مصوبات هیأت دولت دهه دوم دی 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/10/11 لغايت 1400/10/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال
تصويب‌نامه در خصوص تعيين خط‌مشيهاي مديريت، حفاظت و بهرهبرداري پايدار از خاک کشور
آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق
اصلاح تصويبنامه شماره ۶۶۷۵۷/ت ۵۹۱۹۱ هـ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰
اصلاح جزء (د) بند (۱) تصويبنامه شماره ۲۶۶۰۴/ت ۲۵۶۴۳ هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲
اصلاح بند (۱) ماده (۵) آييننامه تضمين معاملات مشارکت عمومي ـ خصوصي

تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال

روزنامه رسمی شماره 22374 – 18/10/1400

شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۸ به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی‌ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، “کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال” با عضویت آقایان عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجت‌اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال

ب ـ برطرف کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در کشور

پ ـ حمایت از سکو (پلتفرم)‌ها و کسب‌وکارها دیجیتال و فناوری پایه در کشور

ت ـ بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور

ث ـ برطرف کردن موانع فعالیت سکو (پلتفرم‌)های ایرانی در سطح بین‌المللی

ج ـ توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال

۲ ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور تفویض می‌شود.

۳ ـ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب و اصلاح مقررات مربوط به موضوعات یادشده که با موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه اتخاذ می‌شود، به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.

۴ ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت‌وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

۵ ـ کارگروه یادشده موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس‌جمهور ارائه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين خط‌مشي‌هاي مديريت، حفاظت و بهره‌برداري پايدار از خاک کشور

روزنامه رسمی شماره 22374 – 18/10/1400

شماره ۱۲۳۲۷۴/ت ۵۸۳۳۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفاظت محیطزیست

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۸ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست) و به استناد ماده (۲) قانون حفاظت از خاک ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ تصویب کرد:

خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور موضوع ماده (۲) قانون حفاظت از خاک به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ استقرار حکمرانی مطلوب، یکپارچه و جامع منابع خاک در کشور.

۲ ـ افزایش آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های رسمی و غیررسمی در زمینه ارزش و اهمیت خاک.

۳ ـ ساماندهی نظام‌های آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی علوم خاک مبتنی بر نیاز نظام‌های اجرایی و بهره‌برداری پایدار منابع خاک کشور.

۴ ـ حفظ و تأمین سلامت و امنیت خاک کشور (در تدوین و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای کشور).

۵ ـ ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی روش‌های بهره‌برداری از منابع خاک در کلیه فعالیت‌ها و امور زیربنایی.

۶ ـ پیشگیری از تخریب و فرسایش خاک، مهار سیلاب‌ها و تقویت آب‌خوان‌ها.

۷ ـ پیشگیری و جلوگیری از آلودگی خاک.

۸ ـ احیا و بازسازی منابع خاک آسیب‌دیده.

۹ ـ حفظ و توسعه پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی.

۱۰ ـ مدیریت کانون‌های منشأ گرد و غبار و هجوم شن‌های روان.

۱۱ ـ حفظ کاربری‌ کشاورزی در خاک‌های پربازده و حاصلخیز و حفاظت از خاک به عنوان بستر منابع طبیعی.

۱۲ ـ تأمین و حفظ امنیت غذایی کشور با رعایت اصول اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی در بهره‌برداری خاک.

۱۳ ـ ارزش‌گذاری اقتصادی خاک در کلیه کاربری‌ها.

۱۴ ـ پیش‌گیری و مقابله با هرگونه خروج خاک از کشور.

۱۵ ـ ضابطه‌مند کردن برداشت، جابه‌جایی و فروش خاک در داخل کشور.

۱۶ ـ صیانت، بهبود و ارتقای کمیت و کیفیت ماده‌ آلی خاک.

۱۷ ـ جلب مشارکت‌ مردمی در حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک.

۱۸ ـ به‌کارگیری تجربیات و یافته‌های علمی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک.

۱۹ ـ بهینه‌سازی مصرف نهاده‌های کشاورزی در منابع خاک.

۲۰ ـ بهینه‌سازی روش‌های استفاده از آب‌های نامتعارف در خاک در تطابق با شاخص‌های کمی و کیفی و استانداردهای مرتبط.

۲۱ ـ پیشگیری و جلوگیری از فشردگی خاک.

