مصوبات هیأت دولت دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1402/02/11 لغايت 1402/02/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

تصویب‌نامه در خصوص اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان) نسبت به فروش هشت دستگاه ساختمان مسکونی

تصویب‌نامه در خصوص انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کومور

تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سیشل

تصویب‌نامه در خصوص میزان معافیت از سود بازرگانی خرید و فروش کالاهای تعیین‌شده در کارگروه ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی به صورت خرده‌فروشی در محوطه بازارچه‌های مرزی مصوب با کشور افغانستان.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد هادی سبحانیان به عنوان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱

اصلاح ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار 

تصویب‌نامه در خصوص اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان) نسبت به فروش هشت دستگاه ساختمان مسکونی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22754-1402/02/17

شماره ۲۸۳۱/ت ۶۰۸۴۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره 100/1151 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان) مجاز است نسبت به فروش هشت دستگاه ساختمان مسکونی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ منحصراً برای تأمین منابع مالی جهت ایجاد و راه‌‌اندازی مراکز مورد نیاز خود هزینه نماید. وزارت یادشده موظف است قبل از فروش املاک مذکور، در جهت ایجاد ارزش‌افزوده با موافقت کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و اصلاحات بعدی آن نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام کند. فقط در صورت عدم موافقت کمیسیون مذکور، املاک مذکور با وضعیت کنونی به فروش می‌‌رسند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کومور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22754-1402/02/17

شماره ۱۶۱۷۰/ت ۶۱۱۷۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۲/۵

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۳۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۲ ۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۴ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌‌های بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‏های بین‏المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کومور در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه‌‌های شماره ۶۲۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۹ و شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سیشل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22754-1402/02/17

شماره ۱۶۲۰۹/ت ۶۱۱۷۳ هـ ـ ۱۴۰۲/۲/۵

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۳۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۴ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌‌های بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‏های بین‏المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ نسبت به مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سیشل در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه‌‌های شماره ۶۲۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۹ و شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص میزان معافیت از سود بازرگانی خرید و فروش کالاهای تعیین‌شده در کارگروه ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی به صورت خرده‌فروشی در محوطه بازارچه‌های مرزی مصوب با کشور افغانستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22754-1402/02/17

شماره ۱۰۵۲/ت ۶۰۷۶۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۶

وزارت امور خارجه ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ خرید و فروش کالاهای تعیین‌شده در کارگروه ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مطابق جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به صورت خرده‌فروشی در محوطه بازارچه‌های مرزی مصوب با کشور افغانستان به صورت پته گمرکی توسط هر سرپرست مرزنشین ساکن شهرستان‌های مرزی هم‌جوار کشور افغانستان دارای کارت الکترونیک مبادلات مرزی معتبر، تا سقف چهارصد (۴۰۰) دلار برای هر خانوار در ماه با معافیت از سود بازرگانی مجاز می‌باشد.

۲ ـ در صورت استفاده از تسهیلات موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ امکان بهره‌مندی از مزایای این تصویب‌‌نامه توسط مرزنشینان سرپرستان خانوار میسر نخواهد بود.

۳ ـ به منظور نظارت بر اجرای صحیح این تصویب‌‌نامه، وزارت کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ضمن بازدید از بازارچه‌‌های مرزی مصوب با کشور افغانستان، گزارش فصلی اجرای این تصویب‌نامه را به معاون اول رئیس‌‌جمهور ارایه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

