مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/02/21 لغايت 1399/02/31

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین محورها و مؤلفه های شاخصهای خانواده در (۱۰) محور و (۴۵) مؤلفه          

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی      

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اصلاح نرخ‌های خدمات و اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان هواشناسی کشور

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان غربی    

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی    

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی    

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی   

تصویب‌نامه در خصوص خروج از طبقه‌بند ی خیلی محرمانه ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بند ی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات        

اصلاح جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین محورها و مؤلفه‌های شاخص‌های خانواده در (۱۰) محور و (۴۵) مؤلفه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21891-23/02/1399

شماره ۱۵۰۵۴/ت۵۷۶۳۸هـ _۱۳۹۹/۲/۲

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۸۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره 90/7056/دش مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد:

۱ـ محورها و مؤلفه‌های شاخص‌های خانواده در (۱۰) محور و (۴۵) مؤلفه به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود.

۲ـ دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده، کارگروهی مرکب از دستگاه‌های موضوع سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تشکیل دهد تا شاخص‌های اختصاصی ذیل مؤلفه‌های جدول مذکور را تدوین و ابلاغ کند و همچنین با همکاری مرکز آمار ایران شناسنامه شاخص‌ها را نیز تدوین و ابلاغ ‌کند.

۳ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبارات لازم برای اجرای این تصویب‌نامه را در قالب بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21891-23/02/1399

شماره ۱۵۰۵۷/ت۵۶۳۷۸هـ ـ۱۳۹۹/۲/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۲۸۱۹۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ اضافه می‌شود:

تبصره ۳ـ گمرک می‌تواند برای آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی که مجوز موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب۱۳۸۰ـ را دریافت نموده‌اند، پس از شروع عملیات اجرایی طرح و ورود تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به کشور با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به ازای هر (۳۰۰) هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی یا معادل آن به ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد، یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو موردنیاز را بدون ارائه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ تضامین لازم در اجرای بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی به مدت یک سال و قابل تمدید (با تأیید سازمان مذکور) تا پنج سال و با رعایت استانداردهای مربوط، ورود موقت نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21891-23/02/1399

شماره ۱۴۴۲۶/ت۵۶۹۰۱هـ _۱۳۹۹/۲/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره 21/102058ـ ۶۸۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۱۱/ت۳۵۰۸۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

تبصره ـ به منظور تجهیز و تأمین منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیربنایی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهره‌برداری منعقد می‌کند، صادر نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح نرخ‌های خدمات و اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان هواشناسی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21891-23/02/1399

شماره ۱۵۰۴۱/ت۵۶۷۴۶هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰

وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

نرخ‌های خدمات و اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان هواشناسی کشور مندرج در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۱۹۹/ت۵۱۱۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (الف) عبارت «یک‌هزار و پانصد (1500) ریال» به عبارت «دو هزار و پانصد (2500) ریال» اصلاح می‌شود.

۲ـ نرخ‌های جزءهای (۱) تا (۴) بند (ب) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ۱ـ جزء (۱) از (1500) ریال به (2500) ریال

 ۲ـ جزء (۲) از (2200) ریال به (3700) ریال

 ۳ـ جزء (۳) از (4500) ریال به (7500) ریال

 ۴ـ جزء (۴) از (5000) ریال به (8400) ریال

۳ـ در بند (پ) عبارت «بیست و نه هزار (29000) ریال» به عبارت «چهل و هشت هزار و پانصد (48500) ریال» اصلاح می‌شود.

۴ـ نرخ‌های جزءهای (۱) و (۲) بند (ج) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ جزء (۱) از (43000) ریال به (72000) ریال

۲ـ جزء (۲) از (430000) ریال به (720000) ریال

۵ ـ جدول شماره (۳) موضوع جزء (۲) بند (ت) به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان غربی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21898-31/02/1399

شماره ۱۷۳۰۰/ت۵۷۲۶۶هـ ـ۱۳۹۹/۲/۲۴

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان زرینه‌رود بخش مرکزی شهرستان میاندوآب استان آذربایجان‌غربی، به روستای ساتلمیش محمدلو تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش مرکزی شهرستان میاندوآب، دهستان مظفرآباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ مظفرآباد ۲ـ دوه‌چی ۳ـ قرمزخلیفه‌ علیا ۴ـ قرمزخلیفه‌ سفلی ۵ ـ جارچلو ۶ ـ قدرت‌کندی ۷ـ ساتلمیش محمد‌آباد ۸ ـ کوسه‌لر سفلی ۹ـ کوسه‌لر علیا ۱۰ـ حسن‌آباد ۱۱ـ قره‌تپه۱۲ـ حاجی ‌بهزاد ۱۳ـ جعفرآباد.

پ ـ روستای مظفرآباد به عنوان مرکز دهستان مظفرآباد

ت ـ در شهرستان میاندوآب، بخش بکتاش از ترکیب دهستان‌های مظفرآباد و زرینه‌رود ایجاد می‌شود.

