سایر مصوبات دهه دوم مهر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1400/07/01 لغایت 1400/07/11

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم     

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاستی حمایت از زعفران         

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص پرداخت مطالبات و هزینه‌های ناشی از دستمزد کارخانه‌های آسیابانی آردسازی          

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص صادرات دام زنده غیرمولد از یک گمرک مشخص  

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تمدید تاریخ اجرای تصویب‌نامه شماره ۵۵۲۴/۰۲۰ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ در سال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹   

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22230 – 19/07/1400

شماره 020/14598 – ۱۴۰۰/۷/۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشورـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بانک کشاورزی

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم را به شرح ذیل تصویب کرد:

۱) تولیدکنندگانی که اقدام به تولید گندم از طریق کشاورزی قراردادی می‌نمایند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از حمایت‏های زیر برخوردار می‏شوند:

ـ پاداش بهره‌وری به تولیدکنندگان طرف قرارداد

ـ یارانه انتقال دانش و فناوری در تولید گندم

ـ یارانه حق بیمه گندم

ـ یارانه آزمون آب، خاک، گیاه و نسخه‏نویسی

ـ تسهیلات بانکی جهت تأمین‌مالی

تبصره (۱): دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت حمایت‏های موضوع این بند، حداکثر ظرف یک هفته توسط دبیرخانه شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با مشارکت بنیاد ملی گندمکاران کشور، شرکت‏های مجری، نهادهای پشتیبان، سازمان‏ها و معاونت‏های تخصصی ذی‏ربط تهیه و توسط رئیس شورا ابلاغ می‏گردد.

تبصره (۲): منابع مالی موردنیاز این بند از محل اعتبارات مصوب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی تأمین می‏گردد.

۲) شرکت‏های مجری کشاورزی قراردادی از حمایت‌های زیر برخوردار می‏باشند:

الف: تسهیلات بانکی جهت تأمین‌مالی خرید

ب: معافیت از شمول قیمت‏گذاری تکلیفی دولت در فروش کالاها و فرآورده‌های تولیدی حاصل از خرید محصول کشاورزی قراردادی

ج: برخورداری از مزایای بند (۸) مندرجات ذیل یادداشت‏های فصل (۱۰) کتاب مقررات صادرات و واردات، منحصر به مباشرین طرف قرارداد موضوع این بند می‏باشد.

۳) درصورتی‌که قیمت گندم صنف و صنعت و محصول تولیدی حاصل از آن به قیمت تکلیفی عرضه گردد، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است نسبت به پرداخت مابه‏التفاوت آن به مجریان اقدام نماید.

تبصره: قیمت تکلیفی محصول توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و مابه‌التفاوت آن محاسبه و به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای اجرا اعلام می‏گردد.

۴) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تأمین تسهیلات موردنیاز شرکت‏های غیردولتی ارائه‏کننده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی جهت خرید تجهیزات و فناوری‌های نوین برای آزمون آب، خاک و گیاه از محل اعتبارات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برنامه‏ریزی و اقدام نماید.

۵) تأمین کود و سم توسط نهادهای پشتیبان برای کشاورزان با رعایت تبصره (۵) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام می‌شود.

۶) صندوق بیمه کشاورزی مکلف است براساس اعلام مجری و در چارچوب قرارداد منعقده با تولیدکننده نسبت به بیمه کشاورزان طرف قرارداد اقدام نماید.

ـ مجری کشاورزی قراردادی مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کشاورز به صندوق بیمه کشاورزی می‏باشد.

ـ نحوه پرداخت حق بیمه سهم کشاورز در چارچوب تفاهم فی‌مابین مجری کشاورزی قراردادی و صندوق بیمه کشاورزی تعیین خواهد شد.

۷) شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مکلف است براساس اعلام مجری و در چارچوب قرارداد منعقده با تولیدکننده نسبت به تأمین کود مورد نیاز کشاورزان طرف قرارداد اقدام نماید.

ـ مجری طرف قرارداد مکلف به پرداخت بهای کود تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می‌باشد.

ـ نحوه پرداخت بهای کود در چارچوب تفاهم فی‌مابین مجری و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تعیین خواهد شد.

۸) مجری کشاورزی قراردادی مکلف است براساس قرارداد منعقده با تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت مطالبات نهادهای پشتیبان اقدام نماید.

ـ مجری کشاورزی قراردادی هزینه خدمات دریافتی از نهادهای پشتیبان را هنگام پرداخت بهای محصول کسر می‌نماید.

ـ نحوه پرداخت بهای خدمات به نهادهای پشتیبان در قالب تفاهم‌نامه فی‌مابین تعیین خواهد شد.

