مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز 1400

 

<

عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه حقوق بشری شماره 23 سال ششم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تدوين چارچوب ضوابط حقوقي حفاظت از محيط زيست شهري در ساخت و سازهاي کلان شهري با تاکيد بر صيانت از حقوق بشر و توسعه پايدار عسگر جلاليان، سيدمسعود منوري، محمدحسين پرکره حقوق شهروندي، محيط زيست شهري، توسعه پايدار شهري، ضوابط حقوقي، پروژه هاي توسعه
تبيين ماهيت حق تمکين و آثار حقوقي آن در چهارچوب حقوق بشر اسلامي اکرم فضايلي حقوق بشر اسلامي، حق تمکين، حقوق زنان، قاعده لاضرر
حقوق انساني و شهروندي در حکومت اسلامي بر اساس انديشه سياسي حقوقي آيت الله هاشمي شاهرودي سيدمحمدجواد قربي حقوق شهروندي، توسعه قضايي، آيت الله هاشمي شاهرودي، حقوق زنان، حقوق بشر غربي، قوه قضاييه، احزاب، حقوق کارگران
نقش مکتب رئاليسم سياسي کلاسيک در تبيين قتل هدفمند (با تاکيد بر تاثيرات اين مکتب در توجيه قتل هاي هدفمند دانشمندان هسته اي) بهاءالدين علياري تبريزي حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بين المللي، قتل هدفمند، مکتب رئاليسم سياسي کلاسيک
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه حقوق بشری شماره 24 سال هفتم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي حق تعيين سرنوشت در جمهوري اسلامي ايران (با تاکيد بر انتخابات رياست جمهوري سال ‎۱۴۰۰) ساناز گودرزي حق تعيين سرنوشت، جمهوري اسلامي ايران، انتخابات
حقوق بشر و سنخ شناسي حمايت از بزه ديدگان قتل سريالي سيدمحمد موسوي قتل سريالي، گونه شناسي بزه ديدگان، قاتلين سريالي، حمايت افتراقي از بزه ديدگي قتل سريالي
حقوق و تکاليف مردم و حاکميت در زمان اعتراضات با تاکيد بر نحوه ابراز اعتراضات قانوني نازنين زهرا بروغني حقوق شهروندي، تکاليف شهروندي، حفظ نظام، اعتراضات مدني
حمايت از زنان شاغل در پرتو قوانين استخدامي زهرا دانش ناري حق بر شغل، استخدام، حقوق استخدامي، اصل ‎۲۱ قانون اساسي، حقوق تامين اجتماعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشنامه حقوق بشری شماره 25 سال هفتم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مقايسه مجازات برخي جرايم ارتکابي عليه زنان در فقه و حقوق جزاي اسلامي صالحه خدادادي، بهاره برومند امين قاچاق زنان، تجاوز به زنان، عدم پرداخت نفقه، سقط جنين، فقه و حقوق جزاي اسلامي
واکاوي حق ورزشي زنان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اکرم فضلي خاني زنان، قانون اساسي، حقوق زنان، ورزش، حق ورزشي، جمهوري اسلامي
واکاوي ماهيت کارويژه اصول ‎۷۷ و ‎۱۲۵ قانون اساسي و تصويب کنوانسيون هاي بين المللي در حقوق ايران سيدهادي منتظري قانون اساسي، حقوق معاهدات، نظام حقوقي ايران، موافقت نامه، تفاهم نامه هاي بين المللي
واکاوي و بررسي حقوق بزه کاري اطفال در قانون انگلستان و ايران اکرم سپياني حقوق، کودکان، قضايي، مسئوليت، عادلانه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی شماره 17 سال نهم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تعهد دولت به حمايت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئوليت کيفري شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام هاي حقوق داخلي سيدقاسم زماني، نسيم رحمان نسب اميري شرکت، حقوق بشر، تعهد به حمايت، حقوق جزا
منشا و مشروعيت اعمال اصل صلاحيت جهاني در دادگاه هاي ملي براي تعقيب جنايات بين المللي حجت اله رضائي، محمدعلي مهدوي ثابت مشروعيت، صلاحيت جهاني، دادگاه هاي ملي، جنايات بين المللي
بررسي اثربخشي سبک زندگي زنان بي خانمان بر بزه ديدگي آنان سيده سکينه موسوي، شهلا معظمي بي خانماني، بزه ديدگي، سبک زندگي، زنان
نقش سازمان هاي غيردولتي مبارزه با فساد در پيشگيري از فساد در ايران ناهيد ناصري، صادق سليمي، هوشنگ شامبياتي ايران، فساد، پيشگيري، سازمان هاي غيردولتي، دولت گرا
ابعاد تطبيقي ممنوعيت تلقي ارتکاب جرم از سکوت متهم در حقوق کيفري و رويه قضايي محاکم ايران و ايالات متحده جواد صالحي قرينه ارتکاب جرم، حق سکوت متهم، دادرسي عادلانه کيفري، حقوق کيفري ايران، رويه قضايي ايالات متحده
رويکردي جرم شناختي به چالش هاي نظام سياسي اقتصادي نئوليبرال با نگاهي به شرايط کرونايي حسين غلامي، الهه سادات کسائي نئوليبراليسم، الگوي رفاه، جرم شناسي، بزهکاري
مطالعه جامعه شناختي تحولات مجازات در ملا عام در جامعه پساانقلاب ايران محسن نورپور، سيدمحمدجواد ساداتي جامعه آييني، مجازات مناسک گونه، جامعه تک ساختي، جامعه چندساختي، مجازات ديوان سالار
واگذاري تامين امنيت به بخش خصوصي در حقوق کيفري ايران و انگلستان؛ مفهوم، مبناي قانوني و جلوه ها سحر سهيل مقدم، نسرين مهرا صنعت امنيت خصوصي، حقوق کيفري ايران، حقوق انگلستان، پيشگيري از خسارت
تاثير شيوع بيماري کوويد ‎۱۹ و فاصله گذاري اجتماعي بر نرخ جرايم (مطالعه موردي: استان تهران) علي صفاري … [و ديگران] کوويد ‎۱۹، فاصله گذاري اجتماعي، نرخ جرايم، نظريه فعاليت روزمره
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری شماره 47 دوره هفدهم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
داوري بر خط در روزگار کرونا حسن کيا، حسن محسني داوري، برخط، کرونا، همه گيري، تکنولوژي
رابطه ميان قدرت و جرم انگاري بر پايه رويکرد تحليل گفتمان انتقادي نورمن فرکلاف (مطالعه موردي جرم سب النبي) رحمان صبوحي، جلال الدين قياسي فرکلاف، سب النبي، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، قدرت، سلطه
توجيه نهاد وکيل ثابت الوکاله در حقوق ايران احمد اسفندياري، علي زارع وکيل، موکل، وکالت، ثالث، مراجع عمومي، عزل
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني شهرداري ها در حقوق ايران، انگليس و فرانسه احمد يوسفي صادقلو، کتايون فرشيدفر مسئوليت مدني، شهرداري، قانون انگلستان، ايران، فرانسه
بررسي اعمال ماده ۴۷۷ (‎۴۷۸) ق .آ.د .کيفري در آراي داوري قضاوت شده با تاکيد بر رويه قضايي محمدصادق مهدوي راد، پيمان دادرس اعاده دادرسي، اعاده دادرسي با تجويز رئيس قوه قضاييه، فراغ داور، خلاف شرع بين، موافقت نامه داوري، راي داور
حمايت غير کيفري از بزه ديدگان بيوتروريسم؛ مطالعه اسناد بين المللي و حقوق ايران نصرت حسن زاده، بابک پورقهرماني بيوتروريسم، بزه ديده، حمايت غيرکيفري، حمايت قضايي، جبران خسارت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری شماره 48 دوره هفدهم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بازپژوهي جرم مادي صرف؛ مطالعه تطبيقي ايران و آمريکا سجاد لشکري آذر، محمد آشوري سياست کيفري سختگيرانه، عنصر رواني، جرايم عليه رفاه عمومي، جرايم انتظامي، بار اثبات
بررسي رکن رواني جنايات بين المللي در پرتو آراء ديوان کيفري بين المللي عارف رشنودي … [و ديگران] جنايات بين المللي، رکن رواني، سوءنيت احتمالي، سوءنيت مستقيم، قصد مجرمانه
تحليل جرم شناختي تامين مالي تروريسم در حقوق ايران حسين اسدزاده بنابي، محمد رسائي تروريسم، پولشويي، تامين مالي، تروريسم دولتي، جرم شناسي، حقوق ايران
جستاري در باب حقوق قراردادهاي عمومي در ترازوي حقوق بشر با تاکيد بر اصول حقوق موضوعه رامين خادم پور، محمد شريف شاهي، منوچهر توسلي نائيني قراردادهاي عمومي، قرارداد اداري، حقوق بشر، حقوق عمومي، حقوق طبيعي
