مصوبات شوراها دهه سوم تیر 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1399/04/21 لغایت 1399/04/31

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سامان ـ زاینده‌رود

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور   

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر ایرانشهر       

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر شیروان         

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور آیت‌الله وحید بهبهانی با رویکرد احیاء بافت تاریخی مرکز شهر بهبهان  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع با طرح تفصیلی شهر کرمانشاه     

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح اولیه اراضی پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران   

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضرورت تدوین سند ملی تاب‌آوری شهری در برابر بیماری‌های اپیدمیک       

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی میدان بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اقدامات اجرای در محدوده پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع)

ب ـ شورای‌عالی عتف        

مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای‌عالی عتف

 

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سامان ـ زاینده‌رود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21940-24/04/1399

شماره 11910/300-۱۳۹۹/۲/۱۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ خود، «طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سامان زاینده‌رود»، مصوب مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ کمیته فنی ۲ (گردشگری) مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود اسناد و مدارک طرح با اعمال اصلاحات زیر و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی به مراجع مربوطه ابلاغ شود:

۱ ـ طرح منطقه نمونه گردشگری سامان در محدوده‌ای به مساحت 30/7 هکتار اصلاح و جمعیت متوسط گردشگر روزانه ۱۳۰۰ نفر ملاک برنامه‌ریزی فیزیکی و احداث فضاهای اقامتی، تفریحی و خدماتی پروژه مطابق معیارهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گیرد.

۲ ـ با مکاتبه دبیرخانه شورای‌عالی با وزارت نیرو میزان دقیق آب قابل تخصیص به پروژه برای مصارف مختلف استعلام و با نیاز آبی احداثات مختلف پروژه منطبق گردد. در هر صورت حداکثر سطح اشغال ساختمانی برای کلیه احداثات طرح اعم از فضاهای اقامتی، تفریحی، گردشگری و خدماتی معادل ۸ درصد و حداکثر تراکم قابل احداث در آن معادل ۱۵ درصد خواهد بود.

۳ ـ هرگونه بارگذاری در حریم کیفی و بستر رودخانه زاینده‌رود (تحت هر عنوان و اعم از اقامتی، خدماتی و…) ممنوع می‌باشد.

۴ ـ رعایت ملاحظات زیست‌محیطی مطابق نامه شماره 89/10/21/7796 مورخ ۸۹/۲/۸ سازمان حفاظت محیط‌زیست در مراحل اجرای طرح الزامی است.

۵ ـ کل عرصه و اعیان منطقه نمونه گردشگری جهت استفاده عمومی است و هرگونه تفکیک و واگذاری عرصه و اعیان ممنوع است.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید مدارک طرح پس از اصلاح بر اساس مصوبه، جهت ابلاغ ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی تحویل شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21940-24/04/1399

شماره 5050/300 ـ۱۳۹۹/۱/۲۷

معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ با استناد به بند ۱۰ ماده ۱ فصل یکم آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی کشور ضرورت «تهیه طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور» را به جهت تحقق نگرش برنامه‌ریزی توسعه فضایی یکپارچه در کل سرزمین اعم از خشکی و دریا و ایفای نقش مؤثر و هماهنگ جزایر خلیج‌فارس در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی تصویب و مقرر نمود طرح مذکور توسط سازمان بنادر و دریانوردی و با اخذ نظرات کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کشور تحت نظارت و راهبری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت ۹ ماه و با رعایت ملاحظات زیر تهیه و جهت تصویب به شورای‌عالی ارائه گردد.

۱ ـ طرح با رویکرد برنامه‌ریزی توسعه فضایی و با هدف برنامه‌ریزی هماهنگ توسعه نواحی ساحلی و جزایر تهیه خواهد شد و جنبه راهبردی دارد و بر اساس آن نقش و مأموریت‌های هریک از جزایر تعیین می‌گردد. فلذا رعایت نتایج آن برای کلیه دستگاه‌های دولتی، عمومی و نظامی الزامی خواهد بود. تبعاً نحوه هماهنگی طرح‌های موجود و آتی جزایر و دستگاه‌های متولی هریک از آن‌ها از خروجی‌های اصلی آن خواهد بود.

۲ ـ اتخاذ رویکرد منظومه‌ای و شبکه‌ای در مواجهه با جزایر و در عین حال تنظیم روابط و تعاملات هر یک از آنها با سرزمین اصلی ضروری خواهد بود.

۳ ـ کلیه مراحل تهیه طرح (تدوین شرح خدمات، انتخاب مشاور و مجری طرح، تهیه طرح و بررسی‌های فنی و تخصصی آن) با نظارت و هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این نظارت و هماهنگی به صورت مشترک توسط معاونت مذکور و سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

۴ ـ شرح خدمات تهیه طرح ظرف مدت حداکثر یک ماه به تأیید معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی رسیده و بر همین اساس مشارکت مؤثر کلیه دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان کلیدی در فرآیند تهیه طرح ضروری است.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر ایرانشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21940-24/04/1399

شماره 5052/300 ـ۱۳۹۹/۱/۲۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ خود «طرح جامع شهر ایرانشهر» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورت‌جلسات مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ و ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ کمیته فنی شماره یک، ضمن تصویب طرح جامع شهر ایرانشهر با جمعیت ۱۶۳ هزار نفری سال افق ۱۴۱۰، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقباً طرح توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شود.

در خصوص محدوده شهر،

۱ ـ ضمن موافقت با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق روستای چاه جمال به محدوده شهر مقرر گردید انجام مراحل قانونی الحاق و اعلام موافقت معاونت سیاسی وزارت کشور پیش از ابلاغ اسناد طرح توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیگیری شود.

۲ ـ کاربری موسوم به «مختلط خدمات منطقه‌ای» بر اساس مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری به کاربری‌های خدماتی غیرانتفاعی هفت‌گانه پشتیبان سکونت تخصیص یابد. ضمن اینکه جدول مربوط به سهم هر یک از کاربری‌های خدماتی در کاربری موسوم به «خدمات محله‌ای»، به عنوان سند بالادستی برای طرح تفصیلی در اسناد طرح ارائه شود.

۳ ـ بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در بخش‌هایی از شهر اراضی باغی و کشاورزی از محدوده خارج شده‌اند. ضمن تأیید رویکرد مذکور پیشنهاد ‌می‌گردد به منظور اتخاذ رویه واحد، این رویکرد در مواجهه با اراضی مشابه در لبه جنوبی (مطابق نقشه پیوست) نیز با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر اعمال گردد.