فهرست اقلام قابل ورود مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها

ردیف کالا مقدار
۱ برنج و خوراکی هر نفر ۵۰ کیلوگرم در سال (به‌جز استان‌های مازندران و گیلان)
۲ قند و شکر هر نفر پانزده کیلوگرم در سال
۳ چای هر نفر‌ یک کیلوگرم در سال (به جز استان ‌گیلان)
۴ روغن نباتی هر نفر‌ ده کیلوگرم در سال
۵ تمرهندی هر نفر‌ پنج کیلوگرم در سال
۶ انواع ادویه هر نفر ‌سه کیلوگرم در سال
۷ استکان و نعلبکی هر نفر‌ یک دست در سال
۸ دوچرخه برای هر‌ سی نفر‌ یک دستگاه در‌ سال
۹ قاشق و چنگال هر نفر یک دست در سال
۱۰ نخ دروگر هر پنج نفر ده کیلوگرم در سال
۱۱ ابزارآلات برش برای هر پنج نفر به ارزش ۱۰۰/۰۰۰ تومان در سال
۱۲ کارد‌ آشپزخانه و میوه‌خوری هر پنج نفر سه عدد در سال
۱۳ چتایی هر ده نفر ده متر در سال
۱۴ دستگاه تصفیه آب و‌ آب‌شیرین‌کن هر پنج نفر یک دستگاه در سال
۱۵ فلاسک چای و شیشه آن هر پنج نفر دو دستگاه در سال
۱۶ سم‌پاش هر نفر یک دستگاه در سال
۱۷ دستگاه بافت تور‌ ماهیگیری هر ده نفر یک دستگاه در سال
۱۸ ریش‌تراش دستی ـ برقی هر پنج نفر یک عدد در سال
۱۹ چراغ اضطراری هر پنج نفر یک عدد در سال
۲۰ موتور‌ ژنراتور برق تا ۷۰ ‌کیلو‌وات هر پا‌‌نزده نفر یک دستگاه در سال
۲۱ موتور‌ برای قایق و لنج باری و صیادی هر بیست نفر یک دستگاه در سال
۲۲ قطعات یدکی، موتور‌ قایق و لنج برای هر پنج نفر به ارزش ۲۰۰/۰۰۰ تومان در سال
۲۳ ماشین پشم‌چینی هر پنج نفر یک دستگاه در سال
۲۴ انواع قیچی خیاطی، باغبانی و‌ پشم‌چینی هر پنج نفر یک عدد در سال
۲۵ انواع مختلف بذر گوجه‌فرنگی‌، بادمجان‌، خیار، پیاز، کلم و فلفل هر پنج نفر پنج کیلو در سال
۲۶ میوه‌های گرمسیری شامل انبه آناناس موز‌ و نارگیل هر نفر‌ پنج کیلوگرم در سال
۲۷ اتو‌ برقی و پرسی هر بیست نفر یک دستگاه در سال
۲۸ مایه پنیر هر نفر یک کیلوگرم در سال
۲۹ بخاری نفتی یا گازی یا برقی هر پنج نفر یک دستگاه در سال
۳۰ خوراک‌دام، طیور و آبزیان (علوفه، جو، ذرت، سویا، کاه، سبوس، تخم‌کتان، یونجه و کنجاله هر پنج نفر ۳۰۰ کیلو در سال
۳۱ کولر‌گازی یا اسپیلت هر بیست نفر یک دستگاه در سال
۳۲ پمپ آب کشاورزی ‌(واترپمپ) هر بیست نفر یک دستگاه در سال
۳۳ مواد ‌اولیه رنگرزی و فرآوری نخ قالی بدون محدودیت
۳۴ انواع چرخ‌خیاطی هر بیست نفر یک دستگاه در سال
۳۵ دام زنده (فقط برای مرزهای شرق کشور) هر پنج‌ نفر یک راس/ نفر در سال
۳۶ کنجد (فقط برای مرزهای شرق کشور) هر نفر‌ یک کیلوگرم در سال
۳۷ انواع تخمه (فقط برای مرزهای شرق کشور) هر نفر‌ سه کیلوگرم در سال
۳۸ پودر نارگیل (فقط برای مرزهای شرق کشور) هر نفر‌ دو کیلوگرم در سال
۳۹ زیره سیاه و سبز (فقط برای مرزهای شرق کشور) هر نفر‌ یک کیلوگرم در سال
۴۰ بادام‌هندی (فقط برای مرزهای شرق کشور) هر نفر‌ یک کیلوگرم در سال
۴۱ چلغوز (فقط برای مرزهای شرق کشور) هر نفر‌ دو ‌کیلوگرم در سال
۴۲ تخته نراد هر پنج نفر ۱۰ مترمکعب در سال
۴۳ دستگاه شیردوش هر بیست نفر یک دستگاه در سال
۴۴ انواع نخ شانه شده و نشده مشمول تعرفه‌های مجاز هر نفر ۱۰۰ کیلوگرم در سال
۴۵ نارنگی هر نفر ‌پنج کیلوگرم در سال
۴۶ انواع حبوبات (شامل نخود، لوبیا، لپه، عدس،‌ ماش و…) هر نفر ‌پنج کیلوگرم در سال
۴۷ انواع خشکبار هر نفر یک کیلوگرم در سال
۴۸ انواع پارچه هر نفر ۱۰۰ متر در سال
۴۹ انواع کاغذ رول و بسته‌بندی هر نفر ده کیلو در سال
۵۰ قطعات ماشین‌آلات معدنی و کشاورزی بدون محدودیت
۵۱ قطعات یدکی خودروهای سنگین و سبک بدون محدودیت
۵۲ (CKD) قطعات منفصله خودرو بدون محدودیت
۵۳ قطعات لوازم‌خانگی بدون محدودیت
۵۴ آلومینیوم کار‌نشده و ضایعات آهن بدون محدودیت
۵۵ ابزارآلات نجاری بدون محدودیت
۵۶ اجزا و قطعات ماشین‌آلات اداری (کپی، تکثیر و…) بدون محدودیت
۵۷ ماشین لباسشویی هر پنجاه‌ نفر یک دستگاه در سال
۵۸ ماشین ظرف‌شویی هر پنجاه‌ نفر یک دستگاه در سال
۵۹ انواع یخچال و یخچال فریزر هر پنجاه‌ نفر یک دستگاه در سال
۶۰ جاروبرقی هر پنجاه‌ نفر یک دستگاه در سال
۶۱ دستگاه کپی هر پنجاه‌ نفر یک دستگاه در سال
۶۲ قرص ماشین ظرف‌شویی و لباسشویی بدون محدودیت
۶۳ تبلت و لپ‌تاپ هر پنجاه‌ نفر یک دستگاه در سال
۶۴ لوازم جانبی کامپیوتر بدون محدودیت
۶۵ چرخ‌گوشت هر پنجاه‌ نفر یک دستگاه در سال
۶۶ لاستیک سبک و سنگین بدون محدودیت
۶۷ باطری فرسوده بدون محدودیت
۶۸ تخم شربتی هر نفر دو کیلوگرم‌ در سال

