مصوبات شوراها دهه اول بهمن ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1401/11/01 لغایت 1401/11/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اراضی الحاق شده به محدوده شهر همدان

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قم

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر شاهرود

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مصوبات سفر استانی هیأت‌وزیران به استان قم

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث تله‌کابین کبودوال در جنوب‌شرقی علی‌آباد کتول 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی اراضی ۱۳۰ هکتاری شهید کشوری اصفهان با مصوبه ۵/۵/۱۳۹۴ شورای‌عالی

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مشکین‌شهر 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر میبد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون منطقه نمونه گردشگری سلمان فیروزکوه (سیبلند)

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح شناسایی پهنه‌های واجد قابلیت توسعه‌های شهری جدید در منطقه کلان‌شهر شیراز

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تربت‌حیدریه

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سند میانکار طرح جامع شهر ارومیه

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جیرفت 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای بندر امام و بندرماهشهر 

شورای عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران پيرامون اراضی الحاق شده به محدوده شهر همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 126328/300-۱۴۰۱/۸/۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ خود ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورای‌عالی و اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در خصوص اراضی ۶۸۰ هکتاری الحاق شده به محدوده شهر همدان ـ موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ شورای‌عالی، با توجه به تعارضات مالکیتی متعدد در اراضی مذکور و تبعاً عدم امکان استفاده از این اراضی جهت ایفای تعهدات قانونی دولت در نهضت ملی مسکن، ضمن لغو مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ خود مقرر نمود:

۱ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در اجرای تکالیف مصرح قانونی و منویات مؤکد ریاست محترم جمهوری نسبت به بازپس‌گیری کلیه اراضی واگذار شده، که طرح‌های مربوط به آن‌ها اجرا نشده است، ازجمله اراضی یکصد هکتاری استانداری و غیره اقدام و آن‌ها را در فرایند تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن قرار دهد.

۲ ـ با عنایت به کمبود شدید اراضی دولتی، شرکت عمران شهرهای جدید موظف است در اسرع وقت با اخذ آخرین نظرات مراجع استانی اصلاحات احتمالی مورد نیاز در طرح جامع شهر جدید حوراء را جهت استفاده از ظرفیت مسکونی آن اعمال و جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای‌عالی ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسی طرح تفصيلی با طرح جامع شهر قم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 123636/300-۱۴۰۱/۸/۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ موضوع الحاق ۵۶۰ هکتار از اراضی واقع در جنوب شرق شهر قم را پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ خود و مصوبه سفر استانی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۹ هیأت محترم وزیران مجدداً مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان قم در خصوص چالش‌های پیشِ رو در تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن، حجم زیاد ثبت‌نام‌ها و واریز وجوه اولیه و تبعاً ایجاد حق برای مردم به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف: با الحاق اراضی موسوم به ۵۶۰ هکتاری پردیسان مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت و مقرر شد طرح تفصیلی با رعایت شروط زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی و نحوه تأمین شبکه حمل‌ونقل عمومی اراضی الحاقی به تائید شورای ترافیک استان رسیده و خروجی‌های آن در طرح تفصیلی اراضی لحاظ شود.

۲ ـ سرانه‌های خدماتی حداقل به میزان مصوبه تدقیق عناوین و تعاریف کاربری‌های شهری مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ در همه سطوح (محله تا شهر) تأمین شود.

۳ ـ به جهت امکان پاسخ‌گوئی به نیاز متقاضیان واجد شرایط، نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی اراضی در هماهنگی با پهنه مجاور (شهرک پردیسان ۲) تدوین شود.

۴ ـ طرح تفصیلی به گونه‌ای تهیه شود که امکان فازبندی عملیات اجرایی فراهم باشد، به نحوی که فازهای مختلف طرح به لحاظ خدمات عمومی پشتیبان سکونت وابسته به یکدیگر نباشند.

ب: با عنایت به تداوم نیاز شهر به اراضی ضمن تأکید بر اولویت اقدام در بافت‌های فرسوده شهر قم مقرر می‌شود با پیگیری مؤثر و مستمر استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان و مراجع نظارتی استان زمینه بازپس‌گیری اراضی مثلث شکل واگذار شده قبلی واقع در جنوب شهرک پردیسان (حدفاصل بزرگراه قم ـ اراک و ریل راه‌آهن) فراهم شود.

تأکید می‌شود با توجه به مضیقه موجود در تأمین اراضی مورد نیاز قانون، اقدام مذکور بنا به تصریحات قانون جهش تولید مسکن (مواد ۱۰ و ۱۲ قانون) و منویات ریاست محترم جمهور تکلیف قانونی اداره کل راه و شهرسازی استان خواهد بود.

ج: به منظور کاهش فشار ناشی از تقاضای مسکن از کلان‌شهر قم و حفظ تاب‌آوری آن و ایجاد توازن در نظام سلسله مراتبی سکونتگاه‌های شهری استان، شرکت عمران شهرهای جدید موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه آتی طرح جامع شهر جدید پرنیان را جهت طی مراحل تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر شاهرود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 138886/300-۱۴۰۱/۸/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ خود، مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان با موضوع “الحاق اراضی با مالکیت دولت (در اختیار نیروهای مسلح) به مساحت ۹۵ هکتار واقع در منتهی‌الیه شمال شرق شهر به محدوده شهر شاهرود جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن” را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با عنایت به تأیید کتبی (نامه شماره 93/1401/44126 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ ـ پیوست) سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر حصول توافق با نیروی‌های مسلح (آجا)، ضمن موافقت با الحاق اراضی مذکور، مقرر نمود طرح تفصیلی آن با رعایت چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ سرانه‌های خدماتی مطابق طرح جامع اخیرالتصویب شهر در همه سطوح (از مقیاس محله تا شهر) تأمین شود.

