مصوبات شوراها دهه دوم اردیبهشت 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1399/02/11 لغایت 1399/02/20

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجموعه طرح‌ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی قزوین ـ اثر طبیعی ثبت ملی

ب ـ شورای‌عالی اداری         

مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازمان‌دهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی      

مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به وزارت ورزش و جوانان          

مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان بین دستگاه‌های اجرایی در جهت رسیدگی به وضع جامعه روستایی و عشایر کوچ‌نشین ایران

ج ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی           

مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴)          

مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

 

 

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجموعه طرح‌ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی قزوین ـ اثر طبیعی ثبت ملی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21881-11/02/1399

شماره 142298/300-۱۳۹۸/۹/۲۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ پیرو تصمیات [تصمیمات] جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ خود مجموعه طرح‌ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی قزوین (اثر طبیعی ثبت ملی) را با توجه به صورت‌جلسه کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر نقش بی‌بدیل باغستان سنتی قزوین در تداوم حیات پایدار شهر قزوین و پرهیز از هرگونه اقدام منجر به تخریب این سرمایه طبیعی و میراثی شهر، مقرر می‌نماید با عنایت به تأثیرات مخرب بعضی از تصمیمات و مصوبات قبلی اصلاحات به شرح در اسناد طرح جامع مصوب شهر قزوین اعمال و اسناد مذکور پس از کنترل دبیرخانه شورای‌عالی توسط دبیر شورا ابلاغ شود:

الف ـ اصلاحات در حوزه مباحث ترافیک و حمل‌ونقل

۱ـ در خصوص محور موسوم به “کمربند شرق ” با عنایت به اقدامات اجرایی صورت گرفته اصلاحات به شرح زیر اعمال شود:

۱ـ ۱ـ از میدان شورا تا بند ارنجک در صورت تأیید وزارت نیرو مبنی بر رعایت ملاحظات مربوط به حریم و بستر رودخانه ارنجک در مسیر اجرا شده تثبیت و در غیر این صورت تدابیر لازم جهت حفظ حریم و بستر رودخانه بر اساس نظر وزارت نیرو در مسیر اعمال گردد.

۱ـ ۲ـ از بند ارنجک با اصلاح هندسی و اتخاذ تمهیدات لازم به‌صورت متصل با محدوده شهر با رعایت ملاحظات مربوط به حریم امنیتی در مجاورت با دیوار پادگان و اداره کل اطلاعات استان در انطباق با کمربند پیرامونی شهر اجرا گردد.

۱ـ ۳ـ آن بخش از کمربندی شرقی حدفاصل بند ارنجک به طرف میدان مینودر با عنایت به مغایرت با طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر قزوین و طرح جامع مصوب مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ و عبور از اراضی زراعی و باغی و عدم وجود هرگونه ضرورت ترافیکی به‌طور کامل حذف گردد.

۲ـ در مسیر کمربندی پیرامونی شهر با توجه به اینکه بعضاً از عرصه ارزشمند باغستان (درختان انبوه) عبور می‌کند اصلاحات به شرح زیر اعمال شود.

۲ـ ۱ـ کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه شورای عالی، استانداری قزوین، اداره کل راه و شهرسازی استان، شهرداری قزوین و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مسیر کمربندی را در جنوب شرقی حدفاصل پل امام رضا (ع) تا بلوار ابوترابی را با تأکید بر حفظ عرصه باغستان و به حداقل رساندن تداخل مسیر با عرصه باغستان و استفاده از ظرفیت حداکثری معابر موجود بررسی و تدقیق نماید. همچنین در ادامه با استفاده از ظرفیت معابر موجود مسیر پیشنهادی از میان باغات حذف و با استفاده از ظرفیت محورهای شیشه چی ـ میرزا کوچک خان و بلوار باهنر، امتداد مسیر کمربندی پیرامونی به سمت شمال تدقیق گردد. نظر کمیته مذکور به عنوان نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در اسناد اصلاحی طرح جامع لحاظ گردد.