فهرست اقلام پیشنهادی قابل ورود مرزنشینان به صورت خرده‌فروشی از کشور افغانستان ـ خراسان جنوبی

ردیف نام کالا
۱ برنج خوراکی و گندم
۲ قند و شکر
۳ چای، کاکائو و قهوه
۴ انواع ادویه‌جات
۵ انواع مختلف بذر (یونجه، ریحان، اسپند)
۶ تخم بارهنگ و شربتی
۷ بابونه
۸ گلبرگ
۹ گل زوفا و گل محمدی
۱۰ برگ سنا
۱۱ جنسینگ
۱۲ قیسی، برگه زردآلو، برگه هلو
۱۳ ترنجبین
۱۴ خوراک دام و طیور و آبزیان (علوفه، جو، ذرت، سویا، کاه، سبوس، تخم کتان، ارزن، یونجه و کنجاله)
۱۵ دام زنده سبک و سنگین
۱۶ کنجد
۱۷ شاهدانه بوداده
۱۸ انواع تخمه
۱۹ پودر نارگیل، زیره سفید و سیاه، بادام‌هندی، چلغوز
۲۰ انواع خشکبار
۲۱ انواع حبوبات (نخود، لوبیا، لپه، عدس، ماش و …)
۲۲ انواع میوه و صیفی‌جات (انبه، آناناس، موز، نارگیل، هندوانه، خربزه، انگور، کشمش، انار، آلبالو، آلو بخارا، بادمجان، گوجه، پیاز و سایر سبزیجات)
۲۳ چغندر قند
۲۴ گردو
۲۵ پوست، کرک و پشم
۲۶ پنبه
۲۷ انواع نخ
۲۸ انواع پارچه
۲۹ خاک‌های صنعتی
۳۰ انواع سنگ‌های ساختمانی
۳۱ انواع سنگ‌های معدنی
۳۲ استکان
۳۳ دوچرخه و موتور
۳۴ قاشق و چنگال
۳۵ ابزارآلات برش، تراشکاری جوشکاری
۳۶ کارد آشپزخانه و میوه‌خوری
۳۷ چتایی
۳۸ دستگاه تصفیه آب
۳۹ فلاسک چای و شیشه آن
۴۰ سم‌پاش
۴۱ ریش‌تراش برقی
۴۲ چراغ اضطراری
۴۳ موتور برق اضطراری
۴۴ انواع قیچی
۴۵ اتو برقی
۴۶ مایه پنیر
۴۷ بخاری نفتی، گازی، برقی
۴۸ کولر گازی یا اسپیلت
۴۹ پمپ آب کشاورزی
۵۰ مواد اولیه رنگرزی و فرآوری نخ قالی
۵۱ انواع چرخ‌خیاطی
۵۲ دستگاه شیردوش
۵۳ انواع کاغذ رول و بسته‌بندی
۵۴ قطعات ماشین‌آلات معدنی و کشاورزی و صنعتی (نو و مستعمل)
۵۵ قطعات یدکی خودروهای سبک و سنگین (نو و مستعمل)
۵۶ قطعات منفصله خودرو (CKD) ـ (نو و مستعمل)
۵۷ قطعات لوازم‌خانگی
۵۸ انواع لوازم‌خانگی (ماشین لباسشویی، ماشین ظرف‌شویی، یخچال و فریزر، تلویزیون، جاروبرقی)
۵۹ انواع لوازم‌خانگی (اتو برقی، چرخ‌گوشت، غذاساز، چای‌ساز، قهوه‌ساز، کیک‌پز، خرد کردن، چرخ‌خیاطی)
۶۰ انواع الکترونیک (تلفن، موبایل، لپ‌تاپ، تبلت، لوازم جانبی کامپیوتر)
۶۱ اجزا و قطعات ماشین‌های اداری (کپی، تکثیر و …)
۶۲ ماشین‌های اداری (پرینتر، دستگاه کپی و …)
۶۳ ابزارآلات نجاری، جوشکاری، صنعتی

