مصوبات شوراها دهه دوم شهریور ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1401/06/11 لغایت 1401/06/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف) شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع تفصيلي شهر شیرگاه
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح موسوم به ساماندهي اراضي منطقه مرغ اصفهان
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون ناحيه منفصل شهري واصفجان در حريم شهر پرديس
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع تفصيلي شهر خرم‌آباد
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر اراک
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص اصلاح کمربندي پيراموني شهر قزوين
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه حريم شهر کوهسار
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح شهرسازي اراضي پادگان ۰۶ ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ تهران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري پيرامون طرح ساماندهي فضايي عملکردي حوضه‌هاي آبريز سدهاي تأمين‌کننده آب شرب تهران با رويکرد حفاظت از آب و گردشگري پايدار (حوضه آبريز سدهاي لتيان، ماملو و لار واقع در استان تهران)
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق اراضي به محدوده شهر نجف‌آباد در راستاي اجراي دادنامه شماره ۳۷۷ مورخ ۲۲/۴/۹۹ شعبه ۸ ديوان عدالت اداري
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی طرح تفصيلي حوزه جنوب غرب شهر مشهد
مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها

ب) شوراي عالي فضای مجازی

مصوبات جلسه سي و يکم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
مصوبات جلسه سي و دوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
مصوبات جلسه سي و سوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
مصوبات جلسه سي و چهارم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور

الف) شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع تفصيلي شهر شیرگاه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

توضیح ضروری روزنامه رسمی:

به اطلاع می‌رساند تعدادی از مصوبه‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰) که تاکنون به روزنامه رسمی کشور ارسال نگردیده است، پس از دریافت در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۹ در این شماره به چاپ می‌رسد.

 

شماره 63657/300 – ۱۳۹۸/۵/۲

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع تفصيلي شهر شیرگاه

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ طرح جامع تفصیلی شهر شیرگاه، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.Archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.»

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح موسوم به ساماندهي اراضي منطقه مرغ اصفهان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره 112389/300 – ۱۳۹۸/۸/۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

در اجرای تکلیف مصرح در بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، پیرامون طرح جامع شهر جدید بهارستان، کمیته فنی منتخب متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، نیرو، جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی و سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری) و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ تشکیل و ضمن بررسی مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص طرح موسوم به ساماندهی اراضی منطقه مرغ اصفهان و انطباق آن با قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و آیین‌نامه‌های آن، مقرر نمود: طرح فوق‌الذکر پس از اصلاحات به شرح زیر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در قالب سند یکپارچه پهنه‌بندی حریم شهر جدید بهارستان جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال گردد:

۱ ـ در کلیه پهنه‌ها C,B,A و D با حذف مقادیر حداقل نصابِ تفکیک، عبارت «نصاب تفکیک مطابق قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و آیین‌نامه‌های آن» درج گردد.

۲ ـ با بررسی اداره کل راه و شهرسازی و همکاری اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، کلیه اراضی واگذاری شده بر اساس ماده ۳۱ و ۳۲ «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه و احیاء واگذاری زمین در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۵ و اصلاحات بعدی» تحت‌عنوان «اراضی واگذاری ماده ۳۱ و ۳۲» در طرح مشخص شده و هرگونه ضوابط و مقررات احداث بنا در آن صرفاً بر اساس طرح واگذاری اولیه مجاز گردد.

۳ ـ باغ‌ویلاهای موجود که بر اساس مصوبات قانونی شکل گرفته‌اند تحت پهنه عمومی باغ تثبیت گشته و احداث بنا و صدور پروانه مجدد در آن در حدود حقوق مکتسبه موجود خواهد بود.

۴ ـ پهنه مربوط به باغ ویلایی پیشنهادی حذف و اراضی موضوع آن در قالب جزء ۵ ذیل پهنه کشاورزی ویژه B۲ (مجتمع توریستی، تفریحی، اقامتی و متل) تعریف گردند.

۵ ـ کلیه موارد مربوط به ضوابط احداث بنا حذف و احداث بنا در آنها به ضوابط و مقررات دستگاه صادرکننده موافقت اصولی موکول گردد.

دستور فرمائید ضمن انعکاس اصلاحات صدرالذکر اسناد طرح جامع شهر جدید بهارستان بر اساس مصوبه مورخ ۹۷/۹/۲۶ شورای‌عالی در اسرع وقت تکمیل و جهت طی مراحل ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد. با عنایت به تطویل مراحل ابلاغ طرح جامع، دستور تسریع در اقدام مورد انتظار می‌باشد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون ناحيه منفصل شهري واصفجان در حريم شهر پرديس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره 157665/300 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۸/۹/۱۸ خود، «طرح جامع ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران و صورت‌جلسه مورخ ۹۸/۹/۱۳ کمیته فنی شماره یک را مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با کلیات محدوده طرح و کاربری آن در مساحت ۲۹۹ هکتار با جمعیت‌پذیری ۱۶۷۰۰ نفر مقرر نمود اصلاحات به شرح زیر در اسناد مصوب شورای برنامه‌ریزی استان اعمال و متعاقباً مدارک طرح توسط دبیر شورا ابلاغ شود.

۱ ـ زمین فوق صرفاً جهت تهاتر و تأمین عوض مالکین تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرق حریم شهر تهران در راستای منویات مقام معظم رهبری و مصوبه مورخ ۹۳/۱۰/۱۰ دولت با اولویت اراضی تعاونی زیتون و آزاد‌سازی اراضی واقع در منطقه حفاظت‌شده، تعیین گردیده است. لذا لازم است پیوست حقوقی که فرایند اجرایی این تهاتر را تبیین و تضمین نماید توسط استانداری تهیه و به تائید شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. دبیرخانه شورای‌عالی موظف است ظرف شش ماه از این مصوبه گزارشی از میزان تحقق مصوبه مذکور را جهت اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی ارائه نمایند.

۲ ـ با توجه به ویژگی‌های توپوگرافی سایت، حرایم مسیل‌های متداخل با آن بر اساس اعلام‌نظر وزارت نیرو (آب منطقه‌ای) در اسناد طرح منعکس گردد.

۳ ـ حداقل ۲ مسیر دسترسی ناحیه منفصل به شبکه راه‌های پیرامونی پس از تائید اداره کل راهداری استان در اسناد طرح منعکس گردد.

۴ ـ سطوح و سرانه‌های مربوط به کاربری فرهنگی، درمانی، تأسیسات و تجهیزات شهری حداقل تا حد ۵۰ درصد سرانه‌های استاندارد مصوبِ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران افزایش یابد.

۵ ـ با عنایت به ملاحظات مربوط به تأمین آب و همچنین تأمین سرانه‌های خدماتی، هرگونه تغییر در سقف جمعیت‌پذیری و یا کاهش سطوح خدماتی طرح مشمول طی فرآیند مغایرت‌های اساسی خواهد بود.

۶ ـ رعایت مفاد تبصره ذیل ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در تخصیص اراضی موردنیاز دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شهرداری مورد تأکید می‌باشد.

۷ ـ ملاحظات مربوط به پدافند غیرعامل بر اساس مصوبه ۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در اسناد طرح لحاظ گردد.