۲ـ ۲ـ در جنوب غربی حدفاصل میدان قدس تا محور شیشه چی مسیر قبلی با نزدیک شدن به بافت کالبدی شهر در حداکثر ممکن به شرح نقشه پیوست اصلاح گردد.

۳ـ در خصوص معبر موسوم به نسیم شمال (جاده گاز) تدابیر و اصلاحات زیر اتخاذ گردد.

۳ـ ۱ـ با توجه به اینکه توسعه راه‌ها در باغات سنتی قزوین باعث افزایش نفوذپذیری به باغ‌ها و تخریب شبکه آبراهه‌های آن می‌گردد، ضمن تأکید بر ضرورت خروج تدریجی ترافیک عبوری از آن، مقرر می‌گردد هرگونه تعریض محور نسیم شمال از دستور کار خارج و محور مذکور با عرض حداکثر۱۰متر حفظ گردد. این محور در میان‌مدت می‌تواند با حذف ترافیک عبوری به‌عنوان محور گردشگری با غلبه حرکت پیاده ضمن تأمین نیاز دسترسی باغداران به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری در مقیاس منطقه‌ای و ملی شهر مورد استفاده قرار گیرد.

۳ـ ۲ـ تقاطع‌های غیرهم‌سطح پیشنهادی با محور نسیم شمال در محور منتهی به اقبالیه و محور منتهی به بهشت فاطمه (فارسیان) با توجه به عدم وجود ضرورت ترافیکی و افزایش تخریب عرصه باغات حذف گردد.

۴ـ ضمن تأکید بر حفظ عرض موجود محور دسترسی بهشت فاطمه (فارسیان) با تعریض آن مخالفت گردید.

۵ ـ به جهت حفاظت از عرصه باغستان، در معابری که در حدفاصل معابر شهری و باغات سنتی قرار می‌گیرند، تعریض از طرف بدنه شهری صورت گیرد.

۶ ـ بر اساس طرح‌های فرادست، مناسب‌ترین ایده جهت سامان‌دهی ترافیک برون‌شهری شهر قزوین، کنارگذر پیشنهادی در طرح مجموعه شهری در بخش جنوبی با فاصله مناسب از باغستان است. لذا مقررمی گردد اداره کل راه و شهرسازی استان با هماهنگی معاونت حمل نقل اجرای محور مذکور را اولویت پروژه‌های در دست اقدام خود قرار دهد.

ب ـ با توجه به تغییرات کاربری انجام‌شده بر روی باغات اصلاحات به شرح زیر در اسناد طرح جامع اعمال گردد:

۷ـ در اراضی قرادآباد موسوم به عظیم زاده (غرب محدوده شهر) با توجه به نقشه تفکیکی تهیه‌شده بر اساس ماده ۱۰۱قانون شهرداری‌ها و همچنین آراء و مکاتبات قضایی موجود، مقرر می‌گردد آن قسمت از اراضی که متعلق به شهرداری است، به عنوان بخشی از عرصه باغستان از محدوده خارج و در حریم شهر به عنوان عرصه ثبتی باغستان سنتی قزوین تثبیت گردد.

۸ ـ اراضی موسوم به کَتاباد: با توجه به اینکه این اراضی بخشی از عرصه باغستان سنتی قزوین هستند که با کاربری پارک و فضای سبز در داخل محدوده قرارگرفته‌اند و تبعاً حقوق مکتسبه برای آنها متصور نیست از محدوده شهر خارج و در حریم، به عنوان عرصه ثبتی باغستان سنتی قزوین تثبیت گردد.

