سایر مصوبات دهه سوم خرداد 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/03/21 لغایت 1401/03/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص خريدهاي تضميني و حمايتي محصولات کشاورزي در سال زراعي (۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱)
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۹۰۷/۰۲۰ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰
مصوبات شصتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
تصميم جلسه ۴۶۶ شوراي رقابت مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
اصلاح مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغایرت‌های اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام
آيين‌نامه اجرايي هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‏هاي تابعه و آيين‌نامه مالي و معاملاتي دبيرخانه هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‏هاي تابعه

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص خريدهاي تضميني و حمايتي محصولات کشاورزي در سال زراعي (۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره 020/8067-۱۴۰۱/۳/۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ تصویب کرد:

۱) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مجاز است نسبت به خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱) بر اساس دستورالعمل ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا اقدام نماید.

۲) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات بانکی به میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق بانک‌های عامل برای خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی طی بازه زمانی سال ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ در چارچوب قانون در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد و ضمن هماهنگی با بانک‌های عامل به نحوی اقدام نماید تا تمامی تسهیلات مربوط پرداخت و امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان فراهم گردد.

۳) سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات از محل اعتبارات مصوب را تعهد و تضمین نماید. این تضمین دولت نافی وظایف بانک برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

۴) سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ضرر و زیان ناشی از انجام خریدهای تضمینی و حمایتی را پس از انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی پرداخت نمایند.

۵) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری‌شده و ضرر و زیان دریافتی بازپرداخت نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۹۰۷/۰۲۰ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره 020/8070-۱۴۰۱/۳/۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ تصویب کرد:

بند (۲) تصویب‌نامه شماره 020/10907 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات بانکی به میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق بانک‌های عامل برای خریدهای تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی طی بازه زمانی سال ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ در چارچوب قانون در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد و ضمن هماهنگی با بانک‌های عامل به نحوی اقدام نماید تا تمامی تسهیلات مربوط پرداخت و امکان ورود مؤثر در بازار همراه با کسب رضایت تولیدکنندگان فراهم گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبات شصتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22496-24/03/1401

شماره 80/25165-۱۴۰۱/۲/۱۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

 

الف) مجوزهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با عنایت به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص عناوین، شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱) ۶۸ عنوان مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابع آن به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها مطابق فهرست ‌ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابع آن، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۲) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت برخط صادر نماید.

۳ ) در خصوص سایر مجوزهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به عنوان مجوز شروع کسب و کار شناسایی نشده‌اند، ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آن‌ها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام نماید

۴ ) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

 

۴۵ عنوان مجوز مربوط به سازمان غذا و دارو

.۱ صدور موافقت اصولی و پروانه تأسیس داروخانه

.۲ مجوز شروع ارزیابی بالینی

.۳ پروانه‌ ‌بهداشتی ورود فرآورده‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی (کد ثبت کالا (IRC)

.۴ پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی

.۵ مجوز شرکت‌های پخش، توزیع‌کننده، عرضه‌کننده در سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی

.۶ مجوز فعالیت شرکت‌های ثالث خدمات پس از فروش

.۷ پروانه مسئولان فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی

.۸ فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی

.۹ گواهی فروش آزاد Free Sale (صادرات) تجهیزات و ملزومات پزشکی

.۱۰ پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی) فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی

.۱۱ پروانه بهداشتی ساخت مواد اولیه/ بالک / فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی

.۱۲ پروانه ساخت و تولید قراردادی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی

.۱۳ پروانه مسئول فنی آزمایشگاه‌های مجاز، همکار و دارای صلاحیت واحد تولیدی

.۱۴ پروانه فعالیت (بهره‌برداری) آزمایشگاه‌های مجاز، همکار، دارای صلاحیت واحد تولیدی

.۱۵ پروانه مسئول فنی واحدهای تولیدی و وارد‌کننده مواد غذایی و آشامیدنی

.۱۶ پروانه مسئول فنی واحدهای تولیدی فراورده‌های آرایشی و بهداشتی

.۱۷ فعالیت مؤسسات آموزشی (حضوری و غیرحضوری) اداره کل امور فراورده‌های غذایی و آشامیدنی

.۱۸ صدور پروانه مسئول فنی شرکت‌های توزیع دارو

.۱۹ صدور پروانه تأسیس کارخانه داروسازی فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک رژیمی ـ متابولیک و غذای ویژه

. ۲۰ پروانه ساخت (ثبت) مواد اولیه و فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک رژیمی ـ متابولیک و غذای ویژه

.۲۱ پروانه ورود مواد اولیه و فراورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک رژیمی ـ متابولیک و غذای ویژه

.۲۲ صدور پروانه مسئول فنی شرکت، کارخانه مواد اولیه و فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک رژیمی ـ متابولیک و غذای ویژه

.۲۳ پروانه تأسیس شرکت پخش دارو

.۲۴ پروانه تأسیس کارخانجات تولید‌کننده مواد اولیه دارویی

.۲۵ پروانه تأسیس و بهره‌برداری واحد‌های تولید‌کننده فراورده‌های آرایشی و بهداشتی (کد ثبت منبع )

.۲۶ پروانه تأسیس کارخانه داروسازی

.۲۷ پروانه ثبت داروی تولیدی

.۲۸ پروانه ساخت فرآورده‌های ملزومات دارویی

.۲۹ پروانه ساخت مواد اولیه دارویی (شامل مواد مؤثره، مواد جانبی و ملزومات بسته‌بندی)

.۳۰ پروانه صلاحیت مسئول فنی شرکت پخش دارو استانی

.۳۱ پروانه مسئول فنی داروخانه

۳۲. پروانه مسئول فنی شرکت‌های دارویی (تولیدی، وارداتی)

۳۳. پروانه تأسیس / بهره‌برداری واحدهای تولید‌کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور (ثبت منبع داخلی)

۳۴. فعالیت مؤسسات آموزشی (حضوری و غیرحضوری) اداره کل امور فراورده‌های آرایشی و بهداشتی

۳۵. پروانه تأسیس کارخانه ملزومات دارویی

۳۶. پروانه بهداشتی ساخت و تولید قراردادی (برای صادرات) فرآورده‌های غذایی

۳۷. پروانه بهداشتی ساخت و ساخت قراردادی (جهت صادرات) فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی

۳۸. مجوز شروع فعالیت شرکت‌های پخش (مجوز فعالیت)

۳۹. مجوز فعالیت در زمینه مواد اولیه دارویی (شامل مواد موثره، مواد جانبی و ملزومات بسته‌بندی)

۴۰. فعالیت شرکت‌های ملزومات دارویی

۴۱. مجوز فعالیت شرکت‌های دارویی

۴۲. موافقت اصولی احداث کارخانه ملزومات دارویی

۴۳. موافقت اصولی شرکت پخش فرآورده‌های دارویی (مجوز اولیه)

۴۴. تأیید نام ژنریک اختصاصی دارو

۴۵. موافقت اصولی احداث کارخانه طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک رژیمی ـ متابولیک و غذای ویژه

 