فهرست کالای ملوانی

ردیف کالای ملوانی توضیحات
۱ سشوار
۲ ماشین ریش‌تراش برقی و دستی
۳ اتوپرس با پایه خانگی و صنعتی
۴ ژیلت کامل و تیغ ژیلت و اجزا و قطعات آن
۵ سرخ‌کن خانگی و رستورانی
۶ توستر خانگی و رستورانی
۷ میوه خشک‌کن خانگی و صنعتی
۸ قهوه‌ساز و قهوه‌جوش، چای‌ساز خانگی، رستورانی و صنعتی
۹ دستگاه دی‌وی‌دی
۱۰ ساندویچ‌ساز خانگی و رستورانی
۱۱ ترازو خانگی و صنعتی
۱۲ اتو مو
۱۳ بابیلیس
۱۴ موکن
۱۵ چاپگر اداری و دستگاه کپی
۱۶ تونر رنگی
۱۷ انواع ساعت
۱۸ تلفن رومیزی
۱۹ کیس کامپیوتر
۲۰ انواع کمپرسورهای برودتی (با رعایت مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۴)
۲۱ یخ‌ساز
۲۲ دیگ بخار
۲۳ انواع کیک‌پز، مایکروویو و مایکروفر خانگی و صنعتی
۲۴ غذاساز، آسیاب، مخلوط‌کن و همزن خانگی
۲۵ ابزارآلات دستی
۲۶ دستگاه آب‌شیرین‌کن و دستگاه تصفیه آب خانگی
۲۷ کتری برقی، سماور برقی و گازی
۲۸ لوازم صوتی و تصویری و قطعات آن
۲۹ موتور پمپ آب بنزینی و کشاورزی
۳۰ لوازم یدکی و جانبی خودرو سواری و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدن
۳۱ لوازم نقشه‌کشی
۳۲ سم‌پاش کشاورزی کولی و تراکتوری
۳۳ ماشین‌آلات کشاورزی
۳۴ انواع چای (سفید، ترش، سبز و …)
۳۵ پارچه
۳۶ جلیقه نجات
۳۷ انواع ادویه
۳۸ شکر و قند طبیعی و مصنوعی (ایزومالت)
۳۹ کاکائو و قهوه (پودر و دانه)
۴۰ لپ‌تاپ و کامپیوترهای ALL in one (مانیتور رایانه بدون نیاز به کیس مجزا)
۴۱ اسکنر
۴۲ عینک (فریم عینک و شیشه آن)
۴۳ چرخ‌خیاطی صنعتی و خانگی
۴۴ انواع دوربین‌های عکاسی و فیلم‌برداری
۴۵ انواع دوربین‌های مدار بسته
۴۶ پوشک کامل بچه و بزرگسال
۴۷ فرش ماشین لباسشویی و ظرف‌شویی
۴۸ ماهی‌تابه
۴۹ میکروفون
۵۰ فلاسک و سایر ظروف عایق حرارتی
۵۱ دستگاه‌های آبگرم‌کن و آب‌سردکن توأم
۵۲ جاروبرقی شارژی و خانگی
۵۳ زودپز
۵۴ چراغ اضطراری (تحت ردیف تعرفه ۸۵۱۳)
۵۵ دستگاه و ابزارآلات نجاری
۵۶ دستگاه و ابزارآلات لنج‌سازی
۵۷ کمپرسور یخچال و فریزر (با رعایت مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۴)
۵۸ کمپرسور کولر گازی (با رعایت مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۴)
۵۹ موتور ژنراتور برق
۶۰ موتور قایق و لنج صیادی و باری و لوازم یدکی آن
۶۱ لوازم ایمنی کار
۶۲ وسایل ذخیره‌سازی داده و اطلاعات (هارد، هارد دیسک، فلش مموری)
۶۳ لوازم صید و صیادی
۶۴ ماشین‌آلات ریسندگی و بافندگی خانگی
۶۵ انواع ماشین‌حساب
۶۶ روغن خوراکی، روغن زیتون و زیتون
۶۷ شمش طلای استاندارد
۶۸ چتر بارانی شخصی
۶۹ آیفون تصویری
۷۰ انواع حبوبات
۷۱ گردو، بادام‌هندی
۷۲ دانه‌های روغنی
۷۳ میوه‌های گرمسیری شامل انبه، آناناس، موز و نارگیل
۷۴ برنج
۷۵ موتورسیکلت برقی و انژکتوری (زیر ۲۵۰ سی‌سی) و لوازم یدکی آن
۷۶ انواع نخ
۷۷ پشم
۷۸ تایر و تیوپ خودرو سنگین و سبک
۷۹ ضایعات کاغذ، کاغذ و کاغذدیواری
۸۰ ابریشم
۸۱ ماشین لباسشویی
۸۲ کولر گازی خانگی
۸۳ دستگاه و ابزارآلات کفاشی
۸۴ ماشین ظرف‌شویی
۸۵ تخمه آفتابگردان
۸۶ یخچال سایدبای‌ساید (با رعایت مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۴)
۸۷ انواع باتری خودرو سواری و سنگین
۸۸ انواع باتری قلمی، نیم قلمی، (مشمول تعرفه‌های ۸۵۰۶)
۸۹ هود خانگی و صنعتی
۹۰ ظروف استیل
۹۱ ظروف شیشه‌ای
۹۲ پله‌برقی
۹۳ موتور گیربکس آسانسور
۹۴ شیرآلات صنعتی
۹۵ اسباب‌بازی
۹۶ پنل خورشیدی
۹۷ قطعات یدکی دوچرخه
۹۸ انواع چمدان
۹۹ محرک درب‌های کرکره‌ای و اتوماتیک

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد هادی سبحانیان به عنوان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22754-1402/02/17

شماره ۱۳۷۱۲/ت ۶۱۱۸۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۱۲) تصویب‌‌نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت ۲۳۹۱۳ هـ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰، موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای سیدمحمد هادی سبحانیان به عنوان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22754-1402/02/17

شماره ۱۴۹۱۰/ت ۶۰۱۸۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۲/۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۷ به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با همکاری دستگاه‌‌های ذی‌‌ربط) و به استناد بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ آیین‌‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۱ ـ در این آیین‌‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏‌روند:

۱ ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.

۳ ـ سازمان: سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیکی.

۴ ـ کاشف: دستگاه‌‌های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف قانونی.

۵ ـ مراجع رسیدگی‌کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، شعب تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان‌‌عالی کشور که مطابق ماده (۴۴) قانون به جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی می‌‌کنند.

۶ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌‌‏های تابع آن (سازمان غذا و دارو و معاونت‌‌های غذا و داروی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی سراسر کشور).

