سایر مصوبات دهه سوم مرداد 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1400/05/21 لغایت 1400/05/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبه شماره یک جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور  

مصوبه شماره دو جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (توسعه، تکمیل و گسترش سلامت الکترونیکی)     

مصوبه شماره سه جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (فراگیر سازی سفته و برات الکترونیکی)

مصوبه شماره چهار جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

 

مصوبه شماره یک جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22256 -24/05/1400

شماره ۷۲۹۴۱ – ۱۴۰۰/۵/۱۲

کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، به‌منظور هم‌افزایی و بهبود تجربه کاربری برای خدمات‌گیرندگان و دسترس‌پذیری و بهبود شرایط پایگاه‌های داده و پایداری و تاب‌آوری سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات الکترونیکی در جلسه مورخ ۲ مرداد ۱۴۰۰، مصوبه شماره یک جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه سه ماده و دو تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی

 

مصوبه شماره یک جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیست و دومین جلسه شورا (۲ مرداد ۱۴۰۰) با عنایت به ارزیابی‌های دورهای خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی دارای شناسه خدمت و نتایج دوره هفتم این ارزیابی‌ها به‌منظور نیل به سه هدف: ۱ـ هم‌افزایی و بهبود تجربه کاربری خدمات‌گیرندگان، ۲ـ دسترس‌پذیری و بهبود شرایط پایگاه‌های داده و سامانه‌های ارائه‌دهنده این خدمات، ۳ـ پایداری و تاب‌آوری، حفظ و نگهداری مناسب از نسخ پشتیبان سامانه‌ها و داده‌ها؛ مواد زیر را مصوب نمود:

ماده ۱ـ دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات که فاقد شناسه خدمت بوده یا به‌طور ناقص نسبت به اخذ شناسه خدمت اقدام نموده‌اند مکلف‌اند ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اخذ شناسه خدمت اقدام نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به انتشار عمومی فهرست دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات فاقد شناسه است.

تبصره ـ تخلف از تکالیف این ماده مشمول رسیدگی مجتمع تخلفات اداری کارکنان دولت مستقر در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود.

ماده ۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ضمن رعایت الزامات فنی و امنیتی ابلاغی ارائه خدمات الکترونیکی، پشتیبان‌گیری از داده‌ها، اطلاعات و سامانه‌های خود را به نحوی انجام دهند که در صورت بروز رخدادهای امنیتی یا رخدادهای منجر به اختلال در ارائه خدمات امکان ارائه خدمات با بازنشانی داده‌ها، اطلاعات و سامانه‌ها بدون داده ازدست‌رفته فراهم شود. در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است وضعیت پایداری، ایمنی و تداوم ارائه خدمت پرتال‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت مستمر (۲۴*۷) پایش و ارزیابی کرده و آسیب‌پذیری‌های احتمالی یا میزان پایداری و تداوم دسترسی کاربران به پرتال‌ها و سامانه‌های ارائه خدمات را به دستگاه‌ها اعلام کند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آسیب‌پذیری‌های مذکور یا مشکلات پایداری و تداوم ارائه خدمات اقدام کنند.

تبصره ـ پایش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) نافی وظیفه و مسئولیت ذاتی هر دستگاه اجرایی در پایش مستمر و رفع آسیب‌پذیری‌های خدمات الکترونیکی و درگاه‌های الکترونیکی مربوطه نیست.

ماده ۳ـ دبیرخانه شورای اجرایی مکلف است ظرف سه ماه با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دستورالعمل نحوه ارزیابی و ارتقای تجربه کاربری (UX) خدمات الکترونیکی را تدوین و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.

 

مصوبه شماره دو جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (توسعه، تکمیل و گسترش سلامت الکترونیکی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22256 -24/05/1400

شماره 74020/1 -۱۴۰۰/۵/۱۳

کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای بیمه‌گر (پایه و تکمیلی) درمان و سلامت

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، در اجرای بند «ح» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه و به‌منظور تسریع در تحقق پروژه سلامت الکترونیکی و انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زنجیره فرآیندهای مربوط به نسخه الکترونیکی و تسهیل دریافت خدمات توسط مردم در جلسه مورخ ۲ مرداد ۱۴۰۰، مصوبه شماره دو جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (توسعه، تکمیل و گسترش سلامت الکترونیکی) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه چهار ماده به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی

 

مصوبه شماره دو جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور توسعه، تکمیل و گسترش سلامت الکترونیکی

مقدمه

در اجرای بند «ح» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سلامت الکترونیکی بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده دبیرخانه شورا و مصوبات ابلاغی در جلسات (۱۲)، (۱۵)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰)، پس از استماع گزارش جدید (بند «ح» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم) دبیرخانه در بیست و دومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (۲ مرداد ۱۴۰۰) به‌منظور تسریع در تحقق پروژه سلامت الکترونیکی و انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زنجیره فرآیندهای مربوط به نسخه الکترونیکی و تسهیل دریافت خدمات توسط مردم، موارد زیر به تصویب رسید:

ماده ۱ـ به‌منظور تکمیل زنجیره رسیدگی اسناد الکترونیکی سلامت (خدمات نسخه الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اسناد مرتبط با بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و سایر ارکان نظام سلامت) و حذف چرخه تحویل اسناد کاغذی و کپی آن‌ها، ره نگاشت شیوه دریافت و پرداخت اسناد هزینه‌ی خدمات سلامت بیمه‌های تکمیلی به شکل برخط و مبتنی بر نسخه الکترونیکی در کارگروهی ذیل دبیرخانه شورا با محوریت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه فعال در نسخه الکترونیکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین‌شده و به کلیه ذینفعان ابلاغ شود.

ماده ۲ـ کلیه بیمه‌گرهای پایه، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بیمه ترکیبی پایه و تکمیلی و همه ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در کشور شامل بهداشت و درمان صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بیمه نیروهای مسلح، موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و واحدهای بیمه‌ای بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری، صندوق حمایت وکلای دادگستری، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق بیمه شهرداری‌ها، سازمان بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی ج.ا.ا، سازمان صداوسیما که تاکنون تکالیف مربوط به نسخه الکترونیکی و استحقاق‌سنجی برخط را اجرایی نکرده‌اند، موظف‌اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱ ضمن حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان و اسناد کاغذی، کلیه خدمات خود را بدون وابستگی به دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق‌سنجی برخط (بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم) و پنجره واحد خدمات تأمین سلامت ایرانیان (ماده ۳ مصوبه شماره یک جلسه ۲۰ شورای اجرایی) ارائه نمایند.

ماده ۳ـ هرگونه اخذ وجه اضافه برای ارائه الکترونیکی خدمات دارای تعرفه مصوب مراجع قانونی توسط ارائه‌دهندگان نهایی خدمات سلامت شامل، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز اعم از بخش دولتی و خصوصی و خیریه‌ای ممنوع است.

ماده ۴ـ به‌منظور افزایش پایداری و تاب‌آوری در فاز نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، تمامی HIS های بیمارستانی موظف‌اند به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ظرف مدت دو هفته متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام نمایند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌گرهای پایه موظف‌اند نسبت به تکمیل مسیرهای اصلی و پشتیبان به نحوی اقدام نمایند که طی مدت حداکثر سه ماه تمام HIS های بیمارستانی هم‌زمان به مسیر اصلی و پشتیبان متصل باشند.

