سایر مصوبات دهه سوم مهر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1400/07/21 لغایت 1400/07/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

بخشنامه قوه‌قضائیه در خصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته

 

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۵۵۱۹۵/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۷/۴

1007 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۹۷۸۹/ت ۵۸۵۲۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه در قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و خصوصـاً ماده (۴۱) آن، صلاحیت برداشت از حساب مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به این بانک داده نشده، علی‌هذا، حکم مقرّر در ماده (۱۵) اصلاحی «آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، که فراتر از قانون، چنین صلاحیتی را برای بانک مرکزی به رسمیت شناخته، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره 120/119442-۱۴۰۰/۶/۱۷

وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه نهصد و نود و هفتمین (۹۹۷) جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ موضوع «آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس» برای ابلاغ و اجرا ارسال می‌شود.

دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش ـ محمود امانی

 

آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

مصوبه نهصد و نود و هفتمین (۹۹۷) جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ بررسی شده در جلسات (۹۷۸، ۹۸۲، ۹۸۴ و ۹۹۷)

مقدمه

با عنایت به جایگاه و نقش تأثیرگذار مدیران مدارس در هدایت و راهبری تربیتِ دانش‌آموزان و تحقق اهداف تعلیم‌‌و‌‌تربیت و با توجه به اصول «قانون‌مداری، عدالت‌محوری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی» و ضرورت استقرار سازوکارهای لازم برای اصلاح روش‌ها، روندها، فرآیندها و نهادینه‌سازی شایسته‌سالاری و تخصص‌محوری در انتخاب، انتصاب و نگهداشت مدیران توانمند و واجد صلاحیت، به استناد راهکارهای ۲ ـ ۲۲ و ۶ ـ ۲۲ ذیل هدف عملیاتی ۲۲ از سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و برنامه زیر نظام راهبری و مدیریت، «آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس» به شرح زیر به تصویب می‌رسد:

ماده ۱ ـ تعاریف

در این آیین‌نامه تعاریف و اصطلاحات، در معانی مشروح زیر و همچنین به شرح مندرج در پیوست آن، به کار می‌رود:

۱ ـ مدرسه:

سازمان آموزشی ‌تربیتی که به منظور تحقق اهداف تربیت رسمی ‌عمومی و فراهم‌آوردن زمینه دستیابی دانش‌آموزان به شایستگی‌های لازم در هر یک از دوره‌های تحصیلی، با ارائه مدرک تحصیلی رسمی و بر اساس ملاک‌ها، معیارها و در چارچوب اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب وزارت آموزش‌وپرورش، تأسیس و اداره می‌شود.

۲ ـ مرکز آموزشی تربیتی:

واحدی که به ‌منظور افزایش توان علمی و تخصصی یا کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب در زمینه‌ها و ساحت‌های گوناگونی از قبیل آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی، با مجوز وزارت آموزش ‌و ‌پرورش و بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی، تأسیس شده و فعالیت می‌کند.

۳ ـ مدیر:

 فرد واجد صلاحیتی که به‌عنوان راهبرِ آموزشی‌تربیتی، بر اساس مفاد این آیین‌نامه و در یک فرآیند نظام‌مند، از سوی آموزش‌‌و‌پرورش انتخاب و منصوب می‌شود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با همکاری و مشارکت سایر عوامل سهیم و مؤثر، راهبری مدرسه یا مرکز را به عهده دارد.

۴ ـ صلاحیت مدیر:

مجموعه‌ای از برآیند سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است که مدیر را قادر می‌سازد رسالت خود را در چارچوب وظایف و اختیارات و بر اساس استانداردهای مصوب ابلاغی وزارت آموزش‌وپرورش، به نحو شایسته‌ای انجام دهد.

۵ ـ گواهینامه صلاحیت مدیران:

گواهینامه‌ای که به استناد نتایج سنجش صلاحیت‌های سه‌گانه (عمومی، تخصصی، حرفه‌ای) در مراکز مورد تأیید، از سوی وزارت آموزش‌‌وپرورش برای بازه زمانی پنج‌ساله صادر می‌شود و نشان‌دهنده توانمندی و صلاحیت فرد برای تصدی یا اشتغال در پست‌های مدیریت و معاونت مدرسه یا مدیریت مرکز آموزشی‌تربیتی است.