۷ ـ امحاء: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون به شیوه‌‌هایی نظیر خرد کردن، آتش زدن و اوراق کردن.

۸ ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دارای پروانه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه.

ماده ۲ ـ مسئولیت امحاء کالاهای مکشوفه موضوع این آیین‌‌نامه به استثنای موارد مذکور در مواد (۱۶) و (۱۷) این آیین‌‌نامه، به عهده سازمان است.

ماده ۳ ـ عملیات امحاء کالاهای مکشوفه توسط سازمان و با حضور دادستان محل یا نماینده قضایی وی و نمایندگان تام‌الاختیار ستاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود.

تبصره ۱ ـ دعوت از نمایندگان یادشده حداقل تا (۱۰) روز قبل از عملیات امحاء انجام می‌گیرد.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌‌هایی که به استناد قوانین حضور نماینده خود در عملیات امحاء را ضروری می‌‌دانند، با هماهنگی سازمان می‌‌توانند نماینده تام‌‌الاختیار خود را برای حضور در عملیات مذکور معرفی کنند.

تبصره ۳ ـ اسامی نمایندگان دستگاه‌‌های موضوع این ماده برای ورود به محل امحاء، حداقل یک روز قبل از عملیات امحاء از طریق دستگاه مربوط، به سازمان اعلام می‌‌‌‌شود.

ماده ۴ ـ سازمان مکلف است حداقل تا (۱۰) روز قبل از عملیات امحاء، در خصوص تعیین کالا از حیث نوع پسماند، تعیین محل و نحوه امحاء متناسب با نوع پسماند، نحوه حمل، چگونگی بسته‌‌بندی کالا و همچنین انتخاب محل و چگونگی دفع پسماند بر اساس ضوابط و الزامات زیست‌محیطی، با دستگاه‌های ذی‌‌ربط هماهنگی‌‌های‌ لازم را به عمل آورد.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌‌های ذی‌‌ربط مکلفند نظر مکتوب واحدهای تخصصی خود راجع‌به موارد مذکور در این ماده را ظرف یک هفته به سازمان ارسال کنند.

تبصره ۲ ـ سازمان در چهارچوب ترتیبات اعلام‌شده از سوی دستگاه‌‌های مذکور در این ماده اقدام خواهد کرد.

ماده ۵ ـ تمامی فرآیند امحاء کالاهای مشمول باید به صورت کاملاً هوشمند از طریق سامانه یکپارچه اموال تملیکی سازمان موضوع آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۲۱۶۱۰۵/ت ۶۰۱۷۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و بر اساس شناسه یکتای سامانه پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز و شناسه قبض انبار ذیل ماده (۶) مکرر (۲) قانون صورت پذیرد، به گونه‌‌ای که دلیل، مجوز و نحوه امحاء، به همراه اقلام اطلاعاتی موردنیاز کالا اعم از نام کالا، میزان (تعداد و وزن)، ارزش ریالی، قبض انبار، شماره پرونده و سایر اطلاعات مربوط، از طریق تبادل اطلاعات برخط با دستگاه‌‌های ذی‌‌ربط انجام شود و قابلیت دسترسی برخط برای دستگاه‌‌های مذکور جهت بررسی و نظارت هوشمند و تبادل اطلاعات فراهم شود.

تبصره ـ تا زمان راه‌اندازی سامانه موضوع ماده (۱۸) آیین‌نامه مواد (۵۵) و (۵۶) قانون، اجرای این ماده به صورت غیرهوشمند انجام می‌‌شود.

ماده ۶ ـ کالاهای مشمول موضوع ماده (۲) این آیین‌‌نامه، باید ظرف یک ماه از زمانی که امحاء از نظر قانونی قطعی شده است، امحاء شوند. در صورتی که به هر دلیل از جمله عدم پاسخ استعلام دستگاه‌‌ها، روند عملیات امحاء نیازمند مهلت بیشتری باشد، فقط یک‌‌بار با اجازه دادستان برای یک ماه دیگر قابل تمدید می‏باشد.

ماده ۷ ـ حمل کالا برای امحاء، مستلزم صدور حواله خروج برای امحاء آن کالا از انبار متصل به قبض انبار که از سامانه جامع انبارها شناسه یکتا دریافت کرده است و همچنین دریافت بارنامه از سامانه جامع برخط، می‌باشد.

ماده ۸ ـ سازمان مکلف است از تردد افراد متفرقه در محوطه امحاء جلوگیری نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است همکاری لازم را در این راستا به عمل آورد.

تبصره ۱ ـ به همراه داشتن هرگونه وسایل اضافی مانند مواد خوراکی و محترقه و دوربین عکاسی در محوطه امحاء ممنوع می‌باشد. مسئولیت حوادث احتمالی بر عهده متخلف از این حکم می‌‌باشد.

تبصره ۲ ـ ورود هرگونه خودرو به محوطه امحاء، به استثنای خودروی حامل کالا و خودروی نمایندگان دستگاه‌‌های مذکور در ماده (۳) این آیین‌‌نامه، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۳ ـ حضور عوامل اجرایی از جمله خبرنگار و راننده خودروی حامل کالا با هماهنگی سازمان بلامانع است.