۲۲ ـ اشاعه فرهنگ و اخلاق امانت‌داری در بهره‌برداری از منابع خاک کشور و حفظ آن برای نسل‌های آتی.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق

روزنامه رسمی شماره 22374 – 18/10/1400

شماره ۱۲۳۳۹۱/ت ۵۸۸۲۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو و به استناد بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده در بخش برق را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق

ماده ۱ ـ بهای برق مشترکان کم‌مصرف (در سقف مصرف (۵۰) درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می‌شود.

ماده ۲ ـ تعرفه‌های برق مصارف خانگی مشترکین کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود.

ماده ۳ ـ تعرفه برق مشترکین خانگی بالاتر از الگوی مصرف برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب یک و نیم (1/5)، دو و نیم (2/5) و سه و نیم (3/5) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل‌وانتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود.

تبصره ۱ ـ در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب ضریب نیم (0/5) و هشتم دهم (0/8) اعمال می‌شود.

تبصره ۲ ـ با هدف تشویق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و مصرف خود را در ماه‌های گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می‌دهند، به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوی مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هر کدام کمتر باشد)، پاداش صرفه‌جویی معادل هزینه تأمین برق پرداخت می‌شود. اعمال ضریب دو برای پاداش صرفه‌جویی در ساعات اوج بحرانی بلامانع است. برای فرهنگ‌سازی و تشویق به کاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشویق (پرداخت پاداش) بیشتر و یا اهدای جوایز می‌باشد.

تبصره ۳ ـ برای خانوارهای دارای بیش از یک واحد مسکونی، مجموع مصارف واحدهای مزبور (بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو)، برای تشخیص پله مصرف و محاسبه صورتحساب مبنای عمل قرار می‌گیرد.

تبصره ۴ ـ با هدف اطلاع مشترکان از میزان مصرف و ایجاد زمینه اصلاح مصرف برق، سازوکار لازم به نحوی طراحی و اجرا می‌شود که مشترکان، امکان پیش‌بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند. وزارت نیرو مجاز است برای مشترکانی که سطح مصرف انتخابی خود را رعایت نمایند، پنج درصد تشویق اعمال نماید.

ماده ۴ ـ تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (به جز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین، سالمندان، کودکان و غیره) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) به ترتیب با ضریب یک و یک و نیم (1/5) برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده ۵ ـ تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه‌های جاری محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت‌های برق نسبت به محدود نمودن مصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده ۶ ـ اوقات اوج مصرف بحرانی شبکه توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود. ضرایب اوج مصرف بحرانی می‌تواند به نحوی اصلاح شود که موجبات کاهش مصرف و مدیریت بار را فراهم کند. درهرحال وزارت نیرو موظف به حفظ پایداری شبکه برق است. به این منظور تعیین و اعمال سهمیه مصرف برای مناطق و مشترکان برق مجاز و مشترکان موظف به رعایت سهمیه مصرف تعیین‌شده می‌باشند. وزارت نیرو ضمن حمایت از اقدامات بهینه‌سازی مصرف، امکان عرضه برق صرفه‌‌جویی شده را به دیگر مشترکان فراهم می‌نماید. سهمیه این مشترکان در اوقات محدودیت عرضه برق به میزان صرفه‌جویی محقق شده، افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۶۶۷۵۷/ت ۵۹۱۹۱ هـ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰

روزنامه رسمی شماره 22374 – 18/10/1400

شماره ۱۲۳۲۵۷/ت ۵۹۴۴۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره 708/115035 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۶۶۷۵۷/ت ۵۹۱۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸، واژه “مستقیماً” به عبارت “پس از واریز وجوه به حساب خزانه بلافاصله” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح جزء (د) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۶۶۰۴/ت ۲۵۶۴۳ هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲

روزنامه رسمی شماره 22374 – 18/10/1400

شماره ۱۲۳۲۴۱/ت ۵۶۲۷۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره 97/415558 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۶۶۰۴/ت ۲۵۶۴۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۵، عبارت “و فعالان قرآن و عترت” بعد از واژه “فیلم‌سازان” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۱) ماده (۵) آيين‌نامه تضمين معاملات مشارکت عمومي ـ خصوصي

روزنامه رسمی شماره 22374 – 18/10/1400

شماره ۱۲۳۲۴۵/ت ۵۹۴۴۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره 115033/46939 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) ماده (۵) آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۱۶/ت ۵۸۱۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶، عبارت “با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ ” بعد از عبارت “توسط سازمان” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…

سایر مصوبات دهه دوم بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/11 لغایت 1402/11/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اساسنامه دانشگاه عالی دفاع…
keyboard_arrow_up