ج ـ در تداخلاتِ عرصه ثبتی باغستان با محورهای ورودی شهر اصلاحات به شرح زیر اعمال شود:

۹ـ در محور آیت ا…ابوترابی: ضمن مخالفت با هرگونه تخصیص کاربری بر روی عرصه اثر ثبتی باغستان در شمال و جنوب محور ابوترابی، مقرر گردید حد محدوده با خروج عرصه باغستان بر حد کالبدی مستحدثات قانونی مربوطه قبل از سال۹۳ (تاریخ ثبت باغستان به عنوان اثر ملی) منطبق گردد. در این خصوص لزوم تهیه طرح ساماندهی صنوف بدنه محور و به تبع آن تسهیل عبور و مرور ترافیک ورودی به شهر ضروری است.

تبصره : طرح مربوط به صنوف مزاحم در اراضی موسوم به کوره ملی در حد مصوبه کمیسیون ماده پنج و صرفاً در بخش‌های فاقد پوشش گیاهی مورد تائید می‌باشد.

۱۰ـ محور آیت‌ا… خامنه‌ای: با توجه به اهمیت محور آیت ا…خامنه‌ای به عنوان ورودی شرقی شهر و هم پیوند بودن اراضی طرفین ورودی شرقی شهر با باغستان‌های سنتی واقع در حریم در طرفین بلوار آیت ا…خامنه‌ای همسو با بند ۸ ـ ۲ مصوبه مورخ ۹۴/۴/۲۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری طرح ساماندهی بدنه محور مذکور با غلبه فضای سبز عمومی هماهنگ با ضوابط میراث فرهنگی تهیه پس از اخذ مصوبات استانی جهت بررسی و تصمیم‌گیری به کمیته فنی شماره ۳ و متعاقب آن به شورای‌عالی ارجاع گردد. همچنین مقرر می‌گردد ضمن پرهیز از هرگونه بارگذاری جدید بر روی عرصه اثر ثبتی باغستان، خط محدوده شهر بر حد کالبدی مستحدثات قانونی تا قبل از سال ۹۳ (تاریخ ثبت باغستان به عنوان اثر ملی) منطبق گردد.

۱۱ـ محور میرزا کوچک خان و ورودی جاده رشت و جاده همدان: ضمن مخالفت با هرگونه تخصیص کاربری بر روی عرصه اثر ثبتی باغستان، مقرر گردید خط محدوده با خروج عرصه‌های ثبتی باغستان بر حد کالبدی مستحدثات قانونی تا قبل از سال ۹۳ (تاریخ ثبت باغستان به عنوان اثر ملی) منطبق گردد.

د: تکالیف عمومی

۱۲ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر لزوم ایجاد تدابیر نرم‌افزاری مدیریت و ساماندهی ترافیک و افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی در راستای احکام برنامه‌های توسعه ۵ ساله کشور به جای رویکردِ کلی توسعه زیرساخت‌های شبکه در قالب معابر، کمربندی و تقاطع‌های غیرهم‌سطح که در شهر قزوین نمود قابل توجهی دارد تأکید می‌نماید.

۱۳ـ با تائید نماینده محترم وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی مقرر گردید ضوابط و مقرراتِ پیوست اثر ثبتی باغستان، متضمن حفظ و صیانت از حیات باغستان و مشتمل بر ملاحظات مختلف از جمله شبکه آبیاری ـ شبکه دسترسی باغات ـ حصار و دیوار ـ چاه‌خانه‌ها و… توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در اسرع وقت (ظرف ۲ ماه) تدوین و پس از اخذ مصوبات قانونی لازم به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد.

۱۴ـ با توجه به نقش تاریخی و سنتی چاهخانه‌ها در فرهنگ باغداری سنتی قزوین، مقرر گردید با بررسی تصاویر تاریخی، مجوزات لازم جهت احداث و احیای ابنیه مذکور بر اساس نقشه‌های تأییدشده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صادر و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد.

۱۵ـ با عنایت به اینکه بخشی از عرصه باغستان واقع در جنوب محور میرزاکوچک‌خان در محدوده اثر ثبتی واقع نشده است، مقرر گردید نقشه محدوده اثر ثبتی با الحاق این بخش توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد تدقیق قرار گیرد.