ث ـ روستای بکتاش به عنوان مرکز بخش بکتاش تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 99

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21898-31/02/1399

شماره ۱۷۲۹۸/ت۵۶۰۳۸هـ ـ۱۳۹۹/۲/۲۴

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۰۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان حشمتیه به مرکزیت روستای حشمتیه از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ایجاد می‏شود:

۱ـ حشمتیه ۲ـ دیش‌دیش ۳ـ عصمت‏ آباد ۴ـ حسین‏ آباد ۵ ـ جهان‏ آباد ۶ ـ فخر‏آباد

۷ـ احمدآباد ۸ ـ حصارآباد ۹ـ کلاته قنبر ۱۰ـ نوبهار ۱۱ـ عزیزیه ۱۲ـ ابراهیم‏ آباد ۱۳ـ جنت‏ آباد ۱۴ـ چاه شماره دو جهان‏ آباد ۱۵ ـ چاه عمیق شماره دو قربان مردای ۱۶ ـ مزرعه رحیمیان۱۷ـ رباط کلاته.

ب ـ بخش اسحاق‏آباد به مرکزیت روستای اسحق‏ آباد از ترکیب دهستان‌های اسحاق ‏آباد و حشمتیه در شهرستان نیشابور ایجاد می‏شود.

پ ـ شهرستان زبرخان به مرکزیت شهر قدمگاه از ترکیب بخش‏های زیر ایجاد می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر خرو شامل دهستان‏های زبرخان و اردغش.

۲ـ بخش اسحاق‌آباد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 99

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21898-31/02/1399

شماره ۱۷۲۷۹/ت۵۵۰۴۸هـ ـ۱۳۹۹/۲/۲۴

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۹۳۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ بخش شامکان به مرکزیت روستای شامکان از ترکیب دهستان‏های شامکان و ربع شامات در تابعیت شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی ایجاد می‏شود.

ب ـ شهرستان ششتمد به مرکزیت شهر ششتمد از ترکیب بخش‏های زیر ایجاد می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی شامل دهستان‏های بیهق و تکاب‏کوه‏میش

۲ـ بخش شامکان

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21898-31/02/1399

شماره ۱۷۹۵۸/ت۵۵۳۴۵هـ ـ۱۳۹۹/۲/۲۷

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان بهزیستی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ـ، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ وزارت: وزارت آموزش‌وپرورش

۲ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور

۳ـ مهدکودک: مرکزی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، شناخت، پرورش و فرآیند یاددهی و یادگیری کودکان در رده‌های مختلف سنی در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی را برعهده دارد و مجوز مربوط را از سازمان دریافت کرده یا می‌کند.

۴ـ متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای تأسیس مهدکودک را به سازمان ارائه می‏دهند.

۵ ـ مؤسس: شخص متقاضی که مجوز تأسیس و پروانه فعالیت مهدکودک را از سازمان دریافت کرده است.

۶ ـ شاخص‌های آموزشی و پرورشی: مؤلفه‌هایی که میزان تحقق اهداف آموزشی و پرورشی، نتایج قابل مشاهده از فراگیران در آموزش‌های اجراشده و میزان توانایی ایجادشده در اثر آموزش‌ها را در حوزه‌های زیر تعیین می‌کنند:

الف ـ محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی)

ب ـ فعالیت‌های آموزشی مربیان در چهارچوب محتوا

۷ـ برنامه: مجموعه فعالیت‌ها و خدماتی که در حوزه‌های مرتبط با فضای فیزیکی و تجهیزات، نیروی انسانی، ایمنی و بهداشت، مراقبت، شهریه، رتبه‌بندی و خدمات اجتماعی پیشگیرانه مهدکودک نظیر اجرای انواع غربالگری‌های بینایی، شنوایی و اضطراب، برای رسیدن به رشد و تکامل همه‌جانبه کودکان انجام می‌شود.

۸ ـ مجوز تأسیس (موافقت اصولی): مجوزی که مطابق قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان برای متقاضی صادر می‌شود.

۹ـ پروانه فعالیت: مجوزی که دارنده مجوز تأسیس مطابق قوانین و مقررات مربوط از سازمان دریافت کرده یا می‌کند.

ماده ۲ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مقررات (استانداردهای) ایمنی ساختمان‌های مهدکودک‌ها را تدوین و بر اساس برنامه زمانی مشخص برای انطباق ساختمان مهدکودک با مقررات یادشده، ابلاغ کند.

ماده ۳ـ اجرای دوره پیش‌دبستانی در مهدکودک‌ها با اخذ مجوز دوره مذکور از مراجع ذی‌ربط وزارت، امکان‌پذیر است.

