مصوبات هیئت دولت دهه دوم شهریور 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/06/11 لغايت 1399/06/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف برای سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم (دارا دوم)  

تصویب‌نامه در خصوص صورتحساب برق مشترکان خانگی کم‌مصرف          

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور      

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران        

تصویب‌نامه در خصوص تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ ریلی احداث قطار شهری کرج     

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران       

تصویب‌نامه در خصوص قرار گرفتن بازارچه مشترک مرزی پسابندر در فهرست بازارچه‌های فعال

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به استثنای شهرداری تهران) و شهرداران   

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸   

اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور          

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور         

تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی راه‌آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی        

تصویب‌نامه در خصوص کلیه دستگاه‌های مقرر در سند راهبردی توسعه گردشگری اجرای اقدامات  

اصلاح بند (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

 

 

تصویب‌نامه در خصوص مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف برای سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم (دارا دوم)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21980-12/06/1399

شماره ۶۲۴۱۵/ت ۵۷۹۷۱هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۲ به پیشنهاد شماره ۲/۷۸۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف صرفاً برای سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم (دارا دوم)، موضوع بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۶۲۲/ت ۵۷۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ و اصلاحات بعدی آن، قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره‌نویسی صندوق یادشده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص صورتحساب برق مشترکان خانگی کم‌مصرف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21980-12/06/1399

شماره ۶۲۴۲۴/ت ۵۷۹۶۸هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۴

وزارت نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۲ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

۱ـ وزارت نیرو مجاز است صورتحساب برق مشترکان خانگی کم‌مصرف با الگوی مصرف تعیین‌شده در جدول زیر را با تخفیف صد درصد (۱۰۰%) محاسبه نماید. این تخفیف صرفاً شامل سکونتگاه‌های دایمی در حال بهره‌برداری شهری و روستایی و همچنین سکونتگاه‌های عشایری می‌شود. سکونتگاه‌های خالی از سکنه و سکونتگاه‌های غیردایم نظیر باغ ویلاها مشمول این تخفیف نمی‌باشند:

 

ردیف منطقه الگوی کم‌مصرفی (کیلووات ساعت در ماه)
۱ ایام گرم منطقه گرمسیر ۱ ۴۰۰ و کمتر
۲ ایام گرم منطقه گرمسیر ۲ ۲۰۰ و کمتر
۳ ایام گرم منطقه گرمسیر ۳ ۲۰۰ و کمتر
۴ ایام گرم منطقه گرمسیر ۴ ۱۵۰ و کمتر
۵ ماه‌های گرم منطقه عادی ۱۰۰ و کمتر
۶ ایام غیرگرم مناطق عادی و گرمسیر ۸۰ و کمتر

 

۲ـ تعرفه برق مشترکان خانگی که میزان مصرف ماهانه آنها بیش از الگوی کم‌مصرفی جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه و کمتر از الگوی تعیین‌شده در تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۰۵/ت ۵۶۵۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ باشد، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۳ـ به مشترکان خانگی پرمصرف (با میزان مصرف بیش از الگوی مذکور در بند (۲) این تصویب‌نامه) فرصت داده می‌شود با استفاده از روش‌های زیر نسبت به اصلاح مصرف خود اقدام نمایند:

الف ـ اجرای اقدامات بهینه‌سازی مصرف که به صورت رایگان توسط وزارت نیرو آموزش داده می‌شود.

ب ـ نصب مولد خورشیدی کوچک و تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود (خود تأمین).

۴ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه ظرف دو ماه توسط وزارت نیرو تدوین و ابلاغ می‌شود. شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور، به میزان ده درصد (۱۰%) به صورتحساب برق مصارف خانگی مشترکان پرمصرف افزوده می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21980-12/06/1399

شماره ۶۲۴۴۶/ت ۵۷۸۲۳هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۲ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون، با رعایت مستثنیات جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون.

۳ـ کارکنان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند.

۴ـ پرداخت مستقیم و مستمر: حقوق، فوق‌العاده‌ها و مزایایی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در حکم کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنانی که رابطه مستقیم استخدامی یا به‌کارگیری با دستگاه اجرایی دارند، درج شده است.

