مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار 97

 

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اخلاق زیستی شماره 25 سال هفتم 1396 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه الزامات اخلاقي در فرآيند تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي کيفري ايران نبي اله غلامي، حسنعلي موذن زادگان تحقيقات مقدماتي، حقوق کيفري، اخلاقيات، الزامات اخلاقي
موافقت نامه منع تجارت متقلبانه و دسترسي به دارو در کشورهاي در حال توسعه مهدي زاهدي، محمدحسين عرفان منش، نگار هوشمند موافقت نامه منع تجارت متقلبانه (آکتا)، داروهاي ژنريک، دسترسي، سلامت عمومي، حقوق مالکيت فکري، موافقت نامه تريپس
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
آموزه های فقه مدنی شماره 16 1396 پاییز – زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي مفهوم اضطرار اجتماعي و تاثير آن در تجويز اتلاف مال علي سرايلو، محمدتقي فخلعي، عباسعلي سلطاني ضرورت، اضطرار، اضطرار فردي، اضطرار اجتماعي، مصالح ضروري

، شخصيت حقوقي جامعه

بررسي انتقادي تعريف معسر با تاکيد بر قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ‎۱۳۹۳ اسفنديار صفري، جليل قنواتي، سيدعلي علوي قزويني معسر، مديون، تعهد مالي
ملاک شناسي احکام معاملات و آثار آن در فقه اماميه يعقوبعلي برجي، منير حق خواه ملاک، مدار، مناط، علت، مصلحت، معامله
بازپژوهي مستندات حکم فقهي حرمت ابدي در زناي ذات بعل و معتده رجعيه حميد مسجدسرايي، صغري باقرزاده، سيدرسول موسوي حرمت ابدي، زنا، ذات بعل، معتده رجعيه
بررسي تطبيقي شرط فاسخ از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و مصر سيدابوالقاسم نقيبي، رسول مخصوصي شرط، تعليق، انحلال، شرط فاسخ، تعليق در انحلال قرارداد
تبيين حکم امضايي و تاثير آن در استنباط احکام فقهي قاسم نخعي پور، محمدعلي سعيدي حکم، امضا، تاسيس، جعل، بناي عقلا
مسئوليت مدني دولت در منابع آب بر مبناي قاعده اتلاف، لاضرر و احترام نعمت الله دالوند، امان الله عليمرادي، محمدعلي حيدري مسئوليت مدني دولت، منابع آب، خسارت، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
اندیشه های حقوق عمومی شماره 2 (پیاپی 9) سال پنجم 1395 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سير تاريخي پذيرش شخصيت حقوقي افراد، در حقوق بين الملل بشر مريم احمدي نژاد، محسن متاجي حق بر شخصيت حقوقي، فرد، دولت، شناسايي، حقوق بشر
نقد و بررسي تئوکراسي مرتضي الياسي تئوکراسي، حاکميت الهي، دموکراسي، جمهوريت
عملکرد دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان در حمايت از خانواده حامد عبداللهي حمايت از خانواده، دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت جمهوري فدرال آلمان

، سياست ها و اقدمات

نقد و بررسي مباني آزادي در ليبراليسم از منظر اسلام محمدرضا باقرزاده نقد، مباني، آزادي، ليبراليسم، اسلام، اباحه گري
محدوديت هاي قانون اساسي بر حقوق کيفري؛ مطالعه موردي قانون اساسي ايران و آمريکا فهيم مصطفي زاده قانون اساسي، حقوق کيفري اساسي، اساسي سازي حقوق کيفري
مباني مشروعيت دادرسي اساسي محمد ناطقي، سيدابراهيم حسيني قانون، قانون اساسي، دادرسي اساسي، حاکميت اکثريت، حاکميت قانون
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پزشکی قانونی شماره 4 (پیاپی 84) سال بیست وسوم 1396 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي احکام فقهي – حقوقي خريد و فروش اعضاي بدن رضاعلي کرمي … [و ديگران] فقه اسلامي، حکم، تفصيل، فروش اعضا
جستاري در ارکان ماهيت سرايت در فقه و حقوق کيفري (خلاء زدايي قانوني از ماهيت سرايت) مجيد قورچي بيگي، يوسف فاطمي نيا، طه زرگريان سرايت، رابطه سببيت، گذشت زمان، يک سال و يک روز
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب شماره 3 سال سوم 1395 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي مباني اصل شفافيت از ديدگاه اسلام و نظريه حکمراني خوب محسن طاهري، محمدجواد ارسطا اصل شفافيت، عدم احتجاب، آزادي اطلاعات، اسلام، حکمراني خوب
حاکميت مردم در انديشه سياسي غرب و اسلام؛ “نظام دموکراتيک” و “نظام مبتني بر شريعت مقدس در قانون اساسي ايران” عليرضا دبيرنيا، طيبه اسدآبادي حاکميت، دموکراسي، قانون اساسي، مباني اسلام
تعدي و تفريط به عنوان رفع کننده مانع  مسئوليت مدني در فقه اماميه و اختلاف آن با نهاد تقصير در کامن لا احمد ديلمي، محمدزمان رستمي، محمدهادي رستمي تعدي، تفريط، مسئوليت مدني، ضمان، امانت، يد (استيلاء)
دوره اي بودن انتخابات در حقوق بين الملل بشر، و مسئله توقيت در نهاد ولايت مطلقه فقيه در فقه اماميه سيدقاسم زماني، محمد آدمي حقوق بشر، حق بر مشارکت سياسي، انتخابات ادواري، ولايت مطلقه فقيه، توقيت زماني
بررسي مباني رعايت قواعد بشردوستانه توسط گروه هاي غيردولتي، از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي؛ مطالعه موردي وضعيت عراق و سوريه سيامک کرم زاده، بهرام مراديان مخاصمات مسلحانه غير بين المللي، ماده 3 مشترک، اعمال تروريستي، حقوق جنگ در اسلام، گروه هاي غيردولتي
بررسي خسارت انتظار ناشي از نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ايران اسماعيل نعمت اللهي نقض قرارداد، مسئوليت قراردادي، خسارت انتظار، عدم النفع
مطالعه تطبيقي ماهيت تعيين اجل در تعهدات قراردادي و براتي (ايران، انگليس، کنوانسيون ژنو و آنسيترال) سيديونس نوراني مقدم، بيژن حاجي عزيزي، حسين محمودي موعد ايفاء تعهد، شرط ضمن عقد، شرط اصلي، شرط فرعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق خصوصی شماره 22 سال ششم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
موجه و مدلل بودن راي داوري داخلي با نگاهي بر رويه قضايي عيسي اميني، عباس منصوري راي داوري داخلي، موجه، مدلل، مستند، بطلان، اسباب موجهه
مطالعه تطبيقي نظام ثبت اختراعات فناوري زيستي در موافقت نامه تريپس و کنوانسيون تنوع زيستي مهدي زاهدي، زهرا محمودي موافقت نامه تريپس، کنوانسيون تنوع زيستي، اختراع، فناوري زيستي، اصلاح تريپس
وحدت گرايي در قواعد مسئوليت مدني: مطالعه موردي نظام اتحاديه اروپا سيدمحمد طباطبائي نژاد اتحاديه اروپا، اصول اروپايي، مسئوليت مدني، وحدت گرايي، آزادي کالا و خدمات
مداخله دادگاه در تعيين داور، آسيب شناسي قانون، رويه قضايي و ارائه الگو حميدرضا علومي يزدي، حميد درخشان نيا داوري، مداخله دادگاه، تعيين داور، نظارت دادگاه، الگوي داوري
نقش دادگاه در داوري بين المللي: نقدي بر لايحه جامع داوري از ديدگاه قوانين مدرن داوري بين المللي علي مقدم ابريشمي، مسعود محبوب داوري بين المللي، قانون داوري، نقش دادگاه، لايحه جامع داوري
اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجيه و تحليل رويه قضايي) سيدمرتضي قاسم زاده، محمد قرباني جويباري شرط ضمن عقد، شرط وابسته، شرط مستقل، عقد باطل
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش حقوق کیفری شماره 22 سال ششم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اختلال شخصيت دوقطبي از منظر حدود مسئوليت کيفري سيدمنصور ميرسعيدي، نبي اله غلامي اختلال شخصيت دو قطبي، مسئوليت کيفري، جنون، اختلالات رواني
رويکرد جرم شناسي به تغيير معيار تقصير در جرايم غيرعمدي کيومرث کلانتري، فاطمه نوري تقصير، رفتار متعارف، جرم شناسي، پيشگيري
تحليل بزه ديدگي جنسي زنان در شبکه هاي اجتماعي: نمونه پژوهي تانگو حميد دانش ناري، عباس شيخ الاسلامي، حسين محمد کوره پز بزه ديدگي جنسي، شبکه اجتماعي، تانگو، حريم خصوصي، سامانه هاي نظارتي
تحليل جرم شناختي راه کارهاي پيشگيري از جنايات عليه بشريت سميرا گل خندان، محمدعلي حاجي ده آبادي، محمدابراهيم شمس ناتري جنايات عليه بشريت، پيشگيري، پيشگيري کيفري، پيشگيري وضعي، پيشگيري اجتماعي
تبيين سياست کاهش آسيب از منظر اصول فقه ايمان رحيمي پور، محمدجعفر حبيب زاده، جليل اميدي سياست کاهش آسيب، قاعده ضد، اجتماع امر و نهي، تزاحم
جرم انگاري قاچاق داروي تقلبي در اسناد بين المللي و حقوق ايران محسن عيني قاچاق داروي تقلبي، داروي غير مجاز، جرم انگاري، جرايم عليه سلامت
چالش هاي حقوقي – قضايي  جرم افساد في الارض در قانون مجازات اسلامي ‎1392 محمدرضا رهبرپور، حسين نورمحمدي حدود، افساد في الارض، ارکان جرم افساد في الارض، تعدد جرم افساد في الارض
نسبت حقوق اولياي دم با حقوق طلبکاران مقتول (قصاص، ديه، عفو) عباس ميرشکاري قصاص، ديه، قتل عمد، عفو، طلبکاران
توسعه تدريجي عدالت کيفري منطقه اي با تاکيد بر ديوان آفريقايي دادگستري و حقوق بشر محمدحسين رمضاني قوام آبادي اتحاديه آفريقايي، ديوان آفريقايي دادگستري و حقوق بشر، عدالت کيفري منطقه اي، ديوان کيفري بين المللي، مصونيت
ماهيت و آثار طرح دعواي مدني در محاکم کيفري خيراله هرمزي، حسنعلي موذن زادگان، سيدحجت علوي دعواي خصوصي ناشي از جرم، دادگاه کيفري، جرم، آيين دادرسي کيفري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق اسلامی شماره 1 (پياپي 45) سال هجدهم 1396 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بازگشت پذيري مقيد وقف در فقه و حقوق ايران سيد مصطفي سعادت مصطفوي، علي اکبر جعفري شرط فسخ و فاسخ، مقتضاي وقف، تعليق وقف، شخصيت حقوقي وقف، وقف بر نفس، قصد قربت، اجماع، سنت، اصل صحت
حريم خصوصي خودرو در حقوق ايران و انگلستان رضا شکري، مهدي شيدائيان، سيد محمود مير خليلي حريم خصوصي، خودرو، انگلستان، ايران