۶ ـ مشمولان:

منظور از «مدیر» در این آیین‌نامه همه مشمولان آن؛ اعم از مدیران و معاونان مدارس و مدیران مراکز آموزشی‌تربیتی و منظور از «مدرسه» همه مدارس و مراکز آموزشی‌تربیتی اعم از دولتی یا غیردولتی است. مدیر آموزگاران و معاون دبیران نیز با توجه به نقش مؤثری که در مدارس دارند، در احراز شرایط و صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و سایر موارد مصرّح در متن، مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۲ ـ هدف

نهادینه‌سازی شایسته‌سالاری در فرآیند انتخاب، انتصاب و نگهداشت مدیران

 ماده ۳ ـ شرایط و صلاحیت‌ها

داوطلبان تصدی مدیریت یا معاونت، باید حائز شرایط و صلاحیت‌های سه‌گانه زیر باشند:

الف) عمومی

داوطلبان علاوه‌بر شرایط عمومی مندرج در قوانین و مقررات مربوط، باید حائز شرایط زیر باشند:

۱ ـ دارا بودن صلاحیت‌های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری؛

۲ ـ متأهل بودن؛

تبصره ـ در مدارس دولتی چنانچه امکان انتصاب فرد حائز این شرط وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری در این مورد به عهده «کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس (موضوع ماده ۶ این آیین‌نامه)» است.

۳ ـ برخورداری از ویژگی‌های شخصیتی مانند حُسن خُلق، اعتمادبه‌نفس، روحیه مشارکت‌جویی، فعالیت‌های گروهی و توانایی برقراری ارتباط و تعامل سازنده با دیگران، محبوبیت، مقبولیت و حُسن شهرت در بین همکاران و سرآمدی در ویژگی‌هایی چون قانون‌گرایی، خداباوری، دین‌مداری و تعهد اجتماعی‌انقلابی؛

۴ ـ برخورداری از سلامت کامل روانی و توانایی جسمانی لازم برای حُسن انجام وظایف و مأموریت‌ها.

ب) تخصصی

شرایط و شایستگی‌های تخصصی شامل رشته و مدرک تحصیلی، سابقه تجربی مرتبط با دوره تحصیلی، سنوات خدمت و نوع استخدام است:

۱ ـ ۱ ـ برای احراز پست مدیریت در مدارس با جمعیت دانش‌آموزی بیش از دویست‌وپنجاه نفر و مجتمع‌های آموزشی، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط با مدیریت و حداقل ۸ سال سابقه تجربی (آموزشی‌تربیتی) که سه سال آن سابقه معاونت در دوره تحصیلی موردنظر باشد، الزامی است.

۱ ـ ۲ ـ برای احراز پست مدیریت در مدارس با جمعیت دویست‌وپنجاه دانش‌آموز و کمتر از آن، مناطق کم‌برخوردار، عشایری و روستایی، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و حداقل ۶ سال سابقه تجربی (آموزشی‌تربیتی) که دو سال آن سابقه معاونت در دوره تحصیلی موردنظر باشد، الزامی است.

تبصره ۱ ـ دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و مرتبط با مدیریت، در اولویت انتصاب خواهند بود.

تبصره ۲ ـ برای تصدی مدیریت هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، دارا بودن مدرک تحصیلی در یکی از رشته‌های فنی و حرفه‌ای الزامی است. دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های غیرمرتبط با فنی و حرفه‌ای که مدرک تحصیلی قبلی آنان (فوق‌دیپلم یا بالاتر) مرتبط با رشته فنی و حرفه‌ای باشد، در احراز پست مدیریت هنرستان، مدرک تحصیلی آنان مرتبط تلقی می‌شود.