۲ ـ مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی تهیه و توسط شورای ترافیک استان تأیید شود.

۳ ـ حریم و حاشیه قانونی راه (محور شاهرود ـ مشهد) از شمول الحاق حذف شود (الحاق صرفاً در جنوب محور مذکور مورد تأیید می‌باشد).

۴ ـ حریم و بستر مسیل و آبراهه‌های موجود، بر اساس آخرین نامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان (نامه شماره 1400/3008/400/14 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷) در اسناد و مدارک طرح منعکس شود.

دستور فرمائید نقشه محدوده شهر با اعمال الحاق اراضی فوق‌الذکر جهت طی فرآیند قانونی ابلاغ به دبیرخانه ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران پيرامون مصوبات سفر استانی هیأت‌وزیران به استان قم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 138879/310-۱۴۰۱/۸/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ خود، مصوبات سفرهای استانی هیئت محترم دولت به استان قم (سفر مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۹) را پیرو مصوبات پیشین خود در خصوص موضوعات مذکور مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:

موضوع مصوبه سفر:

تفویض اختیار تصویب طرح بلوار پیامبر اعظم قم (محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمکران) از شورای‌عالی شهرسازی و معماری به استانداری قم

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران:

با توجه به مفاد مصوبات پیشین شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ و ۱۳۹۶/۷/۲۶ و ۱۳۹۶/۷/۱۷ ضمن تأکید بر اهمیت طرح مذکور، از باب حفاظت از هویت معنوی و مذهبی شهر قم تصویب طرح با تأکید بر رعایت ملاحظات زیر و در چهارچوب آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران به کمیسیون ماده ۵ شهر قم تفویض می‌گردد.

۱ ـ تطابق طرح ارائه‌شده در محدوده بافت تاریخی، با ضوابط گذر‌بندی و نظام ارتفاعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۲ ـ تدقیق پروفیل عرضی معبر با تأکید بر حمل‌ونقل عمومی در تمامی سکانس‌ها و رفع تداخل با خط راه‌آهن

۳ ـ تأمین کاربری‌های فرهنگی، مذهبی، تفریحی ـ توریستی و خدماتی و انطباق سطوح کاربری‌های تجاری با نیاز شهر

۴ ـ عدم تسری ساخت‌وسازها به اراضی کشاورزی پیرامون

۵ ـ عدم بارگذاری بیشتر از حدود طرح فرادست (طرح جامع) به جهت تبعات منفی زیست‌محیطی و تخریب اراضی کشاورزی پیرامون

۶ ـ رعایت سقف تراکمی و تعداد طبقات به میزان حداکثر ۷ طبقه، وفق بند «۵» مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر قم.

۷ ـ دبیرخانه شورای‌عالی طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ را در انطباق با موارد فوق در چهارچوب آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، از طریق دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران کنترل خواهد نمود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران در خصوص احداث تله‌کابین کبودوال در جنوب‌شرقی علی‌آباد کتول

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 145791/300- ۱۴۰۱/۹/۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ گزارش دبیرخانه شورای‌عالی در خصوص سوابق موضوع احداث تله‌کابین کبودوال در جنوب شرق شهر علی‌آباد کتول مصوب مورخ ۹۷/۴/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان را پیرو مکاتبه شماره ۱۲۳۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۴ رئیس محترم دفتر ریاست جمهوری مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۵/۱۵ کمیته فنی شماره یک شورای‌عالی و مستند به تفاهم مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ وزرای محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جهاد کشاورزی، با احداث تله‌کابین مذکور با تأکید بر رعایت موارد زیر موافقت نمود:

۱ ـ با توجه به وقوع ایستگاه مقصد در عرصه ثبت جهانی جنگل هیرکانی (ابر غربی) مستحدثات ایستگاه مقصد صرفاً محدود به تأسیسات و تجهیزات تله‌کابین بوده و احداث هرگونه مستحدثه تفریحی، اقامتی، رستوران و …در ایستگاه مقصد ممنوع است.

۲ ـ به جهت جلوگیری از بروز تخریب در ایستگاه مقصد محدوده آن به‌صورت محصور خواهد بود.

۳ ـ احداث تأسیسات ایستگاه مبدأ با توجه به احتمال بروز مشکل برای شیروانی سد صرفاً و منحصراً منوط به تأمین نظر فنی وزارت نیرو و اعمال کلیه تمهیدات فنی ـ مهندسی مرتبط با استحکام پایه‌ها و شیروانی و جانمایی مستحدثات خواهد بود.

