سایر مصوبات – دهه دوم دی 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات منتشره از

  1397/10/11 لغايت 1397/10/20

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی  

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21505-19/10/1397

شماره 97/104533-۱۳۹۷/۱۰/۱۲

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه‌وچهارم مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ شورای‌عالی با موضوع «آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی» که طی نامه شماره 97/104459 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

 

آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی

(موضوع تبصره «۱» بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‏ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.)

شورای‌عالی فضای مجازی در جلسه شماره پنجاه‌وچهار مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ «آیین‏نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی» را که توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‏های اجرایی ذی‌ربط تدوین‌شده به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ تعاریف:

۱ ـ۱ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‏های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‏ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. ؛

۱ـ۲ـ موارد پنج‏گانه: شناسایی و احصاء خدمت، استعلام، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی مربوط به فرایندهای بین‌دستگاهی؛

۱ـ۳ـ پایگاه‏های اطلاعاتی پایه: کلیه پایگاه‏های داده و اطلاعاتی که داده و اطلاعات آن‏ها برای احراز هویت اشخاص، دارایی‏های منقول و غیرمنقول، فعالیت اقتصادی، اجتماعی و علمی و صحت تبادل اطلاعات پولی، مالی و سرمایه‏ای ضروری است؛ پایگاه هویت ایرانیان، پایگاه اسناد و املاک و حدنگاری کشور، پایگاه هویت وسایط نقلیه، پایگاه هویت اشخاص حقوقی، پایگاه کالا و خدمات، پایگاه مدیریت خدمات دولت، پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور، پایگاه مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور، پایگاه اطلاعات و آمار، پایگاه سلامت، پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور، پایگاه ملی بیمه‌های اجتماعی کشور، پایگاه ملی اطلاعات داده‌های باز کشور، پایگاه اطلاعات مکان‌محور کشور (SDI )، پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، پایگاه اطلاعات سجل کیفری کشور، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار کشور، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات کسب‌وکارها و مشاغل کشور، پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار)، پایگاه احراز هویت قوه قضائیه و پایگاه ثبت‌نام الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، از مصادیق این پایگاه‏های اطلاعاتی پایه هستند؛

۱ـ۴ـ سند: هر نوع نوشته رسمی یا غیررسمی که در قوانین و مقررات جاری کشور شناسایی شده و یا هر سند الکترونیکی که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ماده ۲ـ کلیه اطلاعات موارد پنج‏‏گانه در قالب شناسنامه‌های فنی (شناسنامه خدمت، شناسنامه داده و شناسنامه سامانه‏ های اطلاعاتی) توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احصاء و به تأیید کارگروه تعامل‏پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده ۶ این آیین‏نامه می‏رسد.

تبصره ۱: شناسنامه‌های فنی مربوط به مجوزهای کسب‌وکار صادره توسط دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی دبیرخانه هیئت مقررات‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تنظیم شود؛

تبصره ۲: هرگونه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه‌های فنی فاقد اعتبار است.

ماده ۳ـ تبادل اطلاعات و استعلامات موضوع این آیین‌نامه ، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) موضوع تبصره «۲» بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‏ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و مطابق با دستورالعمل‏های صادره انجام خواهد شد.

تبصره ۱: نوع اطلاعات و سامانه‏های اطلاعاتی دارای طبقه‏بندی از شمول این ماده مستثنا هستند. موارد استثناء توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده ۶ این آیین‏نامه تعیین می‌شوند؛

تبصره ۲: کلیه درخواست‌های استعلام (و نه پاسخ آن‌ها) باید برای مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل رهگیری و پیگیری باشد؛

تبصره ۳: با رعایت الزامات حمایت از حقوق افراد موضوع داده، برخی استعلام‌های دارای کاربرد عام، با تشخیص کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و تأیید مرکز ملی فضای مجازی، به شیوه پخش عمومی در دسترس دستگاه‌های اجرایی ذینفع قرار می‌گیرد تا از استعلام‌های تکراری مشابه و انبوه جلوگیری شود.

تبصره ۴: استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی به‌صورت رایگان انجام می‌پذیرد. دستگاه‏های اجرایی، هزینه‏های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش‏بینی و سازمان برنامه‏و‏بودجه کشور، در موافقت‏نامه‏های متبادله، هزینه‏های مرتبط را پیش‏بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.

ماده ۴ـ تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‏های مرتبط با قوه قضاییه و سازمان‏ها و مراکز تابعه آن، می‌تواند از طریق مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه که از طریق کانال امن به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) متصل است، انجام شود.

ماده ۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا نمایند که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، کلیه استعلام‌های مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس ‌از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع بوده و تبادل اطلاعات و استعلام تنها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مجاز است.

ماده ۶ ـ کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ذیل مرکز ملی فضای مجازی و با عضویت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (رئیس کارگروه)، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، رؤسای کارگروه‌های ۱۴گانه خوشه‌های خدمات (موضوع ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای‌عالی فناوری اطلاعات) به‌تناسب موضوع و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه هیئت مقررات‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا.، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی ج.ا.ا.، دستگاه‌های مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات پایه) و مقصد (بهره‏بردار پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد و دو نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

۶-۱ـ تعیین ضوابط و استانداردهای لازم نظیر قالب شناسنامه‌های فنی؛

۶ ـ ۴ـ ارزیابی شناسنامه فنی تکمیل‌شده توسط دستگاه‏های اجرایی؛

۶ ـ ۳ـ استعلامات و نحوه دسترسی به آن‏ها؛

۶ ـ ۴ـ تعیین دادگان [Data Set] برای دولت الکترونیک؛

۶-۵- تدوین توافق‌نامه تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مبدأ، مقصد و مرکز ملی تبادل اطلاعات؛

۶ ـ ۶ ـ تأیید درخواست استمهال دستگاه‌های اجرایی و موارد مستثنا از این مصوبه؛

۶ ـ۷ـ تعیین مدل پیاده‌سازی تبادل اطلاعات و استعلام الکترونیکی بین‌دستگاهی؛

۶ ـ ۸ ـ به‏روزرسانی فهرست پایگاه‏های اطلاعاتی پایه؛

۶ ـ ۹ـ تدوین دستورالعمل‏های اجرایی موردنیاز.

ماده ۷ـ در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرای این آیین‌نامه، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری است. برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود.

ماده ۸ ـ معاونت حقوقی ریاست‏جمهوری ظرف مدت سه ماه نسبت به تنقیح و حسب مورد نسخ کلیه مواد مغایر با این آیین‌نامه در تصمیم‏نامه‌ها، مقررات، بخشنامه‌ها و مصوبات قبلی، از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط اقدام نماید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up