تبصره ۳ ـ در صورت نبود فرد دارای مدرک تحصیلی در سطوح فوق‌الذکر و رشته مرتبط با مدیریت، برای انتخاب و انتصاب افراد با مدرک تحصیلی پایین‌تر یا رشته غیرمرتبط، داشتن گواهینامه گذراندن دوره‌های «مدیریت آموزشگاهی» از دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش یا سایر مؤسسات مورد تأیید، الزامی است.

۱ ـ ۳ ـ انتصاب افراد در پست مدیریت مرکز آموزشی ‌تربیتی با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و ۵ سال سابقه تجربی (آموزشی‌تربیتی) و با احراز سایر شرایط مصرّح در این آیین‌نامه، انجام می‌شود.

۱ ـ ۴ ـ انتصاب افراد در پست‌های مدیر آموزگار یا معاون دبیر با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و ۳ سال سابقه تجربی (آموزشی‌تربیتی) و با احراز سایر شرایط مصرّح در این آیین‌نامه انجام می‌شود.

۱ ـ ۵ ـ معلمان دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، با احراز شرایط مصرّح در این آیین‌نامه، در صورت داشتن حداقل ۵ سال سابقه تجربی (آموزشی‌تربیتی) در هر یک از دوره‌های تحصیلی می‌توانند در پست معاونت مدارس، منصوب شوند.

۲ ـ داوطلب انتصاب در هر یک از پست‌های مدیریت یا معاونت، باید مستخدم رسمی ‏آموزش‌‌و‌پرورش باشد، به استثنای مدیران یا معاونان مدارس غیردولتی و مدیران مراکز آموزشی‌تربیتی غیردولتی.

۳ ـ در زمان انتصاب مدیران و معاونان، داشتن حداقل ۴ سال از سنوات خدمتی فرد تا بازنشستگی، الزامی است.

تبصره ـ در صورتی که فرد واجد صلاحیت مطابق بندهای ذیل شرایط تخصصی (سطح مدرک تحصیلی، سابقه تجربی، سنوات خدمت و نوع استخدام) در مناطق کم‌برخوردار، روستایی و عشایری برای تصدی مدیریت مدرسه وجود نداشته باشد، با اخذ مجوز یک‌ساله از «کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس»، موضوع ماده ۶ این آیین‌نامه، انتصاب فرد موردنظر تا تعیین فرد واجد شرایط، بلامانع است.

ج) حرفه‌ای

شایستگی‌های حرفه‌ای به شرح زیر است:

۱ ـ اخلاق حرفه‌ای (روابط انسانی سازنده، نظم و انضباط، قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، اتقان در کار، امانت‌داری و صداقت، پاسداری از شأن و منزلت معلمی، رعایت حرمت و کرامت مخاطبان و ذی‌نفعان)

۲ ـ دانش حرفه‌ای (آشنایی با قوانین و مقررات مربوط، آشنایی با اسناد بالادستی و تحولی، آشنایی با مراجع سیاست‌گذار و قانون‌گذار در زمینه آموزش‌وپرورش، آشنایی با فلسفه تعلیم‌وتربیت اسلامی، آشنایی با دانش مدیریت و رهبری، آشنایی با مهارت‌های IT و یک زبان خارجی)

۳ ـ توانمندی‌ها و مهارت‌ها (توانایی برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازمان‌دهی، تصمیم‌گیری، نظارت و ارزشیابی، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، توانایی انجام و پیشبرد کارهای گروهی و تیمی و ترغیب و تشویق، توانایی ارتقای مستمر خود و کارکنان، پژوهندگی، توانایی خلق فرصت‌های آموزشی‌تربیتی، توانایی به‌کارگیری و توسعه فناوری‌های نوین، مهارت استفاده از سامانه‌های موردنیاز، تقویت انگیزه برای یادگیری مداوم، توانایی جلب مشارکتِ عوامل سهیم و مؤثر در تربیت به‌ویژه دانش‌آموزان، معلمان، خانواده، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی)

ماده ۴ ـ توسعه، ارتقا و سنجش شایستگی‌ها

وزارت آموزش‌وپرورش موظف ‌است:

۱ ـ سازوکارهای لازم برای تأمین، تربیت، توانمندسازی و سنجش و پایش مستمر عملکرد مدیران را طراحی و ابلاغ نماید. اجرای این امر به عهده دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش و سایر مراکزِ مورد تأیید، می‌باشد.