۱۴ عنوان مجوز مربوط به معاونت درمان

۱. موافقت اصولی تأسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی

۲. پروانه بهره‌برداری مؤسسات پزشکی تفویض شده به دانشگاه‌ها

۳. موافقت اصولی تأسیس آمبولانس خصوصی

۴. پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه تشخیص پزشکی

۵. موافقت اصولی تأسیس بیمارستان

۶. موافقت اصولی تأسیس مراکز پرتو پزشکی تفویض نشده شامل مراکز تصویربرداری پزشکی، مراکز رادیوتراپی، مؤسسه پزشکی هسته‌ای

۷. موافقت اصولی تأسیس مراکز تحت حاد توان‌بخشی

۸. موافقت اصولی تأسیس مرکز جراحی محدود و سرپایی

۹. موافقت اصولی تأسیس مؤسسات پزشکی تفویض شده به دانشگاه

۱۰. پروانه بهره‌برداری مرکز جراحی محدود و سرپایی

۱۱. پروانه بهره‌برداری بیمارستان

۱۲. پروانه بهره‌برداری مرکز تحت حاد توان‌بخشی

۱۳. پروانه بهره‌برداری آمبولانس خصوصی

۱۴. پروانه بهره‌برداری مؤسسات پرتو پزشکی تفویض نشده

 

۹ عنوان مجوز مربوط به معاونت بهداشت

۱. مجوز مسئولیت فنی برای فعالیت در زمینه مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی

۲. پروانه شرکت‌های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

۳. راه‌اندازی مرکز گذری کاهش آسیب DIC

۴. پروانه بهداشتی کیوسک سیار

۵. پروانه مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی

۶. پروانه بهداشتی کیوسک ثابت

۷. مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای (سطح ۱/ سطح ۲/ سطح ۳)

۸. تأسیس آموزشگاه‌های بهداشت اصناف

۹. پروانه فعالیت دفاتر خدمات سلامت

 

ب) مجوزهای وزارت راه و شهرسازی

۱) ۱۰۵ عنوان مجوز راه و شهرسازی و سازمان‌های تابع به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها، مطابق فهرست ‌ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت مذکور و سازمان‌های تابعه آن، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۱۰۵ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

تبصره (۱ ـ ۱) لازم به توضیح است که تعداد ۱۹ عنوان مجوز از مجوزهای مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به گواهینامه‌ها از فهرست مجوزهای وزارت مذکور حذف شدند.

۲) وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه مکلفند درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت برخط صادر نمایند.

۳) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

 

۱۴ عنوان مجوز مربوط به ستاد وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان)

۱. پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (طراح و ناظر)

۲. پروانه اشتغال به کار ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (شخص حقوقی)

۳. پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

۴. پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

۵. پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

۶. پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

۷. پروانه اشتغال به کار خدمات فنی و آزمایشگاهی (شخص حقوقی)

۸. پروانه اشتغال به کار تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (شخص حقوقی)

۹. پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی

۱۰. پروانه اشتغال به کار کاردانی

۱۱. پروانه اشتغال به کار تجربی

۱۲. مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان

۱۳. مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان (تک‌نفره)

۱۴. فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساخت‌وسازهای روستایی (چندنفره)

 

۲۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران

۱. مجوز بهره‌برداری سازه‌ها و تأسیسات دریایی

۲. مجوز ساخت سازه‌ها و تأسیسات دریایی

۳. موافقت اولیه با جانمایی احداث سازه‌ها و تأسیسات دریایی (اختیاری)

۴. نمایندگی کشتیرانی

۵. مجوز شرکت‌های غواصی

۶. سوخت‌رسانی

۷. راهبری پایانه‌های بندری کالا

۸. تدارکاتی

۹. خدمات فنی پشتیبانی کانتینر

۱۰. خدمات راهنمایی کشتی‌ها

۱۱. تخلیه و بارگیری

۱۲. بازرسی کشتی و کالای آن

۱۳. بارشماری در بنادر کشور

۱۴. آب‌رسانی

۱۵. انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی

۱۶. کمک و نجات

۱۷. پروانه فعالیت شعب یا نمایندگی شرکت‌های خارجی (دریایی و بندری)

۱۸. گواهینامه‌های فنی و ایمنی غیرکنوانسیونی

۱۹. گواهینامه‌های فنی و ایمنی کنوانسیونی

۲۰. گواهینامه ثبت دائم کشتی

۲۱. گواهینامه ثبت موقت کشتی

۲۲. مجوز بهره‌برداری سازه‌ها و تأسیسات دریایی

 

۱۴ عنوان مجوز مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

۱. فعالیت بازارگاه‌های فروش اینترنتی بلیت مسافر

۲. پروانه فعالیت شرکت حمل ‌و نقل بین‌شهری کالا

۳. پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل اجاره خودرو

۴. پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل داخلی جاده‌ای مسافر

۵. پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا

۶. پروانه فعالیت موقت حمل و نقل بین‌المللی مسافر

۷. فعالیت دفاتر خدماتی مسافرتی جاده‌ای

۸. مجوز کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر برون‌شهری و روستایی

۹. مجوز فعالیت (کارت هوشمند) رانندگی بین‌شهری

۱۰. احداث و بهره‌برداری دیوارکشی و مستحدثات، تأسیسات زیربنایی و دسترسی اختصاصی در حاشیه راه‌ها

۱۱. موافقت اصولی احداث، نگهداری و بهره‌برداری از مراکز لجستیک

۱۲. موافقت اولیه تأسیس و راه‌اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین

۱۳. مجوز تأسیس مراکز مجاز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین برون‌شهری

۱۴. فعالیت بازارگاه‌های الکترونیکی حمل و نقل جاده‌ای

 

۱ عنوان مجوز مربوط به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

۱. تأیید فنی فناوری‌‌های نوین ساختمانی

 

۳ عنوان مجوز مربوط به شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

۱. احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی

۲. نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

۳. فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ریلی بار

۳ عنوان مجوز مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران

۱. گواهینامه صلاحیت ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش تسهیل‌گری

۲. گواهینامه صلاحیت ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش توسعه‌گری

۳. گواهینامه صلاحیت ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش کارگزاری

 

۴۸ عنوان مجوز مربوط به سازمان هواپیمایی کشور

۱. اجازه تأسیس شرکت ارائه خدمات فرودگاهی (هندلینگ)

۲. پروانه بهره‌برداری شرکت هواپیمایی و بالگردی مسافر، بار و پست

۳. تأسیس دفتر خدمات بار هوایی

۴. تأییدیه آموزشگاه‌های خلبانی و عملیاتی

۵. تأییدیه مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده

۶. فعالیت ارائه خدمات دستورالعمل‌های پروازی، اطلاعات هوانوردی

۷. فعالیت تأسیس آموزشگاه‌های صدور بلیت هواپیما

۸. فعالیت تولید وسایل پرنده (POA,PWPOA,ITSO)

۹. فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی

۱۰. مرکز آموزش تعمیرات وسائل پرنده (MTOAC)

۱۱. مجوز احداث فرودگاه

۱۲. مجوز تأسیس ارائه خدمات طراحی دستورالعمل‌های پروازی

۱۳. مجوز تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی (موافقت اولیه)

