مصوبات هیأت دولت دهه دوم آذر ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/09/11 لغايت 1401/09/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصويب‌نامه در خصوص تشکيل شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقايان سيد اکبر موسوي داور و سيدمهدي رمضاني به ترتيب به عنوان رييس و عضو هيئت عالي نظارت سازمان حسابرسي

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقايان اصغر نادري، حميدرضا عدل و سعيد محمدزاده به‌عنوان اعضاي شورای‌عالی فني 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي عليرضا فخاري به عنوان استاندار تهران

ضوابط اجرايي سامانه پنجره واحد مديريت زمين

آیین‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

آیین‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

آیین‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱) قانون جهش توليد دانش‌بنیان

آیین‌نامه حمايت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال کشور

الحاق به تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۳/ت ۶۰۳۸۳ هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱

الحاق به تصویب‌نامه شماره ۱۲۸۵۲۰/ت ۵۹۷۸۷ هـ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱

الحاق بند ۴ به ماده (۹) آیین‌نامه اجرايي قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

اصلاح بند (۲) ماده (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت ۵۹۸۱۵ هـ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱

اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) اصلاحي تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

اصلاح آیین‌نامه اجرايي ماده (۶۵) قانون جامع خدمت‌رسانی به ايثارگران

الحاق به تصويب‌نامه شماره ۱۰۷۴۵۰/ت ۵۹۲۶۷ هـ مورخ ۱۹/۶/۱۴۰۱

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۸۶۸/ت ۵۸۴۶۰ هـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۲۰۰/ت ۶۰۳۹۷ هـ مورخ ۷/۸/۱۴۰۱

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري مستقيم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کل کشور و سه دهک اول ايثارگران

تصويب‌نامه در خصوص ورود فلزات گران‌بها (طلا، نقره و پلاتين) توسط سرمايه‌گذاران خارجي و مسافر به کشور 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبلغ سيصد ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به عنوان حداکثر تعهد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان کمک‌هزینه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي (روزانه و شبانه‌روزی)

آيين‌نامه اجرايي ماده (۵) قانون جهش توليد دانش‌بنيان

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۷۷۵۹/ت ۶۰۲۵۸ هـ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۹۱۵۷/ت ۵۹۵۵۲ هـ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۱

اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

حذف تبصره (۳) ماده (۴) اصلاحي آیین‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)

 

تصويب‌نامه در خصوص تشکيل شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره 1402/10/1875 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ به منظور ایجاد هماهنگی، هدایت، سیاست‌گذاری و نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که در این تصویب‌نامه به اختصار “شورا” نامیده می‌شود متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و رییس سازمان‌ برنامه و بودجه کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورا تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم حضور رییس‌جمهور، جلسه شورا به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل می‌‌شود.

تبصره ۲ ـ سایر وزرا و معاونان رییس‌جمهور بر اساس موضوعات مرتبط، با حق رأی برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌شوند. همچنین، دبیر شورا حسب مورد از بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌نماید.

تبصره ۳ ـ دبیر شورا به عنوان معاون وزیر، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورا تعیین می‌شود.

تبصره ۴ ـ دبیرخانه شورا دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و ساختار تشکیلاتی آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می‌باشد و بودجه مورد نیاز آن از محل اعتبارات وزارت یادشده تأمین می‌شود.

تبصره ۵ ـ وظایف دبیرخانه شورا مشتمل بر تدوین خطی مشی و برنامه‏ها و لوایح پیشنهادی، بررسی صورت‏های مالی و گزارش‏های هیئت‌مدیره، بازرسان قانونی و حسابرسان جهت ارائه به شورا می‌باشد.

۲ ـ وظایف و اختیارات هیأت‌وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (۳) ماده (۱) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ (به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود.

تبصره ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت وزیران عضو شورا در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت‌وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

۳ ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب وزیران عضو شورا صورت می‌گیرد. مصوبات مربوط به نصب اعضای مذکور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

۴ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقايان سيد اکبر موسوي داور و سيدمهدي رمضاني به ترتيب به عنوان رييس و عضو هيئت عالي نظارت سازمان حسابرسي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۶۰۷۰۵/ت ۶۰۳۰۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۹ به پیشنهاد شماره 60/110362 مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲۲) اساسنامه سازمان حسابرسی ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

آقایان سید اکبر موسوی داور و سیدمهدی رمضانی به ترتیب به عنوان رییس و عضو هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقايان اصغر نادري، حميدرضا عدل و سعيد محمدزاده به‌عنوان اعضاي شورای‌عالی فني

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۶۰۶۸۹/ت ۶۰۵۱۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۹ به پیشنهاد شماره ۳۷۸۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده‌واحده لایحه قانونی راجع‌به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ تصویب کرد:

آقایان اصغر نادری، حمیدرضا عدل و سعید محمدزاده به عنوان اعضای شورای‌عالی فنی تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي عليرضا فخاري به عنوان استاندار تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۶۰۶۸۶/ت ۶۰۶۴۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۹ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای علیرضا فخاری به عنوان استاندار تهران تعیین می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

ضوابط اجرايي سامانه پنجره واحد مديريت زمين

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره60575/149297 -۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت نفت ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

دادستانی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سازمان اوقاف و امور خیریه ـ استانداری‌‌ها

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه ۱۴۰۱/۳/۲۴ به استناد ردیف (۱۲) پیوست شماره (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵ ه‍ـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ در خصوص پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک، ماده (۵) مصوبه جلسه دوازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ابلاغیه شماره1/206318 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ و همچنین مصوبات سی و پنجمین و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ‌های ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ و ۱۳۹۷/۹/۱۲، به ‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین‌‌خواری، تخریب اراضی ملی، منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و در جهت تسهیل تعاملات بین دستگاهی و اجرا و پیاده‌‌سازی نهایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

ماده ۱ ـ سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، به‌عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات حوزه زمین و ساختمان کشور محسوب می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات مذکور پس از راه‌اندازی سامانه در هر استان، موظفند صرفاً از طریق درگاه ارتباطی این سامانه، نسبت به تعامل الکترونیکی با متقاضیان اقدام نموده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل نمایند.

ماده ۲ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه زمین از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران، به استثنای مراجع موضوع ماده (۱۴) این مصوبه، باید ضمن ارائه سرویس‌های خدمات الکترونیکی موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نسبت به برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت تبادل رایگان اطلاعات مورد نیاز نظیر نقشه‌های الکترونیکی، عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای برای پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات دریافتی از سامانه اقدام نمایند. به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلیه استان‌ها در بدو ثبت درخواست متقاضی، امکان‌سنجی اجرای درخواست و تصدیق اصالت مدارک و مستندات متقاضی به روش الکترونیکی فراهم شود.

تبصره ۱ ـ ارائه اطلاعات مذکور باید تا انتهای سال ۱۴۰۱ و بر اساس اولویت‌های اعلام‌شده توسط دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت بهره‌برداری از سامانه مذکور در استان‌ها و مناطق مختلف کشور انجام پذیرد. سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است تمهیدات و اقدامات فنی و مدیریتی لازم را در چهارچوب برنامه عملیاتی مصوب سامانه و منطبق با ضوابط و مقررات توسعه فناوری اطلاعات کشور در خصوص تسهیل و تسریع اجرای موضوع این ماده برای این دستگاه‌ها معمول نماید.

