سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/12/21 لغایت 1401/12/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص استفاده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تسهیلات بانکی برای خریدهای تضمینی و حمایتی از طریق تشکل‌ها و تعاونی‌های تحت نظارت.

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال ۱۴۰۲.

بخشنامه قوه‌قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۲.

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به ” قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

مصوبات هفتاد و سومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار 

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22716 – 1401/12/22

1112 [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۱۱۸۱۶۶/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۰۵۱۶/ت ۵۹۸۰۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹، موضوع: ” اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جَوّی “، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“بر اساس ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ امضای ذی‌حساب و یا مقام مجاز از طرف او برای استفاده از حساب بانکی دستگاه اجرایی ضروری است. بنابراین، بند”۲” ماده (۹) مصوبه و تبصره آن که امضای مدیرکل امور مالی سازمان را به عنوان جایگزین امضای ذی‌حساب مورد پذیرش قرار داده، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص استفاده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تسهیلات بانکی برای خریدهای تضمینی و حمایتی از طریق تشکل‌ها و تعاونی‌های تحت نظارت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 24/12/1401

شماره 20/43718 – ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹، با عنایت به درخواست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصویب کرد:

۱) در اجرای مصوبه شماره 020/8067 مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مجاز است با نظارت و مسئولیت هیئت‌مدیره آن سازمان از تسهیلات بانکی برای خریدهای تضمینی و حمایتی از طریق تشکل‌ها و تعاونی‌های تحت نظارت سازمان یادشده بدون ایجاد ضرر و زیان برای دولت استفاده نماید.

۲) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است به منظور تقویت تشکل‌ها و تعاونی‌های تحت نظارت نسبت به ساماندهی و کارآمدسازی آنها اقدام نماید. در این راستا می‌بایست (۱۰) درصد از این تشکل‌ها و تعاونی‌های مربوطه برای سال ۱۴۰۲ ساماندهی و کارآمدسازی گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 020/43752 – ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:

۱) قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل است:

 

ردیف نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال)
۱ برگ سبز چای درجه یک ۱۳۹۹۰۰
۲ برگ سبز چای درجه دو ۱۱۵۰۰۰

 

۲) قدرالسهم کارخانجات چای بابت بهای برگ سبز چای معادل (۷۵) درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می‌گردد، معادل (۵) درصد از بهای برگ سبز چای از محل ظرفیت‌های قانون بودجه سالانه بابت افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور اختصاص می‌یابد.

تبصره: از سال آینده، هر ساله (۵) درصد از قدرالسهم دولت کاسته خواهد شد.

۳) سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه‌های تبعی موضوع این تصویب‌نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آن‌ها نظارت نماید.

۴) سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای و جلوگیری از انحراف یارانه پرداختی دولت، اقدامات موردنیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری‌های لازم را جهت ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات به زراعی، بهبود فرآوری و اصلاح ساختار کارخانه‌های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیت‌های صندوق توسعه چای کشور به عمل آورد.

۵) سازمان چای کشور موظف است با هماهنگی معاونت امور باغبانی دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه در راستای افزایش کیفیت و کمیت، برنامه پنج‌ساله باغات چای را در جلسه شورای قیمت‌گذاری ارائه نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

بخشنامه قوه‌قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 – 1401/01/28

شماره 9000/88901/100 – ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت بخشنامه شماره 9000/88901/100 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص “قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۲” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی

 

شماره 9000/88901/100 – ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

بخشنامه قوه‌قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۲

واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۲، مبلغ نه میلیارد ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به ” قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 – 1401/12/28

1113 [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۱۱۹۹۹۸/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۳۲۹۴/ت ۶۰۵۷۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳، موضوع: “افزایش سرمایه ایران در شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادرات”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ نظر به اینکه بانک مرکزی دارای ارکان تصمیم‌گیری خاص خود است، بند (۳) مصوبه مبنی بر الزام این بانک به پرداخت اقساط پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادرات از محل منابع خود، از حیث اخلال در اختیارات ارکان بانک مذکور، مغایر قانون است. ۲-بر اساس قوانین مختلف از جمله بند”ن” ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب، در قانون بودجه یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، پیش‌بینی شده باشد. بنابراین، بند (۴) مصوبه مبنی بر ارائه سفته ریالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، از حیث ایجاد بار مالی بدون پیش‌بینی قبلی در بودجه، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

1114

شماره ۱۲۰۰۰۶/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۱۸۲۲/ت ۶۰۹۱۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶، موضـوع: “تخصیص اعتبار برای استمرار طرح دارویار”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“از آنجا که بند (۴) ذیل جدول تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به دولت اجازه تأمین کسری منابع این جدول را صرفاً با جابجایی از سایر ردیف‌های همین جدول، داده است، بنابراین، اطلاق عبارت “از محل جابجایی منابع عمومی” مندرج در متن مصوبه، از این حیث که موجب توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

