‌های جريمه براي مرکز ملي تبادل اطلاعات يا نهاد ارائه‌دهنده خدمت در نظر گرفت.

نکته 5: هر يک از طرفين می‌توانند اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و تعرفه‌های پرداخت‌شده يا متعهد شده را به منظور شفاف‌سازی اعلان و در دسترس عموم قرار دهند.

ضمیمه 1: محاسبه میزان کاهش کیفیت و دسترس‌پذیری خدمت در سطح شبکه

درصد فعال بودن هر سرور در طول يک ماه سطح دسترس‌پذیری تعريف مي‌شود.

درصد فعال بودن هر سرور بر اساس مدت قطعي غيرمجاز آن سرور در طول يک ماه و از طريق رابطه ذيل محاسبه مي‌گردد.

درصد فعال بودن سرور- ((کل مدت ماه ـ مدت قطعی غیرمجاز از زمان اعلام قطعی)/کل مدت ماه)*100

در رابطه فوق، مدت قطعي در ساعات غیراداری، ٥٠ درصد ميزان قطعي در ساعات اداري محسوب می‌گردد.

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از قطعی خدمت: در این حالت T1 یعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر، برابر با مجموع زمان‌های قطعی خدمت امکانات ارائه‌دهنده خدمت در دوره زمانی موردنظر می‌باشد.

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از PLR: اگر حداکثر میزان مجاز PLR بر اساس توافق طرفین برابر a و زمان اندازه‌گیری شده که PLR از میزان مجاز بیشتر شده است، را t در نظر بگیریم، در این حالت T2 یعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه خواهد شد:

T2 PLR
T2=0.1t a˂PLR2a
T2=0.3t 2a˂PLR4a
T2=t PLR˃4a

 

در اين حالت، زمان کاهش سطح کيفيت خدمات ناشي از عدم برآورده شدن اين پارامتر، از مجموع زمان‌های کاهش سطح خدمات رخ‌داده در دوره زماني با توجه ضرايب ذکرشده در جدول بالا به دست خواهد آمد.

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن تأخیر مجاز: اگر حداکثر میزان تأخیر مجاز برا [بر] اساس توافق طرفین برابر b باشد و زمان اندازه‌گیری شده که تأخیر از میزان مجاز بیشتر شده است را t در نظر بگیریم، در این حالت T3 یعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه خواهد شد:

T3 Latency
T3=0.05t b˂Latency4b
T3=0.1t 4b˂Latency10b
T3=0.2t Latency˃10b

 

در اين حالت، زمان کاهش سطح کيفيت خدمات ناشي از عدم برآورده شدن اين پارامتر، از مجموع زمان‌های کاهش سطح خدمات رخ داده در دوره زماني با توجه ضرايب ذکرشده در جدول بالا به دست خواهد آمد.

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن CIR: اگر CIR توافق شده برابر c و زمان اندازه‌گیری شده که CIR از میزان توافقی کمتر شده است را t در نظر بگیریم، در این حالت t4 یعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر، بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه خواهد شد.

T4 CIR
T4=0 CIR0.9c
T4=0.3t 0.75cCIR˂0.9c
T4=t CIR˂0.75c

 

در اين حالت، زمان کاهش سطح کيفيت خدمات ناشي از عدم برآورده شدن اين پارامتر، از مجموع زمان‌های کاهش سطح خدمات رخ داده در دوره زماني با توجه ضرايب ذکرشده در جدول بالا به دست خواهد آمد.

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن MTTR: در صورتی که زمان رفع خرابی بیش از زمان توافق شده باشد، در این حالت T5 یعنی زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر، از تفریق کل زمان خرابی منهای زمان توافق شده به دست می‌آید.

لینک فایل pdf

 

 

 

مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21932-15/04/1399

شماره 200/39738-۱۳۹۹/۳/۲۲

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید تا به‌منظور آگاهی کلیه دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم مصوبات فوق‌الذکر در اولین شماره روزنامه رسمی کشور چاپ گردد. پیشاپیش از همکاری روزنامه رسمی کشور تشکر می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک

با عنایت به ارائه گزارش مربوط به داده‌های باز و الگوبرداری دسترسی داده‌های دولت در اجرای بندهای چهار (۴) و نه (۹) از وظایف و اختیارات کارگروه، مقرر گردید انتشار داده‌های باز در قالب سامانه یکپارچه Data.Gov.IR و در وبگاه دستگاه اجرایی مربوط ارائه گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند دادگان (Dataset) مربوط به هر یک را برای طرح و تصویب به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه نمایند.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی لازم است تا دسترسی به داده‌های باز خود را در سایت Data.Gov.IR درج نمایند و بر اساس مفاد مصوبه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای مواردی که ابهام در خصوص دامنه شمول، مصادیق و نحوه انتشار وجود دارد جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارجاع نمایند.