تبصره ۲ ـ کلیه ادارات استانی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند با توجه به برنامه ابلاغی توسط مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ظرف دو هفته پس از ابلاغ برنامه هر استان نسبت به ارائه اطلاعات این ماده اقدام نمایند. پس از پیاده‌سازی سامانه به مرور در استان‌ها، اجرای تکالیف مقرر در این ماده در استان‌ها، الزامی خواهد بود.

ماده ۳ ـ رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با ابلاغ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تعیین می‌گردد. سازمان مذکور موظف است ظرف دو ماه، با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و بدون توسعه تشکیلات سازمانی، با تأمین منابع اعتباری لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به ایجاد سازوکار اجرایی سامانه و برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت و راهبری آن در سطح کشور اقدام نماید.

ماده ۴ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، پس از راه‌اندازی سامانه در هر استان، باید به نحوی برنامه‌ریزی نماید که ظرف (۴۸) ساعت به استعلامات موردی مراجع قضایی و ضابطین موضوع بند (ب) ماده (۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ با ارائه حکم و دستور مرجع قضایی در خصوص خدمات و مجوزهای حوزه زمین در حدود اطلاعات موجود در سامانه پاسخ دهد. این مراجع باید تمهیدات لازم را ظرف شش ماه به نحوی فراهم نمایند که صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات استعلام انجام شود.

تبصره ۱ ـ کلیه اطلاعات این سامانه که به موجب قوانین و ضوابط، مرتبط با حریم خصوصی افراد می‌‌باشد، محرمانه بوده و افشای آن به هر نحوی مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود. در خصوص اطلاعات مرتبط با دستگاه‌‌های اجرایی نظیر نقشه‌‌های الکترونیکی محدوده تولی‌‌گری، استعلامات و مجوزهای حوزه زمین و پرونده‌های تخلفات زمین‌‌خواری، طبقه‌‌بندی اطلاعات توسط سازمان مربوط مطابق با مقررات ماده (۳) آیین‌‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، تعیین می‌‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌تواند با همکاری مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه نسبت به پاسخگویی به استعلامات مبتنی بر محتوای سامانه از طریق شبکه ملی اطلاعات در قالب ضوابط و مقررات مربوط برای بهره‌‌برداری دستگاه‌‌های اجرایی و کسب‌وکارهای بخش غیردولتی اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ نحوه بهره‌برداری و دسترسی به اطلاعات این سامانه از سوی مراجع قضایی، ضابطین قضایی موضوع بند (ب) ماده (۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و نهادهای عضو شورای نظارتی کشور، به موجب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت تبصره (۱) این ماده، امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۵ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران ظرف دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین منشور سامانه مشتمل بر برنامه زمانی استقرار سامانه، ساختار اجرایی طرح، تعیین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پروژه و شرح وظایف هر یک و نحوه گزارش‌دهی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و آن را به تصویب کارگروه فراقوه‌ای مقابله با زمین‌خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برساند.

ماده ۶ ـ پس از راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در هر یک از استان‌های کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولی راهبری و هماهنگی سامانه، مرجع رسمی تأیید اصالت مجوزها و استعلامات حوزه زمین، سامانه مذکور می‌باشد. مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده تسهیلات، یارانه‌های دولتی و انشعابات آب، برق، گاز و تلفن موظفند در مواردی که جهت ارائه خدمات به مردم نیازمند احراز صحت مجوزها و استعلامات حوزه زمین نظیر پروانه ساختمانی، مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی ملی و دولتی می‌باشند، اصالت و اعتبار مجوز و استعلام مذکور را که پس از تاریخ راه‌اندازی سامانه صادر شده‌اند از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استعلام نمایند.

ماده ۷ ـ کلیه شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر مراجع متولی صدور پروانه ساختمانی موظفند جهت ارائه خدمات حوزه زمین در خارج از محدوده شهرها، صرفاً از طریق درگاه پنجره واحد مدیریت زمین با متقاضیان خدمات مذکور ارتباط برقرار نموده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل نمایند.

تبصره ۱ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌های کشور)، نسبت به تدوین شیوه‌نامه نحوه ارائه خدمات حوزه زمین در محدوده شهرها و محدوده مصوب روستاها از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اقدام نموده و آن را به تصویب کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برساند.

تبصره ۲ ـ کلیه مراجع موضوع این ماده موظفند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به خود یا صدور هرگونه مجوز و پروانه عملیات ساخت‌وساز، ضوابط موضوع ماده (۴) آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ و اصلاحات بعدی آن را از طریق پنجره واحد مدیریت زمین از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استعلام نمایند.

ماده ۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان ارتباط وب‌سرویس سامانه سادا با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به نحوی ایجاد نماید که بهره‌برداری و دریافت خدمات لازم برای فروش و مولدسازی اراضی و املاک دولت توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه سادا فراهم گردد.

ماده ۹ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظفند در تعیین شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه زمین، نحوه همکاری آنها با متولی راهبری سامانه (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) و انجام وظایف مرتبط با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را معیار ارزیابی سالیانه قرار دهند.

ماده ۱۰ ـ مسئولیت حسن اجرای این مصوبه در هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با بالاترین مقام آن دستگاه می‌باشد. بازرسان و مسئولین موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظفند با نظارت بر عملکرد دستگاه‌ اجرایی ذی‌ربط در رابطه با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، موارد تعلل یا تخلف را مطابق با قوانین و مقررات مربوط پیگیری نموده و مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

ماده ۱۱ ـ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور باید نسبت به تأمین و تخصیص منابع مالی موردنیاز جهت راهبری سامانه به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولی راهبری سامانه و نیز سایر دستگاه‌های همکار سامانه به‌ویژه توسعه و تکمیل نقشه‌‌های الکترونیکی پایه موردنیاز حسب گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب قوانین بودجه سنواتی مربوط به همان دستگاه‌ها اقدام نماید.

ماده ۱۲ ـ وزارت اطلاعات به عنوان متولی نظارت بر سامانه، موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این مصوبه، گزارش نظارتی عملکرد دستگاه‌ها را به‌صورت دوره‌ای به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و عنداللزوم سایر مراجع ارائه نماید. اجرای این ماده مانع نظارت قانونی سایر دستگاه‌‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.

ماده ۱۳ ـ دادستانی کل کشور موظف است حسب اعلام متولی راهبری پروژه، نسبت به تعقیب قضایی مسئولان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای مفاد این مصوبه خودداری نموده‌اند بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و نحوه پیشگیری از آن موضوع ابلاغیه شماره 100/12317/9000 مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ رییس قوه قضاییه و سایر قوانین و مقررات از جمله ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) اقدام نماید.

ماده ۱۴ ـ دستگاه‌های صاحب حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی‌شده نظیر وزارتخانه‌‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موظفند ظرف سه ماه، ضمن برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت جوانب امنیتی و بدون تبادل نقشه‌های الکترونیکی حریم مذکور، صرفاً نسبت به پاسخگویی به استعلامات حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی‌شده مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایند.

تبصره ـ وزارت اطلاعات موظف است با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ظرف دو ماه، نسبت به تدوین و ابلاغ پیوست امنیتی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شامل فهرست دستگاه‌های متولی پاسخ‌گویی به استعلامات حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی‌شده، استاندارد امنیتی اشتراک‌گذاری نقشه‌های الکترونیکی، سطوح دسترسی در سامانه و مبانی تأمین امنیت فیزیکی و محیطی مراکز داده و امن‌سازی و مقاوم‌سازی سامانه و زیرساخت‌ها با لحاظ ضوابط افتا، اقدام نماید.