۱۶ـ با توجه به اینکه همه تدابیر حفاظتی برای باغستان، در صورت عدم تخصیص حقابه‌های لازم، عملاً منجر به اخذ نتیجه نخواهد شد، مقرر گردید وزارت نیرو تدابیر لازم در خصوص حفظ رژیم هیدرولوژیک رودخانه باراجین (ارنجک)، بازار و سایر رودخانه‌های تغذیه‌کننده باغستان و عدم تخصیص حقابه باغستان به سایر فعالیت‌های عمرانی و گردشگری و همچنین تخصیص آب یارانه‌ای (از خط انتقال آب طالقان) برای باغداران را اتخاذ نماید.

۱۷ـ به تصریح تبصره ذیل ماده ۶ قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور لازم است طرح جامع ترافیک شهر قزوین بر اساس مفاد این مصوبه اصلاح گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

 

ب ـ شورای‌عالی اداری

مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازمان‌دهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21881-11/02/1399

شماره ۳۰۸۲۲-۱۳۹۹/۲/۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲، به استناد بند های ۱، ۲ و ۵ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازمان‌دهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، تصویب نمود:

ماده ۱ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) مکلف است نسبت به ادغام «مرکز تحقیقات ابریشم کشور» در «مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور» ظرف مدت دو ماه اقدام نماید.

ماده ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) مکلف است نسبت به ادغام «پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری» در «مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور» و تغییر نام مؤسسه به «مؤسسه تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور» و همچنین ادغام «مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر» در «مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور» طی مدت دو ماه اقدام نماید.

ماده ۳ـ در اجرای مفاد مصوبه 206/6651 مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ شورای‌عالی اداری، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف مؤسسات و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اقدام نموده و مراتب را جهت تصویب به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه نماید.

ماده ۴ـ در اجرای بند های ۱ و ۲ این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) مکلف است حداکثر طی مدت سه ماه، نسبت به به‌روزرسانی ساختار مربوط در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

ماده ۵ ـ وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای‌عالی اداری گزارش اجرای آن را شش ماه پس از ابلاغ آن، به شورای‌عالی اداری ارائه می‌نماید.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری ـ حسن روحانی

 

 

مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به وزارت ورزش و جوانان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21881-11/02/1399

شماره ۳۱۰۱۱-۱۳۹۹/۲/۱

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲، در اجرای وظایف و اختیارات مندرج در بند (۹) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی، بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان تصویب نمود:

۱ـ وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به وزارت ورزش و جوانان (ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها) واقع در روستاها، با حفظ مالکیت دولت و تشخیص وزارت ورزش و جوانان (ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها) در قبال پرداخت کلیه هزینه‌های مندرج در بند (۶) این مصوبه، به دهیاری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط محول می‌شود.

۲ـ وزیر ورزش و جوانان طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موردنیاز برای واگذاری اماکن ورزشی، مشتمل بر نحوه بهره‌برداری، تعهدات دوجانبه بین وزارت مذکور و اشخاص بهره‌بردار، مدت‌زمان واگذاری، فعالیت‌های مجاز و نحوه اجرای آن و شیوه تمدید قرارداد با رعایت ضوابط و سازوکارهای قانونی مورد عمل، اقدام می‌نماید.

۳ـ تغییر کاربری اماکن ورزشی فوق ممنوع است، در صورت تغییر کاربری یا عدم نگهداری مطلوب به تشخیص وزارت ورزش و جوانان (ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها)، ضمن سلب اختیار مذکور، پرداخت هزینه‌ها و خسارات ناشی از آن (تغییر کاربری یا عدم نگهداری مطلوب) به عهده بهره‌بردار خواهد بود.

۴ـ بهره‌برداران موظفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات، با هماهنگی ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها نسبت به اجرای برنامه‌های ورزشی اقدام نمایند.

تبصره ـ به منظور کمک به تأمین هزینه‌های نگهداری و فراهم نمودن امکان انجام فعالیت‌های فرهنگی در این اماکن، اجرای دیگر فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل ابلاغی وزیر ورزش و جوانان بلامانع می‌باشد.