۴ ـ با پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر مبنی بر الحاق حدود ۵۰ هکتار اراضی دولتی واقع در شمال غربی محدوده با رعایت حد حریم و بستر مسیل‌های متداخل با آن، با کاربری «مسکونی» (با تأمین خدمات) برای تأمین زمین موردنیاز برای طرح اقدام ملی مسکن و کاربری «اداری انتظامی» (ستاد فرماندهی انتظامی جنوب استان) موافقت می‌گردد.

۵ ـ سند آستانه مغایرت‌های اساسی طرح، مطابق دستورالعمل مصوب ۱۳۹۴/۶/۳۰ شورای‌عالی ارائه و پس از کنترل دبیرخانه شورای‌عالی به همراه اسناد طرح جامع ابلاغ گردد. کلیه کاربری‌های خدماتی بزرگ مقیاس در بخش شمالی تحت عنوان اساس طرح در اسناد منعکس گردند.

در خصوص حریم شهر

۶ ـ پهنه‌بندی حریم و ضوابط استقرار فعالیت‌ها در آن مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و با رعایت ملاحظات زیر اصلاح گردد:

تبصره ۱ ـ موقعیت نهایی مسیر و ایستگاه راه‌آهن بر اساس آخرین اعلام‌نظر «کمیته مکان‌یابی ایستگاه‌های راه‌آهن» در اسناد طرح منعکس گردد.

تبصره ۲ ـ با بررسی مناسب نسبت به جانمائی پهنه کارگاهی پیشنهادی موضوع آیین‌نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب ۱۳۹۶/۷/۳۰ هیئت‌وزیران در اراضی واقع در حریم اقدام گردد.

در خصوص تدابیر در مقابل سیل

۷ ـ پیشنهاد تکمیل سیل‌بند در لبه شرقی شهر، کانالیزه کردن مسیل گران و شاخه‌های آن و نیز رودخانه کاروان ‌در به طور کامل در اسناد طرح منعکس گردد. استانداری سیستان و بلوچستان اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن پیشنهادهای مربوطه ظرف مدت یک سال را هدایت و پیگیری نماید.

تبصره ۱ ـ بستر و حریم کلیه مسیل‌ها و رودخانه‌های متداخل با محدوده و حریم شهر در اسناد طرح انعکاس یابد. بدیهی است پس از تکمیل اقدامات به شرح بند ۷، اصلاحات احتمالی در بستر و حریم رودخانه و مسیل‌ها بر اساس اعلام وزارت نیرو و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد طرح جامع اعمال خواهد شد.

تبصره ۲ ـ نظر به اهمیت موضوع هدایت آب‌های سطحی و خطراتی که از این ناحیه متوجه ساکنین می‌باشد، ضروری است اداره کل مدیریت بحران استان با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل پدافند غیرعامل استان، «برنامه جامع مدیریت سیلاب» را در کلیه سکونت‌گاه‌های مذکور تهیه و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نماید.

۸ ـ «سند جمع‌آوری آب‌های سطحی» و ضوابط و مقررات ساختمانی معطوف به آن در اسناد طرح جامع ارائه گردد.

در خصوص ضوابط و مقررات

۹ ـ پهنه‌بندی تراکم ساختمانی و ضوابط ساخت‌وساز شهری با رعایت ملاحظات زیر مورد بازنگری قرارگرفته و پس از تأیید دبیرخانه شورای‌عالی ‌شهرسازی‌ و معماری در اسناد ابلاغی لحاظ شود:

تبصره ۱ ـ کلیه باغات و زمین‌های با کاربری غیرمسکونی از نقشه پهنه‌بندی تراکم‌ پیشنهادی حذف گردد.

تبصره ۲ ـ الگوی تراکم ساختمانی پیشنهادی برای سایر حوزه‌های مسکونی در سه دسته کم (۱۲۰٪)، متوسط (۱۸۰٪) و زیاد (۲۴۰٪) تعریف گردد.

تبصره ۳ ـ سقف تراکم ساختمانی پیشنهادی پهنه مربوط به بافت‌های روستایی به ۱۲۰٪ کاهش یابد.

تبصره ۴ ـ با بررسی‌های دقیق برای بعضی از محورهای دارای نقش و عملکرد شهری و منطقه‌ای حداکثر تراکم ساختمانی ۳۰۰٪ تعیین گردد.

۱۰ ـ الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل بر اساس دستورالعمل مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ به تأیید نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی‌ نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل برسد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر شیروان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21940-24/04/1399

شماره 5066/300 ـ۱۳۹۹/۱/۲۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۸/۱۱/۲۸ خود «طرح جامع شهر شیروان» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۹۸/۱۰/۲ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح برای سال افق ۱۴۱۰ با جمعیت معادل ۹۱ هزار نفر مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در طرح اعمال و متعاقباً اسناد آن توسط دبیرخانه شورای‌عالی ابلاغ شود.

۱ ـ با الحاق اراضی در ۵ موضع به محدوده شهر (مطابق نقشه پیوست) به دلیل عدم تحقق تراکم ناخالص جمعیتی طرح مصوب قبلی، نوعیت زراعی درجه یک اراضی مدنظر و وجود ظرفیت کافی توسعه در داخل محدوده شهر مخالفت می‌گردد.

تبصره ۱ ـ ساخت‌وسازهای واقع در جنوب شرقی میدان معلم که بر اساس پروانه صادره از شهرداری شکل گرفته‌اند (با تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان) در حد ۵ هکتار به محدوده شهر الحاق گردد.

تبصره ۲ ـ بیمارستان واقع در جنوب شرقی شهر کمافی‌السابق در حریم شهر باقی بماند.

۲ ـ با الحاق ۷/۷ هکتار اراضی با مالکیت دولتی واقع در شمال مسکن مهر به محدوده شهر با کاربری مسکونی (با تأمین خدمات) موافقت می‌گردد.

۳ ـ عرصه کلیه آثار ثبتی به عنوان کاربری میراث تاریخی در نقشه کاربری اراضی تثبیت و حرائم احتمالی نیز درج شود. همچنین کلیه کاربری‌های پیشنهادی بر حریم قانونی خط انتقال گاز در شمال شهر حذف و کاربری «حریم» جایگزین گردد.

تبصره ـ در صورت هرگونه تغییر در حریم خطوط انتقال گاز (مطابق نظر مراجع مربوطه)، تصمیم‌گیری در خصوص کاربری اراضی مشمول این تغییر به کمیسیون ماده ۵ محول می‌گردد.