خوانشي نو از ديدگاه هاي تحليلي نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه هادي طحان نظيف، رضا احساني مفهوم قانون، نظام حقوقي مدرن، مشروطه، تاريخ حقوق ايران
نسبت تعزير با نهي از منکر در فقه اماميه مجتبي جاويدي، مهدي حميدي نهي از منکر، تعزير، گناه، جرم، فقه اماميه
مطالعه تطبيقي تقاص؛ مباني و منابع آن در فقه اماميه، حقوق ايران، انگلستان و ايالات متحده آمريکا رسول احمدي فر جبران خسارت، سلف-هلپ، جبران خسارت از طريق شخصي، جبران خسارت بدون مراجعه به دادگاه
واکاوي فقهي مسئله استقلال داور حسين هوشمند فيروزآبادي حکميت، استقلال، داوري، قاضي تحکيم، داور
بررسي اجراي علني مجازات ها از منظر علم کيفرشناسي و آراء فقها محمدجواد پورحسيني، سيدمهدي قريشي، محمدحسن جوادي مجازات، ملاء عام، عوام گرايي کيفري، بازدارندگي، اسلام، کيفرشناسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشنامه حقوق اسلامی شماره 2 (پياپي 46) سال هجدهم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي مفهوم مخاطره در قراردادها با تاکيد بر مفاهيم قمار و غرر محمود حکمت نيا، ميثم نظري علوم مخاطره، قمار، گروبندي، غرر، عقود احتمالي، عقود شانسي
تاملي فقهي در حرزيت مکان هاي مجهز به دوربين مداربسته حبيب اله چوپاني مرسي، علي اکبر ايزدي فرد، محمد محسني دهکلاني فقه، حرز، دوربين مداربسته، نظارت
ارزيابي تطبيقي استمرار مباني قانون اساسي در نظام هاي حقوقي ايران، فرانسه و آمريکا عثمان سالاري، علي اکبر گرجي ازندرياني، بيژن عباسي لاهيجي استمرار قانون اساسي، حقوق بنيادين، هنجارهاي قانون اساسي، صيانت از قانون اساسي
ماهيت حقوقي شرکت هاي وابسته به موسسات عمومي غيردولتي سيد محمد مهدي غمامي، کمال کدخدا مرادي، مهدي فلاحيان شرکت هاي وابسته، ديوان عدالت اداري، مؤسسات عمومي غيردولتي
تراکم زدايي حقوقي ـ اداري از تهران در پرتو اصول قانون اساسي محمد زرشکي، محمد جلالي تراکم زدايي از تهران، قانون اساسي، آمايش سرزمين، دولت الکترونيک، کوچک سازي دولت، دموکراسي مشارکتي
ماهيت حق بر سلامت و جايگاه دولت در تحقق آن سميرا متقي، آناهيتا سيفي، مجيد دروديان حق بر سلامت، توسعه، جمهوي اسلامي ايران
مراجع ذيصلاح داوري و دادرسي در قراردادهاي اداري و نفتي ايران مصطفي مبارکي، محمدکاظم عمادزاده، غلامحسين مسعود سازمان برنامه و بودجه، شوراي عالي فني، قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، مراجع شبه قضايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی شماره 51 سال چهاردهم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي حمايت از خريدار با حسن نيت در فقه و حقوق تطبيقي علي اکبر ايزدي فرد، علي صداقتي، مجيد عباس تبار حمايت از مالک، خريدار با حسن نيت، لزوم انتظام امور، قاعده صحت فعل غير، قاعده يد
تاملي فقهي در مدلول ماده ‎440 قانون مجازات اسلامي سيده محبوبه حسني ابوالحسن کلايي، محمد محسني دهکلاني، علي اکبر جهاني جنايت، قصاص، سرايت، اندمال، تاخير
تاملي در عدم سقوط حد بواسطه توبه زاني پس از قيام بينه (نقدي بر ماده ‎114 قانون مجازات اسلامي) سيدمجتبي حسين نژاد حد، توبه، زاني، بينه، شهرت، تحف العقول
تحليل فقهي حقوقي آثار اضطرار در مسووليت غيرقراردادي ( مطالعه تطبيقي) ياسر عبدي اضطرار، مسووليت غير قراردادي، خطر، قاعده احسان، تقصير
مباني فقهي جبران خسارت از سوي حکومت در خطاي قاضي حجت عزيزالهي … [و ديگران] خطاي قاضي، جرح بينه، قصور قاضي، ضمان، بيت المال
موجبات بطلان نسبي در حقوق فرانسه و ايران و امکان سنجي آن در فقه اماميه سيدمحمدتقي کريم پور آلهاشم … [و ديگران] بطلان نسبي، بطلان مطلق، قابليت ابطال، عدم نفوذ
اصل “صرفه جويي کيفري” مبناي تفسير احکام و قوانين جزايي اسلام حميد مسجدسرائي … [و ديگران] اصل صرفه جويي کيفري، تفسير فقه جزايي، عدالت کيفري، سياست کيفرزدايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهش های فقهی شماره 4 سال سیزدهم 1396 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي و نقد نظريه هاي تعريف حق در حقوق اسلامي حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل انتزاع، حق، سلطنت، ملکيت نارس، نظريه
مطالعه انتقادي اثبات اعسار يا ايسار در گستره مواد ‎7 و ‎10 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 15/7/‎1393 اسفنديار صفري، جليل قنواتي، عليرضا آذربايجاني اعسار، ايسار، تعارض
فرزندآوري مقتضاي اطلاق عقد نکاح ليلا ثمني، مهدي مهريزي، سيدمحسن فتاحي فرزندآوري، مقتضاي اطلاق نکاح، مقتضاي ذات نکاح، نکاح دائم، نکاح موقت
بررسي و نقد شبيه سازي انساني از منظر فقه اسلامي (شيعه و اهل سنت) علي عسگري يزدي، مسعود ميرزايي اهل سنت، جواز، حرمت، شبيه سازي انساني، شيعه، فقه اسلامي
بررسي فقهي دادرسي غيابي سعيد نظري توکلي، مسلم حيدري حکم غيابي، دادرسي، دادرسي غيابي، غائب
تسري جواز فسخ نکاح به بيماري هاي هپاتيت B، سارس، سيفيليس و هرپس سيمپکلس حاد و مزمن صديقه حاتمي، عباسعلي سلطاني امراض مهلک، مسري و صعب العلاج، خيار فسخ، عيوب منصوصه، لاضرر
کاربرد اصول و قواعد فقهي در پيشگيري از اختلال اضطرابي وسواس فکري – عملي فرشته ابراهيم آبادي، اميرحمزه سالارزايي، پژمان برزعلي آگاه سازي، اختلال اضطرابي، استدلال در اصول فقه، اصول و قواعد فقهي، وسواس فکري – عملي (OCD)
بررسي مباني فقهي شفعه در اموال منقول از ديدگاه مذاهب اسلامي مرتضي رحيمي، سيدمحمدهاشم پورمولا تقسيم پذير، شفعه، ضرر، غيرمنقول، منقول
بررسي شرط ابدال در خيار رويت هادي غلامرضا راوي، محمود يوسف وند ثمن جهل، خيار رويت، شرط، شرط فعل، شرط نتيجه
شرط فعل از تکليف محض تا اشتغال ذمه (گفتاري پيرامون آثار شرط فعل در فقه اماميه و حقوق ايران) نصراله جعفري خسروآبادي شرط فعل، حق مالي، حق مطالبه، حکم تکليفي، حکم وضعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
پژوهشهای حقوقی شماره 33 سال هفدهم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مقايسه نحوه صدور اسناد رسمي با اسناد الکترونيکي مطمئن در حقوق کشورهاي مختلف عباس کريمي، امير سپاهي شرايط ماهوي صدور سند رسمي، شرايط شکلي صدور سند رسمي، صدور امضاي ديجيتالي، صدور گواهي ديجيتالي، صدور سند الکترونيکي مطمئن
ماهيت حقوقي نمايندگان هوشمند در عرصه قراردادهاي الکترونيکي سيدالهام الدين شريفي،  گلناز بيرمي نماينده هوشمند، قرارداد الکترونيکي، تجارت الکترونيک، سامانه پيام خودکار، فضاي مجازي
جبران خسارت از متهمان بازداشت شده بي گناه رجب گلدوست جويباري، مهران ابراهيمي منش جبران خسارت، متهم بازداشت شده، متهم بي گناه، حقوق بشر
تاثير فساد بر تحقق حق هاي بشري حسين سپه سرا فساد و حقوق بشر، تعهد به احترام، حمايت و اجراي حقوق بشر
سياست قضايي يا قضاوت سياسي؟ بررسي تاثيرپذيري ديوان بين المللي دادگستري از مولفه هاي غيرحقوقي ياسر سالاريان، مهدي خليلي طرقبه ديوان بين المللي دادگستري، صلح و امنيت بين الملل، منشور ملل متحد، ماده ‎92 منشور
تحليل مصاديق قراردادهاي احتمالي در نظام حقوقي ايران حبيب الله رحيمي،  خسرو محمودزاده عقد احتمالي، قرارداد، نامعلوم بودن عوضين، قرارداد پيش فروش، قرارداد مشارکت
مطابقت حقوقي کالا با قرارداد در پرتو کنوانسيون بيع بين المللي احسان لطفي مطابقت حقوقي، ادعاي شخص ثالث، مالکيت فکري، کنوانسيون بيع بين المللي
حقوق بشر مهاجران غيرقانوني: چالش هاي موجود مريم مهدوي مهاجر، پناهنده، مهاجر غيرقانوني، حقوق بشر
ارزيابي مفهوم، جايگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري امير ايروانيان نرخ خدمات، شوراي اسلامي شهر، ديوان عدالت اداري، حقوق ديواني، خدمات مستقيم
ابعاد حقوقي اختلاف چين و همسايگان آن در مورد جزاير اسپراتلي نسيم زرگري نژاد جزاير اسپراتلي، حل و فصل اختلافات، درياي جنوب چين، فيليپين، داوري
قانون گذاري کيفري ليندزي فارمر؛ ترجمه عبدالرضا جوان جعفري، سيده سارا ميرباذل، سيدبهمن خدادادي قانونگذاري، نظام هاي حقوقي، نظام کامن لا، قواعد حقوقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری شماره 32 1396 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تدابير حقوقي حمايت از مالکيت سرمايه گذار خارجي در حقوق ايران و بين الملل محمدصادق تيموري … [و ديگران] تدابير حقوقي، سرمايه گذاري خارجي، حمايت از مالکيت سرمايه گذار
مقابله با اکو تروريسم جهاني در پرتو ديپلماسي بين المللي محيط زيست سبحان طيبي، سيدعباس پورهاشمي ديپلماسي و حقوق بين الملل محيط زيست، ضمانت هاي مشترک، قواعد آمره، تعهدات بين المللي و همکاري هاي بين المللي، مقابله با مخاطرات زيست محيطي
پراگماتيسم سياست جنايي مشارکتي درقبال خشونت عليه زنان عسل عظيميان … [و ديگران] مشارکت مردم، ميانجيگري کيفري، پيش گيري اجتماعي، خشونت عليه زنان، خشونت خانگي، امنيت زنان
پاسخ دهي به بزه کاري کودکان و نوجوانان: تخميني يا ترميمي فرناز رجبي، نسرين مهرا بزه کاري، کودکان و نوجوانانف تفکيک در پاسخ دهي، عدالت ترميمي، عدالت تخميني
بررسي مسووليت هاي ناشي از عملکرد مديران برنامه ورزشکاران نسبت به باشگاه ها در حقوق ورزشي احمد يوسفي صادقلو، زينب نوابي مقدم مدير برنامه ورزشي، کارگزاران رسمي بازيکن، دلال ورزشي، نهاد نمايندگي
شيوه هاي پرداخت در معاملات تجاري بين المللي با تاکيد بر اعتبارات اسنادي رضا نصيري اقدم، پيمان دادرس اعتبار اسنادي، تعهد قراردادي بين المللي، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي، ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي، اصول حقوقي حاکم بر اعتبار اسنادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری شماره 33 1396 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تفاوت اعتراض ثالث اجرايي با عناوين مشابه احمد يوسفي صادقلو، سعيد مجيدي فر اعتراض ثالث، اجراي حکم، محکوم عليه، مراجع قضايي