۴ ـ رعایت کلیه شروط مندرج در مجوزات زیست‌محیطی طرح الزامیست.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماري ايران در خصوص مغايرت طرح تفصيلی اراضی ۱۳۰ هکتاری شهید کشوری اصفهان با مصوبه 1394/5/5 شورای‌عالی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 144533/300-۱۴۰۱/۹/۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسات مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ و ۱۴۰۱/۸/۱۶ خود، مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص «مغایرت طرح تفصیلی اراضی ۱۳۰ هکتاری شهید کشوری شهر اصفهان با مصوبه ۱۳۹۴/۵/۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری» را که عمدتاً شامل ۴ محور «افزایش ظرفیت واحدپذیری از ۱۱ به ۱۶ هزار واحد»، «تغییرات کاربری اراضی و توده‌گذاری (سطح اشغال و تراکم ساختمانی) بلوک‌های مسکونی»، «تغییرات در شبکه معابر» و «تعیین کاربری حدود ۱۶ هکتار از اراضی مجاور محدوده ۱۳۰ هکتاری، در اختیار ارتش و واقع در حریم شهر اصفهان و تخصیص آن به کاربری‌های خدماتی جهت تأمین کمبود سرانه‌های خدماتی طرح» می‌شود، با توجه به صورت‌جلسات مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ و ۱۴۰۱/۷/۱۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ کلیات:

۱ ـ مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی طرح و نحوه اتصال شبکه دسترسی در محدوده طرح به شبکه حمل‌ونقل شهر، پیش از ابلاغ طرح به شهرداری به تائید شورای ترافیک کلان‌شهر اصفهان رسانده شود.

۲ ـ با عنایت به فاصله حدود 1/3 کیلومتری برج‌های مسکونی واقع در شمال محدوده، تائید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر عدم اختلال در استاندارد پروازی فرودگاه بدر، پیش از ابلاغ طرح توسط دبیرخانه شورای‌عالی اخذ گردد.

۳ ـ با عنایت به اینکه بر اساس گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان، متأسفانه ۷۶۴۴ واحد در قالب ۲۷ بلوک ساختمانی بدون پروانه احداث شده‌اند، لذا مقرر می‌دارد مراتب انطباق کلیه مستحدثات فاقد پروانه با ضوابط و مقررات ملاک عمل اعم از مباحث مقررات ملی ساختمان (به ویژه مبحث حریق) و نیز آیین‌نامه ۲۸۰۰ به تائید سازمان نظام‌مهندسی استان رسانده شود.

ب ـ تأمین خدمات

۱ ـ تعیین کاربری حدود ۱۶ هکتار اراضی (در خارج از محدوده ۱۷۰ هکتاری موضوع بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیرامون طرح تفصیلی اراضی شهید کشوری) در حریم شهر اصفهان و تخصیص آن به «کاربری خدماتی» در دو بخش غرب و جنوب شرق مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و به شرح نقشه پیوست مورد تائید قرار گرفت.

پ ـ طرح تفصیلی محدوده

طرح تفصیلی محدوده ۱۳۰ هکتاری بر اساس نقشه مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (دارای امضای اعضای کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان) با اعمال اصلاحات به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت:

۱ ـ با عنایت به اذعان و اشعار مسئولین شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر وجود حقوق مکتسبه ناشی از توافقات صورت‌گرفته با ارتش در سنوات گذشته و تدقیق میزان آن همسو با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، افزایش سقف واحدپذیری از ۱۱ هزار به ۱۴۶۶۳ هزار واحد در قالب ۷۱ بلوک مطابق نقشه تفصیلی و جدول پیوست (‌با عنایت به تأمین حداقل سرانه‌‌های مورد نیاز از محل اراضی ۱۶ هکتاری واقع در حریم موضوع بند ب) مورد تائید قرار گرفت.

۲ ـ با وجود تأمین بخشی از سرانه‌های خدماتی طرح از طریق تثبیت کاربری‌های خدماتی در اراضی ۱۶ هکتاری در حریم شهر، لازم است کمبود سرانه‌های خدماتی در دو کاربری «تأسیسات و تجهیزات شهری» و «اداری و انتظامی» حداقل به میزان سرانه طرح مصوب مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، از طریق تغییر در پراکنش و سطوح سایر کاربری‌ها جبران گردد.

ت ـ واگذاری‌ اراضی خدماتی به دستگاه‌های مرتبط

۱ ـ بر واگذاری عرصه‌‌های خدماتی به دستگاه‌ها بر اساس توافق حاصله در استان و مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأکید می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها خواهشمند است دستور فرمایید مدارک طرح جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی تحویل شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران در خصوص مغايرت اساسی طرح تفصيلی با طرح جامع شهر مشکین‌شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 145658/300- ۱۴۰۱/۹/۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ موضوع الحاق 14/5 هکتار اراضی واقع در جنوب‌غربی شهر مشکین‌شهر، با مالکیت دولتی (انتقال مالکیت از وزارت نفت به وزارت راه و شهرسازی) جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن به محدوده را پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق مذکور مقرر نمود طرح تفضیلی با رعایت چارچوب موارد زیر و با تأمین سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت حداقل در مقیاس محله و ناحیه به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۱ ـ اخذ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با عنایت به اعلام‌نظر سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر زراعی بودن اراضی.

۲ ـ حذف حریم و حاشیه نوار تأسیساتی ۳۰ متری (مجموعاً ۶۸ متر از آکس محور) از شمول الحاق و همچنین ایجاد و احداث تنها یک راه دسترسی برای اتصال به جاده اصلی. بر اساس اعلام‌نظر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل طی نامه 91/54265 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴.