1115

شماره ۱۲۰۰۲۵/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۷۳۸۸/ت ۶۰۶۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴، موضوع: “اصلاح مصوبه تعیین ساز و کار واردات خودرو”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“با نظر به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ که واردات خودرو را برابر آیین‌نامه‌ای مجاز می‌داند که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با رعایت شرایط چهارگانه مصرّح در ذیل ماده قانونی مذکور پیشنهاد و به تصویب هیأت‌وزیران برسد، بنابراین، بند”۲” مصوبه ناظر به اصلاح بند”۵” مصوبه اصلی، از این حیث که مصرّح به لزوم رعایت شرایط مقرر در ماده (۴) قانون مزبور نمی‌باشد، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبات هفتاد و سومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22721 – 1401/12/28

شماره 80/257120 – ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور خارجه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) ـ اتاق اصناف ایران

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ پیشنهاد اصلاح مواردی از مصوبات هیأت‌وزیران، شوراهای‌عالی و احکام قانونی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارها به شرح پیوست شماره یک

اصلاح مواردی از مصوبات هیأت‌وزیران، شوراهای‌عالی و احکام قانونی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارها به شرح پیوست شماره یک مطرح و به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مکلف است در تکمیل بند (الف) مصوبات هفتاد و یکمین نشست هیأت به شماره 80/231296 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹، ضمن هماهنگی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کسب نظر آن، متون اصلاحی لازم را توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس هیأت) برای طی مراحل قانونی اصلاح، به هیأت‌وزیران و شوراهای‌عالی مربوطه، ارسال نماید.

 

ب ـ شرایط تمدید، توسعه، تعلیق، ابطال و لغو مجوزهای کسب و کار

مراجع صادرکننده مجوزی که تاکنون شرایط، مدارک، هزینه‌ها و زمان لازم برای تمدید، اصلاح، توسعه، تعلیق و ابطال مجوزهای خود را به دبیرخانه هیأت‌ اظهار نکرده‌اند، موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تکمیل موارد فوق اقدام کنند، در غیراین‌صورت دبیرخانه هیأت مکلف است مطابق قوانین و مقررات موجود، شرایط تمدید، توسعه، تعلیق، ابطال و لغو این مجوزها را در قالب کاربرگ راهنمای دریافت مجوز تدوین و برای اطلاع عموم و اجرای دستگاه مربوطه، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند. در صورت یافت نشدن قانون یا مقررات مربوطه، دبیرخانه هیأت می‌تواند با الگوی مصوب ذیل، شناسنامه مجوزهای مربوطه را در درگاه ملی مجوزهای کشور تکمیل نماید.

 

شرایط تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها

معیار به ترتیب: قانون، مصوبه هیأت‌وزیران یا دستورالعمل داخلی

اگر قانون یا مصوبه هیأت‌وزیران یا دستورالعمل داخلی نداشته باشد،

مطابق جدول زیر:

 

 ج ـ تصویب استعلام‌های مربوط به مجوزهای کسب و کار

۱ ـ مجوزهای جامانده، تأییدیه‌ها و استعلام‌های لازم برای صدور، تمدید یا اصلاح مجوزهای کسب و کار به شرح پیوست شماره دو به تصویب رسید.

۱ ـ ۱. دبیرخانه هیأت موظف است برای همه استعلام‌ها و تأییدیه‌های فوق، شناسنامه (کاربرگ) راهنمای دریافت مجوز مذکور را با همکاری دستگاه‌های صادرکننده یا پاسخ‌دهنده استعلام‌ها تهیه و در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند.

۱ ـ ۲. آن دسته از استعلام‌ها و تأییدیه‌هایی که شرایط، مدارک و هزینه‌ها و زمان‌های لازم برای صدور آنها، تا ۷ روز کاری پس از ابلاغ این مصوبه به دبیرخانه هیأت ارائه نشود، از فرآیند صدور مجوزها حذف می‌شوند. درعین‌حال دبیرخانه موظف است کاربرگ راهنمای دریافت استعلام‌ها یا تأییدیه‌های جامانده را بر اساس قوانین و مقررات موجود، تهیه و در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نتیجه را در جلسه آتی هیأت ارائه نماید. همچنین دبیرخانه موظف است، شرایط، مدارک و زمان‌های لازم برای صدور همه مجوزها را بر اساس کاربرگ‌های استعلام‌های مرتبط، به‌روزرسانی کرده و نتیجه را به هیأت ارائه کند.

۲ ـ بر اساس ماده ۶۷ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) هزینه پاسخ به استعلامات لازم برای صدور همه مجوزهای کسب‌وکار، به جز مواردی که در قانون تصریح‌شده رایگان است. دبیرخانه هیأت موظف است این حکم قانونی را در همه کاربرگ‌های استعلامات و مجوزها اعمال کند.