شور داوران و نظارت قضايي بر آن در حقوق ايران و انگليس بي بي فاطمه برومند، مرتضي شهبازي نيا، اصغر عربيان دادرسي عادلانه، شور داوران، نظارت قضايي، حفظ محرمانگي
زمان، مکان، هزينه و آثار تاديه ثمن در عقد بيع در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان حبيب انيس حسيني، حميدرضا علي کرمي عقد بيع، آثار تاديه ثمن، نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری شماره 49 دوره هفدهم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
عقد معين بودن قراردادهاي مهندسي، تامين کالا، خدمات و ساخت (EPC) در نظام حقوقي ايران فرزاد مسعودي … [و ديگران] مهندسي، تامين کالا، ساخت، قوانين، مشتقات (EPC)
دسترسي دادرسان به عدالت در نظام عدالت کيفري ايران در يک مطالعه کيفي فرزانه واحد … [و ديگران] قضاوت، گفتمان، ذهنيت، قدرت، جنسيت، نظام عدالت کيفري
قالب حقوقي اقسام واگذاري قرارداد با نگرشي بر ديدگاه هاي قضايي اميرعباس کاوسي، حسن باديني، نجادعلي الماسي صلح قرارداد، واگذاري قراردادي، واگذاري قضايي، واگذاري قهري قرارداد
سير تحولات داوري بين الملل در گذار تاريخ؛ از داوري دولت شهرها تا داوري تجاري بين الملل زهره صفوي همامي، موسي موسوي زنور، سيدباقر ميرعباسي داوري، داوري دولت شهرها، داوري تجاري بين الملل، حقوق بين الملل، حل اختلاف
اجراي آراء دادگاه هاي ملي به عنوان راي داوري در پرتو کنوانسيون نيويورک مجتبي زاهديان، احسان بزمي مايوان تجارت بين المللي، محکمه داوري، کنوانسيون نيويورک، دادگاه هاي ملي، حل و فصل اختلافات
مباني استقلال، معايير و آثار تمايز پيمانکاري از رابطه کارگري – کارفرمايي مهري افشاري کاوه، نادر پورارشد انواع روابط کاري، ماهيت رابطه کاري، مباني پيمانکاري، معايير پيمانکاري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقیقات حقوقی آزاد شماره 51 سال چهاردهم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کارخانه هاي بحران زده در حقوق ايران با نگاهي به حقوق ايالات متحده آمريکا و فرانسه شاهرخ صياديان، محمد صقري، فريد محسني حقوق ورشکستگي، بازسازي، توقف، اداره موقت، قرارداد ارفاقي
بررسي ماهيت قواعد عمومي عقود اذني در نظام حقوقي ايران و فقه شافعيه سيامک ايراني، رضا رنجير الوارعليا عقد اذني، قواعد عمومي، جواز، حق فسخ، انحلال
مباني و شرايط استناد به اعتبار امر مختوم قضايي با بررسي تطبيقي در نظام هاي حقوقي کامن لا، کشورهاي عربي و ايران مريم حدادي، رسول مقصودپور، سيدمحسن حسيني پويا حکم قطعي و نهايي، مرجع صالح، وحدت سبب، موضوع، اصحاب دعوا
نقد و بررسي و تحليلي از مراجع رسيدگي به اشتباهات ثبتي در حقوق ثبت ايران و انگلستان از نظر هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت فرشيد حسين عمويي، جواد نيک نژاد، عباس مقدري اميري هيات نظارت، شوراي عالي ثبت، حقوق ثبت ايران، حقوق ثبت انگلستان
پيشگيري کيفري و مشارکتي از بزهکاري مديران بانکي در قبال تسهيلات مالي با مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و کنوانسيون مريدا زينب نوروزي دره بيدي، محسن شکرچي زاده، راضيه قاسمي کهريزسنگي پيشگيري مشارکتي، جرايم مالي، مديران بانکي، تسهيلات مالي، کنوانسيون مريدا
بررسي استملاک اتباع بيگانه در حقوق ايران و فرانسه الهام ايرجي زاده، منوچهر توسلي نائيني، علي رادان جبلي استملاک، اتباع بيگانه، اموال غيرمنقول، حقوق ايران، حقوق فرانسه
مطالعه تطبيقي ماهيت حق حبس زوجه و قابليت اسقاط آن در فقه و حقوق فخرآفاق حميدي، سيداحمدعلي هاشمي، حسين ناصري مقدم حق حبس، زوجه، تمکين، اسقاط، عقد معوض
مسئوليت حرفه اي سردفتران در حقوق ايران و فرانسه و تاثير آن در موضوع اسناد معارض سعيد پرستش … [و ديگران] سردفتران، اسناد معارض، بيع رضاعي، حقوق فرانسه، حقوق ايران
واکاوي نظريه حق قصاص ولي دم در جنايت هاي مشارکتي با تاکيد بر عدالت کيفري سعيد سلامتي، مرضيه پيله ور، محمدجواد رجبي سلمان عدالت، مجازات، بازدارندگي، قصاص، امنيت
مباني عدم تحمل کيفر؛ چالش هاي فراروي آن در اجراي حکم با رويکردي بر حقوق کيفري انگليس محمدعلي نصرالهي، علي مزيدي شرف آبادي، سيدمهدي منصوري عدم تحمل کيفر، مباني حقوقي و فقهي، حقوق بشر، بزه کار بيمار، پزشکي قانوني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقیقات حقوقی شماره 93 دوره بیست و  چهارم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
منطق حاکم بر تعارض قوانين در داوري هاي تجاري بين المللي و تنافي ادله در اصول فقه سيدمصطفي محقق داماد، مهدي نيازآبادي تعارض قوانين، داوري تجاري بين المللي، تنافي ادله، تعادل، تراجيح
پزشکي شدن جرم و انحراف؛ درآمدي بر تحليل گفتمان انتقادي رويکرد باليني به مسئله بزه کاري محمدعلي اردبيلي، ياسمن سعيدي نژاد جرم شناسي، سياست جنايي، پزشکي شدن، جرم، انحراف
چالش هاي ناشي از تامين مالي هزينه هاي دادخواهي توسط ثالث در سيستم قضايي امريکا، انگلستان و ايران عبدالله شمس، زيور دواشي تامين مالي توسط ثالث، هزينه هاي دادخواهي، دسترسي به دادگستري، قرارداد تامين مالي
ارجاع وضعيت به ديوان بين المللي کيفري از سوي دولت ابراهيم بيگ زاده، محمدحسين رمضاني قوام آبادي ارجاع دولت، دادستان، ديوان بين المللي کيفري، همکاري
بررسي مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار عباس قاسمي حامد، يوسف براري چناري مصرف کننده، بورس اوراق بهادار، سرمايه گذار خرد، سرمايه گذار نهادي، اوراق بهادار
مسئوليت مالکان يدک کش و بارج در حقوق دريايي ايران نادر مرداني، حسين تقي ملا شناور، يدک کش، مسئوليت مالک، قانون دريايي
تحليل حقوقي جنبه هاي ثبوتي و اثباتي انتساب داده پيام در قانون تجارت الکترونيک ايران پرويز ساورايي انتساب داده پيام، جنبه هاي ثبوتي و اثباتي، رويه ايمن
نظريه جنگ حقوقي و آينده حقوق بين الملل: حقوق ابزار صلح يا جنگ؟ مصطفي فضائلي، وحيد کوثري آينده حقوق بين الملل، تجزيه حقوق بين الملل، جنگ حقوقي، صلح حقوقي، غايت مندي حقوق
نظريه تمليک يا نظريه تعهد جليل قنواتي حق عيني و ديني، ضمان قهري، مالکيت ما في الذمه، نظريه تعهدات، نظريه تمليک
صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي به جنايات جنگي در اوکراين پيمان نماميان، منوچهر توسلي نائيني اوکراين، جنايات جنگي، حقوق بشردوستانه بين المللي، ديوان کيفري بين المللي، مخاصمات مسلحانه
تغيير غيررسمي قانون اساسي (مباني، مصاديق و رويکردها) فردين مرادخاني تغيير غير رسمي، تغيير رسمي، تفسير، رويه هاي اساسي، قانون اساسي
چالش هاي حقوقي ناظر بر رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامي هوشنگ آبروشن … [و ديگران] اقدامات تاميني و تربيتي، حدود و قصاص، رشد نوجوان، شبهات موضوعي و حکمي، مسئوليت کيفري
حکمراني خوب: الگوي شناسايي و اعمال شاخص هاي برابري جنسيتي سمانه رحمتي فر برابري جنسيتي، پاسخگويي، حاکميت قانون، حقوق زنان، مشارکت پذيري
تکميلي بودن استقلال شرط داوري؛ لزوم احراز اراده طرفين در تعيين ماهيت شرط داوري مجيد عزيزياني تکميلي بودن، شرط داوري، داوري، قرارداد
نقش محمد مصدق در تدوين قانون مدني ايران رضا يعقوبي تجدد، داور، عدليه، قانون مدني، کاپيتولاسيون
