مصوبات هیئت دولت دهه اول آذر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/09/01 لغايت 1398/09/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل نجار به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور  

تصویب‌نامه در خصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان داراب استان فارس   

تصویب‌نامه در خصوص انتخاب آقای محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی   

تصویب‌نامه در خصوص انتخاب آقای علی‌اصغر کشاورزمقدم به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

اساس‌نامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل نجار به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21756-04/09/1398

شماره ۱۰۸۷۸۹/ت۵۷۱۷۵هـ ـ۱۳۹۸/۸/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۱۷۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۸) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ تصویب کرد:

آقای اسماعیل نجار به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان داراب استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21756-04/09/1398

شماره ۱۰۶۵۷۰/ت۵۷۱۹۰هـ ـ۱۳۹۸/۸/۲۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۵۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت کشور موظف است در شهرستان داراب استان فارس، فرمانداری ویژه دایر کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص انتخاب آقای محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21756-04/09/1398

شماره ۱۰۸۸۰۵/ت۵۷۲۰۵ک ـ۱۳۹۸/۸/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۸/۸/۲۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای رضا مسرور می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص انتخاب آقای علی‌اصغر کشاورزمقدم به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21756-04/09/1398

شماره ۱۰۹۱۷۹/ت۵۷۲۰۶ک ـ۱۳۹۸/۸/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۸/۸/۲۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای علی‌اصغر کشاورزمقدم به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای مجید صفدری می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اساس‌نامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21756-04/09/1398

شماره ۱۰۸۷۷۲/ت۵۳۰۹۲هـ ـ۱۳۹۸/۸/۲۹

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی

سازمان برنامه و بودجه کشورـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه‌ ۱۳۹۸/۸/۲۶ به پیشنهاد شماره 1/10215 مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و تبصره ماده (۲) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای‌عالی فضای مجازی مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۴، اساس‌نامه شورای  اجرایی فناوری اطلاعات را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساس‌نامه شورای  اجرایی فناوری اطلاعات

ماده ‌‌۱ـ هدف از تشکیل شورای اجرایی فناوری اطلاعات که در این اساس‌نامه به اختصار “شورا” نامیده می‌شود، تعیین خط‌مشی‌های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و ایجاد زمینه و بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه‌ بخش‌های مختلف در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و قوانین مربوط است.

ماده ۲ـ وظایف شورا به شرح زیر است:

۱ـ تصویب اهداف و خط‌مشی‌های اجرایی توسعه صنعت و کاربری فناوری اطلاعات بر اساس سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی.

۲ـ تصویب خط‌مشی‌ها و اعمال هماهنگی‌های اجرایی و فنی لازم در گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ارائه خدمات الکترونیک در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

۳ـ تصویب نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای توسعه و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی.

۴ـ تصویب مقررات، دستورالعمل‌ها و استانداردها به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات.

۵ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات و تصویب شیوه بهره‌گیری از داده‌های کلان و داده‌کاوی پایگاه‌های اطلاعات کشور با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی.

۶ ـ نظارت مستمر بر پیشرفت برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک و گسترش کاربری فناوری اطلاعات در کشور و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی فضای مجازی و هیئت‌وزیران.

ماده ۳ـ ریاست شورا برعهده‌ رئیس‌جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رئیس‌جمهور این وظیفه را برعهده خواهد داشت.

ماده ‌۴ـ ترکیب ‏اعضای شورا به شرح زیر است:

۱ـ رئیس‌جمهور (رئیس شورا)

۲ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (نایب‌رئیس)

۳ـ وزیر کشور

۴ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۵ ـ وزیر دادگستری

۶ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷ ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۸ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۹ـ وزیر آموزش‌وپرورش

۱۰ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۲ـ وزیر اطلاعات

۱۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۴ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۵ـ رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۶ـ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور

۱۷ـ دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

۱۸ـ سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رئیس‌جمهور

۱۹ـ دبیر شورا

تبصره ـ بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد به دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده ‌‌۵ ـ تصمیمات شورا با رعایت سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و در چهارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رئیس‌جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن برعهده‌ وی خواهد بود.

ماده ‌۶ ـ دبیرخانه‌ شورا در سقف پست‌های سازمانی مصوب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

ماده ۷ـ شورا حداقل سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات آن، با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل‌ اجرا خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/21 لغایت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     مصوبات بیست و…

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…
keyboard_arrow_up