۵ ـ سایر پرداخت‌ها: اضافه‌کار، هرگونه پاداش و هرگونه پرداخت نقدی و معادل ریالی کمک‌های رفاهی غیرنقدی به کارکنان.

۶ ـ سامانه پاکنا: پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) که یکی از زیرسامانه‌های سامانه کارمند ایران می‌باشد و ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه اجرایی کشور در آن صورت می‌پذیرد.

۷ـ سامانه ثبت حقوق و مزایا: یکی از زیرسامانه‌های سامانه کارمند ایران است که در اجرای ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و تصویب‌نامه شماره ۹۹۱۴۵/ت ۵۵۲۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ و طبق این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات پرداخت‌های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت‌ها به کارکنان می‌باشند.

ماده ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت‌ها به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) ثبت و همواره به‌روزرسانی نمایند.

تبصره ۱ـ ثبت اطلاعات در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا، هیچ‌گونه حقی برای استخدام و یا به‌کارگیری اشخاص در هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲ـ صدور شماره مستخدم/شناسه برای کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری که بر اساس مجوزهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استخدام یا به‌کارگیری شده‌اند، در سامانه کارمند ایران صورت می‌پذیرد.

تبصره ۳ـ چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، در شیوه‌نامه مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

ماده ۳ـ سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف‌اند اقدامات لازم را برای تبادل اطلاعات بین سامانه کارمند ایران و سامانه‌های جامع بودجه و خزانه‌داری الکترونیکی با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس) به عمل آورند.

ماده ۴ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به تخصیص اعتبار پرداخت‌های مستقیم و مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه و محاسبه هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس) با سامانه کارمند ایران اقدام نماید.

تبصره ـ تخصیص اعتبار پرداخت‌های مستقیم و مستمر به سایر کارکنان و سایر پرداخت‌ها به تمامی کارکنان متناسب با اطلاعات سامانه کارمند ایران انجام می‌شود.

ماده ۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی حقوق دریافت می‌نمایند را پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی (مطابق با اطلاعات ثبت‌شده توسط دستگاه اجرایی در سامانه کارمند ایران) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و پس از اطمینان از ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران از طریق دریافت اطلاعات به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس) با سامانه مذکور، صورت دهد.

تبصره ـ رفع مغایرت‌های احتمالی و هشدارها و خطاهای اعلام‌شده توسط سامانه درخواست وجه الکترونیکی موضوع این ماده با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه کارمند ایران برعهده دستگاه اجرایی است.

ماده ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بر اساس سازوکارهایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد، بسترهای موردنیاز فنی و ارتباطی تبادل برخط اطلاعات سامانه (سیستم)های کارمندی (پرسنلی) خود بر سامانه کارمند ایران را به‌گونه‌ای آماده نمایند که فرایند ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به صورت برخط انجام شود.

ماده ۷ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه در دستگاه‌های اجرایی حسب مورد برعهده بالاترین مقام (یا مقام مجاز از طرف وی در امور اداری استخدامی) و ذی‌حساب/ مدیر مالی دستگاه اجرایی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21980-12/06/1399

شماره ۶۲۴۳۳/ت ۵۷۵۵۸هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۴

وزارت نیرو

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۹/۱/۱۳ و ۱۳۹۹/۱/۵۵ به پیشنهاد مشترک شماره 98/47650/20/100 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

 

اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران موضوع تصویبنامه شماره ۲۷۳۰/ت ۲۸۲۲۵هـ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۰ با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح میشود:

۱ـ تبصره (۱) ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ـ رئیس هیئت‌مدیره در حکم معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خواهد بود.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۴) اضافه می‌شود:

تبصره ـ رئیس و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت باید علاوه بر شایستگی‌های فنی و مدیریتی، دارای شرط وثاقت و امانت نیز باشند.

۳ـ در ماده (۳۴) عبارت «تا دو درصد» به عبارت «تا دو و نیم درصد (2/5%)» اصلاح می‌شود.