ماده ۱۵ ـ دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موظف است گزارش اقدامات موضوع مواد این مصوبه را هر شش ماه یک‌بار تهیه و در جلسات ستاد مذکور ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۵۳۸۴۳/ت ۶۰۰۳۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ کمک‌معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ.

۲ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۳ ـ متقاضی: جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین‌‌نامه شناسایی می‌‌شوند.

۴ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶ ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت.

ماده ۲ ـ متقاضی برخورداری از کمک‌معیشت باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد ثبت و سپس اقرارنامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن را در سامانه یادشده بارگذاری نماید.

ماده ۳ ـ بنیاد مکلف است ظرف (۱۰) روز کاری پس از ثبت‌نام متقاضی به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک‌معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از کلیه صندوق‌‌های بازنشستگی و بیمه‌‌های اجتماعی نظیر صندوق‌‌های بیمه و بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاق‌‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کند و دستگاه‌های یادشده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام به بنیاد ارائه نمایند.

تبصره ۱ ـ وزارت مکلف است بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه، جانبازان و آزادگان متقاضی استفاده از کمک‌معیشت را بر اساس فهرست اعلامی بنیاد، مورد ارزیابی وسع قرار داده و نتایج ناظر بر تعیین دهک‌بندی را ظرف یک ماه کاری به بنیاد اعلام نماید.

تبصره ۲ ـ ساز و کارهای لازم برای پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در خصوص نتایج ارزیابی وسع و دهک‌های درآمدی مطابق آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی توسط بنیاد می‌‌باشد.

ماده ۴ ـ بنیاد موظف است نسبت به برقراری کمک‌معیشت برای مشمولان این آیین‌‌نامه بر اساس درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب‌‌العلاج و افراد مشمول دارای محدودیت‌‌های جسمی حرکتی و ضایعات غیرجانبازی و با اولویت سه دهک اول و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

ماده ۵ ـ بنیاد مکلف است از تاریخ برقراری کمک‌معیشت برای هر متقاضی، حداکثر هر شش ماه یک‌‌بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجادشده در وضعیت آنان از دستگاه‌‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌‌نامه اقدام نماید و دستگاه‌های مذکور مکلفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک‌معیشت، وضعیت را با قید فوریت به بنیاد اعلام نموده تا بنیاد بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۶ ـ بنیاد مکلف است ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاه‌‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌‌نامه، بر اساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، نسبت به برقراری، قطع یا استمرار (حسب مورد) کمک‌معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

تبصره ـ چنانچه مشمولین این ماده در مجموع، دارای درآمدی بوده که از مبلغ کمک‌معیشت کمتر باشد، صرفاً مابه‌‌التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط بنیاد پرداخت می‌‌شود.

ماده ۷ ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت و نیز ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی توسط بنیاد در اجرای این آیین‌‌نامه، مازاد بر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۸ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌‌نامه بر عهده بنیاد است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۵۸۷۰۲/ت ۶۰۰۳۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای‌‌عالی حوزه‌‌های علمیه

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۹۸۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و شورای‌‌عالی حوزه‌‌های علمیه) و به استناد بند (و) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲ ـ خزانه: خزانه‌‌داری کل کشور.

۳ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۴ ـ صندوق: صندوق شورای‌‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

۵ ـ شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها: شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون که هزینه پژوهشی برای آنها منظور شده است.

۶ ـ منابع: حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها.

۷ ـ مراکز: دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی

و جهاد دانشگاهی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارک‌های علم و فناوری و سایر مراجع قانونی ذی‌‌ربط و حوزه‌‌های علمیه دارای مجوز تأسیس و فعالیت.

۸ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

۹ ـ سامانه: سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری (ساتع) که یکی از زیرسامانه‌‌های پنجره واحد نظام فکر (ایده‌‌)ها و نیازها (نان) است.

۱۰ ـ حساب صندوق: حساب خاصی که برای واریز منابع موضوع این آیین‌‌نامه توسط خزانه ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه برای صندوق تعیین و اعلام می‌‌شود.

ماده ۲ ـ شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها موظفند در مقاطع سه‌ماهه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع را به حساب صندوق واریز و پس از اخذ تأییدیه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاری نمایند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها، به خزانه اجازه داده می‌‌شود در پایان هر سه ماه رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق واریز کند.

ماده ۳ ـ منابع برای هر یک از مراکز، مازاد بر درآمدهای اختصاصی مندرج در قانون می‌‌باشد. این منابع به استناد موافقت‌نامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (صندوق) با سازمان در مقاطع سه‌ماهه، مبادله و اصلاح می‌‌شود به عنوان ابلاغ مازاد درآمد اختصاصی محسوب می‌‌شود.

ماده ۴ ـ خزانه مکلف است در پایان هر سه ماه، واریزی هر یک از شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها به تفکیک میزان مبالغ اختصاص‌‌یافته به مراکز و نیز پرداختی به مراکز را به سازمان و دبیرخانه گزارش کند.

ماده ۵ ـ منابع در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌‌های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز، هزینه می‌‌شود:

۱ ـ طرح (پروژه)‌‌های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و فناوران.

۲ ـ اجرای پایان‌‌نامه‌‌های تحصیلات تکمیلی طرح (پروژه‌‌)های پسادکتری.

۳ ـ طرح (پروژه)‌‌های تحقیقاتی دانش‌‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشامل تحت نظارت یکی از مراکز.

تبصره ۱ ـ تعهدات پرداخت‌نشده توافقنامه‌‌های سال قبل (ثبت‌شده در سامانه) در اولویت پرداخت قرار دارد.

تبصره ۲ ـ طرح (پروژه‌‌)های پیشنهادی شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها از طریق ثبت برگه (فرم) درخواست پیشنهاده در سامانه اعلام عمومی می‌‌شود. واگذاری طرح (پروژه‌‌)ها به مراکز توسط شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها در شرایط رقابتی انجام می‌‌شود. شیوه‌‌نامه‌‌ این تبصره توسط دبیرخانه تهیه و ابلاغ می‌‌شود.

ماده ۶ ـ منابع، در قالب قراردادهای مشخص ثبت‌شده در سامانه هزینه می‌‌شود.

ماده ۷ ـ حداقل شصت درصد (۶۰%) مبلغ هر طرح (پروژه) باید به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌‌آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در طرح (پروژه) پرداخت شود.

ماده ۸ ـ شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها می‌‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از منابع را از طریق دانشگاه‌‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌‌های علمیه در چهارچوب این آیین‌‌نامه هزینه کنند.

ماده ۹ ـ توافقنامه‌‌های منعقدشده بین شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها با مراکز جهت انجام طرح (پروژه)‌‌های تحقیقاتی باید در سامانه ثبت شده و مطابقت مفاد آنها با ضوابط این آیین‌‌نامه به تأیید دبیرخانه برسد. صندوق موظف است پس از تأیید صورت‌وضعیت هر طرح (پروژه) توسط شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌های ذی‌‌ربط، نسبت به پرداخت مبالغ توافقنامه‌‌های منعقدشده به مراکز اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ بالاترین مقام مراکز، مسئولیت اجرای قراردادها و نظارت بر هزینه‌‌کرد کل منابع اختصاص‌‌یافته را بر عهده دارد و باید گزارش اقدامات انجام‌‌شده را در سامانه ثبت کند.

