مصوبات هیأت دولت دهه دوم اسفند ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/12/11 لغايت 1401/12/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد چهار شهرک صنعتی در استان‌های اصفهان، سمنان، کردستان و مرکزی در اراضی ملی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

تصویب‌نامه در خصوص انتشار مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

لغو تصویب‌نامه شماره ۲۵۶۳۴/ت ۵۲۹۵۱هـ مورخ 1395/3/3

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان لرستان

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان‌شمالی

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خوزستان 

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد چهار شهرک صنعتی در استان‌های اصفهان، سمنان، کردستان و مرکزی در اراضی ملی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22708-1401/12/11

شماره ۲۲۴۰۹۱/ت ۶۰۴۲۰هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به پیشنهاد شماره 60/150302 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده‌واحده قانون راجع‌به تأسیس شرکت شهرک‌‌های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ تصویب کرد:

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد چهار شهرک صنعتی در استان‌های اصفهان، سمنان، کردستان و مرکزی در اراضی ملی و تأمین آب مورد نیاز از پساب و با رعایت ضوابط آمایش سرزمین و ملاحظات محیط‌‌زیستی و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

 

ردیف نام شهرک صنعتی شهرستان استان
۱ شهرک صنعتی فرایندهای شیمیایی شهرضا اصفهان
۲ شهرک صنعتی شماره (۲) شاهرود شاهرود سمنان
۳ شهرک صنعتی بزرگ کردستان دیواندره کردستان
۴ شهرک صنعتی شهید سلیمانی زرندیه مرکزی

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص انتشار مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22708-1401/12/11

شماره ۲۲۴۰۹۵/ت ۶۰۹۷۰هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۳

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به پیشنهاد شماره 57/239466 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (۴) الحاقی به بند (ط) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع بند (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ـ مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴- تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور و در چهارچوب ترتیبات تعیین‌‌شده در آیین‌‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۵۵۳۲/ت ۵۹۷۷۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ و اصلاحات بعدی آن، موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۸۶۰۰۱/ت ۶۰۶۶۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۸، مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (15۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لغو تصویب‌نامه شماره ۲۵۶۳۴/ت ۵۲۹۵۱هـ مورخ 1395/3/3

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22708-1401/12/11

شماره ۲۲۴۱۰۸/ت ۵۹۹۳۳هـ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌‌نامه شماره ۲۵۶۳۴/ت ۵۲۹۵۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳ لغو می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان لرستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20

شماره ۲۱۴۶۹۸/ت ۵۸۶۶۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش معمولان شهرستان پلدختر استان لرستان، روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های زیر از دهستان میانکوه شرقی منتزع و به دهستان افرینه ملحق می‌شوند:

۱ ـ انارود ۲ ـ باغ پیشه ۳ ـ پنبه‏کار ۴ ـ گچ کیخواه ۵ ـ میران مرد ۶ ـ دارصافه ۷ ـ خلیل اکبر ۸ ـ سراب ابدالی ۹ ـ آب سرد داداگلاب ۱۰ ـ دهلیج ۱۱ ـ میرزاخان پشت تنگ کردعلی ۱۲ ـ کزاربند ۱۳ ـ قلعه نصیر ۱۴ ـ رحمت‌آباد ۱۵ ـ احمدآباد ۱۶ ـ مهدی‏خان ۱۷ ـ دول گز رجبعلی ۱۸ ـ کپرگه علی رضا ۱۹ ـ پل اشکنه ۲۰ ـ کپرگه آقا حسین ۲۱ ـ لتوند برآفتاب ۲۲ ـ برآفتاب غزال ۲۳ ـ علیشاه ۲۴ ـ دره زردی.

ب ـ در بخش معمولان، یک دهستان به نام زیودار از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ پونلار ۲ ـ تروه مرتـضی ۳ ـ در مر صید مهدی ۴ ـ سنگ سفـید عبدالحسین ۵ ـ لیت بر زیودار ۶ ـ باغله آقا رضا ۷ ـ برآفتاب ۸ ـ برگلان ۹ ـ زیر انبار زیودار ۱۰ ـ تلمبه‏ خانه افرینه ۱۱ ـ سرنجه زیودار ۱۲ ـ طاق عباسعلی ۱۳ ـ کلات ۱۴ ـ گورگوری ۱۵ ـ چم حیدر ۱۶ ـ لوار ۱۷ ـ کلک رحمه ۱۸ ـ دوآب زیودار ۱۹ ـ دمرودا میر وسطی ۲۰ ـ دمرودا میر سفلی ۲۱ ـ زورانتل ۲۲ ـ سرمر ۲۳ ـ کلک زورانتل ۲۴ ـ زورانتل زیودار ۲۵ ـ دمرودا میر علیا ۲۶ ـ سوخته.

پ ـ روستای پونلار به عنوان مرکز دهستان زیودار تعیین می‏شود.