۱۴. مجوز تأسیس شرکت ارائه خدمات مخابرات هوایی

۱۵. مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

۱۶. مجوز تأسیس شرکت هواپیمایی، بالگردی مسافر، بار و پست

۱۷. مجوز تأسیس شرکت‌های خدمات انتشار اطلاعات هوانوردی

۱۸. مجوز فعالیت (تأییدیه) مرکز بهره‌برداری سیمولاتور

۱۹. مجوز فعالیت ارائه خدمات مخابرات هوایی

۲۰. مجوز فعالیت ارائه خدمات مراقبت پرواز

۲۱. مجوز فعالیت آموزشگاه صدور بلیت

۲۲. مجوز فعالیت بهره‌برداری فرودگاهی

۲۳. مجوز فعالیت خدمات فرودگاهی (هندلینگ)

۲۴. مجوز فعالیت دفتر خدمات بار هوایی

۲۵. مجوز فعالیت سازمان طراحی وسایل پرنده D.O.A ) )

۲۶. مجوز فعالیت شرکت‌های خدمات انتشار اطلاعات هوانوردی

۲۷. مجوز فعالیت مراکز آموزش مراقبت پرواز

۲۸. مجوز فعالیت مراکز آموزش مهمانداری

۲۹. مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده SUB PART F

۳۰. مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی

۳۱. مجوز فعالیت مؤسسات فوق سبک

۳۲. مدیریت فرودگاهی اپرون

۳۳. موافقت اصولی احداث فرودگاه

۳۴. موافقت اصولی احداث هلی پورت

۳۵. مجوز فعالیت بهره‌برداری هلی پورت

۳۶. مرکز آموزش دیسپچری

۳۷. مراکز پزشکی هوانوردی

۳۸. مرکز ارزیابی مهارت مکالمه زبان

۳۹. مجوز فعالیت مؤسسات پهپادی

۴۰. گواهینامه فرودگاه کوچک

۴۱. مجوز موردی دوره آموزشی فنی هواپیما

۴۲. تأیید صلاحیت شرکت‌های ممیزی

۴۳. گواهینامه مدیریت ترافیک هوانوردی

۴۴. تأیید مرکز وارسی پرواز

۴۵. پذیرش محل فرود بالگرد

۴۶. گواهینامه مدیریت اطلاعات هوانوردی

۴۷. گواهی وسایل پرنده بی‌موتور

advance ـ IP Intermediate ـ ـ novice ـ beginner

۴۸. گواهینامه مدیریت اطلاعات هوانوردی

 

ج) مجوزهای سازمان حفاظت محیط‌زیست

با عنایت به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص عناوین، شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱) ۸ عنوان مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها مطابق فهرست ‌ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۸ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) در مجوز «کارگاه تاکسیدرمی» شرط قبولی در آزمون عملی از شرایط دریافت مجوز حذف شد.

۳) سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت برخط صادر نماید.

۴) در خصوص سایر مجوزهای سازمان حفاظت محیط‌زیست که به عنوان مجوز شروع کسب و کار شناسایی نشده‌اند، ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آن‌ها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام نماید.

۵) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

 

۸ عنوان مجوز مربوط به سازمان حفاظت محیط‌زیست

۱. مجوز تأسیس موزه و نمایشگاه تاریخ طبیعی

۲. مجوز تأسیس تکثیر و پرورش پستانداران و پرندگان وحشی در اسارت

۳. پروانه بهره‌برداری تکثیر و پرورش پستانداران و پرندگان وحشی در اسارت

۴. مجوز احداث مراکز تکثیر و پرورش خزندگان و دوزیستان در اسارت

۵. پروانه بهره‌برداری از مراکز تکثیر و پرورش خزندگان ـ دوزیستان در اسارت

۶. گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط‌زیست

۷. مجوز کارگاه تاکسیدرمی

۸. مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

 

د) مجوزهای سازمان صداوسیما

با عنایت به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص عناوین، شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزهای سازمان صداوسیما، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱) ۱۰ عنوان مجوز سازمان صداوسیما و سازمان‌های تابع آن به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها مطابق فهرست ‌ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان صداوسیما و سازمان‌های تابع آن، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۲ ) سازمان صداوسیما مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت برخط صادر نماید.

۳) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

 

۱۰ عنوان مجوز مربوط به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)

۱. مجوز رسانه آموزشی غیرقطعی

۲. مجوز رسانه آوا و نوا قطعی

۳. مجوز رسانه آموزشی قطعی

۴. مجوز رسانه نمایشی غیرقطعی

۵. مجوز رسانه خبری و اطلاع‌رسانی غیرقطعی

۶. مجوز رسانه نمایشی قطعی

۷. مجوز رسانه خبری و اطلاع‌رسانی قطعی

۸. مجوز کاربر محور غیرقطعی

۹. مجوز رسانه آوا و نوا غیرقطعی

۱۰. مجوز کاربر محور قطعی

 

هـ) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با عنایت به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص عناوین، شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱) ۸ عنوان مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های تابع آن به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها مطابق فهرست ‌ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های تابع آن، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۲) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت برخط صادر نماید.

۳) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

 

۸ عنوان مجوز مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱. مجوز ایجاد مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

۲. مجوز تأسیس انجمن‌های علمی کشور

۳. مجوز موافقت اصولی پارک علم و فناوری

۴. مجوز ایجاد مؤسسات آموزش عالی آزاد

۵. مجوز راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور

۶. مجوز تأسیس مؤسسات اعزام دانشجو

۷. مجوز ایجاد واحد پژوهشی

۸. مجوز برگزاری آزمون‌های زبان خارجی

 

و) [بند (و) به استناد نامه شماره ۸۰/۴۴۳۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ اضافه گردید.] تعهدنامه محضری از شرایط تمای مجوزهای کسب و کار در مواردی که مستند به قانون یا مصوبات هیأت‌وزیران نباشد، حذف می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ـ سید احسان خاندوزی

 

تصميم جلسه ۴۶۶ شوراي رقابت مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22496-24/03/1401

شماره ۲۳۲ ـ ۰۱ ـ ۱۰ ـ ص ـ ۱۴۰۱/۳/۸

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل و رئیس محترم هیأت‌مدیره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

بدین‌وسیله تصمیم جلسه ۴۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ در خصوص «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» (به شرح پیوست) ایفاد می‌گردد. خواهشمند است وفق ماده (۶۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تصمیم صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ـ سیدمحمدرضا سیدنورانی

 

تصمیم جلسه ۴۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰

در راستای ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع اختیارات شورای رقابت در تعیین مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و با عنایت به اینکه بازار تلفن ثابت توسط شورای رقابت بازاری انحصاری تشخیص داده شد. در اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون فوق‌الذکر، اعضای شورای رقابت به‌اتفاق آراء «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» را (به شرح ذیل) تصویب نمودند.

دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه مشترکین تلفن ثابت:

شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با رعایت آرای مربوط هیأت‌عمومی دیوان محترم عدالت اداری، و مقررات قانونی ذی‌ربط در جلسه ۴۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰، دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکین تلفن ثابت را به شرح زیر به تصویب رساند که جهت اجرا به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ابلاغ می‌گردد:

ماده (۱): تعاریف:

واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر تعریف می‌شوند:

۱ ـ ۱ ـ هزینه ماهانه: مجموعه هزینه ماهانه خدمت مکالمه صوتی هر خط تلفن ثابت توسط مشترک.