 

مصوبه شماره سه جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (فراگیر سازی سفته و برات الکترونیکی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22256 -24/05/1400

شماره 1/74071 -۱۴۰۰/۵/۱۳

کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات این وزارت، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی این شورا، همچنین به‌منظور گسترش فناوری اطلاعات در خزانه‌داری کل کشور و با رعایت بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و با هدف فراگیر نمودن سفته و برات الکترونیکی برای خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب‌وکار، بدین‌وسیله مصوبه شماره (۳) جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ با موضوع فراگیر ساز سفته و برات الکترونیکی که به تائید رئیس‌جمهور محترم هم رسیده است و شامل یک مقدمه و دو ماده می‌باشد، به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی

 

مصوبه شماره سه جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (فراگیر سازی سفته و برات الکترونیکی)

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیست و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ با رعایت بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و اجرای خزانه‌داری الکترونیکی به‌منظور فراگیر سازی سفته و برات الکترونیکی برای خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب‌وکار، مصوب نمود:

ماده ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه از طریق کارگزاران برای صدور سفته و برات الکترونیکی فقط از امضای الکترونیکی معتبر (امضای دیجیتالی و مهرسازمانی) استفاده نماید.

ماده ۲ـ دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مالی و پولی دارای مجوز از بانک مرکزی، مکلف به پذیرش سفته و برات الکترونیکی بوده و این اسناد را در اولویت پذیرش قرار دهند.

 

مصوبه شماره چهار جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22256 -24/05/1400

شماره 1/74069 – ۱۴۰۰/۵/۱۳

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات این وزارت، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند «۶» ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا و به‌منظور ارائه غیرحضوری و الکترونیکی کلیه خدمات سازمان تأمین اجتماعی، بدین‌وسیله مصوبه شماره (۴) جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ با موضوع تکمیل سرویس‌های سازمان تأمین اجتماعی که به تائید رئیس‌جمهور محترم هم رسیده است و شامل یک مقدمه، سه ماده و پنج تبصره می‌باشد به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی

 

مصوبه شماره چهار جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (تکمیل سرویس‌های سازمان تأمین اجتماعی)

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیست و دومین جلسة خود مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ در خصوص سی (۳۰) خدمت الکترونیکی و غیر‌حضوری اعم از خدمات کارفرمایی، بیمه‌ای، بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی موضوع مصوبات جلسات (۱۵) و (۱۸)، موارد زیر را مصوب نمود:

ماده ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است در یک فرایند پلکانی و در مدت ۴ ماه خدمات شعب و کارگزاری‌های خود را به نحوی تنظیم نماید که مختص ارائه خدمت به اشخاص کم‌توان یا متقاضیانی باشد که تمایل به دریافت خدمت حضوری دارند؛ به همین منظور با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای دریافت خدمات الکترونیکی غیر‌حضوری یا محدودیت‌ها برای دریافت خدمت حضوری از قبیل فاقد هزینه بودن خدمات برخط و پرداخت هزینه تمام‌شده خدمات حضوری به‌وسیله متقاضی، در اولویت قرار دادن ارائه خدمات الکترونیکی غیر‌حضوری یا سایر روش‌ها اقدام نماید.

تبصره ۱ـ هزینه خدمات ارائه‌شده به افراد کم‌توان رایگان بوده و سازمان تأمین اجتماعی آن را خواهد پرداخت.

تبصره ۲ـ هزینه خدماتی که به شکل الکترونیکی ارائه نمی‌شوند، اگر رایگان است قابل تعرفه‌گذاری است و اگر دارای هزینه است، قابل‌افزایش نیست.

ماده ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است طی یک برنامه شش‌ماهه (از تاریخ ابلاغ این مصوبه)، کلیه خدمات خود را به‌صورت غیر‌حضوری و الکترونیک ارائه کند و بعد از مهلت فوق، صرفاً خدماتی که به هیچ‌وجه به شکل برخط قابل ارائه نیستند آن هم با تائید کارگروه تعامل‌پذیری، در شعب و کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی قابل ارائه خواهند بود.

تبصره ۱ـ اقلام داده‌ای سایر پایگاه‌های اطلاعاتی، موردنیاز برای ارائه خدمات الکترونیکی این ماده با تائید کارگروه تعامل‌پذیری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲ـ نهاد ناظر بر اجرای این ماده و تشخیص مصادیق خدمات و سرویس‌های آن، دبیرخانه شورا است.