ت ـ در شهرستان پلدختر، یک بخش به نام افرینه از ترکیب دو دهستان میانکوه شرقی و افرینه ایجاد می‌شود.

ث ـ روستای افرینه به عنوان مرکز بخش افرینه تعیین می‏شود.

ج ـ در بخش مرکزی شهرستان پلدختر، نام دهستان جایدر به جایدر شمالی و مرکز آن به روستای رحیم‌آباد تغییر می‌یابد.

چ ـ در بخش مرکزی شهرستان پلدختر، یک دهستان به نام جایدر جنوبی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ چاله ۲ ـ چال گان سفلی ۳ ـ چوبتاش یکشنبه ۴ ـ گروزیر ۵ ـ زعفران ۶ ـ گری‌بلمک ۷ ـ هفت چشمه ۸ ـ ولیعصر ۹ ـ دارخرما ۱۰ ـ چال گان علیا ۱۱ ـ پس کلم ۱۲ ـ تنگ سیستان ۱۳ ـ دار برگی ۱۴ ـ دارتیل ۱۵ ـ دره باغ ۱۶ ـ دره شوره ۱۷ ـ سرآمد ۱۸ ـ قلعه زنجیر ۱۹ ـ هوتاوند ۲۰ ـ ده بزرگ ۲۱ ـ قهوه‏ خانه عزیز‌آباد ۲۲ ـ بادامستان میرزاخان ۲۳ ـ الم‌آباد ۲۴ ـ تلمبه‏ خانه تنگ فنی ۲۵ ـ سرنمک ۲۶ ـ گوری باباخان ۲۷ ـ سراب رجب ۲۸ ـ کنار بلوط ۲۹ ـ دار خرما.

ح ـ روستای گری بلمک به عنوان مرکز دهستان جایدر جنوبی تعیین می‏شود.

خ ـ در شهرستان پلدختر، یک بخش به نام بالاگریوه از ترکیب دو دهستان جلوگیر و جایدر جنوبی ایجاد می‌شود.

د ـ روستای ولیعصر به عنوان مرکز بخش بالاگریوه تعیین می‏شود.

ذ ـ در استان لرستان، با تغییر نام بخش معمولان به مرکزی، یک شهرستان به نام معمولان از ترکیب دو بخش‌ مرکزی و افرینه ایجاد می‌شود.

ر ـ شهر معمولان به عنوان مرکز شهرستان معمولان تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان‌شمالی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20

شماره ۲۱۴۶۷۸/ت ۵۹۰۳۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۶۸۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ در شهرستان‏ اسفراین استان خراسان‌شمالی، مرکز دهستان ‏زرق‌آباد بخش‏ مرکزی به ‏روستای اجغان و مرکز دهستان صفی‌آباد بخش بام و صفی ‏آباد به روستای الست علیا تغییر می‌یابد.

ب ـ در شهرستان‏ اسفراین، یک بخش به نام زرق‌آباد از ترکیب دو دهستان دامن ‏کوه و زرق ‏آباد ایجاد می‌شود.

پ ـ روستای زرق ‏آباد به عنوان مرکز بخش زرق‌آباد تعیین می‏شود.

ت ـ در بخش بام و صفی‌آباد، یک دهستان به نام دهنه شیرین از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ دهنه شیرین ۲ ـ مقصودآباد ۳ ـ گسک ۴ ـ قنبر باغی ۵ ـ راوخ ۶ ـ باغشجرد ۷ ـ قارضی ۸ ـ زنفت ۹ ـ عباس‏آباد ۱۰ ـ جوزقه ۱۱ ـ اسفید ۱۲ ـ کلاته گسک شوری ۱۳ ـ کلاته هیو ۱۴ ـ کلاته پیر ۱۵ ـ جوادیه ۱۶ ـ فیروزآباد.

ث ـ روستای دهنه شیرین به عنوان مرکز دهستان دهنه شیرین تعیین می‏شود.

ج ـ در بخش بام و صفی‌آباد، یک دهستان به نام ساریگل از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ بکرآباد ۲ ـ چهارمست ۳ ـ جهان ۴ ـ کاریزدر ۵ ـ دستجرد ۶ ـ اردین ۷ ـ زالی ۸ ـ عیسی باغ ۹ ـ کوشندر ۱۰ ـ بانی در ۱۱ ـ باباقدرت ۱۲ ـ دهنه اجاق ۱۳ ـ ساریگل.

چ ـ روستای دهنه اجاق به عنوان مرکز دهستان ساریگل تعیین می‏شود.

ح ـ در شهرستان اسفراین، یک بخش به نام بام از ترکیب دو دهستان بام و ساریگل ایجاد می‌شود.

خ ـ روستای بام به عنوان مرکز بخش بام تعیین می‏شود.

د ـ در استان خراسان‌شمالی، با تغییر نام بخش بام و صفی ‏آباد به مرکزی، یک شهرستان به نام بام و صفی‌آباد از ترکیب دو بخش مرکزی و بام ایجاد می‌شود.