ماهيت حقوقي شرط داوري محسن سليمي، بابک خسروي نيا، مهدي زارع داوري، شرط فعل، ماهيت حقوقي، قرارداد، شرط
پيشگيري پليس محور از بزه ديدگي کودکان در مدارس و راهکارهاي آن نصيبه ابراهيمي، کيومرث کلانتري، عابدين صفري کاکرودي پليس، پيشگيري اجتماعي، بزه ديدگي، مدرسه، کودکان
نقش قرار موقت ديوان بين المللي دادگستري در اختلافات زيست محيطي بين دولت ها سيدعباس پورهاشمي، مجيد حقاني قرار موقت، ديوان بين المللي دادگستري، شوراي امنيت، اختلافات بين المللي زيست محيطي، اصل احتياطي
مجرمان مواد مخدر به مثابه مجرمان پر خطر در نظام عدالت کيفري ايران اکبر زمان زاده سياست کيفري سخت گيرانه، رويکرد مديريت خطر جرم، معيار تعيين خطرناکي، مجرمان مواد مخدر
رژيم مسئوليت هواپيماي خلبان متحرک ليلا رئيسي، معصومه ابراهيمي هواپيماي خلبان متحرک، ايکائو، کنوانسيون شيکاکو، مسئوليت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوقی شماره 81 دوره بیست ویکم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جستاري در نظريات مطرح در باب ماهيت قرارداد پيش فروش ساختمان با تاملي بر قانون پيش فروش ساختمان مصوب ‎۱۳۸۹ گودرز افتخار جهرمي، هيوا عبدالکريمي بيع استصناع، بيع معلق، عقد با نام، قرارداد خصوصي، ماهيت قرارداد پيش فروش ساختمان
تورم حقوق ايجان مکاي، علي برجيان اعتماد به حقوق، امنيت حقوقي و قضايي، پيروي از قوانين، تورم قانون گذاري، دسترسي به حقوق و دادرسي عادلانه
اهداف نظام کيفري بين المللي در اسناد و رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي محمدعلي اردبيلي، فاطمه وحيد دستجردي بازدارندگي، بازپروري، سابقه تاريخي، سزادهي، صلح پس از مخاصمه
تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بين الملل و بازيگران غيردولتي محسن محبي، ايمان شفيعي بازيگران غيردولتي، تروريسم، حمايت مسئولانه، داعش، مسئوليت حمايت
گارانتي از منظر تحليل اقتصادي حقوق عباس قاسمي حامد، شهرزاد حدادي، شيوا عبدالله زاده ثاني تئوري هاي مبنايي گارانتي، کارايي اقتصادي گارانتي، وارانتي
نگرشي بر ماده ‎38 اصلاحي آيين نامه معاملات شهرداري تهران و تسري آن به کلان شهرها محمدعلي سعيدي، مهدي مفتخري اختلافات ناشي از قرارداد، ماده ‎38 قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران به کلان شهرها، مرجع اداري
ممنوعيت مطلق شکنجه: چشم اندازي اسلامي سيدحسين عليزاده طباطبايي، رحيم نوبهار، سيدمحمدرضا آيتي اقرار اجبار، شکنجه، فقه، کرامت انسان
تحليلي بنيادين بر ملاک تمايز ميان نکاح و رابطه نامشروع در حقوق اسلامي مهدي موحدي محب اقوام، انضباط، تسهيل، رسميت، زوجيت
شناسايي حقوقي اقليت هاي درون گروه هاي اقليت در انديشه هاي آيليت شاشار امير نيک پي، هادي صالحي آيليت شاشار، اقليت‌هاي درون اقليت، حقوق زنان، شناسايي حقوقي، گروه هاي اقليت، نظريه تقاطع گرا
استقلال حقوق دادرسي از حقوق مالياتي (ضمانت اجراي نقض تکليف علي الحساب مالياتي وکيل) حسن محسني، مهدي صاحبي استقلال، اعمال آيين دادرسي، تمبر مالياتي، عدم پذيرش وکالت، وکالت نامه
اعمال يک جانبه دولت ها به عنوان منبع تعهد بين المللي در حقوق بين الملل مهدي حدادي، سيامک کريمي اعلاميه هاي يک جانبه، اعمال يک جانبه دولت ها، رويه قضايي، قصد الزام آور، منابع حقوق بين الملل
جانشيني دولت ها در مسئوليت بين المللي ميرشهبيز شافع، وحيد بذار تعهد به جبران، جانشيني، رويه دولت ها، عمل متخلفانه بين المللي، مسئوليت بين المللي
حقوق هوايي، تاملي در مفهوم و اوصاف مجتبي اشراقي آراني، ميلاد صادقي امنيت، ايمني، حقوق هوايي، فضاي هوايي، هواپيما
ارزيابي مشروعيت آزمايش هاي هسته اي و موشکي کره شمالي در حقوق بين الملل سيدهادي محمودي، عارفه راستگو افخم بازدارندگي، حقوق بين الملل، کره شمالي، منع اشاعه هسته اي
اعتبار سنجي و نقش آن در پيشگيري از پول شويي در بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي ايران حميدرضا ميرزاجاني، مجيد نجات زادگان اعتبار سنجي، بانک، پول شويي، پيشگيري، موسسه اعتباري غير بانکي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
تحقیقات حقوقی آزاد شماره 37 سال دهم 1396 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونيکي از منظر قوانين ايران، مقررات آنسيترال و حقوق فرانسه حميد ابهري، امير مسعود فاطميان، عليرضا حسني، محمد کينيا سند الکترونيکي، سند رسمي الکترونيکي، سند مطمئن الکترونيکي، سند ساده الکترونيکي، ارزش اثباتي
انتقال تعهد در ايران، انگليس و اسناد بين المللي حسين جلالي، سيد عزت الله عراقي، دکتر محمدرضا پيرهادي انتقال دهنده، انتقال گيرنده، واگذاري قرارداد، واگذاري تعهد
مسئوليت کيفري در جنايات بين المللي و تقابل آن با گفتمان مصونيت محمد علي چاپاري، مجيد شايگان فرد مصونيت، مسئوليت کيفري، جنايات بين المللي، دادگاه بين المللي کيفري
تاثير ايدئولوژي ها بر قبض و بسط قلمرو حقوق کيفري غلامرضا سلطانفر، هوشنگ شامبياتي، علي آزمايش جرم انگاري، آزادي، دولت حداقلي، دولت حداکثري، ليبراليسم، اقتدارگرايي فراگير
جايگاه و آثار انتقال محکومان در حقوق داخلي و اسناد بين المللي فخرالدين سلطاني، جميل حسن پور، هادي کرامتي معز انتقال محکومان، حقوق داخلي، اسناد بين المللي، حقوق جزاي بين الملل
گسترش قلمرو داوري در پرتو نظريه اصيل واقعي و مطالعه تطبيقي با حقوق ايران بابک شيد، محسن ايزانلو اصيل واقعي، گسترش داوري، شخص ثالث
تحليل و نقد افتراقي بودن دادرسي نظامي حامد عطارنيا، رجب گلدوست جويباري، محمد علي اردبيلي دادرسي افتراقي، ارتش، محاکم عسکريه، ديوان حرب، ژاندارمري، شهرباني، دادستان ارتش
حقوق و تکاليف متعاملين در بيع الکترونيک علي مقدم، نجاد علي الماسي، بهروز اخلاقي بيع الکترونيکي، تکاليف، خيار، قرارداد، متعاملين
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق بشر شماره 1 (پیاپی 23) سال دوازدهم 1396 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
چالش افشاي دلايل محرمانه در مرحله تأييد اتهامات لوبانگو در رويه ديوان کيفري بين المللي؛ جلوه اي از دستاوردهاي حقوق بشري جواد صالحي محاکمه عادلانه، افشاي دلايل محرمانه، اساسنامه رم، مرحله تأييد اتهامات، دادستان
نگاهي اجمالي بر نسبت حکمراني خوب و حقوق بشر محمد امامي، حميد شاکري حکمراني خوب، حقوق بشر، حاکميت قانون، مشارکت، پاسخگويي
داستان يک حق؛ بررسي ريشه هاي تاريخي تضمين اشتغال به مثابه يک حق بشري آزاده السادات طاهري حقوق بشر، حقوق رفاهي، حق اشتغال، حقوق کار، بررسي‌هاي تاريخي
واکاوي علل عدم تصريح قانون اساسي به شرط جنسيت در تصدي مقامات عالي رتبه سياسي سيده فاطمه فقيهي رهبري، مباني فقهي، قانون اساسي، تصدي گري زنان، جنسيت
حق بر زبان مادري و آموزش سعيد رهايي، زهرا رزاق مرندي اقليت، آموزش، زبان مادري، حق، عدم تبعيض
مفهوم، ارکان و ارتقاي شهروندي جهاني مجتبي همتي جامعه اطلاعاتي، احياي سياره، انسانيت، جامعه چند فرهنگي، شهروند جهاني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق تطبیقی شماره 108 (جلد 13، شماره 2) 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اصل حاکميت اراده و تعيين حقوق فراملي بازرگاني به عنوان سيستم حقوقي حاکم بر تعهدات اسناد تجاري الکترونيکي نجادعلي الماسي، مهدي حسين زاده تعهدات اسناد تجاري الکترونيکي، اصل حاکميت اراده، حقوق فراملي بازرگاني
داوري پذيري در نظام حقوقي ايران با تاکيد بر رويه قضايي لعيا جنيدي، نسترن غياثوند قزويني داوري پذيري، نظم عمومي، مالکيت فکري، بورس، اصل يکصد و سي و نه قانون اساسي
مزاحمت؛ تهاجمي عليه تماميت رواني اشخاص، در نظام هاي کيفري ايران و انگلستان سيدمحمد حسيني، امير اعتمادي ايجاد مزاحمت، آشفتگي خاطر بزه ديده، تهاجم، تماميت رواني
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از مالکيت بر اشيا و عوامل رفع آن در حقوق ايران و مصر سيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز، محمد مهريار مسئوليت مدني، عوامل رفع مسئوليت مدني، مالکيت بر اشياء
حق بهره مندي از هواي پاک در رويه مراجع بين المللي احمد نصراصفهاني، ليلا رئيسي محيط زيست سالم، هواي پاک، نسل هاي سه گانه حقوق بشر، مراجع بين المللي، تفسير پويا و تکاملي
حقوق منتقدان از ديدگاه اسلام، حقوق بين الملل و قوانين ايران محمدجواد نجفي، محمدهادي مفتح، محمدحسن موحدي ساوجي حقوق منتقدان، قرآن، سنت معصومان، حقوق بين الملل، قوانين ايران
راهکارهاي موثر اجراي احکام مدني در ايران و فرانسه محمدمهدي مقدادي، نسرين نکوجوي اجراي اجباري، اجراي داوطلبانه، اجراي جمعي، اجراي فردي، اجراي مستقيم، اجراي غير مستقيم، توقيف، سلب حق مالکيت
تحليل تطبيقي مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال “ملکيت” و “حق” در حقوق ايران و فرانسه عليرضا فصيحي زاده، اعظم حيدري حق، عمل حقوقي، واقعه حقوقي
واگرايي بعد از همگرايي: تحول نظام بين المللي حمايت از حقوق مالکيت فکري بعد از موافقتنامه تريپس ميرقاسم جعفرزاده، مرتضي اسدلو موافقتنامه تريپس، معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري، معاهدات منطقه اي، کشورهاي توسعه يافته، کشورهاي در حال توسعه
مقايسه عقيم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعده عسر و حرج و هاردشيپ مهدي تلبا، عليرضا ابراهيمي عقيم شدن قرارداد، عسر و حرج، فورس ماژور، هاردشيپ