۳ ـ رعایت ضوابط مربوط به حریم کیفی به میزان 22/5 متر از منتهی‌الیه ترانشه مشهود مسیل، واقع در شمال اراضی بر اساس اعلام‌نظر آب منطقه‌ای استان اردبیل طی نامه شماره 03/1400/27962/973 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴.

۴ ـ رعایت تدابیر لازم جهت حفظ حریم ایمن با پمپ‌بنزین در قالب فضای سبز حفاظتی و نظایر آن.

همچنین مقرر گردید تدابیر لازم جهت جلوگیری از بروز ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حدفاصل این اراضی و محدوده شهر از سوی شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان امور اراضی با جدیت مدنظر قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسی طرح تفصيلی با طرح جامع شهرکرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 145662/300-۱۴۰۱/۹/۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری با موضوع “الحاق اراضی با مالکیت دولت به مساحت 26/4 هکتار واقع در شمال شرق شهرکرد به محدوده شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق مقرر نمود طرح تفصیلی با رعایت چهارچوب زیر به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ بستر، حریم قانونی و نوار تأسیساتی ۳۰ متری بزرگراه واقع در سمت شرقی اراضی از شمول اراضی الحاقی حذف شود. ضمن اینکه به جهت افزایش ایمنی محور مذکور، فضای سبز مورد نیاز طرح به‌صورت پارک خطی به عمق مناسب در امتداد این محور تعبیه شود.

۲ ـ ظرفیت واحد‌پذیری ۷۰ واحد در هکتار و سرانه‌های خدماتی حداقل در مقیاس محله و ناحیه

۳ ـ رعایت حریم ایمنی و شعاع خطرزایی خط اصلی لوله گاز عبوری از شمال اراضی الحاقی (۴۰۰ متر) و خط فرعی لوله گاز عبوری از سمت شرقی اراضی به میزان تعیین‌شده توسط شرکت گاز ضروریست.

۴ ـ حریم و بستر مسیل و آبراهه‌های موجود و همچنین خط انتقال آب بن ـ بروجن بر اساس اعلام‌نظر شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان در طرح لحاظ شود.

همچنین با توجه به تداوم نیاز شهر به زمین، مقرر شد با توجه به وجود سطوح وسیع اراضی بارگذاری شده، خصوصاً با کاربری آموزش‌عالی با بررسی و پیگیری مؤثر اداره کل راه و شهرسازی و حسب نیاز بازدید اعضاء منتخب کمیته فنی، کلیه اراضی رهاشده در داخل محدوده شهر شناسایی و در اجرای تکالیف صریح قانون جهش تولید مسکن و منویات ریاست محترم جمهوری مبنای پاسخگویی به نیاز آتی شهر گردد.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر ميبد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 152842/300-۱۴۰۱/۹/۲۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ پیرو تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ خود، گزارش دبیرخانه شورای‌عالی در خصوص تداخل عرصه اراضی 18/7 هکتاری مدنظر جهت الحاق به محدوده شهر با پهنه در معرض فرونشست (بر اساس اعلام سازمان نقشه‌برداری کشور) را استماع و مقرر نمود:

“در اجرای بند ۴ قسمت “ض” ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور لازم است نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص تداخل مذکور و نحوه اقدام در آن اخذ شود. در صورتی که بنا بر اعلام مرجع یادشده امکان ساخت‌وساز در پهنه مذکور فراهم بود، موافقت شورای‌عالی با الحاق آن اراضی با رعایت تدابیر اعلامی توسط مرکز و چارچوب تعیین‌شده در مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ شورای‌عالی توسط دبیر شورای‌عالی به استان اعلام شود.”

فلذا با عنایت به اختیار مقرر در مصوبه صدرالاشاره شورای‌عالی مراتب موافقت شورای‌عالی شهرسازی و معماری با استناد به اعلام‌نظر شماره ۷۳۵/م 1401/3 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مراتب موافقت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق اراضی مذکور با تأکید بر رعایت کامل موارد مندرج در مکاتبه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اعلام و مقرر می‌گردد طرح تفصیلی اراضی با رعایت چهارچوب زیر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد؛

۱ ـ کلیه بخش‌های متداخل با بستر و حریم کمی آبراهه واقع در ضلع شرقی بر اساس اعلام‌نظر آب منطقه‌ای از محدوده اراضی الحاقی حذف گردد.

۲ ـ تراکم ساختمانی متضمن تأمین حداقل ۵۰ واحد در هکتار در طرح لحاظ گردد.

۳ ـ سرانه‌های خدماتی حداقل در مقیاس محله و مطابق با مصوبه ” تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها ” مصوب ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی تأمین گردد.

همچنین با توجه به اینکه بازنگری طرح جامع شهر میبد از اواسط سال ۹۹ عقد قرار شده و در مراحل تصویب استانی است و از طرفی این اراضی به همراه الحاق شده قبلی (۱۰ هکتار ـ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹) در کنار ظرفیت‌های داخل شهر تکافوی نیاز‌های فعلی نهضت ملی مسکن را خواهد نمود پیشنهاد می‌گردد تا تصویب بازنگری طرح جامع الحاقات موردی به محدوده شهر از دستور کار خارج شود.

خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها دستور فرمائید نقشه محدوده شهر با اعمال الحاق اراضی جهت ابلاغ به دبیرخانه ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران پيرامون منطقه نمونه گردشگری سلمان فيروزکوه (سيبلند)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 152843/300-۱۴۰۱/۹/۲۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ ” طرح منطقه نمونه گردشگری سلمان فیروزکوه (دهکده گردشگری سیبلند) به مساحت حدود ۲۳۰ هکتار” در کیلومتر ۹۰ جاده تهران فیروزکوه ـ بعد از روستای امین‌آباد را پیرو صورت‌جلسات مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ و ۱۴۰۱/۶/۱۳ و بازدید مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ کمیته فنی شماره یک با عنایت به مستندات و مصوبات به شرح زیر:

الف ـ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۷ هیأت‌وزیران (ابلاغ‌شده به شماره 43084/99721 مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۸)

ب ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

ج ـ مکاتبه شماره ۶۵۱ ـ ۹۷ ـ ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر تأیید ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در کمیته ملی (EIA)

د ـ مکاتبه شماره 9000/3079/1400/140 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر رفع ابهامات مدنظر دستگاه‌های نظارتی.

هـ ـ مکاتبه شماره 1400/5024/411 ص ۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ مبنی بر اعطا مجوز موقت جهت تکمیل ایستگاه پمپاژ آب برای شرکت توسعه عقیق پارسیان و شرکت خدمات بین‌راهی عقیق پارسیان برای مصارف صنعت و خدمات مجموعه گردشگری

ی ـ مکاتبه شماره 1400/1200/2003/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر دستورات و مصوبات مقامات و مراجع استانی جهت سیر مراحل تصویبی قانونی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود؛

سایت: B

۱ ـ ضمن تأیید نقشه کاربری اراضی و میزان مستحدثات در سایت B مطابق با نقشه مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (پیوست) با سطح اشغال ۱۰۶۴۰ مترمربع و زیربنای مجموع ۳۱۳۸۰ مترمربع مقرر گردید امکان تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز این سایت بر اساس ظرفیت گردشگران ورودی به آن از طریق مجموعه خدمات بین‌راهی موجود در حاشیه راه فیروزکوه قبل از ابلاغ طرح به تأیید معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی برسد.

سایت: C

۲ ـ از نظر شورای‌عالی تحقق شرط ذکرشده در بند ۵ ارزیابی زیست‌محیطی طرح (مفاد نامه شماره ۶۵۱ ـ ۹۷ ـ ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ سازمان حفاظت محیط‌زیست) مبنی بر ایجاد ارتباط و انتقال گردشگران بین سایت‌های C و B صرفاً از طریق تله‌کابین با توجه به نوع عملکرد و میزان بارگذاری مدنظر در این سایت که طیف متنوعی از کاربری‌های و فعالیت‌های حوزه گردشگری و سلامت را در بر دارد اساساً امکان‌پذیر نیست و لازم است با توجه به میزان بارگذاری مدنظر و تعداد گردشگران و ملاحظات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مترتب بر موضوع بدون قید مذکور مجدداً در کمیته ملی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد بازنگری و تصمیم‌گیری قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم امکان تأمین سایر روش‌های دسترسی ایمن و متناسب با نیاز این سایت، تعدیل بارگذاری آن تا حدی که صرفاً مسیر تله‌کابین پاسخگو باشد ضروری خواهد بود

۳ ـ نظر اداره کل پدافند غیرعامل استان در خصوص ملاحظات پدافندی لازم‌الرعایه مرتبط با دریاچه سد نمرود (به عنوان منبع تأمین‌کننده آب شرب) اخذ گردد.

۴ ـ در صورت اخذ نظر مراجع مذکور، دبیرخانه شورای‌عالی اسناد طرح جامع منطقه نمونه در این بخش را با اعمال اصلاحات به شرح زیر در محدوده و طرح مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای سایت C به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نماید. در هر صورت حداکثر سطح اشغال در این سایت بیش از ۵ درصد باقیمانده زمین نخواهد بود.

  • حذف اراضی واقع در شمال غرب محدوده سایت C با توجه به وقوع در حوزه آبریز سد نمرود به شرح نقشه پیوست
  • حذف اراضی واقع در منتهی‌الیه شمال شرقی سایت با توجه به وجود توپوگرافی بسیار شدید، آبراهه‌ها و مسیل‌های موجود و عدم امکان بارگذاری به شرح نقشه پیوست

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران پيرامون طرح شناسايي پهنه‌های واجد قابليت توسعه‌های شهری جديد در منطقه کلان‌شهر شيراز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 154622/300-۱۴۰۱/۹/۲۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ کمیته تخصصی ضوابط، مقررات و سیاست‌گذاری در خصوص “طرح شناسایی پهنه‌های واجد قابلیت توسعه‌های شهری جدید در منطقه کلان‌شهر شیراز” با عنایت به مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس و در راستای تحقق قانون جهش تولید مسکن و دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی کشور مصوب ۹۹/۲/۸ شورای‌عالی و با تأکید بر استفاده از سایر ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن شامل محلات هدف بازآفرینی شهری، استفاده از اراضی مازاد دولتی متعلق به سایر دستگاه‌ها واقع در داخل محدوده و…با توجه به ضرورت رعایت قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان در حوزه آمایش سرزمین و تمرکززدایی از کلان‌شهر شیراز و با عنایت به محدودیت‌های توسعه کالبدی در این کلان‌شهر و همچنین تکمیل ظرفیت واحدهای مسکونی و عدم امکان توسعه در بخش‌های شرقی و غربی شهر جدید صدرا و مباحث کلان آمایش سرزمین، با مکان‌یابی چهار نقطه پیشنهادی استان (طبق نقشه پیوست) جهت احداث شهرک‌های مسکونی با رعایت موارد زیر موافقت نمود:

ـ ضرورت امکان‌سنجی تأمین کلیه زیرساخت‌ها جهت شهرک‌های پیشنهادی

ـ مشخص کردن مستثنیات از اراضی ملی پس از تأیید سازمان ملی زمین و مسکن در تمام شهرک‌های مورد درخواست و خارج نمودن مستثنیات از محدوده شهرک‌ها

ـ استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان جهت مشخص کردن حرایم میراثی

ـ ضرورت مشخص نمودن حرایم نظامی.

ـ لزوم مطالعات پدافند غیرعامل در انطباق با دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی در اسناد طرح

ـ سقف جمعیت‌پذیری برای هرکدام از شهرک‌ها ۳۰ هزار نفر

بدیهی است نقشه‌های طرح ‎ جامع شهرک‌ها با رعایت ملاحظات مورد اشاره پس از تصویب در مراجع قانونی استانی، به تأیید کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاست‌گذاری شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسی طرح تفصيلی با طرح جامع شهر تربت‌حیدریه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 154624/300-۱۴۰۱/۹/۲۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ و ۱۴۰۱/۳/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص «تدقیق محدوده و الحاق مجموعاً حدود ۲۱ هکتار اراضی با مالکیت دولت (در ۴ قطعه) به محدوده شهر تربت‌حیدریه» در جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را مورد بررسی قرار داده و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ کمیته فنی شماره یک، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ در خصوص قطعات شماره ۱ و ۲ با مساحت حدود ۱ و 1/2 هکتار واقع در غرب محدوده:

با تدقیق محدوده و الحاق متصل دو قطعه زمین با مالکیت دولتی و مساحت‌های ۱ و 1/2 هکتار واقع در غرب محدوده با کاربری مسکونی با تأمین خدمات و مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت می‌شود.

ب ـ در خصوص قطعه شماره ۳ با مساحت در حدود 0/9 هکتار واقع در غرب میدان جهاد:

با توجه به توپوگرافی نامناسب اراضی (شیب ۱۶ درصد)، با الحاق اراضی مذکور مخالفت می‌شود.

پ ـ در خصوص قطعه شماره ۴ با مساحت در حدود 18/2 هکتار واقع در جنوب شرق محدوده:

ضمن موافقت با مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی مذکور با کاربری مسکونی با تأمین خدمات جهت تأمین اراضی طرح اقدام ملی مسکن، مقررمی شود طرح تفصیلی اراضی مذکور با تأمین سرانه‌های خدماتی در مقیاس محله، ناحیه و رعایت چارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱. رعایت موقعیت کانال‌های ساماندهی مسیل و پرهیز از هرگونه بارگذاری در بستر و حریم مسیل مطابق اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای استان.

۲. تثبیت بخش‌های دارای درختکاری در جنوب شرق زمین تحت کاربری پارک و فضای سبز در طرح تفکیکی

۳. رعایت حداکثر تراکم ساختمانی به میزان ۱۰۰ درصد در هماهنگی با پهنه تراکمی مجاور زمین

دستور فرمائید در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محدوده شهر با اعمال الحاقات به شرح فوق در اسرع وقت جهت طی فرآیند قانونی ابلاغ به دبیرخانه ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران در خصوص سند ميانکار طرح جامع شهر اروميه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 158162/300- ۱۴۰۱/۹/۳۰

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ موضوع سند میانکار طرح جامع شهر ارومیه در خصوص “برآورد ظرفیت جمعیتی شهر در افق طرح (سال ۱۴۱۵) و همچنین تعیین جهات و حدود کلی محدوده طرح جامع” را پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف. برآورد جمعیت افق:

با توجه به مطالعات جمعیتی مشاور که بر اساس روندهای محتمل رشد طبیعی و مهاجرت شکل گرفته است و نیز احکام طرح‌های فرادست در مقیاس ملی و منطقه‌ای نظیر طرح جامع ناحیه ارومیه و طرح کالبدی منطقه آذربایجان و مخصوصاً سند اخیرالتصویب (۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰) آمایش استان، جمعیت ارومیه در افق ۱۴۱۵ با لحاظ تأثیرات ناشی از الحاق کلیه روستاها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی الحاق شده قبلی و نیز ظرفیت‌های مصوب در سند برنامه‌ریزی طرح جامع شهر جدید گلمان، معادل ۱.۰۴۶.۴۰۰ نفر مورد تائید قرار گرفت.

