مصوبات هیأت دولت دهه سوم مهر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/07/21 لغايت 1400/07/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن منصوری به عنوان استاندار تهران

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

آیین نامه اجرایی جزء (۳) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت ۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰

اصلاح بند (۷) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت ۵۴۱۵۰ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵

اصلاح انتهای بند (۴) تصویب‌نامه‌های موضوع سندهای ارتقای بهره‌وری بخش حمل و نقل، کشاورزی، معدن، آب، برق و گاز، ارتباطات، ساختمان، نفت، صنعت، خدمات

الحاق تبصره (۵) به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۷

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۷۴۵۴۲/ت ۵۹۲۴۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۱۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۲) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ تصویب کرد:

آقای علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن منصوری به عنوان استاندار تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۷۶۵۲۱/ت ۵۹۲۵۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای محسن منصوری به عنوان استاندار تهران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۷۱۳۸۸/ت ۵۷۶۰۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۷

وزارت نیروـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد تبصره بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ بازدهی: نسبت انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه‌های حرارتی، تقسیم‌بر ارزش حرارتی سوخت مصرفی آنها.

۲ ـ تولید پراکنده حرارتی مقیاس کوچک: واحد تولید برق که بهره‌برداری فنی از آن به صورت متصل به شبکه سراسری برق و در مواردی به صورت جزیره‌ای امکان‌پذیر باشد و ظرفیت عملی تولید آن در محل اتصال به شبکه توزیع از (۲۵) مگاوات بیشتر نباشد.

۳ ـ نیروگاه‌های تجدیدپذیر: واحد تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک از جمله زیست‌توده، بادی، خورشیدی، آبی کوچک تا ظرفیت (۱۰) مگاوات، زمین‌گرمایی و سایر انواع فناوری‌ها.

ماده ۲ ـ وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی، صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح‌های احداث نیروگاه‌های جدید مقیاس بزرگ سیکل ترکیبی با بازدهی نامی بین پنجاه و پنج درصد (۵۵%) تا شصت درصد (۶۰%) و یا مقیاس کوچک با مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل هفتاد درصد (۷۰%) (بازده الکتریکی حداقل چهل و دو درصدی (۴۲%)) را در اولویت قرار دهد.

ماده ۳ ـ به منظور ایجاد انگیزه لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های دارای بازدهی بالا، برنامه افزایش نرخ سوخت نیروگاهی حداکثر یک دوره پنج‌ساله با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، به گونه‌ای که نرخ سوخت نیروگاهی معادل متوسط بهای گاز با تعرفه صنعتی گردد. منابع مالی حاصل از افزایش نرخ سوخت نیروگاهی از طریق افزایش متناسب تعرفه برق مشترکین بابت پوشش تعهدات مربوط به سرمایه‌گذاری با اولویت تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های گازی دولتی و خصوصی و نیز اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در صنعت برق کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اختصاص می‌یابد.

ماده ۴ ـ فروش برق واحدهای تولید پراکنده حرارتی مقیاس کوچک و نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بورس انرژی مجاز است. وزارت نیرو موظف است سازوکارهای لازم برای عرضه برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی را ظرف یک سال فراهم آورد.

ماده ۵ ـ بهای عبور (ترانزیت) کلیه مشترکینی که برق خود را از طریق بورس انرژی ایران تأمین می‌نمایند بر اساس ماده (۱) دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق، موضوع بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه شماره ۷۵۷۷۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن) تعیین خواهد شد.

ماده ۶ ـ شرکت توانیر و شرکت بورس انرژی ایران موظفند گزارش عملکرد بازار عمده‌فروشی برق و بورس انرژی ایران را به‌طور جداگانه و هر سه ماه یک‌بار تهیه و به سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۷۲۱۳۶/ت ۵۸۸۳۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰

وزارت کشورـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد جزء (۳) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی جزء (۳) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲ ـ وزارت: وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور).

۳ ـ شهرداری: شهرداری دارای مطالعات مصوب.