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوق خصوصی شماره 2 دوره چهاردهم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انجام عين تعهد در تقابل با قابليت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآيي در نظام ضمانت اجراهاي قراردادي علي انصاري، حسن باديني، احد شاهي دامن جاني انجام عين تعهد، جمع ضمانت اجراها، کارآيي
عکس: جلوه اي از هنر يا تقليد صرف؟ جايگاه آثار عکاسي در نظام حقوق مالکيت ادبي و هنري مصطفي بختياروند، نفيسه مستقل اثر هنري، اصالت، حقوق مالکيت ادبي و هنري، عکس
حمايت از حقوق معنوي هنرمندان مجري اثر در حقوق ايران، فرانسه و اسناد بين المللي سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني حقوق معنوي، حقوق قراردادها، حقوق شخصيت، مالکيت فکري، هنرمندان مجري
حقوق محصولات فکري پديد آمده از غير انسان: شرح حقوق کنوني و نقدي بر رويکرد لايحه حمايت از مالکيت فکري عبدالله رجبي استخدام، برنامه هاي مبتني بر رايانه، برنامه واسط، سرمايه گذاري، سفارش
نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجيکستان ناصر بهمني، ابوالحسن شاکري تعهدات نفقه، حقوق تاجيکستان، خانواده، قرارداد اجتماعي، نفقه
ماهيت، ويژگي ها و صلاحيت داوري در قانون پيش فروش ساختمان نيما سکوتي، جواد حسين زاده پيش فروش ساختمان، داور، شرط داوري، صلاحيت داوري، هيئت داوري
دعاوي جعل طاري در دادرسي مدني ابوالقاسم ريشهري، محمدرضا پيرهادي جعل طاري، دعوي جعل طاري متقابل، دعواي جلب ثالث، دعواي ورود ثالث، دعواي اضافي
بررسي ماهيت و ابعاد “عمل متقابل” در قانون صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي مهدي حدادي، علي احدي کرنق اقدام متقابل، عمل متقابل، قانون صلاحيت دادگستري
ماهيت شناسي حق بر حريم در نظام حقوقي ايران محمدحسن اماموردي ارتفاق مثبت، ارتفاق منفي، حريم، مالکيت، موات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
حقوقی دادگستری شماره 100 سال هشتاد و یکم 1396 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي الگوهاي دادرسي شرعي در کشورهاي اسلامي علي بهادري، اسماعيل آجرلو دادرسي شرعي، حقوق اساسي، نظام قضايي، تقنين اسلامي، کشورهاي اسلامي
تسري موافقت نامه داوري به اشخاص ثالث بر مبناي نظريه استاپل محسن ايزانلو، بابک شيد داوري، استاپل، حقوق عرفي، گسترش داوري، قاعده اقدام
چالش هاي مقررات تعدد جرم در جرايم سايبري حميد بهره مند تعدد جرم، جرم سايبري، فضاي سايبر، اقتصاد جرم و مجازات
مسئوليت کيفري موسسه هاي اعتباري در حقوق ايران محمدجعفر حبيب زاده، محمود صابر، حسين سميعي زنوز موسسه اعتباري، مسئوليت کيفري، شخصيت حقوقي، اعمال تصدي، عمليات بانکي
بررسي تطبيقي مقررات کنترلي حقوق رقابت پيرامون ادغام شرکت هاي تجاري مهدي حقيقت جو ادغام مجاز، ادغام ممنوع، انحصار نامتعارف، محدوديت اساسي در رقابت، موقعيت مسلط
وضعيت منافع عوضين پس از فسخ معامله در حقوق ايران غلامعلي سيفي، رسول بهرامپوري، حامد شريفي فسخ، منفعت متصل، منفعت منفصل، تابعيت منافع از اعيان
قانون قابل اعمال بر تعهدات غيرقراردادي در مقررات متحدالشکل رم دو (‎2007) و حقوق ايران مهدي عباسي سرمدي، سيدسلمان سيدي زاده اصل تعهدات غيرقراردادي، حاکميت اراده، قانون محل وقوع خسارت، مقرره رم دو
دادرسي الکترونيکي در رويارويي با جرايم رايانه اي: چالش ها و بايسته ها حسنعلي موذن زادگان، نرجس روستا دادرسي الکترونيکي، جرايم رايانه اي، دادرسي کيفري افتراقي، فرآيند کيفري
ويژگي ها و راهبردهاي کيفرشناسي ريسک مدار رحيم نوبهار، يزدان صيقل کيفرشناسي ريسک مدار، راهبردهاي هدف مدار، راهبردهاي برنامه مدار، اصل احتياط، اصل عدم قطعيت
چالش هاي تعيين صلاحيت قضايي و قانون حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي بين المللي ابراهيم نوشادي، محمود باقري فضاي مجازي، قرارداد الکترونيک، قانون حاکم، صلاحيت قضايي، عامل ارتباطي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دادرسی شماره 126 سال بیست و یکم 1396 بهمن و اسفند
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي علمي و کاربردي موضوع “قصاص” از منظر قانون مجازات اسلامي (‎1392) محمد مصدق، امير حسين مصدق قتل، قصاص، جنايت بر نفس، جنايت بر عضو
بررسي مقررات جديد هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح با رويکرد علمي و کاربردي – قسمت اول محمدرضا يزدانيان متهم به تخلف، تخلفات انضباطي، تنبيهات انضباطي، هيئت هاي انضباطي، وضعيت خدمتي، محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت، اخراج از خدمت
شيوه هاي دادرسي پيامبر اعظم (ص) و ارائه ويژگي هاي آن پريسا درگاهزاده، محمد درگاهزاده دادرسي، پيامبر اعظم، نظام دادرسي، شيوه هاي دادرسي، استقلال، پويايي، انسجام
تملک غيرمجاز اراضي عمومي و ملي (زمين خواري) در پرتو قوانين کيفري ايران ابوالفضل عامري شهرابي زمين خواري، تملک، تصاحب، انتقال مال غير، اراضي ملي و دولتي
ارزيابي اجمالي مقررات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92‎ از منظر بزه ديده شناسي رضا دانش نيا بزه، بزه کار، بزه ديده، حمايت کيفري، قانون آيين دادرسي کيفري
بررسي حق حريم خصوصي و تعارض آن با مصالح اجتماعي – قسمت اول مريم اکبري حريم خصوصي، مصالح اجتماعي، حق خلوت، آزادي اطلاعات، اطلاعات محرمانه
مسئوليت انتظامي قضات در صورت نقض حقوق متهم ميترا دهفولي مسئوليت انتظامي، قاضي، حقوق متهم، دادرسي عادلانه
جريان قاعده اعراض در حقوق ايران – قسمت اول علي احمديان قابليت تملک، اعراض، زوال مالکيت، مجهول المالک، تصرف، تملک
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دانش حقوق عمومی شماره 17 سال ششم 1396 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاملي بر مبنا و رويکرد شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت هاي غيرمصرح ولي فقيه در قانون اساسي نادر ميرزاده کوهشاهي، محمدامين ابريشمي راد شوراي نگهبان، صلاحيت هاي ولي ‌فقيه، صلاحيت هاي غيرمصرح، قانونگذاري، مجلس شوراي اسلامي
الزامات و راهکارهاي ايجاد نهاد ملي حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران (در پرتو قانون اساسي، حقوق بشر اسلامي، اعلاميه پاريس و رويه کشورها) اکبر طلابکي طرقي، محمد صالح عطار اصل ‎8 قانون اساسي، اعلاميه پاريس، امر به معروف و نهي از منکر، حقوق بشر اسلامي، نهاد ملي حقوق بشر
بررسي اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذير قانون اساسي با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فيروز اصلاني، عبدالمجيد رحمانيان اصول تغييرناپذير، اعتبار اصول تغييرناپذير، بازنگري قانون اساسي، قانون اساسي، محدوديت هاي موضوعي
تاملي بر صلاحيت تدوين و ارائه ي لوايح قضايي به مجلس: نقد رويه ها و رويکردها علي محمد فلاح زاده، يحيي مزروعي ابيانه دولت، رئيس قوه ي قضاييه، لوايح قانوني، لوايح قضايي
استثنائات قاعده ي ممنوعيت جمع مشاغل دولتي در حقوق ايران؛ از قانون اساسي تا قانونگذاري عادي ايرج حسيني صدر آبادي، حسين آئينه نگيني اصل ‎141، تصدي بيش از يک شغل، سمت هاي آموزشي، شغل، موسسات دولتي
اصل عدم تخصيص در نظام حقوق اساسي ايران با نگاهي به نظرها و رويه شوراي نگهبان حامد نيکونهاد، صديقه قارلقي اصل عدم تخصيص، اصل ‎53 قانون اساسي، بودجه ريزي، درآمد عمومي، درآمد اختصاصي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دانش حقوق عمومی شماره 18 سال ششم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نظارت بر کيفيت قوانين در رويه ي شوراي نگهبان علي اکبر گرجي ازندرياني، محمدشهاب جليلوند ثبات، شوراي نگهبان، شفافيت، قانون اساسي، کيفيت قوانين، هنجاريت
تبيين حقوقي حل معضلات نظام در نظم اساسي ايران مرتضي نجابت خواه، جواد تقي زاده، نفيسه ظريفي اختيارات رهبري، اصل ‎110 قانون اساسي، مجمع تشخيص، مصلحت نظام، معضلات نظام
نگرشي تطبيقي بر عدم تمرکز محلي در ايران مسلم آقايي طوق امور محلي، شخصيت حقوقي، شوراهاي اسلامي، شوراي شهر، عدم تمرکز محلي
امکان سنجي عزل نمايندگان مجلس در نظام حقوق اساسي ايران سيد احمد حبيب نژاد، زهرا عامري برکناري، حق وتو، قانون اساسي، مردم سالاري، ماهيت نمايندگي، نظام حقوقي، نماينده‌ي مجلس
اعتبارسنجي عرف و رويه هاي قانون اساسي سيد ناصر سلطاني اخلاق و آداب مربوط به اجراي قانون اساسي، اصول نانوشته قانون اساسي، رويه هاي اجراي اصول قانون اساسي، عرف اساسي، قانون اساسي نوشته
بررسي نظريه ي تفکيک قوا در جمهوري اسلامي ايران با نگاهي به رابطه ي ولايت فقيه با تفکيک قوا علي شيعه علي، وحيد زارع تداخل وظايف، تفکيک قوا، شوراي نگهبان، قانون اساسي، ولايت فقيه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دانشنامه حقوق اقتصادی شماره 11 سال بیست و چهارم 1396 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقش دعاوي گروهي در حمايت از مصرف کننده احمد يوسف زاده، عليرضا باريکلو حمايت موثر، دعواي گروهي، اقتصاد قضايي
“برون سپاري فرامرزي” و شيوه هاي تجارت خدمات در گاتس شکوه نامدار برون سپاري فرامرزي، تجارت خدمات، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس)
قانون حاکم بر حمل و نقل چند وجهي در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام نگار روخ چکاو، اعظم انصاري حمل کالا، حمل و نقل چند وجهي، کنوانسيون هاي يک وجهي، تعارض قوانين
بررسي کارآيي تقدم انجام عين تعهد بر فسخ قرارداد در حقوق آمريکا و ايران علي انصاري، حسن باديني، احد شاهي تحليل اقتصادي، کارآيي، انجام عين تعهد، فسخ قرارداد، پرداخت خسارات