۸ ـ ضوابط احداث بنا به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت:

۸ ـ ۱ ـ در کاربری مسکونی الگوی سکونت ویلایی ۵۰ درصد سطح اشغال و ۷۵ درصد تراکم ساختمانی

۸ ـ ۲ ـ در کاربری مسکونی الگوی سکونت آپارتمانی ۴۰ درصد سطح اشغال و ۱۲۰ درصد تراکم ساختمانی

۸ ـ ۳ ـ در کاربری مسکونی الگوی سکونت آپارتمانی تراسه حداکثر ۷۵ درصد سطح اشغال و ۱۲۰ درصد تراکم ساختمانی

۸ ـ ۴ ـ در کاربری گردشگری با نصاب تفکیک ۳ هزار مترمربع ۱۰ در صد سطح اشغال و ۳۰ درصد تراکم ساختمانی (در الگوی استقرار به صورت تراسه سطح اشغال تا ۲۰ درصد قابل افزایش است).

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید پیوست حقوقی مذکور در بند یک و همچنین نقشه‌های اصلاحی طرح در مهلت مقرر جهت اقدامات آتی به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع تفصيلي شهر خرم‌آباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره 169159/300 – ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ طرح جامع تفصیلی شهر خرم‌آباد موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران را به تصویب نهایی رساند.

ضمناً به آگاهی می‌رساند کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.Archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد. »

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر اراک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره 7769/300 – ۱۳۹۹/۲/۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

در راستای تکلیف مصرح در بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اراک (اعلامی طی شماره 63846/3610 مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ـ پیوست) به استحضار می‌رساند منتخب اعضای کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۰/۷/ ۱۳۹۸، مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی را در خصوص بازنگری در سند شبکه معابر طرح جامع شهر اراک مورد بررسی قرار داد که جمع‌بندی تصمیمات مورد تائید به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ ـ با پیشنهاد معابر جمع و پخش‌کننده (حداکثر به عرض ۲۴ متر) جهت اتصال میدان ولیعصر به خیابان میرزای شیرازی مطابق مسیر مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی که با حداکثر انطباق بر روی معابر موجود احداث می‌گردد موافقت گردید. (مطابق نقشه پیوست)

۲ ـ به جهت حداکثر استفاده از ظرفیت معابر موجود مقرر گردید نحوه دقیق اتصال محور مذکور به محور امام خمینی و همچنین جزئیات اجرائی آن در دو موضع به شرح نقشه پیوست با بررسی دقیق مجدداً در قالب طرح موضعی در کمیسیون ماده ۵ استان بررسی و ملاک اقدام در طرح تفصیلی گردد.

۳ ـ با پیشنهاد اجرای بخشی از معبر امام خمینی (ره) واقع در ضلع جنوب بازار سرپوشیده تاریخی اراک به‌صورت زیرگذر و پیاده‌راه کردن مسیر هم‌سطح ضمن ۱۰ سال موافقت معاونت محترم میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طی نامه شماره 982500/39700 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ با رعایت موارد زیر موافقت می‌گردد:

۳ ـ ۱ ـ لزوم انتخاب روش اجرائی زیرگذر (روش‌های کند پوش و یا پوش و کند) در فاز صفر مطالعاتی زیرگذر، و ضرورت گمانه‌زنی مطالعاتی (تدقیق لایه‌های تاریخی، باستان‌شناسی) محدوده و حوزه تأثیر زیرگذر

۳ ـ ۲ ـ ضرورت انجام مطالعات طراحی ساماندهی محدوده تحت‌تأثیر زیرگذر و بازار تاریخی در قالب طراحی، مرمت شهری ـ احیاء ساختار گذرها و محلات، منظری و محیطی عرصه و حریم بازار تاریخی

۳ ـ ۳ ـ لزوم تدقیق حوزه تأثیرگذار لرزه ترافیکی زیرگذر، بر جداره‌ها آثار بازار تاریخی با انجام مطالعات ژئوفیزیک و سنجش آب‌های سطحی (تأثیرات هیدرولوژی) کاریزها، قنوات تاریخی و موجود

۳ ـ ۴ ـ ضرورت تصویب طرح نهائی زیرگذر و پیاده‌راه توسط وزارت میراث فرهنگی

ضمناً خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمائید اسناد مدارک طرح جامع مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص اصلاح کمربندي پيراموني شهر قزوين

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره 16006/300 – ۱۳۹۹/۲/۲۳

استاندار محترم استان قزوین

در راستای تکلیف مقرر در بند ۲ مصوبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجموعه طرح‌ها، مصوبات و اقدامات مطرح در باغستان سنتی قزوین ـ اثر طبیعی ثبت ملی (اعلامی طی شماره 142298/300 مورخ ۹۸/۰۹/۲۷) به استحضار می‌رساند؛ منتخب اعضای کمیته فنی شورای‌عالی متشکل از نمایندگان معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه شورای‌عالی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ با حضور نمایندگان استانداری قزوین، اداره کل راه و شهرسازی استان، و شهرداری قزوین اصلاح کمربندی پیرامونی شهـر قزوین را مورد بررسـی قرار داد که جمع‌بنـدی مورد ِتأیید نظرات به شـرح زیر اعلام می‌گردد:

الف ـ در جنوب‌غربی و غرب شهر: با عنایت به عدم احراز ضرورت ترافیکی احداث کمربندی جدید و همچنین تأثیرات بسیار مخرب هرگونه احداث معبر جدید در عرصه اثر ملی باغستان مقرر گردید با استفاده حداکثری از ظرفیت معابر موجود، کمربندی شهر در حدفاصل میدان دفاع مقدس تا محور شیشه‌چی با حداکثر نزدیکی به بافت کالبدی (به شرح نقشه پیوست) و در ادامه منبطق بر محورهای شیشه‌چی و میرزا کوچک خان تکمیل و در ادامه بر امتداد شمالی بلوار باهنر منطبق گردد. لذا احداث کمربندی جدید در غرب اراضی موسوم به عظیم‌زاده به دلیل تبعات زیان‌بار آن بر عرصه باغستان و تکافوی معبر موجود (بلوار باهنر) برای نیاز شهر منتفی خواهد بود.

ب ـ در جنوب شرقی: علی‌رغم وجود هرگونه ضرورت ترافیکی برای احداث پل امام رضا و مغایرت آن با مصوبات نشست ۱۰۹ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر قزوین صرفاً به دلیل ساماندهی به اقدامات نیمه‌کاره عمرانی موجود تکمیل رینگ پیرامونی شهر در این بخش و اتصال پل امام رضا به بلوار ابوترابی با اقدامات اصلاحی به شرح زیر انجام گردد.

۱ ـ تعیین حداکثر سرعت طرح ۶۰ کیلومتر بر ساعت به منظور طراحی اتصال پل امام رضا (ع) به بلوار آیت‌الله ابوترابی و به تبع آن اصلاح قوس‌های آن به‌نحوی‌که حداکثر نزدیکی با بافت موجود کالبدی شهر حاصل شود.

۲ ـ تغییر در راستای امتداد پل امام رضا (ع) به‌نحوی‌که امکان حداکثر نزدیکی به بافت کالبدی با کمترین آسیب به درختان باغستان فراهم گردد.

۳ ـ اتخاذ تدابیر حفاظتی در مجاورت اثر ثبتی دروازه تهران

۴ ـ لزوم تعدیل سرعت مجاز در پل امام رضا به جهت انطباق هرچه بیشتر با سرعت مجاز محدوده اتصال پل امام رضا (ع) به بلوار آیت‌الله ابوترابی ضمن بهره‌گیری از ملاحظات آرام‌سازی و تجهیزات مکانیزه کنترل سرعت

۵ ـ لزوم به‌کارگیری کلیه ملاحظات ایمنی و ترافیکی و نیز مسائل طراحی به جهت تعدیل اثر ترکیب هم‌زمان قوس افقی و قائم در محدوده اتصال

۶ ـ تائید نهایی خط پروژه محور در این بخش در شورای هماهنگی ترافیک قزوین

ج ـ ضمن تأکید مجدد بر بند ۶ مصوبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۴ شورای‌عالی مبنی بر اجرای کنارگذر پیشنهادی در طرح مجموعه شهری به عنوان مناسب‌ترین ایده جهت ساماندهی ترافیک برون‌شهری شهر قزوین، ضروری است به جهت تفکیک ترافیک وسایل نقلیه سنگین و یا عبوری به منظور جلوگیری از ورود آن‌ها به شهر مطالعات دقیق حمل‌ونقلی و ترافیکی و امکان‌سنجی ساخت کنارگذر یا کمربندی جنوبی در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از مشکلات موجود برای شهر قزوین (به خصوص در قسمت جنوبی شهر)، کاهش پیدا کند.

