سایر مصوبات دهه سوم بهمن ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/11/21 لغایت 1401/11/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبات جلسه سی و نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص مدیریت بهینه بازار تخم‌مرغ 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص مدیریت بهینه بازار گوشت مرغ 

مصوبات جلسه سی و نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22695-1401/11/25

شماره 200/192065-۱۴۰۱/۱۱/۱۲

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه سی و نهم (۴ بهمن ۱۴۰۱) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه سی و نهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۱

مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه، برقراری سرویس‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار گرفت و برای برقراری به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

  • جهاد دانشگاهی: استعلام آخرین مدرک تحصیلی و استعلام وضعیت تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • شرکت راهکار سفر سروین: سرویس استعلام آخرین وضعیت تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • کمیته امداد امام خمینی (ره): سرویس ارسال اطلاعات نظرسنجی GSC4 از سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سرویس استعلام هویت اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

 

مصوبه شماره دو

در اجرای بند پ ماده ۱۷ قانون جهش تولید و درخواست صندوق نوآوری و شکوفایی برای دریافت اطلاعات موردنیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، به‌منظور حذف اخذ مدارک و مستندات فیزیکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل ارائه خدمات برای ارزیابی طرح‌ها و ارائه تسهیلات مالی به این شرکت‌ها مقرر شد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرویس‌های زیر را ارائه دهد:

۱ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری سرویس استعلام شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرویس استعلام چک برگشتی با ورودی شناسه ملی اشخاص حقوقی (مؤسسات دانش‌بنیان و فناور) و خروجی بله و خیر را به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه نماید.

۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرویس استعلام سماچک [سماچک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک‌های برگشتی] با ورودی شناسه ملی اشخاص حقوقی (مؤسسات دانش‌بنیان و فناور) و شناسه ملی یا شماره ملی اعضای هیئت‌مدیره شرکت دانش‌بنیان و خروجی مبلغ، تاریخ برگشت و سررسید چک‌های برگشتی و نام بانک را به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه نماید

۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرویس استعلام سامانه سمات [سمات: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات] با ورودی شناسه ملی اشخاص حقوقی (مؤسسات دانش‌بنیان) و کد ملی اشخاص حقیقی و خروجی نام بانک، تاریخ تنظیم قرارداد، تاریخ سررسید قرارداد، مبلغ اصل تسهیلات و تعهدات، مبلغ سود، مانده سررسید جاری/گذشته/معوق/مشکوک‌الوصول، مانده بدهی کل، نوع عقد قرارداد، اطلاعات ضمانت اشخاص را به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه نماید

۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرویس استعلام اصالت ضمانت‌نامه و سرویس استعلام جزئیات ضمانت‌نامه برای اشخاص حقوقی (مؤسسات دانش‌بنیان) را به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه شود.

تبصره: سرویس‌های ارائه‌شده به صندوق نوآوری و شکوفایی فقط برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور است

 

مصوبه شماره سه

به‌منظور تسریع در ارائه خدمات هوشمند توسط دولت به‌صورت کاملاً الکترونیکی در تکمیل مصوبه جلسه ۳۸ کارگروه و اجرای مواد (۶)، (۷) و (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۲۱۸/ت ۶۰۰۵۴/هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴) برای تبادل اطلاعات و ایجاد خدمات موردنیاز جهت اجرای این آیین‌نامه و تکلیف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مقرر شد:

۱. بانک ملی ایران و پست‌بانک نسبت به ارائه یک سرویس جهت دریافت اطلاعات موردنیاز برای افتتاح حساب نوزادان ظرف مدت حداکثر سه هفته اقدام نمایند. این سرویس توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران (مجری پنجره ملی خدمات دولت هوشمند) فراخوانی و اقلام هویتی نوزادان و اقلام هویتی والد و کد پستی و شرح نشانی محل اقامت والد/ ولی قانونی را برای بانک ملی ایران و پست‌بانک ارسال می‌نماید.

۲. سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به ارائه یک سرویس به پست‌بانک و بانک‌ ملی ایران برای اعلام شبای حساب‌های افتتاح‌شده ظرف حداکثر مدت سه هفته اقدام نماید. این سرویس توسط پست‌بانک و بانک‌ ملی ایران فراخوانی شده و شماره شبای حساب ایجادشده برای نوزادان را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال می‌نماید.

۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به ارائه یک سرویس به سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت دریافت شماره شبای بانکی، کد ملی و تاریخ تولد ظرف حداکثر مدت سه هفته اقدام نماید. این سرویس توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوانی شده و اطلاعات به وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می‌شود.

۴. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با استفاده از اطلاعات سرویس بند ۳ نسبت به صدور کد بورسی و کد سجام نوزادان در اولین روز کاری بعد از دریافت اطلاعات اقدام می‌نماید.

۵. وزارت امور اقتصادی و دارایی با دریافت اطلاعات شبای بانکی نسبت به واریز وجوه برابر با مبالغ تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌صورت پایا در شبکه بانکی به‌حساب نوزادان اقدام می‌نماید.

