مصوبات هیأت دولت دهه سوم تیر 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/04/21 لغايت 1401/04/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق‌العمل خدمات جايگاه‌هاي سوخت با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان شهريار
اساسنامه صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احيا و بهره‌برداري از اماکن تاريخي و فرهنگي

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق‌العمل خدمات جايگاه‌هاي سوخت با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22521- 23/04/1401

شماره ۶۲۸۵۴/ت ۶۰۰۰۹ هـ J ۱۴۰۱/۴/۱۸

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۱۲ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ حق‌‌العمل خدمات جایگاه‌های سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۱، با اعمال چهل و پنج درصد (۴۵%) افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، تعیین می‌‌شود. همچنین متوسط نرخ حق-العمل جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (برحسب طبقه‌بندی) چهل و پنج درصد (۴۵%) اضافه می‌شود. مبالغ حق‌‌العمل جایگاه‌‌ها از محل فروش توسط جایگاه‌‌های عرضه سوخت برداشت می‌‌شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات جایگاه‌ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه‌‌های یادشده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه‌‌های مذکور دریافت نماید.

۲ ـ وزارت نفت اجازه دارد افزایش‌های تعیین‌‌شده حق‌العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه‌ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (۴۵%) رعایت گردد.

۳ ـ برای جبران حق‌العمل جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)، قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده (CNG) معادل ‌پنج هزار و هفتصد (5007) ریال تعیین می‌گردد.

۴ ـ نرخ حق‌العمل سوخت‌گیری هوایی در فرودگاه‌هایی که راهبری سوخت‌گیری توسط بخش غیردولتی انجام می‌شود، توسط وزارت نفت پیشنهاد و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان شهريار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22521- 23/04/1401

شماره ۶۲۰۳۷/ت ۶۰۰۵۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۸ به پیشنهاد شماره ۶۵۹۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت کشور موظف است در شهرستان شهریار استان تهران، فرمانداری ویژه دایر کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اساسنامه صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احيا و بهره‌برداري از اماکن تاريخي و فرهنگي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22521- 23/04/1401

شماره ۵۶۴۸۱/ت ۵۵۶۸۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۴/۷

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۹/۲/۱۴، ۱۴۰۰/۲/۲۲ و ۱۴۰۱/۲/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ز) ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و ماده (۸) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ اساسنامه صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

ماده ۱ ـ به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع‌دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع‌دستی و فرش دستباف و اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری از کلیه بناهای تاریخی و فرهنگی قابل احیا، صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی که در این اساسنامه “صندوق” نامیده می‌شود، طبق مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌کند.

ماده ۲ ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان مؤسسه‌ای غیرانتفاعی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

ماده ۳ ـ حوزه فعالیت صندوق، سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و حسب نیاز می‌تواند با تصویب هیئت‌امنا و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در سایر نقاط در داخل کشور با رعایت قوانین مربوط، شعبه یا نمایندگی تأسیس کند.

ماده ۴ ـ سرمایه صندوق مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که از محل منابع صندوق تأمین می‌شود.

ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

۱ ـ دریافت هرگونه تسهیلات و جلب مشارکت حسب مورد از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز داخلی و خارجی.

۲ ـ ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، مستقیماً یا از طریق بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری مجاز.

۳ ـ مشارکت مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی برای احیا و سرمایه‌گذاری در مراحل تولید و تجارت صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی.

۴ ـ بهره‌مندی از ظرفیت بخش غیردولتی از جمله برون‌سپاری در راستای انجام وظایف صندوق.

۵ ـ همکاری با نهادهای تخصصی داخلی و خارجی مرتبط با حوزه فعالیت‌های صندوق و استفاده متقابل از تجارب و منابع مالی و فنی آن‌ها.

۶ ـ تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور با رعایت موازین شرعی.

۷ ـ واگذاری بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت بخش غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت موازین شرعی.