ضمناً خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح جامع شهر قزوین با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۴ شورای‌عالی و اعلام نتیجه فوق‌الذکر جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه حريم شهر کوهسار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره 35805/300 – ۱۴۰۰/۳/۱۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ پیرو تکلیف مقرر در بند “ب” مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۵ خود موضوعات مربوط به حریم شهر کوهسار (۱ ـ عرصه‌های ۹ گانه ۲ ـ تداخل مرز حریم شهر کوهسار با شهرهای هم‌جوار و اصلاحات نقشه پهنه‌بندی حریم) را بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز و جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرارداد و ضمن تائید مفاد صورت‌جلسه کمیته فنی در خصوص تغییرات مرز حریم شهر و پهنه‌بندی آن، موضوع را جهت تکمیل و تدقیق ضوابط یکپارچه در کل سطح حریم به کمیته فنی شماره یک ارجاع داد.

از آنجا که بنا برگزارش ارایه شده توسط دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، ساخت‌وساز خلاف و مغایر با ضوابط قانونی در حریم این شهر از گستردگی قابل‌توجه برخودار است، کمیته فنی موظف است به جهت تببین ضوابط احداث بنا و تأسیسات درکلِ سطح حریم و پرهیز از تفاسیر متعارض و موردی، با هماهنگی و همکاری مؤثر سازمان امور اراضی کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، ضوابط احداث بنا را درکل پهنه‌های مصوب در حریم شهر کوهسار حداکثر ظرف مدت دو ماه آتی تدقیق و به عنوان نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در قالب سند پهنه‌بندی حریم کوهسار به مراجع استانی ابلاغ نماید.

ضمناً مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص عرصه‌های ۹ گانه واقع در حریم شهر کوهسار مورد تأیید قرار گرفت.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح شهرسازي اراضي پادگان ۰۶ ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره 111/300 – ۱۴۰۰/۴/۲۳

شهردار محترم تهران

استاندار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ خود در خصوص میزان پیشرفت مصوبات مربوط به انتقال پادگان‌ها، گزارش شهرداری تهران در خصوص توافق حاصله فی‌مابین شهرداری تهران و ارتش جمهوری اسلامی ایران را در چهارچوب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ خود مورد استماع قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ پهنه‌بندی و سقف تراکم قابل احداث در کل عرصه پادگان ۰۶ به شرح نقشه پیوست مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس مجموع تراکم ساختمانی قابل احداث در کل عرصه پادگان از ۶۳۰۰۰۰ مترمربع به ۵۶۹۹۰۰ مترمربع تقلیل می‌یابد.

۲ ـ ضمن ممنوعیت هرگونه احداث بنای جدید در عرصه ثبتی پادگان، بهره‌برداری (با فعالیت‌های متناسب گردشگری و فرهنگی و هنری) از کلیه بناهای موجود در عرصه ثبتی پادگان (اعم از سهم ارتش و سهم شهر) صرفاً با رعایت الزامات و ضوابط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجاز خواهد بود.

۳ ـ پیرو بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ رعایت کلیه الزامات شورای‌عالی ترافیک شهر تهران الزامیست.

۴ ـ رعایت ضوابط عمومی پهنه‌ها مطابق طرح تفصیلی تهران و همچنین الزامات و ملاحظات مربوط به حرائم امنیتی ساختمان‌های مجاور پادگان وفق آخرین قانون و آئین‌نامه مربوطه در هنگام صدور پروانه کلیه ساخت‌وسازها واقع در عرصه پادگان الزامی است.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضمن تأکید بر بند ۴ مصوبه قبلی، بر تحقق هرچه سریع‌تر بوستان عمومی و بهره‌مندی شهروندان از آن تأکید و مقرر می‌نماید در صورت عدم تحقق هدف مذکور، حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ دبیر شورای‌عالی مراتب لغو کلیه مصوبات شورای‌عالی در این عرصه و تثبیت کاربری نظامی بر کل عرصه پادگان ۰۶ را به مراجع مرتبط ابلاغ نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري پيرامون طرح ساماندهي فضايي عملکردي حوضه‌هاي آبريز سدهاي تأمين‌کننده آب شرب تهران با رويکرد حفاظت از آب و گردشگري پايدار (حوضه آبريز سدهاي لتيان، ماملو و لار واقع در استان تهران)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره 71959/300 – ۱۴۰۰/۶/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شهردار محترم شهر تهران

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

در اجرای ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با موضوع مقابله با آلودگی منابع آب شرب تهران و تکلیف محوله به وزارت راه و شهرسازی (با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری) طی بند ۱۳ ابلاغیه مذکور مبنی بر تهیه طرح ساماندهی مناطق واقع در حوضه‌های آبریز با تأکید بر ساماندهی نقاط تفرجگاهی، تدوین راهکارهای اجرایی، ضوابط ویژه ساخت‌وساز و کنترلی به تفکیک کاربری‌ها، و تصویب آن در شورای‌عالی شهرسازی و معماری و سپس ابلاغ به استانداری‌های تهران و البرز برای اجرا، بررسی طرح تهیه‌شده توسط معاونت شهرسازی و معماری ایران با عنوان “طرح ساماندهی فضایی ‌ـ‌ عملکردی حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌‌کننده آب شرب تهران (با رویکرد حفاظت از آب و گردشگری پایدار)”در دستور کار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.

شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیرو بررسی و تصویب طرح در محدوده حوضه‌های آبریز سدهای طالقان و امیرکبیر در استان البرز (در جلسات مورخ ۱۰/۰۱/ ۱۳۹۹ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۱)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ خود پس از استماع نتایج بررسی طرح در محدوده حوضه‌های آبریز سه سد لتیان، ماملو و لار در استان تهران و همچنین تأیید گزارش کمیته فنی شماره ۵، احکام و اسناد طرح برای حوضه‌های آبریز سه سد مذکور را با رعایت محوریت «مقابله با آلودگی و حفاظت از آب»(موضوع مورد تأکید در ابلاغیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی) و با توجه ویژه به ملاحظات زیر مورد بررسی و تصویب قرار داد:

۱ ـ تأمین امنیت آب شرب پایتخت

۲ ـ توسعه گردشگری و تفرج پایدار و دوستدار طبیعت (موضوع مورد تأکید در بند ۱۳ ابلاغیه شورای امنیت ملی) و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی در حوضه‌ها با توجه به ظرفیت‌های موجود در مناطق مورد مطالعه

۳ ـ سطح ملی طرح و ضرورت رویکرد انقباضی در ساخت‌وسازها و رشد کالبدی حوضه‌های آبریز

۴ ـ ضرورت حفاظت محیط‌زیست به ویژه از منظر آلایندگی آب و مؤلفه‌های آن از جملـه پسماندها و پساب‌ها با توجـه به کاهش شدید بـرد اکولوژیک در حوضه‌های آبریز

