مصوبات شوراها دهه سوم اسفند ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1401/12/21 لغایت 1401/12/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تصویب پیشنهاد بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح جامع شهر 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مشهد ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب مشهد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مجموعه شهری اردبیل

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون امکان‌سنجی توسعه و بازطراحی شهرک مسکونی شهید رجایی متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر جدید شیرین شهر الحاق اراضی با مالکیت دولت و انتزاع اراضی زراعی با مالکیت اشخاص در جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر ارومیه احداث خیابان در بافت تاریخی شهر (ادامه خیابان سرداران)

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح جامع سوسنگرد الحاق اراضی با مالکیت دولت ـ تأمین اراضی نهضت ملی مسکن

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حریم گسل‌های شهر کرج

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص افزایش افق طرح جامع شهر مشهد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین بستر و حریم قانونی دریا در شهر بندرعباس

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سند میانکار طرح جامع شهر پاکدشت.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص افزایش افق طرح جامع شهر مشهد پیرو تکلیف مقرر در مصوبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ پیرامون مصوبات سفر استانی هیأت‌وزیران به استان فارس  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ایجاد معبر جدید در غرب محور حافظ در محدوده بافت تاریخی خرم‌آباد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح بلندمرتبه‌سازی شهر سرخرود

شورای‌عالی شهرسازی و معماری

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تصویب پیشنهاد بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح جامع شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 71969/300 – ۱۴۰۰/۶/۱۶

اداره کل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران

ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها

با توجه به گذشت بیش از سه دهه از آخرین شرح خدمات مصوب و ابلاغ‌شده رسمی برای تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) شهر و بروز و ظهور مسائل و موضوعات جدید در نظام شهرنشینی و شهرسازی کشور از یک‌سو، و شکل‌گیری رویکردهای جدید در متون و حوزه‌های تخصصی برنامه‌ریزی توسعه شهری؛ بازنگری در روش و محتوای طرح‌های جامع شهری به ضرورتی محتوم برای نیل به طرح‌های اثربخش‌تر در هدایت و تنظیم فرآیند توسعه فضایی ـ کالبدی شهرها تبدیل شده است. در پاسخ به این ضرورت؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ پیرو مصوبه ۱۳۹۹/۴/۲ در خصوص بررسی مطالعات “بازنگری در روش و نگرش تهیه برنامه جامع توسعه شهر” مبنی بر تأیید چهارچوب و کلیات گزارش و ارجاع موضوع برای بررسی و هماهنگی‌های بیشتر به کمیته فنی مشترک ۱ و ۵ و اعلام نتیجه به شورای‌عالی برای اتحاذ تصمیم نهایی، ضمن استماع گزارش جدید و نیز صورت‌جلسه کمیته فنی مشترک ۱ و ۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ و ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ به بحث در مورد موضوع پرداخته و پس از اعلام‌نظرات اعضا؛ ضمن تأیید صورت‌جلسه کمیته فنی، “پیشنهاد بازنگری در روش و نگرش تهیه طرح‌های جامع شهری” را تصویب و مقرر کرد این گزارش و چهارچوب شرح خدمات آن به مراجع ذی‌ربط ابلاغ و مبنای تهیه طرح جامع برای تمام شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر کشور قرار گیرد. نحوه تسری این مصوبه به سایر شهرها پس از اخذ بازخوردهای لازم متعاقباً در شورای‌عالی مطرح و تصویب خواهد شد.

اصول و الزامات اجرایی تحقق این مصوبه به شرح زیر مورد تأکید شورای‌عالی بوده و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای پیگیری، هماهنگی و اقدامات مرتبط برای تحقق شایسته آن اقدام خواهد کرد.

۱ ـ با توجه به مستندات و الزامات قانونی موجود، تثبیت عنوان “طرح جامع شهر” به مثابه سند قانونی هدایت و کنترل توسعه فضایی شهرها با رعایت قاعده “یک شهر ـ یک طرح و برنامه” ضروری است. طرح تفصیلی و طرح‌های موضعی و موضوعی نیز در همین چهارچوب و به عنوان اسناد تکمیلی طرح جامع محسوب می‌شوند. معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی طی مدت شش ماه نسبت به تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه، فرآیندها و شرح خدمات مرتبط اقدام خواهد کرد. رعایت احکام و اسناد طرح جامع مصوب در تمام برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط در چهارچوب تحقق مأموریت‌ها و وظایف قانونی‌شان تهیه می‌شوند الزامی است.

۲ ـ “چهارچوب شرح خدمات” پیشنهادی که نمایانگر ساختار و رئوس مطالعات و بررسی‌های لازم برای تهیه طرح جامع توسعه شهر است، بایستی با رعایت اصول “مسئله‌محوری، زمینه‌گرایی، مشارکتی بودن و اتکا بر ظرفیت‌ها و منابع هر شهر” توسط مشاور ذیصلاح منتخب همان شهر و با تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه با شیوه مشارکتی تکمیل و تدقیق شده و مبنای تهیه، بررسی و تصویب طرح جامع شهر قرار گیرد. اجتناب از مطالعات تکراری و غیرضروری در عین تمرکز بر حل مسائل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه‌ای ویژه هر شهر (از جمله مسکن، اسکان غیررسمی، عوامل و آلاینده‌های زیست‌محیطی، پدافند غیرعامل، بحران‌ها و مخاطرات طبیعی، تقویت بنیان‌های تولیدی و اقتصادی توسعه شهر) در تدوین شرح خدمات مذکور مورد تأکید است. تمهیدات فنی، قراردادی و مالی لازم برای تحقق این امر توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور فراهم خواهد شد.

۳ ـ لزوم تداوم حضور، مسئولیت و پاسخگویی فنی مؤثر مهندس مشاور مسئول تهیه طرح جامع و تفصیلی تا پایان افق قانونی طرح با رعایت الزامات مرتبط با مدیریت تعارض منافع مورد تأکید شورای‌عالی است. مهندس مشاور موظف به پاسخگویی در خصوص تقاضاهای اصلاح و تغییر در طرح و اعلام‌نظرات مشورتی مرتبط با طرح خواهد بود. تمهیدات فنی، قراردادی و مالی لازم برای تحقق این امر توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور طی مدت شش ماه فراهم خواهد شد.

۴ ـ با توجه به مشکلات و نارسایی‌های قانونی، مدیریتی و نهادی ناشی از عدم تصویب و استقرار نظام مدیریت یکپارچه شهری و آثار آن بر تهیه، تصویب و اجرای موفق طرح جامع شهر، ضروری است موضوع مدیریت یکپارچه شهری با اتکا به نتایج پژوهشی قابل‌اتکای موجود با همکاری مؤثر وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی، شورای‌عالی استان‌ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و ظرف مدت شش ماه برای تصویب به هیئت محترم دولت ارائه شود.

۵ ـ به منظور دستیابی به طرح جامع مورد انتظار و تحقق تغییرات پیشنهادی، “فرایندهای اداری ـ اجرایی و الزامات قانونی و نهادی تغییرات عنوان‌شده”، توسط معاونت شهرسازی و معماری طی مدت شش ماه تنظیم و جهت تصویب به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود.