تحليل اقتصادي بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان با تاکيد بر آيين نامه شماره ‎۸۰ شوراي عالي بيمه عبداله خدابخشي، يعقوب عظيمي آيين نامه شماره ‎۸۰، بيمه مسئوليت، کارفرما، کارکنان، مسئوليت حرفه اي
تحليل حقوقي و اقتصادي خسارت تنبيهي کامران آقايي، نويد برومند بارده خسارت تنبيهي، خسارت جبراني، بازدارندگي مطلوب، قابليت سرزنش رفتار، فرار از مسووليت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دانشنامه حقوق اقتصادی شماره 12 سال بیست و چهارم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
گونه شناسي روش انديشمندان مسلمان در نظريه عدالت اقتصادي سيدمهدي معلمي عدالت اقتصادي، فلسفه عدالت، روش شناسي، مبناگرايي
ماهيت فقهي – حقوقي عمل کارگزاري در معاملات بورسي سيدمرتضي شهيدي، نصراله جعفري خسروآبادي کارگزاري، نمايندگي، وکالت، حق العمل کاري، دلالي، وساطت
تحليل مسئوليت حقوقي بانک انتقال دهنده در انتقال الکترونيکي وجوه محبوبه عبدالهي دستور پرداخت، تراکنش الکترونيکي وجوه، مسئوليت حقوقي بانک، بانکداري الکترونيکي، مسئوليت حرفه اي
راهکارهاي حقوقي کاهش هزينه نمايندگي در شرکت هاي تجاري مجتبي زاهديان، رضا علي پور، مهسا مشار موحد راهکارهاي مقررات، راهکارهاي حکمراني، معاملات با خود، افشاي اطلاعات، سرمايه گذار معتبر و مجاز
مسئوليت مدني توليد و عرضه کنندگان خودروي معيوب در دوره تضمين حسن مکرمي، ابراهيم تقي زاده تضمين، عرضه کننده خودرو، توليد کننده خودرو، مصرف کننده، تعهد، تقصير
مباني تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات سهام حسن رهپيک، محسن شمس الهي حقوق اوراق بهادار، تعهد به ارائه اطلاعات، افشاي اطلاعات در معاملات سهام، افشاي اختياري قرارداد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دیدگاه های حقوق قضایی شماره 77 و 78 1396 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
خطرات معمول زندگي و نقش آن در قلمرو مسئوليت مدني حسن باديني، حميدرضا اقدس طينت خسارات مشروع، قابليت انتساب (استناد)، قرارداد اجتماعي، مبناي مسئوليت مدني، معيار عمل متعارف
کيفرگذاري و کيفردهي در حوزه سلب آزادي در حقوق ايران و انگلستان عبدالعلي توجهي، حسام ابراهيم وند کيفر سالب آزادي (حبس)، ضوابط تعيين مجازات، شدت جرم، حمايت از عموم، مجرم خطرناک
شرط لزوم در عقود اذني با تاکيد بر عقد مضاربه محمد جعفري مجد، پگاه علي آبادي عقد اذني، شرط لزوم، مضاربه، جواز، شرط نتيجه
راي اعلامي پيشگيرانه و حمايت از ناقضان بالقوه حق اختراع علي روحي زاده، مجيد عباس تبار نظام حق اختراع، راي اعلامي پيشگيرانه، ذي نفعي، نقض حق اختراع
جايگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کيفري ايران و انگلستان حجت سبزواري نژاد تناسب، صدمه، قابليت سرزنش، قرباني جرم، عوامل مخففه، مشدده
جايگاه روش هاي نوين کيفر سالب حيات در نظام کيفري ايران ناصر قاسمي، سامان دوست محمدي روش هاي نوين، نظام کيفري، کيفر سالب حيات
آسيب شناسي ساختار و صلاحيت هاي مراجع اختصاصي اداري در حقوق اداري ايران مرتضي نجابت خواه، فاطمه افشاري، سيدشهاب الدين موسوي زاده مراجع اختصاصي اداري، ديوان عدالت اداري، حقوق اداري ايران، ساختار، صلاحيت
بررسي کارايي قوانين افشاي اموال در کاهش فساد اداري با رويکرد تطبيقي حسن وکيليان، داور درخشان مقامات عمومي، فساد اداري، اعلام دارايي، راستي آزمايي، افشاي عمومي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دیدگاه های حقوق قضایی شماره 79 و 80 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نگاه تطبيقي به صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال مقررات مسلم آقايي طوق ديوان عدالت اداري، هيات عمومي، مقررات دولتي، حقوق اداري تطبيقي، دادرسي اداري
پذيرش قول امين در فقه اماميه و آيين دادرسي مدني محسن اسماعيلي، محمد نصيري امانت، مدعي، منکر، قول امين
مفهوم خطا و نقش آن در ساختار طبقه بندي مسئوليت مدني؛ مقايسه حقوق رومي، کامن لا و ايران ايرج بابايي، اسماعيل کشاورز وظيفه گرايي، نتيجه گرايي، خطا، نقض تکليف، نقض حق
الزام به اجراي عين تعهدات قراردادي در حقوق ايران در مقايسه با اسناد نوين حقوق خصوصي محمدعلي خورسنديان، فرهاد محمدي بصير اجبار متعهد، جريمه مالي، حبس مديون، اجراي عين تعهد، موانع اجرا
حمايت نظام حقوق مالکيت فکري از حقوق بازي باز کنش گر در بازي هاي رايانه اي مهدي زاهدي، شيرين شريف زاده بازي هاي رايانه اي، حقوق کپي رايت، بازي باز کنش گر، آثار اقتباسي
فن آوري اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضايي مرتضي شهبازي نيا، مجيد غمامي، صديقه جوان دسترسي به دادگاه، فن آوري اطلاعات و ارتباطات، خدمات قضايي الکترونيکي، بايگاني الکترونيکي، دادرسي بر خط
بررسي تاثير کيفيت زندگي بر جرم سرقت مهدي مقيمي کيفيت زندگي، سرقت، بي سازماني اجتماعي، فشار اجتماعي، محروميت نسبي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دین و قانون شماره 15 سال پنجم 1396 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کژگزيني و کژمنشي و روش هاي مديريت آنها در بانک هاي تخصصي و طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسلامي محمد نقي نظرپور، مريم اولاد اطلاعات نامتقارن، کژگزيني، کژمنشي، غربال گري، بانک هاي تخصصي، طبقه بندي G24 ،G21 ،G20 ،D82 :JEL
تاثير چگونگي فراخواندن در ايجاد مسئوليت ناشي از دعوت شبانه حسينعلي باي ديه، ضمان دعوت، دعوت شبانه
بررسي نظام سلامت در حقوق تامين اجتماعي ايران و آلمان حسين رحمت الهي، زهرا ميرزايي تامين اجتماعي، سلامت، بيماري، بيمه هاي اجتماعي، ايران، آلمان
رويکرد ديني حاکميت قانون در نظام مشروطه ايران عليرضا دبيرنيا، آيت اله جليلي مراد، عبدالسعيد شجاعي حاکميت قانون، مشروطيت ايران، علامه ناييني، شيخ فضل الله نوري
نگرشي جديد به تصحيح وقف پول با توجه به ماهيت وقف و چيستي پول مطصفي کاظمي نجف آبادي ماهيت وقف، ماهيت پول، وقف پول، روش پيشيني، حقوقي و ارتکازي
منعطف سازي بازار کار و حوزه هاي تحول آن با تاکيد بر ابعاد حقوقي سعيد رضا ابدي انعطاف پذيري، اشتغال، بازار کار، روابط کار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
دین و قانون شماره 16 سال پنجم 1396 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
راه هاي تحصيل امنيت در انديشه استاد مطهري نجف لک زايي امنيت، مطهري، امنيت متعاليه، امنيت متدانيه، راه هاي تحصيل امنيت
بايستگي گسترش مسئوليت مدني دولت در قوانين موجود سيد ضياء مرتضوي دولت، کارکنان دولت، مسئوليت مدني دولت، ضمان دولت، قوانين
قانون و امنيت ملي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محمد هادي کاوياني امنيت ملي، قانون، قانونگذاري، نظارت، قانون اساسي
بررسي امکان استخراج ضمان از ادله روايي احترام حسين هوشمند فيروز آبادي ضمان، قاعده احترام، حکم وضعي، حکم تکليفي، مسئوليت مدني
تاملي در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کيفري با تاکيد بر فلسفه قانونگذاري و قانون مجازات اسلامي ‎1392 در نظام حقوقي ايران غلامرضا پيوندي، سيد عليرضا ميربد تعزيرات، حدود، فقه، قانون، جرم، مجازات
فقرزدايي از منظر اسلام و اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران محمد جواد محقق نيا، مرتضي صالحي فقر، فقرزدايي در اسلام، نگرش سيستمي، اسلام و فقر، فقر در ايران، ايران و فقر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه و حقوق اسلامی شماره 14 سال هشتم 1396 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مفهوم و مباني عدول از اصل برائت عباسعلي اکبري، محمود مالمير، حسن پوربافراني اصل برائت، اماره مجرميت، بار اثبات، تساوي سلاح ها، عدول از اصل برائت
بررسي جانشيني فرزندان فرزندان به جاي والدين در ارث مرتضي رحيمي ارث، فرزند صلبي، فرزند فرزند، والدين
جرم انگاري و کيفرگذاري تعدد حدود در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ سيدمحمدمهدي ساداتي، محمدهادي صادقي، فضل الله فروغي تداخل مجازات، تعدد اعتباري، تعدد حدود، تعدد مادي، جمع مجازات
بررسي فقهي و حقوقي نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غير مرتضي طبيبي، مريم ثقفي ضرر، عقد اجاره، مالکيت، متعلق حق غير، نفوذ
حدود اختيارات موصي در وصيت درباره صغار حسين قافي اختيارات موصي، اموال صغير، رعايت مصلحت صغير، وصيت به تزويج، وصيت به طلاق
تحليل محتواي عملکرد رژيم صهيونيستي در اعمال سياست قتل هاي هدفمند در پرتو اصول بنيادين حقوق بشردوستانه بين المللي عباسعلي کدخدايي، احسان شهسواري، بهمن ساعدي ديوان عالي رژيم صهيونيستي، قتل هاي هدفمند، مبارزان فلسطيني، درگيري مسلحانه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
فقه و مبانی حقوق اسلامی شماره 2 سال پنجاهم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کارکرد اجرائي نهاد شورا در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران فيروز اصلاني، علي سهرابلو اجراء، شورا، شوراي نگهبان، کارکردهاي شورا، مسئوليت جمعي
بررسي کارآيي تقدم انجام عين تعهد بر فسخ قرارداد از منظر تحليل تاريخي، اقتصادي و فلسفي حقوق اسلامي علي انصاري، احد شاهي دامن جاني انجام عين تعهد، تعهدات قراردادي، فسخ قرارداد، ملاحظات اقتصادي
تاملي در اشتراط قيد سلاح و محاربه اينترنتي علي اکبر ايزدي فرد، سيدمجتبي حسين نژاد اينترنت، سلاح، محاربه، مناسبت بين حکم و موضوع
