فیلم کارگاه آموزشی قوانین خاص کیفری ویژه آزمون وکالت 1399

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

فیلم کارگاه آموزشی قوانین خاص کیفری ویژه آزمون وکالت 1399

 

 

خرید

 

مدرس کارگاه:

جناب آقای دکتر احسان سلیمی

 

اهم سرفصل‌های کارگاه:

  • ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﻰ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل1397
  • ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﮏ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎل1397
  • ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﻰ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰه‌دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1398 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1395
  • اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1391
  • ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮدن ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺗﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ‌ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1307 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات راﺟﻊ‌ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻮب1308
  • اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1310
  • اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﯾﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1347

 

قیمت:

150000 تومان

 

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up