ذ ـ شهر صفی‌آباد به عنوان مرکز شهرستان بام و صفی‌آباد تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20

شماره ۲۱۴۷۰۸/ت ۵۹۹۸۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره ۵۱۶۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان عشق‏آباد بخش میان‏جلگه شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی به روستای رئیسی و مرکز دهستان بلهرات بخش یادشده به روستای ریگی تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش میان‏جلگه، یک دهستان به نام سالاری از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت ‏دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‏ های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ سالاری ۲ ـ اسلام‌آباد ۳ ـ همائی ۴ ـ عبدل‌آباد ۵ ـ قلعه شیشه ۶ ـ مهدی‌آباد ۷ ـ مسک‌آباد ۸ ـ شهر کهـنه ۹ ـ قـوش‌آغل ۱۰ ـ عجب‌زار ۱۱ ـ باغسـتان سالاری ۱۲ ـ فتح‌آباد ۱۳ ـ قلعه نو ۱۴ ـ گز ب‍از ۱۵ ـ گلبوی علیا ۱۶ ـ عنبرکه ۱۷ ـ عشرت‏آباد ۱۸ ـ دهنو ۱۹ ـ حسین‏آباد ۲۰ ـ چاه مشاع شماره (۱) مسک‏آباد ۲۱ ـ چاه مشاع شماره (۲) مسک‏ آباد ۲۲ ـ حسن‏ آباد بلهر.

پ ـ روستای سالاری به عنوان مرکز دهستان سالاری تعیین می‏شود.

ت ـ در شهرستان نیشابور، یک بخش به نام بلهرات از ترکیب دو دهستان بلهرات و سالاری ایجاد می‌شود.

ث ـ روستای گلبوی سفلی به عنوان مرکز بخش بلهرات تعیین می‏شود.

ج ـ در استان خراسان رضوی، با تغییر نام بخش میان‏جلگه به مرکزی، یک شهرستان به نام میان‏جلگه از ترکیب دو بخش مرکزی و بلهرات ایجاد می‌شود.

چ ـ شهر عشق‌آباد به عنوان مرکز شهرستان میان‏جلگه تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خوزستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20

شماره ۲۱۴۶۹۰/ت ۶۰۳۰۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۸۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱۰/۵/۳۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش صیدون شهرستان باغ ملک استان خوزستان، مرکز دهستان صیدون شمالی به روستای طلاور یک و مرکز دهستان صیدون جنوبی به روستای علاء تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش صیدون، یک دهستان به نام واجل از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‌‌ها و مکان‌‌های زیر ایجاد می‌‌شود:

۱ ـ دره تلخ ۲ ـ نربلند ۳ ـ دول تاک ۴ ـ زواب ۵ ـ نایاب ۶ ـ برول ۷ ـ آبگرمک

۸ ـ برم شاهزاده عبداله ۹ ـ مالک اشتر ۱۰ ـ بردتر کسته ۱۱ ـ بنار واجل ۱۲ ـ قندی ۱۳ ـ سردره ۱۴ ـ پشت پر ۱۵ ـ شاهزاده عبداله.

پ ـ روستای بنار واجل به عنوان مرکز دهستان واجل تعیین می‏شود.

ت ـ در بخش صیدون، یک دهستان به نام رود زیر از ترکیب روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‌‌ها و مکان‌‌های زیر ایجاد می‌‌شود:

۱ ـ بنه‌‌لم ۲ ـ رود زیر ۳ ـ بن شورا ۴ ـ سرآسیاب ۵ ـ رگه کن ۶ ـ غربت ۷ ـ تنگ آب ۸ ـ بلکدان ۹ ـ دوبند ۱۰ ـ گستی ۱۱ ـ بلی خلک ۱۲ ـ بالیاب ۱۳ ـ بن‌‌دوراب ۱۴ ـ بهاره ۱۵ ـ دم تنگ چویل ۱۶ ـ دیمه گه تنگ چویل ۱۷ ـ سر دوراب ۱۸ ـ طوف زری ۱۹ ـ گورگل ۲۰ ـ میل پای میل ۲۱ ـ سرتنگ گلال شرب.

ث ـ روستای رود زیر به عنوان مرکز دهستان رود زیر تعیین می‏شود.

ج ـ در شهرستان باغ ملک، یک بخش به نام علاء از ترکیب دو دهستان رود زیر و صیدون جنوبی ایجاد می‌شود.

چ ـ روستای بنه لم به عنوان مرکز بخش علاء تعیین می‏شود.

ح ـ در استان خوزستان، با تغییر نام بخش صیدون به مرکزی، یک شهرستان به نام صیدون از ترکیب دو بخش‌ مرکزی و علاء ایجاد می‌شود.

خ ـ شهر صیدون به عنوان مرکز شهرستان صیدون تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up