ماده ۹ ـ نمایندگان معرفی‌شده دستگاه‌های ذی‌ربط جهت حضور در عملیات امحاء، منطبق با کلیه شرایط احتمالی بروز حادثه، توسط سازمان بیمه حوادث خواهند شد.

ماده ۱۰ ـ کلیه کالاهای مشمول موضوع ماده (۲) این آیین‌‌نامه، در استان محل کشف، امحاء می‌شوند و انتقال آنها به سایر استان‌ها ممنوع است. در موارد استثنایی که امحاء کالا دارای شرایط خاص بوده و انتقال آن به استان‏های دیگر ضرورت داشته باشد، با اطلاع سازمان، عملیات امحاء با مسئولیت استان محل امحا و با هماهنگی مدیران سازمان در استان مذکور، توسط نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در محل امحاء انجام می‌پذیرد.

تبصره ۱ ـ رعایت تمام ترتیبات اجرایی این آیین‌نامه برای سایر دستگاه‌هایی که به موجب قوانین و مقررات با موضوع مرتبط هستند نیز الزامی است.

تبصره ۲ ـ مدیران سازمان در استان‌‌ها موظفند هماهنگی لازم از طرق مختلف جهت حضور دادستان در محل نگهداری کالاهای مذکور را به عمل ‌‌آورند.

ماده ۱۱ ـ پس از عملیات امحاء، صورت‌جلسه امحاء مشتمل بر مشخصات کالا از حیث میزان (تعداد و وزن)، ارزش ریالی، شماره پرونده و شماره قبض انبار، تهیه و به امضای نمایندگان دستگاه‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌‌نامه خواهد رسید.

تبصره ـ صورت‌جلسه امحاء در بستر سامانه جامع انبارها و با امضای الکترونیکی و در صورت عدم امکان، به صورت دستی تهیه شده و نسخه‏ای از آن به نحو مقتضی در اختیار نمایندگان دستگاه‏های مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۲ ـ پس از امضای صورت‌جلسه امحاء و ظرف سه روز پس از عملیات امحاء، قبض امحاء متصل‌‌شده به قبض انبار موضوع ماده (۷) این آیین‌‌نامه صادر خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ در صورتی که ضایعات حاصل از عملیات امحاء نیازمند نگهداری در انبار باشد، قبض انبار ضایعات صادر و به قبض انبار یا انبارهای اولیه متصل خواهد شد. ضایعات قابل فروش، ذیل همان شناسه یکتای پرونده و قبض انبار و از طریق مزایده و با استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، در سقف مقرر در قوانین و مقررات موجود، به فروش می‏رسد و مبالغ حاصل از فروش آنها پس از کسر هزینه‌‌ها به حساب ویژه نزد خزانه‌‌داری کل کشور موضوع ماده (۷۷) قانون واریز می‏شود.

تبصره ـ ارزش پایه ضایعات حاصل از کالاهای امحاءشده بر اساس نظر کارشناس رسمی تعیین می‌‌شود.

ماده ۱۴ ـ سازمان مکلف است اطلاعات مربوط به حواله خروج برای امحاء، قبض‌‌های انبار و امحاء و قبض انبار ضایعات را از طریق سامانه یکپارچه اموال تملیکی موضوع ماده (۶) مکرر (۲) قانون، با سامانه پرونده‌‌های قاچاق تبادل کند.

ماده ۱۵ ـ سازمان مکلف است مقدمات لازم از جمله امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی انسانی را جهت مستندسازی عملیات امحاء (از ابتدا تا پایان فرایند آن)، اطلاع‌رسانی و انتشار گزارش آن فراهم نماید.

ماده ۱۶ ـ مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن و کتب ضاله بلافاصله پس از اخذ مجوز از مرجع صالح قضایی، توسط کاشف و با رعایت الزامات زیست‌محیطی، بهداشتی و ایمنی مطابق دستورالعملی که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب ستاد می‏رسد، امحاء می‏‌‌شوند.

تبصره ـ کاشف مکلف است گزارش عملیات امحاء مشتمل بر میزان کالا و زمان و محل امحاء را به همراه صورت‌جلسه کشف به مرجع رسیدگی‌‌کننده اعلام کند.

ماده ۱۷ ـ اموال تاریخی و فرهنگی بلافاصله توسط کاشف به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تحویل می‌‌شود. کاشف مکلف است رسید تحویل به همراه صورت‌جلسه کشف را به مرجع رسیدگی‌‌کننده اعلام کند.

ماده ۱۸ ـ در صورتی که سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، غیرقابل استفاده بودن تجهیزات دریافت ماهواره را تأیید کند، سازمان می‌تواند با هماهنگی با دستگاه کاشف، تجهیزات مذکور را تحویل گرفته و به نحوی امحاء نماید که ضایعات آن قابل بازیافت باشد. سازمان مکلف است ضایعات حاصل از امحاء کالای مذکور را به فروش رسانده و وجوه حاصل را پس از کسر هزینه‌های مربوط به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۱۹ ـ هزینه‌های مترتب بر امحاء کالاهای موضوع این آیین‌نامه اعم از بارگیری، انتقال، تخلیه، امحاء، نگهداری و فروش ضایعات، از محل منابع مذکور در تبصره‏های (۲) و (۳) ماده (۷۷) قانون تأمین می‌شود.