ماده ۴ـ شرایط عمومی متقاضیان و مدیر (مسئول فنی) به شرح زیر است:

۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲ـ اعتقاد و التزام به دین مبین اسلام

۳ـ اعتقاد و التزام به یکی از ادیان رسمی تصریح‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای متقاضیان تأسیس مهدکودک‌های اقلیت‌های دینی

۴ـ عدم اشتهار به فساد

۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان

۶ ـ عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر

۷ـ داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

۸ ـ برخورداری از سلامت جسم و روان حسب مورد به تأیید پزشک و روان‌پزشک معتمد سازمان

۹ـ داشتن گواهینامه دوره‌های آموزشی مطابق با دستورالعمل ابلاغی سازمان

تبصره ۱ـ احراز شرایط عمومی موضوع این ماده باید به تأیید سازمان برسد.

تبصره ۲ـ در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد، مدیرعامل باید شرایط ذکرشده در این ماده را دارا باشد.

تبصره ۳ـ شرایط اختصاصی مؤسس و مدیر (مسئول فنی) مهدکودک در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تعیین می‌شود.

تبصره ۴ـ در صورتی که مؤسس، هر یک از شرایط تأسیس را از دست بدهد، مراتب ظرف یک هفته از طریق سازمان به وی ابلاغ می‌‌شود. مؤسس موظف است ظرف (۱۵) رو‌ز از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک اثبات‌کننده مبنی بر وجود شرایط اعلام‌شده یا رفع نواقص را به سازمان ارائه کند. در صورتی ‌که ظرف مدت تعیین‌شده، اقدامی از سوی مؤسس به عمل نیاید، سازمان می‌‌تواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدام کند.

ماده ۵ ـ در صورت تخلف مهدکودک از شاخص‌های آموزشی و پرورشی، وزارت با اعلام به سازمان جهت اخطار به مهدکودک و رفع تخلف اقدام می‌کند. در صورت عدم رفع تخلف به تشخیص وزارت، سازمان موظف است مطابق نظر وزارت یادشده اقدام کند.

ماده ۶ ـ نظارت بر مهدکودک‌ها از حیث رعایت شاخص‌های آموزشی و پرورشی و محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) برعهده وزارت است و مدیران مهدکودک‌ها و سازمان ملزمند با ناظران اعزامی وزارت همکاری کنند.

ماده ۷ـ محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) توسط وزارت ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب شورای‌عالی آموزش‌وپرورش از طریق وزارت به سازمان جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

ماده ۸ ـ به کارگیری کارکنان مهدکودک‌ها بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش ـ مصوب ۱۳۷۴ـ به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس امکان‌پذیر است. در صورت عدم اظهارنظر گزینش سازمان پس از گذشت (۶۰) روز، به‌کارگیری نیروهای معرفی‌شده مجاز است.

ماده ۹ـ استانداردهای آموزش محتوای آموزشی (راهنمای آموزشی) به مؤسسان و کارکنان مهدکودک، توسط وزارت تهیه و جهت اجرا در مهدکودک‌ها به سازمان ابلاغ می‌شود. مؤسسان و کارکنان مهدکودک‌ها موظفند برابر با اعلام سازمان در دوره‌های آموزشی مربوط شرکت کنند. هزینه‌های مربوط برعهده مهدکودک است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص خروج از طبقه‌بندی خیلی محرمانه ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21898-31/02/1399

شماره 55126/17943-۱۳۹۹/۲/۲۷

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان اداری و استخدامی کشورـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ نهاد ریاست جمهوری

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

در اجرای ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۴۳۳/ت۲۸۷۶۴هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۴ و با توجه به عدم ضرورت طبقه‌بندی تصویب‌نامه شماره 98/14051/م/ت۵۵۱۲۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۵، تصویب‌نامه مذکور از طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» خارج شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21898-31/02/1399

شماره ۱۷۹۴۷/ت۵۷۵۲۷هـ ـ۱۳۹۹/۲/۲۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره 60/321307 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

جدول ذیل ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بخش حداقل سود مشارکت عبارات «حداقل سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی» و «حداقل سود سپرده سه‌ساله نظام بانکی» به عبارت «سود مشارکت با تشخیص وزارت بر اساس شرایط بازار حداکثر تا سقف سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی» اصلاح می‌شود.

۲ـ در بخش حداقل سود انصراف (درصد) عبارت «حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی» در قسمت‌های پیش‌فروش عادی و مشارکت در تولید به عبارت «سه درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد» اصلاح می‌شود.

۳ـ در قسمت عناوین جدول، بعد از عبارت «سفارشی تعداد محدود» عبارت “یا فروش فوق‌العاده» اضافه می‌شود.

۴ـ متون زیر در ذیل جدول یادشده اضافه می‌شود:

 ـ فروش فوق‌العاده و مشارکت در تولید به لحاظ تعداد و نوع خودرو نیازمند اخذ مجوز مربوط از وزارت می‌باشد.

 ـ فروش فوق‌العاده در طول دوره قرارداد مشمول سود انصراف نمی‌باشد، لیکن در صورت تأخیر در تحویل مشمول مفاد مندرج در این جدول می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up