ماده ۳ـ با عنایت به عدم اجرای پنجره واحد و پایگاه داده مشترک سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت فهرست واحد بیمه‌شدگان و مالیات بر حقوق کارگاه‌های مشمول تأمین اجتماعی، مقرر شد تا مفاد ماده (۴) مصوبه جلسة (۱۴) شورا با محوریت سازمان تأمین اجتماعی و همکاری سازمان امور مالیاتی، حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ عملیاتی شود.

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است ظرف مدت حداکثر دو ماه فرایندهای داخلی خود را به نحوی اصلاح نماید تا ارائه خدمات این سازمان در تخصیص کد کارگاه برای چند فعالیت (حوزه فضای مجازی) با یک کدپستی و در نشانی محل اقامت قانونی اشخاص مجاز اجرایی شده باشد.

 

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22256 -24/05/1400

شماره ۸۱۹۰۰ – ۱۴۰۰/۵/۱۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت جهاد کشاورزی

کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) ـ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

در اجرای قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، به پیوست مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص «اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» که به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

دبیر شورا و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری

 

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

فصل اول: کلیات

ماده ۱ـ “صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر” به‌عنوان صندوق بیمه اجتماعی، به استناد بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویب‌نامه شماره ۶۵۸۴۶/ت ۳۲۱۸۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ هیأت‌وزیران) تشکیل و به استناد قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین ‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (مصوب ۱۳۸۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می‌نماید، در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده می‌شود.

ماده ۲ـ هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات عام تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط، پرداخت مستمری، بازنشستگی، پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات ‌درمانی به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوق‌الذکر، با به‌کارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای و امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی (با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر در اختیار) می‌باشد.

تبصره ـ حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان‌ها، مؤسسات ‌و صندوق‌های بیمه‌ای این نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است‌ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اتخاذ می‌نماید را رعایت نماید.

ماده ۳ـ صندوق دارای شخصیت‌حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به استناد «قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۰۴» به صورت موسسه عمومی غیردولتی و وابسته به وزارت، طبق مقررات این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حدود تبصره ۱ ماده ۱۱ تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد.

ماده ۴ـ صندوق نسبت به انجام کلیه امور و عملیاتی که در تحقق اهداف مندرج در ماده (۲) این اساسنامه پیش‌بینی شده است، در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اقدام می‌نماید. از جمله این موارد عبارتند از:

الف ـ تأمین و پرداخت مستمری بازنشستگی، پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات درمانی به اعضاء و مستمری‌بگیران.

ب ـ استفاده از وجوه و ذخایر و سایر منابع از طریق فعالیت‌های اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنیت سرمایه‌گذاری، سودآوری و نقدشوندگی و در چارچوب ضوابط بند (هـ) ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

پ ـ استفاده از تسهیلات مالی و سایر خدمات بانک‌ها و مؤسسات‌مالی و اعتباری غیربانکی مجاز و سایر صندوق‌ها و مؤسسات قانونی تأمین سرمایه.

تبصره ۱ـ صندوق موظف است در ارائه خدمات و انجام تعهدات، بر اساس آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویب‌نامه شماره ۶۵۸۴۶/ت ۳۲۱۸۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ هیأت‌وزیران) و سایر قوانین و مقررات مربوطه عمل نماید و در موارد مسکوت و همچنین تنظیم آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه، با توجه به حداقل حمایت‌های مندرج در قانون و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاحیه‌های بعدی آن و متناسب با وجود و تأمین منابع مالی موردنیاز، نسبت به ارائه خدمات و انجام تعهدات اقدام نماید. افزایش حقوق مستمری کلیه مستمری‌بگیران صندوق، در حدود مصوبات هیأت‌وزیران و برمبنای محاسبات بیمه‌ای، با پیشنهاد هیأت‌مدیره صندوق به تصویب هیأت‌امناء خواهد رسید.