۸ ـ حمایت از توسعه ظرفیت‌های فنی و مهندسی در داخل کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در زمینه مرمت و احیای بناهای تاریخی، صنایع‌دستی و فرش دستباف و برگزاری دوره‌های آموزش غیررسمی مرتبط با حوزه فعالیت صندوق در چهارچوب تبصره (۲) ماده (۳) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی.

۹ ـ خرید و قبول هبه اماکن تاریخی و فرهنگی به منظور مرمت، احیا و بهره‌برداری از این‌گونه بناها و مدیریت این موضوع در سراسر کشور.

۱۰ ـ پشتیبانی و حمایت از گسترش بازارهای داخلی و خارجی صنایع‌دستی و گردشگری و فرش دستباف از جمله برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و تبلیغات.

۱۱ ـ حمایت از طرح‌های مطالعاتی مربوط به صنایع‌دستی، فرش دستباف، مرمت، احیا و بهره‌برداری از اماکن فرهنگی و تاریخی در داخل و خارج از کشور.

۱۲ ـ حمایت از سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران و فعالان حقیقی و حقوقی در زمینه تولید صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و فرش دستباف و کارگاه‌های تولید محصولات مذکور و صادرات آنها همچنین حمایت از واردات مواد اولیه مربوط جهت ارتقای کمی و کیفی با رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین مربوط.

۱۳ ـ عضویت در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با موضوع فعالیت‌های صندوق.

۱۴ ـ حمایت از توسعه تجارت الکترونیک صنایع‌دستی و فرش دستباف.

۱۵ ـ انجام سایر فعالیت‌های مرتبط با توسعه و تقویت اهداف، وظایف و مأموریت‌های صندوق در چهارچوب این اساسنامه.

۱۶ ـ برگزاری حراج آثار فاخر دارای شناسنامه و صاحب امضای قابل فروش صنایع‌دستی، فرش دستباف و هنرهای سنتی در داخل و خارج کشور.

ماده ۶ ـ ارکان صندوق عبارتند از:

۱ ـ هیئت‌امنا

۲ ـ هیئت‌مدیره

۳ ـ بازرس (حسابرس)

ماده ۷ ـ هیأت امنا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری صندوق است و اعضای آن عبارتند از:

۱ ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (رئیس هیئت‌امنا)

۲ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳ ـ وزیر راه و شهرسازی

۴ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵ ـ وزیر کشور

۶ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۷ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

تبصره ـ جلسات هیئت‌امنا با دعوت رئیس هیئت‌امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود و جلسات آن با حضور ۵ نفر رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت‌امنا با اکثریت آرای اعضای هیئت‌امنا معتبر و لازم‌الاجرا است.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات هیئت‌امنا به شرح زیر است:

۱ ـ تعیین خط‌مشی کلی و سیاست‌های کلان صندوق.

۲ ـ بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی پس از استماع گزارش‌های هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس).

۳ ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه صندوق به پیشنهاد هیئت‌مدیره.

۴ ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تصویب آیین‌نامه اداری، استخدامی در چهارچوب قانون کار.

۵ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول یا غیرقابل‌وصول به پیشنهاد هیئت‌مدیره.

۶ ـ اتخاذ تصمیم در مورد اصلاح یا تغییرات اساسنامه و پیشنهاد آن به هیئت‌وزیران.

۷ ـ انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس).

۸ ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹ ـ بررسی و تصویب ساختار سازمانی صندوق.

ماده ۹ ـ هیئت‌مدیره صندوق از پنج عضو تشکیل می‌شود که سه نفر از آنان عضو موظف هستند و از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت و مدرک حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط با موضوع فعالیت صندوق و حداقل (۵) سال سابقه اجرایی مرتبط با موضوع فعالیت صندوق به پیشنهاد رئیس هیئت‌امنا و تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس هیئت‌امنا برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دو دوره متوالی مجاز است.

تبصره ۱ ـ هیأت‌مدیره از بین خود یک رئیس و یک نایب‌رئیس انتخاب می‌کنند.