 

مصوبه شماره دو

با عنایت به مصوبات جلسه هشتم و دهم در خصوص بررسی ایجاد سرویس‌های الکترونیکی اسقاط خودرو از پایگاه اطلاعات پایه خودرو و سرویس استعلام افراد دارای اقامت بالای شش ماه و گزارش اقدامات نیروی انتظامی ج.ا.ا. توسط نماینده این نیرو در کارگروه برای آمادگی ایجاد این سرویس ضمن تصویب کلیات ایجاد و ارائه این دو سرویس برای گیرندگان مندرج در مصوبات جلسه هشتم و دهم حسب مورد مقرر شد تا برای نهایی‌سازی متد‌ها برای کاربردپذیری این سرویس‌ها با حضور نماینده ناجا، بانک مرکزی، وزارت کشور و تأمین اجتماعی و سایر اعضا در صورت تمایل در دبیرخانه برگزار و نتیجه به جلسه بعدی کارگروه ارائه شود.

 

مصوبه شماره سه

در خصوص درخواست سازمان امور مالیاتی برای دریافت شماره شبای کلیه حساب‌های مؤدیان و جلسه برگزارشده در اسفندماه ۱۳۹۸ و توضیحات تکمیلی نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شد تا آغاز بهره‌برداری سامانه سیاح (سامانه یکپارچه الکترونیکی حساب‌های بانکی) و حداکثر تا ابتدای تیر ۱۳۹۹ این سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

 

مصوبه شماره چهار

در خصوص درخواست بیمه مرکزی و هیئت مقررات زدایی استعلامات مربوط به نظام سلامت واصله به دبیرخانه کارگروه و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ ـ در خصوص استعلامات مربوط صلاحیت فردی و بهداشتی افراد برای استفاده در سامانه صدور مجوزهای هیئت مقررات زدایی و ضرورت حذف مراجعات و کاغذ مقرر شد تا پایان اردیبهشت این سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات دایر و به متقاضیان از جمله سامانه صدور مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شود.

۲ ـ در خصوص نیازمندی بیمه مرکزی برای تبادل اطلاعات موردنیاز بیمه‌های تکمیلی درمان که در حال حاضر اسناد موردنیاز به صورت کپی مدارک و دستی در اختیار بیمه‌ها قرار می‌گیرد مقرر شد:

۱ ـ ۲ تبادل اطلاعات از سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی یا اسناد مربوط به رسیدگی الکترونیکی برای اسناد موردنیاز بیمه پایه و تکمیلی به صورت الکترونیکی انجام شود. چارچوب فنی و نحوه تبادل در جلسات فنی مشترک تدوین می‌گردد.

۲ ـ ۲ برای موارد درخواستی که سرویس آن در حال حاضر وجود دارد شامل جداول پایه لیست پزشکان، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها دارو و تجهیزات پزشکی و خدمات حوزه سلامت بیمه مرکزی مقرر شد ضمن به اشتراک‌گذاری این اطللاعات [اطلاعات] و به عنوان داده باز در سامانه DATA.GOV.IR در دسترس عموم قرار گیرد.

۲ ـ ۳ اسناد موردنیاز بیمه‌های تکمیلی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی و مراکز دولتی با توجه به آماده بودن زیرساخت و همچنین استقرار سامانه‌های موردنیاز حداکثر تا نیمه خردادماه ۱۳۹۹ انجام شود.

۲ ـ ۴ برای سایر مراکز درمانی سرویس تبادل اطلاعات بیمارستانی با توجه به تنوع مراکز درمانی از خردادماه ۱۳۹۹ آغاز و تا زمان‌بندی مقرر در برنامه مصوب پروژه‌های اولویت‌دار به پوشش کامل مراکز درمانی و بیمه‌های تکمیلی خواهد رسید.

 

 

مصوبات جلسه دوازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21932-15/04/1399

شماره 200/39743-۱۳۹۹/۳/۲۲

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات دوازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید تا به‌منظور آگاهی کلیه دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم مصوبات فوق‌الذکر در اولین شماره روزنامه رسمی کشور چاپ گردد. پیشاپیش از همکاری روزنامه رسمی کشور تشکر می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه دوازدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک

۱ ـ با عنایت به تکالیف دستگاه‌ها (سرویس‌دهندگان و سرویس‌گیرندگان) در لزوم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیت در سامانه‌ها و سرویس‌های خود که توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ شده یا می‌شود صیانت از اطلاعات اشخاص و امنیت به عنوان پیش‌فرض لازم‌الرعایه توسط دستگاه‌های اجرایی در هر تبادل داده است.

۲ ـ در اجرای مصوبه شماره یک جلسه ششم کارگروه جزییات دستورالعمل «شیوه ارزیابی بلوغ تعامل‌پذیری سامانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی» به شرح پیوست تشریح و مصوب گردید به صورت پایلوت برای مجموعه دستگاه‌های ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا و نتایج به کارگروه ارائه گردد.

 

مصوبه شماره دو

با عنایت به درخواست شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و استماع گزارش دبیرخانه در خصوص نتایج جلسات کارشناسی برگزار شده با ذینفعان و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ ـ با درخواست شرکت ملی پست ج.ا.ا. در خصوص اجرای پایلوت ارائه کشوری خدمات پایگاه اطلاعات پایه نشانی مکان‌محور مشروط به ارائه الکترونیکی این خدمات توسط شرکت ملی پست بر بستر شبکه ملی اطلاعات موافقت گردید.

