سایر مصوبات دهه سوم مرداد ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/05/21 لغایت 1401/05/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

 آيين‌نامه استخدام کارکنان قراردادي ماده ۱۳ اساسنامه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
آیین‌نامه حفاظت و مرمت يادمان‌هاي دفاع مقدس
آیین‌نامه ساماندهي فعالیت‌های پژوهشي و آموزشی دفاع مقدس
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
اصلاحيه قانون انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
آیین‌نامه اجرايي دفاتر و کانون خدمات الکترونيک قضايي
اصلاحيه قانون سند الحاقي (پروتکل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقت‌نامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجري شمسي (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه و سند الحاقي (پروتکل) آن

آيين‌نامه استخدام کارکنان قراردادي ماده ۱۳ اساسنامه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22545 – 24/05/1401

شماره 458/576 – ۱۴۰۱/۵/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام برابر ماده ۲ و بند (ز) ماده ۷ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، یک نسخه از “آیین‌نامه استخدام کارکنان قراردادی ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس” مشتمل بر ۳۹ ماده و ۱۷ تبصره که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به تصویب هیئت‌امنای بنیاد رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیاد ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

 

آیین‌نامه استخدام کارکنان قراردادی ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده ۱ ـ این آیین‌نامه در اجرای مفاد بند “ج” ماده “۹” و بند “ب” ماده “۱۳” اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ مقام معظم فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مبنی بر این‌که “بنیاد در صورت نیاز می‌تواند از خدمات کارشناسان و متخصصین (علمی ـ تجربی) به صورت (قراردادی) استفاده نماید.” تهیه و تدوین گردیده است.

ماده ۲ ـ تعاریف:

الف ـ بنیاد: در این آیین‌نامه منظور بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و واحدهای سازمانی تابعه می‌باشد.

ب ـ استخدام: عبارت از گزینش افراد واجد صلاحیت برای تصدی در مشاغلی که به موجب قرارداد مکلف به انجام آن می‌گردند.

ج ـ قراردادی: فردی است که با استناد به بند “ب” ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد و برای انجام خدمات کارشناسی و تخصصی (علمی ـ تجربی) به صورت قراردادی به‌کارگیری می‌شود.

د ـ مجوز استخدام: عبارت از ابلاغ دستور کتبی مقامات ذیصلاح برای استخدام کارکنان قراردادی که در حدود مقررات مربوط صادر می‌شود.

ه ـ انتصاب: عبارت از واگذاری یکی از شغل‌های قابل تصدی بنیاد به کارکنان قراردادی.

و ـ شغل: عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مشخصی که از طرف بنیاد به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.

 

فصل دوم ـ نحوه استخدام

ماده ۳ ـ شرایط استخدام:

۱ ـ اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی “ص”، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.

۲ ـ اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۳ ـ التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی

۴ ـ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی

۶ ـ نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های اسلامی و غیراسلامی، التقاطی، الحادی و غیرقانونی.

۷ ـ داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال سن (مدت خدمت سربازی به حداکثر سن اضافه می‌شود در مورد کارکنان دارای سابقه خدمت قبلی در بنیاد، مدت خدمت قبلی آنان نیز به حداکثر سن اضافه می‌شود. در موارد استثناء بنا به تصویب کمیته تأمین نیروی انسانی حداکثر سن قابل تعدیل است).

۸ ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان (در مورد دارندگان معافیت پزشکی، این افراد باید توان انجام شغلی که برای آن شغل استخدام خواهند شد را برابر تأییدیه مراکز درمانی نیروهای مسلح داشته باشند).

۹ ـ نداشتن تعهد خدمتی قانونی به سایر سازمان‌ها و نهادها.

۱۰ ـ داشتن حداقل سه ماه سابقه عضویت در بسیج.

۱۱ ـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر و یا محرومیت از خدمات دولتی.

۱۲ ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

۱۳ ـ داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز، برابر تأییدیه مراکز درمانی نیروهای مسلح.

تبصره: جانبازان در صورت توانایی انجام شغل موردنیاز، مستثنی می‌باشند.

۱۴ ـ داشتن حُسن شهرت و عدم سوءسابقه

۱۵ ـ داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی مورد نیاز بنیاد، برابر مشاغل مندرج در ساختار و سازمان بنیاد (جهت تصدی شغل موردنظر).

تبصره ۱: در شرایط مساوی، اولویت استخدام با ایثارگران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شامل: فرزندان شهدای معظم، جانبازان، آزادگان، رزمندگان دارای حداقل شش ماه حضور در جبهه، نیروهای مسلح و افراد درجه یک تحت تکفل آنان می‌باشد.

تبصره ۲: استخدام اشخاصی که در اجرای مقررات پاک‌سازی و بازسازی یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر قوانین و مقررات انضباطی و کیفری مشابه به انفصال دائم یا اخراج محکوم شده یا بشوند در بنیاد و سازمان‌های تابعه و وابسته ممنوع است.

تبصره ۳: استخدام اشخاصی که به دلیل احکام قضایی، رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع مشابه یا نداشتن صلاحیت‌های لازم برای ادامه خدمت به صورت پیش از موعد بازنشسته شده‌اند، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۴: هرگونه استخدام افراد قبل از تأیید کمیته تأمین نیروی انسانی و طی مراحل گزینش، ممنوع است.

ماده ۴ ـ کمیته تأمین نیروی انسانی

 کمیته‌ای است که مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص جذب و به‌کارگیری کارکنان مشمول این آیین‌نامه را به عهده دارد.

 دبیرخانه این کمیته در نیروی انسانی بنیاد، فعال می‌گردد و معاون نیروی انسانی دبیر کمیته مذکور می‌باشد.

الف ـ اعضای کمیته تأمین نیروی انسانی:

۱ ـ جانشین رئیس بنیاد (رئیس)

۲ ـ معاون هماهنگ‌کننده بنیاد (عضو دائم)

۳ ـ معاون نیروی انسانی (دبیر و عضو دائم)

۴ ـ معاون طرح و برنامه‌وبودجه (عضو دائم)

۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات بنیاد (عضو دائم)

۶ ـ رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد (عضو دائم)

۷ ـ معاون/رئیس/مدیر رده به‌کارگیرنده فرد موردنظر (بنا به تشخیص رئیس کمیته)

ب ـ وظایف کمیته تأمین نیروی انسانی:

۱ ـ تعیین راهکارها و هماهنگی لازم به منظور تأمین نیروی انسانی بنیاد.

۲ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه.

۳ ـ تشخیص ضرورت استخدام اشخاص موردنظر و تأیید صلاحیت‌های آنان در چارچوب ماده (۳) این آیین‌نامه.

۴ ـ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش یا کاهش نیروی انسانی و تمدید قرارداد مشمولین این آیین‌نامه.

۵ ـ رعایت مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های تخصصی بر اساس ابلاغیه‌های ستاد کل نیروهای مسلح.

۶ ـ رسیدگی و پاسخگویی به شکایات متقاضیان.

تبصره: مصوبات کمیته تأمین نیروی انسانی پس از تأیید رئیس بنیاد قابل‌اجرا می‌باشد.

ماده ۵ ـ تحصیلات:

 استخدام در بنیاد بر اساس مدارک تحصیلی یا تخصص و مهارت‌های فنی و تجربی صورت می‌پذیرد:

الف: بر اساس مدارک تحصیلی: مدرک تحصیلی قابل‌قبول و مورد نیاز بنیاد با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر.

ب: بر اساس تخصص و مهارت‌های فنی و تجربی: داشتن تخصص و مهارت فنی موردنیاز بنیاد با حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره دوم متوسطه (دیپلم) و بالاتر.

ماده ۶ ـ تأمین نیروی انسانی پایور از بین مشمولین این آیین‌نامه

الف: در صورت صدور مجوز ستاد کل نیروهای مسلح و نیاز بنیاد، کارکنان مشمول این آیین‌نامه که برابر ضوابط و مقررات واجد شرایط استخدام در کادر ثابت یا پیمانی باشند، برای سیر مراحل گزینش و استخدام به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می‌شوند.

ب: تبدیل قرارداد کارکنان بنیاد از “خرید خدمت ماده ۲۴ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” به “قراردادی ماده ۱۳” بنا به درخواست کتبی فرد و موافقت کمیته تأمین نیروی انسانی بلامانع است.

 

فصل سوم ـ سازمان‌دهی و ارزشیابی

ماده ۷ ـ سازمان‌دهی

الف: سازمان‌دهی اشخاص استخدام‌شده برابر این آیین‌نامه در مشاغل تخصصی و بر مبنای ساختار و سازمان ابلاغی و پس از احراز شرایط شغل و شایستگی‌های لازم انجام می‌گردد.

ب: دستورالعمل ارزشیابی و ترفیع حقوقی کارکنان قراردادی ماده ۱۳ مشمول این آیین‌نامه ظرف مدت یک ماه توسط معاونت نیروی انسانی تهیه و پس از تصویب در کمیته تأمین نیروی انسانی (موضوع ماده ۴) و تأیید رئیس بنیاد ابلاغ شود.

ماده ۸ ـ ترفیع حقوقی

به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی کارکنان، هرساله پس از انجام ارزشیابی عملکرد ایشان، در صورت کسب نمره کارایی سالانه و رضایت از نحوه خدمت مستخدم، معادل ۰/۰۲ پایه حقوق فرد، در حقوق اش اعمال خواهد شد.

مثال: در سال ۱۴۰۱ 120000= 0/02* 56000000

ماده ۹ ـ مدت و ضوابط تمدید قرارداد

الف: مدت آزمایشی: مدت استخدام آزمایشی این اشخاص از یک ماه تا سه ماه بوده و پس از آن در صورت داشتن عملکرد مناسب و نیاز بنیاد، به تشخیص کمیته تأمین نیروی انسانی، برابر دستورالعمل بند ب این ماده، قرارداد آنان به صورت سالیانه (در ابتدای هر سال) قابل تمدید خواهد بود.

ب: تمدید قرارداد کارکنان بر مبنای داشتن شرایط لازم و عوامل امتیازآور، بر اساس حصول اطمینان از شایستگی (مکتبی و امنیتی)، کارایی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمتی، رعایت نظم و انضباط اداری و نتیجه ارزشیابی عملکرد اشخاص صورت می‌گیرد.

ج: معاونت نیروی انسانی موظف است نظر مسئول رده به‌کارگیرنده را در خصوص تمدید قرارداد کارکنان، ۳ ماه قبل از اتمام قرارداد اشخاص اخذ نماید. رده مربوطه در صورت نیاز به ادامه خدمت و رضایت از عملکرد فرد، می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه اعلام‌نظر کند.

ماده ۱۰ ـ جابجایی کارکنان

انتقال و مأموریت کارکنان قراردادی ماده ۱۳ در سطح بنیاد و به خارج از بنیاد ممنوع می‌باشد. کارکنان مذکور موظفند تا پایان قرارداد در محل مبدأ استخدام (استان، معاونت، سازمان و…) مندرج در قرارداد خدمت نمایند.

مثال: فردی که برای خدمت در استان خراسان رضوی استخدام‌شده، نمی‌تواند به بنیاد مرکز یا استان دیگری منتقل یا مأمور گردد. همچنین فردی که برای سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس استخدام گردیده، نمی‌تواند به استان دیگر یا سازمان و معاونتی در بنیاد منتقل یا مأمور شود.

 

فصل چهارم ـ حقوق و مزایا

ماده ۱۱ ـ حقوق و مزایای مشمولین “ماده ۱۳” به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

الف: حداقل و حداکثر حق‌الزحمه کارکنان، تابع مقررات موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و میزان آن بر اساس شرایط، مطابق ضوابط پرداخت نیروهای مسلح که سالیانه از سوی ستاد کل ن.م ابلاغ می‌گردد، تعیین می‌شود.