 

د ـ تعیین مرجع صدور مجوز “تأسیس آموزشگاه تعلیم رانندگی”

مرجع صدور پروانه کسب آموزشگاه تعلیم رانندگی، اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی است که پس از تأیید و صدور پروانه تأسیس آموزشگاه‌ رانندگی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اعلام سیستمی آن به اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی، پروانه کسب مربوط از طریق این اتحادیه صادر می‌شود.

 

هـ ـ تصویب ۲ عنوان مجوز جامانده وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین مجوز “بهره‌برداری شهرک صنفی” به عنوان مجوزهای صنفی

۱. تعداد ۲ عنوان مجوز‌ جامانده وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه‌ها و زمان‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (ب) مصوبات پنجاه و هشتمین نشست هیأت به شماره 80/12510 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ اضافه می‌شود.

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۲ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است.)

 

۲ عنوان مجوز جامانده مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱. مجوز بازسازی، نوسازی و جایگزینی واحدهای تولیدی صنعتی

۲. جواز تأسیس شهرک صنفی

۳. مجوز “بهره‌برداری شهرک صنفی (پروانه کسب)” به عنوان مجوزهای صنفی تعیین و کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور آن به فهرست مجوزهای اتاق اصناف ایران در بند (ح) مصوبات شصت و هفتمین نشست هیأت به شماره 80/145858 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ اضافه می‌شود. (راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

 

۱ عنوان مجوز مربوط به اتاق اصناف ایران

۱. پروانه کسب شهرک صنفی

 

و ـ تصویب ۳ عنوان مجوز جامانده صنفی

تعداد ۳ عنوان مجوز جامانده صنفی به شرح ذیل به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه‌ها و زمان‌های صدور آنها به فهرست رسته‌های مجوزهای صنفی در بند (ح) مصوبات شصت و هفتمین نشست هیأت به شماره 80/145858 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ اضافه می‌شود (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۳ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

 

۳ عنوان مجوز صنفی

۱. مجوز تعمیر و بازسازی، و دفتر خدمات پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد)

۲. فروش پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد)

۳. پروانه کسب مجتمع صنفی

 

ز ـ مجوز جامانده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱. تعداد ۱ عنوان مجوز‌ جامانده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک، هزینه‌ و زمان صدور آن به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (د) مصوبات پنجاه و نهمین نشست هیأت به شماره 80/31675 تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ اضافه می‌شود.

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۳. دبیرخانه هیأت موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یا دستگاه مربوطه، برای آن دسته از مشاغل سیار و بی‌کانون که فاقد اتحادیه هستند و یا اتحادیه مربوطه برای آنها پروانه کسب سیار صادر نمی‌کند، به ازای هر شغل یا کسب و کار نظیر فروشندگی سیار، دست‌فروشی و انواع خدمات آزادکاری نظیر کارواش سیار، تدریس خصوصی، تعمیرکاری سیار و …، به‌طور جداگانه راهنمای دریافت مجوز مربوط را در درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت ثبت محور بارگذاری و زمینه نظارت‌های پسینی را فراهم کند. دستگاه ناظر مشاغل سیار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسب مورد، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها یا دستگاه تخصصی مربوطه به تشخیص قانون، مقررات یا دبیرخانه هیأت خواهند بود.

۴. دبیرخانه هیأت موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی، زمینه استفاده دریافت‌کنندگان مجوز مشاغل سیار و بی‌کانون از بیمه تأمین اجتماعی، درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه پوز رسمی متصل به حساب کاری و نیز اجاره محل کار در روزبازارها و شب بازارها از شهرداری‌های کشور را فراهم کند.

 

۱ عنوان مجوز مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱. مجوز مشاغل سیار و بی‌کانون

 

ح ـ حذف ۲ عنوان مجوز “روادید سرمایه‌گذاری” و “روادید با حق کار” مربوط به وزارت امور خارجه

با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر حذف مجوزهای روادید سرمایه‌گذاری و روادید با حق کار، با توجه به وجود متولی اصلی صدور مجوز (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از فهرست مجوزهای وزارت امور خارجه، مصوب شصت و پنجمین نشست هیأت به شماره 80/101376 مورخ ۰۵/۲۶/ ۱۴۰۱ موافقت شد.

 

حذف ۲ عنوان مجوز مربوط به وزارت امور خارجه

۱. روادید سرمایه‌گذاری

۲. روادید با حق کار

 

ط ـ حذف ۳ عنوان مجوز مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر حذف “گواهی بهداشتی کیوسک سیار”، “گواهی بهداشتی کیوسک ثابت” و “پروانه اشتغال مسئول فنی مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه” از فهرست مجوزهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوب شصتمین نشست هیأت به شماره 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ موافقت شد.

