مصوبات شوراها دهه دوم شهریور 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1399/06/11 لغایت 1399/06/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی       

مصوبه ساماندهی واحدهای آموزش عالی          

مصوبه امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر       

مصوبه ماده‌واحده تأسیس گروه گسترش و برنامه‌ریزی مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص

ب ـ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی        

تصویب‌نامه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص فهرست شاخص‌های اجرایی

 

 

 

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه ساماندهی واحدهای آموزش عالی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21980-12/06/1399

(مصوب جلسه ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)

 

شماره 99/5711/دش ـ ۱۳۹۹/۴/۳۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

ضمن ارائه گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ادغام مؤسسات آموزش عالی و شکل‌گیری ۴۳ موسسه، مستند به ماده ۵ آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در راستای اجرای ماده ۳ سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «ساماندهی واحدهای آموزش عالی» که بنا به پیشنهاد آن وزارتخانه در جلسه ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید، به شرح زیر برای اجرا، ابلاغ می‌گردد:

۱ـ به منظور پیاده‌سازی هر چه بهتر طرح‌های ساماندهی (موسسه و رشته)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند طرح منطقه‌بندی و مدیریت منطقه‌ای را در مقیاس استانی برنامه‌ریزی و اجرا نماید.

۲ـ طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی به گونه‌ای اجرا شود که اهداف سه‌گانه طرح شامل ارتقای کیفی، پاسخگویی به نیازها و استفاده بهینه از منابع، در یک برنامه زمانی مشخص تحقق یابد و همچنین طرح‌های ساماندهی در مرحله پیاده‌سازی از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشند.

۳ـ در اجرای طرح ساماندهی، دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و امور اداری و استخدامی کشور همکاری لازم را با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عمل آورند.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری

اجرای نقشه جامع علمی کشور ـ سعیدرضا عاملی

 

 

مصوبه امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21980-12/06/1399

(مصوب جلسات ۱۳۲ و ۱۳۳ مورخه‌های ۱۳۹۹/۳/۲۰ و ۱۳۹۹/۴/۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور )

شماره 5714/99/دش ـ ۱۳۹۹/۴/۳۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در جلسات ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ و ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ و مستند به ماده ۵ آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تسری مصوبه جلسه ۷۷۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ در خصوص «امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر» به کلیه دارندگان مدرک معادل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به دلیل ناآگاهی نسبت به مصوبه جلسه ۴۳۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ مبنی بر «ممنوعیت برگزاری دوره‌های معادل»، به دوره‌های مذکور راه یافته‌اند؛ موافقت نمود.

مصوبات قبلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ممنوعیت‌های مقرر برای مدرک معادل همچنان پابرجاست.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری

اجرای نقشه جامع علمی کشور ـ سعیدرضا عاملی

 

 

مصوبه ماده‌واحده تأسیس گروه گسترش و برنامه‌ریزی مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21980-12/06/1399

(مصوب جلسه ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)

شماره 6214/99/دش ـ ۱۳۹۹/۵/۸

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

شورای تخصصی حوزوی

بنا به مصوبه جلسه ۵۱ شورای تخصصی حوزوی مورخ ۱۳۹۴/۹/۷، مستند به ماده ۵ آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبه «ماده‌واحده تأسیس گروه گسترش و برنامه‌ریزی مراکز و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص» که در جلسه ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسید، به شرح زیر برای اجرا، ابلاغ می‌گردد:

به‌منظور ایجاد هماهنگی و انسجام در مؤسسات آموزشی و پژوهشی خاصِ مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بهره‌مندی هر چه بیشتر از ظرفیت حوزه‌های علمیه و پشتیبانی دینی ـ معرفتی از نظام آموزش عالی کشور و در راستای تسهیل و تسریع در تحقق سیاست‌ها و راهبردهای مربوط به مؤسسات مذکور؛ «گروه برنامه‌ریزی و گسترش مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص» در حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس و فعالیت می‌نماید.

تبصره ۱: مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص که به مؤسسات حوزوی ـ دانشگاهی شهرت دارند، مراکز و مؤسساتی هستند که دارای تمام شرایط ذیل باشند:

الف. اساسنامه آنها مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد.

ب. ۸۰ درصد هیئت‌علمی آنها از فضلای حوزوی باشد. [گزینش این مؤسسات تا ۲۰ درصد می‌تواند از غیرطلاب باشد.]

ج. از طریق آزمون اختصاصی و از میان طلاب، دانش‌پژوه بپذیرند.

د. اهداف مصوب آنها در اساسنامه در راستای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دینی و حوزوی باشد.

تبصره ۲: آیین‌نامه گروه در چارچوب قوانین و مقررات آموزشی عالی کشور حداکثر سه ماه پس از تصویب ماده‌واحده توسط شورای تخصصی حوزوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نماینده وزارت علوم تدوین و توسط این وزارت ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۳: اعضای گروه عبارت‌اند از:

الف)‌ ده نفر از صاحب‌نظران حوزوی ـ دانشگاهی به پیشنهاد شورای تخصصی حوزوی و تأیید معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که پنج نفر از آنها از بین رؤسا یا نمایندگان تام‌الاختیار مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص می‌باشند. رئیس و دبیر این گروه به انتخاب اعضاء و با حکم معاون آموزشی وزیر علوم برای مدت دو سال منصوب می‌شود؛

ب) نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

ج)‌ نماینده شورای تحول و ارتقای علوم انسانی؛

تبصره ۴: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پشتیبانی لازم جهت فعال‌سازی این گروه را انجام دهد.

تبصره ۵: تشخیص خاص بودن یک موسسه با توجه به شاخص‌های مندرج در این متن به عهده گروه است و موسسه‌ای که گروه آن را خاص بداند لازم است که مجوزهای گسترش و برنامه‌ریزی را از این گروه دریافت کند.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری

اجرای نقشه جامع علمی کشور ـ سعیدرضا عاملی

 

 

ب ـ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

 

تصویب‌نامه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص فهرست شاخص‌های اجرایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21982-15/06/1399

شماره 80/76450-۱۳۹۹/۵/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای‌عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نوزدهمین نشست خود که در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۸ برگزار شد، به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شاخص‌های اجرایی سنجش میزان تحقق اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم موضوع تصویب‌نامه شماره 63/1/110908 مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ را به شرح ذیل اصلاح نمود:

۱. فهرست شاخص‌های اجرایی موضوع بند (۵) ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد.

۲. به منظور محاسبه شاخص‌های پیوست، دستگاهای [دستگاه‌های] ذی‌ربط مکلف‌اند اطلاعات مربوط به شاخص‌ها را رأساً در چارچوب استانداردهای شورای‌عالی آمار تهیه نمایند.

۳. دستگاه‌های تعیین‌شده در جدول پیوست مکلف‌اند نسبت به تهیه عملکرد شاخص‌های مربوطه برای دوره زمانی سال۱۳۸۷ (سال ابلاغ قانون) تا سال ابلاغ این تصویب‌نامه و به‌روزرسانی سالانه آن حداکثر تا پایان شهریور سال‌های بعد و ارائه به دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اقدام نمایند.

۴. سازمان خصوصی‌سازی موظف است برای ارائه شاخص‌های مربوط به عملکرد شرکت‌های دولتی واگذارشده، میانگین تغییرات عملکردی را برای دوره زمانی سه سال پس از واگذاری نسبت به دوره زمانی سه سال قبل از واگذاری محاسبه نماید. در خصوص شرکت‌هایی که کمتر از ۳ سال از زمان واگذاری آنها می‌گذرد، شاخص‌های مربوطه می‌باید برای دوره زمانی سه سال قبل و تعداد سال‌های پس از واگذاری محاسبه شود.

۵. مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران نسبت به محاسبه ارزش‌افزوده بخش تعاونی اقدام نماید.

۶. اطلاعات عملکردی شاخص‌های مرتبط با حساب‌های ملی، مطابق با تواتر زمانی انتشار این اطلاعات، ارائه خواهد شد.

۷. دبیرخانه شورا مکلف است با دریافت عملکرد شاخص‌ها از دستگاه‌ها گزارش تحلیلی سالانه آن را به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارائه نماید.

۸. این تصویب‌نامه جایگزین ابلاغیه شماره 110908/1/63 مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ شورا می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای‌عالی اجرای

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ـ فرهاد دژپسند

 

مصوبات شوراها دهه دوم شهریور

 

مصوبات شوراها دهه دوم شهریور - 2

 

مصوبات شوراها دهه دوم شهریور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up