۵ ـ تمامی مسئولیت‌های قانونی ناشی از بهره‌برداری و نگهداری اماکن موضوع این مصوبه، بر عهده بهره‌بردار می‌باشد.

۶ ـ پرداخت کلیه هزینه‌های جاری همچون انشعابات، تعمیرات اعم از جزئی و کلی و هزینه‌های نگهداری از این اماکن، بر عهده بهره‌بردار می‌باشد.

۷ـ وزارت ورزش و جوانان از طریق ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، مسئولیت اجرای این مصوبه را بر عهده دارد.

۸ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده وزیر ورزش و جوانان می‌باشد و گزارش آن را در مقاطع سالیانه به دبیرخانه شورای‌عالی اداری ارائه خواهد کرد.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری ـ حسن روحانی

 

 

مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان بین دستگاه‌های اجرایی در جهت رسیدگی به وضع جامعه روستایی و عشایر کوچ‌نشین ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21884-15/02/1399

شماره ۳۰۹۳۷ -۱۳۹۹/۲/۱

تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، نهاد ریاست جمهوری، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها

شورای‌عالی اداری در یکصدوهشتادوپنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲، به استناد وظایف و اختیارات مندرج در بند (۷) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌منظور عملیاتی نمودن موضوع ردیف ۳ از بند «ب» ماده ۲۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور و به منظور انسجام‌بخشی به فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و هم‌افزایی در امر توسعه و عمران مناطق روستایی و عشایری کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر، ایجاد یکپارچگی در برنامه‌ریزی و ارائه خدمات و طرح‌های روستایی و عشایری در قالب برنامه‌های جامع، بر اساس نیازها و مشارکت واقعی مردم، تصویب نمود:

ماده ۱ـ به منظور هماهنگی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان بین دستگاه‌های اجرایی در جهت رسیدگی به وضع جامعه روستایی و عشایر کوچ‌نشین ایران که محور فعالیت اقتصادی آنان بر اساس کشاورزی و دامداری سنتی می‌باشد، همچنین در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، بهبود زندگی و احیای فرهنگ و سنت‌های اسلامی و اصیل جوامع روستایی و عشایری، عنوان «شورای‌عالی عشایر»، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۷۵۰ مورخ ۱۳۶۵/۷/۱۳ هیئت‌وزیران به «شورای‌عالی عشایر و توسعه روستایی» تغییر می‌یابد.

ماده ۲ـ شورای‌عالی عشایر و توسعه روستایی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌گردد:

– وزیر جهاد کشاورزی (نایب‌رئیس)

– معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور (دبیر شورا)

– وزیر کشور

– وزیر راه و شهرسازی

– وزیر آموزش‌وپرورش

– وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

– وزیر صنعت، معدن و تجارت

– وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

– وزیر نیرو

– وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

– وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

– وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

– رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور

– رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

– رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

– رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

– رئیس کمیته امداد امام خمینی

– مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر

– دو نفر از صاحب‌نظران و خبرگان مرتبط با امور روستایی و عشایر (با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و حکم رئیس شورای‌عالی)

– دو نفر از نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه توسعه روستایی و عشایر (با پیشنهاد دبیر و حکم رئیس شورای‌عالی)

– وزیر یا رئیس دستگاه مرتبط با موضوع، حسب مورد و با حق رأی

تبصره ۱ـ وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نایب‌رئیس شورای‌عالی عشایر و توسعه روستایی، در غیاب معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست شورای‌عالی را به عهده خواهد داشت.