ماده ۲۰ ـ سازمان می‌‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به برون‌‌سپاری تمامی مراحل عملیات امحاء به شرکت‌‌های صلاحیت‌دار مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. رعایت تمامی ترتیبات مقرر در این آیین‌‌نامه به ویژه مسایل مربوط به ایمنی و امنیت اشخاص و کالا در عملیات امحاء از سوی شرکت‌‌های مذکور الزامی است. نظارت بر فعالیت این شرکت‌‌ها و امحاء بر عهده سازمان می‌باشد.

ماده ۲۱ ـ دستورالعمل این آیین‌نامه با پیشنهاد ستاد و سازمان تهیه و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۲ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده ستاد خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22754-1402/02/17

شماره ۱۷۹۷۶/ت ۶۱۱۳۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۲/۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ نهاد ریاست جمهوری

معاونت حقوقی رئیس‌‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۳۰ به پیشنهاد مشترک شماره ۲۴۲۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳۰) الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ آیین‌‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ قانون:‌ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

۲ ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت ۵۸۱۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و موضوع ماده (۳۰) الحاقی قانون.

۳ ـ دستگاه‌‌های اجرایی: دستگاه‌‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۴ ـ کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی.

۵ ـ محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌‌های اقتصادی که خارج از واپایش (کنترل) مدیران آنها است.

۶ ـ مقررات: هرگونه مقرره مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین‌‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌‌های اجرایی وضع می‌‌شود.

۷ ـ اتاق‌‌ها: شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران.

ماده ۲ ـ دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، نظر اتاق‌‌ها و تشکل‌‌های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق‌‌ها نیستند و سایر تشکل‌‌های اقتصادی ذی‌‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند. در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره‌‌ای را به مراجع ذی‌‌صلاح پیشنهاد می‌‌نماید، مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌‌های اقتصادی ذی‌‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به مراجع تصمیم‌‌گیرنده ارسال نماید.

ماده ۳ ـ دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند، پیش‌‌نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین‌‌نامه، یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌‌ها وجود داشته باشد. اجرای تکلیف موضوع این ماده، ساقط‌‌کننده تکالیف دستگاه اجرایی، مقرر در ماده (۲) این آیین‌‌نامه نیست.

تبصره ـ دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، نشانی دقیق تارنمای خود، جهت اجرای این ماده را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کنند تا در پایگاه منتشر گردد.

ماده ۴ ـ کلیه دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب و کار می‌‌باشند را مطابق با این آیین‌‌نامه و شیوه‌‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک‌‌ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ می‌‌گردد، در پایگاه ثبت نمایند.

تبصره ـ مسئولیت صحت اطلاعات واردشده، بر عهده دستگاه ‌‌اجرایی واردکننده آن به پایگاه است.

ماده ۵ ـ تشخیص دستگاه‌‌های اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین‌نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۶ ـ از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸، لازم‌‌الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است.

تبصره ـ مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی، قابل طبقه‌‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها در پایگاه الزامی است.

ماده ۷ ـ مقرراتی که علاوه بر دستگاه‌‌های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌‌نماید، (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه، لازم‌‌الاجرا است؛ مگر اینکه در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.

تبصره ۱ ـ در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از (۱۵) روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده (۲۴) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم‌‌الاجرا شدن مقرره در نظر گیرد.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌‌های اجرایی نمی‌‌توانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می‌‌نماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه تسری دهند. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است.

ماده ۸ ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، موظفند نسبت به ارایه آموزش‌‌های لازم به دستگاه‌‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و عموم شهروندان در خصوص نحوه اجرای این آیین‌‌نامه و کاربری پایگاه اقدام کنند.

ماده ۹ ـ مسئولان بهبود محیط کسب و کار دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون، ضمن همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مسئولیت اجرای این آیین‌نامه را در دستگاه‌های اجرایی مربوط به عهده دارند.

ماده ۱۰ ـ نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت‌های فنی، نرم‌افزاری، سخت‌‌افزاری و امنیتی مورد نیاز اعلامی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را جهت نگهداری و ارتقای مستمر پایگاه، تأمین می‌‌نماید.‌ انعقاد قرارداد توسط معاونت یادشده،‌ جهت تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بلامانع است.

تبصره ـ نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) مکلف است اتصال دستگاه‌‌های اجرایی به پایگاه برای ثبت مقررات موضوع این آیین‌‌نامه از طریق شبکه دولت و نیز دسترسی عمومی به پایگاه در بستر اینترنت را تا یک هفته پس از ابلاغ این آیین‌‌نامه فراهم آورد.

ماده ۱۱ ـ هزینه‌‌های اجرای این آیین‌‌نامه (از جمله هزینه نگهداری، راهبری و ارتقای مستمر پایگاه) از محل اعتبارات مصوب مربوط، تأمین می‌‌گردد.

ماده ۱۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گزارش مشترکی از اجرای این آیین‌‌نامه را در پایان هر سال به هیئت‌وزیران ارسال کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22754-1402/02/17

شماره ۱۳۷۴۹/ت ۶۱۰۴۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۳۰

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دادگستری

وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۴۳۴۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌‌سرپرست و بدسرپرست موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۸۷۷۳/ت ۵۱۱۷۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ متون زیر به عنوان بندهای (ذ)، (ر) و (ز) به ماده (۱) الحاق می‌‌شوند:

ذ ـ مؤسسه: شخص حقوقی اعم از مرکز، انجمن‌‌ یا مؤسسه‌‌ که در اجرای ماده (۳۶) قانون، دارای پروانه تأسیس از سازمان بوده و موضوع فعالیت آن حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان بی‌‌سرپرست و بدسرپرست می‌باشد.