۴ ـ کاربری موسوم به «خدمات پیشنهادی» با یکی از خدمات هفت‌گانه پشتیبان سکونت جایگزین شود. (مطابق نیاز شهر و در انطباق با مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها)

۵ ـ بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌های موجود در محدوده و حریم شهر مطابق اعلام وزارت نیرو در اسناد طرح لحاظ گردد.

۶ ـ احداث کنارگذر شمالی شهر با عنایت به عدم احراز ضرورت ترافیکی، و کفایت معابر داخلی و کمربندی جنوبی برای ترافیک عبوری و همچنین جلوگیری از تخریب اراضی زراعی از پیشنهادهای طرح حذف گردد.

۷ ـ الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل پس از کنترل نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طرح لحاظ گردد. همچنین به جهت انطباق با ضوابط ملاک عمل شهرداری، در کاربری مسکونی حداکثر تراکم در پهنه تراکمی زیاد ۳۰۰ درصد و حداکثر طبقات به ۵ طبقه افزایش یابد.

۸ ـ نظر به حساسیت‌های موجود در خصوص کاهش حریم شهر در بخش شمالی و خروج روستای خانلق از آن، مقرر گردید با عنایت به تأثیرات این تصمیم بر شهر و حوزه پیرامونی آن، ابعاد مختلف موضوع با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور و مسئولین محلی مجدداً در کمیته فنی شماره یک بررسی و نظر کمیته فنی به عنوان مصوبه شورای‌عالی توسط دبیر شورای‌عالی به مراجع مربوطه ابلاغ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. همچنین نظر قطعی شورای‌عالی در خصوص کاهش حریم در بخش شمالی متعاقب طی فرآیند مذکور در بند ۸ اعلام می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور آیت‌الله وحید بهبهانی با رویکرد احیاء بافت تاریخی مرکز شهر بهبهان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21940-24/04/1399

شماره 29739/300 ـ۱۳۹۹/۳/۲۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۲/۲۲، مغایرت اساسی طرح تعریض محور موسوم به آیت‌الله وحید بهبهانی در شهر بهبهان، مصوب مورخ ۹۷/۷/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان را مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را با لحاظ شرایط مندرج در صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۲/۱۷ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی شماره ۳) تصویب و مقرر نمود:

نظر به راهبری و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ‌و با توجه به ویژگی‌های مثبت طرح پیشنهادی شامل:

«توجه طرح به الگوی معابر در تطابق با بافت موجود، حفظ و احیا عناصر شاخص در بافت، جلوگیری از گشایش و تخریب‌های گسترده در بافت تاریخی، تقلیل عرض معبر (مطابق مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان) از ۲۰ متر به صورت متغیر در طرح، تعریف مفاصل و نقاط مکث با کاربری‌های جاذب جمعیت، ایجاد امکان جهت‌یابی مناسب به عناصر شاخص تاریخی،‌ تنوع در توده گذاری و پرهیز از یکنواختی با ایجاد فضای باز و دیدهای متوالی و حفظ حریم محلات»، نقشه‌ها و ضوابط و مقررات طرح مذکور پس از اصلاحات ذیل توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ گردد.

۱ ـ تغییر کاربری تجاری، خدماتی به «تجاری ـ خدماتی مختلط با مسکونی»، به منظور ضرورت یکپارچگی طرح با حیات مسکونی بافت در پبوند [پیوند] با بافت تاریخی پیرامون.

۲ ـ تأمین خدمات درمانی در مقیاس محله

۳ ـ انعکاس ساختار فضایی بافت پیرامونی و‌ دسترسی‌ها در ضوابط و مقررات اجرایی ساخت بر اساس دانه‌بندی و مورفولوژی بافت موجود.

۴ ـ پرهیز از تجمیع و ایجاد قطعات مغایر با دانه‌بندی بافت پیرامونی و توجه به زمینه بافت تاریخی شهر بهبهان، با رویکرد حفاظت و صیانت از ارزش‌های تاریخی بافت.

۵ ـ تشکیل کمیته راهبری اجرای طرح و ارائه راهکارهای مدیریت اجرایی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان با همکاری شهرداری شهر بهبهان و همچنین همکاری، نظارت و هدایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای تحقق‌پذیری اهداف و ضوابط طرح.

همچنین مقرر می‌گردد هرگونه تغییر در کاربری، تراکم ساختمانی، سطح اشغال و محل استقرار بنا عرصه‌های عمومی پیش‌بینی‌شده در طرح، ایجاد معبر شریانی و زیرگذر و تغییرات در نقش و عملکرد و عرض محور مذکور مغایرت اساسی بوده و مستلزم طی گردش کار قانونی مربوطه است.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع با طرح تفصیلی شهر کرمانشاه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21940-24/04/1399

شماره 26542/300 ـ۱۳۹۹/۳/۲۰

استاندار محترم و رئیس ‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۲/۲۲ پیرو جلسه مورخ ۹۹/۲/۱۴ کمیته فنی شماره یک موضوع مغایرت اساسی طرح جامع با طرح تفصیلی شهر کرمانشاه (موضوع الحاق اراضی ۳۴۰ هکتاری به محدوده شهر) مصوب جلسه مورخ ۹۸/۹/۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه را مورد بررسی قرارداد و با عنایت به قرارگیری این اراضی در جهات توسعه طرح‌های مصوب قبلی، مالکیت دولتی آنها، هم‌جواری نسبی و قابل قبول با شبکه زیرساخت شهری و نیز نقش قابل‌توجه در تأمین نیازهای طرح اقدام ملی تولید مسکن در کرمانشاه با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر تحقق شرایط زیر موافقت می‌نماید:

۱ ـ حداقل ۶۰ درصد اراضی به خدمات عمومی و شبکه معابر مقیاس شهری (علاوه بر معابر دسترسی ناشی از تفکیک) تخصیص یابد.

۲ ـ سقف جمعیت‌پذیری۴۰۸۰۰ نفر بر اساس تراکم ناخالص ۱۲۰ نفر در هکتار منوط به تأیید آب منطقه‌ای استان در خصوص امکان تأمین آب مورد تأیید می‌باشد.

۳ ـ متوسط تراکم ساختمانی مسکونی در محدوده اراضی ۲۴۰ درصد مورد تأیید است.

۴ ـ حریم و حد بستر مسیل‌ها، آبراهه‌ها، سایر تأسیسات آبی موجود و متداخل با زمین بر اساس نظر وزارت نیرو تدقیق شود.