تبصره ـ شرکت ملی پست با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و دستگاه‌های خدمت‌گیرنده نسبت به بررسی مشکلات احتمالی مانع از دریافت خدمت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه راهکار اقدام می‌کنند.

۲ ـ حسب نیازمندی تکمیل پایگاه اطلاعات پایه نشانی مکان‌محور مصوب شد تا سرویس ارائه نقشه‌های پارسل بندی برای شرکت ملی پست ج.ا.ا توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک برقرار گردد. به منظور تسهیل ارتقا کیفیت داده پایگاه ملی نشانی گذاری مکان‌محور برای تبادل اطلاعات در مرحله اول به صورت دسته‌ای تبادل صورت خواهد پذیرفت و بعد از آن بر اساس سرویس تبادل ایجاد شده، تغییرات و بروز رسانی‌ها مبادله می‌گردد.

۳ ـ حسب نیازمندی تکمیل پایگاه اطلاعات پایه نشانی مکان‌محور مصوب شد تا این نقشه‌های روستایی تهیه‌شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اختیار متولی پایگاه ملی نشانی گذاری مکان‌محور قرار گیرد. به منظور تسهیل ارتقا کیفیت داده پایگاه ملی نشانی گذاری مکان‌محور برای تبادل اطلاعات در مرحله اول به صورت دسته‌ای تبادل صورت خواهد پذیرفت و با عنایت به محدودیت‌های بنیاد مسکن برای ایجاد سرویس به‌روزرسانی نقشه‌های مذکور مقرر شد تا طی جلسات کارشناسی مشترک در دبیرخانه سازوکار اجرایی تدوین و عملیاتی گردد لازم به ذکر است در بروز رسانی نقشه‌های روستایی رعایت استانداردهای سازمان نقشه‌برداری و پایگاه نشانی گذاری مکان‌محور رعایت خواهد شد.

۴ ـ مقرر شد نقشه‌های پوششی با مقیاس 1/25000 توسط سازمان نقشه‌برداری کشور در اختیار شرکت ملی پست قرار گیرد.

۵ ـ برای تکمیل ویژگی کسب‌وکار هر کد پستی در پایگاه ملی نشان‌گذاری مکان‌محور و تعیین نقاط کسب‌وکار به‌طور متقن و ضرورت تعیین این نقاط توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، مقرر شد تا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برای نشانی اشخاص حقوقی، وزارت صنعت معدن تجارت برای نشانی واحدهای صنفی و پروانه‌های تولیدی، سازمان تأمین اجتماعی برای نشانی کارگاه‌های تحت پوشش اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ اقلام تبادل برای سرویس تعیین نقاط کسب‌وکار بر اساس توافقات دوجانبه طرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ابلاغ می‌شود

تبصره ۲ ـ سرویس تعیین نقاط کسب‌وکار برای سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت صمت و سازمان ثبت‌اسناد دایر می‌شود.

 

مصوبه شماره سه

به منظور ارائه خدمات غیرحضوری و حذف کاغذ در ارائه خدمات بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی، سرویس شاهکار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی جهت انطباق کد ملی و شماره موبایل بیمه‌گذار در هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو با قابلیت تفکیک شرکت‌های بیمه‌گذار ارائه شود.

 

 

فهرست احکام قانونی منسوخ صریح مربوط به قوانین مرتبط با کدهای شوراها و شهرداری‌ها، سلامت، احزاب سیاسی، ورزش و تکمیلی معدن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21936-19/04/1399

شماره ۱۹۳۹۲ -۱۳۹۹/۴/۷

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

مستنداً به بند (۵ ـ ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵، بدین‌وسیله فهرست احکام قانونی موضوع بند مذکور (مربوط به قوانین مرتبط با کدهای شوراها و شهرداری‌ها، سلامت، احزاب سیاسی، ورزش و تکمیلی معدن) جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

لازم به توضیح است که:

۱ ـ فهرست مذکور جنبه اعلامی دارد و حاوی مواد و احکام قانونی منسوخ صریح و نیز مستند نسخ صریح آنها می‌باشد.

۲ ـ اعلام نسخ صریح قوانین مندرج در این فهرست، مانع از اعمال این قوانین در دوره اعتبار آنها بر اساس اصول حقوقی و موازین شرعی نیست.

۳ ـ در خصوص تاریخ‌های اعلامی، مطابقت صورت گرفته و همه تاریخ‌ها به هجری شمسی تبدیل شده‌اند.

۴ ـ قوانین و احکام قانونی که قبلاً تحت عناوین مختلف، از جمله از طریق اعلام فهرست قوانین منسوخ صریح مربوط به بازه‌های زمانی مختلف، نسخ صریح آنها اعلام شده است، در این فهرست درج نشده‌اند.