۶. سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به ارائه یک سرویس به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اعلام واریز وجوه به‌حساب ذینفع نهایی حداکثر طی مدت سه هفته اقدام نماید. این سرویس توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی فراخوانی شده و به‌طور روزانه اطلاعات وجوه واریزی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به والدین/ ولی قانونی اطلاع‌رسانی می‌شود.

۷. شرکت کارگزاری بانک ملی ایران نسبت به ارائه یک سرویس به سازمان فناوری اطلاعات ایران برای دریافت اقلام هویتی نوزادان و اقلام هویتی والد و کد پستی و شرح نشانی محل اقامت والد/ ولی قانونی، شماره شبای بانکی، کد بورسی، سجام و نام صندوق سرمایه‌گذاری انتخاب‌شده اقدام نماید. این سرویس توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران فراخوانی شده و اطلاعات به شرکت کارگزاری بانک ملی ایران ارسال می‌شود.

۸. طبق توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی با پست‌بانک و بانک ملی ایران افتتاح حساب به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود. این حساب فقط برای اجرای این آیین‌نامه است. در صورت درخواست والدین /ولی قانونی برای استفاده سایر خدمات بانکی یا انتقال حساب به هر یک از شعب بانک، منوط به رعایت ضوابط و مقررات پولی کشور است.

۹. سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به ارائه دو سرویس ۱ ـ سرویس اعلام فهرست صندوق‌های مشمول آیین‌نامه ۲ ـ اعلام وضعیت فعال یا غیرفعال بودن نماد صندوق‌های مشمول آیین‌نامه اقدام نماید.

۱۰. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با ارائه یک سرویس استعلامی که در ورودی کد ملی و در خروجی کد بورسی و کد سجام نوزادان را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌نماید.

۱۱. شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به‌طور روزانه فهرست کد ملی و شماره شبا را به پست‌بانک و بانک ملی ایران ارسال و پست‌بانک و بانک ملی ایران نسبت به واریز وجوه حساب به‌حساب شرکت کارگزاری بانک ملی ایران برای خرید سهام اقدام می‌نماید. (روش ارسال و واریز وجوه طی قواعد مورد توافق پست‌بانک و بانک ملی ایران با شرکت کارگزاری بانک ملی ایران است)

۱۲. مراحل انتخاب صندوق و نحوه ارسال آن به شرکت کارگزاری بانک ملی ایران:

۱ ـ در زمان مراجعه اولیه متقاضی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ۱ تا ۳ صندوق توسط والدین انتخاب می‌شود.

۲ ـ پنجره ملی به ترتیب انتخابی متقاضی سفارش خرید صندوق انتخابی اول را به شرکت کارگزاری بانک ملی ایران ارسال می‌کند. شرکت کارگزاری بانک ملی ایران جهت اجرای سفارش ارسالی حداکثر ۵ روز کاری فرصت دارد و پس از انقضای مهلت فوق نتیجه اجرای سفارش را به پنجره ملی اعلام می‌نماید.

۳ ـ پنجره ملی به‌منظور تکمیل خرید متقاضی تا سقف بودجه شده به ترتیب انتخابی متقاضی سفارش صندوق بعدی را ارسال می‌نماید. این فرایند تا زمان تکمیل سقف بودجه متقاضی تکرار می‌شود.

۴ ـ اگر انتخاب‌های تعیین‌شده توسط متقاضی تکمیل‌کننده سقف خرید تعیین‌شده برای وی نباشد متقاضی ضمن مراجعه به پنجره ملی صندوق جدید انتخاب می‌کند و پنجره ملی بر اساس آن اقدام به ارسال سفارش به شرکت کارگزاری بانک ملی ایران می‌نماید.

 

مصوبه شماره چهار

پیرو ارائه گزارش دبیرخانه برای دریافت ساختار اطلاعاتی پایگاه‌های اطلاعات‌پایه کشور موضوع جدول ماده ۱۰ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تکلیف ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها، کارگروه تعامل‌پذیری مصوب نمود تا اقدامات زیر عملیاتی و اجرا شود:

۱ ـ بررسی و شناسایی ساختار پایگاه‌ها در سه فاز، ۱- پایگاه‌های موضوع جدول ماده ۱۰ با اصلاحات بعدی آن ۲– پایگاه‌های دستگاه‌های سرویس‌دهنده در مرکز ملی تبادل اطلاعات ۳- پایگاه‌های دستگاه‌های سرویس‌گیرنده در مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دبیرخانه پیگیری و اقدام می‌شود.

۲ ـ پیرو مواعد زمانی تعیین‌شده در مکاتبه با متولیان پایگاه‌های اطلاعات‌پایه (به شرح جدول پیوست) که در موعد مقرر پاسخ لازم ارائه نشده است؛ مقرر شد حسب مورد در اولین جلسه کارگروه تصمیم‌گیری انجام گیرد.