۶ ـ توانمندسازی و ظرفیت‌سازی عاملان تغییر در طرح جامع شهر از جمله نهادها، عناصر و کارشناسان کارفرمایی، اجرایی و نظارتی و همچنین مهندسان مشاور جزء پیش‌شرط‌های اصلی تحقق طرح مورد انتظار است. از این‌رو به جهت تقویت ظرفیت راهبری و اجرایی نیروهای انسانی در سطوح کارفرمایی برای تهیه، اجرا و نظارت و همچنین تعیین ضمانت‌اجرایی برنامه مورد انتظار مقرر می‌شود ضمن طراحی و اجرای کارگاه‌های آموزشی و توجیهی لازم در خصوص نگرش و روش جدید؛ شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و علمی تمام عاملان برنامه (راهبران، مهندسان مشاور، مجریان و ناظران برنامه) به منظور اخذ گواهی تعیین صلاحیت نیروی انسانی متخصص برای ورود به عرصه تهیه، بررسی، تصویب و اجرای برنامه جامع با محوریت معاونت شهرسازی و معماری و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شود.

۷ ـ با توجه به اهمیت مشارکتی بودن طرح و ایفای نقش مؤثر ذینفعان در طرح جامع توسعه شهر، مقرر می‌شود معاونت شهرسازی و معماری با همکاری نهادهای دانشگاهی و حرفه‌ای نسبت به طراحی و برگزاری کارگاه‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مشارکتی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی و برای تمام ذینفعان و نهادهای ذی‌ربط اقدام نماید.

۸ ـ “دستورالعمل رویه‌های مشارکت در تهیه، بررسی، تصویب، اجرا و نظارت طرح” با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور توسط معاونت شهرسازی و معماری طی مدت شش ماه تدوین و جهت تصویب به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود.

۹ ـ “دستورالعمل ایجاد بانک اطلاعاتی زمین مرجع یکپارچه، به‌روز و مستمر” به منظور انتقال فرایند برنامه‌ریزی به عرصه عمومی و افزایش شفافیت، اطلاع‌رسانی و مشارکت توسط معاونت شهرسازی و معماری و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و به نهادهای مجری و نظارتی ابلاغ شود.

۱۰ ـ دقت، اثربخشی و چابکی طرح‌های جامع در پاسخگویی به نیازها و ضرورت‌های توسعه شهری مورد تأکید شورای‌عالی است. در همین چهارچوب؛ فرایند تهیه، بررسی، تصویب، ابلاغ، اجرا و نظارت بر طرح جامع شهری و وظایف هر یک از عاملان برنامه (راهبران، مهندسان مشاور، مجریان و ناظران برنامه) در هر مرحله از این فرایند طی مدت شش ماه توسط معاونت شهرسازی و معماری به صورت شفاف و گام‌به‌گام با در نظر گرفتن زمان‌های مشخص و منطقی برای طی هر مقطع در فرایند مذکور، تهیه و ابلاغ خواهد شد (به گونه‌ای که حداکثر زمان تهیه، بررسی و تصویب و ابلاغ طرح بیش از ۱۸ ماه نباشد). همچنین به منظور افزایش پایبندی عاملان به این فرایند، “دستورالعمل شیوه‌های تقویت مسئولیت حقوقی مهندسان مشاور، کارفرمایان، مجریان و ناظران برنامه” با محوریت معاونت شهرسازی و معماری و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و جامعه مهندسان مشاور ایران تهیه و تنظیم شده و جهت تصویب به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود.

۱۱ ـ نحوه تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های مربوط به اعضا، وظایف، نحوه تشکیل شورای راهبری و آیین‌نامه داخلی شورا، توسط معاونت شهرسازی و معماری تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

۱۲ ـ نحوه محاسبه و تأمین حق‌الزحمه، انتخاب و انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور در چهارچوب شرح خدمات پیشنهادی با همکاری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف شش ماه آینده تدوین و ابلاغ شود.

سند راهنما و چهارچوب شرح خدمات نگرش و روش نوین، پیوست [جهت مشاهده ضمائم به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] و جزء لاینفک این مصوبه بوده و برای اجرا ابلاغ می‌شود. هرگونه اصلاح و تغییر لازم در این مصوبه و سند راهنمای پیوست آن با پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری و تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ممکن خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/9535cd4c8af54636a3b19dd95b14a140.PDF

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مشهد ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 152834/300 – ۱۴۰۱/۹/۲۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اعلامی طی نامه شماره 152834/300 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، به پیوست دو سری اسناد و مدارک ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب شهر مشهد (هر سری شامل یک شیت نقشه و یک جلد ضوابط و مقررات) مصوب مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده پنج شهر مشهد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

همچنین با توجه به مصوبه فوق‌الذکر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مجدداً تأکید می‌گردد:

۱ ـ ضروری است جمعیت پیش‌بینی‌شده در پهنه مربوط به حوزه جنوب غرب شهر مشهد از جمعیت پیش‌بینی‌شده در طرح جامع سوم برای این منطقه عدول نکند. (۶۰۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۵)

۲ ـ رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان از جمله ملاحظات پدافند غیرعامل، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های ساخت مدرن و مقاوم در برابر زلزله و همچنین رعایت ضوابط بهداشتی، ایمنی و بالأخص ضوابط مربوط به سازمان آتش‌نشانی مورد الزام قرار گیرد.

۳ ـ اختلاط کاربری در پهنه‌های مستعد، سیستم بازچرخانی آب یا بازیافت آب فاضلابی، تفکیک زباله و همچنین بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر مدنظر قرار گیرد.

۴ ـ در پهنه موسوم به زکریای ۲، هرگونه دخالت در ساختار طبیعی زمین و احداث هرگونه ساختمان در شیب بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.

۵ ـ در ارتباط با محدوده اراضی واقع در حاشبه بزرگراه امام علی (دارای طرح مصوب بلندمرتبه‌سازی از کمیسیون ماده ۵ شهر مشهد) با توجه به قرارگیری پهنه مذکور در حاشیه محور امام علی از یک طرف و لبه شمالی پارک ملی چهل بازه از طرف دیگری که گسستگی بافت مسکونی بلندمرتبه مذکور را به دنبال داشته، توصیه می‌گردد با توافق و هماهنگی با آستان قدس رضوی نسبت به جایگزینی اراضی مذکور و تراکم مصوب در سایر بخش‌های منطقه و یا در سایر مناطق شهر مشهد و تغییر کاربری اراضی مذکور به فضای سبز اقدام مقتضی صورت پذیرد.

۶ ـ بررسی عوامل زمین‌شناختی و ژئوتکنیکی از جمله عوامل لرزه‌ای، زمین لغزش، فرونشست زمین، فروریزش، رگ آب‌ها و قنوات، پریود طبیعی خاک، خاک نرم و روانگرایی در کلیه پهنه‌های بلندمرتبه پیشنهادی ضروری است.