تحليلي ساختاري از نقش دادگاه هاي بين المللي در توسعه حقوق بين الملل علي اکبر سياپوش اساسي گرايي، توسعه قضايي، دادگاه هاي بين المللي، مرجعيت حقوقي، مرجعيت معنايي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحقیقات حقوقی شماره 94 دوره بیست و  چهارم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تاثير پرداخت بخشي از دين بر فک جزئي رهن؛ تحليل حقوقي و اقتصادي سيدحسين صفايي … [و ديگران] تجزيه ناپذيري رهن، تجزيه پذيري رهن، تامين سرمايه، فک جزئي رهن، کارايي
ممنوعيت يارانه منوط به استفاده از توان داخلي براي انرژي تجديدپذير در نظام سازمان جهاني تجارت محمدجعفر قنبري جهرمي، محمدحسين حميدزاده انرژي تجديدپذير، سازمان جهاني تجارت، ممنوعيت قانوني، يارانه منوط به استفاده از توان داخلي
ديدگاه اخلاقي – التزامي يا ديدگاه ابزاري در حقوق قرارداد: يک تحليل اقتصادي عليرضا ايماني پيرآغاج، محمد روشن تحليل اقتصادي حقوق، تقصير، ديدگاه اخلاقي، ديدگاه ابزاري، غرامات قراردادي
امکان سنجي نظام انتخاباتي ترجيحي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مطالعه موردي؛ حوزه انتخابيه ممسني و رستم) جواد اطاعت، محمد تاپاک، حميدرضا نصرتي نظام انتخاباتي، نظام انتخاباتي اکثريتي، نظام انتخاباتي ترجيحي، حوزه انتخابيه ممسني و رستم
بررسي تطبيقي ماهيت ضمانت نامه هاي بانکي در پرتو اصل استقلال محمدمهدي الشريف … [و ديگران] التزام به تاديه ضمانت نامه بانکي، عقد ضمان، ماهيت ضمانت نامه
واکاوي آثار پاندمي کرونا بر اجراي استانداردهاي جهاني کار؛ چالش ها يا فرصت ها و راهبردهاي ممکن فرهاد طلايي، فرزانه پورسعيد، سهراب مختاري استانداردهاي جهاني کار، بحران، پاندمي کرونا (19-COVID)، سازمان بين المللي کار
رجوع از اقرار کيفري روح الله اکرمي اقرار کيفري، اثبات دعوا، دعاوي کيفري، رجوع از اقرار، فقه اسلامي
بررسي تحليلي ماهيت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي سيدمحمد حسيني، مهناز بيات کميتکي، مهدي بالوي سياست گذاري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، صلاحيت، قانون گذاري، مقرره گذاري
موارد و عوامل سقوط ايجاب در نظام حقوقي ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين ‎۱۹۸۰) سيدغلامرضا آل عقيل، عليرضا حسني، مريم آقايي بجستاني استرداد، ايجاب، جنون، رد، زوال ايجاب، فوت، گذشت مدت، ورشکستگي
درآمدي بر خانواده هاي بزرگ ثبت املاک معاصر (بر مبناي مولفه هاي کلان طبقه بندي تطبيقي) نسرين طباطبائي حصاري، سروش صفي زاده اثر ثبت، الگوي ثبت، حقوق املاک و اراضي، حقوق ثبت، خانواده هاي حقوقي، دسترسي به اطلاعات، نظام ثبت
تنظيم گري بهينه اقتصادي در حوزه سکو (پلتفرم)هاي اينترنتي مجتبي قاسمي، مصطفي عبدالهي نيسياني سکوي اينترنتي، تنظيم گري اقتصادي، رقابت پلتفرم ها، تجارت الکترونيک، پيامد شبکه اي
نقش شهرداري ها در تضمين حق بر محيط زيست سالم در مديريت پسماند شهري؛ مطالعه موردي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان قدرت الله نوروزي، مهرداد آقايي حق بر محيط زيست سالم، حقوق شهروندي، شهرداري، شهرداري اصفهان، مديريت پسماند شهري
دموکراسي زيست محيطي در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر (با تاکيد بر مهفوم حقوق بشر محيط زيست) سيداحمد حبيب نژاد، زهرا دانش ناري تفسير پويا، حق بر محيط زيست سالم، حقوق بشر، دادگاه اروپايي دموکراسي زيست محيطي
مطالعه تطبيقي تحول نظام مديريت عالي دادگستري به نظام شورايي محمدقاسم تنگستاني استقلال قضايي، تفکيک قوا، دستگاه قضايي، وزارت دادگستري
مقابله با دزدي دريايي سواحل سومالي و خليج عدن در پرتو قطعنامه هاي شوراي امنيت؛ راهکارهايي موثر اما محدود سيدسجاد کاظمي، سجاد حيدري بي کيفرماني، دزدي دريايي، شوراي امنيت، قطعنامه، همکاري بين المللي
تبعات منفي فقدان شخصيت حقوقي در گروه منفعت اقتصادي مجيد رهائي، سيدحسن حسيني مقدم، مهدي فلاح خاريکي انحلال، تبعات منفي، شخصيت حقوقي، مالکيت، منفعت اقتصادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحولات قضایی شماره 1 سال اول 1396 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
گزارش موسسه تامسون رويترز از آينده دادگاه ها؛ ظهور و گسترش محاکم الکترونيک تحقيق و ترجمه فهيمه فره وشي
تحول در نظام عدالت کيفري؛ نقش تکنولوژي در کشف جرم و تعقيب مجرمين
بررسي آيين نامه استانداردهاي ساختمان و معماري محاکم در استراليا؛ ويژگي هاي دادگاه استاندارد – قسمت اول
حل و فصل ساختارمند اختلافات در فضاي مجازي امين طاهرخاني، علي عروجي
گزارش کميسيون امور قضايي فدرال کانادا؛ حقوق و مزاياي قضات در کانادا
شيوع فيشينگ چالش نظام عدالت کيفري ايران
تخصصي شدن محاکم در کشورهاي عضو شوراي اروپا
پول هاي مجازي، چالش نوين نظام عدالت کيفري – قسمت اول فهيمه فره وشي
تبادل تجارب موفق قضايي و ارتقاي کيفيت دادرسي علي عروجي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحولات قضایی شماره 2 سال اول 1397 زمستان و بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مديريت منابع در جهت ارتقاي دادرسي مدني و اداري؛ توصيه هاي کميسيون کارآمدي قضايي شوراي اروپا امين طاهرخاني
بيت کوين؛ چالش نوين نظام عدالت کيفري – قسمت دوم فهيمه فره وشي
بيمه هزينه دادرسي؛ فرصت يا چالش فهيمه فره وشي
حقوق عامه و قوه قضائيه؛ تيم عمليات ويژه محيط زيست
وب تاريک و ارتکاب جرائم
حمايت قانوني و تشويق مالي افشاکنندگان فساد امين طاهرخاني، حميد آرادمهر
کيفيت مديريت پرونده در نظام قضايي کره جنوبي (CMS)
ويژگي هاي دادگاه استاندارد در استراليا – قسمت دوم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحولات قضایی شماره 3 سال اول 1397 تابستان و پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کاهش پرونده هاي ورودي محاکم و ارتقاي کارآمدي قضايي؛ بررسي توصيه هاي کميسيون کارآمدي قضايي شوراي اروپا امين طاهرخاني
تجهيزات الکترونيکي دادگاه استاندارد فهيمه فره وشي
باج افزارها؛ ابزاري نوين در دستان مجرمين فهيمه فره وشي
دستورالعمل حمايت و تشويق افشاکنندگان فساد (کميسيون اروپا – آوريل ‎۲۰۱۸) امين طاهرخاني
ارتقاء فرهنگ حقوقي و قضائي در مدارس کشور بلغارستان عليرضا دانيار
روش هاي جايگزين حل و فصل اختلافات فهيمه فره وشي
نسل جديد سيستم مديريت پرونده CMS در دادگاه هاي اروپا فهيمه فره وشي
الگوي تعيين اوقات دادرسي (توصيه هاي کميسيون کارآمدي قضايي شوراي اروپا) نيوشا رحمتي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تحولات قضایی شماره 4   1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بهره گيري از سرمايه اجتماعي در فرآيندهاي قانون گذاري؛ مشارکت فعالانه جامعه مدني و بخش هاي اداري در حوزه تصميم سازي (تجربه فنلاند، دانمارک و جمهوري اسلواکي) امين طاهرخاني
بازاجتماعي کردن بزهکاران؛ نقش جامعه مدني فهيمه فره وشي
ميانجي گري؛ يکي از روش هاي جايگزين دادرسي قضايي نيوشا رحمتي
جبران خسارت ناشي از اطاله دادرسي؛ تجربه نظام قضايي آلمان (‎1) امين طاهرخاني
شيوه هاي نوين ارتکاب جرائم؛ سرقت هويت فهيمه فره وشي
سامانه رسيدگي به دعاوي مالي در محاکم مجازي؛ تجربه نظام قضايي انگلستان امين طاهرخاني
ارتقاي کيفيت در فرآيند دادرسي؛ مدل ابزار سنجش عملکرد شعب فهيمه فره وشي
قضات غيرحرفه اي در نظام قضايي آلمان فهيمه فره وشي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تعالی حقوق شماره 1 سال هفتم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه افکار عمومي در محاکم کيفري از ديدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کيفري ابراهيم قرباني، جمال بيگي، بابک پورقهرماني افکار عمومي، محاکم کيفري، عوام گرايي، نظام عدالت کيفري، دست اندرکاران نظام عدالت کيفري، جايگاه افکار عمومي