۵ ـ لزوم ارتقاء معیشت و کیفیت زندگی جامعه محلی

۶ ـ واقع‌نگری در شناسایی تقاضاها، نیازها، و اولویت‌های توسعه در سطح ملی و محلی

۷ ـ اهمیت مدیریت اجرایی طرح

۸ ـ ضرورت یکپارچگی، شفافیت و صراحت احکام و ضوابط پیشنهادی طرح

۹ ـ تجانس سیاست‌ها، ضوابط و طرح پیشنهادی با شدت تهدید آلودگی آب در هر یک از سه حوضه آبریز مذکور

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران علاوه‌بر تأکید لزوم تعمیم و رعایت کلیات و اصول مذکور در مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ خود در خصوص دو سد امیرکبیر و سد طالقان واقع در استان البرز به حوضه‌های آبریز سه سد یادشده در استان تهران به شرح موارد ۹ گانه زیر:

۱. به منظور افزایش ضمانت‌اجرایی طرح (به منزله چالش اصلی در تحقق طرح و مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی) مقرر شد “نظام مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز به‌صورت فرابخشی” زیر نظر هیئت دولت با رعایت موارد زیر طراحی و مستقر شود. ساختار مدیریتی مذکور ظرف مدت حداکثر سه ماه به پیشنهاد مشاور طرح به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسیده و برای اخذ مصوبه نهایی به هیئت دولت ارسال خواهد شد:

۱ ـ ۱ ـ اجتناب از ساختارسازی و ایجاد سازمان جدید و تحمیل بار مالی؛

۱ ـ ۲ ـ استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود و رفع همپوشانی‌ها و تعارض‌ قوانین مربوط؛

۱ ـ ۳ ـ مشارکت حداکثری ذینفعان و مدیریت تعارض منافع و مسئولیت‌ها در ۳ بخش دولتی، خصوصی و جامعه محلی؛

۱ ـ ۴ ـ اطمینان از انطباق عملکرد دستگاه‌های مسئول بررسی، تصویب و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با طرح مصوب حوضه آبریز در صدور مجوزهای ساخت‌وساز و نظارت بر رعایت آنها.

۲. با توجه به ابعاد سیاسی و امنیتی مدیریت تأمین آب شرب پایتخت در مقیاس ملی، به منظور ارتقاء تحقق‌پذیری احکام طرح و التزام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به رعایت آن‌ها، آن بخش از احکام طرح که فراتر از مسئولیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری بوده و نیازمند اخذ مصوبه از مراجع فرادستی است توسط مشاور احصاء و ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه طرح جهت طی مراحل بررسی و تصویب نهایی در هیئت دولت در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار خواهد گرفت.

۳. نظر به تعدد طرح‌های تهیه‌شده در محدوده حوضه‌های آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران از جمله سه سد لتیان، ماملو و لار (اعم از طرح‌های توسعه و عمران منطقه‌ای و محلی و طرح‌های موضوعی دستگاه‌های اجرایی مانند طرح‌های گردشگری)؛ شورای‌عالی ضمن تأکید بر جایگاه فرادستی “طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز منابع تأمین‌کننده آب شرب تهران” (به تأسی از ابلاغیه دبیرخانه شورای امنیت ملی) لازم می‌داند در مواردی که احکام طرح‌های یادشده با طرح نامبرده در تعارض قرار می‌گیرند، اسناد و ضوابط این طرح ملاک عمل قرار گیرد.

۴. نظربه اینکه بازنگری در طرح مجموعه شهری تهران (شامل استان‌های تهران و البرز) توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در دست اقدام است، این معاونت نسبت به تمهیدات تکمیلی مرتبط با احکام طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز در طرح مجموعه شهری تهران (از جمله در بخش شبکه ارتباطی و زیرساخت‌ها) اقدام و پیش‌بینی‌های لازم را اتخاذ خواهد نمود.

۵. لازم است ممنوعیت توسعه گردشگری متمرکز و متقابلاً توسعه گردشگری طبیعی و تفرجی گسترده در اسناد طرح تصریح و تأکید گردد. در این ارتباط، ضرورت و پیشنهادهای احداث مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت محترم دولت، در چارچوب راهبردها و سیاست‌های شورای‌عالی امنیت ملی و “طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز” و با رعایت اصل ممنوعیت بارگذاری جمعیتی، سکونتی و فعالیتی فراتر از توان اکولوژیک منطقه و ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز مسکونی در آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری جهت طی فرایند قانونی بررسی و تصویب، به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام خواهد شد.

۶. احداث هرگونه مجتمع مسکونی و ساخت‌وساز مسکونی و ویلایی خارج از نقاط شهری و روستایی، به هر شکلی مانند تعاونی‌های مسکن و ویلاسازی به دلیل مغایرت با اساس طرح صراحتاً ممنوع است. بارگذاری مسکونی در داخل نقاط شهری و روستایی نیز صرفاً در حد رفع نیاز ناشی از رشد طبیعی و متعارف جمعیتی و در چارچوب طرح مصوب این سکونتگاه‌ها مجاز خواهد بود.

۷. طرح‌های جامع و‌ هادی مصوب شهرها و روستاهای واقع در محدوده حوضه‌های آبریز سه سد لتیان، ماملو و لار در صورت عدم مغایرت با راهبردهای “طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز” کماکان ملاک عمل خواهند بود. در صورت مغایرت، اخذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی (در مورد شهرها) و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (در مورد روستاها) ضروری است. طرح جامع شهری جدید با رعایت راهبردهای”طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز” توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح‌های هادی روستایی جدید توسط شورای برنامه‌ریزی توسعه استان به تصویب خواهند رسید. در این ارتباط لازم است اسناد راهنما شامل اصول و الزامات برنامه‌ریزی توسعه و عمران شهر و روستاهای واقع در حوضه‌های آبریز سدهای مذکور در “طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز” تهیه و ارائه شود.

۸. شورای‌عالی شهرسازی و معماری با توجه به اهمیت ملاحظات پدافند غیرعامل، بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای افزایش تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی آب و تعداد شاخص‌های مورد سنجش در ایستگاه‌های مذکور در منطقه، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو، به عنوان یکی از احکام طرح تأکید می‌کند.

۹. نظر به اینکه کمبود منابع اعتباری برای احداث و تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه یکی از اصلی‌ترین موانع تأمین امنیت آب در منطقه تشخیص داده شد، شورای‌عالی شهرسازی بر لزوم تأمین اعتبارات لازم به منزله شرطی از شروط تحقق احکام طرح تأکید می‌کند.

رعایت موارد اختصاصی زیر در حوضه‌های آبریز سه سد لتیان، ماملو و لار واقع در استان تهران را تصویب و مقرر نمود:

الف ـ راهبردها، پیشنهادها و ضوابط طرح در ارتباط با جنگل‌کاری در پهنه‌های مرتبط، بر اساس تشخیص و ملاحظات مورد تأیید سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تنظیم شود.