۵ ـ مصوبات هیئت‌وزیران (دوران فترت) در این فهرست نیامده‌اند و وضعیت اعتبار آنها به طور جداگانه اعلام خواهد شد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ـ دکتر حسین میرمحمد صادقی

 

فهرست احکام قانونی منسوخ صریح مرتبط با کد شوراها و شهرداری‌ها

 

ردیف احکام قانونی منسوخ احکام قانونی ناسخ
۱ بند ۱۷ (موضوع بند ۱ ماده ۲۲) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون خدمت نظامی مصوب ۱۳۱۰/۰۶/۳۰ ماده ۱۶۶ قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی مصوب ۱۳۱۷/۰۳/۲۹
۲ ماده ۱ و تبصره ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۸/۱۲/۰۵ ماده ۳۷ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۵۲/۰۲/۳۱
۳ تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ جزء ۷ (موضوع ماده ۱۵ اصلاحی) ماده‌واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
۴ تبصره ماده ۳۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ جزء ۱۳ (موضوع ماده ۳۳ اصلاحی) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
۵ تبصره بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ جزء ۲۱ (موضوع زیر جزء (چ) ماده ۲۵ اصلاحی) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
۶ تبصره ماده ۵۸ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ جزء ۲۲ (موضوع ماده ۵۸ اصلاحی) ماده‌واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
۷ مواد ۶۰، ۶۱، ۶۳، ۶۴، ۷۶، ۸۱ و ۸۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ جزء ۳۳ (موضوع ماده ۱۱۳ الحاقی) ماده‌واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
۸ ماده ۶۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ جزء ۲۵ (موضوع ماده ۶۹ اصلاحی) ماده‌واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
۹ ماده ۷۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ جزء ۲۶ (موضوع ماده ۷۲ اصلاحی) ماده‌واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
۱۰ بندهای ۶۹ (موضوع ماده ۳۰۴ اصلاحی) و ۸۰ (موضوع ماده ۳۹۹ اصلاحی) لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۰۱ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱
۱۱ تبصره ۱ ماده ۸ و مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون بنگاه عمرانی کشور مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۱۱ ماده ۳۲ لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۱۳۳۵/۰۵/۰۶
۱۲ ماده ۱۶ قانون راجع‌به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب ۱۳۳۹/۰۹/۲۰ ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۹
۱۳ جزء ۳۱ ماده‌واحده (موضوع ماده ۸۲ اصلاحی) و جزء ۳۳ ماده‌واحده (ماده ۱۰۸ الحاقی) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ بند «الف» ماده‌واحده لایحه قانونی راجع‌به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند (ب) ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۴
۱۴ جزء ۳۳ ماده‌واحده (تبصره ۴ ماده ۹۶ الحاقی) و جزء ۳۳ (تبصره ۳ ماده ۹۹ الحاقی) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ماده ۳۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷
۱۵ جزء ۳۳ (مواد ۹۷ و ۹۸ الحاقی) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ماده ۱۱ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲
۱۶ ماده ۳۷ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ بند ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح بعضی از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۹/۰۴/۰۷
۱۷ تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ ‌ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۱
۱۸ بند (ب) ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه‌ای مصوب ۱۳۴۸/۰۲/۲۳ بند (ب) تبصره ۵۰ ماده‌واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵
۱۹ ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده اول قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۱۴ ماده ۱۵ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷
۲۰ ماده ۱۷ قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۹/۰۹/۲۴ ماده ۳۴ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
۲۱ مواد ۱ و ۳ قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۰۲ لایحه قانونی الغای قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی واداری کارکنان دولت و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۰۸
۲۲ بندهای (ب) و (ج) ماده‌واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۴/۰۷/۲۹ ماده‌واحده لایحه قانونی راجع‌به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۴
۲۳ بند (ز) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۵/۰۲/۲۲ بند ۴ ماده‌واحده قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷
۲۴ بند ۱۸ ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ ماده ۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱ /۹ /۱۳۶۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۰۵
۲۵ تبصره ماده ۳۶ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱ /۹ /۱۳۶۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۶۵ مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۰۵
۲۶ بند (د) تبصره ۴۵ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۹ ۱ ـ بند «ج» تبصره ۹ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور مصوب ۱۳۶۹/۱۱/۱۱

2 ـ بند «د» تبصره ۹ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۴

۲۷ ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور

مصوب ۱۳۶۴/۰۷/۲۸

ماده ۲۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۳/۱ /۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰
۲۸ ماده ۴۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶/۰۴/۱۱ بند «الف» ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
۲۹ تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۷ بند ۴ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۵
۳۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۰۵ ماده ۲۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۳/۱ /۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰
۳۱ تبصره ۷ ماده ۱۴۹ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۲۱ بند ۴ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۰۶/۱۳/ ۱۳۷۰ مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۵
۳۲ بند ۳ ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸
۳۳ ماده ۵، تبصره ۲ ماده ۵، ماده ۶ و تبصره آن و ماده ۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴/۰۲/۰۳ ماده ۳۴ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
۳۴ تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ ماده ۶۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۳۵ تبصره ۲ ماده ۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ ماده ۵۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
۳۶ ماده ۲۹ اصلاحی موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ بند ۶۰ ماده‌واحده (موضوع بند ۱ ماده ۲۸۲ الحاقی) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

 