تبصره ۲ ـ جلسات هیئت‌مدیره با دعوت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار تشکیل می‌شود و جلسات آن با حضور سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت‌مدیره با آرای سه نفر معتبر و لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۰ ـ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ پیشنهاد خط‌مشی و سیاست‌های کلان صندوق به هیئت‌امنا.

۲ ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت امنا.

۳ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اخذ و اعطای تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه صندوق به هیئت‌امنا.

۵ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مشارکت مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۶ ـ پیشنهاد ایجاد شعبه یا نمایندگی جهت تحقق اهداف صندوق به هیأت امنا.

۷ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص خرید، فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل (۱۳۹) قانون اساسی.

۸ ـ ارائه گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی جهت اظهارنظر بازرس (حسابرس) و ارائه آن به هیئت‌امنا.

۹ ـ تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز صندوق به هیئت‌امنا.

۱۰ ـ بررسی و پیشنهاد ساختار سازمانی صندوق به هیئت‌امنا.

۱۱ ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه هیئت‌امنا.

۱۲ ـ تعیین نماینده یا نمایندگان مورد وثوق و امین جهت شرکت در مجامع و هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های وابسته در صورت لزوم.

۱۳ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد مؤسسات و شرکت‌های وابسته جهت تحقق اهداف صندوق با رعایت قوانین مربوط.

تبصره ـ هیئت‌مدیره می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به استثنای بندهای (۱)، (۵)، (۹) و (۱۰) به مدیرعامل تفویض نماید. این تفویض اختیار نافی مسئولیت هیئت‌مدیره نیست.

ماده ۱۱ ـ مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق دارای شرط وثاقت و امانت از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس هیئت‌امنا منصوب می‌شود.

ماده ۱۲ ـ مدیرعامل کلیه وظایف و اختیارات اداره صندوق و مواردی که از سوی هیئت‌مدیره تفویض می‌شود را بر عهده دارد.

تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به هر یک از مدیران و کارکنان مورد وثوق و امین صندوق واگذار کند.

ماده ۱۳ ـ هیئت‌امنا، سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و یک موسسه دیگر را به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند.

ماده ۱۴ ـ وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

۱ ـ بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به صورت‌های مالی صندوق و ارائه گزارش به هیأت امنا.

۲ ـ تهیه و تطبیق گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه صندوق برای ارائه به هیئت‌امنا.

۳ ـ انجام سایر وظایف قانونی طبق قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۵ ـ منابع مالی صندوق با رعایت ماده (۸) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ به شرح زیر است:

۱ ـ کمک‌های دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور.

۲ ـ تا سی درصد (۳۰%) از درآمدهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشخیص وزیر.

۳ ـ بخشی از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید و سایر مؤسسات مالی و اعتباری مجاز در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده.

۴ ـ درآمدهای حاصل از فعالیت‌های صندوق پس از وضع کسور قانونی.

۵ ـ کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی)، هدایا، وقف و نذورات.

۶ ـ سود خالص حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌های صندوق.

۷ ـ درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های صندوق.

تبصره ـ کلیه وجوه حاصل از درآمدهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۵) و (۷) این ماده و کمک‌های دولت به صندوق با رعایت قوانین و مقررات به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص می‌یابد.

ماده ۱۶ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال آغاز می‌شود و تا آخر اسفندماه همان سال پایان می‌پذیرد.

ماده ۱۷ ـ کلیه اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته، اوراق مالی و بهادار، قراردادهای صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب هیئت‌مدیره و مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات صرفاً با امضای مدیرعامل انجام می‌شود.

تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود در خصوص مکاتبات را در حدود مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب به هر یک از مدیران صندوق واگذار کند و این امر نافی مسئولیت مدیرعامل نیست.

 ماده ۱۸ ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۵۰۱۱۱/ت ۳۲۶۱۹ هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۹ و اصلاحات بعدی آن می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/313072 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up