ب: حق‌الزحمه ذکرشده به گونه‌ای باید تنظیم شود که مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های پرداختی به آنان از میزان حقوق و مزایای دریافتی کارکنان رسمی هم‌طراز شاغل در بنیاد (با توجه به تحصیلات، سابقه و تجربه) تجاوز ننماید.

ج: پرداخت اضافه‌کار و حق مأموریت به کارکنان مشمول این آیین‌نامه برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام می‌گردد.

د: حقوق و دستمزد افرادی که به صورت تعطیل کاری و شب‌کاری (از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح روز بعد) در ساعات غیر ساعت اداری خدمت می‌نمایند (غیر از شیفت) بر مبنای جدول زیر انجام می‌گردد:

 

نحوه خدمت نحوه محاسبه
شب‌کاری ۳۵% بیشتر از اضافه‌کاری دریافتی فرد به ازای هر ساعت اضافه‌کاری
تعطیل کاری ۴۵% بیشتر از اضافه‌کاری دریافتی فرد به ازای هر ساعت اضافه‌کاری

 

تبصره ۱: حقوق و دستمزد افرادی که بنا به تشخیص کمیته تأمین نیروی انسانی دارای تخصص ویژه و مورد نیاز بنیاد هستند حداکثر تا سقف ۴۰% قابل افزایش می‌باشد.

تبصره ۲: در خصوص حقوق و مزایای اعضای هیئت‌علمی برابر مقررات ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام خواهد شد.

تبصره ۳: به منظور یکسان‌سازی خدمات اداری به کارکنان مشمول این آیین‌نامه، برگه (فیش) حقوقی، کارت تردد (کارت شناسایی) برای آنان صادر خواهد شد.

 

فصل پنجم ـ آموزش‌های تخصصی و عرضی

ماده ۱۲ ـ آموزش عرضی بدو خدمت

 به منظور توجیه و آگاه‌سازی مستخدمین قراردادی در بدو خدمت و بالا بردن سطح مهارت و معلومات عمومی و تخصصی آنان، آموزش عرضی بدو خدمت کارکنان مشمول این آیین‌نامه، بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس و معاونت نیروی انسانی و معاونت طرح و برنامه‌وبودجه بنیاد تهیه و به تصویب رئیس بنیاد خواهد رسید، اقدام می‌گردد.

ماده ۱۳ ـ آموزش حین خدمت

الف: کارکنان قراردادی موظفند همواره نسبت به افزایش توانمندی، مهارت و توانایی‌های شغلی خود اقدام نمایند.

ب: بنیاد می‌تواند در صورت نیاز به منظور توانمندسازی و ارتقاء کارایی و سطح کیفی کارکنان، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برگزار نماید. بدیهی است لازمه برگزاری دوره‌های مذکور اقدامات اولیه همانند: نیازسنجی، امکان‌سنجی، برآورد و تأمین هزینه و… می‌باشد. برای نظام‌مند نمودن این مهم، دستورالعمل اجرایی دوره‌های آموزشی حین خدمت مشمولین این آیین‌نامه، توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس و معاونت نیروی انسانی و معاونت طرح و برنامه‌وبودجه بنیاد تهیه و پس از تصویب رئیس بنیاد ابلاغ می‌شود.

ج: تحصیل کارکنان قراردادی در تمامی مقاطع تحصیلی در طول مدت قرارداد ممنوع می‌باشد.

تبصره: درصورتی‌که هریک از کارکنان مشمول این آیین‌نامه، در طول مدت خدمت به‌صورت خارج از وقت اداری و با هزینه شخصی تحصیل نموده و مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی قیدشده در قرارداد را ارائه نماید، اگر مدرک تحصیلی ارائه‌شده در راستای شغل و مورد نیاز بنیاد باشد، بنیاد مجاز است صرفاً عدد ریالی افزایش مقطع تحصیلی را در حقوق ایشان اعمال نماید.

بدیهی است ملاک ادامه خدمت و تمدید قرارداد این قبیل کارکنان پس از اتمام مدت قرارداد، نیاز سازمانی بنیاد متناسب با مشاغل موجود می‌باشد و ارتقاء تحصیلی حقی برای اشتغال این افراد در مشاغل دیگر ایجاد نمی‌کند.

 

فصل ششم ـ وضعیت خدمتی

ماده ۱۴ ـ وضعیت خدمتی کارکنان:

 وضعیت خدمتی کارکنان قراردادی مشمول این آیین‌نامه، به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

ردیف وضعیت خدمتی شرح وضعیت خدمتی و روش اجراء
۱ خدمت آزمایشی برابر بند الف ماده ۱۱ این آیین‌نامه
۲ حاضر به خدمت برابر ماده ۹۱ قانون آجا، ۱۰۰ قانون سپاه و ۱۰۶ قانون فراجا
۳ مرخصی برابر ماده ۹۴ قانون آجا، ۱۰۳ قانون سپاه و ۱۱۰ قانون فراجا و تبصره‌های آنها
۴ غایب برابر ماده ۹۵ قانون آجا، ۱۰۴ قانون سپاه و ۱۱۱ قانون فراجا
۵ بازداشت برابر ماده ۹۷ قانون آجا، ۱۰۶ قانون سپاه و ۱۱۳ قانون فراجا

 

ماده ۱۵ ـ اوقات و ساعت کار

 اوقات کار و تعطیل و ساعت کار مشمولین این آیین‌نامه به همان ترتیبی است که برای مستخدمین رسمی نیروهای مسلح مقرر می‌گردد. بدیهی است هرگاه در قرارداد آنان به مقتضای نوع کار به ترتیب دیگری توافق شده باشد مطابق آن توافق، عمل خواهد شد.

در هر حال، ساعت کار کارکنان قراردادی در ماه از حداقل ساعات مقرر در ستاد کل نیروهای مسلح کمتر نخواهد بود.

ماده ۱۶ ـ مرخصی‌ها

 مرخصی کارکنان قراردادی برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل ن م می‌باشد. (اعم از “استحقاقی (روزانه و ساعتی)، استعلاجی، اضطراری، بدون حقوق، تشویقی و مرخصی مأموریتی” و ترتیب استفاده از آنها، حدود اختیارات فرماندهان، مسئولین و مدیران در اعطای مرخصی‌ها، بر مبنای مقررات مربوطه می‌باشد).

 

فصل هفتم ـ تکالیف انضباطی

ماده ۱۷ ـ کارکنان قراردادی بنیاد از نظر امور انضباطی تابع آیین‌نامه و مقررات جاری در نیروهای مسلح می‌باشند. تکالیف انضباطی این کارکنان، نوع و میزان تشویقات و تنبیهات انضباطی و حدود اختیارات فرماندهان و مسئولان در این زمینه بر اساس آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.

 

فصل هشتم ـ تأمین اجتماعی

ماده ۱۸ ـ مشمولین این آیین‌نامه از نظر خدمات درمانی، بیمه و حقوق و مزایای دوران بازنشستگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی کشوری خواهند بود و بنیاد مکلف است حق بیمه مقرر را از زمان شروع به کار مستخدم برابر قوانین و مقررات محاسبه و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

ماده ۱۹ ـ در صورت ابتلاء کارکنان قراردادی به بیماری یا سانحه‌ای که بنا به تشخیص مراکز درمانی نیروهای مسلح مانع از انجام کار آنان باشد، بنیاد می‌تواند حقوق آنان را حداکثر تا “چهار ماه” پرداخت نماید و مازاد بر آن تا پایان مدت قرارداد مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

تبصره: نحوه پرداخت حقوق و مرخصی دوران بارداری و زایمان کارکنان اناث مشمول این آیین‌نامه، برابر مقررات قانون تأمین اجتماعی کشوری خواهد بود.

ماده ۲۰ ـ هرگاه مشمولین این آیین‌نامه در حین انجام‌وظیفه دچار ازکارافتادگی گردند یا در حین انجام مأموریت فوت شوند، مستخدم یا بازماندگان وی طبق مقررات تأمین اجتماعی از مستمری “ازکارافتادگی” یا بازنشستگی و یا مستمری بازماندگان، استفاده خواهند نمود.

تبصره: مشمولین این آیین‌نامه که به سبب حفظ دستاوردهای انقلاب اسلام و یا به سبب شرکت یا همکاری در اجرای مأموریت‌های حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و ابنیه‌های آن، معلول یا ازکارافتاده شناخته شوند و یا به درجه رفیع شهادت نائل گردند، مشمول “قانون برقراری مستمری بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می‌شوند (مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن) خواهند بود.

 

فصل نهم ـ خدمات

ماده ۲۱ ـ بنیاد برابر برنامه سالانه و در حدود امکانات و اعتباراتی که برای تأمین نیازهای رفاهی و خدماتی کارکنان اختصاص می‌دهد، امکان برخورداری کارکنان مشمول این آیین‌نامه از این نوع خدمات را نیز فراهم می‌نماید.

ماده ۲۲ ـ به کارکنان قراردادی که پس از اشتغال در بنیاد ازدواج می‌نمایند، برای یک‌بار در طول خدمت، کمک‌هزینه ازدواج برابر روش جاری ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می‌شود.

ماده ۲۳ ـ بنیاد می‌تواند برای تأمین نیازها و حفظ کارکنان شایسته و ایجاد انگیزه در استمرار خدمت و تقویت روحیه آنان، تا حد امکان از مزایای خدمات رفاهی از قبیل: بهره‌مندی از مراکز تفریحی، زیارتی، اردوهای سالانه، سبد کالا، کمک به خانه‌دار شدن آنان با کارسازی وام مسکن و سایر وام‌های ضروری که تعلق خواهد گرفت در سقف اعتبارات سالانه و امکانات موجود، پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۴ ـ در صورت فوت همسر و یا اولاد کارکنان مشمول این آیین‌نامه به خانواده فرد متوفی، همانند سایر کارکنان نیروهای مسلح وجهی تحت‌عنوان کمک‌هزینه کفن‌ودفن پرداخت می‌شود.

تبصره: خدمات پیش‌بینی‌شده در مواد ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ این آیین‌نامه برای جبران مزایای جانبی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود و بنیاد از ارائه کلیه خدمات مربوط به بن کارگری و سایر مواردی که اجرای آن در نیروهای مسلح امکان‌پذیر نیست، معاف خواهد بود.

فصل دهم ـ پایان خدمت

ماده ۲۵ ـ بازنشستگـی مشمـولین این آیین‌نامه تابع ضوابط تأمیـن اجتماعـی کشوری می‌باشد.

تبصره: کارکنان مذکور تا زمان بازنشستگی، مشمول مفاد مقررات این آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.

ماده ۲۶ ـ کارکنان مشمول این آیین‌نامه که درخواست استعفا دارند، موظف هستند یک ماه زودتر درخواست خود را کتباً به مسئول مستقیم خود ارائه نموده و تا زمان رسیدگی (برابر ضوابط) به کار خود ادامه دهند.

تبصره: چنانچه فرد، متقاضی استعفاء باشد، معاونت نیروی انسانی موظف است حداکثر ظرف مدت “سه ماه” به درخواست مذکور رسیدگی نموده و نظر خود را اعلام نماید.

ماده ۲۷ ـ بنیاد می‌تواند در موارد حذف، تعدیل ساختار سازمانی، عدم کارایی و از دست دادن صلاحیت‌های لازم، کارکنان مشمول این آیین‌نامه را فسخ قرارداد نماید که در این حالت، ماده (۳۱) این آیین‌نامه در مورد آنان اجراء خواهد شد.

ماده ۲۸ ـ کارکنان مشمول این آیین‌نامه که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد امتیاز لازم را کسب ننمایند، می‌بایست توسط کمیته تأمین نیروی انسانی وضعیت ادامه خدمت و همکاری ایشان با بنیاد بررسی و تعیین تکلیف شوند.