۲ ـ ۱ ـ خدمت مکالمه صوتی: مکالمات صوتی انجام‌شده توسط مشترک تلفن ثابت که شامل مکالمات درون شبکه (استانی، بین استانی) و برون شبکه (به مقاصد همراه و ثابت) و بین‌الملل می‌باشد.

۳ ـ ۱ ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.

ماده (۲): نحوه محاسبه سقف خدمات مکالمه صوتی ماهانه مشترکین تلفن ثابت به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

سایر مصوبات دهه سوم خرداد 1401-min

 

BV: سقف مبلغ ماهانه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت هر مشترک. (بدون احتساب استفاده از خدمات ارزش‌افزوده)

a: دقایق مکالمه‌ای که توسط کمیسیون معین می‌شود و می‌تواند برحسب نوع مشترک و مناطق شهری و روستایی تعیین شود.

ti: کل زمان مکالمات صوتی استفاده‌شده توسط مشترک درون شبکه (به تفکیک درون استانی، بین استانی، همراه) و برون شبکه و بین‌الملل مشترک را شامل می‌شود.

i: از عدد ۱ تا n متغیر و i = ۱ درون شبکه استانی، i = 2 درون شبکه بین استانی، i = 3 همراه خواهد بود.

ri: نرخ‌های مکالمه که برحسب i متغیر است و در این فرمول نرخ‌های مصوب کمیسیون ملاک است. r ۱ نرخ هر دقیقه مکالمه درون استانی است.

ماده (۳): رابطه (فرمول) موضوع ماده ۲ این دستورالعمل برای سال‌های بعد از سال ۱۴۰۰ با تأیید شورای رقابت به روش سقف قیمت (price cap) با تأکید بر کیفیت خدمات، بهره‌وری و تورم‌بخشی تعدیل خواهد شد. به منظور در دسترس بودن اطلاعات لازم برای محاسبه ضریب a، شرکت مخابرات موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات خود را محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی شده درج کند. اعمال مفاد این ماده منوط به گزارش مستند شرکت مخابرات و تأیید شورای رقابت است.

تبصره: هرگونه تعدیل سقف قیمتی منوط به رعایت مصوبات شورای رقابت و کمیسیون در خصوص بهبود فضای رقابت خواهد بود.

ماده (۴): مبالغ مربوط به عام (a) در فرمول فوق در صورتی از مشترکین قابل وصول است که با تصویب رکن ذیصلاح شرکت مخابرات ایران و رعایت مقررات مربوط از طریق تقسیم سود خالص به حساب اندوخته سرمایه‌ای شرکت منظور و صرفاً برای سرمایه‌گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص یابد. اعمال مفاد این ماده منوط به گزارش سازمان تنظیم مقررات مستند به صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران است.

ماده (۵): این دستورالعمل در ۵ ماده و یک تبصره و سه بند به تصویب رسیده و پس از ابلاغ به کمیسیون و شرکت مخابرات ایران لازم‌الاجرا است.

 

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

1046[توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد]

شماره ۲۴۴۵۵/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۳/۲۴

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۲۲۴۰/ت ۵۹۴۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸، موضوع: «اختصاص اعتبار به استانداری اصفهان برای مقابله با کم‌آبی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«علاوه بر مواد (۱۱) و (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشورـ مصوب ۱۳۶۶ ـ که هرگونه دخل و تصرف در درآمدها را با قطع‌نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن پس از واریز نمودن آن‌ها در حساب‌های خزانه‌داری کل منوط به حکم قانون می‌داند، نیز به موجب ماده (۶۰) قانون تنظیم (۲) که مقرّر می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی … باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…»، بنابراین، مجاز شدن استانداری اصفهان به دریافت ده هزار میلیارد ریال دیگر از محل منابع وصولی از صنایع پرآب‌بر و سایر منابع استانی و مصرف آن برای جبران اثرات ناشی از خشک‌سالی بر حقّابه داران زاینده‌رود، از این حیث که به جای مستند نمودن این شمار اقدامات به حکم قانون، مستند به مصوبه‌ای گردیده که کارگروه موصوف در آن دارای چنین اختیاری نبوده تا مجاز به تفویض آن به استانداری اصفهان گردد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

اصلاح مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغایرت‌های اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22498 – 26/03/1401

توضیح ضروری:

عطف به انتشار مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون «مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام ـ موضوع الحاق اراضی دولتی به محدوده شهر ایلام جهت اختصاص «قانون جهش تولید» در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۳۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ میزان الحاق اراضی دولتی در بندهای ۲ و ۳ به ترتیب (15.7 و 5.9) هکتار صحیح می‌باشد. مراتب جهت اطلاع به آگاهی می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

 

آيين‌نامه اجرايي هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‏هاي تابعه و آيين‌نامه مالي و معاملاتي دبيرخانه هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‏هاي تابعه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره 1 ۱۰۱۸ – ۱۴۰۱/۳/۲۹

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست “آیین‌نامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‏های تابعه” و همچنین “آیین‌نامه مالی و معاملاتی دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‏های تابعه” که به تصویب هیأت امنای محترم سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‏های تابعه و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‏گردد.

معاون وزیر و دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه ـ احمد خانی نوذری

 

هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، در اجرای ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) و ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی (مصوب ۱۳۸۸)، و همچنین مستند به تبصره‌های (۱) و (۳) ماده (۸) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی هیأت امناء را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین‌نامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه

تعاریف و اختصارات

ماده ۱ ـ عبارات و اصطلاحات زیر با تعاریف و معانی ذکرشده، در این آیین‌نامه به کار می‏رود.

۱ ـ قانون ساختار: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳).

۲ ـ ماده‌واحده: ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی (مصوب ۱۳۸۸).

۳ ـ هیأت امناء: هیأت امنا سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه تعریف‌شده در ماده (۱۷) قانون ساختار و ماده‌واحده.

۴ ـ وزیر: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵ ـ سازمان/ صندوق: سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سایر صندوق‌های بازنشستگی که در ذیل بند “ب” اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است.

۶ ـ دبیرخانه: دبیرخانه هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه.

۷ ـ قانون مدیریت‌: قانون مدیریت‌ خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶).

۸ ـ رئیس دبیرخانه: مشاور و رئیس دبیرخانه هیأت امناء.

۹ ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

 

ساختار و صلاحیت‌ هیأت امناء

ماده ۲ ـ هیأت امناء براساس ماده‌واحده و قانون ساختار، مرکب از تعداد (۹) نفر افراد واجد شرایط مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ شش نفر با پیشنهاد وزیر و تصویب شورای‌عالی.

ب ـ سه نفر باقی‌مانده، مطابق با جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۷) قانون ساختار.

تبصره ۱ ـ صدور احکام انتصاب افراد مقرر در بند (الف)، پس از تصویب شورای‌عالی و افراد مقرر در بند (ب)، بعد از اعلام و معرفی رسمی از سوی تشکل‌های قانونی (با رعایت تبصره (۲) این ماده) بر عهده رئیس هیأت امناء می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم وجود تشکل‌های قانونی سازمان‌یافته خدمات‌گیرندگان و یا مواردی که به دلیل معاذیر قانونی امکان فعالیت یا معرفی نماینده توسط آنان وجود نداشته باشد، انتخاب نماینده از بین خدمات‌گیرندگان مذکور بر عهده می‌باشد.