تبصره ۲ـ چنانچه بر اساس ضوابط مورد عمل صندوق، ارائه بیمه خدمات درمانی به مشترکین (اعم از اعضای اصلی و تبعی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تعهدات صندوق پیش‌بینی نشده باشد، مشترکین صندوق از لحاظ بهره‌مندی از خدمات مذکور، مشمول ضوابط حاکم بر سازمان بیمه سلامت ایران می‌باشند و صندوق مکلف است در چارچوب ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، همکاری و هماهنگی لازم با مراجع قانونی ذی‌ربط را در زمینه بیمه‌های همگانی و تکمیلی درمان (و همچنین بیمه‌های تکمیلی اجتماعی) معمول نماید.

ماده ۵ ـ کلیه وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت، متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است و صرفاً در جهت رفاه و تأمین مستمری ایام پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان و تأمین بیمه درمان اعضاء و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسید. در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمی‌توان اعضای صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که بر اساس اساسنامه و آیین‌نامه صندوق کسب می‌نماید، محروم نمود.

ماده ۶ ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‌ها فعالیت نماید و در مورد واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری به کارگزاری‌ها، بر اساس تبصره (۱) ماده ‌(۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام می‌نماید.

تبصره ـ امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت‌امناء می‌باشد.

فصل دوم: ارکان صندوق

ماده ۷ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:

الف ـ هیأت‌امناء.

ب ـ هیأت‌مدیره.

پ ـ مدیرعامل.

ت ـ هیأت‌نظارت.

تبصره ـ شرایط عضویت در کلیه ارکان فوق، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد. حکم انتصاب کلیه ارکان این ماده، پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه، توسط رئیس هیأت امنا و در خصوص مدیرعامل توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می‌شود.

ماده ۸ ـ هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی، موضوع قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (مصوب ۱۳۸۸)، در حکم هیأت‌امناء صندوق می‌باشد و نحوه تشکیل و اداره جلسات، اتخاذ تصمیمات، تعیین حق‌الزحمه اعضاء و سایر موارد مربوط به آن، تابع ضوابط حاکم بر هیأت‌امناء مذکور است.

ماده ۹ـ وظایف و اختیارات هیأت‌امناء، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ تصویب راهبردها و خط‌مشی‌های صندوق، با رعایت سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی.

ب ـ تصویب برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، پس از استماع گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اظهارنظر هیأت‌نظارت صندوق نسبت به صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی‌ شده.

پ ـ انتخاب، عزل و پذیرش استعفای اعضای هیأت‌مدیره و هیأت‌نظارت صندوق و همچنین پیشنهاد عزل یا نصب مدیرعامل صندوق به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت تائید و صدور حکم.

ت ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، بیمه ‌اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز صندوق.

ث ـ تعیین حقوق و مزایا و یا حق‌الزحمه (حسب مورد) اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و هیأت‌نظارت، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ج ـ تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

چ ـ پیشنهاد وضع، تغییر و یا اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

ح ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی هیأت‌مدیره.

خ ـ تصویب سایر موارد مقرر، با توجه به قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ هیأت‌امناء می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رئیس هیأت‌امناء تفویض نماید.

ماده ۱۰ـ اعضای هیأت‌مدیره مرکب از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز، مطابق بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد که از سوی هیأت‌امناء به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

تبصره ۱ـ هیأت‌مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود، یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره، بیش از مدت عضویت آنها در هیأت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره ۲ـ اعضای هیأت‌مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأت‌مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره ۳ـ در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضای هیأت‌مدیره یا در مواردی که به تشخیص هیأت‌امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأت‌امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از یک ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید.

ماده ۱۱ـ وظایف رئیس هیأت‌مدیره به شرح زیر است:

الف ـ دعوت از اعضای هیأت‌مدیره جهت تشکیل جلسات و اداره جلسات هیأت‌مدیره.