ماده ۲۹ ـ استخدام کارکنان قراردادی که مطالبات خود را دریافت و تسویه‌حساب نموده‌اند و مجدداً درخواست بازگشت به کار را دارند، در صورت نیاز مبرم و ضروری بنیاد و داشتن شرایط و صلاحیت‌های لازم، پس از تصویب در کمیته تأمین نیروی انسانی و تأیید رئیس بنیاد بلامانع می‌باشد.

ماده ۳۰ ـ کارکنان قراردادی که صلاحیت امنیتی یا مکتبی خود را بنا به تشخیص حفاظت اطلاعات و یا عقیدتی سیاسی بنیاد از دست می‌دهند، باید در کمیته تأمین نیروی انسانی تعیین تکلیف شوند.

ماده ۳۱ ـ جبران خدمات کارکنان قراردادی

در وضعیت لغو یا عدم تمدید قرارداد کارکنان قراردادی جبران خدمات آنان به شرح زیر می‌باشد:

 کارکنان مشمول این آیین‌نامه که بنا به تشخیص کمیته تأمین نیروی انسانی بنیاد، قرارداد آنها تمدید نشود و یا لغو قرارداد شوند، علاوه‌بر دریافت حقوق و وجه مرخصی استحقاقی ذخیره‌شده، برابر مقررات یک ماه آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال سابقه خدمت قابل‌قبول در بنیاد، برخوردار خواهند شد.

تبصره ۱: به کارکنان قراردادی مشمول این ماده که کمتر از یک سال سابقه خدمت در بنیاد را دارند، به تناسب مدت خدمت، یک / دوازدهم آخرین حقوق و مزایا پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲: عیدی پایان سال به کارکنان قراردادی برابر ضوابط ابلاغی (سالیانه) پرداخت می‌گردد.

فصل یازدهم ـ سایر مقررات

 ماده ۳۲ ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، کلیه ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات مغایر با آن، ملغی اعلام می‌گردد. سایر موارد پیش‌بینی‌نشده نیز تا زمان اصلاح مجدد این آیین‌نامه، تابع قوانین و مقررات جاری ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده ۳۳ ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تأمین نیروی انسانی قراردادی مورد نیاز بنیاد و نیز تعیین وضعیت خدمتی کارکنان قراردادی موجود بنیاد، برابر مقررات این آیین‌نامه، خواهد بود.

تبصره ـ بنیاد مکلف است نسبت به تحقق و اجرایی نمودن آیین‌نامه و ساماندهی اوضاع خدمتی کارکنان قراردادی، بر اساس مفاد این آیین‌نامه، سازوکارهای لازم را فراهم نماید.

ماده ۳۴ ـ بنیاد مکلف است منابع اعتباری مورد نیاز جهت اجرای مفاد این آیین‌نامه را در برنامه‌های سالیانه پیش‌بینی و از طریق لایحه بودجه دولت و حمایت‌های ستاد کل نیروهای مسلح اقدام نماید.

ماده ۳۵ ـ متن قرارداد فی‌مابین بنیاد و کارکنان قراردادی و خرید خدمت، متناسب با مفاد این آیین‌نامه توسط معاونت نیروی انسانی و معاونت طرح و برنامه‌وبودجه بنیاد تهیه و به تصویب رئیس بنیاد خواهد رسید.

ماده ۳۶ ـ وضعیت مالیاتی کارکنان مشمول این آیین‌نامه، بر اساس مقررات کارکنان نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده ۳۷ ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه استخدام کارکنان قراردادی ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ هیئت‌امنای بنیاد می‌گردد و ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳۸ ـ مسئول اجرای این آیین‌نامه معاونت نیروی انسانی بنیاد می‌باشد.

ماده ۳۹ ـ این آیین‌نامه در ۳۹ ماده و ۱۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به تصویب هیئت‌امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیاد ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

 

آیین‌نامه حفاظت و مرمت يادمان‌هاي دفاع مقدس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22545 – 24/05/1401

شماره 458/577 – ۱۴۰۱/۵/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام برابر ماده ۲ و بند (ز) ماده ۷ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، یک نسخه از “آیین‌نامه حفاظت و مرمت یادمان‌های دفاع مقدس” مشتمل بر ۹ ماده و ۵ تبصره که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به تصویب هیئت‌امنای بنیاد رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیاد ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

 

آیین‌‌نامه حفاظت و مرمت یادمان‌های دفاع مقدس

مقدمه:

“هر دلی که برای حقیقت احترام قائل است، هر انسانی که برای معنویت، صفا و اخلاص و انسانیت ارزش قائل است، باید این‌طور مکان‌ها و خاطره‌ها را همیشه عزیز بدارد” ([بیانات مقام معظم رهبری “‌مدظله‌العالی” در یادمان پادگان دوکوهه (۱۳۸۱/۰۱/۰۹)]

یادمان‌های دفاع مقدس به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی کشور، زمینه‌ساز معرفی و درک حماسه و فرهنگ مقاومت، جهاد، ایثار و شهادت برای زائرین راهیان نور می‌باشد. با توجه به افزایش بازدید زائرین راهیان نور در سال‌های اخیر و گذشت چهار دهه از دوران دفاع مقدس و لزوم حفظ این آثار برای نسل‌های آینده، حفاظت و مرمت یادمان‌های دفاع مقدس امری بسیار مهم و ضروری است.

حفاظت و مرمت اصولی یادمان‌های دفاع مقدس نیازمند نگرش صحیح و اقدامات تخصصی و فنی می‌باشد. لذا در این آیین‌نامه، ضوابط عمومی و اصول کلی حفاظت و مرمت یادمان‌های دفاع مقدس تدوین گردیده است.

ماده ۱: هدف

۱ ـ ماندگار کردن یادمان‌‌های دفاع مقدس برای نسل‌های آینده.

۲ ـ ارتقاء سطح حفاظت از یادمان‌‌های دفاع مقدس.

 ماده ۲: منظور

۱ ـ مستندسازی، حفاظت و مرمت یادمان‌‌های دفاع مقدس.

۲ ـ یکپارچه‌سازی و ایجاد وحدت رویه در حفاظت و مرمت یادمان‌‌های دفاع مقدس.

۳ ـ جلوگیری از نابودی و تخریب و مرمت غیراصولی یادمان‌‌های دفاع مقدس.

ماده ۳: سیاست

۱ ـ بهره‌گیری از توان و ظرفیت نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با دفاع مقدس.

۲ ـ تقویت بنیه علمی و فنی حفاظت و مرمت یادمان‌های دفاع مقدس بر اساس ضوابط مربوط.

ماده ۴: دامنه شمول

۱ ـ این آیین‌نامه در یادمان‌های دفاع مقدس لازم‌الاجرا است.

۲ ـ مسئولیت اجرای این آیین‌نامه با بهره‌برداران یادمان‌ها (که توسط ستاد مرکزی راهیان نور تعیین می‌شوند) می‌باشد.

۳ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه با ستاد مرکزی راهیان نور کشور است.

تبصره: هرگونه تغییر در تعداد یادمان‌‌ها در شمول این آیین‌‌نامه قرار می‌گیرد.

ماده ۵: تعاریف و اختصارات

۱ ـ تعاریف

۱ ـ آثار دفاع مقدس: به هرگونه آثار ملموسِ منقول و غیرمنقول به‌جامانده از دوران دفاع مقدس که درحال‌حاضر در یادمان‌ها موجود است، مانند بناها، سنگرها، خاک‌ریزها، عوارض طبیعی، ادوات نظامی و…

۲ ـ یادمان دفاع مقدس: به مکانی گفته می‌شود که یک یا چند رویداد مهم نظامی، حماسی یا عملـیاتی توسط رزمندگان ایران اسلامی در آنجا به وقوع پیوسته و یا یک یا چند شخصیت برجسته دفاع مقدس در آن محل به شهادت رسیده و مقصد کاروان‌ها و زائرین راهیان نیز می‌باشند.

۳ ـ زائر: به فرد یا افرادی گفته می‌شود که برای آشنایی با تاریخ حماسی و فرهنگی رزمندگان ایران اسلامی در دوره هشت سال دفاع مقدس، سیره و سبک زندگی شهدا و رزمندگان و بازدید از مناطق عملیاتی استان‌های مرزی و یادمان‌ها و سایر اماکن راهیان نور به‌صورت کاروانی یا انفرادی سفر می‌کنند.

۴ ـ طرح جامع: به مجموعه مطالعات، طراحی نقشه‌ها و برنامه‌های کلی سامان‌دهی و توسعه هریک از یادمان‌های عملیاتی دفاع مقدس گفته می‌شود که توسط ستاد مرکزی راهیان نور کشور تدوین، تصویب و ابلاغ می‌گردد.

۵ ـ بهره‌بردار: به سازمان‌های نیروهای مسلح، سازمان‌های دولتی و غیردولتی که مدیریت، نگهداری و بهره‌برداری از یادمان (با تصویب شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور) به آن دستگاه واگذار می‌شود.

۶ ـ حفاظت: فعالیتی تخصصی، فرهنگی و هنری، بر پایه مطالعات علمی و انسان‌شناسانه با لحاظ کردن احترام به بستر فرهنگی جهت افزایش ماندگاری آثار و آشکار نمودن پیام‌های تاریخی و هنری آثار است.

۷ ـ مرمت: مرمت عملی است که به‌منظور تداوم زمانی عمر آثار صورت می‌پذیرد.

۸ ـ نگهداری: مجموعه اقدامات به‌منظور طولانی‌تر کردن عمر آثار و حفظ ارزش‌های زیبایی‌شناختی و تاریخی آن‌ها.

۹ ـ عرصه: زمین و محلی که آثار روی آن واقع شده است.

۱۰ ـ محدوده: عبارت است از محیط پیرامونی عرصه که بر اساس ویژگی‌های آن در داخل حریم آثار تعین می‌شود.

۱۱ ـ حریم: به بخشی از اراضی اطراف آثار گفته می‌شود که بر اساس ضوابط قانونی و در راستای تداوم بقا، حفظ و کمال نفع از آن‌ها، توسط بنیاد در دو بخش حریم درجه‌یک و حریم درجه‌دو تعیین می‌شود.

۱۲ ـ حریم درجه‌یک: شامل محدوده‌ای از یادمان است که تحت تملک بنیاد است تا اولاً فضای عملیاتی و عوارض موجود یادمان حفظ شود و ثانیاً مقدار فضاهای موردنیاز جهت خدمات و موزه طبیعی یادمان تأمین گردد.

۱۳ ـ حریم درجه‌دو: شامل محدوده‌ای پیرامون حریم درجه‌یک است که بر اساس قوانین میراث فرهنگی برای آن ضوابط متناسب با آثار دفاع مقدس وضع و ثبت می‌گردد.

۱۴ ـ ضابطه: عبارت است از قوانینی که برای پیشگیری از خسارت‌های بالفعل و بالقوه به تمامیت آثار تدوین می‌شود.

۱۵ ـ پایش: عبارت است از نظارت و یا سرکشی به آثار برای مشاهده‌ی وضعیت و دگرگونی‌های احتمالی که ممکن است با گذر زمان در آن رخ دهد.

۲ ـ اختصارات

۱ ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۲ ـ بنیاد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

۳ ـ میراث: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۴ ـ ستاد مرکزی: ستاد مرکزی راهیان نور کشور که زیرمجموعه‌ی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بوده و رئیس بنیاد نیز رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور است.

۵ ـ قرارگاه: قرارگاه‌های رده‌های مربوطه یگان‌های بهره‌بردار (سپاه و بسیج، آجا، فراجا، دریایی و جهاد)

ماده ۶: مستندات و قوانین

۱ ـ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

۲ ـ اساسنامه وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

۳ ـ ابلاغیه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح شماره 3331/1/1488، تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

“هرگونه تغییر کاربری اماکن، اراضی، ابنیه و آثار فیزیکی دفاع مقدس و هر اقدامی که موجب تغییر ماهیت آن‌ها گردد، منوط به اخذ مجوز کتبی از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس می‌باشد”.