۹) شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است در خریدهای تضمینی سال زراعی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت خرید بخشی از گندم کشاورزان به‌صورت کشاورزی قراردادی حداقل به میزان (۲۰) درصد از سطح زیر کشت گندم کشور اقدام نماید.

۱۰) بانک مرکزی مکلف است نسبت به تأمین مبلغ بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال تسهیلات جهت تأمین نهاده‌ها و خدمات اساسی موردنیاز کشاورزان تحت پوشش کشاورزی قراردادی با نرخ ترجیحی (۱۲) درصد برای شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام نماید.

تبصره (۱): سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند را تضمین نماید.

تبصره (۲): وزارت جهاد کشاورزی مکلف است یارانه موردنیاز پرداخت تسهیلات موضوع این بند را از محل منابع قانونی در اختیار تأمین نماید.

۱۱) بانک کشاورزی مکلف است در راستای اجرای این مصوبه نسبت به تأمین حداقل بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی (۱۲) درصد برای مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی پرداخت نماید.

تبصره: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است یارانه موردنیاز پرداخت تسهیلات موضوع این بند را از محل منابع قانونی در اختیار تأمین نماید.

۱۲) دستورالعمل سیاست حمایتی محصولات به مجریان کشاورزی قراردادی ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این مصوبه توسط دبیرخانه شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هماهنگی معاونت‏های تخصصی، بنیاد ملی گندمکاران کشور و بخش‏های ذی‏ربط تهیه و از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‏گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی نژاد

 

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاستی حمایت از زعفران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22230 – 19/07/1400

شماره 020/14599 – ۱۴۰۰/۷/۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور خارجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بسته سیاستی حمایت از زعفران را به شرح ذیل تصویب کرد:

۱ ـ قیمت خرید حمایتی زعفران تولیدی کشاورزان در سال جاری نوع نگین صادراتی به ازاء هر کیلوگرم ۲۰۵ میلیون ریال تعیین می‏گردد. این قیمت به‌عنوان قیمت پایه زعفران نگین صادراتی می‏باشد و مجری خرید حمایتی مجاز است متناسب با شرایط بازار نسبت به افزایش آن اقدام نماید.

۲ ـ شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی مکلف است از طریق صندوق‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (به عنوان مجری خرید زعفران) نسبت به خرید حمایتی صرفاً با هدف صادرات و توسعه بازار خارجی زعفران اقدام نماید.

۳ ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‏های عامل نسبت به تأمین مبلغ ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال تسهیلات با نرخ (۸) درصد و دوره بازپرداخت (۱۸) ماهه برای مجریان خرید حمایتی زعفران اقدام نماید.

تبصره (۱): در صورت نیاز، تسهیلات پیش‌بینی‌شده تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال با تصویب شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قابل افزایش می‌باشد.

تبصره (۲): وزارت جهاد کشاورزی موظف است مابه‏التفاوت سود تسهیلات موضوع این بند را از محل منابع قانونی در اختیار پرداخت نماید.

تبصره (۳): بانک‏های عامل موظفند کالای خریداری‌شده از کشاورزان و تحویلی به انبارهای مجری خرید زعفران را زیر کلید برده و به‏عنوان تضمین وثایق مورد نیاز برای تسهیلات دریافتی قبول نماید.

۴ ـ بانک کـشاورزی مکلف است نسبت به تأمین مبلغ پنج هزار میلیارد (5000000000000) ریال تسهیلات با نرخ (۸) درصد و دوره بازپرداخت (۱۸) ماهه برای اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تولیدی سراسر کشور جهت خرید حمایتی زعفران تولید سال جاری با هدف صادرات اقدام نماید.

تبصره: وزارت جهاد کشاورزی موظف است مابه‏التفاوت سود تسهیلات موضوع این بند را از محل منابع قانونی در اختیار پرداخت نماید.

۵ ـ صادرکنندگان زعفران از مشوق‌های زیر برخوردار می‌شوند:

الف) با صادرات زعفران از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران، مازاد ارزش فروش هر کیلوگرم محصول زعفران از ۱۰۰۰ یورو از تعهد ارزی معاف می‏باشد.

ب) با صادرات زعفران در صورت خریداری و ترخیص کالا از طریق بازار گواهی سپرده کالایی در بورس، پنجاه درصد مازاد ارزش فروش هر کیلوگرم محصول زعفران از ۱۰۰۰ یورو از تعهد ارزی معاف می‏باشد.

ج) صادرکنندگان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات زعفران نسبت به واردات نهاده‌ها و محصولات کشاورزی با تأیید وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمایند.

۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اخذ تخفیف تعرفه‌ای برای صادرات زعفران به کشورهای طرف عمده تجاری با جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

۷ ـ به منظور ارتقاء ضریب مکانیزاسیون و استفاده از فناوری‌های نوآورانه در زنجیره ارزش زعفران، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از محل منابع موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و سایر منابع قانونی در اختیار، نسبت به تأمین تسهیلات موردنیاز تولیدکنندگان و سرمایه‏گذاران زنجیره ارزش زعفران اقدام نماید.

۸ ـ شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی مکلف است حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت زعفران با مشارکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زنجیره ارزش زعفران اقدام نماید.

تبصره (۱): وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با استناد به ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق فروش بخشی از املاک و دارائی سازمان جهاد کشاورزی استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی نسبت به تأمین سهم دولت تا سقف ۴۹% به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اقدام نماید.

تبصره (۲): وزارت جهاد کشاورزی در جهت مشارکت کلیه کشاورزان تولیدکننده زعفران در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی نسبت به تأمین یارانه سهم هر کشاورز (به ازاء هر نفر یک میلیون ریال) در تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت زعفران، به میزان حداکثر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

تبصره (۳): سود سهم دولت حاصل از انجام عملیات موضوع این مصوبه به عنوان افزایش سرمایه دولت در همان صندوق منظور می‏گردد.

تبصره (۴): صندوق حمایت از توسعه صنعت زعفران موظف است پس از تشکیل، نسبت به مدیریت بازار و کل زنجیره ارزش زعفران از سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

۹ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است سند راهبردی توسعه زنجیره ارزش زعفران را حداکثر ظرف مدت یک ماه تدوین و جهت تصویب به دبیرخانه شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه نماید.

۱۰ ـ دبیرخانه شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با همکاری شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تولیدی سراسر کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل خرید حمایتی انواع و درجات مختلف زعفران را تهیه و توسط رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‏گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی نژاد

 

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص پرداخت مطالبات و هزینه‌های ناشی از دستمزد کارخانه‌های آسیابانی آردسازی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22230 – 19/07/1400

شماره 020/14601 – ۱۴۰۰/۷/۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، بند (ب) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و مصوبه شماره ۳۸۲۲۸/ت ۵۸۶۶۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیأت‌وزیران تصویب کرد:

الف: به‌منظور تسریع در پرداخت مطالبات و هزینه‏های ناشی از دستمزد کارخانه‏های آسیابانی آردسازی مقرر گردید:

۱) شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به پرداخت مطالبات کارخانه‏های آسیابانی آردسازی در سال ۱۳۹۹ از محل منابع و نقدینگی در اختیار ظرف مدت دو هفته از ابلاغ این مصوبه به کارخانه‏های مذکور اقدام و براساس بند (۳) مصوبه فوق‏الذکر هیأت‌وزیران محاسبه، اعمال حساب و اجرائی نماید.

۲) به منظور جبران هزینه‏های دستمزد کارخانه‏های آسیابانی آردسازی در سال ۱۴۰۰، شرکت بازرگانی دولتی ایران مطابق محاسبات سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به پرداخت هزینه‏های مذکور از محل منابع و نقدینگی در اختیار اقدام نماید.

ب: دستگاه‏های تأمین‏کننده منابع مالی خرید تضمینی گندم مکلفند نسبت به پرداخت باقیمانده تعهدات سال ۱۴۰۰ (سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به مبلغ ۱۱۶۶۵۰ میلیارد ریال و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۲۷۵۰۰ میلیارد ریال) به شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام نمایند.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی نژاد

 

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص صادرات دام زنده غیرمولد از یک گمرک مشخص

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22230 – 19/07/1400

شماره 020/15214 -۱۴۰۰/۷/۱۴

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تصویب کرد:

۱) شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان مجری مجاز است با مباشرت اتحادیه‌ها و بخش خصوصی، در سقف مشخص با لحاظ تعادل قیمت بین تولید و مصرف نسبت به صادرات دام زنده غیرمولد از یک گمرک مشخص اقدام نماید.

۲) وزارت جهاد کشاورزی (معاونت امور تولیدات دامی) مکلف است ظرف مدت دو هفته، سقف و نوع دام صادراتی را به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی نژاد

 

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تمدید تاریخ اجرای تصویب‌نامه شماره ۵۵۲۴/۰۲۰ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ در سال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22230 – 19/07/1400

شماره 020/15221-۱۴۰۰/۷/۱۴

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک کشاورزی

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تصویب کرد:

ـ تاریخ اجرای تصویب‌نامه شماره 020/5524 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ در خصوص مانده تسهیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی بابت خریدهای حمایتی محصولات کشاورزی در سـال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹، به مدت دو ماه از ابلاغ این مصوبه تمدید می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی نژاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up