تبارشناسي قتل در فراش در قوانين کيفري؛ چشم اندازي تطبيقي – تاريخي مهدي صبوري پور، ايرج خليل زاده قتل در فراش، تاريخ حقوق کيفري، حقوق کيفري، فقه اماميه، قانون جزاي عرفي
شناخت و تبيين تحولات تقنيني کيفري بين المللي در قبال جرايم تروريستي هسته اي پيمان نماميان جرايم تروريستي، جرايم تروريستي هسته اي، معاهدات ضدتروريسم، کنوانسيون سرکوب اقدام هاي تروريسم هسته اي
امکان سنجي استفاده از قاعده احترام به عنوان مبناي ضمان ناشي از صدمه به محيط زيست علي محمد حکيميان … [و ديگران] مبناي مسئوليت مدني، ارزش ذاتي، احترام، خسارت زيست محيطي، حقوق محيط زيست
استعاره و ارجاع در هنجارگذاري کيفري رحيم نوبهار، زينب لکي استعاره تقنيني، ارجاع کيفر، جرايم مصداقي، يکسان سازي جرايم
آسيب شناسي دادرسي اداري در هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي و ارائه الگوي مطلوب محمدجواد رضايي زاده، محمد رئيسي دادرسي اداري، آسيب شناسي، هيئت تشخيص، سازمان تامين اجتماعي، حق بيمه
قاعده ممنوعيت طرح دعواي جديد در مرحله تجديدنظر در حقوق ايران و فرانسه يونس يوسفي گرجي … [و ديگران] دعواي جديد، تغيير سبب دعوي، دعوي طاري، جلب ثالث، ورود ثالث
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تعالی حقوق شماره 2 سال هفتم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
طراحي الگوي اخلاق حرفه اي مديران با رويکرد حکمراني خوب در قوه قضائيه مانا نعمتي، کرم الله دانش فرد، ناصر ميرسپاسي اخلاق حرفه اي، اخلاق حرفه اي مديران، حکمراني خوب، قوه قضائيه
تحليلي بر ديدگاه اقتصادي مقنن در خصوص برخي قواعد ناظر بر جبران خسارت وارده به اموال عليرضا صادقي، جواد نيک نژاد، سيدحسن حسيني مقدم ديدگاه اقتصادي، جبران خسارت، اموال، مسئوليت مدني
حاکميت قانون تضمين اتقان آراء در ديوان عدالت اداري حسين احساني، خيرالله پروين اتقان، آراء، حاکميت قانون، آمريکا، ديوان عدالت اداري
تبعيض و تعارض اقدامات پيشگيرانه فناورانه و رشد جوامع نظارتي با اصل برائت (فرض بي گناهي) قاسم نصر، مريم ابن تراب جوامع نظارتي، تبعيض، تعارض، اقدامات بازدارنده فناورانه، اصل برائت کيفري
چالش ها و کاستي هاي حقوقي مطالبه خسارت تنبيهي محمد صادقي، سميرا غلامي خسارت تنبيهي، خسارت ترميمي، مسووليت مدني، مجازات کيفري، مطالبه خسارت، دارا شدن بلاجهت، دعواي جمعي
تاملي بر سياست جنايي ايران در حمايت از حق بر سلامت؛ مورد کاوي بيماري واگيردار کوويد-‎۱۹ سيدمحمد فرخ رضا شفيعي، سلمان کوناني، سميرا گلخندان سياست جنايي تقنيني، بيماري واگيردار کوويد-‎۱۹، تدابير کيفري، تدابير پيش گيرانه
جرم انگاري قاچاق مواد مخدر بعنوان جنايت بين المللي، در آئينه حقوق بين الملل کيفري سيدقاسم زماني، شهريار نصيري جنايت بين المللي، حقوق بين الملل کيفري، قاچاق مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
تمدن حقوقی شماره 8 دوره چهارم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ابعاد فقهي و جرم شناختي شرط بندي در فضاي مجازي ابوالفتح خالقي، سيمين فرخي نيا قمار، شرط بندي، فقه، نظريات جرم شناسي، فضاي مجازي
بررسي انتقادي راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري راجع به آثار حقوقي جدايي مجمع الجزاير چاگوس از موريس در سال ‎۱۹۶۵ موسي عاکفي قاضياني، محمد عاکفي قاضياني ديوان بين المللي دادگستري، موريس، مجمع الجزاير چاگوس، استعمارزدائي، تعيين سرنوشت
واکاوي حقوقي تطبيقي نهاد وثيقه در پرتو قوانين ايران و انگليس حسين رحيمي خجسته، مرضيه فتحي برناجي تاسيس حقوقي، وثيقه، حق عيني، حقوق ايران، حقوق انگليس
رويکردي تطبيقي بر آثار ادغام شرکت هاي تجاري افشين مجاهد ادغام شرکت ها، سهامداران، شرکت تجاري، سرمايه گذاري، قرارداد
تبيين ابعاد عدالت و اخلاق از منظر اصول چهارچوبي حقوق بين الملل اسلامي نوروز کارگري، سجاد طيبي حقوق بين الملل اسلامي، اخلاق، عدالت، اصول حقوق بين الملل، جامعه بين المللي
جايگاه جنايات جنسي در محاکم کيفري بين المللي عباس پورهاشمي، سحر چوبين ديوان بين المللي دادگستري، جنايات جنگي، جنايت جنسي، خشونت عليه زنان، حقوق بين الملل مخاصمات
پاندمي کوويد ‎۱۹ در پرتو حقوق همبستگي سيدبهراد ميرفخرايي کوويد ‎۱۹، حقوق همبستگي، حقوق بين الملل محيط زيست، حقوق بشر، توسعه پايدار
آثار و جهات تجديدنظرخواهي (پژوهش خواهي) از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه سيدجعفر هاشمي باجگاني، افشين مجاهد تجديدنظرخواهي، پژوهش خواهي، حکم، دعوا، دادرسي
سرمايه گذاري خارجي در حقوق موضوعه ايران و موانع پيش روي آن محمدرضا بوربور سرمايه گذاري خارجي، اقتصاد، سود، حقوق ايران، موانع
شرط ضمان مطلق مستاجر در نگهداري از عين مستاجره در فقه اماميه و حقوق مدني ايران فيروز احمدي، علي قائدرحمتي شرط ضمان، مستاجر، عين مستاجره، فقه اماميه، حقوق مدني ايران
هشدار براي دانه درشت ها: مروري بر مهم ترين نقش ها و رهاوردهاي حقوق بين الملل کيفري در نظم حقوقي بين المللي محسن قدير، موسي کرمي حقوق بين الملل، حقوق بين الملل کيفري، عدالت کيفري بين المللي، مسئوليت کيفري فردي، جامعه بين المللي
مطالعه تطبيقي آثار جرم اختلاس در حقوق ايران و انگلستان با نگاهي به اسناد بين المللي محسن جعفري، فاطمه اسدي اختلاس، مختلس، فساد مالي، اموال عمومي، مستخدم دولت
تعهد حسن نيت در قراردادها در حقوق ايران و فرانسه عباس کريمي، اباالفضل سليميان تعهد حسن نيت، رفتار منصفانه، تئوري ظهور، تشکيل قرارداد، تفسير قرارداد
رويکردي تطبيقي بر قرارداد ارفاقي در حقوق ايران، انگليس و فرانسه حسن رحيم زاده ميبدي، افشين مجاهد قرارداد ارفاقي، ورشکستگي، تاجر، طلبکاران، دارايي
آثار نفقه زوجه در حقوق ايران و فرانسه مصطفي افضلي گروه نکاح، نفقه، زوجيت، تمکين، ضمانت اجرا
مطالعه تطبيقي عدم نفوذ با بطلان نسبي در حقوق ايران و فرانسه عباس کريمي، غلامرضا ايزدپناه عدم نفوذ، بطلان نسبي، بطلان مطلق، قرارداد، ذينفع
نقد و ارزيابي ضررهاي فردي، اجتماعي و قضائي جرم انگاري در نظام کيفري ايران رستم علي اکبري، امير فرج بخش ايران، جرم انگاري، ضررهاي فردي، ضررهاي اجتماعي، ضررهاي قضائي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اداری شماره 26 سال هشتم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سياست گذاري ارزهاي مجازي: کشاکش ميان امنيت جامعه و حقوق اساسي مردم مسلم آقايي طوق، مهدي ناصر ارزهاي مجازي، امنيت جامعه، حقوق اساسي، سياست گذاري تقنيني و اجرايي
آسيب شناسي فرايند رسيدگي به تخلفات اداري در آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري سيداصغر جعفري، محمدرضا زاهدي، رامين محمدي آسيب شناسي، تخلفات اداري، قانون، موقعيت اجتماعي، هيات هاي رسيدگي
مطالعه تطبيقي رابطه حقوق تامين اجتماعي و مسئوليت مدني محمدرضا جوان جعفري، علي اکبر گرجي ازندرياني، مرتضي نجابت خواه تامين اجتماعي، مسئوليت مدني، رجوع، حادثه، ضرر بدني
اصل وحدت شهري به مثابه بستر لازم براي اداره خوب شهر سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري، فاطمه داودآبادي فراهاني اصل وحدت شهري، شهر، شهرداري، شخصيت حقوقي، شوراي شهر، مديريت شهري، اداره خوب شهر