ماده ۳ ـ با توجه به تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ساختار و با رعایت بند (الف) و جزء (۱) بند (ب) ماده‌واحده، ریاست هیأت امناء بر عهده وزیر می‌باشد.

ماده ۴ ـ مدت عضویت اعضای هیأت امناء بر اساس قوانین و مقررات چهار سال می‌باشد. در صورت اتمام مدت عضویت و تا زمان تعیین اعضای جدید، اعضای فعلی کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

ماده ۵ ـ به استناد بند (ب) ماده‌واحده، هیأت امنای مذکور، علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی، در حکم هیأت امنای صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد نیز محسوب می‌گردد.

ماده ۶ ـ وظایف و اختیارات هیأت امناء، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ تصویب خط‌مشی‌ها و راهبردهای کلان سازمان/صندوق.

ب ـ تصویب برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان/صندوق.

ج ـ نصب و عزل و پذیرش استعفاء و یا تغییر پیش از موعد اعضای هیأت‌مدیره و هیأت نظارت سازمان/صندوق.

د ـ پیشنهاد نصب یا عزل و تغییر پیش از موعد مدیرعامل سازمان/صندوق به وزیر، جهت بررسی، تأیید و صدور حکم.

هـ ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و حق‌الزحمه اعضای هیأت نظارت، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

و ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان/صندوق.

ز ـ تصویب شاخص‌های عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهای پیشنهادشده از سوی هیأت‌مدیره سازمان/صندوق.

ح ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان سازمان/صندوق، به پیشنهاد هیأت‌مدیره.

ط ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه سازمان/ صندوق جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در مراجع قانونی ذی‌ربط.

ی ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات در حوزه بازنشستگی و تأمین اجتماعی با توجه به شاخص‌های مربوطه، جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در مراجع قانونی ذی‌ربط.

ک ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست ادغام یا تجمیع سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی غیرتابعه هیأت امناء در سازمان/صندوق و چگونگی انجام آن، در چارچوب قوانین و مقررات.

ل ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی توسط هیأت‌مدیره، هیأت نظارت سازمان/صندوق، رئیس یا اعضاء هیأت امناء، شورای‌عالی، دبیرخانه هیأت امناء و دستگاه‌های ذی‌ربط، در چارچوب این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط.

م ـ انتخاب نمایندگان هیأت امناء جهت حضور در هیأت‌ها، کمیسیون‌ها، مجامع، کارگروه‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط.

ن ـ بررسی و تصویب برنامه‌وبودجه و تشکیلات کلان دبیرخانه هیأت امناء.

س ـ اتخاذ تصمیمات مورد نیاز برای اعمال بهینه مدیریت کلان در سازمان/صندوق.

ع ـ سایر وظایف و اختیارات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه و اساسنامه سازمان/صندوق.

ماده ۷ ـ انتخاب نمایندگان هیأت امناء در هیأت‌ها، کمیسیون‌ها، مجامع، کارگروه‌های مستقر در سازمان/صندوق و یا سایر مراجع ذی‌ربط (خارج از تشکیلات مقرر در دبیرخانه) از بین افراد متخصص و با تجربه، با پیشنهاد اعضا یا دبیر و تصویب هیأت امناء صورت می‌گیرد.

تبصره: از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، عضویت افراد جدید بر اساس موارد تفویض‌شده قبلی ممنوع می‏باشد. لیکن استمرار عضویت افراد انتخاب‌شده، تا زمان انتخاب اعضای جدید (مطابق با این ضوابط) ادامه خواهد داشت.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات رئیس هیأت امناء، به شرح مقرر در قوانین و مقررات و اساسنامه سازمان/صندوق، مفاد این آیین‌نامه و اختیارات و مأموریت‌های محوله و یا تفویضی از سوی هیأت امناء، شورای‌عالی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح و همچنین اختیارات مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ساختار، می‌باشد.

ماده ۹ ـ هیأت امناء، در حضور رئیس هیأت امناء و حداقل هر ماه یک‌بار جلسه خواهد داشت.

تبصره ۱ ـ جلسات هیأت امناء با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از اعضاء، معتبر می‌باشد.

تبصره ۲ ـ ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیأت امناء به هر یک از ارکان و مدیریت‌های ذی‌ربط سازمان/صندوق و در صورت ضرورت به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن، بر عهده دبیر می‌باشد.

تبصره ۳ ـ چنانچه سه عضو هیأت امنا، پیشنهاد برگزاری جلسه فوق‌العاده داشته باشند، پس از تأیید رییس هیأت امناء، جلسه برگزار می‏شود.

تبصره ۴ ـ میزان حق‌الزحمه اعضای هیأت امناء، متناسب با میزان مشارکت، هر ساله توسط رئیس هیأت امناء تعیین و از محل اعتبارات دبیرخانه پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ اعضای هیأت امناء، هیأت‌مدیره سازمان/صندوق و یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند در صورت ارائه پیشنهاد برای طرح در هیأت امناء، دلایل توجیهی، مستندات و گزارش‌های مربوطه را جهت بررسی و اعلام‌نظر کارشناسی به رییس هیأت امنا، به دبیرخانه ارایه نمایند.

ماده ۱۱ ـ اعضای هیأت‌مدیره و هیأت نظارت سازمان/صندوق، به تعداد و شیوه مقرر در بندهای (ب) و (د) ماده (۱۷) قانون ساختار و اساسنامه مربوطه (حسب مورد)، توسط هیأت امناء انتخاب خواهند شد. عزل و پذیرش استعفاء و یا تغییر پیش از موعد آنان نیز به ترتیب مقرر در این ماده می‌باشد.

ماده ۱۲ ـ مطابق با بند (ج) ماده‌واحده، نصب و عزل مدیرعامل سازمان/صندوق، به پیشنهاد هیأت امناء و تأیید و صدور حکم توسط وزیر صورت می‏گیرد.

تبصره ـ مطابق با بند (ج) ماده‌واحده، در صورت ضرورت، وزیر می‏تواند حداکثر برای مدت شش ماه برای سازمان/صندوق، سرپرست منصوب نماید.

ماده ۱۳ ـ دبیرخانه موظف است پس از تأیید هیأت امنا، صلاحیت افراد پیشنهادی جهت عضویت در هیأت‌مدیره و هیأت نظارت سازمان/ صندوق را از مراجع بالادستی استعلام و پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل تصویب، به هیأت امناء اعلام نماید.

 

دبیر و تشکیلات دبیرخانه هیأت امناء

ماده ۱۴ ـ دبیر هیأت امناء ـ به عنوان بالاترین مقام دبیرخانه ـ به پیشنهاد رئیس، تأیید اعضا و صدور حکم توسط رئیس هیأت امناء منصوب و عهده‌دار انجام وظایف و اختیارات مربوطه، به شرح مقرر در این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ وظایف و اختیارات دبیر هیأت امناء، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ نظارت، هدایت، راهبری کلان و حصول اطمینان از انجام وظایف دبیرخانه.

ب ـ دعوت از اعضاء هیأت امناء جهت حضور در جلسه و تدوین دستور جلسات.

د ـ ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیأت امناء.

ه ـ ارائه پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه به هیأت امناء.

و ـ انتصاب رئیس دبیرخانه پس از تأیید رئیس هیأت امناء.

ز ـ انجام سایر موضوعاتی که در این آیین‌نامه بر عهده دبیر قرار گرفته است یا توسط هیأت امناء یا رئیس هیأت امناء ارجاع می‌گردد.

