مصوبات شوراها دهه اول اردیبهشت 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1401/02/01 لغایت 1401/02/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف) شوراي عالي فضای مجازی

مصوبه شورای‌عالی فضاي مجازي در خصوص لزوم اصلاح مصوبه هشتمين جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ اين شورا

ب) شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه تفويض وظايف و اختيارات لازم در خصوص ارتقاي اعضاي هيأت علمي، پذيرش دانشجو و گسترش، هماهنگي و برنامه‌ريزي علمي، آموزشي و پژوهشي نيروهاي مسلح به ستاد کل نيروهاي مسلح

ج) شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص انتزاع روستاي گرجي محله از شهر رستمکلا

 

الف) شوراي عالي فضای مجازی

مصوبه شورای‌عالی فضاي مجازي در خصوص لزوم اصلاح مصوبه هشتمين جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ اين شورا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22455 – 01/02/1401

شماره ۱۰۰۲۲۲ – ۱۴۰۱/۱/۲۰

مرکز ملی فضای مجازی کشور

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی کشور، به پیوست مصوبه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ شورای‌عالی در خصوص ٍ «لزوم اصلاح مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ شورای‌عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» که طی نامه شماره ۱۰۰۰۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۷ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر مرکز ملی فضای مجازی کشور ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

 

«لزوم اصلاح شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»

شورای‌عالی فضای مجازی کشور در هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ بر اساس پیشنهاد دوفوریتی ۱۴ نفر از اعضای شورای‌عالی مصوب نمود:

مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به اصلاح مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ شورای‌عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور اقدام و برای تصویب، در دستور کار اولین جلسه شورای‌عالی در سال ۱۴۰۱ قرار دهد.

 

ب) شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه تفويض وظايف و اختيارات لازم در خصوص ارتقاي اعضاي هيأت علمي، پذيرش دانشجو و گسترش، هماهنگي و برنامه‌ريزي علمي، آموزشي و پژوهشي نيروهاي مسلح به ستاد کل نيروهاي مسلح

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22458 – 06/02/1401

شماره 1401/942/د ش – ۱۴۰۱/۱/۲۴

(مصوب جلسه ۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

ستاد کل نیروهای مسلح

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

ماده‌واحده «تفویض وظایف و اختیارات لازم در خصوص ارتقای اعضای هیأت علمی، پذیرش دانشجو و گسترش، هماهنگی و برنامه‌ریزی علمی، آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح به ستاد کل نیروهای مسلح» که در اجرای سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۸۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵)، در جلسه ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

ماده‌واحده ـ صلاحیت و اختیار تصویب مصوبات مورد نیاز برای ارتقای اعضای هیأت علمی، پذیرش دانشجو و گسترش، هماهنگی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری نیروهای مسلح با مراعات ضوابط، آیین‌نامه‌ها و مقررات حاکم بر مراکز آموزش عالی کشور، مصوبات ذی‌ربط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اقتضائات نیروهای مسلح و در محورهای ذیل به ستاد کل نیروهای مسلح تفویض شده و مصوبات حاصله از این تفویض، دارای اعتبار رسمی و واجد امتیازات قانونی می‌باشد:

۱ ـ تعیین راهبردها، سیاست‌ها و ضوابط ایجاد رشته‌ها و رشته گرایش‌های مورد نیاز حوزه دفاعی و امنیتی در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش عالی مطابق ضوابط ذی‌ربط

۲ ـ تدوین و تصویب ضوابط و ظرفیت پذیرش دانشجو و صدور مدارک تحصیلی برای دانش‌آموختگان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح مطابق ضوابط ذی‌ربط

تبصره ۱ ـ پذیرش دانشجوی آزاد برای ظرفیت مازاد مراکز علمی و دانشگاهی نیروهای مسلح و صدور مدرک تحصیلی معتبر برای آن‌ها با رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر مراکز آموزش عالی کشور و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هماهنگی و کسب مجوز از وزارتخانه‌های مذکور مجاز می‌باشد.

تبصره ۲ ـ تطبیق عناوین رشته‌های دانش‌آموختگان نیروهای مسلح برای ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی کشور و بالعکس، با هماهنگی و موافقت وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.

۳ ـ تدوین و تصویب آیین‌نامه ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی نیروهای مسلح و نیز ارزیابی و ارتقای اعضای هیأت علمی آنان، با تشکیل هیأت ممیزه ذی‌ربط مطابق ضوابط و مقررات.

۴ ـ بررسی، تصویب و صدور مجوزهای لازم، اعم از دائم یا موقت، برای تأسیس، توسعه و گسترش دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح در کشور مطابق با ضوابط و مقررات

 ۵ ـ بررسی و تصویب طرح‌های جامع دانشگاه‌ها و مراکز علمی (آموزشی، پژوهشی و فناوری) نیروهای مسلح و تصمیم‌گیری پیرامون ادامه فعالیت یا انحلال آن‌ها با رعایت ضوابط، شاخص‌‌ها و مقررات

 ۶ ـ بررسی، تصویب و صدور مجوز در خصوص راه‌اندازی و اعطای امتیاز علمی به مجلات علمی و پژوهشی، تأسیس انجمن‌ها و قطب‌های علمی، واحدهای پژوهشی، مراکز رشد و بوستان‌های فناوری و نوآوری نیروهای مسلح با مراعات ضوابط و مقررات ذی‌ربط.

۷ ـ تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و مقررات مربوط به مفاد این ماده‌واحده، توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی و شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی کشور انجام می‌پذیرد.

تبصره ۱ ـ اجرای محورهای تفویضی هفتگانه فوق‌الذکر منوط به رعایت شرایط احراز و انطباق با ضوابط و مقررات حاکم و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط و طبق اولویت‌بندی مقتضی، به صورت تدریجی در یک بازه زمانی مشخص و در تعامل ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور انجام می‌پذیرد.

تبصره ۲ ـ مواردی که مستلزم اذن فرمانده معظم کل قوا است بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح می‌‌باشد.

تبصره ۳ ـ رصد، پایش، نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و تدوین تقویم اجرائی آن با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، بر عهده ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور می‌‌باشد.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

ج) شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص انتزاع روستاي گرجي محله از شهر رستمکلا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22458 – 06/02/1401

شماره 12703/300 – ۱۴۰۱/۱/۳۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ خود، موضوع انتزاع روستای گرجی محله از شهر رستمکلا را پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ خود مورد بررسی قرار داد و مستند به آخرین اعلام‌نظر معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی مکاتبه ۴۵۶۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ همسو با مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مکاتبات مراجع استانی، با انتزاع روستای گرجی محله از شهر رستمکلا موافقت و مقرر نمود:

الف. طرح جامع مصوب مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ شهر رستمکلا با انتزاع روستای مذکور و بر اساس محدوده و حریم جدید مورد بازنگری قرار گرفته و جهت تصویب نهایی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارجاع شود.

ب. معطوف به ضرورت وجود طرح مصوب و قانونی برای مدیریت فضایی روستای گرجی محله، طرح هادی روستایی گرجی محله فعلاً با حفظ ساختار کلی طرح مصوب قبلی شهر در اسرع وقت به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح هادی رسیده و ملاک اقدام گیرد.

ج. با توجه به مجاورت دو سکونتگاه، اتخاذ تدابیر لازم برای پیوستگی عملکرد شبکه معابر شهری، روستایی و برون‌شهری و عدم اخلال در نظام حمل‌ونقل محدوده متأثر مورد تأکید می‌باشد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up