۲ ـ رشته‌های تحصیلی یا دوره‌های توانمندسازی با عنوان «مدیریت آموزشگاهی» را ایجاد و راه‌اندازی کند. این اقدام شامل تعریف، برنامه‌ریزی درسی و اجرای پودمانی منجر به اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشگاهی و گواهینامه دوره‌های کوتاه‌مدت ارتقای حرفه‌ای مدیران به‌وسیله دانشگاه‌های تربیت‌معلم و سایر مؤسسات و مراکز مورد تأیید وزارت آموزش ‌و پرورش می‌شود.

تبصره ـ شرکت در دوره‌های توانمندسازی و کسب گواهینامه مربوط، برای مشمولان این آیین‌نامه الزامی است.

ماده ۵ ـ شرایط تغییر و برکناری

ملاک تغییر و برکناری (عزل) مدیران، مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۲/۰۹/۲۳) و آیین‌نامه اجرایی بند «ج» و تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه هیأت‌وزیران ۱۳۹۱/۰۱/۲۷) و سایر مقررات و ضوابط حاکم، خواهد بود.

ماده ۶ ـ ساختار و سازمان اجرایی

برای اجرای مطلوب این آیین‌نامه، «کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس» در سطح هر یک از ادارت آموزش‌وپرورش مناطق، شهرستان یا ناحیه، با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف) وظایف

۱) بررسی و تأیید شرایط و شایستگی‌های داوطلبان با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مناسب از قبیل آزمون، مصاحبه، مشاهده عملکرد، نظرخواهی از ذی‌نفعان؛

تبصره ـ چنانچه داوطلب پست مدیریت از کارکنان همان مدرسه باشد، کسب نظر مشورتی شورای مدرسه، الزامی است.

۲) بررسی برنامه‌های داوطلبان تصدی مدیریت؛

۳) بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب، انتصاب، ابقا، جابجایی و برکناری مشمولان، بر اساس مفاد این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط؛

۴) بررسی و اعطای مجوز در موارد خاص (تبصره ذیل بند ۲ از بخش الف و تبصره ذیل بند ۳ از بخش ب در ماده ۳ و تبصره ۳ بند ج ماده ۶)

۵) برنامه‌ریزی برای اجرای سازوکارهای شناسایی، نگهداشت و توانمندسازی مدیران و معاونان؛

۶) بررسی گزارش نتایج ارزیابی عملکرد مدیران و معاونان و لزوم کسب میانگین حداقل ۸۵ درصد امتیاز ارزشیابی سالانه در دو سال منتهی به انتصاب فرد یا دوره چهارساله خدمت فرد در پست مدیریت برای تمدید مدیریت؛

۷) تهیه و ارائه گزارش‌ها و نتایج بررسی‌ها و پیگیری مصوبات.

ب) ترکیب اعضا

۱ ـ مدیر آموزش‌وپرورش منطقه (رئیس کمیته)

۲ ـ معاونان آموزشی، پرورشی و برنامه‌ریزی

۳ ـ مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۴ ـ مسئول امور اداری (دبیر کمیته)

۵ ـ مسئولان آموزشی‌تربیتی دوره تحصیلی مربوط (به‌تناسب نوع مدرسه)

۶ و ۷ ـ دو نفر صاحب‌نظر در حوزه مدیریت، به‌ویژه مدیریت آموزشی برای هریک از مناطق، با معرفی دانشگاه فرهنگیان و به انتخاب شورای معاونان منطقه

۸ و ۹ ـ دو نفر از مدیران دوره‌های تحصیلی، به انتخاب مدیران مدارس

تبصره ۱ ـ ابلاغ اعضای کمیته در مهرماه هرسال، توسط رئیس منطقه صادر می‌شود.

تبصره ۲ ـ رئیس کمیته می‌تواند به تناسب موضوع، از صاحب‌نظران و سایر مسئولان ذی‌ربط، بدون داشتن حق رأی، در جلسات دعوت کند.