۷ ـ با توجه به حذف کمربند جنوبی شهر مشهد از اسناد طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب این شهر (نظر به تأکید بر ارزش‌های اکولوژیک ارتفاعات جنوبی شهر مشهد، حفظ بستر طبیعی، ملاحظات محیط‌زیستی)، ضروری است با امعان‌نظر مضاعف و نظارت دقیق از هرگونه ساخت‌وساز خارج از ضوابط، بلندمرتبه‌سازی و نظایر آن در محدوده فوق جلوگیری به عمل آمده و اجرای پروژه کمربند سبز در منطقه موصوف مورد اهتمام متولیان قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مجموعه شهری اردبیل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 173649/300 – ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل

پیرو اعلام مصوبه شماره 82499/300 مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ شورای‌عالی با موضوع طرح مجموعه شهری اردبیل بدین‌وسیله و در اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ شورای‌عالی، مفاد تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ کمیته فنی به عنوان مصوبه نهائی شورای‌عالی جهت اعمال در اسناد ابلاغی طرح اعلام می‌گردد:

۱. سند منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی طرح با قابلیت نمایش و تشخیص پهنه‌های موجود و پیشنهادی و لایه‌های تشکیل‌دهنده اعم از صنعت و کشاورزی ارائه و ملاحظات مرتبط در طرح لحاظ شود.

۲. نظر به عدم تصویب ایجاد شهرک مسکونی در پیرامون شهر اردبیل در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردید تا تعیین تکلیف موضوع در شورای‌عالی مکان‌یابی شهرک پیشنهادی از اسناد و مدارک طرح حذف شود.

۳. محدوده تقسیمات کشوری و شهری (محدوده و حریم شهرها) به‌صورت تطبیقی در قالب یک نقشه یکپارچه تنظیم و ارائه گردد.

۴. با توجه به عدم وجود اسناد و مدارک مبنی بر مصوب بودن کریدور راه‌آهن اردبیل ـ پارس‌آباد؛ مقرر گردید مهندسین مشاور ضمن هماهنگی با معاونت حمل و نقل ترافیک وزارت متبوع، نظر معاونت مذکور (پیشنهاد یا عدم پیشنهاد آن) در این خصوص را به عنوان نظر نهایی در طرح لحاظ نماید.

۵. با توجه به انطباق محدوده طرح مجموعه شهری با محدوده طرح ناحیه مصوب اردبیل و احکام و سیاست‌های مستخرج از طرح مجموعه شهری به‌ویژه در عرصه سکونت و گردشگری و همچنین متاٌخر بودن آن و استفاده از آمار و اطلاعات جدیدتر در طرح مذکور، در صورت تفاوت یا مغایرت خروجی‌های دو طرح یادشده در حوزه‌های مشترک؛ احکام و اسناد طرح مجموعه شهری اردبیل جایگزین و ملاک عمل قرار گرفته و همچنین از تهیه طرح جامع ناحیه‌ای جدید یا بازنگری آن (بر اساس چارچوب و روال موجود و جاری در کشور) تا اتمام افق طرح مجموعه شهری موردنظر اجتناب شود.

۶. فهرست نهایی و موقعیت جاذبه‌های طبیعی و تاریخی موجود در سطح مجموعه شهری به همراه حرایم آن‌ها و همچنین مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری مصوب طی مدت دو هفته توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام و در ضوابط و مقررات و اسناد طرح به عنوان پهنه میراث طبیعی و تاریخی لحاظ گردد.

۷. با توجه به زمان بررسی و تصویب طرح و برآوردهای انجام‌شده در قالب آن افق طرح به سال ۱۴۱۵ افزایش یابد.

۸. پهنه‌های نظامی موجود در سطح مجموعه شهری تثبیت گردد.

۹. عناوین اسناد و خروجی‌های نهایی طرح بر اساس شرح خدمات مندرج در قرارداد مربوطه تنظیم و ارائه گردد.

 مراتب جهت استحضار اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری خواهشمند است دستور فرمایید مدارک طرح پس از اصلاح بر اساس صورت‌جلسه فوق‌الذکر جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون امکان‌سنجی توسعه و بازطراحی شهرک مسکونی شهید رجایی متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 173657/300 – ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شهردار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ امکان‌سنجی توسعه و بازطراحی شهرک مسکونی شهید رجایی واقع در منطقه ۴ شهرداری تهران، موضوع بند ۱۴ صورت‌جلسه شماره ۶۳۹ کمیسیون ماده پنج شهر تهران را مورد بررسی قرار داد و با توجه به بازدید مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ و صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ کمیته فنی شماره یک ضمن تصریح و تأکید بر موارد زیر:

الف ـ با عنایت به اینکه مجموعه مذکور به صورت محصور در اختیار خانه‌های سازمانی و سایر تأسیسات متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، لذا از نظر شورای‌عالی با توجه به مجوز صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح (بنا به اذعان نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) هرگونه اقدام در خصوص آن صرفاً در قالب” قانون انتقال پادگان‌ها و اماکن متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و…” امکان‌پذیر است.

ب ـ بنا به تصریح بند ۴ مصوبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ قبلی شورای‌عالی پیرامون مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران و همچنین وجود سابقه بلندمرتبه‌سازی در آن، شبکه بزرگراهی اطراف و ایستگاه‌های مترو موجود پهنه مذکور مستعد برای احداث بلندمرتبه‌سازی شهر تهران است.

با طرح مصوب در کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ و با شرط اعمال اصلاحات به شرح زیر موافقت نمود:

۱ ـ به منظور:

 تعدیل میزان بارگذاری پیشنهادی طرح (۱۶۷ درصد)، کنترل تبعات ترافیکی ناشی از اجرای آن بر روی معابر اطراف خصوصاً با توجه به بارگذاری بسیار سنگین انجام‌شده در مجموعه مسکونی مژده (مصوب قبلی کمیسیون ماده پنج) در بلافصل جنوبی زمین

 افزایش سهم سرانه خدمات شهری با مقیاس عملکرد فراتر از نیاز خود طرح و حداکثر انتفاع محلات پیرامونی شهر و

 حصول به سطوح خدماتی یکپارچه با وسعت و مقیاس مناسب در حداکثر اتصال با بدنه و معبر شهری مجاور (به جای فضاهای خدماتی کوچک و پراکنده در سایت)

مقرر می‌شود؛ با حذف یا جابجائی ۵ بلوک مسکونی واقع در بخش جنوب‌شرقی سایت (در مجاورت محور دماوند)، ضمن افزایش سهم خدمات (سهم شهر) و کاهش تراکم، امکان تحقق فضای خدماتی یکپارچه خصوصاً پارک و فضای سبز (با توجه به تعدد درختان در این قسمت) فراهم شود. در هر صورت حداکثر تراکم ساختمانی در سهم مالک معادل ۱۴۰ درصد از کل مساحت زمین مطابق اسناد مالکیتی آن خواهد بود.

تبصره یک: تأمین سرانه‌های خدمات محلی برای جمعیت ساکن در سهم مالک حداقل به میزان ۲۵% عرصه متعلق به مالک الزامیست.