ب‌. تعیین حدود گسترش کالبدی:

با عنایت به وجود شهر گلمان در مجاورت شمال شرقی شهر ارومیه (با مساحت بیش از ۲ هزار هکتار) و همچنین ظرفیت‌های درونی ایجادشده ناشی از الحاقات متعدد در دهه گذشته، از نظر شورای‌عالی بخش اساسی نیاز برنامه‌ریزی‌شده شهر ارومیه برای توسعه افقی تا افق ۱۴۱۵ از طریق اراضی شهر جدید و همچنین حدود یک هزار هکتار اراضی بارگذاری نشده داخل محدوده تأمین خواهد شد. لذا همسو با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با الحاق محدودِ اراضی و سکونت‌گاه‌های پیرامون شهر عمدتاً به ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در حوزه شهری ارومیه و رفع چالش‌های مبتلابه مدیریت شهری و استانی در محورهای زیر موافقت می‌گردد:

۱ ـ الحاق متصل چهار روستای بادکی، بزوج، جانویسلو و ریحان‌آباد و الحاق منفصل روستای بالو در حد طرح هادی مصوب با توجه به تحولات جمعیتی آنها صرفاً پس از تائید اولیه فرماندار ارومیه (در اجرای ماده ۶ قانون تقسیمات کشوری) و تکمیل فرآیند قانونی در هیأت‌وزیران.

۲ ـ اراضی منابع طبیعی و پارک جنگلی موجود در جنوب شهر در حد مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در جهت بهبود و ارتقای وضعیت سرانه‌های عمومی در سمت جنوب شهر.

۳ ـ اراضی میدان تیر ارتش در سمت غرب شهر با توجه به موقعیت مناسب آن در تداخل با بافت کالبدی موجود شهر.

تبصره: کاربری این اراضی تا تعیین تکلیف در قالب قانون انتقال پادگان‌ها نظامی خواهد بود.

۴ ـ الحاق در سایر بخش‌ها در حد مصوبه صدرالاشاره شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حذف حداکثری و حتی‌الامکان اراضی زراعی و باغی با توجه به جهات مناسب توسعه شهر با کنترل و تائید نهائی اداره کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استان

تبصره ۱: بستر و حرایم رودخانه شهرچای در هر صورت مشمول الحاق به محدوده شهر نخواهد بود.

تبصره ۲: کاربری اراضی الحاقی به شرح این بند، مختلط خدماتی و مسکونی است و پس از تصویب نهائی طرح جامع با تعیین تکلیف حقوق عمومی و دولتی و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ ذیل ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت در کمیسیون ماده ۵ تدقیق خواهد شد.

۵ ـ کمربندی در حال احداث شمال باغ رضوان به جهت تسهیل و تسریع فرآیند اجرائی آن صرفاً در حد پوسته معبر بدون هرگونه نوار حاشیه به شهر الحاق شود.

الحاق اراضی در سایر مواضع با توجه به وقوع بر روی اراضی زراعی یا باغی مورد تائید قرار نگرفت.

ج: حریم شهر:

حریم مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مشروط به عدم تداخل با محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب در بخش‌های افزوده‌شده به حریم قبلی (بر اساس استعلام از شرکت شهرک‌های صنعتی) مورد تائید قرار گرفت.

د: سایر ملاحظات مهم

با عنایت به اینکه سند فعلی به عنوان سند میانکار مبنای تهیه طرح جامع خواهد بود، ضمن تأکید بر تکمیل هر چه سریع‌تر طرح نهائی در چهارچوب سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شورای‌عالی از جمله ضوابط و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران، توجه به رویکرد توسعه مبتنی بر TOD، دستورالعمل پهنه‌بندی حریم شهر و … بر موارد زیر تأکید می‌شود:

۱ ـ عرصه‌های پیرامونی شهر ارومیه تماماً اراضی زراعی مرغوب است که در چرخه تولید اقتصادی محصولات کشاورزی قرار دارد. به همین جهت رویکرد شورای‌عالی در طی سه دهه گذشته بارگذاری بر روی اراضی گلمان بوده تا فشار توسعه را از روی اراضی بلافصل پیرامونی شهر به اراضی گلمان منتقل کند. لذا هرگونه تساهل در موضوع توسعه متصل شهر، عملاً سرمایه‌گذاری کلان دولت در شهر جدید را تلف نموده و فرایند جمعیت‌پذیری شهر جدید را با شکست کامل مواجه می‌سازد.

۲ ـ متأسفانه شدت جریان ساخت‌وساز غیرمجاز در پیرامون شهر در غیاب نظارت فعال و مؤثر متولیان امر باعث شده که مدیریت شهری و استان به جای برنامه‌ریزی و هدایت جریان‌های جمعیتی عملاً عقب‌تر از روند‌های ساخت‌وساز خلاف، صرفاً به مستندسازی روندهای مذکور بپردازند. موارد متعدد درخواست‌های الحاق در دهه گذشته به خوبی مؤید این موضوع است. لذا اقدام مؤثر دستگاه‌های اجرائی و نظارتی استان در توقف این روند که متأسفانه حتی تا پس‌کرانه شهر در حریم نیز تسری یافته است (از جمله ساخت‌وسازهای متعدد در طرفین محور روستای امام‌زاده) کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

۳ ـ افزایش روند مهاجرت به شهر ارومیه و افزایش جمعیت آن چنانچه مبدأ خارج از استان نداشته باشد، نه تنها مزیت نبوده بلکه با کاهش جمعیت شهرها و روستاهای کوچک‌تر و بعضاً مرزی عملاً چالش امنیتی در منطقه حساس شمال غرب کشور محسوب می‌شود.