۵ ـ با توجه به تکافوی اراضی الحاقی برای نیازهای کوتاه‌مدت شهر، تا تصویب نهایی تجدیدنظر طرح جامع کرمانشاه در شورای‌عالی، پذیرش و طرح هرگونه الحاق موردی به محدوده شهر توسط دبیرخانه شورای‌عالی ممنوع خواهد بود.

همچنین مقرر می‌گردد به جهت حصول اطمینان از تحقق شروط مذکور، اسناد طرح جامع اراضی الحاقی و ضوابط و مقررات احداث بنا در آنها ظرف مدت یک ماه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهیه و (پس از اخذ مصوبات استانی) توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح اولیه اراضی پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21940-24/04/1399

شماره 15976/300 ـ۱۳۹۹/۲/۲۳

شهردار محترم تهران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۲/۸ پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۹۸/۷/۲۲ خود طرح اولیه اراضی پادگان ۰۶ تهران ارائه‌شده توسط ارتش جمهوری اسلامی، مشتمل بر نحوه جانمایی توده و فضای مستحدثات سهم ارتش، چگونگی انطباق شبکه معابر داخلی و پیرامونی سایت با شبکه معابر شهری را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ منتخب اعضای کمیته‌های فنی ۱ و ۳ شورای‌عالی مورد بررسی قرار دادند و ضمن تأیید کلیات طرح ارائه‌شده مقرر نمود چهارچوب زیر ملاک صدور پروانه نهایی توسط شهرداری تهران گردد.

۱ ـ با توجه به بستگی تام و حیاتی تحقق پیشنهادهای طرح با نحوه اتصال به محور شهید صیاد شیرازی و سایر معابر پیرامونی مقرر می‌گردد با تدقیق نقشه‌ها، نظام کلی شبکه معابر داخلی و پیرامونی سایت، نحوه اتصال آن به شبکه شهری و سایر ملاحظات مترتب بر موضوع حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به تأیید شهرداری تهران برسد.

تبصره ۱ ـ کلیه معابر با دسترسی اختصاصی توسط ارتش و در قدرالسهم ارتش احداث خواهد شد.

تبصره ۲ ـ تعبیه دسترسی مناسب به ایستگاه‌های مترو موجود از الزامات نظام شبکه معابر سایت خواهد بود.

۲ ـ متعاقباً و پس از اخذ موافقت مذکور، نقشه‌های مربوط قدرالسهم ارتش و شهرداری به همراه جانمایی بلوک‌ها و جداول سطوح و سرانه احداثات با اعمال اصلاحات زیر پس از تأیید دبیرخانه به عنوان مصوبه شورای‌عالی جهت انجام فرآیند قانونی مربوط به صدور پروانه ابلاغ می‌گردد.

۲ ـ۱ ـ پیرو مصوبه قبلی شورای‌عالی مجموع تراکم قابل احداث در عرصه سهم ارتش ۶۳۰ هزار مترمربع به تفکیک مساحت کاربری‌های زیر خواهد بود.

۲۸۰ هزار مترمربع مسکونی با جمعیت‌پذیری ۳۵۰۰ نفر

۶۹ هزار مترمربع تجاری

۲۱ هزار مترمربع خدمات مسکونی

۶۳ هزار مترمربع هتل

۱۹۷ هزار مترمربع اداری

۲ ـ۲ ـ ضمن تأیید رویکرد کاهش سطح اشغال و افزایش تعداد طبقات (با توجه به وجود شرایط سه‌گانه مذکور در مصوبه ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی) مقرر می‌نماید به جهت پرهیز از تبعات منفی ناشی از سایه‌اندازی ارتفاع دو برج احداثی در مجاورت خیابان پاسداران از طریق استفاده از اراضی مجاور محور شهید صیاد شیرازی و یا سایر طرق ممکن تا حداکثر ممکن کاهش یابد.

۲ ـ۳ ـ به جهت ضروریات تأمین پارکینگ و پرهیز از استفاده طبقات متعدد در تراز منفی افزایش سطح اشغال در طبقات منفی در بخش‌هایی که تداخلی با مسیر قنات‌های موجود نداشته باشد با رعایت ملاحظات مربوط به حفظ ریشه درختان موجود بلامانع است.

۲ ـ۴ ـ رعایت حرایم صنایع دفاعی مطابق اعلام‌نظر مراجع قانونی ذیصلاح الزامی است.

۳ ـ بر لزوم تهیه طرح شهری یکپارچه برای کل عرصه پادگان و هماهنگی قضایی و عملکردی دو بخش متعلق به ارتش و شهر تأکید می‌گردد.

۴ ـ به جهت جلب نظر و مشارکت شهروندان و بهره‌مندی هرچه سریع‌تر آنها از بوستان عمومی ۳۵ هکتاری بر اجرای تفاهم‌نامه حقوقی شماره 99/802 قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی تأکید می‌گردد.

۵ ـ رعایت ضوابط عرصه و محدوده ثبت ملی میراث فرهنگی پادگان ۰۶ برای شهرداری در محدوده ۳۵ هکتاری (بوستان عمومی) الزامی است.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضرورت تدوین سند ملی تاب‌آوری شهری در برابر بیماری‌های اپیدمیک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21940-24/04/1399

شماره 23804/300 ـ۱۳۹۹/۳/۱۳

مدیرکل محترم دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ خود پس از استماع گزارش دبیرخانه در خصوص اثرات بیماری‌های اپیدمیک بر زیست شهری و ضرورت پیگیری تغییر رویکرد در الگوهای توسعه در سطوح مختلف فضای توسعه و زیست انسانی متناظر با حفظ پایداری زیستی و تاب‌آوری حداکثری در برابر انواع تهدید‌های اپیدمیک موجود و آتی، ضمن تأیید ضرورت، مقرر نمود دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی معماری «سند ملی تاب‌آوری شهری در برابر بیماری‌های اپیدمیک» را با هماهنگی کلیه مراجع ذی‌مدخل طی مدت ۶ ماه، تهیه و جهت تصویب به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.