ب ـ نظر به اهمیت و ضرورت تعیین تکلیف و ساماندهی کارگاه‌های صنعتی و لزوم ممانعت از فعالیت واحدهای صنعتی غیرمجاز در استان تهران، اجرای تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ هیأت‌وزیران (ابلاغی به شماره ۱۵۵۱۸۰/ت ۵۴۲۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵) در خصوص ساماندهی فعالیت‌های مستقر در خارج از محدوده‌های شهری شمال شرق تهران با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

با توجه به موارد مقرر به شرح ذکر شده، لازم است مهندسین مشاور تهیه‌کننده طرح، اسناد نهایی و ملاک عمل طرح برای حوضه‌های آبریز سه سد لتیان، ماملو و لار را با لحاظ موارد ذکرشده برای طی مرحله ابلاغ ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه کند:

نقشه سیاست‌گذاری توسعه فضایی ـ نقشه پهنه‌بندی استفاده از اراضی ـ ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و نظام (ساختار و راه‌کارهای) اجرایی طرح

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق اراضي به محدوده شهر نجف‌آباد در راستاي اجراي دادنامه شماره ۳۷۷ مورخ ۲۲/۴/۹۹ شعبه ۸ ديوان عدالت اداري

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره 111998/300 – ۱۴۰۰/۹/۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در راستای اجرای دادنامه شماره ۳۷۷ مورخ ۹۹/۴/۲۲ صادره از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری و با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ کمیته فنی شماره یک شورای‌عالی، مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص «الحاق اراضی موردنظر دادنامه فوق به محدوده شهر نجف‌آباد» را مورد بررسی قرار داد و صرفاً معطوف به اجرای دادنامه مذکور، با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق پلاک‌های ثبتی موردنظر دادنامه فوق‌الذکر به محدوده شهر با رعایت شرایط زیر موافقت نمود:

۱ ـ کاربری آن بخش از پلاک‌ها که با حریم قانونی ۳۸ متر جاده تداخل دارد، «حریم راه» بوده و هرگونه بارگذاری در آنها کاملاً منطبق بر تصریحات قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن» (با اصلاحات بعدی) خواهد بود.

۲ ـ کمیسیون ماده ۵ با رعایت الزامات و ملاحظات قانون «ایمنی راه‌ها و راه‌آهن» (با اصلاحات بعدی) و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور، نسبت به تعیین کاربری پلاک موردنظر در بخش باقیمانده اقدام نماید.

۳ ـ با عنایت به مخاطرات احتمالی ناشی از مجاورت پلاک مذکور با حریم راه، در هر صورت سقف مستحدثات قابل احداث در پلاک موردنظر صرفاً معادل حقوق مکتسبه مالک بر اساس پروانه ساختمانی صادره قبلی خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی طرح تفصيلي حوزه جنوب غرب شهر مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره 155875/300 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ و پیرو جلسه ۱۴۰۰/۷/۲۴ کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاست‌گذاری شورای‌عالی (کمیته فنی شماره ۴)، مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۵ شهر مشهد در خصوص “ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب شهر مشهد” را مورد بررسی قرار داده و ضمن تصویب ضوابط مذکور با اصلاحات و ملاحظات مشروح ذیل، مقرر نمود در سایر حوزه‌های هفتگانه برنامه‌ریزی شهر مشهد نیز ضوابط بلندمرتبه‌سازی به صورت تجمیع شده تهیه و به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

ـ ضروری است جمعیت پیش‌بینی‌شده در پهنه مربوط به حوزه جنوب غرب شهر مشهد از جمعیت پیش‌بینی‌شده در طرح جامع سوم برای این منطقه عدول نکند.

ـ رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان از جمله ملاحظات پدافند غیرعامل، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های ساخت مدرن و مقاوم در برابر زلزله و همچنین رعایت ضوابط بهداشتی، ایمنی و بالأخص ضوابط مربوط به سازمان آتش‌نشانی مورد الزام قرار گیرد.

ـ اختلاط کاربری در پهنه‌های مستعد، سیستم بازچرخانی آب یا بازیافت آب فاضلابی، تفکیک زباله و همچنین بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید پذیر مدنظر قرار گیرد.

ـ حداکثر تراکم ساختمانی برای قطعات بالای یک هکتار در کل پهنه‌های پیشنهادی و یا موجود با هر عرض گذری، ۹۰۰ درصد تعیین می‌گردد. همچنین مابقی ضوابط و مقررات احداث این مجتمع‌ها (سطح اشغال، تعداد طبقات و…) می‌بایست بر اساس حداکثر تراکم مذکور، در کمیسیون ماده ۵ شهر مشهد مطرح و تصویب گردد.

ـ در پهنه موسوم به زکریای ۲، هرگونه دخالت در ساختار طبیعی زمین و احداث هرگونه ساختمان درشیب بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.

ـ در ارتباط با محدوده اراضی واقع در حاشیه بزرگراه امام علی (دارای طرح مصوب بلندمرتبه‌سازی از کمیسیون ماده ۵ شهر مشهد) با توجه به قرارگیری پهنه مذکور در حاشیه محور امام علی از یک طرف و لبه شمالی پارک ملی چهل بازه از طرف دیگر که گسستگی بافت مسکونی بلندمرتبه مذکور را به دنبال داشته، توصیه می‌گردد با توافق و هماهنگی با آستان قدس رضوی نسبت به جایگزینی اراضی مذکور و تراکم مصوب در سایر بخش‌های منطقه و یا در سایر مناطق شهر مشهد و تغییر کاربری اراضی مذکور به فضای سبز اقدام مقتضی صورت پذیرد.

ـ بررسی عوامل زمین‌شناختی و ژئوتکنیکی از جمله عوامل لرزه‌ای، زمین‌لغزش، فرونشست زمین، فروریزش، لا و قنوات، پریود طبیعی خاک، خاک نرم و روانگرایی در کلیه پهنه بلندمرتبه پیشنهادی ضروری است.

ـ در پهنه پیشنهادی بلندمرتبه حاشیه پارک چهل بازه و همچنین لبه بلندمرتبه موسوم به لبه آسیب‌دیده، به استناد سیاست‌های بلندمرتبه‌سازی طرح تفصیلی حوزه جنوب‌غربی شهر مشهد و با توجه به لزوم تأمین فضای سبز در مجاورت ساختمان‌های بلندمرتبه از یک طرف و همچنین کنترل سایه‌اندازی از طرف دیگر، ضروری است حداقل ۴۰ درصد مساحت بلوک بلندمرتبه به کاربری فضای سبز یکپارچه و غیرمحصور اختصاص یابد. قابلیت بلندمرتبه‌سازی و تراکم مازاد تخصیص‌یافته در این قالب در صورتی به پلاک‌های دارای قابلیت حاضر قابل‌اعطا است که توافق لازم با مالک جهت تخصیص ۴۰ درصد زمین مذکور به عنوان فضای سبز (دارای دسترسی از معابر عمومی) تحقق یابد. بدیهی است در صورت عدم تحقق توافق یادشده، کاربری و تراکم برابر با گونه مسکونی آپارتمانی تراکم زیاد گروه ۲ خواهد بود. دسترسی به فضای سبز مذکور می‌بایست از معبر عمومی تأمین گردد و صدور پایان‌کار منوط به احداث فضای سبز توسط مالک خواهد بود. هرگونه تفکیک و تغییر فعالیت فضای سبز مذکور به هر شکلی ممنوع است.

ـ با توجه به حذف کمربند جنوبی شهر مشهد از اسناد طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب این شهر (نظر به تأکید بر ارزش‌های اکولوژِیک ارتفاعات جنوبی شهر مشهد، حفظ بستر طبیعی، ملاحظات زیست‌محیطی)، ضروری است با امعان‌نظر مضاعف و نظارت دقیق از هرگونه ساخت‌وساز خارج از ضوابط، بلندمرتبه‌سازی و نظایر آن در محدوده فوق جلوگیری به عمل‌آمده و اجرای پروژه کمربند سبز در منطقه موصوف مورد اهتمام متولیان قرار گیرد.

با عنایت به موارد مذکور مقتضی است شهرداری مشهد و اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نسبت به اعمال اصلاحات لازم و ارسال کلیه مستندات به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی معماری ایران به منظور تأیید و ابلاغ توسط دبیرخانه، اقدام لازم را معمول نمایند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22563-14/06/1401

شماره 181583/300 – ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

استانداران محترم کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، مصوبه مورخ ۹۶/۱۰/۴ خود پیرامون «تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها» را با عنایت به ابطال بندهای ۱ و ۲ آن در هیأت‌عمومی دیوان و در اجرای دادنامه شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ در اجرای دادنامه شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸، بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۹۶/۱۰/۴ با موضوع «تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها» به شرح زیر اصلاح و جایگزین شده و سایر بندهای آن به قوت خود باقی می‌ماند:

” از آنجایی که در نظر گرفتن حریم برای روستاهای واقع در حریم شهرها منجر به تغییر در حریم شهر می‌شود و مطابق ماده ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، حریم شهر در طرح جامع شهر تعیین و تصویب می‌شود و بر اساس بند ۳ ذیل ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهـرسازی و معمـاری بررسی و تصویب نهایـی طرح‌های جامـع شهری و تغییرات اساسی بعدی آن بر عهده شورای‌عالی شهرسازی و معماری است، چنانچه در استان‌های شمالی حریم روستاها واقع در حریم شهرها از ۲۰ درصد محـدوده مصـوب روستـا و در سایـر استان‌های کشـور از یک برابر محدوده روستا بزرگ‌تر گردد، این امر مغایرت با اساس طرح جامع شهر محسوب شده و ضـرورت دارد موضـوع پس از تصـویب در شـورای برنامـه‌ریزی و توسعـه استان به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (در شهرهای با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیـت) و یا کمیتـه انطبـاق مصـوبات شـورای برنامـه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های شورای‌عالی (در شهـرهای با کمتر از ۵۰ هـزار نفـر جمعیت) ارائه گردد.”

۲ ـ به منظور اتخاذ رویه واحد در تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تشکیل و با رعایت مفاد این مصوبه و مصوبه مورخ ۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی و سایر تصریحات قانونی، دستورالعمل نحوه تعیین حریم روستاها و پهنه‌بندی آن و مراجع نظارتی، کنترل و صدور پروانه را تدوین و از طریق وزارت کشور و بنیاد مسکن به مراجع متولی تهیه و اجرای طرح‌های هادی ابلاغ نمایند.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

ب) شوراي عالي فضای مجازی

مصوبات جلسه سي و يکم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22565- 16/06/1401

شماره 200/85746 – ۱۴۰۱/۵/۲۷

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه سی و یکم (۳ خرداد ۱۴۰۱) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

مصوبات جلسه سی و یکم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۳ خرداد‌ماه ۱۴۰۱

 

مصوبه شماره یک

در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

۱ ـ بنیاد مسکن: استعلام ایثارگری از بنیاد شهید انقلاب اسلامی، استعلام مددجویان بهزیستی از سازمان بهزیستی کشور، استعلام مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی

۲ ـ شهرداری شیراز: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

۳ ـ سازمان حج و زیارت: استعلام واکسیناسیون از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۴ ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: سرویس انتشار فوت‌شدگان از سازمان ثبت‌احوال کشور

 

مصوبات جلسه سي و دوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22565- 16/06/1401

شماره 200/85763 – ۱۴۰۱/۵/۲۷

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه سی و دوم (۳۱ خرداد ۱۴۰۱) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه سی و دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۳۱ خرداد‌ماه ۱۴۰۱

 

مصوبه شماره یک

در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

۱ ـ وزارت ورزش و جوانان: سرویس اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۲ ـ شهرداری کرج: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، سرویس استعلام کد پستی از شرکت پست، سرویس اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

۳ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز: سرویس اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۴ ـ بیمه مرکزی: سرویس اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سرویس استعلام شماره شبا از بانک مرکزی

۵ ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، سرویس استعلام کد پستی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

۶ ـ سازمان ملی بهره‌وری: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور، سرویس احراز هویت اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۷ ـ صندوق کارآفرینی امید: انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور، سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه‌ای از سامان فنی و حرفه‌ای

۸ ـ سازمان تأمین اجتماعی: سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه‌ای از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

۹ ـ سازمان سنجش کشور: سرویس اصالت‌سنجی نظام‌وظیفه از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۱۰ ـ کمیته امداد امام خمینی: سرویس استعلام مشخصات قبوض از شرکت ملی گاز ایران

 

مصوبه شماره دو

مصوبه شماره دو به دلیل طبقه‌بندی محرمانه درخواست‌کننده، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت امور خارجه و مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌عنوان مجریان مصوبه با طبقه‌بندی محرمانه ابلاغ گردید.

 

مصوبه شماره سه

مصوبه شماره سه به دلیل طبقه‌بندی محرمانه درخواست‌کننده، به سازمان فناوری اطلاعات ایران، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌عنوان مجریان مصوبه با طبقه‌بندی محرمانه ابلاغ گردید.

 

مصوبه شماره چهار

۱. در اجرای مصوبه شماره سه جلسه ۲۹ کارگروه تعامل‌پذیری موضوع فروش خودرو و املاک دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و کنترل سیستمی و دریافت نتیجه مزایده‌های فروش حسب درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) فهرست مورد توافق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل اقلام اطلاعاتی مزایده خودرو و ملک به شرح پیوست مورد تائید قرار گرفت.

۲. پیرو درخواست سازمان امور مالیاتی برای کدگذاری واحدهای اندازه‌گیری مقدار (شمارش) کالا را برای استفاده در سامانه مؤدیان و تمامی پایانه‌های فروشگاهی و سیستم‌های نرم‌افزاری مربوط مقرر شد دبیرخانه جلسه مشترکی با سازمان ملی استاندارد و درخواست‌کننده در خصوص نحوه استانداردسازی این قبیل اقلام و جداول مشابه (شناسه کالا، کدینگ دارو و …) برگزار و نتیجه به کارگروه ارائه شود.

 

مصوبات جلسه سي و سوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22565- 16/06/1401

شماره 200/90954 – ۱۴۰۱/۶/۵

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه سی و سوم (۲۱ تیر ۱۴۰۱) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

مصوبات جلسه سی و سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱

 

مصوبه شماره یک

در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

۱ ـ شرکت پخش فراورده‌های نفتی: سرویس استعلام اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

۲ ـ شرکت خدمات هوایی پیام: سرویس استعلام کد پستی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

۳ ـ کمیته امداد امام خمینی: استعلام کارکنان دولت (پاکنا ۱) از سازمان اداری و استخدامی

۴ ـ شرکت ملی نفت اصفهان: سرویس استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

مصوبه شماره دو

وزارت بهداشت با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه سرویس استعلام بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج افراد را جهت پوشش خدمات حمایتی ایجاد نموده و سرویس مذکور را تا انتهای شهریورماه در اختیار دستگاه‌های حمایتی (کمیته امداد حضرت امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور) قرار دهد

 

مصوبه شماره سه

پیرو درخواست کمیته امداد امام خمینی (ره) از بانک مرکزی در خصوص انجام تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و اعطای وام اشتغال به دهک‌های مشمول قانون مقرر شد:

۱ ـ سرویس اعتبارسنجی چک برگشتی در ورودی شماره ملی شخص و نوع شخص (با مقدار ثابت ایرانی) و در خروجی بلی (داشتن چک برگشتی) یا خیر (نداشتن چک برگشتی) تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ در مرکز ملی تبادل اطلاعات به کمیته امداد امام ارائه شود.

۲ ـ سرویس استعلام وام اشتغال در ورودی شماره ملی شخص و نوع شخص (با مقدار ثابت ایرانی) و در خروجی بلی (داشتن وام) یا خیر (نداشتن وام) تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ در مرکز ملی تبادل اطلاعات به کمیته امداد امام ارائه شود.

۳ ـ سرویس استعلام بدهی اقساط تسهیلات دریافتی با ورودی شناسه ملی و خروجی بلی یا خیر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ در مرکز ملی تبادل اطلاعات به کمیته امداد امام ارائه شود.

تبصره ـ تطبیق اطلاعات کد ایسیک برای داده‌های قبل از ۱۴۰۰ توسط کمیته امداد و بانک مرکزی ظرف مدت یک هفته تعیین و اعلام شود. بانک مرکزی قلم داده مربوط به هدف از وام را بر اساس توافق انجام‌شده به‌روزرسانی نماید.

 

مصوبه شماره چهار

حسب درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تبادل اطلاعات مربوط به تخصیص اعتبار منابع وصولی و پرداخت به دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان برنامه‌وبودجه و خزانه‌داری با سرویس الکترونیکی معتبر و حذف مکاتبات کاغذی فی‌مابین مقرر شد:

۱ ـ سرویس تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی با شرح اقلام پیوست (سند وب‌سرویس) توسط سازمان برنامه‌وبودجه در مرکز ملی تبادل اطلاعات به خزانه‌داری کل کشور ارائه شود.

۲ ـ سرویس‌های پایه پرداخت، منابع وصولی توسط خزانه‌داری کل در مرکز ملی تبادل اطلاعات به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه شود. اقلام اطلاعاتی به پیوست است.

۳ ـ برای هر یک از سرویس‌های فوق یک شناسه یکتا توسط سرویس‌دهنده تولید و به‌عنوان یک قلم اطلاعات در هر تراکنش در اختیار سرویس‌گیرنده قرار خواهد گرفت. این شناسه مرجع اقدامات بعدی در دستگاه است که جایگزین شماره و تاریخ مکاتبات دستی سابق می‌شود.

۴ ـ در اجرای این مصوبه سرویس‌های خزانه‌داری و سازمان برنامه‌وبودجه با استفاده از امضا الکترونیکی مهرسازمانی معتبر داده‌های مالی انکارناپذیر شده و به موجب مواد ۷ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی، نمی‌توان صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

تبصره ـ در خصوص سرویس حقوق کارکنان اقلام اطلاعاتی و نحوه تبادل برای تصویب در جلسه آتی توسط سازمان برنامه‌وبودجه به کارگروه ارائه شود.

 

مصوبه شماره پنج

حسب درخواست سایت دیوار برای تدقیق انتشار آگهی‌ فروش ملک توسط مالکین و صحت سنجی مالکیت مکان و متراژ ملک با استفاده سرویس شاهکار و سرویس‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مقرر شد:

۱ ـ سکوهای الکترونیکی آگهی املاک در شروع دریافت آگهی فروش املاک با استفاده سرویس شاهکار و ارائه otp به مالک نسبت به طی فرایند و ثبت آگهی اقدام نمایند.

۲ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور سرویس استعلام سند ملکی را با اقلام ورودی کد ملی مالک، شماره همراه مالک و شماره دفتر املاک الکترونیکی، کد پستی ملک، متراژ ملک و سهم مالکیت ارسال و در خروجی تائید یا عدم تائید ارائه دهد.

۳ ـ ارائه دسترسی سرویس استعلام اصالت سو پیشینه افراد خدمت‌دهنده مراجعه‌کننده به سایر اشخاص از طریق سکو‌های خدمات‌دهنده شخص محور به این سکو‌ها تائید شد.

تبصره ـ این سرویس با شروع فعالیت اپراتورهای ارائه خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات از طریق این اپراتورها با اخذ توافقنامه منع افشا اطلاعات و امحاء اطلاعات ارائه خواهد شد.

 

مصوبه شماره شش

پیرو تصمیمات ستاد سرشماری آمار ثبتی مبنا کشور و درخواست مرکز آمار در خصوص به‌روزرسانی داده‌های ثبتی مبنی دریافت شده مقرر شد اقدام زیر را بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به عمل‌آورند:

۱ ـ شرکت ملی پست تا شهریورماه ۱۴۰۱ با ایجاد یک سرویس اعلامی به‌صورت روزانه سه قلم اطلاعاتی شامل کد پستی، شرح نشانی و GNAF هر رکورد مکان جغرافیایی جدید ایجادشده در پایگاه ملی کد پستی را منحصراً به مرکز آمار ایران اعلام نماید.

۲ ـ سرویس تقسیمات کشوری موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار مرکز آمار ایران قرار گیرد و متد/های موردنیاز برای تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات ظرف مدت یک ماه تدوین و برای تصویب به کارگروه ارائه شود.

۳ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، به‌روزرسانی اطلاعات مکان اقامت را ظرف مدت دو هفته برای سازمان ثبت‌احوال کشور برقرار نماید.

۴ ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد و حوزه‌های علمیه در یک سرویس واحد اعلامی برای هر مدرک جدید صادرشده برای افراد مقیم ایران (ایرانی یا غیر ایرانی) کد ملی/ شماره شناسایی اتباع به مرکز آمار ایران به‌صورت روزانه اعلام شود؛ مرکز ملی آمار ایران نیز برای هر دوره به‌روزرسانی مبتنی بر قواعد آماری در سرویس استعلام مدرک تحصیلی مشخصات مدرک جدید افراد را استعلام و پایگاه خود را بروز نماید.

۵ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک با ایجاد یک سرویس اعلامی شناسه یکتای اشخاص حقوقی جدید یا تغییر مشخصات یافته را به‌صورت روزانه به مرکز آمار ایران اعلام می‌نماید. مرکز آمار ایران برای هر دوره به‌روزرسانی مبتنی بر قواعد آماری در سرویس استعلام هویت اشخاص حقوقی اقلام داده‌ای شرکت را دریافت می‌نماید.

۶ ـ در خصوص اطلاعات مربوط به کسب‌وکارها مقرر شد در قالب سرویس‌های زیر:

۱) اطلاعات کسب‌وکارهای مشمول قانون نظام صنفی: وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز اصناف) موظف است اطلاعات پروانه‌های کسب‌وکار صادره در کشور را شامل اقلام هویتی دارنده پروانه (حقیقی یا حقوقی)، محل فعالیت کسب‌وکار (کد پستی محل کسب) و نوع کسب‌وکار (کد ایسیک، نوع مجوز، اتحادیه) به مرکز آمار ارائه نماید.

۲) شرکت‌ها یا کارخانه‌های تولیدی دارای پروانه فعالیت از وزارت صمت شامل اقلام هویتی دارنده مجوز فعالیت؛ محل یا محل‌های فعالیت. نوع کسب‌وکار و کد ایسیک و شناسه کسب‌وکار مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرکز آمار ارائه شود.

۳ ) مجوزهای ثبت محور صادره توسط درگاه ملی مجوزهای کشور: اطلاعات هویتی دارنده مجوز، محل کسب‌وکار و نوع کسب‌وکار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرکز آمار ارائه شود.

۴) سازمان تأمین اجتماعی اطلاعات کارگاهی کسب‌وکارها را شامل اقلام هویتی کارفرما، محل فعالیت و نوع فعالیت را به مرکز آمار ارائه نمایند.

تبصره ـ دستگاه‌های ارائه‌دهنده داده‌های فوق‌الذکر در قالب یک سرویس اعلامی روزانه شناسه ملی/ یکتای مالک کسب‌وکار یا واحد تولیدی صنعتی یا معدنی به مرکز آمار ارائه نمایند؛ و مرکز آمار در سرویس استعلام هویت کسب‌وکار اطلاعات موردنیاز را دریافت می‌نماید.

تبصره ـ اقلام دقیق سه موجودیت هویت، مکان جغرافیایی و کسب‌وکار در هر سه سرویس یکسان‌سازی و در جلسه بعدی مصوب شود.