ر ـ مؤسسه مراقبتی: مؤسسه‌‌ای که طبق ماده (۳۶) قانون، با مجوز سازمان تأسیس و عهده‌‌دار نگهداری شبانه‌‌روزی کودکان و نوجوانان بی‌‌سرپرست و بدسرپرست با تفکیک رده سنی و جنسی در محیط مشترک می‌‌باشد.

ز ـ مؤسسه مراقبت خانواده‌‌محور: مؤسسه‌‌ای که طبق ماده (۳۶) قانون، با مجوز سازمان تأسیس و مدیریت و نظارت بر نگهداری و مراقبت از کودکان و نوجوانان بی‌‌سرپرست و بدسرپرست را در خانواده‌‌ها بر عهده دارد.

۲ ـ شماره ماده (۱۳) به (۱۴) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۱۳) الحاق می‌‌شود:

ماده ۱۳ ـ سازمان می‌‌تواند کودکان و نوجوانان بی‌‌سرپرست و بدسرپرست را که به دستور مرجع قضایی به سازمان معرفی شده یا می‌‌شوند تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع قضایی، به طور موقت رأساً یا از طریق مؤسسات مراقبت خانواده‌محور به خانواده‌‌های دارای صلاحیت بسپارد.

تبصره ـ شیوه‌‌نامه اجرایی این ماده در اموری مانند الگوی نگهداری و مراقبت خانواده‌محور و ضوابط مربوط به نحوه شناسایی و احراز صلاحیت خانواده‌‌ها و مؤسسات، نحوه آموزش و آماده‌‌سازی خانواده‌ها، شرایط واگذاری، نحوه بازپیوند کودک و نوجوان، نظارت بر وضعیت آنان، آموزش‌‌های ضروری به متقاضیان و نحوه فرهنگ‌‌سازی، ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌‌نامه توسط مرجع ملی حقوق کودک و سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمان اجتماعی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ستاد ملی جمعیت تهیه و پس از تأیید وزیر دادگستری اجرا می‌‌شود.

۳ ـ در ماده (۱۴)، بعد از عبارت “این آیین‌‌نامه” عبارت “با مرجع ملی حقوق کودک می‌‌باشد و” الحاق و عبارت “و نیز” حذف می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22754-1402/02/17

شماره ۱۳۷۶۹/ت ۶۱۱۶۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۷ به پیشنهاد شماره 50866/3446 مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۲) اصلاحی ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ عبارت “اشخاص ثالث” به عبارت “اشخاص حقوقی ایرانی” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22755-1402/02/18

شماره ۱۲۴۷۶/ت ۶۱۰۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

سازمان نظام روان‌‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ ـ تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۲، برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه‌ای معادل جدول زیر تعیین می‌گردد:

ردیف مقطع تحصیلی تعرفه بخش دولتی (‌ریال) تعرفه بخش عمومی غیردولتی (ریال) تعرفه بخش خیریه و موقوفه (ریال) تعرفه بخش خصوصی (ریال)
۱ کارشناسی ارشد 770000 1020000 1580000 2300000
۲ دکتری 910000 1200000 1860000 2700000

تبصره ۱ ـ تعرفه‌های مربوطه برای چهل و پنج (۴۵) دقیقه خدمت می‌باشد.

تبصره ۲ ـ بر اساس سوابق حرفه‌‌ای، از زمان دریافت پروانه تخصصی، برای افراد با سابقه کار بالای پانزده (۱۵) سال، پانزده درصد (۱۵%) به مبلغ پایه اضافه می‌گردد.

۲ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22755-1402/02/18

شماره ۱۷۹۸۳/ت ۶۱۱۸۴ هـ ۱۴۰۲/۲/۹

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۳۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق‌‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و در اجرای مصوبه شماره (۲) جلسه (۳۴۳) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تصویب کرد:

۱ ـ تصویب‌‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

الف ـ در بند (۱)، واژه “نباشد ” به واژه “باشد ” و عبارت “بیست و سه و شش دهم درصد (۲۳/۶%)” به عبارت “بیست و هشت و یک دهم درصد (۲۸/۱%)” اصلاح می‌‌شود.

ب ـ در صدر بند (۳)، واژه “پایان ” حذف می‌‌شود.

۲ ـ این تصویب‌‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22755-1402/02/18

شماره ۱۳۶۳۴/ت ۶۱۱۶۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۱/۳۰

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۷ به پیشنهاد شماره 50867/5784 مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ معاونت حقوقی رییس‌‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۱۵) آیین‌‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۲۱۷۳۰۹/ت ۵۹۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ عبارت “حسب مورد به یکی از مجازات‌‌های انضباطی، تعلیق و ابطال مجوز توسط هیئت استانی محکوم خواهند شد:” به عبارت “مجوز دفاتر متخلف توسط هیئت استانی تعلیق یا ابطال می‌‌گردد:” اصلاح می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up