بررسي شرط ضمان عين مستاجره در فقه اماميه سيدمحمدهاشم پورمولا، مجيد سربازيان، محمدعلي خورسنديان امانت، حق مالکي، حکم، شرط ضمان، مخالفت کتاب و سنت
امکان سنجي اصطياد قاعده فقهي حسن نيت علي جعفري، علي مراد حيدري تصور خلاف واقع، حسن نيت، درستي در عمل، قواعد اصطيادي، قواعد فقهيه
بررسي مسئوليت کيفري ناشي از اقدامات پيشگيرانه وضعي در فقه اماميه و حقوق ايران اسمعيل رحيمي نژاد، احمدرضا غفاري پيشگيري وضعي، حقوق ايران، فقه اماميه، مسئوليت کيفري
نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعي ثانوي در عبارات فقهاي اماميه حميده عبداللهي علي بيک اضطرار، اطاعت، حاجت، حکم واقعي ثانوي، ضرورت
بررسي قاعده فقهي “لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق” طاهر علي محمدي، حمزه نظرپور طاعت، قاعده فقهي، مستندات قاعده، معصيت، موارد تطبيق قاعده
پژوهشي فقهي – حقوقي در الزام حکومتي بر حجاب زنان جهانگرد فاطمه فلاح تفتي الزام، جهانگرد، حجاب، حکومت ديني، صنعت گردشگري
مالکيت و مديريت معادن نفت و گاز در فقه اماميه و قوانين ايران سيدعلي محمد يثربي، حبيب سبزواري اصل چهل و پنجم قانون اساسي، انفال، مالکيت، معادن، ملکيت اعتباري، نفت و گاز
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
قضاوت شماره 90 سال هفدهم 1396 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
حقوق، تعهدات و مسووليت هاي شرکا در قراردادهاي “جوينت ونچر” با تاکيد بر گروه اقتصادي با منافع مشترک محمدرضا پاسبان، مجيد قرباني زليخايي جوينت ونچر، حقوق، تعهدات، مسووليت، گروه اقتصادي با منافع مشترک، مشارکت مدني، سرمايه گذاري خارجي
ممنوعيت يا مقبوليت “تخفيف مجازات” در جرايم مستوجب حد محمدرضا زندي، عدنان عمراني فر جرايم مستوجب حد، مجازات، تخفيف، مصلحت، بازپروري
“معاونت در جرم” از منظر فقه و حقوق جزاي ايران، افغانستان و مصر عبدالرضا اصغري، قدرت الله رمضاني معاونت، تحريک، موافقت، کمک
حدود مسووليت کيفري و مجازات “طفل” در فقه اماميه احمد بيگي حبيب آبادي، سيدجواد حسيني مفهوم طفل در فقه، مسووليت کيفري اطفال، مجازات طفل، عوامل رافع مسووليت
ارزيابي جرم انگاري بزه “اخفاي اموال حاصل از جرم” در ايران، با نگاهي به رويکرد قوانين مجازات فرانسه و انگلستان آرتور واغارشيان، ابوالفضل عامري شهرابي جرم انگاري، اموال حاصل از جرم، اخفا، جرم مستقل
مطالعه جايگاه “بازپرس” در قانون قديم و جديد آيين دادرسي کيفري ايمان يوسفي، مهدي شفيعي تحقيقات مقدماتي، دادرسي کيفري، بازپرس، وظايف تحقيقي، وظايف قضايي
نوآوري ها و کاستي هاي “قانون حمايت خانواده مصوب ‎۱۳۹۱” در قلمرو اصول و تشريفات دادرسي مصطفي السان، ليلا نجفي زاده، مليحه لاوريان دادگاه خانواده، صلاحيت، نوآوري ها، کاستي ها
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
قضاوت شماره 91 سال هفدهم 1396 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تقابل حق حريم خصوصي اشخاص و امنيت ملي، در مقابله با تروريسم سايبري يونس فتحي، خيرالله شاهمرادي تروريسم، سايبر، امنيت ملي، حق حريم خصوصي
بررسي ابعاد جرم شناختي مواد تراريخته، از منظر جرم شناسي سبز غلامرضا چاه آبي، حميدرضا گرجي فرد مواد تراريخته، جرم شناسي سبز، محيط زيست، رويکرد حقوقي، رويکرد اجتماعي – حقوقي، بزه ديده سبز
مباني اخلاقي، حقوقي و فقهي شرط غيرمنصفانه مسعود اماني، محمدمهدي حسني شرط غيرمنصفانه، اصل حاکميت اراده، آزادي قراردادي، انصاف، عدالت شکلي، عدالت ماهوي، فقه اماميه
تحليلي بر جايگاه نظم عمومي، در نظام حقوقي ايران فائقه چلبي، مرتضي قاسم آبادي، کمال آقاپور نظم عمومي، موازين اسلامي، مصلحت عمومي، نظام حقوقي ايران
نسل کشي، جنايتي عليه حقوق بشر امير بي پروا نسل کشي، حقوق بشر، حق حيات، جنايت
جايگاه بزه ديده، در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي هيبت الله نژندي منش، شهريار آموزگار ديوان کيفري بين المللي، بزه ديدگان، حمايت از بزه ديده، اساسنامه رم
ويژگي هاي يک قاضي خوب؛ اصول اخلاق قضايي و رفتار حرفه اي مهدي ناصري دولت آبادي، مصطفي صبوري قضات شايسته، فضيلت هاي قضايي، بينش قضايي، بي طرفي
تقابل حق حريم خصوصي اشخاص و امنيت ملي، در مقابله با تروريسم سايبري يونس فتحي، خيرالله شاهمرادي تروريسم، سايبر، امنيت ملي، حق حريم خصوصي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مجلس و راهبرد شماره 93 سال بیست و پنجم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
از تراژدي تعذيب تا کمدي اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعي عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، سيدمحمدجواد ساداتي تراژدي تعذيب، کمدي اصلاح، بيماري، نهادهاي اقامت اجباري، قدرت

اراده وجدان جمعي

تاثير معافيت هاي مالياتي موضوع ماده (‎132) در ايجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته کشور سيدحسين ايزدي … [و ديگران] امتيازات مالياتي، معافيت هاي مالياتي، مناطق کمتر توسعه يافته، گروه کنترل ترکيبي
قانونگذاري جنايي در پرتو نظريه مصالح (مهندسي اجتماعي): با تاکيد بر نهاد تعويق صدور حکم اميرحمزه زينالي، حسين محمد کوره پز واقع گرايي حقوقي، مهندسي اجتماعي، نظريه مصالح، شکل گرايي حقوقي، تعويق صدور حکم
سياست کيفري افتراقي در قلمرو ارکان متشکله جرائم سايبري داود کرمي جرائم سايبر، سياست کيفري، فضاي مجازي، رويکرد افتراقي، حقوق کيفري ماهوي
مطابقت نظام توليد مشارکتي با قواعد فقهي و اصول اسلامي محمدمهدي نجفي علمي اصول اسلامي دستمزد، توليد مشارکتي، دستمزد، اسلام
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات پیشگیری از جرم شماره 44 سال دوازدهم 1396 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نسبت پليس جامعه محور و سرمايه هاي اجتماعي در پيشگيري از جرم عليرضا جزيني، سروش اميري پليس جامعه محوري، سرمايه اجتماعي، نهادهاي مدني، مشارکت اجتماعي
پيشگيري از بزه ديدگي زنان در بستر قانون گذاري (با نگاهي به کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان) عاطفه بطياري پيشگيري، بزه ديدگي، زنان، قانون گذاري، سياست کيفري افتراقي، کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان
پيشگيري غير کيفري از جرائم قوميتي سعيد جهان بين، مهرداد سلامي، باقر آرامش قوم، قوميت گرايي، جرم، پيشگيري، پيشگيري غير کيفري
واکاوي افکار عمومي نسبت به پيشگيري از جرم (مورد مطالعه شهر تهران) هانيه مهدي زاد پايدار، شادي عظيم زاده افکار عمومي، پيش گيري از جرم، کيفرگرايي، آگاهي، مشارکت
واکاوي بزه ديدگان جرائم خشونت آميز و راهکارهاي کاهش بزه ديدگي مهسا لاريجاني بزه ديدگان، خشونت اجتماعي، رويکرد حمايتي، ضرب و جرح، قتل
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات پیشگیری از جرم شماره 45 سال دوازدهم 1396 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقش پرونده شخصيت در پيشگيري از تکرار جرم قدرت اله خسروشاهي، راضيه سبزه علي بازپذيري اجتماعي بزهکار، اصلاح و درمان، پيشگيري از تکرار جرم، پرونده شخصيت، توجه به شخصيت مجرم
بررسي نقش موسسات گزارش اعتبار در پيشگيري از جرايم اقتصادي با نگاهي اجمالي به حقوق آمريکا و ايران راضيه همراهي، خليل جمعه زاده بهابادي موسسات گزارش اعتبار، پيشگيري وضعي، جرايم اقتصادي، حقوق آمريکا
جرمشناسي زيست – اجتماعي و پيشگيري نوين از جرم رضا فرهمند، هادي حسني جرمشناسي زيست – اجتماعي، پيشگيري، جرم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق انرژی شماره 2 دوره سوم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقش باشگاه هاي حمايت و غرامت در جبران خسارات ناشي از آلودگي هاي نفتي سيدنصرالله ابراهيمي … [و ديگران] آلودگي نفتي، باشگاه هاي حمايت و غرامت، بيمه اجباري، جبران خسارت، مسئوليت
تعهد دولت ها به حفاظت از تالاب هورالعظيم/هورالهويزه بر اساس حقوق بين الملل الهام امين زاده، زهراسادات شارق، حسين رضازاده تالاب هورالعظيم/هورالهويزه، حقوق بين الملل محيط زيست، منابع مشترک، مسئوليت دولت ها
تحليل نظريات موجود در احراز سلب مالکيت غيرمستقيم و تحولات آن در خصوص سرمايه گذاري در حوزه انرژي محمود باقري، مهدي ميهمي انتظارات مشروع، تناسب، دولت ميزبان، سلب مالکيت غيرمستقيم، قانون گذاري
بررسي چگونگي تشکيل نهادهاي تنظيم مقررات انرژي در کشور با رويکرد تطبيقي ولي رستمي، ليلي مقيمي بخش انرژي، برق، تنظيم مقررات، جايگاه قانوني، گاز، نفت، نهاد تنظيم مقررات
تاثير انگيزش فردي – اجتماعي نظام مالکيت خصوصي در توسعه ميادين نفتي ايالات متحده محمد ساردويي نسب، سکينه رضايي احمدآبادي ايالات متحده امريکا، آزادي، حقوق نفت و گاز، عوامل توسعه ميادين نفتي، مالکيت خصوصي
بررسي تحليلي قراردادهاي آب هاي مرزي ايران با همسايگان جلال عطاري، فريبا آوريده تبادل داده و اطلاعات، حل اختلاف، رودخانه هاي فرامرزي، رژيم هاي تقسيم آب، ساختارهاي سازماني مشترک، قراردادهاي آب هاي مرزي ايران، موضوعات قراردادهاي آبي
رويکرد سازمان جهاني تجارت نسبت به انرژي هاي تجديدپذير علي فاتح، ايرج حسيني صدرآبادي انرژي، انرژي تجديدپذير، تجارت آزاد، سازمان جهاني تجارت، رکن حل اختلاف، گات، منابع طبيعي
حقوق ايران در بهره برداري از رودخانه هيرمند از منظر حقوق بين الملل سيامک کرم زاده، بهرام مراديان افغانستان، حقوق بين الملل، درياچه هامون، رودخانه هيرمند، منابع آبي مشترک