درآمدي بر مفهوم صلاحيت تشخيصي و بايسته هاي نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر صلاحيت تشخيصي مراجع اختصاصي اداري عادل شيباني، غلامرضا مولابيگي صلاحيت، صلاحيت اختياري، صلاحيت تشخيصي، مراجع اختصاصي اداري، دادرسي اداري
تدوين چارچوبي براي موانع حقوقي پيش روي شرکت ملي نفت ايران در راستاي بين المللي شدن جواد کاشاني … [و ديگران] بين المللي شدن، شرکت ملي نفت ايران، موانع حقوقي، روش کيفي داده بنياد، خط مشي عمومي صنعت نفت
ابزار تنظيم بازار بيمه در ايران مهرنوش کيال، محمود باقري ابزار تنظيم گري، بازار بيمه، تنظيم، روش تنظيم گري، نظارت
ملاحظاتي در انجام فرايند ارزيابي تاثيرات پيشيني قانون در ايران احمد مرکز مالميري ارزيابي تاثيرات قانون، قانون گذاري، مقررات گذاري، پارلمان، مطالعات قانون گذاري
اساسي سازي حقوق اداري در فرانسه فاطمه ميراحمدي، محمدرضا مجتهدي، سيدمجتبي واعظي قانون اساسي، حقوق اداري، شوراي قانون اساسي، شوراي دولتي، اساسي سازي حقوق اداري، اداري سازي حقوق اساسي
مباني فقهي و حقوقي به کارگيري سيستم هاي الکترونيکي گزارش دهنده فساد در ايران هادي ولي پور، رضا دهقان نژاد سيستم هاي الکترونيکي، فساد اداري، نظارت همگاني، حقوق عمومي، قاعده حفظ نظام
تضمين و حمايت از حق هاي مکتسب در حقوق اداري ايران و رويه قضايي ديوان عدالت اداري محمدرضا ويژه، سيدمحمدشريف حجتي حق هاي مکتسب، عطف بماسبق نشدن، انتظار مشروع، کنترل قضايي، امنيت حقوقي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اداری شماره 27 سال هشتم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نظام حقوقي حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و يا تصريح نام از حيث شمول قوانين عمومي محمد برزگر خسروي، علي محمد فلاح زاده دستگاه مستلزم ذکر و يا تصريح نام، عدم تبعيض، شمول نهادي، قوانين عمومي، قانون اساسي، شوراي نگهبان
ارزيابي تشکيل نظام هاي صنفي از منظر سياستگذاري تقنيني محمدقاسم تنگستاني، محمدرضا رفيعي تنظيم اصناف، نظام صنفي عام، نظام هاي صنفي خاص، خودتنظيمي
ضمانت اجراهاي کيفري حقوق شهروندي در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران شهناز جهانگيري، نادر ميرزاده کوهشاهي حقوق شهروندي، منشور حقوق شهروندي، تصويب نامه منشور حقوق شهروندي، نظام اداري، ضمانت اجراي کيفري
آزادي دسترسي به اسناد و اطلاعات در حقوق اداري ايران و اتحاديه اروپا حسن خسروي، مژگان رامين نيا، محمدجواد حسيني آزادي دسترسي به اسناد و اطلاعات، حقوق اداري، اتحاديه اروپا، شفافيت، پاسخگويي
بهره مندي از مزاياي بيمه بيکاري در رويه قضايي ديوان عدالت اداري زهرا دانش ناري بيمه بيکاري، بيکاري بدون ميل و اراده، ديوان عدالت اداري، رويه قضايي
ضوابط و آثار تفکيک عمل قضايي از عمل اداري قضات و مديران قضايي قوه قضاييه فرشيد دريانوش، رضا طجرلو، بهزاد رضوي فرد عمل قضايي، عمل اداري، قضات، مديران قضايي، قوه قضاييه
بررسي حقوقي موارد خاتمه خدمت شهردار در نظام حقوقي ايران فريبرز صارمي نوري … [و ديگران] شوراي شوراي اسلامي شهر، خاتمه خدمت، شهردار، هيات تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها
تحليل مضمون توانمندسازي شهروندان در پرتو اسناد بالادستي نظام اداري ايران حامد محمدي توانمندسازي، شهروندان، نظام اداري، اسناد بالادستي نظام اداري، تحليل مضمون
مطالعه تطبيقي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان در ايران و انگلستان از منظر اصول دادرسي عادلانه مختار محمدي، محمد راسخ، اسدالله ياوري تخلفات اداري، دادرسي انضباطي، اصول دادرسي عادلانه
تحليل خدمات عمومي از منظر حقوق بشر؛ حق بر بهره مندي از خدمات عمومي مجيد نجارزاده هنجني خدمات عمومي، حقوق بشر، حق حيات، حقوق رفاهي، حق بر توسعه
حل اختلاف حرفه اي فعالان بازار اوراق بهادار؛ عبور از الزام به روش هاي جايگزين حميدرضا نيکبخت، محمد صادقي اختلاف حرفه اي، داوري، ميانجي گري، اصلاح گري، کميته سازش، هيات داوري بورس، بازار اوراق بهادار، اداره خوب دادرسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اسلامی شماره 67 سال هفدهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه بر اساس قاعده هزينه-فايده حسينعلي باي پرداخت ديه، بيت المال، الضمان بالخراج، قاعده من له الغنم، ارث ديه
تاثير اصل عفاف بر سقوط اذن پدر در ازدواج دختر فرج الله هدايت نيا نکاح، اصل عفاف، اذن پدر، ازدواج دختر
تفاوت منطق قانونگذاري الهي و بشري در حيطه مسئله تخصيص منفصل حسين قافي، عزيزالله فهيمي، محمدمهدي عزيزاللهي تخصيص، مخصص منفصل، تخصيص حکم شرعي، تخصيص قانوني، نسخ
بررسي جرم شناختي جرايم مرتبط با بيماري هاي واگير سيدمحمود ميرخليلي جرم، بيماري واگير، زميولوژي، جرم شناسي، مسئوليت مطلق کيفري
امکان سنجي حمايت کپي رايت از آثار بويايي در نظام کامن لا و رومي ژرمني، با نگاهي به حقوق ايران سيديونس نوراني مقدم، محمود حکمت نيا، حسين روحاني اثر بويايي، اثر هنري، عطر، حمايت قانوني، کپي رايت
ژن درماني سلول هاي زايشي و اثر آن در آشفتگي روابط خويشاوندي از ديدگاه فقه اسلامي سعيد نظري توکلي، فاطمه اردستاني، محمود ويسي ژن درماني، سلول هاي زايشي، جنين، رابطه نسبي
تفاسير دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کيفري اميرحسين احساني، محمدخليل صالحي، مسعود قادي پاشا رشد، کمال عقل، مجازات، حد، قصاص
بررسي فقهي و حقوقي قتل با فعل غيرمادي (غيراصابتي) عبدالامير نيسي، فرج الله براتي، سيدجاسم پژوهنده فعل غيرمادي، قتل، رفتار غيراصابتي، فعل معنوي، افعال نفساني
بررسي ابعاد حق بر حريم خصوصي نسبت به سالمندان سيداحمد حبيب نژاد، محمدصالح تسخيري حقوق سالمندان، حق بر حريم خصوصي، سالمندان، سوءرفتار، اصل محرمانگي اطلاعات
تقابل ميان اصول مسئوليت دولتي و مصونيت کيفري در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري حجت سليمي ترکماني، جليل حاضروظيفه قره باغ ديوان بين المللي کيفري، مصونيت کيفري، حقوق ديپلماتيک، مسئوليت دولتي، اساسنامه رم
ضرورت و راهکارهاي حمايت از ميراث فرهنگي معنوي در مخاصمات مسلحانه مريم شاهي زارع، مصطفي تقي زاده انصاري، اسماعيل شاهسوندي حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر، کنوانسيون هاي يونسکو، ميراث فرهنگي ناملموس، مخاصمات مسلحانه داخلي
نقد وصول و فقر اصول عبدالرضا عليزاده علم اصول، اطلاق، مفاهيم، تعارض، تزاحم، برائت، استصحاب
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق اسلامی شماره 68 سال هجدهم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دامنه اعمال قاعده ضرورت بر مقررات جهاد در فقه اسلامي سيدمصطفي محقق داماد، نادر اخگري بناب ضرورت، حکم ثانوي، تسليحات کشتارجمعي، تناسب، بيضه الاسلام، حکومت
علم (به وقوع نتيجه يا به قابليت فعل در ايجاد نتيجه) در تشکيل سوء نيت خاص احمد حاجي ده آبادي، يعقوب حساني رکن رواني، قصد نتيجه، علم به وقوع نتيجه، علم به قابليت فعل در ايجاد نتيجه، سوء نيت
نقدي بر راي وحدت رويه ممنوعيت استفاده محکومان به حبس دائم تعزيري از آزادي مشروط حجت الله فتحي حبس ابد تعزيزي، آزادي مشروط، راي وحدت رويه
مسئوليت کيفري مطلق در جرايم يقه سفيدان محمد حسني مسئوليت کيفري مطلق، مفاسد اقتصادي، يقه سفيدان، سياست جنايي افتراقي
مقايسه قرارداد پيش فروش ساختمان با نهادهاي مشابه و تشخيص ماهيت آن محمدحسين تقي پور درزي نقيبي، حميد ابهري قرارداد، پيش فروش، ساختمان، عقد معين