تبصره ۳ ـ جلسات کمیته با حضور رئیس و حداقل دوسوم اعضا، رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضرین، قابل اجراست.

تبصره ۴ ـ به‌منظور تمهید مقدمات لازم، از جمله تشکیل جلسات و پیگیری امور، دبیرخانه کمیته مذکور، بدون ایجاد تشکیلات جدید، در زیرمجموعه امور اداری مناطق تشکیل و وظایف زیر را عهده‌دار است:

۱ ـ تمهید مقدمات، تهیه دستور کار و اقدام برای اجرای مصوبات جلسات با هماهنگی رئیس کمیته؛

۲ ـ شناسایی واجدین شرایط مدیریت یا معاونت مدارس و مراکز آموزشی‌تربیتی و تشکیل بانک اطلاعاتی؛

۳ ـ تهیه گزارش‌های تحلیلی و آماری سالانه از وضعیت مدیریت در مدارس و مراکز آموزشی‌تربیتی؛

۴ ـ مستندسازی و نگهداری سوابق فعالیت‌های کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس با استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین.

ج) صدور ابلاغ:

ابلاغ مدیران و معاونان مدارس و مدیران مراکز آموزشی‌تربیتی به استناد گزارش کارشناسی کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، و رعایت تبصره‌های زیر، از سوی رئیس/ مدیر آموزش‌وپرورش منطقه صادر می‌شود.

تبصره ۱ ـ ابلاغ مدیران مدارس، برای یک دوره چهارساله و ابلاغ سایر مشمولان، برای دوره یک‌ساله صادر می‌شود و تمدید آن مشروط به نتایج ارزیابی عملکرد و رعایت سایر شرایط، خواهد بود.

تبصره ۲ ـ در انتصاب مدیران و معاونان، رعایت تطابق جنسیت با دانش‌آموزان، الزامی است. مدارس چندپایه، روستایی، عشایری و مدارسِ پسرانة دانش‌آموزانِ با نیازهای ویژه در دوره‌های ابتدایی و اولِ متوسطه، در صورت نبود فرد حائز این شرط، از این قاعده مستثنی هستند و به‌کارگیری مدیرِ زن در آن دسته از مدارس ابتدایی پسرانه که بیشتر کارکنان آنها زن هستند، بلامانع ‏است.

تبصره ۳ ـ صدور ابلاغ مدیریتِ هم‌زمان برای یک نفر، در دو مدرسه یا مرکز آموزشی‌تربیتی، ممنوع است. در مناطقی که برای پست مدیریت در دو نوبت یک مدرسه با کمبود نیروی انسانی مواجهند با رعایت مصلحت دانش‌آموزان و آنچه که شرایط مدرسه ایجاب می‌نماید، با اخذ مجوز از کمیته ذی‌ربط، صدور ابلاغ هر دو نوبت برای یک نفر در پست مدیریت، بلامانع خواهد بود.

 تبصره ۴ ـ در انتخاب و انتصاب مدیران مدارسِ دارای ضوابط و مقررات مصوب از مراجع ذی‌صلاح، رعایت مفاد این آیین‌نامه نیز الزامی است.

تبصره ۵ ـ ادارات آموزش‌وپرورش مکلفند در هنگام صدور ابلاغ جدید مدیریت، طبق این آیین‌نامه عمل نمایند و هرگونه انتصاب، ابقا، تغییر، برکناری یا جابجایی مدیران و معاونان مدارس و مدیران مراکز آموزشی‌تربیتی، باید مستند به مفاد این آیین‌نامه باشد.

ماده ۷ ـ نظارت و ارزشیابی

مسئولیت نظارت جامع و مستمرِ چگونگی اجرای این آیین‌نامه و عملکرد مدیران، بر اساس ملاک‌ها و شاخص‌های ابلاغی، به عهده وزارت آموزش‌وپرورش است.

ماده ۸ ـ استلزامات:

وزارت آموزش‌وپرورش موظف ‌است:

۱ ـ شیوه‌نامه اجرایی این آیین‌نامه را حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و با امضای وزیر آموزش‌وپرورش ابلاغ نماید.