جذب سرمايه گذاري خارجي و ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي پس از تحريم در حوزه انرژي به وسيله عضويت در معاهده منشور انرژي (با توجه به عضويت ناظر ايران) نادر مرداني، حميده بهمني تضمين سرمايه گذاري خارجي، معاهده منشور انرژي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق بشر اسلامی شماره 13 سال ششم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي و حقوقي ورود دولت به حريم خصوصي علي بگدلي، احسان علي اکبري بابوکاني محدوده حريم خصوصي، تجسس مشروع، حفظ نظام، تفحص حاکم، تامين مصالح
تحليل جرم انگاري ارتداد در مواجهه حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر بين المللي: ديالکتيک حقوق بشر و حقوق شهروندي علي محمد فلاح زاده، سيدطه موسوي ميرکلائي ارتداد، آزادي، حقوق بشر اسلامي، حقوق بشر بين المللي، حقوق شهروندي
رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقي اسلام حامد کرمي، سيدعليرضا ميربد نظام حقوقي اسلام، حقوق طبيعي، زن، مرد، خانواده، جامعه
فراديني يا ديني بودن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه سيده لطيفه حسيني، ناهيد محمدزاده حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، دين اسلام، حقوق بشر اسلامي
مباني و مولفه هاي فقهي حمايت از حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي مهدي حسيني، محمدرضا برزويي قواعد فقهي، قاعده تسليط، اصل اباحه، حريم خصوصي، کرامت انساني، فضاي مجازي
نسبت حجاب، حقوق بشر و شهروندي نجمه مالکي بروجني حقوق بشر، حقوق شهروندي، حجاب، آزادي، نظم عمومي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق تطبیقی شماره 2 دوره هشتم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي تاثير عرف و عادت در تفسير قرارداد در کنوانسيون بيع بين المللي کالا و حقوق ايران فخرالدين اصغري آقمشهدي، محمدحسين تقي پور درزي نقيبي بيع بين المللي، تفسير قرارداد، عرف تجاري، عرف و عادت، معيار نوعي
بررسي تطبيقي چالش هاي ناشي از سکوت قانون در حقوق کيفري ايران و فقه اماميه غلامحسين الهام، رضا زهروي ابهام قوانين، جهل به قانون، سکوت قوانين، شوراي نگهبان، مشروعيت قوانين
مباني دکترين انتظارات مشروع در حقوق بين الملل سرمايه گذاري محمدعلي بهمئي، نجمه تقوي اصول کلي حقوقي، انتظارات مشروع، ثبات، رفتار عادلانه و منصفانه
تجزيه پذيري و تجزيه ناپذيري دعواي مدني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه مجيد پوراستاد، ندا اقبال اسگويي تعارض آرا، تعدد اصحاب دعوا، دعواي غيرقابل تجزيه، دعواي قابل تجزيه
حق اتباع خارجي در زمينه تملک اموال در ايران با نگاهي به نظام حقوقي ترکيه احمدرضا توحيدي، ريحانه کوشش کار اموال غيرمنقول، اموال منقول، تبعه خارجي، سرمايه گذاري خارجي، شرط رفتار متقابل
تحليل تطبيقي وقوع اشتباه انساني يا خطاي فني در پرداخت هاي مبتني بر کارت بدهي در حقوق ايران و امريکا مريم جلالي … [و ديگران] اشتباه انساني، خطاي فني، دارنده کارت بدهي، دستور پرداخت، کارت بدهي
مطالعه تطبيقي شيوه تدوين قوانين و تاثير آن بر فرايند ثبت اختراع؛ مطالعه موردي يک اختراع ثبت شده در ايران و امريکا سعيد حبيبا، زهرا بهادري جهرمي اختراع، ادعانامه، افشا، ثبت، حقوق اعطايي، محدوده حمايتي
حمايت از حق تغذيه کودک با شير مادر در اسلام و نظام بين المللي حقوق بشر شهرام زرنشان، احمد رضواني مفرد اسناد بين المللي، تغذيه کودک با شير مادر، حقوق بشر، سلامت
بررسي وضعيت حقوقي دستگاه هاي حفاري فراساحلي عبدالحسين شيروي، فريده شعباني جهرمي جزيره مصنوعي، حفاري، دستگاه هاي حفاري فراساحلي، کشتي
مطالعه تطبيقي معيارهاي جرم انگاري در فضاي سايبر در نظام کيفري ايران و آلمان محمد فرجيها، علي علمداري اصل تفکيک، اصل عدم ارجاع، اصل فرعي بودن، جرائم سايبر، معيارهاي جرم انگاري
بررسي تطبيقي تعويق صدور حکم در حقوق کيفري ايران، انگلستان و فرانسه فضل الله فروغي، محمدباقر مقدسي، کيوان غني اصلاح مجرم، تعويق ساده و مراقبتي، تعويق صدور حکم، دوره مراقبت، معافيت از کيفر
مطالعه تطبيقي گستره نظارت نهاد نگهبان قانون اساسي بر قوانين عادي در نظام حقوقي ايران و هند علي اکبر گرجي ازندرياني، مازيار خادمي حقوق بنيادين، ساختار مبنايي، شرع، قانون اساسي، نظارت اساسي
مسئوليت حمل کننده در اثر فعل يا ترک فعل غير در کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده (CMR) سعيد محسني، مهسا رباطي چارچوب وظيفه شغلي، حمل کننده، خدمه و نمايندگان حمل کننده، کنوانسيون (CMR)، مسئوليت نيابتي
ابعاد مفهومي وارانتي در حقوق قراردادها با رويکرد تطبيقي سيد مصطفي محقق داماد، علي ساعت چي اظهارات قراردادي، تضمين کيفيت، تضمين مالکيت، گارانتي، وارانتي
مطالعه تطبيقي تکاليف شهروندي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي افغانستان نادر مرداني، غلام سخي اکبري اعلاميه جهاني حقوق بشر، تکاليف، شهروند، قانون اساسي افغانستان
جايگاه حق فرد بر شناسايي شخصيت حقوقي در اسناد بين المللي جهاني، منطقه اي و اسناد ملي سيدفضل الله موسوي، مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايا اسناد جهاني، اسناد ملي، اسناد منطقه اي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق فرد بر شناسايي شخصيت حقوقي، حقوق بشر
اصول توسعه پايدار در رويه ديوان بين المللي دادگستري و دادگاه بين المللي حقوق درياها سيدمصطفي ميرمحمدي، محمدرضا جهاني‌پور اختلافات بين المللي مرتبط با توسعه، اعلاميه دهلي نو، دادگاه بين المللي حقوق درياها، ديوان بين المللي دادگستري، مفهوم توسعه پايدار
بررسي تطبيقي ارکان و الزامات حکومت محلي در ايران و ژاپن مجتبي همتي استقلال، شخصيت حقوقي مستقل، صلاحيت قانوني، مسئوليت، مشروعيت، نظارت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق خصوصی شماره 1 دوره چهل و هشتم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
قرارداد سرمايه گذاري خارجي نگاهي بر ماهيت، احکام و ويژگي ها سيدنصرالله ابراهيمي، شهاب جعفري ندوشن حقوق سرمايه گذاري خارجي، قرارداد سرمايه گذاري خارجي، قرارداد سرمايه گذاري بين المللي، قرارداد توسعه اقتصادي، قرارداد دولتي
بررسي امکان انتفاع واقف از عين موقوفه در فقه اماميه و قانون مدني حميد ابهري، سميه ظهوري انتفاع، منافع موقوفه، موقوف عليهم، وقف، واقف
بررسي چالش هاي فقهي – حقوقي وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي ولي رستمي، فاطمه افشاري حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي، شخص حقوقي، فقه، وقف
موازين ارزيابي رقابتي ادغام هاي ناظر بر مالکيت هاي فکري ابراهيم رهبري ادغام، حقوق رقابت، حقوق مالکيت فکري، دانش فني، نوآوري
ماهيت حقوقي رابطه دادرسي رضا شکوهي زاده اعتبار امر مختومه، اثر نسبي آراي قضايي، اثر تبديل، رابطه دادرسي، قرارداد دادرسي
مسئوليت سازمان تامين اجتماعي در فرض “عدم دسترسي به کارفرما براي وصول حق بيمه” و راهکارهاي تامين مالي نسرين طباطبائي حصاري، محمود صابر بيمه اجتماعي، جبران خسارت، سيستم هاي مشارکتي، صندوق تامين خسارات، عدم بيمه پردازي
شرط انکار منافع در معاهدات سرمايه گذاري مجيد غمامي، ريحانه صديقي حقوق بين الملل سرمايه گذاري، خريد تابعيت، خريد معاهدات، شرط انکار منافع، معاهدات دوجانبه
حق شهرت مطالعه در حقوق آمريکا، کوشش براي شناسايي در فقه اماميه و ساماندهي آن در حقوق ايران سيدمحمدهادي قبولي درافشان، مصطفي بختياروند، سمانه خوانساري استفاده تجاري، حق مالي، مشاهير، هويت
تحليل حقوقي علل و احکام توسل به دادگاه براي انتخاب بازرس موقت در شرکت هاي سهامي احد قلي زاده منقوطاي بازرس موقت، قاعده اقدام به اتفاق، هيات نظار
خسارات تنبيهي در مسئوليت ناشي از نقض قرارداد جستاري در غايت مسئوليت قراردادي مصطفي محقق داماد (احمدآبادي)، مرتضي شهبازي نيا، همايون رضايي نژاد بازدارندگي، تنبيه، خسارات تنبيهي، خسارات فراجبراني، سوء رفتار خوانده غايت مسئوليت قراردادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق عمومی شماره 4 دوره چهل و هفتم 1396 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل اجراي موقت معاهده منشور انرژي در پرتو راي يوکاس و مقايسه با نظام حقوقي ايران لعيا جنيدي، غزال کشاورزي اجراي موقت، ديوان دائمي داوري، راي پرونده يوکاس، معاهده منشور انرژي، نظام حقوقي ايران
جايگاه حقوقي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در نظام حقوق اساسي ايران مهدي مقدسي، احسان اکبري امنيت ملي، شوراي نگهبان، قانون، مراجع قضايي، مصوبات
وضعيت حقوقي آب هاي تاريخي در حقوق درياها سيدباقر ميرعباسي، مهدي کيخسروي آب هاي تاريخي، خليج هاي تاريخي، رژيم حقوقي آب هاي تاريخي، کنوانسيون حقوق درياها، مالکيت تاريخي
مداخله سازمان هاي غيردولتي به منزله “دوست دادگاه” در دادگاه بين المللي حقوق درياها محمدحسين رمضاني قوام آبادي، هيوا حاجي ملا اتحاديه حفاظت از طبيعت، جنبش صلح سبز، دوست دادگاه، ديوان بين المللي دادگستري، دادگاه بين المللي حقوق درياها، سازمان هاي غيردولتي
واکاوي مفهومي واژگان چندمعنا در قانون اساسي دولت به معناي “حکومت يا طبقه حاکم” فيروز اصلاني، مهدي نورايي حکومت، دولت، طبقه حاکم، قانون اساسي، کشور
رژيم حقوقي خاص اتحاديه اروپا: ويژگي ها و آثار عبدالله عابديني اتحاديه اروپا، حقوق بين الملل عام، ديوان اروپايي دادگستري، رژيم خاص، نظم حقوقي
حاکميت قانون و کارايي در نظام حقوق رقابت ايران رضا طجرلو، محمدعلي کرباسيون تامين فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت، حقوق رقابت، کارايي، کاهش هزينه هاي مبادله، قابليت پيش بيني، نبود مقررات دست و پاگير
