مصوبات هیأت دولت دهه سوم شهریور 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/06/21 لغايت 1400/06/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص واردات نود و پنج میلیون (۹۵۰۰۰۰۰۰) عدد تخم مرغ نطفه‌دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای صادق خلیلیان به عنوان استاندار خوزستان

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۲) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور            

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حسین مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استاداران و فعالان صنایع‌دستی

تصویب‌نامه شماره ۶۵۵۸۹/ت ۵۹۱۳۱هـ در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ            

تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

تصویب‌نامه در خصوص واردات نود و پنج میلیون (۹۵۰۰۰۰۰۰) عدد تخممرغ نطفه‌دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22280 -23/06/1400

شماره ۶۳۷۳۷/ت ۵۹۰۴۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۱

تصویب‌نامه در خصوص واردات نود و پنج میلیون (95000000) عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۱۷ به پیشنهاد شماره 020/11824 مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ شرکت پشتیبانی امور دام کشور مجاز است نسبت به واردات نود و پنج میلیون (95000000) عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار گوشتی مورد نیاز کشور در قالب برنامه زمان‌بندی وزارت جهاد کشاورزی طی شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ اقدام نماید. شرکت مذکور می‌تواند به منظور تسریع در امور از ظرفیت شرکت‌های خصوصی دارای اهلیت استفاده نماید و مسئولیت این امر به عهده شرکت پشتیبانی امور دام کشور خواهد بود.

۲ ـ بانک کشاورزی معادل دوازده هزار و پانصد میلیارد (12500000000000) ریال بابت اجرای تأمین جوجه یک‌روزه در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد.

سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با اعلام شرکت پشتیبانی امور دام کشور و پس از تأیید سازمان حسابرسی، مابه‌التفاوت قیمت مصوب جهت فروش و قیمت تمام‌شده را تأمین و پرداخت کند.

۳ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات و هزینه‌های تبعی را تعهد و تضمین کند.

۴ ـ شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری‌شده و ضرر و زیان دریافتی پرداخت نماید.

۵ ـ بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور تسهیل و تسریع نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای صادق خلیلیان به عنوان استاندار خوزستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22280 -23/06/1400

شماره ۶۱۹۵۷/ت ۵۹۱۷۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴ /۱۴۰۰/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای صادق خلیلیان به عنوان استاندار خوزستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۲) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22280 -23/06/1400

شماره ۶۳۷۳۳/ت ۵۷۷۴۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۱۷ به پیشنهاد شماره 14002100/5264 مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۱۱۸/ت ۵۲۹۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

تبصره ۲ ـ در مواردی که اعطای تسهیلات توسط بانک دیگر از منابع داخلی داده شده یا می‌شود، تأیید فنی و اقتصادی از سوی پرداخت‌کننده تسهیلات و پرداخت یارانه توسط بانک عامل از محل اعتبارات آیین‌نامه بر اساس گزارش پیشرفت طرح است که بانک پرداخت‌کننده تسهیلات ارائه می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22280 -23/06/1400

شماره ۶۲۸۸۱/ت ۵۸۸۵۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۰

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و به استناد بند (ز) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ محدوده شهر: حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع. تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر، ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد (ملاک استفاده از این تعریف، شامل شهرهایی است که در آخرین طرح مصوب جامع و یا تفصیلی، سکونت‌گاه‌های غیررسمی جزء حریم شهر شناسایی شده است).

۲ ـ حریم شهر: قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و واپایش (کنترل) شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشور شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

۳ ـ محدوده روستا: محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد.

۴ ـ محله: سکونت‌گاه غیررسمی یا حاشیه‌نشین شناسایی‌شده واقع در محدوده و حریم شهر (بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر) که توسط ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تا پایان سال ۱۳۹۹ تصویب شده است.

ماده ۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان مکلف است نسبت سهم جمعیتی ساکن مناطق موضوع این آیین‌نامه واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به جمعیت استان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

ماده ۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سهم منابع موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را از محل درآمد حاصل از عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بر اساس آمار جمعیتی تأییدشده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، به حساب تمرکز وجوه استان که نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد می‌شود، واریز نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا قبل از پایان مهلت تعیین‌شده، نسبت به واریز علی‌الحساب یک درصد (۱%) از وصولی موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و پس از اعلام سهم موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه نسبت به تسویه بدهی یا مازاد واریزی از ابتدای سال در اولین پرداخت اقدام نماید.

ماده ۴ ـ پروژه‌های منتخب موضوع این آیین‌نامه باید زودبازده و یک‌ساله باشد. پروژه‌ها به پیشنهاد دستگاه اجرایی استان و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان احصا و پس از تأیید شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قابل اجرا است.

تبصره ۱ ـ شورای توسعه و برنامه‌ریزی هر استان مکلف به انطباق و اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار است.

تبصره ۲ ـ دستگاه اجرایی استان موظف به مبادله موافقت‌نامه بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است.

ماده ۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه بوده و مکلف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، وزارت راه و شهرسازی (ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار) و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حسین مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22285 – 29/06/1400

شماره ۶۵۲۷۲/ت ۵۹۱۷۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۴

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۲۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای حسین مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استاداران و فعالان صنایع‌دستی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22285 29/06/1400

شماره ۶۵۲۸۴/ت ۵۹۱۳۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۴

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره 45663/55817 مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استاداران و فعالان صنایع‌دستی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۱۷۶/ت ۵۶۴۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ تبصره بند (۱۳) ماده (۱) حذف می‌شود.

۲ ـ در بند (۳) ماده (۴) بعد از عبارت «برای آقایان» عبارت «جز در مواردی که از مصادیق پروانه کسب و اجازه اشتغال نیستند» الحاق می‌شود.

۳ ـ در ماده (۱۰) عبارت «صرفاً بر اساس» به عبارت «با توجه به» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه شماره ۶۵۵۸۹/ت ۵۹۱۳۱هـ در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ

منتشره شده در روزنامه رسمی شماره 22287 31/06/1400

شماره ۶۵۵۸۹/ت ۵۹۱۳۱هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۱۷ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

۱ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.]‌، نسخ صریح می‌شود.

۲ـ فهرست مصوبات معتبر هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در موضوع صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی به شرح پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح‌شده این مصوبات اقدام ‌کند.

۳ـ فهرست مصوبات منسوخ صریح و باطل‌شده یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

۴ـ اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن‌که در پیوست‌ها تصریح ‌شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به‌منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

۵ ـ ارائه هرگونه پیشنهاد در موضوع صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی جهت تصویب در هیئت‌وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هر سال نسبت به به‌‌روزرسانی پیوست‌های این تصویب‌‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

۷ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.

۸ ـ شمول این تصویب‌‌نامه، مصوبات عادی (غیرطبقه‌بندی‌) هیئت‌وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا خرداد سال ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌‌نامه که در پیوست‌‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت‌وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

منتشره شده در روزنامه رسمی شماره 22287 – 31/06/1400

شماره ۶۶۷۵۷/ت ۵۹۱۹۱هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۲۴ به پیشنهاد شماره 2/91321 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در قالب بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ، بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به مبلغ هفتصد و هفتاد و هشت میلیون و شصت و دو هزار و دویست و سی و سه (778062233) یورو بابت اصل و فرع تسهیلات مذکور منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ و سایر هزینه‌های مترتب را به میزان اعلامی بانک موردنظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند مستقیماً برداشت و تسویه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up