تبصره ـ دبیر می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود (به استثناء بند “الف” و “و”) را به رئیس دبیرخانه تفویض نماید. این تفویض رافع مسئولیت دبیر در برابر هیأت امناء نمی‌باشد.

ماده ۱۶ ـ به منظور تهیه و تدوین راهبردهای کلان، بسته‏های سیاستی، انجام امور کارشناسی و تخصصی در موضوعات مرتبط، انجام مکاتبات و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هیأت امناء، ابلاغ مصوبات و تصمیمات هیأت امناء و پیگیری اجرای آن‌ها و ایفای سایر وظایف اداری، “دبیرخانه”، تشکیل می‌گردد و عهده‌دار انجام وظایف و اختیارات مربوطه به شرح مقرر در این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ وظایف دبیرخانه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ تهیه و تدوین راهبردهای کلان و بسته‌های سیاستی سازمان/صندوق جهت ارائه به هیأت امناء.

ب ـ انجام امور کارشناسی و بررسی‌های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط.

ج ـ تشکیل و اداره جلسات کارگروه‌ها، کمیته‌ها و نشست‌های تخصصی با سازمان‌/صندوق‌ و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

د ـ مستندسازی گزارشات و تصمیمات متخذه و عنداللزوم ارسال به مراجع ذی‌ربط و ارکان سازمان‌/صندوق‌.

هـ ـ بررسی پیشنهادات واصله و ارائه گزارشات تخصصی به هیأت امناء.

و ـ پیگیری اجرای تصمیمات و مصوبات هیأت امناء.

ز ـ تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان/صندوق جهت ارائه به هیأت امناء و انجام ارزیابی پس از تصویب شاخص‏ها و ارائه گزارش دوره‏ای به هیأت امناء.

ح ـ تدوین شاخص‌ها و طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران (هیأت‌مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت) سازمان/ صندوق‌ جهت ارائه به هیأت امناء و انجام ارزیابی پس از تصویب شاخص‏ها و مدل و ارائه گزارش دوره‏ای به هیأت امناء.

ط ـ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات موضوعه و ارائه پیشنهاد به هیأت امناء جهت اتخاذ تصمیم یا تصویب در مراجع ذی‌ربط.

ی ـ تدوین پیش‌نویس مصوبات هیأت امناء و ارسال مستندات برای اعضای هیأت امناء.

ک ـ حفظ و حراست از اسناد، اموال، تجهیزات و دارایی‌های دبیرخانه.

ل ـ تهیه و ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه به هیأت امناء به‌صورت سالانه یا موردی.

م ـ انعقاد یا لغو قرارداد خرید خدمات با اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ن ـ به‌کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز در دبیرخانه و لغو و خاتمه همکاری یا مأموریت آنان (حسب مورد).

س ـ افتتاح، تجمیع یا بستن هرگونه حساب و انجام سایر عملیات بانکی مورد نیاز به نام دبیرخانه در هر یک از بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.

ع ـ اطلاع‌رسانی اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده (با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اسناد طبقه‌بندی‌شده).

ف ـ تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی مورد نیاز دبیرخانه.

ص ـ نمایندگی هیأت امناء در برابر مراجع اداری، قانونی و قضایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، با حق توکیل به غیر.

ق ـ انجام سایر موضوعاتی که در این آئین‌نامه بر عهده دبیرخانه قرار گرفته است و یا توسط رئیس هیأت امناء یا دبیر ارجاع می‌گردد.

ماده ۱۸ ـ به منظور تسهیل در انجام وظایف دبیرخانه، دبیر با هماهنگی رئیس هیأت امناء، یک نفر واجد صلاحیت، از بین افراد متخصص و باتجربه، با حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی ارشد را به مدت چهار سال، به عنوان “مشاور و رئیس دبیرخانه هیأت امناء”، تعیین و منصوب می‌نماید. رئیس دبیرخانه مکلف است در حدود وظایف مقرر در ماده (۱۷) این آئین‌نامه و اختیارات تفویض شده از سوی دبیر، اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده ۱۹ ـ رئیس دبیرخانه از نظر شأن اداری، دریافت حقوق و مزایا و سایر موارد، هم‌طراز معاونین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‏شود. هم‌طرازی سایر مدیران و پست‌های سازمانی دبیرخانه متناسب با هم‌طرازی تعریف‌شده برای رئیس دبیرخانه، به پیشنهاد رئیس دبیرخانه و تأیید دبیر هیأت امناء تعیین می‌شود.

ماده ۲۰ ـ هیأت امناء و دبیرخانه، در مجموع دارای استقلال مالی و اداری و شخصیت حقوقی واحد می‌باشند. به‌منظور تحقق این ماده، پیشنهاد لازم توسط دبیرخانه تهیه و پس از تصویب هیأت امناء اجرایی خواهد شد.

تبصره: آئین‌نامه‌ مالی و معاملاتی دبیرخانه، ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب پیشنهاد فوق، توسط دبیر تهیه و جهت تصویب به هیأت امناء ارائه خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ بودجه سالانه جهت اداره دبیرخانه و سهم هر سازمان/ صندوق‌ از آن، با پیشنهاد دبیر و تصویب هیأت امناء، تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ ـ سازمان/صندوق مکلف است ضمن درج اعتبارات موضوع این ماده در بودجه پیشنهادی خود، نسبت ‌به تخصیص و پرداخت کامل سهم خود، در مواعد و با ترتیبات اعلامی دبیرخانه اقدام نماید.

ماده ۲۲ ـ وظایف مرتبط با حفاظت پرسنلی در دبیرخانه با هماهنگی مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود.

ماده ۲۳ ـ انجام وظایف “دبیرخانه هیأت امناء صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز” نیز مطابق با اساسنامه مربوطه و به شرح احکام مقرر در این آئین‌نامه، بر عهده دبیرخانه می‌باشد. سهم صندوق مذکور از بودجه سالانه دبیرخانه به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت امنای این صندوق تعیین خواهد شد. صندوق یادشده مکلف است ضمن درج اعتبارات موضوع این ماده در بودجه خود، نسبت ‌به تخصیص و پرداخت کامل آن، در مواعد و با ترتیبات اعلامی دبیرخانه اقدام نماید.

تبصره: سایر “سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی” که در آینده اداره وظایف “دبیرخانه هیأت امنای آن‌ها” بر عهده دبیرخانه قرار می‌گیرند نیز مشمول مفاد این حکم می‌باشند.

ماده ۲۴ ـ به منظور برقراری ارتباط و تعامل لازم با شورای‌عالی، حسب تشخیص وزیر، ارائه خدمات علمی و تخصصی به دبیرخانه شورای‌عالی یادشده، توسط دبیرخانه قابل انجام است.

ماده ۲۵ ـ ساختار سازمانی و تشکیلات کلان دبیرخانه با پیشنهاد دبیر و‌ تصویب هیأت امناء اجرایی خواهد شد.

 

کارگروه‏های دبیرخانه

ماده ۲۶ ـ جهت بررسی تخصصی موضوعات و انتقال مباحث کارشناسی به اعضای هیأت امناء، به‌منظور فراهم شدن امکان اخذ تصمیم دقیق و کارشناسانه در جلسات هیأت امناء، پنج کارگروه تخصصی به شرح زیر در دبیرخانه تشکیل می‏شود:

۱ ـ کارگروه بیمه‌ اجتماعی و محاسبات آکچوئری.