تحليل حقوقي “قطعنامه ‎2231 شوراي امنيت” و بررسي رابطه آن با “برجام” اميد ملاکريمي، محمود جلالي، ليلا رئيسي برجام، تحريم تسليحاتي، قطعنامه ‎2231 شوراي امنيت، موافقت نامه سياسي يا نزاکتي
نقش علم در ارزيابي معيارهاي مربوط به بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE در فرايند داوري هاي بين المللي زهرا سيف، الهام امين زاده ايمني و محيط زيست، توسعه پايدار، علم، معيارهاي بهداشتي
عملکرد شوراي امنيت در مواجهه با پديده ابولا (Ebola) رويکردي نوين در حوزه سلامت عمومي سيدحسام الدين لساني، يلدا نقي زاده سازمان بهداشت جهاني، شوراي امنيت، صلح و امنيت بين المللي، قطعنامه ‎۲۱۷۷، ويروس ابولا
مشروعيت ارزيابي دولت ها در اجراي قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت با تاکيد بر عملکرد اتحاديه اروپا مليحه بهفر اتحاديه اروپا، صلاحيت ارزيابي، قطعنامه هاي شوراي امنيت، منشور ملل متحد، نظارت قضايي
تحليل حقوقي خشونت عليه مسلمانان ميانمار به مثابه جنايت نسل زدايي عليرضا روستايي، عليرضا آرش پور حقوق بين الملل کيفري، شوراي امنيت، روهينگيا، مسلمانان ميانمار، نسل زدايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق عمومی شماره 1 دوره چهل و هشتم 1397 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ضرورت تفسير قانون اساسي در پرتو ويژگي هاي اين قانون عباسعلي کدخدايي، محمد بهادري جهرمي انتزاعي بودن قانون اساسي، تفسير، ثبات قانون اساسي، صبغه اخلاقي قانون اساسي، ضرورت تفسير، قانون اساسي، کلي بودن قانون اساسي
نقش زيست فناوري در توسعه حقوق بين الملل محيط زيست آرامش شهبازي، پويا برليان استراتژي هاي زيست محيطي، اصول حقوق بين الملل محيط زيست، توسعه پايدار، حقوق بين الملل، زيست فناوري
حق خوشبختي در جبران حقوق طبيعي جانبازان و ايثارگران محمدجواد جاويد، سامان نيک نژاد ايثارگري، ايران، جنگ، حقوق طبيعي، خوشبختي، شادي
عدالت توزيعي، کارايي و پايان قرارداد کار ولي رستمي، حسين قبادي اخراج کارگر، امنيت شغلي، حقوق کار، کارفرما، کارگر
حق مرگ در اسناد بين المللي حقوق بشر سروناز مستفيضي، مهدي بالوي اصل صلاحيت تکميلي، حق بر حريم خصوصي، حق مرگ، دکترين حاشيه اختيارات، ديوان اروپايي حقوق بشر
بررسي سياست گذاري و قوانين و مقررات سلامت در امريکا بيژن عباسي، مريم حيدري امريکا، سلامت، سياست گذاري، قوانين، مقررات
مصونيت دولت ها در پرتو دکترين مسئوليت حمايت فرزانه سيف زاده … [و ديگران] حاکميت دولت، دکترين مسئوليت حمايت، صلاحيت قضايي، قواعد آمره حقوق بشري، مصونيت دولت
جلوه هاي حق بر آزادي ابراز مذهب در رويه نهادهاي بين المللي حقوق بشر امير مقامي، شادي سادات مکي آزادي مذهب، آزادي ابراز مذهب، اعمال مذهبي، اجتماعات مذهبي، تبليغ مذهبي، پوشش مذهبي، حقوق بشر
مطالعه تطبيقي خاص گرايي هاي حقوقي در قبال حقوق بين الملل: معافيت گرايي امريکايي در برابر کثرت گرايي اتحاديه اروپايي محمدصالح تسخيري، رضا موسي زاده، مسعود عليزاده خاص گرايي حقوقي، عام گرايي حقوقي، کثرت گرايي حقوقي، معافيت گراي،

معيار دوگانه

تحولات جايگاه نهاد شناسايي در ايجاد دولت جديد: بررسي ادعاي داعش مبني بر ايجاد دولت اسلامي پوريا عسکري، بهمن ساعدي ايجاد دولت، حقوق بين الملل، داعش، شناسايي، مشروعيت
مفهوم استناد به مسئوليت بين المللي با تاکيد بر طرح کميسيون حقوق بين الملل (‎2001) محسن محبي، وحيد بذار استناد، تعهدات عام الشمول، دولت زيان ديده، دولت غير از دولت زيان ديده، مسئوليت بين المللي دولت
بررسي تطبيقي حدود اختيارات و تکاليف بازرسان کار در حقوق ايران و استانداردهاي سازمان بين المللي کار آزاده السادات طاهري بازرسي کار، حقوق کار، سازمان بين المللي کار، کارگر، کارفرما
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی شماره 2 دوره چهارم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مشخصه هاي گفتماني فرايند جرم انگاري ارتشاء در دهه ‎1360خورشيدي علي حسين نجفي ابرندآبادي، محمد فرجيها، سکينه خانعلي پور واجارگاه مشخصه هاي گفتمان، فرايند جرم انگاري، ارتشاء، فرايند حل مس‌آله
محرمانگي در فرآيند ميانجيگري کيفري حسين غلامي، علي مقدم ميانجيگري، محرمانگي، بزه ديده، بزهکار، ميانجي
تاملي بر بزه ورشکستگي به تقصير عليرضا محمدزاده وادقاني، محمدمعين اميرمجاهدي تقصير، شخصيت حقوقي، مسووليت کيفري، ورشکستگي، ورشکستگي به تقصير
مداخله شخص ثالث در دادرسي کيفري؛ جلوه ها و موانع محمود صابر، سميه خليق آذر ثالث، دعاوي کيفري، اعتراض، اعتبار امر مختوم
صلاحيت رسيدگي به جرائم داخل هواپيماي در حالت پرواز در حقوق جزاي ايران و بين الملل فضل الله فروغي، بابک محمدي کراچي قلمرو حاکميت، منطقه هوايي، جرائم ارتکابي در هواپيما، صلاحيت سرزميني
تحليل حقوقي اعلام جرم در تعقيب کيفري عليرضا مهدي پور مقدم، باقر شاملو اعلام جرم، اعلام کننده جرم، گزارش جرم، تعقيب کيفري، شرايط حقوقي
عدالت پيشگيرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقي محمد اسماعيلي تدابير پيشگيرنده قهرآميز، اقدامات تاميني، پيشگيري مستقيم، حقوق پيشگيري از جرم
تبيين جرم انگاري حداقلي از منظر اخلاقي شهرام زرنشان، محمد شجاعي نصرآبادي حقوق کيفري حداقلي، جرم انگاري محدود، آنارشيست، اخلاق، آزادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز شماره 4 سال نهم 1396 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نگاهي انتقادي به پيش نويس مواد راجع به مسئوليت سازمان هاي بين المللي حميد الهويي نظري، عقيل محمدي عمل متخلفانه بين المللي، رويه قضايي، مسئوليت بين المللي، کميسيون حقوق بين الملل، سازمان هاي بين المللي
جايگاه اصل احتياط در حمايت از محيط زيست دريايي عليرضا آرش پور، فرشته بنافي محيط زيست دريايي، اصل احتياط، تغييرات، آب و هوا، آلودگي، صيد بي‌رويه
کارت بدهي و ارزيابي تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا مريم جلالي، محمد مهدي الشريف، عليرضا فصيحي زاده، محمود جلالي ايران، آمريکا، کارت بدهي، مطالعات تطبيقي، نظام بانکي
ماهيت حقوقي انواع قراردادهاي پارکينگ در حقوق ايران و آمريکا محمد علي خورسنديان، زهرا اسدي قرارداد پارکينگ، پارکينگ عمومي، محتويات خودرو، شرط عدم مسئوليت، ليسانس، قرارداد خصوصي
عدم قابليت استناد بطلان در شرکت هاي تجاري مهسا رباطي، سعيد محسني، سيد محمد مهدي قبولي درافشان عدم قابليت استناد، بطلان نسبي، بطلان شرکت تجاري، بطلان عمليات شرکت
انتقال مفاهيم مسئوليت دولت ها به حوزه سازمان هاي بين المللي و چالش هاي پيش رو سيدمهدي رضوي حاجي آقا، مجتبي بابايي مسئوليت بين المللي، دولت ها، سازمان هاي بين المللي، کميسيون حقوق بين الملل
بيمه مضاعف حبيب طالب احمدي، عبدالله رحماني بيمه مضاعف، بيمه گر، بيمه گذار، حق بيمه، حقوق بيمه
تأملي بر نظام تصويب و نظارت قضايي بر تحريم ها در حقوق اتحاديه اروپا مسعود عليزاده، شهرام زرنشان تحريم هاي اقتصادي، اتحاديه اروپا، کنترل قضايي، شوراي امنيت، حکومت قانون
مباني و چگونگي جبران خسارات وارده به خريدار در معامله فضولي با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان حجت مبين، سيده مهناز لؤلؤ معامله فضولي، جبران خسارت، قاعده غرور، اصل جبران کامل خسارت
ساز و کار حل و فصل اختلاف ناشي از برجام و تعيين تکليف تحريم هاي هسته‌اي ايران در برجام و قطعنامه ‎2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد محسن محبي، وحيد بذار ايران، برجام، قطعنامه ‎2231، حل و فصل اختلاف، تحريم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
مطالعات زن و خانواده شماره 2 دوره پنجم 1396 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سياست جنايي اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن مريم احمديه، جواد حبيبي تبار سياست جنايي، فاضل ديه، قصاص مرد، ولي زن مقتول
بررسي حقوقي وضعيت تابعيت و بي تابعيتي زنان از منظر حقوق بشر سيده لطيفه حسيني تابعيت، بي تابعيتي، زنان، حقوق بشر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل
وکیل مدافع شماره 16 سال هفتم 1396 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير اصل شفافيت در پيشگيري و بازدارندگي از اختلافات حقوقي و کيفري (سخن سردبير) سيدمحسن حسيني پويا دسترسي آزاد اطلاعات، اختلافات حقوقي، اختلافات کيفري
تاثير اعدام بر گرايش اعضاء خانواده فرد اعدام شده به ارتکاب جرايم و رفتارهاي انحرافي محمد فرجيها، عباس شيخ الاسلامي، آزاده ساطعي اعدام، خانواده محکوم عليه، بزهکاري، رفتارهاي انحرافي، استعمال مواد مخدر و الکل، جرم شناسي
رويکرد رويه قضايي در برابر تعارض اراده ظاهري و باطني عباس ميرشکاري اماره، قصد، عقد، اراده، توافق
بررسي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 و مقايسه آن با مقررات پيشين رسول مقصودپور، مهرداد رضايي مقدم شوراي حل اختلاف، بهاي خواسته، راي حضوري و غيابي، صلاحيت شورا
دلالت هاي رويکرد حقوق اسلامي به تابعيت و شهروندي محمد صادقي تابعيت، شهروندي، بيگانه، اقامت، امت، ملت
مصاديق جرائم مشمول صلاحيت واقعي در حقوق تطبيقي ايران، فرانسه و انگلستان سيدحسين احمدي گليان قلمرو مکاني حقوق جزا، اصل صلاحيت واقعي، جرائم مشمول اصل، تغييرات قوانين
تعارض شهادت با معاينه محل حميد هروي، يوسف کارگذاري تعارض، شهادت، معاينه محل
بررسي قابليت مطالبه ديه عضو پيوندي از حيوان به انسان سپيده الواني جامي، سعيد خوافي پيوند، ديه، حيوان، حيات، عضو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up