فلسفه حقوق طبيعي گياهي بشر محمدحسين طالبي حقوق بشر، حقوق گياهي (نباتي) بشر، حقوق طبيعي بشر، حيات گياهي (نباتي) بشر، نظريه اسلامي قانون طبيعي
بررسي مقايسه اي وضعيت رويکرد حقوقي متن باز و نظام حقوق مالکيت فکري در تحقق قواعد فقهي نشر علم سيدحسن شبيري زنجاني، جعفر نظام الملکي رويکرد حقوقي متن باز، قواعد فقهي نشر علم، نظام حقوق مالکيت فکري
حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه اماميه غلامرضا پيوندي، سيدشهاب موسوي نژاد جنايت، قتل فرزند، مجازات، قصاص مادر
سب النبي، جرمي مستقل يا مصداقي از جرم ارتداد محمدعلي حاجي ده آبادي، رحمان صبوحي، مهديه مهديزاد پايدار سب النبي، سب الائمه، ارتداد، قذف، قتل
جايگاه اصل مثبت در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران محمود کاظمي موداي اصول عمليه، مصاديق اصل مثبت، اصل سببي و مسببي، اختلاف در تاريخ فوت مورث، اثبات اذن مرتهن در بيع مال مرهونه
دخالت دولت در قراردادهاي خصوصي بر اساس نظريه تاثير حقوق بنيادين در حقوق قراردادها سيدعلي محمد يثربي، محسن آرين حقوق بنيادين، دخالت دولت، حقوق قراردادها، کرامت انساني، برابري
اخلاق حسنه و ثبت اختراعات مربوط به سلول هاي بنيادي روياني در فقه و نظام حقوقي ايران مهدي زاهدي، سهراب سلامت، شريف مرادي سلولهاي بنيادي، ادله فقهي، ثبت اختراع، اخلاق حسنه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق بشر شماره 1 (پیاپی 31) جلد شانزدهم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ارزيابي حقوق متهمان دزدي دريايي بر اساس الزامات حقوق بين المللي بشردوستانه سيدسجاد کاظمي دزدي دريايي، حقوق بشردوستانه، مخاصمه مسلحانه، دستگيري، محاکمه
تعهد و مسئوليت دولت در برابر حقوق بشر سيدعلي ميرموسوي حقوق بشر، حقوق بين الملل، دولت، تعهد، مسئوليت
قوانين کيفري در پرتو موازين اسلامي: بازخواني اصل چهارم قانون اساسي ايران در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر حسين سليماني اصل چهارم، قاعده درء، احتياط در دماء، حدود، تعزيرات، احکام ثانوي
حقوق استخدامي اقليت هاي جنسي در ايران؛ تحليل از ديدگاه حقوق بشر آيت مولائي اقليت هاي جنسي، حقوق بشر، حقوق استخدامي، تراجنسيتي ها، همجنس گرايان
اختيار اخلاقي کانت و مسئله نژادپرستي؛ مطالعه تطبيقي با مفاهيم نظام بين المللي حقوق بشر عليرضا ملکي کانت، فلسفه اخلاق، نژادپرستي، بررسي اخلاقي، اختيار فاعل
حقوق شهروندي از منظر اخلاق امير عباسي قلعه شاهي، ابوالقاسم فنائي حقوق شهروندي، منظر اخلاقي، اخلاق وظيفه گرا، اخلاق فايده گرا، اخلاق فضيلت مدار، اخلاق معتزلي، اخلاق اشعري
تحليل انتقادي مکتب رايزني در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تاکيد بر آراء جان راولز و يورگن هابرماس حسين نيکوبندري حقوق بشر، مکتب رايزني، يورگن هابرماس، جان راولز، گفتگو، مشورت
مطالعه تطبيقي حق مشارکت کودکان در دعواي حضانت با تاکيد بر کنوانسيون حقوق کودک هاجر آذري، اعظم اولادي قاديکلايي حق مشارکت کودکان، کنوانسيون حقوق کودک، مصلحت کودک، نظام قضايي ايران، حضانت
تحليلي بر نقش رسانه در ترويج رفتارهاي ناقض حق بر محيط زيست سالم از منظر جرم شناسي ادغام گراي انتقادي (مطالعه مدل جوامع نئوليبراليستي) عبدالرضا جوان جعفري، امين حاجي وند حق بر محيط زيست سالم، جوامع نئوليبراليستي، جرم شناسي سبز، فرهنگ مصرف گرايي، رسانه
حق طلاق زنان: حکم شرعي، ضرورت حقوق بشري محمد عابدي، اعظم اميني حقوق زن، حقوق اسلام، حق طلاق زن، منع تبعيض جنسيتي، تلازم تکليف و حق
واکاوي رويکرد نظام حقوقي ايران به وضعيت زنان خانه دار سمانه رحمتي فر اشتغال زنان، بيمه زنان خانه دار، مشارکت عمومي، حقوق بشر، توانمندسازي
نسبت مفهوم حق در الاهيات سياسي کاتوليک و مفهوم مدرن حق مهدي رضايي، محسن قائمي مفهوم حق، الاهيات سياسي، کاتوليک، مفهوم مدرن حق، مرجعيت عقل
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق تطبیقی شماره 1 (پیاپی 15) دوره هشتم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دامنه اعمال مسئوليت بين المللي اشتقاقي: مطالعه تطبيقي نظام مسئوليت دولت ها و سازمان هاي بين المللي مهدي حدادي، محمد ستايش پور مسئوليت بين المللي، مسئوليت فرعي، مسئوليت ثانوي، مسئوليت غيرمستقيم
نظارت بر شرکت هاي دولتي: مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه مازيار قاسمي گودرزي، محمود کاظمي، ولي رستمي شفافيت اطلاعات، حسابرسي، کنترل شرکت، مراجع نظارتي
تمهيد سازوکارهاي حمايت از دانش سنتي در ايران با بهره گيري از تجربيات کشور هند ناصر الله وکيل جزي، منوچهر توسلي نائيني، رسول مظاهري کوهانستاني دانش سنتي، مالکيت فکري، دانش سنتي هند، وايپو
بررسي قاعده اعتبار تصميم متعارف تجاري مديران در حقوق حاکم بر شرکت ها در امريکا و تطبيق آن با حقوق ايران عليرضا باريکلو، محمد ساردوئي نسب، مهدي ميرجليلي قاعده اعتبار تصميم متعارف تجاري مديران، استاندارد مديريتي، هيئت مديره، سهامداران، دکترين عدم ارزيابي قضايي
بسترهاي پيدايي و مانايي عرف اساسي در نظام هاي حقوقي – سياسي ايران و انگلستان سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري، محمدجواد حسيني عرف اساسي، نظام حقوقي انگلستان، قانون اساسي، حقوق ايران، منابع حقوق اساسي
آثار انتخاب دادگاه در حقوق بين الملل خصوصي ايران و کنوانسيون ‎۲۰۰۵ لاهه محمد مجد کابري، اعظم انصاري حاکميت اراده، صلاحيت انحصاري، کنوانسيون ‎۲۰۰۵ لاهه، دادگاه صالح، توافق نامه انتخاب دادگاه
نظارت قضايي بر اشتباه حکمي مقام اداري در حقوق اداري ايران با رويکردي تطبيقي به نظام هاي حقوقي انگلستان و فرانسه فاطمه افشاري نظارت قضايي، اشتباه حکمي، مقام اداري، حقوق اداري ايران، حقوق انگلستان، حقوق فرانسه
بررسي مولفه هاي مفهوم کارگر در حقوق تطبيقي عاطفه ذبيحي، احمد رفيعي کارگر، قانون کار، تبعيت حقوقي و اقتصادي، رويه قضايي، حقوق تطبيقي
ماهيت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبيق آن بر فقه زهرا سهراب بيگ، سعيد خردمندي قرارداد مابه التفاوت، سي اف دي، قرارداد آتي، ابزار مشتقه، اهرم
رويکردي تحليلي به بيوتروريسم در اسناد بين المللي و قوانين داخلي سيدعلي اکبر موسوي، غلامحسين مسعود، مسعود راعي بيوتروريسم، پروتکل ژنو، تروريسم، کنوانسيون خلع سلاح بيولوژيک
نقش نظام هاي انتخاباتي در مشارکت – پارلماني زنان (مطالعه تطبيقي: افغانستان و ايران) يونس فتحي، نصرت الله نبيل رحيمي نظام هاي انتخاباتي، مشارکت پارلماني، سهميه اختصاصي، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري اسلامي ايران
ناروايي تمسک به قاعده حکومت براي شمول اصل ‎۱۶۷ قانون اساسي بر دعاوي کيفري (بررسي موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامي) حسين جعفري، امين خدري اميريان اصل ‎۱۶۷ قانون اساسي، اصل ‎۳۶ قانون اساسي، قاعده حکومت، قاعده تخصيص، رجوع به فقه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوق کودک شماره 7 سال دوم 1399 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
چگونگي پاسخ دهي به پدوفيلي ها در جرايم جنسي عليه کودکان؛ مجازات يا درمان؟ امير سماواتي پيروز، حسن بيگدلي پدوفيلي ها، کودکان، مجرمين جنسي، مجازات
حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار در ايران: تحليل چهار حوزه تعين بخش مريم شعبان، سيدمحمد حسيني بزهکاري کودکان، حقوق کودکان و نوجوانان، جامعه ايران، جهان اسلام، جامعه جهاني