تبصره دو: رعایت فاصله افقی بین بلوک‌های مسکونی حداقل به میزان یک برابر ارتفاع بلوک جنوبی در تمامی بخش‌های سایت الزامیست.

۲ ـ با توجه به تبعات احتمالی ناشی از استقرار سکونت و فعالیت در محدوده طرح بر سطح سرویس بعضی از معابر بلافصل و پیرامونی سایت، مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی با اعمال تمهیدات زیر به تصویب شورای ترافیک شهر تهران برسد.

 احداث تقاطع غیرهمسطح دسترسی از خیابان مژده به بزرگراه شهید صیاد شیرازی ترجیحاً از طریق گزینه پیشنهادی شماره ۱ (ارائه‌شده توسط مشاور طرح) از طریق اراضی واقع در پردیس وزارت دفاع در ضلع غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی. تأکید می‌شود احداث این تقاطع غیرهمسطح از مقدمات ضروری و حیاتی اجرای کل طرح است و بدون آن احداث طرح عملاً غالب معابر شهری و محلی پیرامون را با چالش بسیار جدی مواجه می‌کند.

 افزایش عرض پوسته مؤثر خیابان مژده از سمت شمال حداقل به ۳۰ متر

 امکان‌سنجی اتصال امتداد شرقی خیابان مژده به خیابان شعبانلو با رصد تبعات منفی و مثبت این تصمیم

 اصلاح هندسی گره مرکزی داخل سایت به جهت روان‌سازی حداکثری جریان ترافیک داخلی آن

 حفظ دسترسی سواره در سمت غربی سایت تا حد بیمارستان دندان‌پزشکی موجود در شمال غرب سایت

۳ ـ با توجه به وجود چند رشته قنات در اراضی، لازم است با تدابیر طراحی شهری در داخل سایت ضمن رعایت حریم قانونی از هرگونه بارگذاری بر روی آنها پرهیز شود.

۴ ـ با عنایت به وجود ساختمان‌های بلند در طرح بر رعایت کلیه الزامات فنی و ایمنی مربوط به این ساختمان‌ها خصوصاً مبحث ۳ مقررات ملی (مبحث حریق) تأکید می‌گردد.

۵ ـ تأکید می‌گردد هرگونه اقدام اجرائی در این عرصه موکول به ابلاغ اسناد و مدارک طرح با اعمال اصلاحات صدرالاشاره توسط دبیر شورای‌عالی و حصول توافقات لازم مربوط به انتقال مالکیت عرصه‌های خدماتی طرح به مراجع ذی‌ربط بر اساس موازین قانونی ملاک عمل خواهد بود. همچنین هرگونه تغییر در ضوابط احداث بنا (تراکم، سطح اشغال..) و کاربری‌های سطوح خدماتی طرح مشمول فرآیند مغایرت‌های اساسی خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر جدید شیرین شهر الحاق اراضی با مالکیت دولت و انتزاع اراضی زراعی با مالکیت اشخاص در جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 173658/300 – ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ خود مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر جدید شیرین شهر (الحاق ۴۳۰ هکتار اراضی با مالکیت دولت و انتزاع اراضی زراعی و زیر کشت مربوط به محلات ۶ و ۷ طرح جامع مصوب) را مورد بررسی قرار داد و ضمن امعان‌نظر به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ کمیته فنی شماره یک و موافقت، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱. مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خصوص اراضی الحاقی اخذ گردد. (بدیهی است به تصریح قانون در صورت تشخیص درجه ۱ و ۲ اراضی، موضوع الحاق منتفی خواهد بود)

۲. همسو با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باقیمانده اراضی زراعی زیر کشت واقع در ضلع غربی معبر موجود در سمت غربی شهر و همچنین جنوب‌غربی اراضی مدنظر جهت الحاق مطابق نقشه پیوست از محدوده شهر خارج و با درج پهنه غالب در حریم شهر تثبیت شود.

۳. به جهت اعمال مدیریت یکپارچه و اعمال نظم کالبدی، اراضی موسوم به ۷۰ هکتاری در سمت جنوب شهر نیز در قالب توسعه جدید به محدوده شهر الحاق شود.

۴. حریم و نوار تأسیساتی معبر جنوبی موجود و حریم ایمنی خط لوله گاز در سمت جنوبی اراضی از محدوده شهر حذف شده و همچنین حریم خطرزایی آن با اتخاذ تمهیدات طراحی شهری و تخصیص به فضای سبز و کاربری خدماتی رعایت شود.

۵. با توجه به اینکه به تبع این الحاق، محدوده شهر جهت توسعه و نظام محله‌بندی دچار تغییر گسترده خواهد شد، مقرر می‌شود نقشه کاربری طرح جامع مصوب حداکثر ظرف ۲ ماه با حفظ سقف جمعیت‌پذیری ۷۵ هزار نفر موردبازنگری قرار گرفته و پس از بررسی در کمیته فنی توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر ارومیه احداث خیابان در بافت تاریخی شهر (ادامه خیابان سرداران)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 173660/300 – ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان غربی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ مغایرت اساسی اجرای ادامه خیابان سرداران (حدفاصل خیابان امام خمینی (ره) و خیابان شهید باکری) با طرح جامع شهر ارومیه، موضوع بند (۸) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی را بررسی و نظر به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و گزارش دبیرخانه شورای‌عالی بر اساس ملاحظاتی از جمله؛ قرارگیری محل موردنظر جهت احداث خیابان در محدوده بافت تاریخی مصوب شهر، آثار منفی احداث خیابان موردنظر بر فضای زیست شهری به واسطه برقراری جریان ترافیک عبوری، کاهش نقش حمل و نقل عمومی در نظام دسترسی مرکز شهر ارومیه و ایجاد زمینه تخریب مرفولوژی بافت و انفصال فضایی در ساختار هم پیوند بافت و محلات، تهدید حریم بنای ثبت میراث ملی و تخریب چندین بنای ارزشمند، مقرر نمود:

با توجه به اینکه طرح ویژه حفاظت و احیا محدوده بافت تاریخی شهر ارومیه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در دست تهیه است، موضوع مغایرت اساسی در این طرح با تأکید بر ضرورت طراحی یکپارچه و هماهنگ با ساختار فضایی بافت، آرام‌سازی ترافیک و اولویت‌دهی به توسعه حمل و نقل عمومی در محدوده بافت تاریخی و رعایت حقوق مکتسبه (قبل از طرح جامع مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۲۰)؛ تعیین تکلیف شده و مطابق رویه مندرج در قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی (مصوب ۱۳۹۸/۴/۲) اقدام گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح جامع سوسنگرد الحاق اراضی با مالکیت دولت ـ تأمین اراضی نهضت ملی مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 173665/300 – ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ خود مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در خصوص الحاق اراضی با مالکیت دولت به محدوده طرح جامع شهر سوسنگرد را مورد بررسی قرار داد و ضمن امعان‌نظر به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ کمیته فنی و موافقت با الحاق مقرر نمود: طرح تفصیلی اراضی در چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ بنا بر آخرین اظهارنظر سازمان امور اراضی استان مبنی بر زراعی بودن اراضی، مصوبه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ اخذ شود.