سند مذکور حاوی الزامات و ملاحظات معماری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری در مقیاس‌های مختلف اعم از تک بنا، واحدهای همسایگی، محله، نواحی ـ مناطق شهری و ملی خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی میدان بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21940-24/04/1399

شماره 34637/300 ـ۱۳۹۹/۴/۷

شهردار محترم تهران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ به استناد بند ب پیوست شماره چهار سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶) مبنی بر برنامه‌‌ها و طرح‌های موضعی توسعه شهری تهران، پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ خود و جلسات مورخ ۹۷/۸/۲۹ و ۹۷/۱۰/۱۸ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی شماره ۳) «طرح ساماندهی میدان بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی» را بررسی و مقرر نمود:

۱ ـ نظر به لزوم رعایت حقوق شهروندان و محوریت مردم در طرح‌های توسعه و عمران و تسهیل در تحقق مطالبات ساکنین در محلات مسکونی مجاور مجلس شورای اسلامی و تسریع در روند تحقق‌پذیری طرح، مساحت محدوده طرح ساماندهی بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی از شمال به بدنه جنوبی خیابان مجاهدین اسلام، از شرق به بدنه غربی خیابان شهید آجانلو، از غرب به بدنه شرقی خیابان شهید مصطفی خمینی (به استثنای جداره ارزشمند حدفاصل خیابان شریف رضی تا کوچه آرین) و از جنوب به خیابان جدیدالاحداث، مطابق نقشه پیوست محدود می‌شود.

۲ ـ حریم حفاظتی ـ امنیتی (مجلس) و ضوابط و مقررات ساختمانی مرتب بر آن، در همکاری مشترک دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و دبیرخانه شورای امنیت کشور و شهرداری تهران با رویکرد ضوابط یکپارچه و پرهیز از استعلامات موردی ساکنین، تدوین و توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود و ملاک عمل مقررات ساختمانی طرح تفصیلی این محدوده قرار گیرد.

 ۳ ـ برنامه ساخت‌وساز طرح مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبات پیشین، در محدوده تعیین‌شده (موضوع بند ۱) در فضای روسطحی و زیرسطحی، با انعکاس جانمایی دقیق ابنیه و کاربری و میزان بارگذاری‌ها و بنا بر ضرورت تثبیت ساخت‌وساز، اعم از ساختمان‌های ساخته شده یا در حال ساخت، در قالب طرح یکپارچه با رعایت ملاحظات زیر توسط مجلس شورای اسلامی به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال و پس از تأیید توسط دبیر شورای‌عالی، ابلاغ گردد.

۳ ـ۱ ـ در راستای تحقق مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و لزوم دسترسی هرچه بیشتر عموم شهروندان به فضاهای فرهنگی و ارزشمند تاریخی موجود در سایت مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر به ملاحظات امنیتی مربوطه، بر موارد زیر تصریح می‌گردد:

 به منظور پیوند کالبدی، تاریخی و اجتماعی میدان بهارستان با مجموعه سایت مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم برای بازگشایی محوطه تاریخی (ساختمان مجلس قدیم، ساختمان ملیجک و…) از جمله انتقال فعالیت‌های سیاسی و اداری این ساختمان‌ها به بخش‌های دیگر، در راستای دسترسی حضور مردم صورت پذیرد.

خیابان شریف رضی در محدوده مجلس شورای اسلامی جهت استفاده عموم شهروندان تثبیت شود

مکانی برای حضور و گردهمایی مردم در محدوده مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شود.

۳ ـ۲ ـ با عنایت به لزوم صیانت از ارزش‌های تاریخی و سرزندگی و پویایی جداره شرقی خیابان شهید مصطفی خمینی در مجاورت ساختمان کتابخانه و مسکن نمایندگان، کالبد موجود تثبیت گردد.

۳ ـ۳ ـ با توجه به موقعیت قرارگیری مجلس شورای اسلامی در بافت تاریخی شهر تهران و تأثیر بناهای واقع در محدوده طرح بر سیما و منظر شهری و محیط پیرامون، لزوم رعایت معماری ایرانی ـ اسلامی مورد تأکید است.

۳ ـ۴ ـ با توجه به تغییرات صورت گرفته در قسمتی از دسترسی‌های مجلس شورای اسلامی و تأثیرات ترافیکی آن بر بافت پیرامونی، لازم است نحوه مدیریت ترافیک و ملاحظات معطوف بر آن در محدوده طرح به تأیید شهرداری تهران برسد.

۴ ـ طرح میدان بهارستان مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به تأیید رسید.

۵ ـ با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و با توجه به لزوم انسجام کالبدی و عملکردی بافت تاریخی شهر تهران و لزوم هماهنگی طرح‌های موضوعی و موضعی پیش‌بینی‌شده در سند طرح جامع تهران، لازم است سند یکپارچه بافت تاریخی شهر تهران (شامل اهداف کلان، راهبردها، سیاست‌ها، ساختار مدیریت اجرایی و سازمان فضایی بافت تاریخی و اقدام‌های اجرایی، ضوابط کنترل، ضوابط هدایت، ضوابط مرمت، الگوی ساخت و جزییات اجرایی مربوط) توسط شهرداری تهران و با همکاری و نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیز با رعایت ضوابط مصوب وزارت مذکور تهیه و جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اقدامات اجرای در محدوده پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21940-24/04/1399

شماره 34078/300 ـ۱۳۹۹/۴/۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹۹/۳/۱۹، به منظور بررسی نحوه مواجهه با اقدامات اجرایی در محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و تأثیرات آن بر طرح محدوده مذکور و در راستای اجرای بند ۳ صورت‌جلسه مشترک مورخ ۹۸/۸/۱۳ وزیر محترم راه و شهرسازی و استاندار محترم خراسان رضوی، پس از استماع گزارش بررسی «شیوه‌نامه پیشنهادی استانداری خراسان رضوی در مورد تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و تعیین نحوه برخورد با مصادیق پاسخگویی‌های صورت گرفته» ارسالی طی نامه شماره 38/1/35469 مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ و اطلاعات تکمیلی طی نامه شماره 38/4/3972 مورخ ۹۹/۲/۱۶، ضمن تأکید بر شأن و جایگاه شهر مشهد و بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، به عنوان یکی از کانون‌های مهم مذهبی و فرهنگی جهان اسلام و تشیع و مقیاس فراملی آن، و پیرو رویکردها و مفاد مصوبات پیشین شورای‌عالی در مورد محدوده پیرامون حرم مطهر مقرر نمود:

۱. فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) ـ مندرج در نامه شماره 88/1 مورخ ۸۶/۱/۵، خطاب به استاندار وقت خراسان رضوی ـ و رعایت بند نهم سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی، موضوع «رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری به‌ویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد» در کلیه اقدامات، اعم از تهیه طرح و اقدامات و اجرای شیوه‌نامه، در سطح ملی و استانی، محور سیاست‌ها و رویکردهای شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.

۲. شیوه‌نامه ارسالی استانداری خراسان رضوی با انجام اصلاحات بر اساس نظرات نمایندگان قوا و اعضاء شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شرح پیوست، تأیید و ابلاغ می‌گردد.