ماده ۱۱ ـ دبیرخانه موظف است امکان دسترسی آسان به سامانه را برای سازمان فراهم نماید و در راستای به‌‌روزرسانی سامانه مواردی از قبیل گزارش‌‌گیری از طرح‌‌ها، شناسه (کد)گذاری مربوط به طرح‌‌ها و مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگی سازمان ایجاد کند.

ماده ۱۲ ـ دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد این آیین‌‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه و در چهارچوبی که سازمان تعیین می‌‌کند به سازمان و خزانه اعلام و در سامانه بارگذاری کند.

ماده ۱۳ ـ دبیرخانه موظف است بعد از اتمام قرارداد، صحت اجرای طرح (پروژه) و دستاوردهای آن را از طریق کارگزاران مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ارزیابی و به سازمان و شورای‌‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری گزارش کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱) قانون جهش توليد دانش‌بنیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۶۰۷۱۶/ت ۶۰۰۲۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

 معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌بنیان رییس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور) به استناد بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ، آیین‌نامه بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌‌بنیان

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ قانون: قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ.

۲ ـ شورا: شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان.

۳ ـ معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌بنیان رییس‌جمهور.

۴ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.

۵ ـ اقلام راهبردی: کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی که از شرایط مندرج در بند (الف) ماده (۱) قانون برخوردار هستند.

۶ ـ محصولات دانش‌‌بنیان: کالاها و خدمات موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان و تجاری‌‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی آن.

تبصره ـ طرح‌‌های عمرانی از شمول تعاریف موضوع بندهای (۵) و (۶) این ماده مستثنی می‌‌باشند.

ماده ۲ ـ با هدف توسعه اقتصاد دانش‌‌بنیان و پیاده‌‌سازی الزامات آن در بخش‌های تخصصی:

۱ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه‌ اجرایی حمایت از تولید دانش‌بنیان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقای بهره‌وری، مدیریت سبز، کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در قالب محورهای زیر تدوین و برای تصویب به شورا ارائه دهند:

الف ـ فهرست اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز بخش مربوط.

ب ـ ارزیابی توانمندی فنی و تولیدی کشور در زمینه اقلام راهبردی.

پ ـ چگونگی به کارگیری منابع و اختیارات دستگاه اجرایی در بومی‌‌سازی، توسعه تولید و افزایش صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان.

ت ـ محورهای استفاده از ظرفیت شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و فناور و شرکت‌‌های دارای توانمندی تحقیق و توسعه در اجرای وظایف قانونی و بهسازی فرایندهای دستگاه اجرایی.

ث ـ توسعه زیست‌بوم نوآوری بخشی اعم از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، پارک‌‌های فناوری، مراکز نوآوری، شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و فناور و بهره‌‌برداران و ارایه‌کنندگان خدمات تخصصی و صندوق‌‌ها و نهادهای مالی.

۲ ـ چهارچوب تفصیلی برنامه‌‌‌های اجرایی حمایت از تولید دانش‌بنیان در قالب سرفصل‌‌های فوق توسط شورا تصویب و به دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ می‌‌شود. در چهارچوب تفصیلی لازم است محورهای زیر مورد تأکید قرار گیرد:

الف ـ روش‌‌های به کارگیری ابزارهای تنظیم‌‌گری و تسهیل‌‌گری در فعالیت کسب‌وکارهای جدید به طور مستمر.

ب ـ روش‌‌های اعلام نیازمندی‌‌های فناورانه و نحوه تجمیع تقاضا به ویژه در سازمان‌ها و شرکت‌های تابع و وابسته و پایش مستمر آن.

پ ـ پیش‌خرید و خرید تضمینی اقلام راهبردی و محصولات دانش‌‌بنیان موردنیاز با استفاده از ظرفیت توسعه‌‌ای بخش.

ت ـ چگونگی توسعه دفاتر طراحی صنعتی و صنایع ماشین‌‌سازی و ساخت تجهیزات در بخش مربوط.

ث ـ تولید بار اول محصولات دانش‌‌بنیان و اقلام راهبردی و پایش مستمر آن.

ج ـ توسعه اقتصاد چرخشی و راهبردهای زیست‌محیطی در بخش مربوط.

چ ـ هوشمندسازی فرایندهای داخلی و نحوه تعاملات با کسب‌وکارها با استفاده از توان شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و فناور.

تبصره ۱ ـ مصوبات هیأت‌وزیران با موضوع آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در خصوص وزارتخانه‌‌های مرتبط، به عنوان برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش‌بنیان بخش مربوط تلقی می‌‌شود.

تبصره ۲ ـ کلیه دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند هرساله نسبت به به‌روزرسانی برنامه اجرایی مربوط و تصویب آن در شورا اقدام نمایند و در خصوص مصوبات هیأت‌وزیران، پیشنهاد آن را جهت تصویب‌‌ به دولت ارائه نمایند.

تبصره ۳ ـ کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موظفند در تدوین برنامه حمایت از تولید دانش‌بنیان بخش مرتبط، برنامه‌‌های مرتبط با دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع و وابسته به خود را نیز لحاظ نمایند.

تبصره ۴ ـ دستگاه‌‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد برنامه حمایت از تولید دانش‌بنیان بخش مربوط شامل اقدامات انجام‌شده و شاخص‌های عملکرد بخش مرتبط را به صورت سالانه به شورا ارائه دهند.

تبصره ۵ ـ وظیفه تدوین شاخص‌‌های عملکردی مربوط به دستگاه‌‌های اجرایی و نظارت و پیگیری اجرای آیین‌‌نامه‌‌های مذکور بر عهده دبیرخانه شورا است.

ماده ۳ ـ با هدف تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقای کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان:

۱ ـ در اجرای جزء (۴) بند (ب) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ، ارائه‌‌کنندگان محصولات داخلی مجازند گواهی انطباق محصول را از مراکز تأیید صلاحیت داخلی ارائه کنند و الزام آنها به دریافت تأییدیه از مراکز بین‌‌المللی ممنوع است.

۲ ـ دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به فراهم شدن امکان ارائه گواهی انطباق محصول توسط مراکز تأیید صلاحیت داخلی از طریق توسعه آزمایشگاه‌‌های داخلی و یا همکاری‌‌های بین‌المللی اقدام نمایند.

۳ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با عضویت کلیه زیرساخت‌‌های آزمایشگاهی مراکز تابع و وابسته خود در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت در چهارچوب مصوبات شورای‌‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد دسترسی مناسب به خدمات آزمون به متقاضیان اقدام کنند.

۴ ـ دستگاه‌‌های اجرایی موظفند با هدف ارتقای فناوری و سطح کیفیت محصولات داخلی، در مواردی که از سوی دبیرخانه شورا مشخص می‌شود، نسبت به روزآمدسازی و تدوین استانداردهای اجباری با اولویت اقلام راهبردی و پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌صلاح اقدام نمایند.

تبصره ـ سایر سازمان‌های تدوین‌کننده مقررات و ضوابط فنی اجباری اعم از سازمان غذا و دارو، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مشمول این بند می‌باشند.

۵ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی زیرساخت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی خود را بر اساس مصوبات شورای‌‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه نظام فکر نو (ایده‌‌)ها و نیازها (نان) و بخش جستجوی آزمایشگاه‌‌های مرجع (جام) برای خدمات‌‌دهی ثبت نمایند.