۲ ـ همسو با تراکم غالب طرح جامع میزان واحدپذیری اراضی به میزان ۶۵۰ واحد با حداکثر تراکم ۱۲۰ درصد تعیین می‌شود.

۳ ـ تأمین سرانه خدماتی حداقل در مقیاس محله ضروریست.

۴ ـ تأمین دسترسی اراضی از طریق معبر ۲۰ متری واقع در منتهی‌الیه شرقی محدوده شهر صورت گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حریم گسل‌های شهر کرج

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 173668/300 – ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

سرپرست محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خود پیرامون تدقیق حریم گسل‌های زلزله شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرمان، زنجان و کرج و دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه گسلی (مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱)، گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص تدقیق عرض حریم گسل‌های متداخل با کلان‌شهر کرج و تعیین پارامترهای مهندسی آن را استماع و ضمن تصویب آن مقرر نمود:

۱ ـ دبیرخانه شورای‌عالی در اسرع وقت و با همکاری مؤثر مرکز تحقیقات نقشه تدقیق شده حریم گسل در شهر کرج و سایر شهرهای واقع در شعاع ۳۰ کیلومتری آن (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ شورا) و پارامترهای مهندسی معطوف بر آن را به کلیه مراجع ذی‌ربط ابلاغ نماید.

۲ ـ وزارت کشور از طریق استانداری‌های کشور اتخاذ تدابیر لازم برای رفع خطر از ساختمان‌های موضوع فراز “الف” مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ را که فی‌الحال بر روی پهنه گسل واقع شده‌اند در اولویت اقدام قرار دهد.

۳ ـ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی نسبت به تبیین پارامترهای مهندسی طراحی سازه در پهنه‌های گسلی برای جامعه مهندسین اقدام نماید.

۴ ـ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تکمیل دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ شورای‌عالی) پارامترهای مهندسی لازم را برای شهرهای تهران و مشهد حداکثر طی دو ماه آتی و برای سایر شهرهای دارای حریم گسل تدقیق شده در اسرع وقت به دبیرخانه شورای‌عالی اعلام نماید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص افزایش افق طرح جامع شهر مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 183075/300 – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ خود، پیشنهاد مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص “افزایش افق طرح جامع شهر مشهد” را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به مباحث مطروحه و تطویل فرآیند تهیه و تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مشهد، اصلاح افق طرح جامع این شهر را واجد توجیه کارشناسی و فنی دانسته و ضمن تائید مصوبه صدرالاشاره شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی مبنی بر “استفاده از ظرفیت جمعیت‌پذیری طرح‌های تفصیلی مصوب کمیسیون ماده پنج شهر مشهد از طریق افزایش افق زمانی طرح‌ جامع شهر”، به جهت تنسیق مدارک مورد عمل مدیریت شهری، مقرر نمود مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در کمیته فنی ۱ مورد بررسی قرار گرفته و نظر کمیته مذکور در خصوص تدقیق سال افق و جمعیت‌پذیری قابل تحقق در آن با امعان‌نظر به احکام طرح جامع و سرانه‌های مصوب خدماتی به عنوان مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری توسط دبیر شورای‌عالی به مراجع مربوطه ابلاغ گردد.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین بستر و حریم قانونی دریا در شهر بندرعباس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 186093/300 – ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، پیرو مباحث جلسات مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ و ۱۴۰۰/۱۱/۴ خود، موضوع تعیین بستر و حریم قانونی دریا در شهر بندرعباس را مورد بحث و بررسی قرار داد و در اجرای بند ۱۳ مصوبات سفر استانی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ریاست جمهوری به استان هرمزگان، ابلاغ‌شده طی نامه شماره ۸۰۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ توسط معاون اول ریاست جمهوری، مقرر نمود شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان بنا بر اختیار مذکور با رعایت مفاد قانون اراضی مستحدث و ساحلی در خصوص حد بستر و حریم دریا در شهر بندرعباس اتخاذ تصمیم نماید.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سند میانکار طرح جامع شهر پاکدشت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 186096/300 – ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ خود مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در خصوص بررسی سند میانکار طرح جامع پاکدشت را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و بدین شرح اتخاذ تصمیم نمود:

الف: برآورد سقف جمعیتی شهر در افق طرح جامع

با عنایت به احکام مصوب سند آمایش ملی، سند آمایش مصوب استان، مطالعات انجام‌شده توسط وزارت نیرو در خصوص منابع آب قابل تخصیص، جمعیت مصوب شهر برای افق ۱۴۱۵ با فرض تعدیل رشد برون‌زای نامتوازن شهر و کاهش نرخ مهاجرت، معادل ۴۱۵ هزار نفر با نرخ رشد متوسط ۲ درصد در بازه زمانی ۱۴۰۰ ـ ۱۴۱۵ برآورد می‌شود. با توجه به محدودیت منابع آب و مغایرت سقف تخصیص آب شرب در اسناد ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران با جمعیت مذکور، لزوم مدیریت مصرف خانگی و کاهش سرانه آب خانگی به ۱۷۰ لیتر در شبانه‌روز ضروری و مورد تأکید است.

ب: جهات و ظرفیت توسعه کالبدی

با عنایت به ظرفیت‌های جمعیت‌پذیری موجود طرح تفصیلی، اراضی لازم جهت توسعه کالبدی و تأمین زمین موردنیاز جمعیت اضافه شونده به شهر در طی دوره آن، با توجه به محدودیت‌های توسعه اطراف شهر ناشی از منطقه حفاظت‌شده جاجرود، منطقه نظامی پارچین، گسل پارچین، اراضی زراعی سمت جنوب و غرب شهر و رودخانه جاجرود از مواضع زیر در چهارچوب مصوبه مرجع استانی قابل تأمین است. بدیهی است با عنایت به این‌که بخش‌های وسیعی از محدوده موجود و همچنین پیشنهادی جهت توسعه آتی شهر در سمت شمال در داخل منطقه حفاظت‌شده واقع شده است، هرگونه اقدام در خصوص الحاق این اراضی مطابق تصمیمات سفر مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۹ ریاست محترم جمهور به شهرستان پاکدشت موقوف و موکول به تائید در شورای‌عالی محیط‌زیست است.

۱ ـ موضع شماره ۱: اراضی حفره‌ای شکل واقع در شمال محدوده فعلی به عنوان یکی از مراکز خدماتی مقیاس شهر در آتی با تأکید حفظ حداکثری سطوح سبز و باز موجود در این قسمت با کاربری متناسب

۲ ـ موضع شماره ۲: اراضی حفره‌ای شکل واقع در سمت شرق شهر با تأکید بر حفظ عملکرد عرصه‌های متخلل مربوط به گلخانه‌های موجود در این سمت

۳ ـ موضع شماره ۳: اراضی حدفاصل شهر و حریم پارچین صرفاً در بخش غربی حریم گسل پارچین و منوط به حصول توافق بین مالک معادن شن ماسه موجود با شهرداری و انتقال کامل آن

بدیهی است با توجه به وسعت اراضی مربوط به معادن در صورت عدم حصول توافق الحاق کل این اراضی منتفی خواهد بود.