۳. تخلفات صورت گرفته در اقدامات اجرایی و صدور مجوزها، توسط استاندار محترم برای پیگیری به مراجع قضائی و حقوقی ابلاغ شود.

تبصره. بررسی و تعیین تکلیف مجوزهای بهره‌برداری کاربری‌های گردشگری و اقامتی طبق شیوه‌نامه بر اساس قوانین موضوعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برعهده آن وزارتخانه است.

۴. در اجرای بند ۱۰ ماده یک «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» و پیرو مصوبه ۹۳/۱۰/۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و صورت‌جلسه مشترک مورخ ۹۸/۸/۱۳ وزیر محترم راه و شهرسازی و استاندار محترم خراسان رضوی، ضروری است طرح ویژه محدوده پیرامون حرم مطهر در مقیاس تفصیلی، وفق منویات مقام معظم رهبری، متضمن وجوه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و پیوند با شهر و با تأکید بر ایجاد زمینه‌های حضور و اسکان طیف متنوع زائران در محدوده و صیانت از حقوق مجاوران، ظرف مدت یک ماه آینده توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل گردد. دبیرخانه موظف است ظرف مدت دو ماه آینده طرح ویژه و نظرات مراجع استانی در خصوص طرح را جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای‌عالی ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

ب ـ شورای‌عالی عتف

مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای‌عالی عتف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21940-24/04/1399

شماره 3/12/268-۱۳۹۴/۹/۱۵

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابلاغ مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای‌عالی عتف

به پیوست مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

شایان ذکر است طبق تبصره ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸)، مصوبات شورای‌عالی عتف، پس از تأیید رئیس‌جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ مسعود برومند

 

مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای‌عالی عتف

بیست و پنجمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز دو‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

مصوبات جلسه:

۱ ـ هم‌زمان با شروع هفته پژوهش و فناوری، گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوری کشور در سال ۱۳۹۷ ارائه شد. مطابق این گزارش در سال ۱۳۷۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، تعداد ایده‌های تجاری شده در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ۱۶۷ درصد؛ میزان فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ۲۴ درصد؛ تعداد و حجم قراردادهای ارتباط صنعت و جامعه در حال اجرا به ترتیب ۴۹ و ۳۹ درصد؛ و تعداد پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی مرتبط با قراردادهای ارتباط صنعت و جامعه ۱۳۵ درصد رشد داشته‌اند. همچنین در این گزارش شاخص‌هایی مانند تعداد واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد؛ تعداد فناوران شاغل در پارک‏های علم و فناوری و مراکز رشد؛ رتبه جهانی کمیت و کیفیت خروجی‌های علمی ایران در دنیا و کشورهای اسلامی؛ و بهبود و ارتقاء جایگاه و رتبه ایران در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی ارائه شد. با توجه به گزارش ارائه‌شده، تأکید گردید دبیرخانه شورا با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌ها ضمن تکمیل گزارش ارائه‌شده، آن را به اطلاع عموم مردم برسانند.

۲ ـ با توجه به چالش‌های فراروی پیاده‌سازی آیین‌نامه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور (مصوب هیئت‌وزیران مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۵) در سطح استان‌های دارای مجوز، دبیرخانه شورای‌عالی ضمن آسیب‌شناسی دلایل عدم اجرای آیین‌نامه، تجارب موفق جهانی و تغییر رویکردهای شکل‌گرفته در زمینه ساماندهی و توسعه اکوسیستم‌های نوآوری را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. بر اساس مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته، آیین‌نامه تأسیس و توسعه پهنه‌ها و مناطق ویژه علم و فناوری با رویکرد جزء به کل و شکل‌گیری پهنه‌های علم و فناوری تدوین و به تصویب کمیسیون دائمی رسید. پیش‌نویس این آیین‌نامه با توجه به این ملاحظه که باعث ایجاد بوروکراسی اداری جدید نشود و در زندگی روزمره مردم ساکن پهنه‎های علم و فناوری تداخل ایجاد ننماید، به شرح پیوست ۱ تصویب شد و مقرر گردید این پیش‌نویس توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت بررسی و تصویب نهایی، برای هیئت دولت ارسال شود.

۳ ـ گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۷ که بر اساس خود اظهاری دستگاه‌های اجرایی و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سمات تنظیم شده بود ارائه و مقرر گردید:

۳ ـ ۱ ـ با عنایت به تعهد بالای دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵۶ به مجریان طی سال‌های گذشته، دستگاه‌های مشمول قبل از ثبت طرح جدید در سامانه سمات، تعهدات قبلی خود تا پایان سال ۱۳۹۷ را تعیین تکلیف نمایند؛

۳ ـ ۲ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و دبیرخانه شورا با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه کشور، راهکاری برای ثبت کامل عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع ماده ۵۶ در سامانه سمات ملی را پیشنهاد و اجرایی نمایند.

۳ ـ ۳ ـ گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۷ تأیید شد و مقرر شد گزارش توسط دبیرخانه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

۳ ـ ۴ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است آمار مرتبط با میزان اعتبار ماده ۵۶ هر دستگاه در هر سال را به دبیرخانه شورای‌عالی عتف اعلام نماید.

۴ ـ پیشنهاد صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر اصلاح برخی مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مطرح و با توجه به طرح و تصویب این موضوع در کمیسیون دائمی، مقرر شد متن زیر توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب در هیئت دولت ارسال شود:

متن زیر جایگزین مواد ۵ الی ۱۶ و ۱۸ و ۱۸ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات شود:

ماده ۵ ـ «صندوق نوآوری و شکوفایی خدمات مالی، تسهیلاتی و یا خدمات غیرمستقیم مبتنی بر تأمین مالی را در راستای اهداف کلی مندرج در اسناد بالادست با تصویب هیئت‌امنای صندوق و با اختیار تعریف و حذف خدمات بر اساس نیازسنجی انجام‌شده، تعریف و اجرایی خواهد نمود. خدمات یادشده در حوزه‌های مختلف از جمله تسهیلات، کمک، مشارکت و سرمایه‌گذاری، توانمندسازی شرکت‌ها به روش‌های مختلف موجود و یا قابلیت تعریف بر اساس نیازهای آینده، تعریف و تصویب خواهند شد.»

تبصره: شورای‌عالی عتف بر حسن اجرای این ماده نظارت دارد. صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، آیین‌نامه‌های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق را فراهم سازد.