۴ ـ آیین‌نامه حفظ، نگهداری و ثبت آثار ملی دفاع مقدس و تملک اراضی و اماکن و آثار فیزیکی مرتبط

مصوب هیئت‌امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (۱۳۹۵/۱۲/۰۵)

۵ ـ سند ملی راهیان نور کشور

مصوب هیئت‌امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (۱۳۹۶/۱۱/۲۶)

۶ ـ ماده ۱۰ نظام‌نامه اجرای قانون ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی

مصوب هیئت وزرا، تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۱۱

۷ ـ قانون مجازات اسلامی

مصوب مجلس شورای اسلامی، تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲

۸ ـ آیین‌نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور

مصوب شورای امنیت کشور، تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۸

۹ ـ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی

مصوب مجلس شورای اسلامی، تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

ماده ۷: ضوابط و مقررات عمومی حفاظت و مرمت

۱ ـ هرگونه ساخت‌وساز، عملیات اجرایی، دخل و تصرف، تغییر در نما یا کالبد یا عوارض موجود عرصه و اعیان آثار که منجر به تخریب یا آسیب یادمان‌های دفاع مقدس گردد، ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.

تبصره ۱: مرمت، احیاء، ساماندهی و هرگونه اصلاح با هدف حفظ و احیای ارزش‌های فرهنگی و تاریخی آثار می‌بایست پس از تهیه طرح با اخذ مجوز از بنیاد صورت گیرد.

تبصره ۲: حداکثر ارتفاع مجاز ساخت‌وساز در داخل عرصه نباید از ارتفاع آثار تجاوز کند.

۲ ـ هرگونه تغییر کاربری و ساخت‌وساز در حریم درجه‌یک باید بر اساس طرح جامع و مطابق با ضوابط اختصاصی بنیاد صورت گیرد.

۳ ـ هرگونه تغییر کاربری و ساخت‌وساز در حریم درجه‌دو باید بر اساس ضوابط حریم آثار ثبت‌شده در میراث انجام پذیرد.

۴ ـ هر اقدامی که به‌گونه‌ای به بنیان عرصه و حریم درجه‌یک یادمان لطمه وارد سازد، ممنوع است. از قبیل حفر چاه آب و فاضلاب، احداث کانال، تأسیسات برقی، تردد ماشین‌آلات سنگین و نامتناسب، نصب دستگاه‌های لرزاننده، ایجاد کاربری‌های صنعتی و تجاری، هدایت آب‌های سطحی به سمت آثار و انباشت زباله.

۵ ـ تمامی سیم‌کشی‌ها، لوله‌کشی‌ها، تأسیسات و… می‌بایست به‌صورت روکار اجراشده و از تخریب آثار برای عبور تجهیزات و تأسیسات جلوگیری به عمل آید.

۶ ـ طرح معماری، مصالح و نماهای واحدهای اطراف آثار در حریم درجه‌یک، باید متناسب با بافت فرهنگی و تاریخی مجموعه و سازگار و هماهنگ با اقلیم منطقه باشد و به تأیید بنیاد برسد.

۷ ـ انجام رزمایش‌ها و تمرینات نظامی در محدوده آثار ممنوع است.

۸ ـ جهت جلوگیری از تعرض به آثار می‌بایست محدوده و حریم یادمان بر اساس طرح جامع، محصورسازی یا نشانه‌گذاری شوند.

۹ ـ ضوابط و مقررات اختصاصی و دستورالعمل حفاظت و مرمت هر یک از یادمان‌‌ها برابر این آیین‌نامه توسط بهره‌‌بردار تهیه و پس از تأیید ستاد مرکزی قابل‌اجرا خواهد بود.

ماده ۸: دستورات هماهنگی

۱ ـ در صورت ضرورت مرمت، تجدید نازک‌کاری و رنگ‌آمیزی آثار، بهره‌بردار یادمان می‌بایست جزئیات و نحوه اجرای آن را بر اساس طرح جامع یادمان به شکلی که اصالت فضا همچنان باقی بماند، انجام دهد.

۲ ـ پایش‌های سالانه از آثار و مقاومت سنجی سازه‌ای آن با هماهنگی بنیاد و بهره‌بردار یادمان، توسط وزارت میراث انجام گردد.

۳ ـ در راستای حفظ آثار و تهیه طرح‌های مرمت تخصصی، بهره‌بردار یادمان موظف است عوارض و تغییرات به وجود آمده حین یا پس از دوران دفاع مقدس در یادمان را شناسایی و گزارش آن را به بنیاد ارسال نماید.

۴ ـ در صورت نیاز به تجدید و بازسازی سازه‌های خاکی مانند سنگرها، خاک‌ریزها و…، بهره‌بردار یادمان موظف است از نیروی انسانی و تجهیزات سبک و یا ماشین‌آلات متناسب با آن یادمان استفاده کند.

۵ ـ در راستای پیشگیری از وارد شدن هرگونه خدشه یا آسیب به آثار یادمان، بهره‌بردار موظف است میزان تردد، حضور و اجتماع زائرین در محدوده اصلی آثار را متناسب با سرزمین و نوع آثار کنترل یا محدود نموده به‌گونه‌ای که حفاظت از آن‌ها تأمین گردد.

۶ ـ بهره‌بردار یادمان ادوات، تجهیزات و ماشین‌آلات مرتبط با دفاع مقدس و آثار را به نحو مناسب مستقر، ثبت، حفظ، نگهداری و (در صورت لزوم) مرمت نماید.

تبصره ۱: برای تجهیزاتی که هویت آن‌ها به محل قرارگیری آن وابسته است می‌بایست در همان محل مورد حفاظت و نگهداری قرارگرفته و از جابجایی آن خودداری شود.

تبصره ۲: ادوات نظامی آسیب‌پذیر یا مخاطره‌آمیز می‌بایست محصور و حفاظت شوند و در صورت لزوم تابلوها و علائم هشداردهنده در مجاورت آن‌ها نصب گردد.

۷ ـ سرزمین‌های نبرد داخل حریم یادمان می‌بایست به همان شکل به‌جامانده از دوران دفاع مقدس حفظ شود.

۸ ـ بهره‌بردار برای حفظ و نگهداری آثار باقی‌مانده از دوران دفاع مقدس در یادمان‌ها، ازجمله سنگرها، خاک‌ریزها، دست‌نوشته، یادگاری و هر آنچه نشانی از آن دوران دارد، اقدامات لازم را انجام دهد.

۹ ـ در راستای حراست از محیط‌زیست و حفظ و تقویت پوشش گیاهی حریم یادمان‌، بهره‌بردار موظف است بر اساس طرح جامع و با کمک دستگاه‌های مربوطه در استان اقدامات لازم را انجام دهد.

۱۰ ـ بهره‌بردار موظف است در خصوص انجام عملیات پاک‌سازی و مین‌زدایی محدوده و حریم درجه‌یک یادمان‌ توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد مرکزی، پیگیری و هماهنگی لازم را انجام دهد.

۱۱ ـ در صورت بروز خسارت (در اثر حوادث طبیعی) به آثار دفاع مقدس در یادمان، بهره‌بردار موظف است با همکاری متولیان امر در استان و دیگر دستگاه‌های مربوطه، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را انجام داده و مراتب را به قرارگاه مربوطه و ستاد مرکزی اطلاع دهد.

۱۲ ـ مسئولیت حفاظت فیزیکی از آثار دفاع مقدس در یادمان‌ها با بهره‌بردار است که می‌بایست با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و هماهنگی با یگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه در استان این مأموریت را انجام دهد.

ماده ۹: این آیین‌نامه در ۹ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به تصویب هیئت‌امنای بنیاد رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیاد ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

 

آیین‌نامه ساماندهي فعالیت‌های پژوهشي و آموزشی دفاع مقدس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22545 – 24/05/1401

شماره 458/578 – ۱۴۰۱/۵/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام برابر ماده ۲ و بند (ز) ماده ۷ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، یک نسخه از “آیین‌نامه ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی دفاع مقدس” مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۰ تبصره که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به تصویب هیئت‌امنای بنیاد رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیاد ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

 

آیین‌‌نامه ساماندهی فعالیت‌‌های پژوهشی و آموزشی دفاع مقدس

حادثه دفاع مقدس و این همه کار بزرگی که در آن هشت سال انجام گرفته، در خور شناخته شدن و شناساندن است.

(حضرت امام خامنه‌ای “مدظله‌العالی” ۲۶ اسفند ۱۳۹۲)

مقدمه:

بدون شک بخش مهمی از فرآیند شناخته شدن و شناساندن حماسه بسیار بزرگی مانند دفاع مقدس از طریق انجام پژوهش‌‌ها و تحقیقات علمی و همچنین آموزش و ترویج آن صورت می‌‌گیرد. انجام چنین وظایفی در اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌‌های دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفته و در بندهای مختلف ماده ۳ از وظایف کلی آن مورد تأکید قرار گرفته است.

در همین راستا، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌‌های دفاع مقدس به منظور ایفای نقش ستادی خود (شامل سیاست‌گذاری، هدایت کلی، هماهنگی، نظارت و حمایت) اقدام به تهیه و تدوین این آیین‌‌نامه نموده است. در این آیین‌‌نامه، ساماندهی و انتظام‌‌بخشی دو حوزه پژوهش و آموزش در دفاع مقدس و مقاومت، مدنظر قرار گرفته و تلاش شده تا از طریق تعیین چارچوب‌‌های مناسب، ضمن ایجاد وحدت رویه، بر اجرای صحیح و هماهنگ این فعالیت‌‌ها نظارت لازم صورت پذیرد.

ماده ۱ ـ اهداف:

۱ (حوزه پژوهش:

الف) ساماندهی، هدایت، راهبری، حمایت و نظارت بر تولید پژوهش‌‌های علمی ـ کاربردی دفاع مقدس و مقاومت در حوزه عملیاتی و تاکتیکی در تمامی مراکز پژوهشی لشکری و کشوری.

ب) تولید منابع و کتب پژوهشی و آموزشی به منظور فراهم ساختن زمینه‌‌های لازم برای ترویج و معرفی ابعاد مختلف دفاع مقدس و مقاومت برای آحاد جامعه به ویژه نسل جوان.

۲) حوزه آموزش:

الف) فراهم ساختن زمینه‌‌های لازم برای ترویج معارف و ارزش‌‌های فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت از طریق ارائه آموزش‌‌های عمومی و تخصصی گوناگون برای کلیه مراکز علمی و دانشگاهی.

ب) راهبری و اجرای درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس در کلیه دانشگاه‌ها، حوزه‌‌های علمیه و مراکز آموزشی و پژوهشی کشوری و لشکری سراسر کشور. (مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جلسه ۶۴۶ مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۰)

ماده ۲ ـ منظور:

۱ ـ حوزه پژوهش:

الف) انجام پژوهش‌‌های کاربردی بر اساس حقایق و واقعیت‌‌های دفاع مقدس و مقاومت.

ب) یکپارچگی در برنامه‌‌ریزی پژوهش‌ها، اشراف کامل بر فعالیت‌‌ها و انسجام در اقدامات پژوهشی و دستیابی شایسته به خدمات پژوهشی.

ج) تهیه بانک اطلاعات پژوهش‌‌های دفاع مقدس و مقاومت برای ساماندهی این حوزه و در اختیار گذاشتن اطلاعات آن برای سایر پژوهشگران کشوری و لشکری و حوزه بین‌‌الملل.

د) تألیف و تدوین منابع و کتب درسی در رشته‌‌ها و دوره‌‌های مختلف دانشگاهی، مراکز علمی و آموزشی و مدارس در موضوع دفاع مقدس و مقاومت.