۴ ـ موضع شماره ۴: اراضی متعلق به وزارت دفاع در شرق شهرک شهید نامجو

۵ ـ موضع شماره ۵: اراضی حدفاصل شهر و رودخانه منوط به حذف کامل بخش‌های متداخل با حرایم کمی و کیفی (ناحیه ۲ و ۳) رودخانه و رفع تداخل تقسیماتی با بخش شریف‌آباد

۶ ـ موضع شماره ۶: اراضی حدفاصل شهر و رودخانه منوط به حذف کامل بخش‌های متداخل با حرایم کمی و کیفی (ناحیه ۲ و ۳) رودخانه و رفع تداخل تقسیماتی با بخش شریف‌آباد

۷ ـ موضع شماره ۷: تعاونی امیرالمومنین با عنایت به وقوع در داخل منطقه حفاظت‌شده، موقوف به اصلاح خط منطقه حفاظت‌شده توسط شورای‌عالی محیط‌زیست با عنایت به تکلیف مقرر در سفر ریاست محترم جمهور در حد ۹۲ هکتاری که از سنوات گذشته در استان دارای سوابق است.

۸ ـ موضع شماره ۸: ساخت‌وساز موجود واقع در شمال محله حصار امیر با توجه به لزوم ساماندهی سکونتگاه‌های مذکور موقوف به اصلاح خط منطقه حفاظت‌شده توسط شورای‌عالی محیط‌زیست

۹ ـ موضع شماره ۹: ساخت‌وساز موجود واقع در شهرک موسوم به استاد شهریار با توجه به لزوم ساماندهی سکونتگاه‌های مذکور موقوف به اصلاح خط منطقه حفاظت‌شده توسط شورای‌عالی محیط‌زیست با تأکید بر حفظ حریم گسل

۱۰ ـ موضع شماره ۱۰: اراضی واقع در شمال شهرک انقلاب موقوف به اصلاح خط منطقه حفاظت‌شده توسط شورای‌عالی محیط‌زیست و صرفاً در سمت جنوب حریم گسل پارچین

۱۱ ـ موضع شماره ۱۱: اراضی واقع در غرب شهر با عنایت به عدم ارایه توجیه فنی و عدم تناسب با مقیاس طرح جامع مورد مخالفت قرار گرفت.

۱۲ ـ موضع شماره ۱۲: اراضی واقع در جنوب شهر با عنایت به عدم ارایه توجیه فنی و عدم تناسب با مقیاس طرح جامع مورد مخالفت قرار گرفت.

۱۳ ـ موضع شماره ۱۳: اراضی واقع شرق شهرک انقلاب حدفاصل شهرک انقلاب و شهرک استاد شهریار موقوف به اصلاح خط منطقه حفاظت‌شده توسط شورای‌عالی محیط‌زیست و صرفاً در سمت جنوب حریم گسل پارچین و با تأکید بر تأمین کمبود سرانه‌های خدماتی واقع در دو شهرک مذکور از طریق این اراضی

۱۴ ـ موضع شماره ۱۴ اراضی واقع در شمال شرق شهرک انقلاب با عنایت به عبور از گسل پارچین و افزایش سطح تماس شهر با گسل مذکور مورد مخالفت قرار گرفت.

ج: همچنین، با توجه به تعدد موارد دست‌اندازی به اراضی منطقه حفاظت‌شده جاجرود، مقرر می‌نماید در صورت موافقت شورای‌عالی محیط‌زیست با تغییر خط محدوده منطقه حفاظت‌شده، کلیه پهنه‌های حدفاصل شمالی گسل پارچین و محدوده جدید منطقه حفاظت‌شده تحت پهنه حفاظت در حریم شهر پارچین قرار گرفته و زمینه تشدید نظارت شهرداری بر این عرصه‌ها و جلوگیری از پیشروی مجدد شهر به طرف منطقه حفاظت‌شده فراهم شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص افزایش افق طرح جامع شهر مشهد پیرو تکلیف مقرر در مصوبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 187603/300 – ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری اعلامی طی نامه شماره 183075/300 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در خصوص “افزایش افق طرح جامع شهر مشهد ذیلاً صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ کمیته فنی ۱ به عنوان نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام می‌گردد.

“کمیته فنی ۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پیرو تکلیف مقرر در مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص “تدقیق سال افق و جمعیت‌پذیری قابل تحقق در طرح جامع شهر مشهد”، مصوب مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص “افزایش افق طرح جامع شهر مشهد” را مورد بررسی قرار داد و با اتکا بر دو محور اساسی: ” میزان سطوح خدماتی تدقیق شده در طرح تفصیلی شهر مشهد” و “موازنه ظرفیت جمعیتی و خدمات پشتیبان سکونت بر اساس سرانه‌های استاندارد طرح جامع شهر مشهد با تأکید ویژه بر کاربری‌های پنجگانِ ورزشی، درمانی، فرهنگی ـ هنری، آموزشی و سبز و باز” به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

بر اساس مستندات ارائه‌شده توسط مراجع استانی و مشاور هماهنگ‌کننده طرح تفصیلی مشهد، میزان سطوح قابل تأمین و تحقق‌پذیر در طرح تفصیلی شهر مشهد در چهار سطح شهر، منطقه، ناحیه و محله بر اساس سرانه معیار طرح جامع مصوب شهر، تکافوی نیاز حدود 4/3 میلیون نفر از جمعیت شهر را خواهد داشت، لذا همسو با تکلیف مقرر در مصوبه شورای‌عالی:

۱ ـ با فرض تداوم نرخ رشد طبیعی سنوات گذشته، عمدتاً ناشی از نرخ رشد طبیعی (با تأکید بر کاهش روند مهاجرت به منطقه کلان‌شهری مشهد با توجه به احکام سند ملی آمایش) و همچنین میزان منابع آب شرب فعلی با فرض اجرای طرح‌های جدید انتقال آب به مشهد و تداوم منابع فعلی آب شرب شهر (بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات وزارت نیرو)، افق طرح جامع برای جمعیت 4/3 میلیون نفر، سال ۱۴۱۲ تعیین می‌گردد.

۲ ـ بر اساس مستندات ارائه‌شده ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر با فرض استفاده تمامی قطعات از ضوابط تراکمی طرح تفصیلی حدود ۵ میلیون نفر خواهد بود که با عنایت به الگوی رایج سکونت زائر ـ مجاور در شهر مشهد و نرخ قابل توجه واحدهای مسکونی خالی یا با استفاده فصلی، مازاد ۱۶ درصدی ظرفیت جمعیت‌پذیری نسبت به جمعیت شهری در افق ۱۴۱۲ قابل انتظار و دارای توجیه کافی فنی و کارشناسی و مورد تائید است.