 

ی ـ تفکیک راهنمای دریافت ۲ عنوان مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۸۰ عنوان مجوز

۱. با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر تفکیک راهنمای دریافت ۲ عنوان مجوز “موافقت اصولی و بهره‌برداری مؤسسات پزشکی تفویض شده به دانشگاه‌ها” (مصوب شصتمین نشست هیأت به شماره 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲) به ۸۰ عنوان مجوز “موافقت اصولی و بهره‌برداری” موافقت شد.

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۸۰ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

 

تفکیک ۲ عنوان مجوز “موافقت اصولی و بهره‌برداری مؤسسات پزشکی تفویض شده به دانشگاه‌ها” به ۸۰ عنوان مجوز “موافقت اصولی و بهره‌برداری” مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

ک ـ تصویب ۲ عنوان مجوز جامانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱. تعداد ۲ عنوان مجوز‌ جامانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (کمیسیون ملی مرکز ملی آموزش‌ مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران) به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه‌‌ها و زمان‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در مصوبات شصتمین و شصت و چهارمین نشست هیأت به شماره‌های 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ و 80/95965 مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ اضافه می‎شود.

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۲ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

 

کمیسیون ملی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

۱. مجوز تأسیس مراکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای

۲. مجوز بهره‌برداری مراکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای

 

ل ـ مجوز جامانده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱. تعداد ۱ عنوان مجوز‌ جامانده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک، هزینه و زمان‌ صدور آن به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (هـ) مصوبات شصتمین نشست هیأت به شماره 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ اضافه می‌شود.

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

 

۱ عنوان مجوز جامانده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱. مجوز تأسیس و اداره سراهای دانشجویی (خوابگاه) غیردولتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

 

م ـ مجوزهای جایگزین و اصلاحی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

۱. تعداد ۲ عنوان مجوز‌ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه‌ها و زمان‌های صدور آنها و نیز شرایط تمدید، اصلاح و ابطال آن، جایگزین مجوز “تولید محتوا در صوت و تصویر فراگیر” سازمان مذکور، موضوع بند (الف) مصوبات شصت و هفتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی به شماره 80/145858 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ می‌شود.

۲. شرایط و مدارک “پروانه انتشار محتوا در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر” موضوع بند “و” مصوبه شماره 80/11681 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ شصت و ششمین نشست هیأت به شرح کاربرگ پیوست اصلاح شد.

۳. دبیرخانه هیأت مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۳ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

 

۲ عنوان مجوز جایگزین “مجوز تولید محتوا” سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

۱. مجوز اصل فیلم‌نامه سریال، فیلم و انواع برنامه نمایشی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر

۲. مجوز طرح فیلم‌نامه سریال، فیلم و انواع برنامه نمایشی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر

 

۱ عنوان مجوز اصلاحی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

۱. پروانه انتشار محتوا در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر

 

ن ـ مجوزهای جامانده سازمان حفاظت محیط‌زیست

۱. تعداد ۲ عنوان مجوز جامانده سازمان حفاظت محیط‌زیست به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه‌ها و زمان‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای سازمان مذکور در بند (ج) مصوبات شصتمین نشست هیأت به شماره 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ اضافه می‌شود.

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان حفاظت محیط‌زیست، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۲ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

 

۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان حفاظت محیط‌زیست

۱. موافقت اصولی احداث شکارگاه خصوصی پستانداران/ پرندگان (تکثیر و پرورش پستانداران/پرندگان واجد شکارگاه)

۲. پروانه بهره‌برداری از شکارگاه خصوصی پستانداران/پرندگان (مرکز تکثیر و پرورش پستانداران/پرندگان واجد شکارگاه)

 

س ـ مجوزهای سازمان برنامه و بودجه کشور

۱. تعداد ۷ عنوان مجوز (و تأییدیه بر اساس تعریف ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح زیر به تصویب رسید.

۲. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه‌ها و زمان‌های صدور آنها را ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تکمیل و به دبیرخانه هیأت ارسال نماید.

۳. سازمان برنامه و بودجه مکلف است درگاه تخصصی مجوزهای مذکور را ایجاد و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نموده و این مجوزها را به صورت برخط صادر نماید.

۴. دبیرخانه هیأت مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان مذکور، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

 

۷ عنوان مجوز و تأییدیه مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور

۱. تعیین صلاحیت پیمانکاران

۲. تعیین صلاحیت مشاوران

۳. تعیین صلاحیت عوامل فنی و اجرایی شرکت‌های انفورماتیک

۴. تأییدیه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بابت مجوزهای ساخت و ساز در حریم و خارج از حریم شهرها

۵. تأییدیه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بابت واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های اقتصادی

۶. تأییدیه عدم شمولیت مصادیق مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور

۷. تأییدیه انطباق با سند آمایش سرزمین توسط دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات‌زدایی

و بهبود محیط کسب و کار ـ سیداحسان خاندوزی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up