۶ ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به کسب اعتبار بین‌المللی گواهینامه‌های نهادهای ارزیابی انطباق داخلی از طریق بازنگری و اصلاح ساختار مرکز تأیید صلاحیت ایران بر اساس ضوابط و استانداردهای بین‌المللی و نیز عضویت کامل ایران در اتحادیه بین‌‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی (آی‌‌ال‌‌ای‌‌سی) اقدام نماید.

ماده ۴ ـ با هدف تسهیل تشریفات بازرگانی و کاهش هزینه‌‌های تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش‌‌بنیان، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است:

۱ ـ نسبت به تعیین و راه‌‌اندازی گمرکات اجرایی تخصصی دانش‌بنیان و یا ایجاد مسیر سبز برای شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.

۲ ـ نمونه‌‌های تجاری و نمونه‌‌های کالا برای هر محصول/ شرکت یک‌‌بار در سال به منظور انجام تحقیقات واردشده توسط شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان در راستای فعالیت‌‌های دانش‌‌بنیان، مشمول مقررات بند (ب) ماده (۴۰) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و بند (۱) ماده (۳۸) آیین‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بوده و بدون اخذ ثبت سفارش، تنظیم اظهارنامه گمرکی، ارائه گواهی انطباق با ‌استاندارد و نظایر آن ترخیص نماید. استفاده از تسهیلات فوق با تشخیص معاونت است که در هر مورد از طریق سامانه جامع گمرکی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد. دستورالعمل این بند توسط معاونت و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ می‌‌شود.

ماده ۵ ـ به منظور تسهیل فرآیندهای فروش اقلام راهبردی و محصولات دانش‌‌بنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابع و وابسته آنها مجازند با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای خود با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را از طریق سازوکار اعتبار اسنادی داخلی (ال‌‌سی) توسط بانک‌‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی یا صندوق‌‌های پژوهش و فناوری غیردولتی منعقد نمایند، به طوری که حداکثر سه ماه پس از ارائه صورت‌وضعیت و تأیید انجام تعهدات توسط کارفرما، شرکت مجری توسط بانک‌ها یا صندوق‌‌های طرف قرارداد، مطالبات قراردادی خود را دریافت نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه توسط معاونت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۶ ـ به منظور به کارگیری ظرفیت‌‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان و در اجرای ماده (۲۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ:

۱ ـ انعقاد قرارداد میان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیانی که اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت‌‌های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه، سهامدار، دارای سهم‌‌الشرکه یا عضو هیئت‌مدیره آنها هستند با دستگاه‌های اجرایی در راستای فعالیت دانش‌‌بنیان آنها مجاز است.

۲ ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۹) آیین‌‌نامه طبقه‌‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ الحاق می‌شود:

تبصره ـ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در صورت داشتن سهام یا سهم‌‌الشرکه و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان، از شمول ممنوعیت بند (ب) این ماده مستثنی می‌‌باشند.

۳ ـ در انتهای تبصره (۲) بند (ب) ماده (۹) آیین‌‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع تصویب‌‌‌‌نامه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳، عبارت “اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در صورت داشتن سهام یا سهم‌‌الشرکه و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان، مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت نمی‌‌باشند.” الحاق می‌‌شود.

ماده ۷ ـ در راستای ترغیب و تشویق اعضای هیئت‌علمی به فعالیت‌‌های شاخص فناورانه، دستورالعمل پایه‌‌های تشویقی (شصت پایه) ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمامی اعضای هیئت‌علمی اعم از شاغلین مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی که از طریق مراکز جذب وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار گرفته شده یا می‌‌شوند، در سقف اعتبارات دانشگاه و از سال ۱۴۰۲ اجرا می‌‌شود.

ماده ۸ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تدوین سازوکار ارایه بیمه فعالیت‌‌های مرتبط با پژوهش، فناوری و نوآوری اقدام نماید و دستورالعمل اجرایی مربوط را با همکاری معاونت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و برای تصویب به مراجع ذی‌‌صلاح پیشنهاد نماید.

ماده ۹ ـ دبیرخانه شورا موظف است گزارش اجرای این آیین‌نامه را سالانه به شورا ارائه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه حمايت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۶۰۶۳۲/ت ۶۰۵۸۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌بنیان رییس‌‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و اصلاح بعدی آن، آیین‌‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور را به شرح زیر تصویب کردند:

 

آیین‌‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ کارگروه ویژه: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و اصلاح بعدی آن.

۲ ـ دستگاه‌‌های اجرایی: دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۳ ـ آزادکار (فری‌‌لنسر): شخصیت حقیقی که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه‌‌ای و پاره‌‌وقت و به صورت حق‌‌الزحمه‌‌ای در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در داخل و خارج از کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه فنی و راهبری کسب‌وکارهای دیجیتال کار می‌‌کند.

۴ ـ پایگاه: پایگاه اطلاعاتی که به منظور ثبت، عضویت و اعتبارسنجی آزادکاران و بهره‌‌مندی از خدمات حمایتی این آیین‌‌نامه ایجاد می‌شود.

ماده ۲ ـ سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای کشور موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌بنیان رییس‌جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌‌های فعالان حوزه آزادکاری طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام نموده و مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۱ ـ به منظور رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین، دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرم‌افزاری و اعتبارسنجی افراد عضو پایگاه با رعایت قوانین توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای کشور، وزارتخانه‌‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور تدوین و توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌‌شود.

تبصره ۲ ـ کلیه سکوهای نرم‌‌افزاری ارائه خدمات آزادکاری می‌‌توانند از خدمات اعتبارسنجی و حمایتی پایگاه برخوردار شده و در چهارچوب دستورالعمل فوق تبادل داده و اطلاعات نمایند.

ماده ۳ ـ دستگاه‌‌های اجرایی برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه‌‌ای در سطح معاملات کوچک و متوسط می‌‌توانند با رعایت ماده (۲۴) آیین‌‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت ۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ و اصلاحات بعدی آن از توانمندی افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه استفاده کرده و نسبت به عقد قرارداد و برون‌‌سپاری فعالیت‌‌های تخصصی اقدام نمایند.

تبصره ـ انعقاد قرارداد دستگاه‌‌های اجرایی با افراد حقیقی اعتبارسنجی شده در پایگاه بلامانع بوده و به عنوان تأمین‌‌کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می‌‌شوند.

ماده ۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه با رعایت قوانین تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۵ ـ آزادکاران عضو پایگاه می‌‌توانند علاوه‌بر ضمانت‌‌های موضوع ماده (۴) آیین‌‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، سفته (ترجیحاً الکترونیکی) را نیز ارائه نمایند.

ماده ۶ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانک‌‌های عامل مجاز است سازوکاری برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق مزبور می‌‌باشند جهت حمایت از اشخاص اعتبارسنجی‌‌شده در پایگاه‌‌، طراحی و اجرا نماید.

ماده ۷ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تأمین اجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

ماده ۸ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم نماید.