۴ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳۴) اضافه می‌شود:

تبصره ـ تا یک و نیم درصد (1/5%) از درآمدهای شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران علاوه بر منابع پیش‌بینی‌شده در این ماده پس از تصویب مجمع عمومی و در قالب بودجه مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی در سرفصل سایر دریافت‌ها و سایر پرداخت‌ها در اختیار شرکت قرار می‌گیرد تا در قالب بودجه مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی شرکت‌های آب منطقه‌ای، بابت جبران کمک‌زیان شرکت‌های مذکور به آنها پرداخت شود. منابع حاصل از این تبصره به‌عنوان درآمدهای شرکت‌های آب منطقه‌ای دریافت‌کننده منظور خواهد شد.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 99/102/19234 مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ ریلی احداث قطار شهری کرج

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399

شماره ۶۳۹۲۱/ت ۵۷۳۱۲هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۰

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

صندوق توسعه ملی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۵ به پیشنهاد شماره ۲۶۷۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اجازه داده می‌شود در اجرای بند (ج) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ ریلی احداث قطار شهری کرج با عنوان خط (۲) قطار شهری کرج و حومه با شماره طبقه‌بندی (۱۵۰۲۰۰۴۰۱۱) از محل صندوق توسعه ملی اقدام کند.

۲ـ ‌صندوق توسعه ملی بر اساس درخواست سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به اختصاص اعتبار موردنیاز برای تأمین پانزده درصد (۱۵%) پیش‌پرداخت طرح‌ یادشده در چهارچوب قوانین اقدام می‌کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399

شماره ۶۳۸۹۹/ت ۵۷۹۵۸هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۰

وزارت نفت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۵ به پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده (۴) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل منابع موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت ۵۵۴۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ تا سقف مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنج میلیون و چهارصد و بیست‌وهفت هزار و چهارصد و هشتاد میلیون (1305427480000000) ریال منقسم به یکصد و سی میلیون و پانصد و چهل‌ودو هزار و هفتصد و چهل‌وهشت (130542748) سهم ده میلیون (10000000) ریالی افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399

شماره ۶۳۸۸۹/ت ۵۷۴۹۴هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۰

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۵ به پیشنهاد شماره ۲۳۵۴۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بازارچه مشترک مرزی پسابندر از فهرست پیوست موضوع بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت ۴۵۰۵۹هـ مورخ ۱۳۹۰/۶/۸ خارج و در فهرست بازارچه‌های فعال قرار می‌گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به استثنای شهرداری تهران) و شهرداران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399

شماره ۶۴۵۴۰/ت ۵۷۹۵۴هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۱

وزارت کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۵ به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

۱ـ سقف فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به‌استثنای شهرداری تهران) و شهرداران، موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۳۳۹/ت ۵۷۴۴۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷، بر اساس درجه‌بندی شهرداری و سطوح سازمانی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم شهریور

 

۲ـ فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری تهران، به میزان حداکثر سی درصد (۳۰%) پس از اعمال افزایش موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۳۳۹/ت ۵۷۴۴۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ افزایش می‌یابد.

۳ـ مبنای محاسبه فوق‌العاده جذب شهرداران، موضوع بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه

حقوق و مزایای شهرداران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۱/ت ۱۱۱هـ مورخ ۱۳۷۰/۴/۱ با اصلاحات بعدی آن، از حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل به حقوق، فوق‌العاده شغل و تفاوت تطبیق حداقل حقوق اصلاح می‌شود.

۴ـ برقراری فوق‌العاده خاص به کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری‌ها و شهرداران (به استثنای کارکنان شهرداری تهران) تا سقف بیست درصد (۲۰%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب با تأیید وزیر کشور مجاز است.

تبصره ـ کارکنان پیمانی که از فوق‌العاده مخصوص استفاده می‌کنند، مجازند صرفاً از افزایش فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده خاص موضوع این تصویب‌نامه یا فوق‌العاده مخصوص بر اساس ضوابط قبلی استفاده کنند و استفاده توأمان از افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه و فوق‌العاده مخصوص مجاز نیست.

۵ ـ فوق‌العاده‌های سه‌گانه موضوع بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۱۳/ت ۱۵۰۳۲هـ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ برای کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران به میزان صد درصد (۱۰۰%) افزایش می‌یابد.