فهرست احکام قانونی منسوخ صریح مرتبط با کد سلامت

ردیف احکام قانونی منسوخ احکام قانونی ناسخ
۱ ماده ۱۰ قانون طبابت مصوب ۱۲۹۰/۰۳/۱۱ ۱ ـ ماده ۲۱ لایحه قانونی مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب ۱۳۳۲/۰۳/۰۵

 ۲ ـ ماده ۲۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹

۲ ماده ۴ قانون راجع‌به اطبای خارجی مصوب ۱۳۱۲/۰۶/۰۸ ماده ۲۱ لایحه قانونی مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۲/۰۳/۰۵
۳ ماده ۲۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ بند ۱۳۹ لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۱۲
۴ ماده ۱۰ اصلاحی و ماده ۲۴ اصلاحی موضوع ماده ۱ و ماده ۳ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۰۳ ۱ ـ قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب ۱۳۳۳/۰۸/۲۹

2 ـ مؤخره قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۰۵

۵ ماده ۱ لایحه قانونی معافیت مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه ـ لیسانسیه ـ دکتر متولدین ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ مازاد بر احتیاجات دانشکده افسری احتیاط مصوب ۱۳۳۲/۰۵/۲۰ قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب ۱۳۳۳/۰۸/۲۹
۶ بند ۱ ماده ۱ تصویب‌نامه راجع‌به حقوق و مزایای افسران و درجه‌داران و افراد و هم‌ردیفان آنها در ژاندارمری مصوب ۱۳۳۲/۰۹/۱۶ قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب ۱۳۳۳/۰۸/۲۹
۷ اصلاح بند ۱۹ ماده بیستم قانون تعرفه گمرکی مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۲ مصوب ۱۳۳۲/۱۰/۲۶ ۱ ـ قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب ۱۳۳۳/۰۸/۲۹

 2 ـ مؤخره قانون تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۰۶

۸ معافیت از پرداخت عوارض گمرکی جهت کلیه مواد غذایی، خوراکی، پوشاکی و … که توسط سازمان‌ها و نمایندگی‌های امدادی و احیایی غیرانتفاعی به عنوان هدیه برای نمایندگی‌های خود در ایران و یا سازمان‌های غیرانتفاعی دیگر حمل و فرستاده می‌شود مصوب ۱۳۳۲/۱۱/۱۰ قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب ۱۳۳۳/۰۸/۲۹
۹ تبصره ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۷۴/۰۱/۲۹
۱۰ ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹ ماده ۵ قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط‌جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۱۱ ماده ۲۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹ قانون راجع‌به اصلاح ماده ۲۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹

مصوب ۱۳۶۲/۰۸/۰۸

۱۲ بند ۸ لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۰۱ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱
۱۳ مواد ۱، ۳، ۸، ۱۵ و ۲۰ قانون بنگاه عمرانی کشور مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۱۱ ماده ۳۲ لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۱۳۳۵/۰۵/۰۶
۱۴ ماده ۲، ماده ۳ و تبصره آن، مواد ۶، ۷، ۱۰، ۲۵ و ۳۳ لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۱۳۳۵/۰۵/۰۶ ماده ۲۰ لایحه قانونی تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی دهات مصوب ۱۳۴۲/۰۶/۰۴
۱۵ تبصره ماده ۲ قانون راجع‌به واگذاری امور بهداری به مردم مصوب ۱۳۳۷/۰۲/۱۰ تبصره ۴۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۰۷
۱۶ ماده ۹ آیین‌نامه معاش‌های: نیروی هوائی ـ نیروی دریایی ـ چتربازی ـ حق مقام و فوق‌العاده افسران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت گارد شاهنشاهی مصوب ۱۳۳۷/۰۲/۲۳ ماده ۱۲ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۲۱
۱۷ بند ۱۵ ماده ۲۰ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۷/۰۴/۱۰ ماده ۵۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰
۱۸ ماده ۱۴ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۳۹/۱۰/۰۳ بند «و» قانون اصلاح قانون نظام پزشکی و الحاق چند ماده به قانون مذکور مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۳۱
۱۹ تبصره ۲ و ۳ ماده ۷ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۳/۰۸/۰۹ ماده ۱۷ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۷/۰۴/۰۴
۲۰ تبصره ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۸
۲۱ ماده ۱، ماده ۳ و تبصره آن، ماده ۴ و تبصره آن، ماده ۱۵ و ماده ۱۷ قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۹/۰۹/۲۴ ۱ ـ ماده ۳۴ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ 2 ـ ماده ۵۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۲۲ الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ آیین‌نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری مصوب ۱۳۳۷/۱۱/۰۱

مصوب ۱۳۵۲/۰۲/۳۰

ماده ۶ قانون اصلاح قانون راجع‌به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام‌وظیفه رخ می‌دهد مصوب ۱۳۷۶/۰۷/۱۹
۲۳ ماده ۱۳ قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۱ ماده ۲۰ قانون نظام‌مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۲۶
۲۴ اصلاح بند د ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کشور مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۱۶ ماده ۶ قانون اصلاح قانون راجع‌به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام‌وظیفه رخ می‌دهد مصوب ۱۳۷۶/۰۷/۱۹
۲۵ قانون اصلاح تبصره ۲ ماده یک قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت مصوب ۱۳۵۳/۰۵/۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶
۲۶ مواد ۳۲۷ و ۳۴۷ اصلاحی موضوع ماده‌واحده اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۱۸ ماده ۱۳۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹
۲۷ تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی‌ مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ ۱ ـ ماده‌واحده قانون راجع‌به الغای تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۱۳۶۰/۰۸/۰۳