۲ ـ حوزه آموزش:

الف) آموزش و تعلیم معارف دفاع مقدس و مقاومت در کلیه سازمان‌‌ها و مراکز آموزشی و دانشگاهی کشوری و لشکری مطابق ضوابط، قوانین و مقررات آموزشی.

ب) تربیت استاد، جذب و به‌کارگیری داوطلبان تدریس درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت، مطابق با ضوابط مندرج در دستورالعمل ابلاغی از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.

ج) نظارت بر اجرای آموزش‌‌ها، مطابق سرفصل‌‌های مصوب با همکاری و هماهنگی کلیه معاونت‌‌های آموزشی دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزشی کشوری و لشکری.

د) ایجاد رشته و گرایش تحصیلی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور با موضوع دفاع مقدس و مقاومت از طریق دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌های مربوطه.

ماده ۳ ـ مستندات:

۱ ـ فرامین:

الف) فرامین و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) در حوزه دفاع مقدس و مقاومت.

۱ ـ ما با هیچ کشوری، چه اسلامی و چه غیراسلامی سر جنگ نداریم و طالب صلح و صفا برای همه هستیم، و تاکنون نیز به “دفاع” که برای هرکس فریضه‌ای است الهی و حقی است انسانی، برخاسته‌ایم؛ و هرگز قصد تجاوز به کشورهای دیگر را نداریم.

۲ ـ ما در جنگ اُبهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده‌ایم.

۳ ـ … تا شما جوانان بیدار و سایر قشرهای ملت بزرگ با این شور و شعور در صحنه حاضرید به کشور و جمهوری اسلامی، آسیبی نخواهد رسید. (وصیت‌نامه حضرت امام خمینی (ره))

ب) فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حوزه دفاع مقدس و مقاومت.

۱ ـ آن کشور و ملتی که بتواند ثابت کند آماده ایستادگی و دفاع جانانه برای استقلال و حفظ هویت، آرمان‌ها و موجودیت خود است، همواره عزیز است. (فرماندهی معظم کل قوا ۱۳۹۰/۸/۱۹)

۲ ـ ما در این ماجرای هشت‌ساله، یک پیروزی مطلق به دست آوردیم. ما که جنگ را شروع نکرده بودیم… قضیه این بود که دشمنی به ما حمله کرده بود و می‌خواست بخشی از خاک ما را بگیرد. همه دنیا هم به او کمک کردند، ما هم مردانه ایستادیم، دشمن ناکام شد و بینی‌اش به خاک مالیده شد و برگشت. پیروزی از این بالاتر؟!

امروز کار عده‌ای که به میدان جنگ رفتند و در این هشت سال، آن حماسه را آفریدند ـ چه شهدایشان، چه ایثارگرانشان، چه رزمندگانشان ـ دیگر تمام شد، آن‌ها کار خودشان را کردند، پس از پایان‌کار آن‌ها، کار خیل عظیم دیگری آغاز می‌شود، نوبت این خیل عظیمی است که این دیگر مسئله‌اش هشت سال نیست؛ هشتاد سال هم اگر طول بکشد، جا دارد. (فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) ـ ۱۳۷۹/۷/۶)

۲ ـ قوانین و مقررات

الف) مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ترویج فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت.

ب) ماده ۳ (وظایف کلی) اساسنامه بنیاد.

ج) قوانین و مقررات مصوب آموزشی و پژوهشی کشوری و لشکری.

ماده ۴ ـ تعاریف و اختصارات:

 ـ بنیاد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

 ـ ادارات کل حفظ آثار: منظور ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقـدس استان‌هاست که در تابعیت بنیـاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس می‌باشند.

 ـ اساسنامه بنیاد: اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی)

 ـ جبهه مقاومت: شامل فرهنگ مقاومت و پایداری کشور و سایر ملل و نهضت‌‌های آزادی‌‌بخش برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در برابر استکبار جهانی و صهیونیزم بین‌المللی است (محور مقاومت).

 ـ آموزش‌‌های دفاع مقدس و مقاومت: شامل هرگونه کلاس، کارگاه و نشست آموزش عمومی و تخصصی دفاع مقدس و مقاومت که طبق قانون و مقررات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشوری و لشکری و حوزه‌‌های علمیه و… از اصول رایج پیروی نموده و طبق ضوابط اجرا می‌‌شود.

 ـ کمیته امور آموزشی و پژوهشی دفاع مقدس: این کمیته ذیل شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش-های دفاع مقدس استان‌‌ها تشکیل و کلیه امور مربوط با آموزش و پژوهش دفاع مقدس و مقاومت را در استان‌‌ها راهبری و هدایت می‌‌کند.

 ـ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس: یکی از سازمان‌های تخصصی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌‌های دفاع مقدس است که بر اساس مأموریت و وظایف محوله، ساماندهی، هدایت، رصد، پایش و نظارت بر پژوهش‌‌ها، فناوری‌ها، ترویج آن‌‌ها و نحوه آموزش‌‌های دفاع مقدس و مقاومت در دانشگاه‌ها و کلیه سازمان‌‌های کشوری و لشکری را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌‌ها بر عهده دارد.

 ـ ترویج پژوهش‌‌های دفاع مقدس و مقاومت: انتقال و نشر دانش تولیدشده پژوهش‌‌های دفاع مقدس و مقاومت به هر شکل ممکن با توجه به ضوابط این آئین‌‌نامه و رعایت اصول و قوانین نشر و ملاحظات حفاظتی.

 ـ پژوهش‌‌های علمی ـ کاربردی: پژوهش‌‌های عملیاتی و تاکتیکی نظامی (دفاعی ـ امنیتی) و نیز غیرنظامی در حوزه دفاع مقدس می‌باشد که نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید را بیان می‌‌کند.

 ـ شورای ارزشیابی استادان درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس: سیاست‌های مصوب در خصوص جذب، گزینش، ارزشیابی و صدور و تمدید مجوز تدریس استادان درس ۲ واحدی آشنائی با علوم و معارف دفاع مقدس را در دانشگاه‌ها و مراکز علمی وابسته، پیگیری و موارد مغایر را گزارش می‌نماید.

ماده ۵ ـ وظایف شورای سیاست‌گذاری تحقیقات و آموزش‌های دفاع مقدس و مقاومت:

این شورا برای تعیین سیاست‌‌های لازم به منظور تولید، ترویج، حمایت و پشتیبانی از تحقیقات علمی ـ کاربردی و آموزش‌‌های دفاع مقدس و مقاومت به ویژه در دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزشی تشکیل و دارای وظایف زیر می‌‌باشد:

۱ ـ حوزه پژوهش:

الف) تعیین و تدوین سیاست‌‌های لازم برای ساماندهی، هدایت، حمایت، نظارت و راهبری تولیدات پژوهشی علمی ـ کاربردی در حوزه عملیاتی تاکتیکی دفاع مقدس و جبهه مقاومت در مراکز پژوهشی کشوری و لشکری.

ب) تعیین سیاست‌‌های نظارتی و راهبری برای تولید منابع و کتب دانشگاهی، آموزش و پرورش و حوزه‌‌های علمیه و سایر مراکز علمی آموزشی کشوری و لشکری برای پژوهش‌‌های علمی ـ کاربردی (عملیاتی ـ تاکتیکی) دفاع مقدس و جبهه مقاومت.

ج) سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و راهبری در تبیین نظام موضوعات دفاع مقدس و مقاومت برای کلیه رشته‌‌های دانشگاهی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌‌ها و پژوهشکده‌‌های نظامی دفاع مقدس.

د) تصویب دستورالعمل‌‌ها و شیوه‌نامه‌‌های اجرایی برای ساماندهی بانک اطلاعات حوزه پژوهش‌‌های دفاع مقدس و مقاومت.

ه) تعیین و تصویب اعضا و شرح وظایف کمیته امور آموزشی و پژوهشی دفاع مقدس در سطح ادارات کل بنیاد در استان‌‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی.

۲ ـ حوزه آموزش:

الف) تعیین و تدوین سیاست‌‌های لازم برای ساماندهی، هدایت، حمایت، نظارت و راهبری کلیه امور آموزشی معارف دفاع مقدس و مقاومت در سازمان‌‌های کشوری و لشکری.

ب) صدور مجوز برای ایجاد و راه‌‌اندازی رشته‌‌های دانشگاهی مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت.

ج) تعیین اهداف کلان آموزشی، تصویب دوره‌‌ها و منابع و محتوی دروس آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی، تعیین جوامع هدف و همچنین تعیین مراحل جذب و گزینش استادان دروس آشنائی با علوم و معارف دفاع مقدس‌‌.

ماده ۶ ـ ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذاری تحقیقات و آموزش‌های دفاع مقدس و مقاومت:

 ـ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (رئیس).

 ـ نماینده تام‌الاختیار فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.

 ـ نماینده تام‌الاختیار فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.

 ـ نماینده تام‌الاختیار فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا.

 ـ نماینده تام‌الاختیار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص).

 ـ نماینده تام‌الاختیار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

 ـ نماینده تام‌الاختیار دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.

 ـ نماینده تام‌‌الاختیار معاون تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح.

 ـ نماینده تام‌‌الاختیار معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح.

 ـ نماینده تام‌‌الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 ـ نماینده تام‌‌الاختیار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 ـ نماینده تام‌الاختیار وزیر جهاد کشاورزی.

 ـ نماینده تام‌‌الاختیار وزیر آموزش و پرورش.

 ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران.

 ـ نماینده تام‌‌الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

 ـ نماینده تام‌‌الاختیار مدیر حوزه‌‌های علمیه.

 ـ نماینده تام‌الاختیار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

 ـ رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس و مقاومت.

 ـ نماینده تام‌الاختیار شورای فرهنگی اجتماعی زنان دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.

 ـ رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس (دبیر).

 ـ دو (۲) نفر عضو حقیقی دارای حق رأی (بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس و تصویب رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس)

تبصره ۱: در صورت نیاز از سایر سازمان‌‌های کشوری و لشکری (صاحب‌نظران، استادان، کارشناسان و محققان) برای حضور در جلسه دعوت به عمل می‌آید.

تبصره ۲: تعداد و زمان برگزاری جلسات این شورا بنا به ضرورت و تشخیص رئیس شورا (ترجیحاً ماهیانه) خواهد بود و جلسات شورا با حضور نصف به علاوه یک اعضاء، رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضرین لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۷ ـ معیار، ضوابط و نحوه سیاست‌گذاری تحقیقات و آموزش‌های دفاع مقدس و مقاومت:

الف) تعیین اهداف و راهبردهای کلان آموزشی و پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت مطابق اصول، قوانین و ضوابط کشور و نیروهای مسلح می‌باشد.

ب) کلیه برنامه‌های آموزشی دفاع مقدس، اعم از برنامه‌ریزی درسی، جذب و گزینش استاد، تکنولوژی آموزشی، مکان و زمان آموزش، تعداد دانش‌پژوه و سایر موارد مربوط آموزشی در سازمان‌‌های لشکری با همکاری، هماهنگی و مشارکت معاونت تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت‌‌های هم‌نام در سایر نیروهای عمده (آجا ـ سپاه ‌‌پاسداران ـ فراجا ـ ودجا) می‌‌باشد و در سازمان‌‌های کشوری (مراکز علمی و دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و…) با هماهنگی مدیریت حوزه آموزش و دفاع مقدس آن سازمان انجام می‌گیرد.

ج) هرگونه جانمائی آموزه‌‌ها و معارف دفاع مقدس در کتاب‌ها و جزوات آموزشی سازمان‌‌های کشوری و لشکری اعم از دانشگاه‌‌ها، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، مراکز آموزشی و سایر دستگاه‌‌ها از موضوعات تخصصی ـ نظامی دفاع مقدس و مقاومت تا خاطرات مرتبط با رزمندگان، برای هر موضوع کتاب یا جزوه آموزشی با هماهنگی و مرجعیت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مشارکت مدیریت‌های مربوط در این بخش از دستگاه‌ها انجام می‌پذیرد.