سزارين نابهنگام؛ جرم بي مجني عليه محمود عباسي، ميثم کلهرنيا گلکار سزارين نابهنگام، تولد تقويمي، نوزاد، مسئوليت کيفري، پزشک، مادر
حق بر آموزش کودکان توان خواه ذهني از منظر اسناد بين المللي حقوق بشر و حقوق ايران هدي سادات پرن، محمدعلي پورمتقي حقوق کودک، کودکان توان خواه ذهني، حق بر آموزش، خلا قانوني
حق بر زندگي خانوادگي کودکان در پرتو نظام حقوق بشر مهري توتونچيان، مينا سرشار کودکان، حقوق بشر، خانواده، حق بر زندگي
ضرورت تشکيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نظام قضايي ايران عسکر جلاليان، مصطفي زارعي، عباس برزگرزاده اطفال و نوجوانان، پليس، نظام قضايي ايران، پيشگيري از جرم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
حقوقی دادگستری شماره 115 سال هشتاد و پنجم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
راي وحدت رويه ‎۷۹۲ مورخ ۴/۲۴/‎۹۹ هيئت عمومي ديوان عالي کشور و تاثير آن بر صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي عمومي کوروش استوارسنگري راي وحدت رويه، صلاحيت، ديوان عدالت اداري، دادگاه عمومي، دولت
تصميم گيري مجرمان از منظر اقتصاد رفتاري و دلالت هاي آن در سياست گذاري کيفري حميد بهره مند، زهرا ساکياني اقتصاد رفتاري، تصميم گيري مجرمان، قواعد اکتشافي، سوگيري هاي شناختي، ادراک شدت و قطعيت مجازات
تاملي بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومي اقتصادي در پرتو آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري زهرا بيدار، ابراهيم عبدي پورفرد حقوق عمومي اقتصادي، نظارت قضايي، اصول حقوقي، ديوان عدالت اداري
تعزيرات منصوص شرعي در سايه حکم حکومتي علي رضانژاد، محمد محسني دهکلاني تعزيرات منصوص شرعي، حکم حکومتي، حکم شرعي، قانون مجازات اسلامي
کاربست تدابير پيشگيرانه قهرآميز در پرتو ماده ‎۱۱۴ قانون آيين دادرسي کيفري؛ راهکارها و ضرورت ها افسانه زماني جباري، محمود صابر، محمد فرجيها ماده ‎۱۱۴، تدابير پيش گيرانه قهرآميز، منافع عمومي، نظام تعقيب کيفري
حکم اکراه در حدود؛ تحليلي بر قسمت اخير ماده ‎۱۵۱ قانون مجازات اسلامي مجيد صادق نژاد نائيني، سکينه خانعلي پور واجارگاه جرم حدي، معاونت، اکراه، تعزير، مسئوليت کيفري
حواله کيفري به مجازات حدي در تعزيرات با تاکيد بر انجام اعمالي به قصد براندازي نظام افشين عبداللهي حواله کيفري، قصد براندازي نظام، مجازات حدي، شفافيت قوانين
تنزل جايگاه اصل قانونمندي کيفري در پرتو آيين نامه اي شدن رکن قانوني جرايم علي صفاري، زينب لکي، راضيه صابري آيين نامه اي شدن رکن قانوني، قانون بافت باز، باتلاق قانون، اداري شدن تعريف جرم، هشدار منصفانه
بازپژوهي و اعتبارسنجي روايت الطلاق بيد من اخذ بالساق مريم السادات محقق حديث نبوي، ضابط فقهي، قاعده فقهي، حديث الطلاق، ضعف سند حديث
ضرورت تاسيس دادگاه زيست محيطي با نگاهي به وضعيت ايران زهرا محمودي کردي، زهراسادات شارق، حسين رضازاده محيط زيست، دموکراسي زيست محيطي، دادگاه زيست محيطي، رويه قضايي
نشوز زوج و آثار آن در نظام حقوقي ايران خديجه مظفري، زينب حسيني نشوز زوج، عسر و حرج، حسن معاشرت، رابطه زناشويي
جايگاه قاعده دارا شدن ناعادلانه يا استفاده بدون جهت در حقوق تجارت با تاکيد بر رويه قضايي عيسي مقدم دارا شدن ناعادلانه، رويه قضايي، اسناد تجاري، شرکت تجاري، ورشکستگي
مبناي مسئوليت مدني ارائه دهندگان خدمات حرفه اي در فقه اسلامي و حقوق ايران با مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي فرانسه و کامن لا محمدکاظم مهتاب پور اشخاص حرفه اي، مسئوليت مبتني بر تقصير، مسئوليت محض، مسئوليت قراردادي، ضمان قهري
اصل ترميم دادرسي در حقوق دادرسي مدني علي اکبر فرحزادي، سيدرسول ميرنژاد اصل ترميم دادرسي، توانايي دادگاه، نقص اساسي، نقص غيراساسي
پاسخ گويي پارلماني قوه قضائيه به مثابه چالش استقلال قضايي مژگان نعمتي، محمدجعفر حبيب زاده، سيددريد موسوي مجاب پاسخ گويي، قوه قضائيه، استقلال قضايي، پارلمان، تحقيق و تفحص
شناسايي ماهيت حقوقي رمزارزها با تحليل ساختاري آن ها در نظام حقوقي ايران محمود خادمان، ابوطالب کوشا، فاطمه نوري رمزارز، ارز مجازي، ماليت، اموال غيرمادي، اوراق بهادار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دادرسی شماره 146 سال بیست و پنجم 1400 خرداد و تیر
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اصول حاکم بر نحوه اجراي قصاص عضو محمد مصدق قصاص، جنايت عمدي، ولي دم
نگاهي علمي و کاربردي به صلاحيت هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با تاکيد بر صلاحيت هاي جديد آن – قسمت آخر محمدرضا يزدانيان
تحليل جرم شناسي عوامل موثر بر بزه ديدگي اتباع بيگانه ليلا نعمتي، محمدعلي حاجي ده آبادي بزه ديده، بزه ديده شناسي، تبعه بيگانه، ساختار اجتماعي، جرم
نگرشي کاربردي به تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزيري – قسمت اول مجتبي شيرودبزرگي، رحمان آقايي
بررسي تطبيقي جرم سرقت در حقوق کيفري ايران و آلمان غلامرضا باشتيني عنصر قانوني، عنصر مادي، عنصر معنوي، سوءنيت، مال، سارق
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دادرسی شماره 147 سال بیست و پنجم 1400 مرداد و شهریور
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي مسائل مستحدثه مرتبط با ديه و ارش از منظر قانون مجازات اسلامي محمد مصدق
نگرشي کاربردي به تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزيري – قسمت پاياني مجتبي شيرود بزرگي، رحمان آقايي
تاثير مرگ مغزي بر حقوق غيرمالي افراد الهام اسحاقي، حسين حبيبي تبار مرگ مغزي، حيات مستقر، حيات غيرمستقر، پيوند اعضا، حقوق غيرمالي
حق سکوت متهم و مسئله تحصيل دليل؛ تعارض يا سازگاري؟ حميدرضا حيدرپور حق سکوت متهم، تحصيل دليل، اهميت جرم، قرائن و امارات، قانون آيين دادرسي کيفري
ماهيت حقوقي ضمانت نامه هاي بانکي و فرآيند ضبط آن در حقوق ايران – قسمت اول حامد زينلي، مازيار صفرزاده ضبط ضمانت نامه، ضمانت نامه بانکي، اعتبار اسنادي، قراردادهاي پيمانکاري
حق وتو، چالش ها و موانع پيش روي جهان اسلام علي اصغر پورمرادي حق وتو، جهان اسلام، انسجام اسلامي، چالش سياسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش حقوق عمومی شماره 31 سال دهم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نسبت صلاحيت هاي اداري و مالي رئيس قوه قضائيه با رئيس جمهور در قانون اساسي حسين آئينه نگيني اصل ‎۱۵۷، اصل ‎۱۲۶، رئيس قوه قضائيه، رئيس جمهور، مسئوليت اداري و مالي قوه قضائيه
آسيب شناسي تعيين شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس در پرتو قانون اساسي و سياست هاي کلي انتخابات هادي طحان نظيف، سجاد قليچ پور سياست هاي کلي انتخابات، شرايط کيفي، شرايط داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شرايط عيني، قانون اساسي
بررسي معيارهاي نهاد آمبودزمان با قوانين و مقررات سازمان بازرسي کل کشور جعفر براتي، بيژن عباسي آمبودزمان، بازرسي، سازمان بازرسي کل کشور، نظارت
انسان قانون اساسي؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسي سيداحمد حبيب نژاد، فاطمه سادات نقوي انسان، انسان شناسي، سرشت انسان، حقوق عمومي، قانون اساسي