2 ـ ماده‌واحده قانون الغاء تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی) مصوب سال ۱۳۵۵ مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۱۷

۲۸ بندهای ۲ و ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی مصوب ۲۸ دی‌ماه ۱۳۴۳ مصوب ۱۳۵۷/۰۲/۳۱ لایحه قانونی راجع‌به لغو قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی مصوب ۲۸ [۲۲] دی‌ماه ۴۳ مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷
۲۹ بند «الف» تبصره ۶۴ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۰۷ بند «پ» تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۲۶
۳۰ تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۱۳
۳۱ تبصره ۱ ماده ۷ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۶۷/۳/۱۰ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۱۳
۳۲ ماده ۲۱ و تبصره‌های آن ‌قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۷ تبصره ۴ ماده‌واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۵/۰۵/۰۷
۳۳ ماده ۱۴۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۲۱ بند ۷ ماده ۵۲ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
۳۴ تبصره ۲ و ۷ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۰۸/۲۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
۳۵ قانون اصلاح قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۸ مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۰۳ بند ۵ ماده ۵۲ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وطیفه [وظیفه] عمومی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
۳۶ ماده ۳ و تبصره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۱۰ ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳
۳۷ تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ ماده ۷ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
۳۸ ماده ۷۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۳۹ بند ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

 

فهرست احکام قانونی منسوخ صریح مرتبط با کد احزاب سیاسی

ردیف احکام قانونی منسوخ احکام قانونی ناسخ
۱ تبصره ۴ ماده‌واحده قانون مربوط به خارج شدن اموال احمد قوام از ملکیت او مصوب ۱۳۳۱/۰۵/۱۲ ماده‌واحده طرح مربوط به الغاء و کان لم یکن بودن طرح مصادره اموال آقای احمد قوام مصوب ۱۳۳۳/۰۳/۰۹
۲ ماده ۱۴ لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضاه مصوب ۱۳۳۱/۰۶/۲۹ مؤخره لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۱۴
۳ ماده ۱۴ قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۵ بند ۴ اصلاح قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی مصوب ۱۳۵۵/۰۳/۱۹
۴ قانون فعالیت احزاب جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۷ ماده ۲۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
۵ بند «ج» ماده ۵ قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی [قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی] مصوب ۱۳۶۷/۰۷/۱۹ ماده ۳۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

 

فهرست احکام قانونی منسوخ صریح مرتبط با کد ورزش

ردیف احکام قانونی منسوخ احکام قانونی ناسخ
۱ قانون اصلاح بند ۱ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۲۳ بند «الف» قانون تغییر قانون اصلاح بند (۱) ماده (۱۸) قانون گذرنامه ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و اصلاح ماده (۳۳) قانون گذرنامه ـ مصوب ۱۳۵۱

مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۳

۲ قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۶۷/۳/۵

مصوب ۱۳۸۷/۰۵/۰۶

ماده ۳۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

 

فهرست تکمیلی احکام قانونی منسوخ صریح مرتبط با کد معدن

ردیف احکام قانونی منسوخ احکام قانونی ناسخ
۱ ماده ۹ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۳ تبصره ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۷
۲ ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن مصوب ۱۳۴۴/۰۲/۰۶ ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
۳ ماده ۳ (موضوع بند ۵ ماده ۲ اصلاحی) قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۹/۰۹/۲۴ ماده ۳۴ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
۴ تبصره ۶۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۰۷ تبصره ۴۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵
۵ بند (د) ماده ۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۱۵
۶ مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۱۵
۷ ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۱۵
۸ بندهای (هـ) و (و) ماده ۲۰ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۱۵
۹ مواد ۲۲ تا ۲۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ ماده ۱۵ قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۱۵
۱۰ ماده ۳۱ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ ماده ۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۱۵
۱۱ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ماده ۵۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
۱۲ ماده ۳۸ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
۱۳ ماده ۵ (بند ۴ موضوع ماده ۲۴ اصلاحی) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بند ۴ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۱۴ ماده ۵۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
۱۵ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ بند «ج» ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
۱۶ ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

 

 

مصوبه «چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21936-19/04/1399

(جلسه ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور)

شماره ۱۶۹۸۲ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۴

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ» در ۱۰ ماده که بنا به پیشنهاد آن دبیرخانه و در جلسه چهارم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برای انعکاس به مراکز و دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم‌الاجرای مرتبط می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور و رئیس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبه «چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ»

مقدمه

در اجرای مصوبه جلسه سوم مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، چارچوب استاندارد تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ به شرح مواد زیر به تصویب می‌رسد. این چارچوب به مرحله تدوین اسناد می‌پردازد و شامل تعریف، اصول، ارکان، مقدمات و فرآیند تدوین، هماهنگی بین اسنادی، اجزاء، نهایی‌سازی، تصویب و روزآمدسازی اسناد است.