تبصره ۱: راستی آزمائی و اعتبار سنجی موضوعات عمومی و تخصصی دفاع مقدس برای جانمائی آموزه‌های دفاع مقدس در کتاب‌ها و جزوات درسی مراکز آموزشی کشوری و لشکری و همچنین صدور مجوز تدریس استادان درس دفاع مقدس با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس می‌باشد.

تبصره ۲: کلیه پژوهش‌‌ها و آموزش‌‌های دفاع مقدس و مقاومت که به زبان‌‌های خارجی ترجمه شده و می‌شوند نیز مشمول این ضوابط می‌باشند.

ماده ۸ ـ وظایف ادارات کل بنیاد در استان‌ها:

۱ ـ حوزه پژوهش:

الف) همکاری و هماهنگی با مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی کشوری و لشکری سطح استان برای انجام پژوهش‌‌های علمی ـ کاربردی و استفاده از بانک اطلاعات طرفین برابر مفاد این آیین‌نامه.

ب) شناسائی پژوهشگران و انجام پژوهش‌‌های دفاع مقدس و مقاومت برابر آئین‌‌نامه و دستورالعمل‌‌های مصوب.

ج) شناسائی محققان نخبه و سرباز وظیفه برای انجام پژوهش‌‌های کاربردی با اعمال کسر خدمت سربازی مطابق با آئین‌‌نامه‌‌های مربوط در نیروهای مسلح.

۲ ـ حوزه آموزش:

الف) نظارت بر فرآیند اجرای درس آشنائی با علوم و معارف دفاع مقدس در دانشگاه‌‌ها، مراکز آموزشی نیروهای مسلح، آموزش و پرورش و حوزه‌‌های علمیه و… همچنین شناسائی و ایجاد ظرفیت‌‌های جدید در سطح استان.

ب) شناسائی استادان توانمند و واجد شرایط و دعوت به همکاری برای تدریس درس آشنایی با دفاع مقدس برابر ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل جذب و گزینش استادان بنیاد.

ج) گسترش همکاری آموزشی با دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشوری و لشکری، حوزوی و دولتی در سطح استان‌‌.

د) مشارکت در تهیه محتوا برای ارتقای توانمندی استادان دفاع مقدس و مقاومت مانند (اسناد و مدارک دیداری، شنیداری و نوشتاری) با تأیید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌‌های دفاع مقدس بنیاد.

تبصره: کلیه امور آموزشی و پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت در استان‌ها توسط کمیته امور آموزشی و پژوهشی دفاع مقدس شورای هماهنگی استان انجام می‌گردد.

ماده ۹ ـ دستورات هماهنگی:

۱ ـ حوزه پژوهش:

الف) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌‌های دفاع مقدس بنیاد، مرجع ستادی و مسئول راهبری، هدایت، نظارت و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌‌های آموزشی و مراکز علمی تحقیقاتی کشوری و لشکری می‌‌باشد.

ب) کلیه وزارتخانه‌‌ها، نهادها، مؤسسات تحقیقاتی، سازمان‌‌های وابسته کشوری و لشکری و واحدهای استانی، لازم است پژوهش‌‌های مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت خود را برابر مفاد این آیین‌‌نامه انجام و اطلاعات مربوط به کلیه پژوهش‌‌ها را به بنیاد ارسال نمایند.

ج) هیئت‌های اندیشه‌ورزی مجامع دانشگاهی و پژوهشی کشور در راستای تصمیم‌سازی برای ترویج ارزش‌‌های فرهنگی دفاع مقدس و مقاومت، نقطه‌نظرات خود را جهت بهره‌برداری به بنیاد ارسال نمایند.

تبصره: دستورالعمل هیئت‌های اندیشه ورزی دفاع مقدس هر سازمان با توجه به مفاد این آیین‌نامه و مأموریت و شرح وظایف هر سازمان نوشته شود.

د) تشویق و ترغیب مراکز علمی، دانشگاهی و محققان و پژوهشگران به انجام تحقیقات در حوزه‌‌های گوناگون دفاع مقدس و مقاومت و ایجاد مسئولیت برای سازمان‌های کمتر فعال در این حوزه، با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه ریاست جمهوری در روند اعتبارات مصوب هر سازمان به مورد اجرا گذاشته شود.

هـ) سازمان‌‌های علمی، دانشگاهی و پژوهشگاه‌های نیروهای مسلح مطابق با مصوبه شورای‌عالی سیاست‌گذاری نیروهای مسلح موظفند ۱۵% از پژوهش‌‌های علمی ـ کاربردی خود را به حوزه دفاع مقدس و مقاومت وفق این آیین‌‌نامه اختصاص دهند.

و) کلیه سازمان‌‌ها و مؤسسات علمی، پژوهشی، دانشگاهی، حوزوی و پژوهشگاه‌های کشور، موظفند ۱۰% از پژوهش‌‌های خود اعم از تولید اثر شامل کتاب، پژوهش، رساله، پایان‌‌نامه و… را به موضوع دفاع مقدس و مقاومت اختصاص دهند.

تبصره ۱: در راستای انجام بهینه پژوهش‌های دفاع مقدس و مقاومت، بنیاد علاوه‌بر ارائه منابع، اسناد و مدارک، معرفی اساتید راهنما و مشاور به پژوهشگران، برای دانشجویان کارشناس ارشد و بالاتر نیز کسری خدمت سربازی (مطابق آیین‌نامه مربوط) اعطا می‌نماید.

تبصره ۲: آثار دفاع مقدس و مقاومت شامل هرگونه کتاب با موضوعات داستانی، خاطره، شعر، رمان، تاریخ، ترجمه به زبان‌های خارجی، تولید فیلم، مستند، موسیقی، عکس و تصویر، موشن گرافی، اینفوگرافیک، انیمیشن و حوزه‌‌های نظامی از قبیل بازی جنگ، راهبردها، آسیب‌‌های امنیتی، عملیات‌‌های نظامی و اطلاعاتی و… می‌باشد.

ز) برای جلوگیری از پژوهش‌‌های تکراری و غیرکاربردی، تمامی پژوهش‌‌ها قبل از آغاز، توسط نمایندگان مربوط در این شورا (ماده ۵) و کمیته آموزشی و پژوهشی دفاع مقدس در استان مطرح و پس از تصویب، برای انجام به رده درخواست‌کننده ابلاغ‌‌ شود.

ح) درصورتی‌که پژوهشی مغایر با این آیین‌‌نامه توسط هر یک از سازمان‌های کشوری و لشکری تولید شود، مسئولیت آن با صادرکننده مجوز بوده و حق اعتراض برای بنیاد محفوظ است.

ط) بنیاد همکاری‌‌های لازم در خصوص دسترسی پژوهشگران به منابع، اسناد و مدارک را فراهم نماید.

تبصره: پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهش و تحقیقات در پورتال جامع بنیاد، پژوهش‌های انجام شده و موضوعات مورد نیاز و راهنمائی محققان و پژوهشگران این حوزه را انجام دهد.

۲ ـ حوزه آموزش:

الف) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌‌های دفاع مقدس بنیاد، مرجع ستادی و مسئول راهبری، هدایت، نظارت و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌‌های آموزشی و مراکز علمی تحقیقاتی کشوری و لشکری می‌‌باشد.

ب) کلیه دانشگاه‌‌های تابعه نیروهای مسلح علاوه‌بر سرفصل‌های مصوب وزارت علوم، پیش‌‌بینی دوره‌‌های آموزشی آشنائی با علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت ترجیحاً همراه با بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان‌ها را انجام دهند.

ج) معاونت تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری و مشارکت معاونین مربوط در نیروهای عمده (آجا ـ سپاه ـ فراجا ـ وزارت دفاع) و سایر سازمان‌‌های وابسته، نسبت به برنامه‌‌ریزی آموزشی برای برگزاری دوره‌‌های آموزش مقدماتی، رسته‌‌ای، عالی و تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ـ دکتری) برای کارکنان و خانواده‌‌های آنان، کارکنان وظیفه و روحانیون نیروهای مسلح، با هدف آشنائی با علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت متناسب با هر دوره اقدام می‌نمایند و با نظارت مستمر، وضعیت اجرای آنها به بنیاد گزارش می‌شود.

د) کلیه وزارتخانه‌‌ها، نهادها، مؤسسات آموزشی، سایر سازمان‌‌های کشوری و سازمان‌‌های نیروهای مسلح و واحدهای استانی، باید مطابق این آئین‌‌نامه و ضوابط و مقررات آموزشی کشور نسبت به تشکیل کلاس‌‌های آموزش آشنائی با علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت اقدام نمایند.

ه) بسترسازی لازم توسط کمیته امور آموزشی و پژوهشی دفاع مقدس در ادارات کل حفظ آثار در استان‌‌ها به منظور جهت‌‌دهی همایش‌‌های علمی، پایان‌‌نامه‌‌ها و رساله‌‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی به موضوعات دفاع مقدس و مقاومت و همچنین تشکیل میزگردها و اتاق‌‌های فکر به منظور توسعه تولیدات پژوهشی فاخر انجام شود.

و) ساماندهی، ارزشیابی، نظارت و ایجاد بانک اطلاعات استادان، پژوهشگران، راویان و دست‌‌اندرکاران آموزش‌‌های دفاع مقدس و مقاومت توسط ادارات کل حفظ آثار در استان‌‌ها.

ز) تعهدات مالی کلیه اقدامات پیش‌بینی‌شده در این آئین‌‌نامه، باید در برنامه‌‌های مصوب سالیانه هر سازمان کشوری و لشکری پیش‌بینی و تأمین شود.

تبصره: آموزش الکترونیکی حوزه دفاع مقدس و مقاومت طبق ضوابط این آئین‌‌نامه و مقررات آموزشی کشور برای دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزشی وابسته، کارکنان دولت و سازمان‌‌های وابسته کشوری و لشکری قابل‌اجرا می‌‌باشد.

ماده ۱۰ ـ این آیین‌نامه در ۱۰ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۱/۲۴/ ۱۴۰۰ به تصویب هیئت‌امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیاد ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547 – 26/05/1401

عطف به انتشار آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۵/۸، جدول پیوست آیین‌نامه مذکور با عنوان «سهم استان‌ها از تسهیلات منابع بند (ب) تبصره (۱۶)» به دلیل ارسال نشدن از مرجع تصویب در روزنامه درج نشده که در این شماره چاپ و به آگاهی می‌رسد.

سایر مصوبات دهه سوم مرداد ۱۴۰۱-1

 

روزنامه رسمی کشور

 

اصلاحيه قانون انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547 – 26/05/1401

شماره ۴۵۴۱۹ – ۱۴۰۱/۵/۱۹

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

متن «قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان » مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی، منتشره در روزنامه رسمی کشور شماره ۲۲۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ با متن ابلاغی به شماره نامه 11/108008 ـ ۵۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ مقابله و یک مورد مغایرت آن به شرح زیر جهت اصلاح به استحضار می‌رسد.