۲ ـ گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه را سالانه به شورای‌عالی آموزش‌وپرورش ارائه کند.

۳ ـ دوره‌های توانمندسازی بدو و حین خدمت مدیران و معاونان مدارس و مدیران مراکز آموزشی‌تربیتی را طراحی و اجرا نماید.

۴ ـ سازوکارهای لازم از قبیل افزایش فوق‌العاده‌های مدیریت را با هماهنگی مراجع ذی‌ربط برای ایجاد انگیزه، تشویق و رقابت ورود افراد دارای صلاحیت و شایستگی به پست‌های مدیریتی در مدارس و مراکز آموزشی‌تربیتی فراهم نماید.

۵ ـ حداکثر ظرف مدت چهار سال، سازوکارهای لازم برای سنجش و تطبیق وضعیت مشمولان فعلی این آیین‌نامه را به گونه‌ای فراهم کند که پس از اتمام زمان مذکور، برای تمام مدیران و معاونان «گواهینامه صلاحیت مدیران» صادر شده باشد.

ماده ۹ ـ مقررات مغایر:

با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، تمام مصوبات و دستورالعمل‌های مغایر، لغو و بلااثر می‌شود.

موضوع: آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در نهصد و نود و هفتمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش، تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ به تصویب رسید.

دبیر شورا ‌ـ محمود امانی رئیس جلسه ـ محسن حاجی میرزایی

آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی آموزش و پرورش ـ سیدابراهیم رئیسی

 

بخشنامه قوه‌قضائیه در خصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22306 – 26/07/1400

شماره 9000/50192/100 – ۱۴۰۰/۷/۲۵

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 9000/50111/100 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/50111/100 – ۱۴۰۰/۷/۲۴

بخشنامه قوه‌قضائیه در خصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته کلیه مراجع قضایی، ستادی و واحدهای وابسته

به منظور تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه‌ قضاییه و واحدهای وابسته، موضوع تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب ۱۳۹۳، مقتضی است کلیه مراجع قضایی، ستادی و واحدهای وابسته به قوه قضاییه نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم را معمول دارند.

۱ـ به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط و انجام اقدامات لازم برای تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و نظارت بر صحت اطلاعات مربوط به قوه قضاییه و واحدهای وابسته، کارگروهی در معاونت راهبردی متشکل از نمایندگان معاونت‌های راهبردی، مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌شود.

۲ـ شیوه‌نامه نحوه تخصیص شناسه ملی به قوه قضاییه و واحدهای وابسته، از قبیل تعیین دقیق مصادیق اشخاص مذکور، دسته‌بندی این اشخاص، تعیین اقلام اطلاعاتی هر یک از دسته‌‌ها، نحوه بازبینی و به‌روزرسانی اطلاعات، تعیین سطوح دسترسی به اقلام اطلاعاتی جهت ثبت و استعلام، تعیین چگونگی فرایند تخصصی ثبت، تخصیص و تغییر شناسه ملی، تعیین چگونگی اعمال محدودیت‌ها و رفع آن و سایر امور مربوط، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه توسط کارگروه تهیه و از سوی معاونت راهبردی ابلاغ می‌شود.

۳ـ تمامی واحدهای ستادی و قضایی و سازمان‌ها و مراکز تابعه و مؤسسات و دفاتــر تحت نظارت قوه-قضاییه به جهت استنادپذیری هویت و شفافیت ساختار قوه‌قضائیه و واحدهای وابسته به آن، درخواست خود مبنی بر اخذ شناسه ملی و ثبت اطلاعات و

بازبینی و به‌روزرسانی را به مرجعی که در شیوه‌نامه مذکور در بند فوق تعیین می‌شود، ارسال نمایند.

۴ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت راهبردی، حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ شیوه‌نامه، سامانه مناسب برای تبادل اطلاعات با پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ایجاد می‌کند.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…

سایر مصوبات دهه اول بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/01 لغایت 1402/11/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل نحوه تعیین…

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…
keyboard_arrow_up