۶ ـ اعتبار موردنیاز افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده از محل منابع داخلی شهرداری‌های مربوط تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399

شماره ۶۳۹۰۳/ت ۵۷۹۶۰هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۰

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۵ به پیشنهاد شماره 99/149928 مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۶۸/ت ۵۶۷۲۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶، عبارت «پنجاه‌هزار میلیارد (50000000000000) ریال» به عبارت «شصت هزار میلیارد (60000000000000) ریال» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399

شماره ۶۳۸۹۵/ت ۵۷۹۷۲هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۵ به پیشنهاد شماره 43402/59215 مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۵۶/ت ۵۷۷۰۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، عبارت «به حساب دستگاه اجرایی ذی‌ربط برگشت داده می‌شود و» به عبارت «به حساب خزانه برگشت داده می‌شود و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21985-18/06/1399

شماره ۶۴۵۳۱/ت ۵۷۹۷۳هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۵ به پیشنهاد شماره 43024/59216 مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (۵) ماده (۳)، عبارت «معادل حداقل مبلغ یکصد و سه هزار و هفتادوپنج میلیارد (103075000000000) ریال، بابت اجرای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و باقیمانده، حداکثر مبلغ پنج هزار و چهارصد و بیست‌وپنج میلیارد (5425000000000) ریال» به عبارت «معادل نودوپنج درصد (۹۵%) از ردیف (۲۴) تبصره مزبور بابت اجرای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و باقیمانده» اصلاح می‌شود.

۲ـ ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶ ـ تخصیص یارانه موالید جدید، در چهارچوب اعتبارات موضوع تبصره (۱۴) امکان‌پذیر است و چنانچه تخصیص یارانه به ایشان، مازاد بر سقف اعتبارات مذکور باشد و جبران کسری از محل جابه‌جایی ردیف‌های مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا سقف ده درصد (۱۰%) میسر نباشد، اعتبار موردنیاز جهت پرداخت یارانه به موالید جدید، با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، در لایحه بودجه سال آتی منظور خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی راه‌آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21986-19/06/1399

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره 70185/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و در اجرای یادداشت تفاهم احداث پروژه راه‌آهن بصره ـ شملچه [شلمچه] بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق که در این تصویب‌نامه به اختصار «یادداشت تفاهم» نامیده می‌شود، تصویب کرد:

۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی راه‌آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی به طول (۳) کیلومتر و از گذرگاه مرزی تا بصره به طول (۳۳) کیلومتر ریل راه‌آهن توأم با اجرا و احداث پل بزرگ با دریچه‌های کشتیرانی بر اروندرود، با برآورد تقریبی یکصد میلیون (100000000) یورو که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، هزینه‌های ستادی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت پروژه احداث، نگهداری و بهره‌برداری از راه‌آهن شملچه [شلمچه] ـ بصره به سهامداری شرکت ارزش‌آفرینان فدک که در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین صد درصد (۱۰۰%) از منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها است.

۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس طرح مصوب شرکت تهیه و ارائه نماید. هزینه اجرای طرح بر اساس صورت‌وضعیت‌های تنظیم‌شده توسط پیمانکار یا پیمانکاران اجرایی شرکت طرف قرارداد مورد تأیید بوده و مبنای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد می‌باشد. وزارت نیز موظف است به استناد ماده (۵) یادداشت تفاهم نسبت به اخذ تأییدیه قیمت اجرای پروژه از طرف عراقی اقدام نماید.

تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه برعهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد که هزینه‌های مرتبط با آن نیز با رعایت مفاد بند (۳) ماده (۴) یادداشت تفاهم جزو هزینه‌های قابل‌قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور می‌شود.

تبصره ۲ـ سایر هزینه‌های اجرای پروژه مانند مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه سهم کارفرما، عوارض گمرکی در ایران و عراق جزو هزینه‌های قابل‌قبول پروژه محسوب می‌شود.

تبصره ۳ـ در صورت بیمه سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط شرکت‌های بیمه‌ای، هزینه‌های مربوط جزو هزینه‌های قابل‌قبول طرح منظور نمی‌شود.

۴ـ طول دوره واگذاری معادل (۵۲) سال مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و (۵۰) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود و چنانچه هزینه‌های طرح مستهلک نشده باشد به طول مدت واگذاری منافع بهره‌برداری تا استهلاک کامل هزینه‌های طرح افزوده خواهد شد. در طول دوره واگذاری کلیه عواید حاصل از بهره‌برداری پروژه از جمله عوارض ارزی مندرج در گزارش هزینه ـ درآمد پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است، متعلق به شرکت طرف قرارداد بوده و درصورتی‌که جریان عایدات پروژه به نسبت پیش‌بینی‌های صورت گرفته در گزارش هزینه ـ درآمد مصوب با کسری مواجه شود، وزارت در چهارچوب تبصره (۵) ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخشی راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ اقدام می‌نماید و طرف عراقی متعهد به پرداخت منابع مالی موضوع تبصره مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

۵ ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نه درصد (۹%) ارزی در زمان انعقاد قرارداد است.