۵ ـ در خصوص مصوبات شماره ۱، ۵ و ۶ بیستمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری مقرر شد موضوع این مصوبات پس از طی مراحل ذکرشده در اسناد بالادستی مرتبط و تأیید در کمیسیون دائمی شورا و یا کارگروه موردنظر، به تصویب شورای‌عالی عتف برسند.

۶ ـ به دلیل کمبود وقت مقرر شد موضوع «بررسی و تصویب نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور» در جلسه آتی شورا مطرح شود.

 

(پیوست ۱)

پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه پهنه‌ها

و مناطق ویژه علم و فناوری کشور

 ‏هیئت‌وزیران در جلسه مورخ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌ علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد‌ و ‌سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، زمینه‌سازی برای تجمیع و هم‌افزایی عناصر مؤثر و فعال جامعه دانش‌بنیان و تسهیل شکل‌گیری و ارتقاء زیست‌بوم‌ نوآوری در استان‌های حائز شرایط کشور، آئین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه پهنه‌ها و مناطق ویژه علم و فناوری کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

الف: تعاریف و اختصارات

ماده ۱: در این آیین‌نامه تعاریف و اختصارات به صورت زیر خواهند بود.

شورا: شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری

کمیسیون ماده ۵ استان: کمیسیونی که بر اساس قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری (مصوب ۱۳۸۸/۲/۲ مجلس شورای اسلامی) در هر استان شکل گرفته و وظیفه آن بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر یک از شهرهای استان است.

منطقه ویژه: منظومه‌ای ا‏ز چندین پهنه‌ علم و فناوری است که دارای امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساخت‌ها و محیط‌های ارتباطی، نهادها و مؤسسات، افراد و اطلاعات می‌باشد و با تکیه ‌بر خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در یک گستره جغرافیا‌یی و بر اساس یک نظام مدون و هم‌پیوند با اهداف و راه‌کارهای معین هماهنگ‌شده و با جذب فرصت‌ها و سرمایه‌های علمی، اقتصادی، انسانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و اشتراک منافع همه طرف‌های ذی‌نفع و هم‌افزایی بین سازمان‌ها، مراکز و مؤسسات حاضر در منطقه، سبب ارتقای فناوری و در نتیجه توسعه تولید، ثروت، رفاه ملّی و ایجاد جامعه دانایی‌محور می‌شود.

پهنه علم و فناوری: گستره‌ای است در داخل یا پیرامون مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری و صنعتی که به منظور زمینه‌سازی برای تجمیع و هم‌افزایی عناصر مؤثر در شکل‌گیری و ارتقاء زیست‌بوم نوآوری با الزامات و شرایط مندرج در این مصوبه تشکیل می‌شود.

طرح‌های توسعه: طرح‌های سرمایه‌گذاری فناورانه است که متناسب با ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و نیازمندی‌های منطقه تعریف شده و در قالب آن توجیه فنی و اقتصادی، روش تأمین منابع مالی موردنیاز، هزینه‌ها و دستاوردهای اجرای طرح مشخص گردیده است.

نهاد مجری: بنگاهی است خصوصی یا عمومی که متولی پیاده‌سازی طرح‌های توسعه مصوب منطقه است.

‏ب: فرایند تأسیس و ایجاد منطقه ویژه

ماده ۲: منطقه ویژه علم و فناوری طی فرایند زیر در استان‌های حائز شرایط کشور تأسیس می‌شود:

۱ ـ ۲: شناسایی و تأیید پهنه‌های علم و فناوری

درخواست شناسایی و تأیید پهنه‌های علم و فناوری ایجادشده در موقعیت موردنظر با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آن، همراه با طرح توجیهی و با توجه به شاخص‌ها و الزامات تأیید پهنه‌ها توسط استانداری به دبیرخانه شورا ارائه می‌شود.

درخواست شناسایی و تأیید پهنه علم و فناوری در کلان‌شهرهای کشور پس از تأیید کمیسیون دائمی شورا و تصویب در کمیسیون ماده ۵ استان، به منظور تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه خواهد شد. در سایر شهرهای کشور، پس از تأیید کمیسیون دائمی شورا جهت بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون ماده ۵ استان مربوطه ارائه خواهد شد.

تبصره ۱: پهنه‌های علم و فناوری می‌توانند در داخل محدوده، حریم و خارج از حریم شهر به صورت زیر تعیین شوند:

الف: در داخل محدوده شهر در داخل یا پیرامون مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری و صنعتی،

ب: در حریم شهر در داخل یا مجاورت بلافصل مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری و صنعتی،

ج: در خارج از حریم شهر فقط در داخل مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری و صنعتی.

تبصره ۲: برای پیگیری راه‌اندازی و توسعه پهنه‌های علم و فناوری تا زمان دریافت مجوز منطقه ویژه از ظرفیت کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان استفاده می‌شود.

۲ ـ ۲: تأسیس منطقه ویژه

در صورت تأیید حداقل… پهنه علم و فناوری در سطح استان و عملکرد موفق آنها در جذب و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و ایجاد اشتغال و ثروت مناسب، درخواست تأسیس منطقه ویژه با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان، همراه با طرح توجیهی و با توجه به شاخص‌ها و الزامات تأسیس منطقه توسط استانداری به دبیرخانه شورا برای طرح در شورا ارائه می‌شود. در صورت تأیید شورا، درخواست جهت صدور مجوز نهایی به هیئت‌وزیران ارسال می‌شود.

تبصره ۱: استان‌هایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه دارای مجوز منطقه ویژه هستند، مکلفند حداکثر تا دو سال بعد از ابلاغ آیین‌نامه حاضر، نسبت به راه‌اندازی پهنه‌های علم و فناوری در سطح استان اقدام کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور را در آنها مستقر نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است با توجه به شاخص‌ها‌ و الزامات تأسیس منطقه ویژه، این استان‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تأیید یا لغو مجوز مربوطه و اعلام نتیجه به شورا اقدام نماید.

تبصره ۲: دبیرخانه شورا مکلف است حداکثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه دستورالعملی مشتمل بر فرایندها، استانداردها و شاخص‌های امکان‌سنجی و مشخص نمودن نقش دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و الزامات برای شناسایی و تأیید پهنه‌های علم و فناوری و تأسیس منطقه ویژه علم و فناوری اقدام کرده و به تصویب کمیسیون دائمی شورا برساند.