ماده ۹ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و با استفاده از ظرفیت‌‌ سکو (پلتفرم‌‌)های آزادکاری و به منظور ارائه خدمات مشاوره امور قراردادی، بازاریابی، حقوقی و بیمه‌‌ای، با رعایت قوانین نسبت به ایجاد میز خدمت آزادکاری (فری‌‌لنسر) در پارک‌‌های علم و فناری کشور، مراکز نوآوری و یا سایر مکان‌‌های مرتبط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌بنیان رییس‌جمهور نسبت به طراحی دوره‌‌های مهارتی کوتاه‌‌مدت تخصصی مورد نیاز فارغ‌‌التحصیلان رشته‌‌های مرتبط با اقتصاد رقومی (دیجیتال) و فعالان این حوزه اقدام کند. دوره‌‌های طراحی‌‌شده با استفاده از ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای کشور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مراکز آموزش تخصصی بخش غیردولتی اجرایی خواهد شد.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌بنیان رییس‌جمهور موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه برنامه‌‌ای برای تربیت مربی دوره‌‌های مهارتی مذکور و مشاور کسب و کار در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) تدوین و آن را از طریق مراجع ذی‌‌صلاح و واجد شرایط از جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

الحاق به تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۳/ت ۶۰۳۸۳ هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۵۵۳۸۵/ت ۶۰۵۹۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره 49414/144189 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۳/ت ۶۰۳۸۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ بعد از عبارت “قابل افزایش است.” عبارت “مصوبات کارگروه یادشده با رعایت ساز و کار ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

الحاق به تصویب‌نامه شماره ۱۲۸۵۲۰/ت ۵۹۷۸۷ هـ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۵۵۳۸۴/ت ۶۰۵۹۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره 49482/144192 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ معاونت حقوقی رییس‌‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد:

در انتهای تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۸۵۲۰/ت ۵۹۷۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ عبارت “نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌‌های مردمی تأمین می‌‌شود، مشمول حکم جزء (۲) بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌‌شوند.” الحاق می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

الحاق بند ۴ به ماده (۹) آیین‌نامه اجرايي قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۵۲۷۹۰/ت ۶۰۴۹۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳

وزارت آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۸۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۹) آیین‌‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌‌بندی معلمان، موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر الحاق می‌‌شود:

۴ ـ معلمان شهید مشمول مزایای رتبه استاد معلم خواهند بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۲) ماده (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت ۵۹۸۱۵ هـ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۵۵۳۷۹/ت ۶۰۵۹۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۶

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان تأمین اجتماعی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره 49484/144194 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت ۵۹۸۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ موضوع مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال، عبارت “با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار ” به عبارت “می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) اصلاحي تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۶۴۱۸۸/ت ۶۰۶۵۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۷

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۲ به پیشنهاد شماره49818/157920 مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) اصلاحی تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۷۵/ت ۶۰۴۶۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ پس از واژه “مصوب” واژه “مربوط” الحاق و عبارت “در خصوص راه‌های روستایی و نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان سقف مزبور تا سی درصد (۳۰%) بلامانع است.” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۵۲۷۲۱/ت ۶۰۴۱۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو

وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۳۵۲۶۲/ت ۵۶۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ و اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ بندهای (۲) و (۳) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۲ ـ کتاب‌‌فروش: شخص حقیقی یا حقوقی فعال که دارای پروانه فعالیت کتاب‌فروشی از وزارت و پروانه کسب از اتحادیه مربوط می‌‌باشد.

۳ ـ ناشر: شخص حقیقی یا حقوقی فعال که دارای پروانه فعالیت نشر از وزارت و جواز کسب از اتحادیه مربوط می‌‌باشد.

۲ ـ متن زیر به عنوان ماده (۴) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌‌شود:

ماده ۴ ـ فعالیت شغلی ناشران، کتاب‌‌فروشان و مراکز پخش کتاب در مجتمعی که به طور کامل در اختیار مشاغل مذکور بوده و یا واحد آپارتمان مسکونی یا اداری که بدون مزاحمت می‌باشد، پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم توسط مالک یا مستأجر بلامانع است.

۳ ـ با لحاظ اصلاح موضوع بند (۲) این تصویب‌‌نامه، بند (۳) ماده (۹) حذف و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آیین‌نامه اجرايي ماده (۶۵) قانون جامع خدمت‌رسانی به ايثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22635-1209/1401

شماره ۱۵۵۳۸۰/ت ۶۰۵۹۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۶

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

معاونت حقوقی رییس‌جمهور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره49483/144197 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۶۵) قانون جامع خدمت‌‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۳۲/ت ۵۰۵۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به شرح اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ متن زیر به عنوان بند (۸) به ماده (۳) الحاق و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود:

۸ ـ نشان ویژه بردباری (همسران جانبازان).

۲ ـ در ماده (۴) عبارت “جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)” به عبارت “جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر” اصلاح می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

الحاق به تصويب‌نامه شماره ۱۰۷۴۵۰/ت ۵۹۲۶۷ هـ مورخ ۱۹/۶/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22639 – 16/09/1401

شماره ۱۴۵۸۵۳/ت ۶۰۵۳۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۸ به پیشنهاد شماره 49299/134481 مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۴۵۰/ت ۵۹۲۶۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹، پس از عبارت “وزارت کشور” عبارت “(فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران)” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۸۶۸/ت ۵۸۴۶۰ هـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22639 – 16/09/1401

شماره ۱۶۰۶۱۷/ت ۵۸۴۶۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۸ به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و

اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ ـ تصویب کرد:

محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت‌های پارس (۱) و (۲) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۸۶۸/ت ۵۸۴۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ به مساحت (۳۸۷۸۲) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۲۰۰/ت ۶۰۳۹۷ هـ مورخ ۷/۸/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22639 – 16/09/1401

شماره ۱۶۰۶۶۳/ت ۶۰۶۴۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲

وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۹ به پیشنهاد شماره 1401/1/45234 مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ استانداری تهران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۲۰۰/ت ۶۰۳۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ در مورد شناورسازی ساعات کار دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران، عبارت “در آبان‌ماه سال جاری نیز” به عبارت “تا پایان سال جاری” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري مستقيم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کل کشور و سه دهک اول ايثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22641 – 19/09/1401

شماره ۱۶۷۰۰۰/ت ۵۹۹۹۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بخش پایانی بند (الف) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است در مرحله اول از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در بنگاه‌های قابل ‌واگذاری به شرح جدول زیر نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران اقدام نماید:

 

ردیف نام شرکت سهام قابل واگذاری (درصد)
1 بانک صادرات 1/7
۲ بانک ملت 4/1
3 بانک تجارت 1/3
۴ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۳
۵ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس 6/7

 

۲ ـ افراد مشمول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه توسط نهادهای ذی‌ربط شناسایی و معرفی خواهند شد. احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) بر عهده سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.

۳ ـ مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از مشمولین معادل حداکثر یکصد میلیون (100000000) ریال با اعمال پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت (۱۰) سال می‌باشد.

۴ ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هر یک از مشمولین موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه اقدام نماید.

۵ ـ شرکت‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه موظفند در طول مدت قرارداد و به‌منظور تأدیه اقساط، سود سهام واگذارشده را به حساب سازمان خصوصی‌سازی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. همچنین اعمال سایر حقوق مالکانه توسط سهامداران بر اساس اطلاعات ارسالی آنان از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت‌های سرمایه‌پذیر صورت خواهد گرفت.

۶ ـ سهام واگذارشده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحله‌ای (طی سه سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می‌توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام نمایند.

۷ ـ در صورت عدم تسویه بهای سهام واگذارشده در پایان مدت اقساط، هر یک از سهامداران موظفند باقیمانده بهای سهام را ظرف شش ماه پس از پایان مهلت مقرر، نقداً به حساب دولت واریز نمایند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی مجاز است پس از پایان مهلت فوق به میزان سهام تسویه شده، سهام در وثیقه را به ترتیب مقرر در بند (۶) این تصویب‌نامه آزاد و مابقی را به مالکیت دولت برگرداند.