ماده ۱ ـ تعریف سند

کلیه سندهای تخصصی و موضوعی مندرج در نقشه مهندسی فرهنگی کشور است که مشتمل بر عناوین مختلف، اعمّ از منشور، منشور جامع، سند، سند ملی، سند راهبردی، سند توسعه، سند جامع، نقشه راه، برنامه ملی، طرح ملی، برنامه جامع یا طرح جامع می‌باشد و طبق ساختار و فرآیند آمده در این چارچوب تهیه و به تصویب می‌رسد.

ماده ۲ ـ اصول

تدوین اسناد، به اصول پنج‌گانه‌ی؛ پایبندی به اصول و مبانی اسلامی ایرانی، انسجام نظری، مسئله‌محوری، مشارکت‌جویی و عمل‌گرایی متعهد است.

ماده ۳ ـ ارکان

ارکان تدوین سند عبارتند از:

۱. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در این چارچوب «شورای‌عالی» نامیده می‌شود.

۲. ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در این چارچوب «ستاد» نامیده می‌شود.

۳. دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در این چارچوب «دبیرخانه» نامیده می‌شود.

۴. کمیته تدوین سند که در این چارچوب «کمیته تخصصی» نامیده می‌شود.

۵. دستگاه مسئول تدوین سند که در این چارچوب «دستگاه مسئول» نامیده می‌شود.

ماده ۴ ـ مقدمات تدوین سند

مقدمات تدوین سند شامل فرآیندهای زیر است:

۱. تعیین دستگاه مسئول و تشکیل کمیته تخصصی: با توجه به هم‌پوشانی قلمروی موضوعی اسناد، دبیرخانه، خوشه‌بندی اسناد (اعمّ از مصوب قبلی یا غیرمصوب) را تهیه و بر اساس آن دستگاه مسئول را انتخاب و جهت تصویب به ستاد ارائه می‌کند. اعضای کمیته تخصصی شامل رئیس یا معاون دستگاه مسئول (رئیس کمیته)، نماینده دبیرخانه، نماینده سازمان برنامه‌وبودجه، نمایندگان دستگاه‌های همکار، یک نفر صاحب‌نظر دانشگاهی یا حوزوی و یک نفر فعال مردمی (سمن) مرتبط می‌باشد که توسط ستاد تعیین می‌شوند. دبیرخانه کمیته تخصصی در محل دستگاه مسئول مستقر بوده و دبیر آن نیز توسط رئیس دستگاه مسئول معرفی می‌گردد.

تبصره ۱ ـ ستاد می‌تواند انتخاب همه یا بعضی از اعضای کمیته را به دبیرخانه واگذار کند.

تبصره ۲ ـ دستگاه مسئول موظف است، تیم تحقیقی را جهت انجام مطالعات کارشناسی و تهیه پیش‌نویس دستور جلسات کمیته تشکیل دهد.

تبصره ۳ ـ کمیته تخصصی موظف است در فرآیند تدوین سند مشارکت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، مراکز علمی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی را جلب کند.

تبصره ۴ ـ کمیته تخصصی، پس از تصویب سند نیز نقش اصلی را در اجرایی‌سازی بر‌عهده خواهد داشت.

۲. تبیین چارچوب مبانی اسناد: دبیرخانه موظف است مبانی، ارزش‌ها و اصول حاکم بر هر یک از اسناد را مبتنی بر مفاد نقشه و سایر اسناد بالادستی به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سند چشم‌انداز تدوین و برای کمیته تخصصی تبیین نماید.

ماده ۵ ـ فرآیند تدوین سند

فرآیند تدوین به شرح زیر است:

۱. تعیین اهداف و شناسایی مسائل: کمیته تخصصی موظف است بر اساس چارچوب مبانی و با استفاده از مطالعات انجام شده و بررسی‌های کارشناسی، پیش‌نویس اهداف و مسائل مربوط به حوزه مأموریت سند را تدوین کند.

۲. بررسی پیشینه مسائل: کمیته تخصصی موظف است هم‌زمان با تعیین مسائل، ضمن تبارشناسی مسئله، گزارش پیشینه تصمیمات، اسناد قبلی و سابقه مداخله‌های کشور برای رفع مسئله و دلایل تداوم مسئله و همچنین بررسی تجربیات سایر کشورها را تهیه کند.

۳. انتخاب مدل نظری حل مسائل: کمیته تخصصی موظف است بر اساس چارچوب مبانی و با بررسی اسناد بالادستی و دیدگاه‌های صاحب‌نظران علمی و اجرایی، رویکردهای مختلف برای حل مسائل را در قالب مدل نظری تدوین نماید.

۴. تأیید اهداف، مسائل و مدل نظری: کمیته تخصصی موظف است بسته اهداف، مسائل و مدل نظری مطلوب را به منظور بررسی انطباق با چارچوب مبانی اسناد، ظرف مدت حداکثر دو ماه تدوین و به ستاد ارسال کند. ستاد موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه نتیجه بررسی را به کمیته اعلام نماید.