تبصره ۲ـ دبیرخانه شورای‌عالی عشایر و توسعه روستایی بدون هیچ‌گونه توسعه تشکیلاتی در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور مستقر می‌گردد و شرح وظایف آن توسط معاونت یادشده پیشنهاد و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شماره ۲۹۰۱۸/ت۵۴۴۸۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیئت‌وزیران، کلیه تعاملات، ارتباطات، اجرای مصوبات و هماهنگی‌های لازم با شورای‌عالی عشایر و توسعه روستایی در سطح استان و شهرستان از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی توسعه شهرستان انجام خواهد شد.

تبصره ۴ـ جلسات شورای‌عالی حداقل هر چهار ماه یک‌بار تشکیل و با حضور دوسوم از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای اکثریت اعضای حاضر به تصویب می‌رسد.

ماده ۳ـ وظایف شورای‌عالی عشایر و توسعه روستایی:

(۱) تعیین سیاست‌ها، اهداف و راهبردهای توسعه متوازن جوامع روستایی و عشایری و تصویب برنامه جامع توسعه پایدار روستایی و عشایری کشور.

(۲) ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط جهت رفع تنگناهای موجود در جوامع روستایی و عشایری.

(۳) نظارت بر چگونگی انجام وظایف و دریافت گزارش برنامه‌ها و عملکرد هرکدام از وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در مناطق روستایی و عشایری.

(۴) تعیین خط‌مشی در مورد طرح‌های زیربنایی در ارتباط با مسائل امنیتی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و خدماتی ـ عمرانی.

(۵) اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد و توسعه اشتغال، سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و توسعه بازار و حمایت از فعالیت‌های متنوع اقتصادی و دانش‌بنیان برای روستائیان و عشایر با همکاری شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اقدام لازم جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز.

(۶) پیشنهاد راهکارهای توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی.

(۷) ایجاد زمینه‌های لازم جهت پرورش، رشد و به‌کارگیری استعدادهای رزمی و نظامی عشایر در جهت حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مرزهای کشور.

(۸) توسعه، بسط و گسترش فرهنگ اسلامی و سنت‌‌های اصیل روستایی و عشایری.

(۹) یکپارچه‌سازی ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، خیرین و مؤسسات خیریه، نهادهای مدنی و مردم‌نهاد و بخش‌های خصوصی به منظور به‌کارگیری مسئولیت‌های اجتماعی مؤسسات مربوطه در اجرای برنامه‌ها.

(۱۰) تصویب دستورالعمل‌‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با امور توسعه روستایی و عشایری.

(۱۱) ارائه پیشنهادهای لازم به هیئت‌وزیران در خصوص تدوین یا اصلاح قوانین، لوایح برنامه‌‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سنواتی.

ماده ۴ـ کلیه مصوبات شورا پس از ابلاغ رئیس شورای‌عالی عشایر و توسعه روستایی، لازم‌الاجرا است.

ماده ۵ ـ معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای‌عالی اداری گزارش اجرای آن را به شورای‌عالی اداری ارائه می‌نماید.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری ـ حسن روحانی

 

 

 

ج ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21881-11/02/1399

(مصوب جلسه ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 99/593/دش ـ۱۳۹۹/۱/۲۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه «اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۸)» که در جلسه ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«۱ـ عبارت «دانشگاه علوم پزشکی» در تمامی مفاد مصوبه، به صورت عبارت «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی» تکمیل می‌گردد.

۲ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۱ مصوبه، الحاق می‌گردد:

تبصره ۵ ـ دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، ایران و شهید بهشتی، ضمن ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی به صورت مستقل، نسبت به تداوم و استمرار فعالیت دبیرخانه مشترک خود جهت هماهنگی امور مربوط به اجرای این مصوبه، اقدامات لازم را به عمل می‌آورند.

محل دبیرخانه مشترک فوق‌الذکر، در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران می‌باشد.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21881-11/02/1399

(مصوب جلسه ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 99/597/دش ـ۱۳۹۹/۱/۲۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه «انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) » که در جلسه ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«در اجرای بند ۱۱ ماده ۴ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای دکتر حمید پارسانیا و آقای دکتر مهدی گلشنی به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام انتخاب می‌شوند».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up