۳ ـ با توجه به محدودیت منابع آب به جهت برقراری توازن میان منابع آب شرب فعلی و آتی شهر و جمعیت افق، مدیریت مصرف آب شهری و کاهش سرانه آب خانگی به ۲۰۰ لیتر در شبانه‌روز ضروری و غیرقابل‌اجتناب است.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ پیرامون مصوبات سفر استانی هیأت‌وزیران به استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 199544/300 – ۱۴۰۱/۱۲/۸

مدیرکل محترم دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

مدیرکل محترم دفتر ترویج معماری طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ خود، مصوبات سفرهای استانی هیأت محترم دولت به استان فارس (سفر مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲) را پیرو مصوبات پیشین خود در خصوص موضوعات مذکور مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:

 

موضوع مصوبه سفر:

” تفویض اختیار تصویب طرح تفصیلی پیرامون حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ از شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس “

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران:

” با توجه به مفاد مصوبات پیشین شورای‌عالی شهرسازی و معماری، شامل مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ (تصویب طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شیراز) و مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ (تعیین سیاست‌های طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم حضرت شاه‌چراغ) و با توجه به اهمیت طرح مذکور، از باب حفاظت از مصادیق معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی، حفاظت از هویت معنوی و مذهبی محدوده و بافت فرهنگی ـ تاریخی شهر شیراز، مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری پس از انجام بررسی‌های لازم “ضرورت تجدیدنظر در بند ۱۵ مصوبه سفر استانی و لزوم تصویب نهایی طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری” را طی مکاتبه‌ای به دفتر هیئت محترم دولت اعلام نماید.”

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ایجاد معبر جدید در غرب محور حافظ در محدوده بافت تاریخی خرم‌آباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 200045/300 – ۱۴۰۱/۱۲/۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان

پیرو نامه شماره 300/136797 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ موضوع اعلام مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرم‌آباد، با توجه به بند ۳ مصوبه یادشده با موضوع ایجاد معبر جدید در غرب محور حافظ در محدوده بافت تاریخی خرم‌آباد، بنا بر اختیار حاصله از مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ شورای‌عالی، بدین‌وسیله و در اجرای مصوبه مذکور، صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ کمیته فنی شماره سه شورای‌عالی به شرح زیر به عنوان نظر نهایی شورای‌عالی در خصوص معبر موردنظر به استحضار می‌رسد:

کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، به استناد بند ۳ مصوبه شورای‌عالی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرم‌آباد، موضوع ” ایجاد خیابان جدید در غرب محور حافظ در محدوده بافت تاریخی خرم‌آباد” را مورد بررسی قرار داد و با هدف ساماندهی به شرایط نامطلوب موجود و با توجه به وضع موجود خیابان حافظ به لحاظ نقش و عملکرد و مناسب‌ترین سناریوی جهت حرکت در طرح مشاور ترافیک، مقرر نمود:

۱. با توجه به ویژگی‌های کالبدی و عملکردی موجود و با تأکید بر ضرورت حفظ آثار تاریخی ثبت‌شده و واجد ارزش در محدوده، ساماندهی وضعیت موجود از طریق تکمیل احداث خیابان موردنظر؛ به عرض پوسته حداکثر ۲۰ متر، با نقش جمع و پخش‌کننده در نظام سلسله‌مراتب شبکه معابر شهری خرم‌آباد، با عرض سواره ۱۲ متر به‌صورت یک‌طرفه به سمت جنوب، به استناد آیین‌نامه طراحی معابر شهری مصوب مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ شورای‌عالی، بدون امکان تغییر عرض عبور خودرو و وفق سایر مقررات آیین‌نامه مذکور صورت گیرد.

۲. در راستای ارتقاء کیفیات محیطی و تعیین ویژگی‌های کالبدی و عملکردی (کاربری، ضوابط و مقررات ساختمانی و سیما و منظر جداره خیابان، شبکه ارتباطی و طراحی هندسی تقاطع‌ها و …)، طرح طراحی فضای شهری خیابان، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رعایت چهارچوب ذیل تهیه شده و به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.

۲ ـ ۱. در تعیین کاربری‌ها و فعالیت‌های واقع در پلاک‌های جداره خیابان و محدوده‌های تخریب‌شده، غلبه کاربری‌ مسکونی و خدمات پشتیبان سکونت در مقیاس محلی و متناسب با بافت تاریخی، مدنظر قرار گیرد.

۲ ـ ۲. رعایت ضوابط اختصاصی بافت تاریخی شهر خرم‌آباد و ضوابط حرایم قلعه فلک‌الافلاک در تهیه طرح و تدوین ضوابط و مقررات آن ضروری است.

۲ ـ ۳. ملاحظات حقوقی و مالکیتی در تعیین کاربری‌ها و سایر ضوابط و مقررات طرح در نظر گرفته شود.

۲ ـ ۴. در راستای ارتقاء کیفیت تعاملات اجتماعی و حضورپذیری خیابان برای کلیه اقشار جامعه، رعایت ضوابط و مقررات معلولین بر اساس مصوبه شورای‌عالی مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۰ ضروری است.

۳. طرح طراحی فضای شهری خیابان موردنظر، پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج جهت انطباق با مقررات مربوطه به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال‌شده و پس از طی فرایند اعلام و ابلاغ، قابلیت تغییرات موردی بعدی در کمیسیون ماده پنج را ندارد.

مراتب جهت استحضار جنابعالی و صدور دستور انعکاس و اقدام در خصوص بندهای ۲ و ۳ اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح بلندمرتبه‌سازی شهر سرخرود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22718 – 1401/12/24

شماره 206455/300 – ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ “طرح بلندمرتبه‌سازی شهر سرخرود” را با توجه به جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ و بازدید مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاست‌گذاری (کمیته فنی شماره ۴) و با عنایت به لزوم جلوگیری از رشد افقی شهرهای استان‌های شمالی کشور موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۸ هیأت محترم وزیران مبنی بر سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان‌های شمالی کشور، پیشگیری از بروز تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از محدوده و حریم شهرها و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و با توجه به تعیین نقش گردشگری برای شهر سرخرود در طرح جامع به عنوان سند بالادست و در راستای مصوبه ضوابط عام ساختمان‌های بلند مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱ شورای‌عالی و با توجه به مکاتبه شماره 86/01/30838 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ استاندار محترم مازندران مبنی بر تأمین خدمات زیربنایی از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان و موافقت مکتوب سایر دستگاه‌های استان (پس از مکاتبات مراجع نظارتی استان همچون دادستان محترم استان و اداره کل بازرسی)، به عنوان شهر پایلوت مورد بررسی قرار داد و محدوده طرح را به مساحت 55/7 هکتار و با لحاظ نمودن موارد زیر تصویب نمود و ضمن تأکید بر ضرورت تهیه این پهنه‌ها در کل استان مازندران مقرر گردید در سایر شهرهای استان نیز در صورت نیاز بر اساس مصوبه مذکور اقدامات لازم صورت پذیرد.