۵. تدوین پیش‌نویس اولیه سند: کمیته تخصصی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از دریافت نظر ستاد، متن پیش‌نویس اولیه سند را متناسب با این چارچوب، تدوین و به دبیر ستاد ارائه کند.

تبصره ـ مرجع تفسیر نقشه مهندسی فرهنگی، دبیرخانه است که این شأن را از طریق ارائه چارچوب مبانی، بررسی پیش‌نویس اسناد و برگزاری جلسات هماهنگی و آموزش پیگیری می‌کند.

ماده ۶ ـ هماهنگی بین اسنادی

هماهنگی بین اسنادی از طریق بهره‌گیری از سامانه جمع‌نویسی و جلسات هماهنگی اسناد در دبیرخانه انجام می‌شود:

۱. دبیرخانه موظف است فرآیندهای تدوین و تصویب را از طریق سامانه جمع‌نویسی اطلاع‌رسانی نماید.

۲. دستگاه‌ها موظفند به طور مستمر خروجی تصمیمات کمیته تخصصی را در سامانه جمع‌نویسی جهت اطلاع یافتن سایر دستگاه‌ها برای هماهنگی بیشتر وارد نمایند.

ماده ۷ ـ اجزای سند

سند دارای پنج فصل است: ۱ ـ چارچوب مبانی (مبانی، ارزش‌ها و اصول)؛ ۲ ـ اهداف (مشخص، قابل‌اندازه‌گیری، تحقق‌پذیر، منطقی و زمان‌مند)؛ ۳ ـ مسائل (معطوف به اهداف)؛ ۴ ـ سیاست‌ها (معطوف به حل مسائل)؛ ۵ ـ برنامه‌های اجرایی

تبصره ۱ ـ برای هر مسئله شناسنامه مسئله تدوین می‌شود که شامل مؤلفه‌های: هدف (های) مرتبط، فوریت و اهمیت مسئله، پیشینه مسئله، علل و عوامل ایجادکننده مسئله، تحلیل روندها، مدل نظری حل مسئله، تحلیل حقوقی، بررسی و انتخاب سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی است و در ضمیمه سند می‌آید.

تبصره ۲ ـ برنامه‌های اجرایی باید دربردارنده: مسئله (های) مرتبط، افق زمانی، اهداف کمّی و دستاوردهای ملموس، نهاد مجری و نهادهای همکار و نقش هر یک از آنها، برآورد بودجه، شاخص‌ها، مدل نظارت و ارزیابی و سایر الزامات اجرا است که در ضمیمه سند می‌آید و به تصویب می‌رسد.

تبصره ۳ ـ برنامه‌های اجرایی باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت درج در عناوین برنامه‌ها و فعالیت‌های لوایح بودجه سالانه دستگاه‌ها را داشته باشد.

ماده ۸ ـ نهایی‌سازی و تصویب اسناد

متن پیش‌نویس نهایی هر یک از اسناد، پس از تأیید در کمیته تخصصی، به منظور طرح و بررسی در ستاد به دبیر ستاد، ارسال می‌شود. ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت سند نسبت به بررسی اشکالات احتمالی و ارجاع به کمیته تخصصی یا طی مراحل تصویب در ستاد و یا شورای‌عالی اقدام کند.

تبصره ـ اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌های اجرایی سند ملی مصوب، به منظور لحاظ نمودن مراتب به ترتیب در قوانین، برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به دولت ارائه می‌شود.

ماده ۹ ـ روزآمدسازی

روزآمدسازی اسناد با توجه به مرحله تصویب به نحو ذیل انجام می‌شود:

۱. اسناد مصوب قبلی: روزآمدسازی اسنادی که قبل از تصویب و ابلاغ این چارچوب، به تصویب شورای‌عالی رسیده است، مطابق فرآیند مندرج در سند مصوب یا بر اساس فرآیند مصوب ستاد برای هر یک از اسناد انجام می‌شود. دبیرخانه یا کمیته‌های تخصصی می‌توانند به منظور یکپارچه‌سازی اسناد مصوب قبلی با اسناد جدید، پیشنهادهای اصلاحی خود را به ستاد تقدیم کنند.

۲. اسناد تدوین‌شده غیرمصوب: متن اسناد مذکور، همراه با مستندات علمی و کارشناسی آن، با توجه به خوشه‌بندی انجام‌شده در اختیار کمیته‌های تخصصی مسئول تدوین اسناد قرار می‌گیرد.

۳. اسناد جدید: کمیته‌های تخصصی یا دبیرخانه می‌توانند پس از تصویب اسناد، بر اساس نتایج نظارت و ارزیابی صورت گرفته و سایر اقتضائات، به صورت سالانه نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم برای روزآمدسازی اسناد به ستاد اقدام نمایند.

ماده ۱۰ ـ سایر موارد

چنانچه دستگاه مسئول نتواند به وظایف خود در تدوین سند عمل کند، موضوع بررسی واگذاری ریاست کمیته به دستگاه دیگر در ستاد تصمیم‌گیری می‌شود.

این چارچوب در یک مقدمه، ده ماده و نه تبصره در جلسه چهارم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up