۸ ـ شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای این تصویب‌نامه نسبت به تدوین و اصلاح مقررات مورد نیاز در ارکان بازار سرمایه از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

۹ ـ قیمت سهام موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه توسط هیئت واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه/ منتهی به تاریخ جلسه هیئت واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین‌شده برای هر فرد، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه اقدام نماید.

تبصره ـ در صورت تصویب افزایش سرمایه، در فاصله زمانی تاریخ این جلسه تا زمان انتقال سهام، متناسب با آن قیمت و تعداد سهام مبنای تخصیص به مشمولین، تعدیل خواهد شد.

۱۰ ـ واگذاری سهام موضوع این تصویب‌نامه به موجب قرارداد الکترونیکی منعقده فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی و فرد مشمول خواهد بود.

۱۱ ـ نقل‌وانتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت. کلیه کارمزد، هزینه‌های نقل‌وانتقال و توثیق سهام موضوع این تصویب‌نامه بر عهده انتقال‌دهنده بوده و نقل‌وانتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

۱۲ ـ سایر ضوابط اجرایی این واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص ورود فلزات گران‌بها (طلا، نقره و پلاتين) توسط سرمايه‌گذاران خارجي و مسافر به کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22641 – 19/09/1401

شماره ۱۶۷۰۱۰/ت ۶۰۲۴۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۶ به پیشنهاد شماره 2/106455 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مطابق بند (و) ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ، ورود فلزات گران-بها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به صورت شمش استاندارد به عنوان یکی از انواع سرمایه‌های خارجی قابل ورود به کشور، توسط سرمایه‌گذاران خارجی در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش، بلامانع است.

۲ ـ مطابق تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ، ورود فلزات گران‌بها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به صورت شمش استاندارد توسط مسافر در چهارچوب قانون امور گمرکی پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش، بلامانع است.

۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند ظرف یک ماه شرایط مربوط به نحوه ارزشیابی، به‌کارگیری، ورود و خروج اصل و عواید سرمایه‌گذاری فلزات گران‌بها به صورت شمش استاندارد را در چهارچوب قوانین مربوط تهیه و حسب مورد برای تصویب هیأت‌وزیران و شورای پول و اعتبار ارائه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبلغ سيصد ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال به عنوان حداکثر تعهد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22641 – 19/09/1401

شماره ۱۶۷۰۱۱/ت ۶۰۴۵۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۶ به پیشنهاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان و به استـناد ماده (۲) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ تصویب کرد:

مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال به عنوان حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به ازای هر واحد مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۱ متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن مطابق جدول ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۸۲۲/ت ۵۹۷۲۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰، تعیین می‌شود، به نحوی که در صورت وقوع هر یک از حوادث طبیعی موضوع قانون یادشده، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان مکلف به جبران خسارت تا سقف مذکور است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان کمک‌هزینه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي (روزانه و شبانه‌روزی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22641 – 19/09/1401

شماره ۱۶۸۲۵۸/ت ۶۰۴۵۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۶ به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان‌بخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ تصویب کرد:

۱ ـ میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توان‌بخشی، آموزشی، حرفه‌آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یادشده موضوع ردیف‌های (۱۳۱۵۰۰) و بند (۱۲) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اعتبارات مصوب مربوط قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر منابع مصوب مربوط با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات تخصیصی، نسبت به پرداخت کمک‌هزینه از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس درجه‌بندی مراکز به شرح جدول پیوست این تصویب‌نامه منطبق با ضوابط مربوط و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولیت، سالمندان معلول و بیماران روانی مزمن شدید و خیلی شدید اقدام کند.

۳ ـ یارانه نقدی افرادی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند (بیماران روانی مزمن، معلولان، سالمندان و افراد مجهول‌الهویه) بر اساس لیست اعلامی ماهانه سازمان بهزیستی کشور توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته تا به مراکز غیردولتی توان‌بخشی پرداخت شود.

۴ ـ این تصویب‌نامه از ۱۴۰۱/۱/۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قابل اجرا می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

 

آيين‌نامه اجرايي ماده (۵) قانون جهش توليد دانش‌بنيان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22641 – 19/09/1401

شماره ۱۶۶۹۸۶/ت ۶۰۰۲۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ دستگاه: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و واحدهای وابسته و تابع آنها، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی.

۲ ـ طرح (پروژه): پژوهش‌های دانشگاهی، پایان‌نامه و رساله تحصیلات تکمیلی و کلیه طرح‌های مرتبط با دستگاه که تمام یا بخشی از منابع آن توسط دستگاه تأمین شده است.

۳ ـ شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

۴ ـ شرکت‌های فناور: واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح.

۵ ـ اشخاص فعال در طرح (پروژه): اشخاص حقیقی و حقوقی مجری و یا همکار در اجرای طرح (پروژه) که فعالیت آنها در طرح به تأیید مراجع ذی‌صلاح در دستگاه رسیده است.

۶ ـ دستاورد پژوهشی: یافته‌های علمی و پژوهشی حاصل از اجرای طرح (پروژه) شامل تولیدات علمی، دانش فنی، دستور یا ترکیب ساخت (فرمولاسیون)، مستندات و نقشه‌های فنی.

۷ ـ دارایی فکری: شامل مالکیت صنعتی (اختراع، طرح صنعتی) و مالکیت ادبی و هنری حاصل از اجرای طرح (پروژه) که بر اساس مقررات به ثبت رسیده است.

۸ ـ برنامه تجاری‌سازی: برنامه توسعه کسب و کار مشتمل بر تحلیل و بررسی صنعت و بازار، تبیین نیازها و انتظارات مشتریان، رویه‌های اجرایی و عملیاتی تجاری‌سازی، برنامه‌های بازاریابی و توسعه بازار، تیم‌سازی، تأمین سرمایه و توسعه محصول که حسب مورد به تأیید مراجع ذی‌صلاح موضوع این آیین‌نامه می‌رسد.

۹ ـ در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق

بهره‌برداری از آنها: اعطای اجازه بهره‌برداری (لایسنس) از تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و دستاوردهای پژوهشی و اجازه استفاده از تمام یا بخشی از حق بهره‌برداری.

ماده ۲ ـ دستگاه موظف است سهم مؤلفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق از دستاوردهای پژوهشی، دارایی‌های فکری یا حق بهره‌برداری را قبل از اتمام طرح (پروژه) با رعایت مـاده (۵) قانون ثبـت اختراعات، طرح‌های صنعـتی و علایم تجاری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ معین نماید. برای طرح (پروژه)های انجام‌شده، حسب تقاضای اشخاص فعال در طرح (پروژه) یا شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور سهم مؤلفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق معین می‌شود.

تبصره ۱ ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند دستورالعمل موضوع این ماده در خصوص پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و قراردادهای پژوهشی انجام شده و جاری دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مرتبط با خود را با رعایت حقوق عضو هیئت‌علمی و دانشجو ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نمایند.

تبصره ۲ ـ انعقاد قرارداد مشارکت و یا در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها به صورت بلاعوض موضوع این آیین‌نامه، فقط پس از اخذ رضایت کتبی از مؤلفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق موضوع این ماده مجاز است.

ماده ۳ ـ در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها که متعلق به دستگاه است، به صورت بلاعوض با تأیید بالاترین مقام دستگاه به اشخاص فعال در طرح (پروژه) که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند، با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه و در جهت تجاری‌سازی آنها مجاز است:

۱ ـ سهام‌دار با حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سهم یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان و فناور با موضوع فعالیت مرتبط با آن دستاورد پژوهشی یا مالکیت فکری موردنظر باشد.