ج: سیاست‌گذاری منطقه ویژه علم و فناوری

‏ماده ۳: به‌منظور سیاست‌گذاری، راهبری و مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سطح ملّی مسئولیت‌های کلان زیر را به عهده خواهد داشت:

۱. تصویب طرح‌های توسعه‌ای و اجرایی مناطق ویژه علم و فناوری که نیازمند منابع عمومی هستند؛

۲. تصویب دستورالعمل، ضوابط و مقررات عمومی ناظر بر عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری؛

۳. پیشنهاد اعطای تسهیلات و معافیت‌های لازم به مراجع قانونی ذی‌ربط؛

۴. پشتیبانی و حمایت از توسعه مناطق ویژه متناسب با طرح‌های توسعه‌ای آنها.

‏‏تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها، استانداران و دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در جلسه‌های شورا دعوت به عمل می‌آید.

‏ماده ۴: به‌منظور راهبری، هماهنگی، نظارت و مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری در ‏سطح استان، هیئت اجرایی منطقه با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱. استاندار (رئیس)؛

۲. مدیر دبیرخانه منطقه ویژه علم و فناوری (دبیر)

۳. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار؛

۴. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان،

۵. یک نفر از روسای دانشگاه‌های استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،

۶. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی استان به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۷. رئیس یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

۸. رئیس پارک‌ علم و فناوری استان،

۹. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،

۱۰. رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

۱۱. رئیس اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان

۱۲. شهردار مرکز استان،

۱۳. رئیس اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان

۱۴. مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان

۱۵. رئیس اداره کل آموزش‌وپرورش استان

۱۶. سه نفر از مدیران بخش تولید و خدمات غیر‌دولتی با معرفی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان.

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی استان، با حق رأی، برای شرکت در جلسه‌های هیئت اجرایی دعوت به عمل می‌آید.

ماده ۵: وظایف هیئت اجرایی منطقه به شرح زیر است:

۱. ‏انطباق برنامه‌ها‌ی منطقه با سند علم و فناوری استان؛

۲. برنامه‌ریزی در راستای شکل‌گیری و ارتقاء زیست‌بوم نوآوری در سطح منطقه؛

۳. تبیین اولویت‌های تحقیقاتی و فناوری منطقه برمبنای نیازها، توانایی‌ها و مزیت‌های استان متناسب با سند علم و فناوری؛

۴. شناسایی و تعیین پهنه‌های علم و فناوری در سطح منطقه به همراه نقشه راه توسعه آنها؛

۵. تدوین برنامه حمایتی و پشتیبانی از توسعه و ارتقای نهادهای فعال زیست‌بوم نوآوری از قبیل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌های صنعتی در منطقه؛

۶. بررسی و تصویب طرح‌های توسعه علمی و فناورانه منطقه و پیشنهاد به شورای برنامه‌ریزی استان و سایر مراجع ملی ذی‌ربط؛

۷. هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح‌های مصوب هیئت اجرایی؛

۸. هماهنگی در سطح ملی و استانی بین نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه علم و فناوری؛

۹. تأیید فعالیت نهاد مجری ایجاد و توسعه پهنه‌ها‌ی علم و فناوری در راستای پیاده‌سازی طرح‌های توسعه منطقه و نظارت بر عملکرد آنها؛

۱۰. تهیه گزارش عملکرد سالانه منطقه و ارائه آن به دبیرخانه شورا.

‏تبصره: سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه علم، فناوری و نوآوری در سطح منطقه برعهده هیئت اجرایی می‌باشد و نهادهای ملی و استانی مکلفند مبتنی بر وظایف قانونی خود هماهنگ با سیاست‌ها و برنامه‌ها‌ی آن اقدام نمایند.

ماده ۶: به منظور برنامه‌ریزی، پیگیری اجرای مصوبات و تصمیم‌های هیئت اجرایی در سطح استان و ملی، دبیرخانه منطقه با تأیید هیئت اجرایی در استانداری تشکیل می‌شود. دبیر منطقه با پیشنهاد استانداری و تأیید هیئت اجرایی منصوب می‌شود.

تبصره: در صورت بروز اختلاف‌نظر بین دستگاه‌های ملی و هیئت اجرایی، موضوع در کمیسیون دائمی شورا طرح و متناسب با ظرفیت‌های قانونی موجود جهت رفع اختلاف‌نظر اقدام می‌شود.

د: نحوه تأمین مالی منطقه ویژه و طرح‌های مصوب

‏‏ماده ۷: اعتبارات لازم برای ایجاد، توسعه و راهبری مناطق ویژه علم و فناوری و ارتقاء زیرساخت‌های موردنیاز و تقویت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در مناطق ویژه بر اساس برنامه‌های مصوب به صورت زیر تأمین می‌شوند:

الف: اعتبارات لازم برای راهبری دبیرخانه منطقه ویژه و مطالعات اولیه طرح‌های توسعه‌ای از محل منابع مالی استانی تأمین می‌شود.

ب: اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای مصوب از محل منابع عمومی، خصوصی، مشارکت عمومی ـ خصوصی تأمین می‌شود.

تبصره: برای حمایت و پشتیبانی از توسعه پهنه‌ها و فعالیت‌های مناطق ویژه علم و فناوری مصوب، سالانه با پیشنهاد دبیرخانه شورا، سازمان برنامه‌وبودجه اعتباری در ردیف بودجه آن دبیرخانه، در نظر می‌گیرد.

‏هـ: ارزیابی و گزارش عملکرد منطقه ویژه

ماده ۸: دبیرخانه منطقه موظف است گزارش عملکرد منطقه ویژه را در راستای تحقق وظایف تعیین‌شده، هر شش ماه یک‌بار به هیئت اجرایی منطقه ارائه نماید. هیئت اجرایی منطقه موظف است گزارش‌های دریافتی را بررسی و برمبنای آن‌ها گزارش‌های نظارتی خود را در زمینه چگونگی پیشرفت کار اجرایی و همچنین ارزیابی عملکرد منطقه ویژه ذی‌ربط تهیه نموده و سالانه به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

ماده ۹: شورا بر اساس گزارش‌های دریافتی از مناطق ویژه، پیشنهادات لازم برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای متناسب با میزان پیشرفت آنها از محل منابع عمومی را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه می‌نماید.

ماده ۱۰: دبیرخانه شورا هر پنج‌ساله یک‌بار، عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش ارزیابی را جهت تصمیم‌گیری در خصوص تمدید و یا لغو مجوز منطقه به شورا ارائه نماید.

ماده ۱۱: این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه‌ شماره 36170/78411 مورخ ۴/۹/ ۱۳۸۹ می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up