ب ـ انعکاس پیشنهادهای هیأت‌مدیره به هیأت‌امناء و ابلاغ مصوبات هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره به مدیرعامل.

ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بررسی و تائید راهبردها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرائی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق برای ارائه به هیأت‌امناء.

ب ـ بررسی و تائید برنامه‌های عملیاتی صندوق.

پ ـ بررسی و تائید برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأت‌امناء.

ت ـ ارائه گزارش مالی میان‌دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع ۶ ماهه به هیأت‌امناء.

ث ـ بررسی و تائید آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط موردنیاز صندوق و ارائه آنها به هیأت‌امناء جهت بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذی‌ربط.

ج ـ بررسی و تائید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به هیأت‌امناء، جهت تصویب و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق در چارچوب تشکیلات کلان مصوب؛

چ ـ تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیران‌ عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بلافصل، به پیشنهاد مدیرعامل و با توجه به میزان سرمایه یا سهام در شرکت‌ها و مؤسسات مذکور.

ح ـ نظارت بر کلیه سطوح و امور اجرائی صندوق و همچنین نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت‌امناء.

خ ـ تصویب سازوکار مربوط به اجرای مصوبات هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره، به پیشنهاد مدیرعامل و یا اعضای هیأت‌امناء.

د ـ تصویب نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق با اهداف، قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب، به پیشنهاد مدیرعامل.

ذ ـ انجام سایر امور لازم برای اداره صندوق، در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱ـ هیأت‌مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را جهت اداره مطلوب صندوق و تحقق اهداف آن به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت اعضاء هیأت‌مدیره نخواهد بود. هیأت‌مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث) را به مدیرعامل یا دیگری واگذار نماید.

تبصره ۲ـ جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنان با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت‌مدیره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد.

ماده ۱۳ـ مدیرعامل به‌عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی خارج از هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره است که مطابق بند (ج) قانون ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸)، برای مدت چهار سال به پیشنهاد هیأت‌‌امناء (حتی‌الامکان با معرفی هیأت‌مدیره) و تائید و حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.

تبصره ـ در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی مدیرعامل یا در مواردی که به تشخیص هیأت‌امناء، تغییر وی ایجاب نماید، جانشین وی به ترتیب مقرر در این اساسنامه تعیین می‌گردد. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت ضرورت می‌تواند حداکثر به مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیرعامل صندوق، سرپرست منصوب نماید.

ماده ۱۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ اداره امور جاری صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، راهبردها، خط‌مشی‌ها، برنامه‌وبودجه، آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره.

ب ـ تهیه و تنظیم برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأت‌مدیره.

پ ـ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع زمانی ۶ ماهه.

ت ـ تهیه ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق و ارائه آن به هیأت‌مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ث ـ نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت‌مدیره.

ج ـ صدور احکام نصب و عزل اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بلافصل، پس از تصویب هیأت‌مدیره صندوق.

چ ـ نصب و عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق.

ح ـ نمایندگی سرمایه یا سهام صندوق با حق تفویض به هر یک از کارکنان جهت حضور در جلسات مجامع عمومی مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به صندوق می‌باشد.

خ ـ پیشنهاد سازوکارهای عملیاتی نمودن تصمیمات هیأت‌امناء و هیأت‌مدیره.

د ـ ارائه پیشنهاد جهت تسهیل امور اجرایی به هیأت‌مدیره.

ذ ـ نمایندگی صندوق در کلیه مراجع قانونی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند، اعمال نماید؛

ر ـ طرح، پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعاوی حقوقی یا کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها و سایر مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف صندوق، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی، انتظامی و اداری و انجام اقدامات موردنیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، ادعای جعل و تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مُصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از دعاوی و انجام سایر موارد موردنیاز در این رابطه.

ز ـ افتتاح و استفاده از هرگونه حساب و یا مسدود نمودن آن نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، با رعایت ضوابط مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

س ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق.

ش ـ انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده (۴) این اساسنامه.