۳ ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعات‌پایه و سایر دستگاه‌های اجرایی در گزارش دوره‌ای به شورای‌عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی اعلام شود.

۴ ـ به‌منظور حفظ یکپارچگی در زیرساخت تبادل اطلاعات و داده‌ها بین دستگاه‌های اجرایی و تکالیف مندرج در ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره ذیل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز ملی تبادل اطلاعات) موظف شد گزارش وضعیت نحوه اتصال و زیرساخت‌های تبادل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با مرکز ملی تبادل اطلاعات را ظرف مدت یک ماه تهیه و به کارگروه ارائه نماید.

۵ ـ پس از استماع گزارش “پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور” توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری دامنه “پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور” شامل اطلاعات دو حوزه ۱- وضعیت تحصیلی و ۲- مدارک تحصیلی افراد تعیین شد. لازم به ذکر است مدارکی که به‌موجب قوانین یا مقررات معادل یا هم‌طراز با مدارک دانشگاهی شناخته می‌شود در شمول این پایگاه است.

۶ ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است گزارش کیفیت داده پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور حاوی پوشش پایگاه برای مدارک تحصیلی و وضعیت تحصیلی و اقلام اطلاعاتی آن‌ها را به همراه برنامه تکمیل پوشش اطلاعات و معماری ارائه سرویس پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور را ظرف یک ماه به کارگروه ارائه نماید.

تبصره: سازمان سنجش آموزش کشور و کلیه دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی دارای مجوز در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون داده و اطلاعات ملی مکلف‌اند ضمن به‌روزرسانی اطلاعات هویتی خود نسبت به به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور اقدام نمایند.

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص مدیریت بهینه بازار تخم‌مرغ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22695-1401/11/25

شماره 020/38339-۱۴۰۱/۱۰/۲۷

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در راستای اجرای ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به‌منظور مدیریت بازار تخم‌مرغ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ تصویب کرد:

۱) کلیه فرآیند از تولید تا مصرف، مدیریت صادرات و واردات تخم‌مرغ از تاریخ ابلاغ این مصوبه به اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن واگذار می‌گردد.

۲) اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن از این پس در چهارچوب سیاست‌های قیمتی و حمایتی، مدیریت بازار تخم‌مرغ را به عهده خواهد داشت.

۳) وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای بهینه این سیاست کلیه امکانات و الزامات اجرایی لازم را با فرآیند مشخص و در زمان‌های موردنیاز در اختیار اتحادیه یادشده قرار دهد.

۴) دستورالعمل اجرایی این مصوبه توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت امور تولیدات دامی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن تهیه و پس از تأیید دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص مدیریت بهینه بازار گوشت مرغ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22695-1401/11/25

شماره 020/38338-۱۴۰۱/۱۰/۲۷

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک کشاورزی

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در راستای اجرای ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به‌منظور مدیریت بهینه بازار گوشت مرغ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ تصویب کرد:

۱) به منظور مدیریت بهینه بازار گوشت مرغ از تاریخ ابلاغ این مصوبه سیاست قیمت تضمینی مرغ جایگزین خرید تضمینی مرغ خواهد شد.

۲) مدیریت بازار گوشت مرغ در چهارچوب سیاست‌های قیمتی و حمایتی دولت به اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایران واگذاری می‌گردد.

۳) وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای بهینه این سیاست کلیه امکانات و الزامات اجرایی لازم را با فرآیند مشخص و در زمان‌های موردنیاز در اختیار اتحادیه یادشده قرار دهد.

۴) قیمت مرغ زنده درب مرغداری و هزینه‌های تبعی (شامل: هزینه‌های کشتار، حمل‌ونقل، نگهداری، بسته‌بندی و انجماد و…) طی دستورالعمل بند (۸) این مصوبه تعیین و اعلام خواهد شد.

۵) در اجرای سیاست قیمت تضمینی منابع مالی موردنیاز این مصوبه جهت پرداخت مابه‌التفاوت موردنیاز از محل منابع ذخایر راهبردی و تسهیلات بانکی در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور تأمین می‌گردد.

۶) بانک کشاورزی موظف است تسهیلات موردنیاز اجرای این طرح را به مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یک‌ساله با نرخ سود (۱۰) درصد به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی پرداخت نماید.

تبصره: وزارت جهاد کشاورزی موظف است یارانه سود تسهیلات موردنیاز اجرای این طرح را به میزان (۸) درصد از محل ردیف‌های کمک‌های فنی و اعتباری و منابع در اختیار پرداخت نماید.

۷) سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است نسبت به ضمانت بازپرداخت اعتبارات موردنیاز شرکت پشتیبانی امور دام کشور، تأمین هزینه‌های تبعی و ضرر و زیان احتمالی ناشی از پرداخت مابه‌التفاوت اجرای این مصوبه را پس از انجام حسابرسی قانونی اقدام نماید.

۸ ) دستورالعمل اجرایی این مصوبه توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت امور تولیدات دامی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایران تهیه و پس از تأیید دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up