تبصره ـ به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک پس از اضافه کردن هزینه‌های نگهداری و تعمیرات پروژه در طول همان دوره که توسط شرکت طرف قرارداد انجام شده است، برمبنای نرخ سود نه درصد (۹%) ارزی در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

۶ ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به وزارت منتقل می‌شود.

۷ـ صندوق ضمانت صادرات ایران موظف به صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری به نام شرکت طرف قرارداد پس از اخذ هزینه‌های مترتبه است.

۸ ـ جمهوری عراق طبق بندهای (۱) و (۲) ماده (۳) یادداشت تفاهم متعهد به استملاک اراضی و آماده‌سازی زمین‌های خط راه‌آهن به علاوه حریم جاده و ایستگاه‌های مربوط، تأمین زمین بدون هرگونه موانع برای تجهیز کارگاه در دوره ساخت پروژه و تأمین آب و برق برای پیمانکار یا پیمانکاران معرفی‌شده از طرف شرکت طرف قرارداد می‌باشد.

۹ ـ جمهوری عراق طبق بند (۴) ماده (۳) یادداشت تفاهم متعهد به تأمین ریل، مفاصل ریلی، ریل‌بند (تراورس) و تجهیزات علایم و ارتباطات بوده و در صورت عدم تأمین این اقلام، شرکت طرف قرارداد رأساً نسبت به تأمین این اقلام اقدام خواهد نمود و هزینه‌های تأمین آنها به سرجمع آورده شرکت طرف قرارداد اضافه می‌شود.

۱۰ـ جمهوری عراق متعهد به صدور مجوزهای قانونی موردنیاز جهت اخذ عوارض توسط شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) بوده و موظف به انجام هماهنگی با دستگاه‌های دولتی در خصوص بهره‌مندی شرکت طرف قرارداد از معافیت‌های مالیاتی، مالیات مضاعف و اعطای روادید ورود بر اساس قوانین و مقررات مربوط است.

۱۱ـ وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه و در چهارچوب ماده (۵) یادداشت تفاهم مبنی بر تعیین میزان و شرایط سرمایه‌گذاری و راه‌های تأمین مالی و مشخص کردن سرمایه‌گذاری و کلیه جزییات مربوط، نسبت به تنظیم و نهایی نمودن قرارداد بهره‌برداری از پروژه با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و حقوق شرکت طرف قرارداد اقدام نموده و در این راستا مجوزهای قانونی لازم جهت بهره‌برداری از پروژه و اخذ عوارض ارزی موردنظر شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) را از نهادهای ذی‌ربط در جمهوری عراق اخذ نماید. وزارت و وزارت امور خارجه موظف‌اند کلیه ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را برای پیشبرد پروژه و اخذ هرگونه مجوز موردنیاز شرکت طرف قرارداد رأساً اقدام و به درخواست شرکت طرف قرارداد نسبت به صدور معرفی‌نامه‌های لازم اقدام نمایند.

۱۲ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه در داخل کشور تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد و در خاک جمهوری عراق بر اساس بند (۳) ماده (۳) یادداشت تفاهم اقدام می‌شود.

۱۳ـ تصویب‌نامه شماره ۲۶۳۶۴/ت۵۶۸۵۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۵ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص کلیه دستگاه‌های مقرر در سند راهبردی توسعه گردشگری اجرای اقدامات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21986-19/06/1399

شماره ۶۶۶۳۴/ت۵۵۲۹۳هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۶

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۹ به پیشنهاد شماره 962100/46322 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

کلیه دستگاه‌های مقرر در سند راهبردی توسعه گردشگری به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند مذکور هستند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21986-19/06/1399

شماره ۶۵۶۷۴/ت۵۷۹۷۹هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۵

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره 43533/61408 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۷۳۵/ت۵۷۸۲۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳ـ مشمولین: جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح، مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up