ص ـ دریافت تسهیلات و خدمات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی و سایر صندوق‌های مجاز تأمین اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه حاضر.

تبصره ۱ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء دارد. مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت، به مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید.

تبصره ۲ـ مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل و مهر صندوق و قراردادها و اسناد تعهدآور و چک‌های صادره صندوق، در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌‌های مربوط، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره (به انتخاب هیأت‌مدیره) همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد.

ماده ۱۵ـ اعضای هیأت‌نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می‌باشد که با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، توسط هیأت‌امناء برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱ـ هیأت‌نظارت حق هیچ‌گونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات موردنیاز و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.

تبصره ۲ـ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیأت‌نظارت باشد، در مهلت‌های قانونی، در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۳ـ اداره امور داخلی هیأت‌نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت مذکور تدوین و به تصویب هیأت‌امناء خواهد رسید.

تبصره ۴ـ انتخاب رئیس هیأت‌نظارت از بین اعضای هیأت‌نظارت، به عهده رئیس هیأت‌امناء صندوق می‌باشد.

تبصره ۵ ـ وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیأت‌نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.

تبصره ۶ ـ در صورت فوت، حجر، استعفاء یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضاء هیأت‌نظارت یا در مواردی که به تشخیص هیأت‌امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأت‌امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سه ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید. اعضای هیأت‌نظارت پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیأت‌نظارت جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

ماده ۱۶ـ وظایف و اختیارات هیأت‌نظارت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با قوانین و مقررات قانونی.

ب ـ اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی تنظیمی، قبل از طرح در هیأت‌امناء.

پ ـ اظهارنظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی.

ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیأت‌نظارت می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه هیأت‌نظارت در اداره امور صندوق، عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع هیأت‌مدیره رسانده و هیأت‌مدیره در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ مکتوب را اعلام می‌کند. هیأت‌نظارت در هر حالت پس از بررسی‌های لازم، گزارش نهایی را به اطلاع هیأت‌امناء خواهد رساند.

فصل سوم: مقررات مالی و اداری

ماده ۱۷ـ سال مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۱۸ـ دارایی‌ها و درآمدهای صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، عبارتند از:

الف ـ حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنی، شامل سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.

ب ـ وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق.

پ ـ وجوه حاصل از خسارت، جرائم و جزاهای نقدی، موضوع قوانین و مقررات مربوط و یا احکام قطعی دادگاه‌ها.

ت ـ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخل یا خارج کشور.

ث ـ بدهی‌ها، کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج ـ سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط، قابل‌جذب توسط صندوق باشد.

تبصره ۱ـ مطالبات و دیون صندوق از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق‌مشارکت پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ـ در صورتی که منابع مالی صندوق، کفاف هزینه‌ها و تعهدات صندوق را ندهد صندوق مکلف است با تصویب هیأت‌امناء اقدامات مالی و ساختاری لازم را از جمله از طریق اخذ وام و اعتبار از واحدهای تابعه، وابسته یا زیرمجموعه و یا بانک‌ها و مؤسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری مجاز، واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده و کم‌بازده و اعمال تغییرات لازم در سرمایه‌گذاری و نحوه مدیریت وجوه و ذخایر اتخاذ نماید. تأمین کسری صندوق از طریق بودجه عمومی دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانونی که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه برقرار گردیده است، منوط به عدم امکان جبران آن از روش‌های یادشده و تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (جهت ارسال به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و درج در لوایح بودجه سنواتی) می‌باشد، مشروط به اینکه صندوق تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری ابلاغی از سوی وزارتخانه مذکور را رعایت نموده یا بنماید.

تبصره ۳ـ ضوابط نظام تأمین اجتماعی چندلایه مصوب و ابلاغی، در تنظیم آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات صندوق، تعیین سقف و کف برقراری حقوق و مزایای مستمری در سطح پایه، معادل قوانین و مقررات عام تأمین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در لایه بیمه اجتماعی مکمل، مطابق جزء (۲) ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام خواهد شد.

