فیلم کارگاه آموزشی ورشکستگی بدهکاران بانکی

فیلم کارگاه آموزشی ورشکستگی بدهکاران بانکی

 

خرید

 

توضیحات:

واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش، کارگاه آموزشی ورشکستگی بدهکاران بانکی را برگزار کرد.

مدرس کارگاه:

جناب آقای دکتر محمد مهدی توکلی (وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی بانک کشاورزی)

اهم سرفصل‌های کارگاه:

 1. تأثیر ورشکستگی در کاهش دیون بانکی
 2. تأثیر ورشکستگی در کاهش سود و خسارت تأخیر تأدیه بانکی
 3. شیوه اعتراض بانک‌ها به احکام ورشکستگی
 4. تأثیر ورشکستگی نسبت به اسناد رهنی بانک‌ها
 5. تأثیر ورشکستگی نسبت به میزان مسئولیت ضامنین شخص ورشکسته
 6. تأثیر ورشکستگی نسبت به اسناد رهنی، اسناد انتقال اجرایی و عملیات اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی (دوره توقف )
 7. گستره ورشکستگی از حیث اشخاص
 8. اوصاف دعاوی ورشکستگی
 9. ورود ثالث در دعاوی ورشکستگی
 10. جایگاه کارشناسی در احراز دعاوی ورشکستگی
 11. طرح دعاوی ورشکستگی به عنوان جایگزین اعسار از هزینه دادرسی

قیمت:

۱۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.