۲ ـ برنامه تجاری‌سازی معینی برای دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها تهیه و به دستگاه ارایه نمایند و به تأیید دستگاه برسد.

ماده ۴ ـ در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها که متعلق به دستگاه است، به صورت بلاعوض با تأیید بالاترین مقام دستگاه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند، با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه و در جهت تجاری-سازی آنها مجاز است:

۱ ـ سابقه فعالیت مرتبط با آن دارایی فکری و دستاوردهای پژوهشی موردنظر با تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور برای شرکت‌های دانش‌بنیان یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای شرکت‌های فناور را حسب مورد داشته باشد.

۲ ـ برنامه تجاری‌سازی معینی برای دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها تهیه و به دستگاه ارایه نمایند و به تأیید دستگاه برسد.

ماده ۵ ـ در صورت تقاضای واحدهای صنعتی یا سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی برای تجاری‌سازی دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها، دستگاه می‌تواند به میزان مالکیت یا حق بهره-برداری خود با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه با آنها مشارکت نماید.

ماده ۶ ـ تشخیص اولویت در اختیار گذاشتن تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها با رعایت مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.

ماده ۷ ـ دستگاه موظف است نسبت به ثبت اطلاعات دستاورهای پژوهشی موضوع این آیین‌نامه در سامانه نظام فکر نو (ایده‌)ها و نیازها (نان) اقدام نماید.

ماده ۸ ـ دستگاه‌ها موظفند به صورت سالانه، گزارش اجرای این آیین‌نامه را به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی آن ارائه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۷۷۵۹/ت ۶۰۲۵۸ هـ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22641 – 19/09/1401

شماره ۱۶۵۵۰۷/ت ۶۰۴۵۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۸

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد شماره 107938/100/02 مورخ ۱۴۰۱/۷/۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصطلاحات زیر در تصویب‌نامه شماره ۹۷۷۵۹/ت ۶۰۲۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ به شرح زیر اعمال می‌شود:

۱ ـ بند (۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در روستاها و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت با ضمانت سفته زنجیره‌ای اقدام نماید. بانک‌های عامل مکلف هستند به منظور کنترل عدم معوق شدن تسهیلات مذکور به هنگام عقد قرارداد، تضامین لازم در دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد ابلاغیه اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نمایند.

تبصره ۱ ـ اقدام به ضمانت‌های این ماده پس از گذشت چهار قسط معوق از سوی بانک‌ عامل قابل اجرا است.

تبصره ۲ ـ متقاضیانی که از تاریخ تصویب تسهیلات مذکور در شورای‌عالی مسکن (۱۴۰۰/۸/۲۵) نسبت به انعقاد قراداد با بانک عامل اقدام نموده‌اند می‌توانند از تسهیلات متمم تا سقف فردی تسهیلات دو میلیارد (2000000000) ریال از محل سهمیه سال ۱۴۰۱ و در چهارچوب تضمین‌نامه صادره سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده نمایند.

۲ ـ در بند (۲)، عبارت “در سال ۱۴۰۱” به عبارت “از ابتدای سال ۱۴۰۱ سالانه” و عبارت “برای دویست هزار (200000) واحد مسکن روستایی” به عبارت “برای حداقل دویست هزار (200000) واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت” اصلاح و عبارت “این ارقام در سال‌های بعد به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت‌وزیران قابل افزایش است.” به انتهای بند یادشده الحاق می‌شود.

۳ ـ بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳ ـ شرایط استفاده از تسهیلات موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه به شرح زیر است:

الف ـ عدم استفاده متقاضی از تسهیلات بانکی طرح ویژه نوسازی و بهسازی در روستاها و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت در سنوات گذشته.

ب ـ عدم استفاده متقاضی از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی در مناطق شهری (استعلام سبز بودن برگه (فرم) (ج) از سامانه وزارت راه و شهرسازی).

پ ـ متقاضیان شهری در طرح‌های حمایتی مسکن، در صورت استفاده از تسهیلات مسکن در روستاها و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت از سال ۱۳۸۴، امکان بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی مسکن در شهرها را ندارند.

ت ـ استفاده از ظرفیت این تصویب‌نامه برای مردان مجرد (با اولویت متأهلین) بلااشکال است و در میان مردان مجرد، اولویت با متولدین دهه شصت است.

تبصره ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است نسبت به ارسال برخط تمامی اطلاعات طرح (پروژه)ها و متقاضیان مسکن روستایی و شهرهای زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت از سال ۱۳۸۴، به سامانه طرح‌ (پروژه)های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

۴ ـ بند (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۴ ـ سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه پنج درصد (۵%) است و به استناد تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، وزارت راه و شهرسازی/ صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت (۲۰) سال) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه را در صورت عدم پرداخت توسط متقاضی، از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یادشده تضمین و تعهد نماید. در مواردی که واحد در حال نوسازی و بهسازی دارای سند مالکیت باشد تضمین و تعهد مانده مطالبات معوق بر عهده دولت نخواهد بود.

هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مذکور به بانک‌های عامل پرداخت می‌گردد. تا زمان تشکیل صندوق ملی مسکن، وزیر راه و شهرسازی، از حساب ملی مسکن تضمین‌نامه موضوع این بند را صادر ‌می‌نماید. پس از تشکیل صندوق ملی مسکن این تعهد به صندوق ملی مسکن منتقل می‌شود. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

تبصره ـ چنانچه متقاضی تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه در موعد مقرر نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام ننماید مشمول جرایم موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) مصوب ۱۳۹۴/۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای پول و اعتبار خواهد بود.

۵ ـ بند (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پرداخت یارانه سود تسهیلات (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت (۲۰) سال)، را از محل منابع صندوق ملی مسکن تضمین نماید. مانده مطالبات معوق لاوصول شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه با اعلام وزارت راه و شهرسازی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی صندوق ملی مسکن پیش‌بینی می‌شود.

۶ ـ بند (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۶ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس معیارهای شدت ضریب محرومیت، بالاتر بودن جمعیت نسبی و نسبت خانواده‌های دچار بد مسکنی، روستاهای هدف را انتخاب و اشخاص مشمول با اولویت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به بانک عامل معرفی شوند.

۷ ـ در بند (۷)، پس از عبارت “قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان” عبارت “(نظام فنی روستایی)” الحاق می‌شود.

۸ ـ در انتهای بند (۸)، عبارت “همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به هیأت‌وزیران ارائه نماید.” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۹۱۵۷/ت ۵۹۵۵۲ هـ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22641 – 19/09/1401

شماره ۱۶۶۰۷۸/ت ۶۰۶۶۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۹

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۶ به پیشنهاد شماره 49826/157918 مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۱۵۷/ت ۵۹۵۵۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ عبارت “اعتبارات تخصیصی” به عبارت “اعتبارات مصوب مربوط” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22641 – 19/09/1401

شماره ۱۶۶۲۵۵/ت ۶۰۵۲۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۶ به پیشنهاد شماره ۶۵۴ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۴۴۶/ت ۵۹۷۷۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

حذف تبصره (۳) ماده (۴) اصلاحي آیین‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22641 – 19/09/1401

شماره ۱۶۹۶۱۹/ت ۶۰۶۰۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۴

وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۹ به پیشنهاد شماره 60/251036 مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۳) ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۶۴۲/ت ۵۸۸۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up