قوانین دهه سوم بهمن 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قوانین منتشره از

1398/11/21 لغايت 1398/11/30

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار    

قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار        

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف  

 

 

قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره 580/90446-۱۳۹۸/۱۱/۲۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 56433/24426 مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۱۴۹۹۷۶- ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 580/90446 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

ماده‌واحده ـ محدوده‌ای به مساحت (۶۷۸۷۱) هکتار به شرح نقشه پیوست، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می‌شود.

 

قوانین دهه سوم بهمن 98

 

قوانین دهه سوم بهمن 98

 قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک فقره نقشه پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم دی‌‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره 468/90457-۱۳۹۸/۱۱/۲۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 55494/76132 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۱۴۹۹۷۷- ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 468/90457 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده ۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

ماده‌واحده ـ بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به شرح نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار الحاق می‌شوند.

 

قوانین دهه سوم بهمن 98

 

قوانین دهه سوم بهمن 98

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو فقره نقشه پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم دی‌‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید./ح

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره 708/90452-۱۳۹۸/۱۱/۲۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 57398/139930 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۱۴۹۹۷۸-۱۳۹۸/۱۱/۲۳

قوه قضاییه ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 708/90452 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرای ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

ماده‌واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ از تاریخ انقضای آن (۱۳۹۸/۱۱/۲۲) به مدت یک سال تمدید می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم بهمن‌‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up