مدیرکل اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی ـ ابوالفضل الموتیان

 

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22551 – 31/05/1401

1065 [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۴۷۸۶۴/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۵/۲۵

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۴۱۱۹/ت ۶۰۰۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴، موضوع: «مجوز پرداخت حق عضویت‌های ایران در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ـ با نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ناظر به تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس ‌شورای اسلامی می‌رسد»، بنابراین، اطلاق عبارات در بندهای (۵) و (۶) مصوبه مبنی بر تجویز پرداخت از محل «ردیف‌های عمومی بودجه» از این حیث که شامل اعتبارات مصوب برای سایر امور نیز می‌شود، مغایر قانون است.۲ ـ مستفاد از تبصره (۱) ماده‌واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ که مقرّر می‌دارد: «عضویت‌هائی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، کماکان به اعتبار خود باقی است»، خروج این شمار سازمان‌ها از عضویت نیز منوط به تصویب مجلس می‌باشد، علی‌هذا، بند (۹) مصوبه که «تداوم عضویت» در برخی سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را در سال آتی مشروط دانسته، از این حیث که اطلاق عبارت، عضویت‌های موضوع تبصره (۱) قانون را در برمی‌گیرد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

1066

شماره ۴۷۸۷۸/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۵/۲۵

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۱۵۴۹/ت ۶۰۱۱۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱، موضوع: «اصلاح مصوبه اختصاص تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد به واحدهای تولیدی دام و طیور کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ناظر به تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌‌های دولت به تصویب مجلس ‌شورای اسلامی می‌رسد»، بنابراین، فراز آخر مصوبه اصلاحی از حیث مقیّد نبودن عبارت «از محل اعتبارات مصوب» به کلمه «مربوط» از حیث اطلاق که شامل اعتبارات مصوب برای سایر امور نیز می‌شود، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

آیین‌نامه اجرايي دفاتر و کانون خدمات الکترونيک قضايي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22551 – 31/05/1401

شماره 9000/31654/100 -۱۴۰۱/۵/۲۴

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت آیین‌نامه اجرایی شماره 9000/31400/100 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی» جهت درج به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

 

 

شماره 9000/31400/100 – ۱۴۰۱/۵/۲۴

 

آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «آیین‏نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ عبارات اختصاری در این آیین‏نامه در معانی زیر به‏ کار می‌رود:

الف ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب ـ معاونت خدمات: معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز؛

پ ـ دفتر/ دفاتر: دفتر/دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

ت ـ کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

ث ـ مدیر/ مدیران دفتر: شخص/ اشخاص دارای پروانه دفتر؛

ج ـ درگاه: محلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی؛

چ ـ پروانه: مجوز تأسیس و بهره‌برداری دفتر؛

ح ـ سامانه: سامانه خدمات الکترونیک قضایی؛

خ ـ درخواست: تقاضای استفاده از هر نوع خدمت قضایی؛

د ـ باجه: بخشی از دفتر که در خارج از مکان اصلی آن قرار دارد؛

ذ ـ متقاضی: شخصی که تقاضای استفاده از خدمات را دارد؛

ر ـ هیأت بدوی: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر؛

ز ـ هیأت تجدیدنظر: هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات دفاتر.

ژ ـ هزینه خدمات قضایی: هزینه‌هایی که جهت طرح و پیگیری امور قضایی به موجب قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است.

 

فصل اول ـ خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۲ ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت اقامه، طرح و پیگیری دعاوی، شکایات و سایر امور قضایی، از طریق دفاتر یا درگاه و با استفاده از سامانه‏های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌کنند.

ماده ۳ ـ در روش اقدام از طریق درگاه، درخواست به همراه مستندات مربوط، به‌ سند الکترونیکی تبدیل و پس از محاسبه هزینه‌ خدمات قضایی توسط سامانه و پرداخت الکترونیکی آن، کد رهگیری اخذ و از طریق سامانه به مرجع مربوط ارسال می‏شود.

تبصره ـ مرکز مکلف است امکان استعلام اصالت اسناد را به صورت الکترونیکی فراهم و در صورت ممکن نبودن استعلام الکترونیکی، تأیید اصالت اسناد را از طریق سامانه امکان‌پذیر نماید.

ماده ۴ ـ در روش اقدام از طریق دفتر، متقاضی درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‏دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه‌ خدمات قضایی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل می‌کند و به رؤیت متقاضی می‏رساند. دفتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی توسط متقاضی، آن را از طریق سامانه به مرجع صالح ارسال می‏کند.

ماده ۵ ـ سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات، گزارش‏ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه به مرجع مربوط ارسال کنند.

تبصره ـ‌ در مورد گزارش‌های دارای طبقه‌بندی مرکز مکلف است تمهیدات مقتضی جهت عدم افشای آنها را معمول نماید.

ماده ۶ ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی، نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در سامانه و ارسال الکترونیکی آن به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اقدام کنند.

ماده ۷ ـ مرکز موظف است با همکاری مراجع قضایی، سازمان‌های تابعه قوه قضاییه‏ و دیگر اشخاص و نهادهای مرتبط ظرف یک سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، نسبت به شناسایی و ارائه خدمات و استعلامات الکترونیکی از طریق دفاتر یا درگاه اقدام کند.

 

فصل دوم ـ تشکیلات دفتر

ماده ۸ ـ دفتر از مدیر دفتر، کارشناس حقوقی و کارکنان دفتری تشکیل می‌شود.

ماده ۹ ـ شرایط ‏مدیر دفتر و کارشناس حقوقی به شرح زیر است:

الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ‏ایران؛

ب ـ پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

پ ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛

ت ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه؛

ث ـ داشتن حداقل بیست و چهار سال سن برای مدیر دفتر و حداقل بیست و دو سال برای کارشناس حقوقی؛

ج ـ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام‌وظیفه برای داوطلبان مرد؛

‌چ ـ عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛

‌ح ـ دارا بودن مدرک مهارت کار با رایانه از مراجع معتبر؛

خ ـ نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری؛

د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

ذ ـ‌ عدم وابستگی به احزاب و گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران یا هواداری آنها.

ماده ۱۰ ـ صدور پروانه دفتر توسط رئیس مرکز منوط به احراز شرایط زیر است:

الف ـ شرکت در آزمون تخصصی و کسب حداقل هفتاد درصد نمره تراز میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز؛

 ب ـ دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه، دو سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه و یک سال برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه.

ماده ۱۱ ـ افراد زیر نمی‌توانند به عنوان مدیر و کارشناس حقوقی در دفتر فعالیت کنند:

الف ـ مستخدمان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

ب ـ شاغلان به امر تجارت موضوع ماده ۲ قانون تجارت؛

پ ـ وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری.

ماده ۱۲ ـ در مواردی از قبیل فوت، حجر، استعفاء، لغو مجوز و سایر مواردی که منجر به عدم امکان حضور مدیر دفتر شود، نحوه اداره دفتر به موجب دستورالعملی است که توسط رییس مرکز ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

 

فصل سوم ـ امور مالی و تعرفه‌ها

ماده ۱۳ ـ هزینه‌ شرکت در آزمون و صدور پروانه، میزان حق عضویت در کانون و تعرفه خدمات دفاتر با پیشنهاد کانون، تأیید رئیس مرکز و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره ۱ ـ دریافت کلیه وجوه صرفاً از طریق روش‌های تعیین‌ شده از سوی مرکز و با ارائه رسید به مراجعان انجام می‌شود.

تبصره ۲ ـ دریافت وجه کمتر از تعرفه بابت خدمات ارائه‌شده بلامانع است.

ماده ۱۴ ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان مستمری‌‌بگیر سازمان بهزیستی و زندانیان بی‌بضاعت با تأیید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از پرداخت تعرفه خدمات دفاتر معاف هستند. مرکز مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با هماهنگی مراجع مذکور، امکان استعلام الکترونیک افراد تحت پوشش را فراهم کند. کانون موظف است هزینه خدمات ارائه‌شده به این اشخاص را به دفاتر پرداخت کند.

 

فصل چهارم ـ معاونت خدمات

ماده ۱۵ ـ وظایف معاونت خدمات به شرح زیر است:

الف ـ آموزش، توسعه کمی و کیفی خدمات، ایجاد رویه واحد در حوزه خدمات قضایی و اداری دفاتر؛

ب ـ پیشنهاد برنامه‌ و دستورالعمل‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر به رئیس مرکز؛

پ ـ ایجاد هماهنگی بین دفاتر با مراجع قضایی و دیگر مؤسسات دولتی و عمومی؛

ت ـ بررسی تقاضای صدور پروانه، استعفاء و انتقال و پیشنهاد آن به رئیس مرکز؛

ث ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر و کانون و گزارش آن به رئیس مرکز؛

ج ـ نظارت بر فرایند ثبت‌نام متقاضیان پروانه و بررسی صلاحیت آنان؛

چ ـ ارائه راهکارهای افزایش رضایت مراجعان؛

ح ـ ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی دفاتر.

ماده ۱۶ ـ معاونت خدمات می‏تواند از ظرفیت معاونت‌ فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان‌ها و یا کانون جهت اجرای وظایف خود بهره گیرد. روسای کل دادگستری استان‌ها در اجرای این مقررات، با معاونت خدمات و کانون همکاری لازم را به عمل می‌آورند.

 

فصل پنجم ـ بازرسی و نظارت

ماده ۱۷ ـ بازرسی و نظارت بر حسن انجام امور دفاتر به طور مستمر از سوی معاونت خدمات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی متعارف و هوشمند انجام می‌شود. در صورت نیاز، بازرسی میدانی به صورت دوره‌ای یا موردی نیز انجام می‌شود. مدیر دفتر و کارکنان دفتر موظف‌اند همکاری لازم را با بازرس یا هیأت بازرسی به عمل‌آورند.

تبصره ۱ ـ بازرسی از دفاتر با رتبه‌ پائین‌تر از میانگین کشوری، باید حداقل یک نوبت در سال به صورت میدانی انجام شود.

تبصره ۲ ـ هرگونه بازرسی از دفاتر از حیث وظایف محول شده، با هماهنگی مرکز انجام ‌می‌شود.

ماده ۱۸ ـ رتبه‌بندی دفاتر بر اساس شاخص‌هایی از قبیل میزان رضایت‌مندی مراجعان، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، گستره و تنوع خدمات رایگان ارائه‌شده به افراد محروم، گزارش‌های بازرسی و میزان پایبندی به مقررات و نظامات انجام می‌شود. نتیجه رتبه‌بندی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به اطلاع مدیران دفتر می‌رسد.

ماده ۱۹ ـ مرکز می‌تواند متناسب با رتبه‌بندی دفاتر، امتیازهایی از قبیل تخفیف در حق عضویت و مجوز تأسیس باجه به دفاتر اختصاص دهد.

ماده ۲۰ ـ مرکز موظف است زیر‌ساخت لازم جهت دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی از دفاتر را با رعایت اصل محرمانگی هویت گزارش‌دهنده و ایجاد نظام انگیزشی متناسب فراهم کند.

 

فصل ششم ـ مقررات انتظامی

ماده ۲۱ ـ شکایت انتظامی و گزارش تخلف مدیران دفاتر در هیأت بدوی رسیدگی می‌شود. درصورتی‌که شکایت به معاونت خدمات یا کانون و یا دیگر مراجع ارائه شود، جهت رسیدگی به هیأت بدوی ارسال می‌گردد.

ماده ۲۲ ـ هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر در تهران مستقر است. مرکز در صورت نیاز می‌تواند در مراکز استان‌ها هیأت بدوی را تشکیل دهد.

ماده ۲۳ ـ هیأت‌ بدوی مرکب است از دو قاضی با انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نماینده کانون که مطابق اساسنامه از میان مدیران دفتر غیر از اعضای‌ هیأت‌مدیره انتخاب می‌شود.

ماده ۲۴ ـ هیأت تجدیدنظر مرکب از دو قاضی با انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نماینده مرکز است. قضات تجدیدنظر هیأت مذکور باید حداقل دارای پایه ۹ قضایی باشند.

ماده ۲۵ ـ هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دارای یک قاضی و حسب مورد یک نماینده کانون و نماینده مرکز به عنوان عضو علی‌البدل می‌باشند.

ماده ۲۶ ـ رییس هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر از بین قضات عضو و با رأی اکثریت اعضا انتخاب می‏شود.

