فیلم کارگاه آموزشی قوانین خاص کیفری ویژه آزمون وکالت 1399

  1. خانه
  2. فیلم کارگاه های آموزشی حقوق
  3. فیلم کارگاه آموزشی قوانین خاص کیفری ویژه آزمون وکالت 1399

فیلم کارگاه آموزشی قوانین خاص کیفری ویژه آزمون وکالت 1399

 

 

خرید

 

مدرس کارگاه:

جناب آقای دکتر احسان سلیمی

 

اهم سرفصل‌های کارگاه:

  • ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﻰ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل1397
  • ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﮏ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل1397
  • ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﻰ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰه‌دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1398 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1395
  • اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1391
  • ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮدن ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺗﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ‌ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1307 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات راﺟﻊ‌ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻮب1308
  • اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1310
  • اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1347

 

قیمت:

150000 تومان

 

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید: