مصوبات شوراها دهه دوم مرداد 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1400/05/11 لغایت 1400/05/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات آموزش‌عالی        

مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)   

 

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات آموزش‌عالی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22253 -20/05/1400

شماره 1400/6206/دش ـ ۱۴۰۰/۴/۲۱

جناب آقای دکتر غلامی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

مستند به ماده ۵ آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در راستای اجرای ماده ۳ سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش‌عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در اجرای مصوبه جلسه ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و با عنایت به نامه شماره ۱۰۰۰۱۴۲۲۷/م مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در ارتباط با ساماندهی مؤسسات آموزش‌عالی ـ آمایش سرزمینی و مأموریت‌گرا نمودن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و همچنین بنا به گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه‌شده در جلسه ۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ و جلسه ۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ نسبت به تقویت مؤسسات آموزش‌عالی ویژه خواهران و جذب هیأت علمی خواهر در این مؤسسات برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.

۲ ـ ساماندهی مؤسسات آموزش‌عالی فاز اول شامل الحاق مرکز آموزش‌عالی شهرضا به دانشگاه اصفهان، الحاق دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار به دانشگاه اصفهان، الحاق دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به دانشگاه اصفهان، الحاق مرکز آموزش‌عالی لامرد به دانشگاه صنعتی شیراز، الحاق مرکز آموزش‌عالی استهبان به دانشگاه فسا، الحاق مرکز آموزش‌عالی فیروزآباد به دانشگاه صنعتی شیراز، الحاق دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب (وابسته به دانشگاه شیراز، به دانشگاه شیراز، الحاق دانشکده فنی مهندسی فناوری‌های نوین سبزوار حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) به دانشگاه حکیم سبزواری، الحاق مؤسسه آموزش‌عالی مهارت‌افزایی و اشتغال‌پذیری (دانشکده فناوری‌های نوین گل‌بهار سابق) به دانشگاه فردوسی مشهد با مأموریت جدید، الحاق مجتمع آموزش‌عالی زرند به دانشگاه شهید باهنر، الحاق دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س) رفسنجان (ویژه خواهران) به دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، انتزاع دانشکده فنی خوی از دانشگاه ارومیه و الحاق به دانشگاه صنعتی ارومیه، الحاق دانشکده کشاورزی شیروان به دانشگاه بجنورد، الحاق دانشگاه صنعتی شهدای هویزه به دانشگاه شهید چمران اهواز، الحاق مجتمع آموزش‌عالی فاطمیه نهاوند به دانشگاه بوعلی سینا، الحاق دانشگاه فرزانگان سمنان به دانشگاه سمنان، ادغام مرکز آموزش‌عالی آباده (وابسته به دانشگاه شیراز) با دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ادغام مرکز آموزش‌عالی ممسنی با دانشگاه فنی و حرفه‌ای و لغو مجوز مرکز آموزش‌عالی حضرت خدیجه اردکان، با عنایت به اینکه حداقل شاخص‌های یک دانشگاه مستقل را ندارند، مورد تأیید قرار گرفت.

۳ ـ با الحاق دانشگاه کوثر بجنورد به دانشگاه بجنورد، الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند به دانشگاه بیرجند، الحاق دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه (س) به دانشگاه قم، الحاق مجتمع آموزش‌عالی فنی مهندسی اسفراین به دانشگاه بجنورد و الحاق مجتمع آموزش‌عالی بم به دانشگاه شهید باهنر مخالفت شد.

۴ ـ در خصوص الحاق مرکز آموزش‌عالی فنی مهندسی بوئین‌زهرا به دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) مقرر شد، این موضوع در فاز دوم از طرح ساماندهی مؤسسات آموزش‌عالی مطرح شود.

۵ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت ۴ ماه، گزارش ارزیابی از اجرای طرح ساماندهی مؤسسات آموزش‌عالی در فاز اول را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه کند و پس از تأیید این گزارش، در مدت ۳ ماه پیشنهاد ساماندهی کلیه مؤسسات مشمول فاز دوم و سایر استان‌هایی که مشمول طرح ساماندهی مؤسسات آموزش‌عالی نشده‌اند را جهت تأیید به این ستاد ارائه نماید. بدیهی است الحاق مؤسساتی که در این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفته، قبل از تصویب در این ستاد، فاقد اعتبار می‌باشد.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد ـ سعیدرضا عاملی

 

مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22253 -20/05/1400

شماره 3/12/5997 -۱۴۰۰/۵/۱۲

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابلاغ مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای‌عالی عتف

مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

شایان ذکر است طبق تبصره ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸)، مصوبات شورای‌عالی عتف، پس از تأیید رئیس‌جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ غلامحسین رحیمی

 

مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)

بیست و هفتمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز دو‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ با حضور اعضاء در نهاد ریاست جمهوری ـ ساختمان کوثر ـ تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجراء ابلاغ می‌شود:

۱ ـ با توجه به تخصصی بودن مسائل، مباحث و موضوعات حوزه هنر و معماری و ضرورت توجه ویژه به این بخش‌ها، «کمیسیون تخصصی هنر و معماری» به عناوین کمیسیون‌های تخصصی ماده (۲) آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای‌عالی عتف با ترکیب دستگاه‌های اجرایی زیر اضافه شد:

۱ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۲ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴ ـ وزارت کشور

۵ ـ وزارت راه و شهرسازی

۶ ـ فرهنگستان هنر

۷ ـ حوزه هنری انقلاب اسلامی

۸ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

۹ ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

۱۰ ـ مجمع شهرداران کلان‌شهرها

۱۱ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۲ ـ گزارش عملکرد بند (ح) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ ارائه و مقرر شد، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موارد زیر را جهت درج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد نماید:

۲ ـ ۱ ـ با عنایت به ظرفیت شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌ها در تعریف اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی، همچنین انعقاد قراردادهای پژوهش و فناوری با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و با توجه به میزان جذب اعتبار در سال ۱۳۹۹، سهم پرداختی شرکت‌ها و مؤسسات از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد؛

۲ ـ ۲ ـ با توجه به ماهیت متغیر طرح‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف دانشی، سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروی کارورز، ۳۰ تا ۶۰ درصد از مبلغ هر طرح (پروژه) تعیین شود.

۳ ـ گزارش عملکرد ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۸ ارائه و به تأیید شورا رسید و مقرر شد ضمن ارسال گزارش به مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موارد زیر را جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد نماید:

۳ ـ ۱ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور در زمان تخصیص اعتبارات هزینه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، میزان اعتبار مشمول (یک درصد اعتبارات هزینه‌ای) هر دستگاه را کسر و به حساب مشخص‌شده توسط خزانه واریز می‌نماید. دستگاه‌ها نیز بر اساس میزان اعتبار کسر شده از آنها، نسبت به تعریف طرح پژوهشی اقدام و پس از تأیید دبیرخانه شورای‌عالی عتف، مبلغ موردنظر، توسط خزانه به حساب مجری طرح واریز خواهد شد.

تبصره: آیین‌نامه اجرایی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تجمیع شده در خزانه، مشترکاً توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

۴ ـ با توجه به گزارش ارائه‌شده در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، معافیت مالیاتی مبتنی بر تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول در سال‌های مالی ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مورد تأیید قرار گرفت، و مقرر شد متن زیر که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است (پیوست ۱)، اجرایی شود.

۴ ـ ۱ ـ در راستای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و ارائه هدفمند معافیت‌های مالیاتی در اجرای مفاد قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری-سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، علی‌الخصوص مواد ۲ و ۳ آن و دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به مفاد ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، میزان معافیت موضوع ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در خصوص شرکت‌هایی که اقدام به فروش کالا و ارائه خدمات دانش‌بنیان نمایند و فروش و درآمد دانش‌بنیان آنها بیش از پانصد میلیارد ریال (500000000000 ریال) باشد، صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه آنها که به تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا می‌رسد، قابل اعطا می‌باشد. همچنین سایر شرکت‌های دانش‌بنیان نوع ۱ از معافیت مالیاتی مبتنی بر فروش محصولات دانش‌بنیان برخوردار می‌باشند.

تبصره ـ کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا مجاز است سالانه نسبت به به‌روزرسانی میزان درآمد فوق‌الذکر اقدام نماید.

۵ ـ پیشنهاد تشکیل «صندوق ملی توسعه علمی و پژوهشی کشور» مطرح و مقرر شد متن زیر توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیأت‌وزیران مطرح و پس از تصویب به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود:

۵ ـ ۱ ـ به منظور توسعه عدالت آموزشی، کمک به ارتقاء کیفیت آموزش‌عالی کشور و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی به ویژه تأمین‌مالی تحقیقات مرتبط با پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی، صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور زیر نظر رئیس‌جمهور تأسیس می‌گردد.

تبصره: اساسنامه این صندوق مشترکاً توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up