۲ ـ کارگروه بهداشت و درمان.

۳ ـ کارگروه حسابرسی و بودجه.

۴ ـ کارگروه اقتصادی و سرمایه‌گذار‌ی.

۵ ـ کارگروه فرهنگی و اجتماعی.

تبصره ۱ ـ رئیس هر کارگروه، در اولین جلسه، از بین اعضای کارگروه انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دبیر هر کارگروه از بین افراد واجد شرایط تحصیلی، تخصصی و تجربه لازم، به صورت موظف یا غیرموظف، توسط رئیس دبیرخانه، انتخاب و منصوب می‌گردد.

تبصره ۳ ـ در مواردی که موضوعات مورد بررسی، با وظایف دو یا چند کارگروه مندرج در این ماده مرتبط باشد، مراتب جهت انجام بررسی‌های لازم به کارگروه تلفیق ـ متشکل از نمایندگان کارگروه‌های مذکور ـ ارجاع می‌شود.

تبصره ۴ ـ هر یک از اعضای هیأت امناء، نماینده/ نمایندگان خود را از بین افراد مجرب و متخصص و آشنا به موضوعات تخصصی جهت عضویت و شرکت در جلسات کارگروه‌ها به دبیرخانه معرفی می‌نمایند. نماینده/نمایندگان مذکور صرفاً واجد وصف کارشناسی بوده و علاوه بر مشارکت فعال در مذاکرات، تصمیم‏سازی‏ها و انجام وظایف محوله، همکاری و هماهنگی لازم را با دبیرخانه معمول می‌نمایند.

تبصره ۵ ـ در صورت فوت، حجر، استعفاء یا ناتوانی هر یک از نمایندگان اعضای هیأت امناء در انجام وظایف مربوطه یا غیبت بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب (بدون عذر موجه) در جلسات کارگروه‌ها و سایر جلسات مربوطه، (به تشخیص رئیس دبیرخانه و تأیید دبیر)، رئیس دبیرخانه پیشنهاد جایگزینی و تغییر نماینده را به عضو ذی‌ربط هیأت امناء منعکس می‎نماید.

تبصره ۶ ـ حق‌الزحمه نمایندگان مذکور، به‌صورت حق جلسه، توسط دبیر هیأت امناء تعیین و از محل اعتبارات دبیرخانه، قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۲۷ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در تمامی جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های دبیرخانه، مبتنی بر رعایت اصول زیر می‌باشد و تمامی اعضاء و شرکت‌کنندگان در جلسات مکلف به رعایت آن می‌باشند:

الف ـ بررسی و اظهارنظر تخصصی و کارشناسی در مسائل مطروحه، در چارچوب قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی مربوطه.

ب ـ رعایت اصول و موازین قانونی حاکم بر نظام جامع تأمین اجتماعی در بررسی و اظهارنظر، نظیر اصول و سیاست‌های ساختاری، مالی، اقتصادی و اجرایی مقرر در قانون ساختار.

ج ـ ارتقاء سطح دانش، حفظ کـیفیت و کمیت مطلوب در انجام امور.

د ـ مسئولیت‌پذیری، صداقت، رازداری، امانت‏داری و وجدان کاری.

هـ ـ روحیه مشورت‌پذیری، مشـارکت، همکاری و تعامل با دیگران، مهارت خودکنترلی، صبر، عدالت و انصاف در بررسی و اظهارنظر.

و ـ دقت و سرعت لازم در بررسی موضوعات و داشتن روحیه خلاقیت و نوآوری.

ز ـ وقت‌شناسی، نظم و رعایت ادب، نزاکت، آراستگی و پوشش مناسب اداری.

ماده ۲۸ ـ شروع رسیدگی به موضوعات در کارگروه‌های تخصصی، با ارجاع رئیس دبیرخانه خواهد بود.

ماده ۲۹ ـ جلسات کارگروه‏ها با دعوت از همه اعضاء و با حضور حداقل ۴ نفر از نمایندگان اعضای هیأت امناء رسمیت می‏یابد.

تبصره ـ حسب مورد و جهت ارائه نظرات مشورتی، حضور سایر اشخاص متخصص و صاحب‌نظر در کارگروه‌های مربوطه، با نظر رئیس دبیرخانه بلامانع است.

ماده ۳۰ ـ اداره جلسات کارگروه‌های تخصصی بر عهده رئیس و در غیاب وی بر عهده دبیر کارگروه مربوطه خواهد بود.

ماده ۳۱ ـ اعضای هیأت‌مدیره، هیأت نظارت، مدیرعامل سازمان/ صندوق (یا نماینده ایشان) مکلفند در صورت دعوت دبیرخانه در جلسات کارگروه‌ها و دبیرخانه شرکت نموده و مستندات و توضیحات لازم را ارائه نمایند. در صورت امتناع افراد از حضور در جلسه، دبیرخانه می‌تواند نسبت به خروج موضوع از دستور کار و یا تمدید جلسه اتخاذ تصمیم نماید.

 

نیروی انسانی مأمور به دبیرخانه

ماده ۳۲ ـ سازمان/ صندوق می‏تواند با درخواست دبیرخانه، کارکنان خود را با تعیین محل خدمت، در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

تبصره ـ حقوق و مزایای مستمر کارکنان فوق‌الذکر چنانچه بیش از دو سال متوالی به صورت موظف در سمت‌های مدیریتی دبیرخانه مشغول به کار بوده و سابقه خدمت قابل قبول آنان حداقل ده سال تمام و عملکرد ایشان مورد رضایت دبیرخانه باشد، پس از پایان‌کار در دبیرخانه و بازگشت به سازمان/صندوق متبوع، حداقل معادل رقم ریالی آخرین حکم کارگزینی ایشان در زمان همکاری با دبیرخانه خواهد بود.

ماده ۳۳ ـ با تشخیص و اعلام نیاز دبیرخانه به خدمات نیروهای سایر دستگاه‌های اجرایی، سازمان/ صندوق می‏تواند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به پذیرش مأموریت ایشان با تعیین محل خدمت در دبیرخانه اقدام نماید.

ماده ۳۴ ـ به‌کارگیری افراد بازنشسته در دبیرخانه، به صورت قرارداد همکاری ساعتی و با رعایت الزامات قانونی مقرر در بخش دولتی و مفاد این آیین‌نامه ممکن می‌باشد.

 

سایر مقررات

ماده ۳۵ ـ هیأت نظارت مکلف است گزارشات نظارتی در چارچوب قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه سازمان/صندوق ذی‌ربط را در مواعد مقرر به دبیرخانه و یا به‌صورت مستقیم به اعضای هیأت امناء منعکس نماید. دبیرخانه موظف است موضوع را بررسی و به هیأت امناء منعکس نماید.

ماده ۳۶ ـ سازمان/صندوق و یا ارکان مدیریتی و کارشناسی آن، چنانچه به موجب قوانین و مقررات، مصوبات هیأت امناء و یا در راستای انجام وظایف دبیرخانه، مکلف به ارائه گزارش به دبیرخانه و یا هیأت امناء باشند، موظفند در مواعد تعیین‌شده نسبت به ارسال گزارش اقدام نمایند.