ماده ۱۹ـ مدیرعامل مکلف است حداقل هر سه سال یک‌بار گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای و بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه گردیده است، به هیأت‌مدیره صندوق ارائه تا پس از تائید به هیأت‌امناء تقدیم گردد.

ماده ۲۰ـ هیأت‌مدیره مکلف است تا پایان آبان ماه هر سال، برنامه‌وبودجه صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأت‌امناء پیشنهاد نماید. هیأت‌امناء مکلف است حداکثر تا پایان بهمن‌ماه، برنامه‌وبودجه سال بعد را تصویب و به هیأت‌مدیره ابلاغ نماید.

تبصره ۱ـ هیأت‌مدیره موظف است گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی و عملکرد سالانه خود را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد جهت بررسی و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی و هیأت‌نظارت ارسال نماید.

تبصره ۲ـ بازرس قانونی مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود را در مورد گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالانه و عملکرد هیأت‌مدیره را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به هیأت‌نظارت اعلام نماید.

تبصره ۳ـ هیأت‌نظارت موظف است، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول گزارش بازرس قانونی، مراتب را بررسی و پس از اخذ نظرات هیأت‌مدیره و حسب مورد اعمال اصلاحات لازم در حساب‌ها و گزارش‌های صندوق، اظهارنظر خود را به همراه گزارش بازرس قانونی و نظرات هیأت‌مدیره به هیأت‌امناء ارائه نماید. هیأت‌مدیره نیز مکلف است در صورت اختلاف‌نظر با هیأت‌نظارت، موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیأت‌امناء تقدیم دارد.

تبصره ۴ـ هیأت‌امناء مکلف است حداکثر تا ۱۵ آبان ماه سال بعد، نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی شده و عملکرد سالانه هیأت‌مدیره صندوق اقدام نماید.

تبصره ۵ ـ صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه ‌گردد.

تبصره ۶ ـ تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیأت‌امناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر می‌باشد.

ماده ۲۱ـ اعضای هیأت‌امناء، هیأت‌مدیره، هیأت‌نظارت، مدیرعامل و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای فوق عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل آن شرکت می‌باشند، نمی‌توانند در معاملاتی که با و یا به حساب صندوق و یا شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن انجام می‌پذیرد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

تبصره ـ پرداخت حق‌بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق، معامله محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۲ـ اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و هیأت‌نظارت حق ندارند خارج از مصوبات هیأت امنا هیچ‌گونه وام یا اعتباری بابت مسئولیت خود از صندوق تحصیل نمایند و صندوق نمی‌تواند دیون و یا تعهدات آنان را تضمین یا تعهد نماید.

تبصره ـ اخذ هرگونه وام یا اعتبار توسط اعضاء هیأت‌امناء از صندوق و یا تضمین یا تعهد دیون آنان توسط صندوق، ممنوع می‌باشد. این‌گونه عملیات به‌خودی‌خود باطل است.

ماده ۲۳ـ آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین‌نامه‌های نحوه تشکیل جلسات هیأت‌امناء، هیأت‌مدیره و هیأت‌نظارت و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز صندوق باید ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این اساسنامه، تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد. مفاد این حکم، مانع از طرح و تصویب آیین‌نامه‌های موردنیاز، بعد از اتمام مدت مذکور نمی‌باشد.

تبصره ـ مادامی‌که آیین‌نامه‌‌های مذکور به تصویب نرسیده‌اند و مفاد آیین‌نامه‌های موجود مغایرتی با این اساسنامه و قوانین و مقررات جاری نداشته باشند، آیین‌نامه‌‌های موجود به قوت خود باقی می‌باشند.

این اساسنامه در تاریخ …… به تائید شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و در تاریخ …… به تصویب هیأت‌وزیران رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/01 لغایت 1402/11/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل نحوه تعیین…

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up