۴ ـ سیلاب: جریان یافتن آب با دبی بیش از ظرفیت آبراهه به اندازه‌ای که از مواقع معمولی به طور وضوح بیشتر باشد یا طغیان کردن به صورت بالا آمدن آب از سطح تراز طبیعی آبراهه و جریان یافتن آن در سطح اراضی هم‌جوار، یا زیرآب رفتن گستره‌ای از زمین به علت رگبار غیرمعمول که معمولاً منجر به بروز خسارت می‌شود.

۵ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور

۶ ـ مطالعات: مطالعات جمع‌آوری آب‌های سطحی که بر اساس شیوه‌نامه و استانداردهای مندرج در نشریات مرتبط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۲ ـ سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است ظرف (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فهرست استان‌های در معرض خطر سیلاب را به ترتیب اولویت در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار دهد.

ماده ۳ ـ وزارت موظف است فهرست شهرداری‌های مشمول را به همراه اعتبارات لازم تعیین و به سازمان اعلام نماید و سازمان موظف است ظرف (۱۵) روز فهرست شهرداری‌های مذکور را بررسی و نسبت به اخذ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران اقدام کند.

ماده ۴ ـ اعتبارات مصوب در قالب مبادله موافقت‌نامه میان وزارت و سازمان برای پیشگیری از خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب در شهرداری مربوط هزینه می‌شود.

تبصره ـ تأمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم اعتبارات از محل منابع شهرداری‌ها در قالب موافقت‌نامه یادشده صورت می‌پذیرد.

ماده ۵ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده وزارت است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت ۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۷۵۱۸۹/ت ۵۹۰۴۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۸

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت ۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۱۴ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت ۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ عبارت «نود و پنج میلیون (95000۰۰۰) عدد» به عبارت «یکصد و بیست میلیون (120000000) عدد» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۷) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت ۵۴۱۵۰ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۷۶۶۳۳/ت ۵۹۲۰۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۱

وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۱۸ به پیشنهاد شماره 46288/66420 ۱۴۰۰/۶/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۷) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت ۵۴۱۵۰ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ موضوع بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۴۹۸۰۹/ت ۵۹۰۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، بعد از عبارت «منابع مالی مصوب»، واژه «مربوط» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح انتهای بند (۴) تصویب‌نامه‌های موضوع سندهای ارتقای بهره‌وری بخش حمل و نقل، کشاورزی، معدن، آب، برق و گاز، ارتباطات، ساختمان، نفت، صنعت، خدمات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۷۶۶۳۲/ت ۵۹۲۰۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۱

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیروـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نفت ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان ملی بهرهوری ایران ـ سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ سازمان خصوصی‌سازی

سازمان نقشهبرداری کشور ـ سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۱۸ به پیشنهاد شماره 46307/66419 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

به انتهای بند (۴) تصویب‌نامه‌های موضوع سندهای ارتقای بهره‌وری بخش حمل و نقل (تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۹۰/ت ۵۸۹۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹)، بخش کشاورزی (تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۹۸/ت ۵۸۹۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹)، بخش معدن (تصویب‌نامه شماره ۴۱۹۰۵/ت ۵۸۹۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹)، بخش آب، برق و گاز (تصویب‌نامه شماره ۴۱۹۱۲/ت ۵۸۹۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹) بخش ارتباطات (تصویب‌نامه شماره ۴۱۹۲۱/ت ۵۸۹۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۰۰/۴/۱۹)، بخش ساختمان (تصویب‌نامه شماره ۴۱۹۲۷/ت ۵۸۹۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹) بخش نفت (تصویب‌نامه شماره ۴۱۹۴۱/ت ۵۸۹۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹)، بخش صنعت (تصویب-نامه شماره ۴۱۹۴۴/ت ۵۸۹۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹) و بخش سایر خدمات (تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۹۴/ت ۵۸۹۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹)، عبارت “که با تصویب هیأت‌وزیران ابلاغ می‌گردد.” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

الحاق تبصره (۵) به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۷۵۸۰۴/ت ۵۹۲۴۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۱۴ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۳۰، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۰۳۹۰/ت ۱۷۷ مورخ ۱۳۶۸/۳/۱۳ الحاق می‌شود:

تبصره ۵ ـ رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به حداقل (۶) ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می‌توانند از تسهیلات ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی بهره‌مند شوند. این دسته از رزمندگان از جهت سایر احکام قانونی، مشمول قوانین و مقررات حاکم بر رزمندگان هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up