۷ ـ مرکز ملی تبادل اطلاعات زیرساخت‌های لازم برای تبادل فایل‌های دسته‌ای اقلام داده‌ای مورد توافق دستگاه‌های اجرایی و مورد تائید کارگروه را فراهم نماید.

۸ ـ تمامی پایگاه‌های داده این مصوبه باید نسبت به رفع نقص داده‌های پایگاه اقدام و تا پایان سال ۱۴۰۱ تکمیل شود. در خصوص بودجه موردنیاز حسب راهنمایی دبیرخانه ستاد سرشماری ثبتی مبنا نفوس و مسکن (مرکز آمار ایران) دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد بودجه موردنیاز برای تکمیل داده‌های پایگاه خود را ظرف یک ماه به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه نمایند.

 

مصوبات جلسه سي و چهارم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22565- 16/06/1401

شماره 200/93244 – ۱۴۰۱/۶/۷

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه سی و چهارم (۱ شهریور ۱۴۰۱) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

مصوبات جلسه سی و چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۱ شهریورماه ۱۴۰۱

 

مصوبه شماره یک

در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

  • شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی و سرویس مکان اقامت اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور، استعلام هویت اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
  • وزارت آموزش‌وپرورش: سرویس استعلام اشخاص حقیقی و سرویس انتشاری فوت‌شدگان از سازمان ثبت‌احوال کشور
  • مرکز آمار ایران: سرویس انتشاری فوت‌شدگان از سازمان ثبت‌احوال کشور
  • اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز: سرویس استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استعلام کارکنان دولت (پاکنا ۱) از سازمان امور اداری و استخدامی کشور
  • شرکت پالایش نفت اصفهان: سرویس استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: استعلام مددجویان از کمیته امداد امام خمینی (ره)،
  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: استعلام مددجویان از کمیته امداد امام خمینی (ره)،
  • صندوق کارآفرینی امید: استعلام کارکنان دولت (پاکنا ۱) از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، استعلام وضعیت بیمه‌شدگان و استعلام مشخصات آماری کارگاه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی
  • سازمان امور مالیاتی کشور: استعلام ایثارگری، سرویس گواهی شهادت بنیاد شهید و امور ایثارگران

مصوبه شماره دو

حسب درخواست شماره ۱۰۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ سازمان فناوری اطلاعات ایران به استناد مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای اخذ موافقت کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی باهدف یکپارچه‌سازی و تسریع در ارائه خدمات به کسب‌وکارها و دسترسی مردم به خدمات و داده‌های عمومی به‌عنوان کارورهای داده‌ای خدمات دولت هوشمند به کسب‌وکارها و سکوها با رعایت شرایط و اصول و ضوابط حاکم بر کارورهای خدمات دولت هوشمند به شرح زیر موافقت شد.

تکالیف کارورها

۱ ـ حفظ محرمانگی و حفاظت از داده‌های شخصی

۲ ـ حفظ امنیت بستر تبادل داده در کل فرآیند درخواست و تحویل

۳ ـ ارائه کلیه داده‌های ترافیک مشتریان (رخداد نما) خدمات به مرکز ملی تبادل اطلاعات

۴ ـ اعلام برخط کلیه قراردادهای منعقده با مشتریان به مرکز ملی تبادل اطلاعات

۵ ـ منع دسترسی هر یک از مشتریان که مبادرت به فروش مستقیم داده یا ایجاد دسترسی وب‌سرویس‌ها به اشخاص غیر کرده باشد، حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح یا اعلام مرکز ملی تبادل اطلاعات

۶ ـ ارائه درخواست‌های دسترسی و تبادل داده‌ها از دستگاه‌های اجرایی به کارگروه و ارائه آن به مشتریان پس از برقراری سرویس توسط مرکز ملی تبادل اطلاعات برای مشتریان

۷ ـ رعایت رقابت منصفانه و عدم اتخاذ رویه انحصاری در اخذ یا ارائه خدمات در مقابل سایر کارورها

۸ ـ ایجاد بستر یکپارچه امن و برخط ارائه درخواست API توسط مشتریان تا تحویل آن برای ارائه خدمات

۹ ـ عدم ذخیره‌سازی داده‌های درخواستی و دریافتی

۱۰ ـ پرداخت هزینه و تعرفه تبادل داده حسب تعرفه‌های مصوب قانونی و ایجاد سامانه صدور صورتحساب برخط

۱۱ ـ ایجاد امکان API های تلفیقی حسب درخواست مشتریان

۱۲ ـ ایجاد شناسنامه مشتریان در هر سلسله مراتبی و ممنوعیت ارائه خدمات به مشتریانی که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر سازمان امور مالیاتی شناسایی نشده‌اند.

 

تکالیف مرکز ملی تبادل اطلاعات

۱ ـ ثبت و نگهداری کلیه داده ترافیک‌های (رخداد نما) حاصل از تبادل اطلاعات کارورها حداقل برای شش ماه

۲ ـ ایجاد امکان دسترسی به سرویس‌های درخواستی کارور حسب درخواست مشتریان

۳ ـ ارائه گزارش‌های ماهانه تراکنش‌های کارورها به کارگروه

۴ ـ عدم ارائه خدمات به مشتریان غیردولتی به جز در بستر ایجادشده توسط کارورها

۵ ـ حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان کارورها و اسرار تجاری کارورها

۶ ـ حمایت و همکاری کامل با کارورها برای ایجاد وب‌سرویس‌های جدید توسط دستگاه‌های اجرایی

۷ ـ نظارت بر فعالیت‌های تبادل داده‌های کارورها به منظور رعایت الزامات فنی و استانداردهای مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط کارورها

۸ ـ رعایت توافقنامه سطح خدمات و اعلام قطعی‌های پیش‌بینی‌شده خدمات و نیز هرگونه تغییر در وب‌سرویس‌ها و API ها به کارورها

 

تکالیف دستگاه‌های اجرایی

۱ ـ فراهم نمودن نیازمندی‌های تبادل داده‌ای بخش غیردولتی بر اساس مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری

۲ ـ امکان انعقاد قراردادهای پیمانکاری یا مشارکت و سرمایه‌گذاری با کارورها جهت ایجاد خدمات جدید تبادل اطلاعات با رعایت مفاد این مصوبه

۳ ـ اخذ مصوبات مراجع قانونی نظیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برای تعرفه خدمات جدید حسب ضرورت

۴ ـ رعایت توافقنامه سطح خدمات و اعلام قطعی‌های پیش‌بینی‌شده خدمات و نیز هرگونه تغییر در وب‌سرویس‌ها و API ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات

تبصره ۱ ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است این مصوبه را در قرارداد کلیه کارورهایی که انتخاب نموده یا خواهد نمود، به‌عنوان پیوست قرارداد که جز لاینفک قرارداد است، درج نماید.

تبصره ۲ ـ سازمان فناوری اطلاعات شش ماه پس از راه‌اندازی کاروران نسبت به ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی و به‌روزرسانی این مصوبه اقدام نماید.

مصوبه شماره سه

کارگروه حسب درخواست شماره ۱۰۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ سازمان فناوری اطلاعات ایران مبنی بر طی فرایند شناسایی و انعقاد قرارداد با شرکت سامانه‌های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا و شرکت سامانه‌های تجاری نوآوران توسن به‌عنوان کارگزار مرکز ملی تبادل اطلاعات (کارورهای داده‌ای خدمات دولت هوشمند موضوع مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات)، مشروط به رعایت مفاد مصوبه شماره دو جلسه ۳۴ کارگروه و درج آن به‌عنوان پیوست لاینفک قرارداد موافقت نمود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up