ماده ۳۷ ـ رئیس دبیرخانه مکلف است اقدامات لازم و مناسب را در خصوص مدیریت تعارض منافع در دبیرخانه با سازمان/صندوق، به عمل آورد.

ماده ۳۸ ـ حمایت حقوقی و قضایی از اعضای هیأت امناء و نمایندگان آنان، دبیران کارگروه‌های تخصصی، کارکنان، مشاوران و مأمورین شاغل در دبیرخانه، در رابطه با انجام وظایف محوله در حدود این آئین‌نامه، توسط دبیرخانه و با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مربوطه، متناسب با احکام مقرر در آئین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی (تصویب‏نامه شماره ۸۶۲۸۹/ت ۵۵۸۱۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ هیأت‌وزیران)، قابل انجام است.

ماده ۳۹ ـ چنانچه در اجرای هر یک از مواد این آئین‌نامه برای اداره امور دبیرخانه، ابهام، اجمال و یا اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، موضوع از هیأت امنا استفسار خواهد شد.

ماده ۴۰ ـ این آیین‌نامه با (۴۰) ماده و (۲۰) تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ به تصویب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد. آئین‌نامه اجرایی سابق، از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه نسخ می‌گردد.

آیین‌نامه مالی و معاملاتی دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه

هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‏های تابعه، در اجرای تبصره ذیل ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی هیأت امنا (مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۱۳) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دبیرخانه را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی ذکرشده به کار می‌رود:

۱ ـ هیئت‌امنا: هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه که بر اساس قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت‌ خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (مصوب اسفند ۱۳۸۸) تشکیل می‌شود.

۲ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی هیئت‌امنا مصوب یکصد و هفدهمین جلسه هیأت امنا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳.

۳ ـ دبیرخانه: دبیرخانه هیئت‌امنا که طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی تشکیل و طی شماره شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۹۰۴۹۳ در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است.

۴ ـ دبیر: دبیر هیئت‌امنا که طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه منصوب می‌شود.

۵ ـ رییس: مشاور و رییس دبیرخانه که طبق ماده ۱۸ آیین‌نامه منصوب می‌شود.

۶ ـ کمیسیون معاملات: کمیسیون معاملات دبیرخانه که به ریاست رییس و با عضویت معاون اداری، مالی و پشتیبانی، معاون نظارت و ارزیابی، مدیر مالی و مدیر اداری دبیرخانه برگزار می‌شود.

ماده ۲ ـ دبیرخانه دارای استقلال اداری و مالی بوده و موظف است کلیه عملیات مالی خود را بر اساس مفاد این آیین‌نامه انجام دهد.

ماده ۳ ـ سال مالی دبیرخانه یک سال کامل هجری شمسی است که از اول فروردین‌ماه هر سال شروع شده و در پایان همان سال خاتمه می‌یابد. به‌استثنای سال اول که از تاریخ ثبت دبیرخانه آغاز و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد.

ماده ۴ ـ حساب‏های بانکی دبیرخانه به تشخیص رئیس دبیرخانه و با رعایت مقررات مربوطه افتتاح و با امضای توأمان دبیر هیئت‌امنا و رئیس دبیرخانه همراه با مهر دبیرخانه معتبر بوده و قابلیت برداشت خواهد داشت.

ماده ۵ ـ کلیه نامه‏های اداری، قراردادهای همکاری نیروی انسانی، اسناد، اوراق تعهدآور و قراردادهای در سطح معاملات کوچک و متوسط (به استثنای حساب‏های بانکی موضوع ماده ۴ فوق) با امضای رییس دبیرخانه همراه با مهر دبیرخانه معتبر بوده و اسناد، اوراق تعهدآور و قراردادهای در سطح معاملات بزرگ با امضای توأمان دبیر هیئت‌امنا و رئیس دبیرخانه همراه با مهر دبیرخانه معتبر خواهد بود.

ماده ۶ ـ بودجه دبیرخانه، برنامه مالی دبیرخانه برای یک سال مالی است که مطابق با ماده ۲۱ آیین‌نامه و بر اساس برنامه‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی تهیه شده و حاوی پیش‌بینی منابع مالی و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیات و فعالیت‌ها به‌منظور تحقق سیاست‌ها و اهداف‌ دبیرخانه می‌باشد.

تبصره: بودجه مانده مصرف نشده سنوات قبل به‌عنوان منابع سال جاری محسوب می‌شود.

ماده ۷ ـ منابع مالی دبیرخانه شامل وجوهی است که با توجه ‌به ماده ۲۱ آیین‌نامه و تبصره ذیل آن، تحت‌عنوان بودجه سالانه به حساب دبیرخانه واریز می‏شود.

ماده ۸ ـ مصارف مالی عبارت است از مصرف اعتبارات مصوب تخصیص داده‌شده در قبال انجام تعهد یا عناوین مشابه که طبق مقررات مربوطه پرداخت می‏شود.

ماده ۹ ـ صورت‌های مالی دبیرخانه طبق اصول و استاندارهای حسابداری، به صورت سالانه تهیه و پس از تأیید رئیس و دبیر، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به هیئت‌امنا ارائه خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ روش حسابداری دبیرخانه تعهدی بوده و رعایت کلیه الزامات و استانداردهای حسابداری ضروری است.

ماده ۱۱ ـ انجام معاملات در چارچوب بودجه مصوب، با رعایت مقررات و براساس حدنصاب معاملات سالانه که توسط هیأت‌وزیران تصویب و اعلام می‏گردد، به شرح زیر انجام می‏شود:

الف) معاملات کوچک: با اخذ استعلام بهای شفاهی و حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دبیرخانه، با تأیید رییس.

ب) معاملات متوسط: با اخذ حداقل سه استعلام بهای کتبی و حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دبیرخانه، با تصویب کمیسیون معاملات.

ج) معاملات بزرگ: با برگزاری و رعایت تشریفات مناقصه/مزایده، با تصویب کمیسیون معاملات و تأیید دبیر.

تبصره: ترک تشریفات مناقصه/مزایده پس از طرح در کمیسیون معاملات، با ارائه گزارش توجیهی توسط رییس، تأیید دبیر و تصویب رییس هیئت‌امنا امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ به منظور پرداخت هزینه‏های ضروری و اجتناب‌ناپذیر و جلوگیری از ایجاد وقفه در امور دبیرخانه، تا سقف دو برابر مبلغ معاملات کوچک و بر اساس دستورالعمل مربوطه، تنخواه در اختیار تنخواه‏دار دبیرخانه قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۳ ـ به منظور حفظ و صیانت از اموال و دارایی‏ها و تحویل، تحول و تنظیم حساب‏های اموال منقول و غیرمنقول دبیرخانه، یک نفر از همکاران دبیرخانه، به‌عنوان امین اموال، توسط رییس منصوب و وظایف محوله طبق دستورالعمل مربوطه را انجام خواهد داد.

ماده ۱۴ ـ دستورالعمل‏های مرتبط با مواد این آئین‌نامه با پیشنهاد رییس و تأیید دبیر، لازم‏الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ این آیین‌نامه در ۱۵ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ به تصویب هیئت‌امنا رسیده و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و هرگونه تغییر و اصلاح آن منوط به تصویب هیئت‌امنا می‏باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/21 لغایت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     مصوبات بیست و…

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…
keyboard_arrow_up