۴ ـ با توجه به چالش بسیار مهم خشک شدن دریاچه ارومیه و تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از آن، لازم است در تکمیل طرح جامع تدابیر متناسب در مقیاس مختلف (از سطح پهنه‌بندی حریم تا طراحی شهری) به عنوان یکی از مسایل اصلی شهر اتخاذ شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران در خصوص مغايرت اساسی طرح تفصيلی با طرح جامع شهر جيرفت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 162058/300- ۱۴۰۱/۱۰/۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در زمینه الحاق حدود ۱۱ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر جیرفت (برای اجرایی نمودن قانون جهش تولید مسکن) را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به این‌که در حال حاضر و به دلیل تعارضات مالکیتی فقط امکان الحاق 3/7 هکتار از اراضی ۱۱ هکتاری فراهم است و این میزان نه تنها کمکی به برآوردن نیاز قانون جهش تولید مسکن در شهر جیرفت نمی‌کند بلکه موجب تعارضات مدیریت شهری جیرفت با دو روستای مجاور (نارجوئیه و خالق آباد) خواهد شد، فلذا مقرر می‌شود در صورتی که با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان و رفع تعارضات، الحاق کل اراضی ۱۱ هکتاری میسر گردید، مراتب موافقت شورای‌عالی توسط دبیر شورای‌عالی به مراجع استانی ابلاغ شود و در غیر این صورت به دلیل عدم وجود توجیه کافی، اراضی 3/7 هکتاری با کسر حرایم و عوارض متداخل با آن و تعدیل بارگذاری در حد بافت روستائی مجاور زمین در قالب الحاق به بافت روستائی در چرخه تولید مسکن در نهضت ملی قرار گیرد.

همچنین بنا بر پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان مقرر گردید موضوع ضرورت کاهش افق طرح جامع شهر جیرفت (از سال ۱۴۰۷) و تجدیدنظر طرح جامع با ارائه ادله کافی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته و مصوبه شورای استان توسط دبیر شورای‌عالی به عنوان نظر شورای‌عالی اعلام گردد.

مراتب جهت استحضار جنابعالی و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران در خصوص مغايرت اساسی طرح تفصيلی با طرح جامع شهرهای بندر امام و بندر ماهشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22679-1401/11/04

شماره 162056/300- ۱۴۰۱/۱۰/۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ الحاق مجموعاً ۱۲۳ هکتار در قالب دو منطقه به مساحت‌های ۳۰ و ۹۳ هکتار به محدوده طرح جامع شهر ماهشهر و الحاق ۸۰ هکتار به محدوده طرح جامع شهر بندر امام خمینی، مصوب مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان، جهت تأمین زمین اراضی مربوط به قانون جهش تولید مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به تأیید سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر مالکیت قطعی دولت بر اراضی مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ الحاق اراضی به مساحت ۳۰ و ۹۳ هکتار به محدوده طرح جامع شهر بندر ماهشهر:

ضمن موافقت با الحاق اراضی فوق، طرح تفصیلی با لحاظ شرایط زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ ۱ ـ حریم ایمنی خط لوله اتصال فرآورده‌های نفتی مطابق با آخرین استعلام از مرجع مربوطه از شمول اراضی الحاقی خارج شود و همچنین حریم خطرزای خط لوله مذکور بر اساس معیارهای سازمان پدافند غیرعامل به عنوان کاربری سبز و باز لحاظ شود.

۱ ـ ۲ ـ معبر شهری حدفاصل اراضی الحاقی و محدوده شهر در سمت غربی اراضی به طور کامل در محدوده شهر قرار گیرد.

۱ ـ ۳ ـ با اتخاذ تدابیر خط انتقال آب خام و حرایم احتمالی آن به‌عنوان فضای سبز حاشیه‌ای (در سمت شرقی اراضی) تثبیت شود.

۱ ـ ۴ ـ همسو با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مطابق تراکم پهنه مجاور حداکثر واحد‌پذیری اراضی ۶۰۰۰ واحد و تأمین سرانه کاربری‌های خدماتی مطابق مصوبه شورای‌عالی اعمال شود.

۲ ـ الحاق ۸۰ هکتار به محدوده طرح جامع شهر بندر امام خمینی:

ضمن موافقت با الحاق اراضی، طرح تفصیلی با لحاظ شرایط زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۲ ـ ۱ ـ همسو با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مطابق تراکم پهنه مجاور حداکثر واحد‌پذیری اراضی ۴۰۰۰ واحد و تأمین سرانه کاربری‌های خدماتی مطابق مصوبه شورای‌عالی اعمال شود.

ضمناً با توجه به محدودیت‌های متعدد پیرامون دو شهر بندر ماهشهر و بندر امام خمینی ناشی از استقرار سنگین صنایع نفت‌وگاز و پتروشیمی و تهدیدات زیست‌محیطی مترتب بر آن، مقرر می‌گردد به جهت حصول اطمینان از تأمین اراضی مورد نیاز توسعه آتی شهر، مکان‌یابی شهرک یا شهر جدید در پس‌کرانه شمالی دو شهر بر عرصه‌های مستعد دولتی در دستور کار شرکت عمران شهر‌های جدید قرار گیرد.

خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محدوده شهر با اعمال الحاقات به شرح فوق در اسرع وقت جهت طی فرآیند قانونی ابلاغ به دبیرخانه ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up