ماده ۲۷ ـ آرای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر باید مستدل و مستند به مقررات قانونی باشد.

ماده ۲۸ ـ جلسه هیأت با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت معتبر است.

ماده ۲۹ ـ مجازات‌های انتظامی‏ به قرار زیر است:

درجه یک: تذکر شفاهی؛

درجه دو: اخطار کتبی؛

درجه سه: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

درجه چهار:‌ توبیخ با درج در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز؛

درجه پنج: تعلیق موقت به مدت سه ماه تا یک سال از مدیریت دفتر؛

درجه شش: تعلیق موقت بیش از یک سال تا سه سال از مدیریت دفتر؛

درجه هفت: لغو دائم پروانه.

تبصره ـ مسئولیت تخلفات انتظامی در دفاتر به عهده مدیر دفتر است.

ماده ۳۰ ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می‏شود:

الف ـ تخلف، مشمول امر مختومه باشد؛

ب ـ تخلف، مشمول مرور زمان شده باشد؛

پ ـ منفک شدن دائم از مدیریت دفتر؛

ت ـ فوت مدیر دفتر.

تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی، دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی است.

ماده ۳۱ ـ در تخلفات مشمول مجازات‌های درجه یک تا چهار، هیأت می‌تواند با ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی مدیر دفتر، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب تخلف شده است، پیش‌بینی اصلاح، اظهار ندامت وی، جبران خسارت شاکی یا گذشت وی، تعقیب انتظامی را به مدت یک تا دو سال معلق کند. هرگاه مدیر دفتر از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب تا پایان آن مرتکب تخلف منجر به محکومیت قطعی شود، هیأت قرار تعلیق تعقیب را لغو و به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورت محکومیت، مطابق ماده ۴۴ این آیین‌نامه عمل می‌شود.

ماده ۳۲ ـ هیأت می‌تواند با توجه به مدت فعالیت دفتر، نداشتن سابقه محکومیت انتظامی، ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی، اوضاع و احوال وقوع تخلف، پیش‌بینی اصلاح، اظهار ندامت و جبران خسارت شاکی یا گذشت وی، مجازات مرتکب را یک تا دو درجه تخفیف دهد.

ماده ۳۳ ـ آراء هیأت بدوی قطعی است؛ مگر در مجازات درجه‌ چهار تا هفت که توسط محکوم‌علیه یا رییس مرکز ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر می‌باشد. آراء برائت در خصوص تخلفات مستوجب مجازات‌ درجه پنج تا هفت ظرف مهلت مذکور توسط رییس مرکز قابل اعتراض است.

ماده ۳۴ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه یک محکوم می‏شوند:

الف ـ عدم نصب دستگاه نوبت‌دهی یا عدم استفاده از سامانه‌ نوبت‌دهی؛

ب ـ فراهم نکردن زمینه استفاده از امکانات رفاهی برای مراجعان؛

پ ـ عدم نصب اطلاعیه‌‌های مرکز یا کانون ویژه مراجعان؛

ت ـ عدم نصب تعرفه خدمات در محل مناسب.

ماده ۳۵ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه دو محکوم می‏شوند:

الف ـ ترک محل خدمت در خلال ساعات موظف اداری توسط مدیر دفتر بدون عذر موجه؛

ب ـ تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی به مراجع صلاحیت‌دار؛

پ ـ عدم رعایت نوبت مراجعان در ارائه خدمات؛

ت ـ عدم تسلیم قبض رسید وجوه به مراجعان.

ماده ۳۶ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه سه محکوم می‏شوند:

الف ـ عدم رعایت استانداردها و نصب تجهیزات اعلام‌شده از سوی مرکز؛

ب ـ تکرار تأخیر در ورود به محل خدمت یا تعجیل در خروج از آن؛

پ ـ عدم حضور فعال در دوره‏های آموزشی مربوط؛

ت ـ به‌کارگیری افراد فاقد گواهی مهارت در دفتر؛

ث ـ عدم نظارت منتهی به بی‏نظمی در امور دفتر؛

ج ـ عدم رعایت عفاف، حجاب و شعائر اسلامی؛

چ ـ سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات.

ماده ۳۷ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه چهار محکوم می‏شوند:

الف ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و استفاده از سامانه مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛

ب ـ تقصیر در درج اطلاعات یا اسناد در سامانه و یا تأخیر غیرموجه در ارسال آن‌ها در امور فاقد مهلت؛

پ ـ خودداری از ارائه تمام یا بخشی از خدمات به مراجعان بدون عذر موجه در ساعت کار دفتر؛

ت ـ ثبت اطلاعات غلط مستوجب رد درخواست در مرجع قضایی؛

ث ـ به ‌کارگیری افراد ممنوع از خدمت در دفاتر؛

ج ـ غیبت مدیر دفتر تا سه روز بدون عذر موجه؛

چ ـ رفتار خارج از نزاکت با مراجعان و همکاران؛

ح ـ امتناع از واریز وجوه به حساب‏های مربوط؛

خ ـ ایجاد بدبینی یا بی‏اعتمادی در مردم؛

د ـ اهمال در انجام وظایف محوله؛

ذ ـ عدم همکاری با بازرسان.

ماده ۳۸ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه پنج محکوم می‏شوند:

الف ـ تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه در انجام امور دارای مهلت قانونی؛

ب ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیر مسؤول و عدم رعایت حریم خصوصی؛

پ ـ رفتار خلاف شأن و عرف مسلم مدیران دفاتر در فضای مجازی یا واقعی؛

ت ـ اشتغال به فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای ممنوع موضوع این آیین‌نامه؛

ث ـ محکومیت قطعی کیفری در ارتکاب جرم عمدی فاقد مجازات تبعی؛

ج ـ استفاده از استعلامات بدون جهت قانونی یا به ‌صورت غیرمجاز؛

چ ـ غیبت مدیر دفتر بیش از سه روز تا ده روز بدون عذر موجه؛

ح ـ ثبت اطلاعات غلط موجب سقوط حق درخواست‌کننده؛

خ ـ تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر تا یک روز؛

د ـ جابجایی دفتر پیش از تائید معاونت خدمات؛

ذ ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه‏های تعیین‌شده؛

ر ـ سوءاستفاده از موقعیت شغلی.

ماده ۳۹ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه شش محکوم می‏شوند:

الف ـ تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از یک روز تا سه روز؛

ب ـ غیبت مدیر دفتر بیش از ده روز تا یک ماه بدون عذر موجه؛

پ ـ محکومیت قطعی به جرایم دارای مجازات تبعی؛

ت ـ ارتکاب هرگونه اعمال خلاف شرع یا تظاهر به آن؛

ث ـ ارتباط نامتعارف با مراجعان؛

ج ـ صدور گواهی خلاف واقع.

ماده ۴۰ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه هفت محکوم می‏شوند:

الف ـ عضویت یا همکاری با فرقه‌های ضاله و جمعیت‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران؛

ب ـ ثبت‌نام یا تغییر اطلاعات در ثنا بدون درخواست شخص صاحب اطلاعات؛

پ ـ تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از سه روز؛

ت ـ توهین به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و انقلابی؛

ث ـ غیبت مدیر دفتر بیش از یک ماه بدون عذر موجه؛

ج ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران؛

چ ـ اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی.

ماده ۴۱ ـ تخلف از مقررات و ضوابط مرتبط با وظایف مدیر دفتر که در این آیین‌نامه برای آن مجازات پیش‌بینی نشده است، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازات‌های انتظامی درجه دو تا چهار است.

ماده ۴۲ ـ چنانچه هیأت‌‏های بدوی و تجدیدنظر حین رسیدگی به تخلفات، از وقوع جرم ‏واجد جنبه عمومی مطلع شوند، مکلفند مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام کنند. رسیدگی به جرائم توسط مرجع مذکور، مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی‏ نخواهد بود.

ماده ۴۳ ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‏های انتظامی‏ مذکور در درجه یک تا چهار محکوم و پس از اجرای حکم ظرف دو سال مجدداً مرتکب تخلف شود، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۴۴ ـ در مواردی که مدیر دفتر مرتکب تخلفات متعدد شود، چنانچه تخلفات ارتکابی مستوجب مجازات از یک درجه باشند، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود و در غیر این صورت، به مجازات درجه بالاتر محکوم می‌شود. در این مورد، هیأت می‌تواند مجازات وی را یک درجه تشدید کند.

ماده ۴۵ ـ در صورتی که هیأت بدوی احراز نماید که مدیر دفتر شرایط مقرر در این آیین‌نامه را از دست داده یا از ابتدا فاقد شرایط بوده است، رأی به لغو پروانه صادر خواهد کرد. این رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر است.

فصل هفتم ـ مقررات عمومی

ماده ۴۶ ـ مقررات مربوط به کانون و هیأت‌مدیره آن مطابق اساسنامه کانون مرکزی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

ماده ۴۷ ـ مرکز مکلف است:

الف ـ حداقل هر دو سال یک نوبت آزمون موضوع این آیین‌نامه را از طریق مراجع صلاحیت‌دار برگزار کند.

ب ـ سالانه اطلاعات مربوط به تعداد‌ پروانه‌های صادره و در انتظار صدور، درصد متقاضیان پذیرفته‌نشده، توزیع جغرافیایی، میانگین درآمد منطقه‌ای، اسامی و نشانی دفاتر، عناوین و تعداد خدمات ارائه‌شده از طریق دفاتر، میزان حق عضویت در کانون و دیگر اطلاعات مؤثر برای تأسیس دفتر را به صورت عمومی در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز منتشر نماید.

پ ـ‌ به منظور ارائه خدمات متناسب به افراد ناتوان یا کم‌توان جسمی و ذهنی، سیاست‌گذاری و نظارت لازم به عمل آورد.

ماده ۴۸ ـ مرکز می‌تواند مجوز ارائه خدمات الکترونیکی، از قبیل محاسبه ارزش منطقه‌ای املاک، تبدیل گفتار به متن و احراز هویت در فضای مجازی را با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و با رعایت الزامات فنی و امنیتی صادر کند.

ماده ۴۹ ـ به منظور تسهیل دسترسی به خدمات قضایی، مرکز می‌تواند با توجه به رتبه‌بندی و امتیاز دفاتر، مجوز تأسیس باجه‌ را صادر کند. دستورالعمل تأسیس باجه ظرف یک ماه پس از ابــلاغ این آیین‌نامه، توسط رئیس مرکز تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵۰ ـ به منظور ارائه خدمات الکترونیک قضایی در خارج از کشور، مرکز می‌تواند با همکاری مراجع ذی‌ربط، امکان استفاده از خدمات را فراهم کند.

ماده ۵۱ ـ رؤسای حوزه‌های قضایی، سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه‌قضائیه موظف به همکاری با مرکز برای اجرای این آیین‏نامه می‏باشند.

ماده ۵۲ ـ مرکز مسئول تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرا و نظارت بر حُسن اجرای این آیین‏نامه است.

ماده ۵۳ ـ گزارش اقدامات اجرایی آیین‌نامه هر سال یک‌بار توسط مرکز به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌شود.

ماده ۵۴ ـ این آیین‌نامه جایگزین «آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶» است و در ۵۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

 

اصلاحيه قانون سند الحاقي (پروتکل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقت‌نامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجري شمسي (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه و سند الحاقي (پروتکل) آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22551 – 31/05/1401

شماره ۴۸۲۰۷ – ۱۴۰۱/۵/۲۶

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

متن «قانون سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقت‌نامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، منتشره در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ با متن ابلاغی به شماره 11/113716 – ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مقابله گردید و یک مورد مغایرت آن به شرح زیر جهت اصلاح به استحضار می‌رسد.

 

سایر مصوبات دهه سوم مرداد ۱۴۰۱-2

مدیرکل اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی ـ ابوالفضل الموتیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up