۱ ـ ضرورت احداث ساختمان‌های بلند و پهنه‌های مناسب آن در شهر سرخرود بر اساس نقشه پیوست و سقف تراکم ساختمانی مجاز قابل احداث در آنها به شرح جدول ذیل به تصویب رسید. کمیسیون ماده ۵ موظف است ضوابط و مقررات تفصیلی آن را به صورت کامل در کمیسیون بررسی و پس از تصویب به شهرداری ابلاغ نماید.

 

پهنه حداقل عرض معبر حداکثر تعداد طبقات حداکثر سطح اشتغال حداکثر تراکم حداقل مساحت قطعه
HR ۱ ۱۸ متر ۱۲ طبقه ۴۰ درصد ۳۰۰ درصد ۲۰۰۰
HR ۲ ۲۰ متر ۱۶ طبقه ۳۰ درصد ۳۵۰ درصد ۳۰۰۰
HR ۳ ۲۴ متر ۲۰ طبقه ۳۰ درصد ۴۰۰ درصد ۷۰۰۰

 

۲ ـ سطح اشغال بنای بلندمرتبه با احتساب کلیه مشوق‌ها (تعریض، بر اضافه، تجمیع و…) و با لحاظ نمودن راه‌پله و آسانسور نباید در همکف و طبقات از ۴۰ درصد و در زیرزمین از ۵۰ درصد تجاوز نماید و این سطح اشغال بر اساس مساحت ملک پس از تعریض‌های احتمالی محاسبه می‌گردد. همچنین حداقل سی درصد مساحت زمین می‌بایست به فضای سبز ریشه‌دار اختصاص یابد.

۳ ـ در تعیین نحوه استقرار بنا، به منظور عدم ایجاد اختلال در گریدورهای طبیعی جریان هوا، رعایت فاصله مناسب از پلاک‌های مجاور تعیین گردد.

۴ ـ با توجه به ایجاد تغییر در جمعیت‌پذیری پهنه‌های نهایی طرح بلندمرتبه‌سازی، میزان خدمات عمومی موردنیاز در آن پهنه‌ها محاسبه و مکانیزم نحوه تأمین آن، (از طریق اعطای زمین خدماتی به شهرداری و یا …) تدوین و به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.

۵ ـ در فرآیند احداث بناهای بلندمرتبه، پیش از صدور پروانه ساختمانی تا پس از صدور گواهی پایان‌کار، کلیه مفاد ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی مصوب شورای‌عالی مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ لازم‌الاجرا می‌باشند.

۶ ـ در ضوابط طرح، تصویب عوارض ناشی از ارزش‌افزوده حاصل از طرح بلندمرتبه‌سازی توسط شورای اسلامی شهر مستند به بن ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها و تعیین محل مجاز جهت هزینه آن، پیش‌بینی گردد.

۷ ـ اخذ تضمین‌های لازم از سازندگان بناهای بلندمرتبه در زمان صدور پروانه ساختمانی، جهت حصول اطمینان از عدم بروز تخلفات ساختمانی و شهرسازی نظیر سطح اشغال مازاد، تعداد طبقات مازاد و یا تخلف در نحوه استقرار بنا و پس‌روی‌ها در ضوابط پیش‌بینی گردد. همچنین مؤکداً در ضوابط متذکر گردد که وقوع تخلفات مذکور، مشمول اعمال تبصره یک ماده صد قانون شهرداری‌ها (قلع بنا) خواهند بود.

۸ ـ پیش از صدور پروانه ساختمانی، طرح معماری بناهای بلندمرتبه و الگوی حجمی آن می‌بایست پس از تأیید کمیته سیما و منظر شهری استان به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.

۹ ـ به منظور گسترش اجرای فضای سبز عمودی به صورت بام سبز و یا فضای سبز طبقاتی، در ضوابط طرح اخذ تضمین‌های لازم از سازندگان بناهای بلندمرتبه در زمان صدور پروانه ساختمانی، در خصوص تعهد اجرای فضای سبز در سطوح بام و تراس‌ها، به مساحت حداقل ۵ درصد از زیربنای کل، لحاظ گردد.

۱۰ ـ پیش از تصویب طرح، اخذ موافقت مکتوب از دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز جهت اطمینان از ظرفیت شبکه و امکان واگذاری انشعاب الزامیست. همچنین نحوه دفع فاضلاب می‌بایست در طرح پیش‌بینی گردد.

۱۱ ـ پیش از صدور پروان ساختمانی بناهای بلندمرتبه و همچنین گواهی پایان‌کار، اخذ تأییدیه از اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان در خصوص رفع بهداشتی فاضلاب و نیز مدیریت پسماند الزامیست.

۱۲ ـ رعایت حریم ۶۰ متر دریا بر اساس استعلام از شرکت آب منطقه‌ای استان با تأکید بر آزادسازی حریم دریا الزامیست.

۱۳ ـ در پهنه‌های مصوب، شهرداری می‌بایست بر اساس ضوابط و مقررات طرح عمل نموده و امکان طرح هیچ‌گونه درخواستی اعم از افزایش سطح اشغال، افزایش تراکم، کاهش سرانه فضای باز، عدم تأمین پارکینگ و… مجدداً در کمیسیون ماده پنج ممنوع می‌باشد.

۱۴ ـ رعایت الزامات کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث سوم “حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق” الزامی بوده و می‌بایست توسط مشاور به صورت شفاف در مطالعات لحاظ گردد.

۱۵ ـ استانداری و اداره کل راه و شهرسازی استان مسئول حسن اجرای ضوابط و مقررات در پهنه‌های بلندمرتبه‌سازی و ناظر بر عملکرد شهرداری‌های استان بوده و می‌بایست با همکاری سایر سازمان‌ها و ادارات مربوطه در همه مراحل از صدور پروانه تا پایان کار نظارت نماید.

۱۶ ـ طرح بلندمرتبه‌سازی شهر سرخرود به عنوان طرح پایلوت در استان اجرای خواهد گردید و ارائه طرح‌های بلندمرتبه‌سازی در سایر شهرهای استان مستلزم مطالعات یکپارچه در استان و مشخص نمودن شهرهایی است که بر اساس سند توسعه استان و همچنین ملاحظات زیست‌محیطی، جمعیتی و… نیازمند ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه می‌باشند. مطالعات مربوط به مشخص کردن پهنه‌های بلندمرتبه و ضوابط ساخت‌وساز در سایر شهرها بر اساس ضوابط عام ساختمان‌های بلند مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱ شورای‌عالی خواهد بود.

همچنین شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۳ خود در خصوص تصویب طرح جامع شهر سرخرود و خارج نمودن مجموعه مسکونی خانه دریا از آن و همچنین مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در ارتباط با طرح مجموعه مسکونی خانه دریا و با توجه به ماده ۱۴ مصوبه شورای‌عالی پیرامون بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی، مجموعه مسکونی خانه دریا را به عنوان شهرک مسکونی، مصوب نمود و مقرر گردید طرح مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پس از تصویب کمیته فنی شورای‌عالی به عنوان طرح مصوب شهرک ملاک عمل قرار گرفته و به ستاد شهرک‌سازی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up