کيفيت مشارکت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در فرآيند قانون گذاري محمدامين ابريشمي راد، حميد نظريان تصويب مجموعي، تصويب انحلالي، فرايند قانون گذاري، مشارکت حداکثري نمايندگان، مشارکت فعال نمايندگان، مشارکت آگاهانه نمايندگان
نقد و بررسي احتساب سابقه خدمت وظيفه به عنوان سوابق بيمه پردازي در پرتو آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري غلامرضا مولابيگي، ولي الله حيدرنژاد احتساب سابقه، ديوان عدالت اداري، سخت و زيان آور، خدمت وظيفه، کسورات بازنشستگي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش حقوق عمومی شماره 32 سال دهم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ضرورت رعايت اصول کلي حقوق کيفري در رسيدگي به تخلفات اداري سيدحسين حسيني، سيده ساعده حسيني، زهرا صالح آبادي اصول کلي حقوق کيفري، تخلفات اداري، حقوق بشر، دادرسي، عادلانه عدالت
بررسي تعارض منافع مقامات قضايي سعيد سياه بيدي کرمانشاهي اعلام دارايي، اشتغال همزمان، تعارض منافع، درب گردان، مقامات قضايي
بررسي نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام وحيد نکونام اضرار تقاص، منع اختلال نظام، مالکيت، نظم عمومي
امکان سنجي حقوقي تصويب لايحه بودجه در کميسيون هاي داخلي مجلس شوراي اسلامي محمدصادق فراهاني، کمال کدخدامرادي، علي فتاحي زفرقندي اصل ‎۵۲، اصل ‎۸۵ بودجه، تصويب آزمايشي، تصويب دائمي، سالانه بودن، کميسيون داخلي مجلس
مصلحت اجتماعي در فقه اماميه؛ از مفهوم تا ضابطه حسين عزيزي، علي محمد فلاح زاده فقه اماميه، مصلحت، مصلحت اجتماعي، مصلحت نظام، مصلحت فردي
تاملي حقوقي در ساختار و صلاحيت مصوبه گذاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي محمدمحسن روزي طلب، خيرالله پروين دبيرخانه، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي نگهبان، صلاحيت  قانون
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش حقوق عمومی شماره 33 سال دهم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نقد و بررسي تبديل وضعيت هاي خريد خدمت به پيماني، پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به رسمي قطعي در پرتو آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري غلامرضا مولابيگي، ولي الله حيدرنژاد ديوان عدالت اداري، تبديل وضعيت استخدامي، استخدام پيماني، خريد خدمت، رسمي قطعي
آسيب شناسي نقش ديوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگويي و حاکميت قانون جواد فاضلي نژاد، جعفر شفيعي سردشت پاسخگويي، حاکميت قانون، حکمراني خوب، ديوان محاسبات کشور، نظارت مالي
حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تفصيل و تبيين شرايط رئيس‌جمهور با تاکيد بر سياست هاي کلي انتخابات محمدحسن باقري خوزاني، فرامرز عطريان، غلامحسين مسعود اصل ‎۱۱۵ قانون اساسي، اصل ‎۷۱ قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري، رجال مذهبي و سياسي، سياست هاي کلي انتخابات
شيوه نوين نگارش و ساختار آراي شوراي قانون اساسي فرانسه در زمينه سازگاري قوانين عادي و ساختاري با قانون اساسي سعيد شجاعي اراني جمهوري پنجم فرانسه، دادرسي اساسي، شوراي قانون اساسي، مستند و مستدل بودن راي، نگارش و ساختار راي
موانع احياي حقوق عامه در حقوق ايران و راهکارهاي تحقق مطلوب آن فاطمه افشاري، آرين پتفت احياي حقوق عامه، اصل ‎۱۵۶ قانون اساسي، حقوق عمومي، دادستان، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نابساماني نظام مالياتي در تحليل و جمع مواد ‎۶۶ و ‎۷۲ قانون ماليات هاي مستقيم و پيشنهادهايي براي اصلاح قانون منصور عشق پور، محمدرضا عباسي اقاله، انجام نشدن معامله، قانون ماليات ها، فسخ  مواد ‎۶۶ و ‎۷۲
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دانش حقوق عمومی شماره 34 سال دهم 1400 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
امکان سنجي الگوي مطلوب حوزه بندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيت مولائي، مسعود احمدي استاني شدن انتخابات، انتخابات، انتخابات مجلس شوراي اسلامي، حوزه بندي انتخاباتي، حوزه بندي شهرستاني-منطقه اي
تضمينات حق دادخواهي در نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر نظرهاي شوراي نگهبان ابوالفضل درويشوند، کمال کدخدامرادي، علي فتاحي زفرقندي حق دادخواهي، حق مسلم، دادگاه دادگستري، شهروندان، شوراي نگهبان
حدود دخالت دولت در سازمان تامين اجتماعي با تاکيد بر استقلال اداري و مالي زينب عصمتي، حامد کرمي استقلال اداري، استقلال مالي، بيمه هاي اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي، مداخله دولت
حقوق اساسي نانوشته؛ درسي فراموش شده سيدناصر سلطاني ابوالفضل قاضي، جامعه شناسي سياسي، حقوق اساسي نانوشته، علوم سياسي، موريس دوورژه
مجلس شوراي اسلامي و لزوم ارزيابي تاثيرات قانون در مرحله تقنين علي صابري، هادي طحان نظيف ارزيابي تأثيرات قانون، قانون، قانونگذاري، مجلس، نظارت
مطالعه تطبيقي نظام حقوقي حاکم بر ممنوعيت مداخله بيگانگان در انتخابات (با نگاهي به ايران) زهرا عامري، سيداحمد حبيب نژاد انتخابات، بيگانگان، حزب، کانديدا، کمک مالي و غيرمالي، مداخله
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دیدگاه های حقوق قضایی شماره 92 دوره بیست و پنجم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
انتقال محکومين به حبس؛ از شرايط تا خلاها و راهکارها راضيه بختيار نصرآبادي، محمدعلي اردبيلي انتقال محکومين، تابعيت، اقامتگاه، حبس، حمايت از اتباع
رويکرد بزه ديده شناختي به ناشناختگي در زيست مجازي شهرام ابراهيمي، عبداله ايزدي، محمدهادي صادقي زيست مجازي، زيست حقيقي، عدم اعتماد، ناشناختگي
اراده تشريعي و معناي مراد الهي احمد اسماعيل تبار اراده تشريعي، شناخت معاني، متعلق احکام وضعي و تکليفي، معرفت شناسي و زبان شناسي
جريمه مدني؛ مطالعه اي در حقوق تطبيقي و حقوق تجارت بين الملل محسن ايزانلو، ابوالفضل شاهين اجبار مالي، اصول قراردادهاي تجاري بين المللي، جريمه تاخير، حقوق ايران، حقوق بين الملل خصوصي، حقوق فرانسه، وجه الزام
مطالعه تطبيقي اختيار دادستان در ديوان کيفري بين المللي و نظام کيفري ايران از منظر دادرسي منصفانه احمدرضا توحيدي، علي حسن بابايي، محمود قيوم زاده مطالعه تطبيقي، اختيار دادستان، دادرسي منصفانه، ديوان کيفري بين المللي، نظام حقوقي
جايگاه محرمانگي در داوري مربوط به اختلافات سرمايه گذاري قاسم خادم رضوي، پوريا راستگو خياوي محرمانگي، شفافيت، داوري سرمايه گذاري، نفع عمومي
جايگاه بيلمنت در حمل و نقل دريايي در نظام کامن لا و مطالعه تطبيقي در حقوق ايران محمدهادي دارائي، نسترن ارزانيان بيلمنت، امانت، حمل و نقل دريايي، کامن لا
فلسفه دليل مندي تصميم قضايي حجت سبزواري نژاد، مهدي سبزواري نژاد تصميم قضايي، دليل مندي، امنيت، اعتماد، عدالت
تجزيه پذيري تعهدات در حقوق ايران و فقه اماميه غلامعلي سيفي زيناب، حامد شريفي، رسول بهرامپوري تعهد، تجزيه پذيري، قاعده انحلال، مسئوليت تضامني
دادگاه صالح در دعاوي حقوق مالکيت فکري نجادعلي الماسي، شوکت شايسته دادگاه صالح، صلاحيت شخصي، صلاحيت موضوعي، دعاوي نقض
ريسک تکرار جرم و تعيين پاسخ هاي اصلاح مدار در نظام هاي عدالت کيفري ايران و آمريکا يزدان صيقل، امير ايراني، ناصر حجاريان مجازات اصلاح مدار، ابزار ارزيابي ريسک، اصول و مراحل ارزيابي، کيفرشناسي نو، مولفه هاي ريسک
پيامدهاي حقوقي مسئوليت بين المللي دولت در رويه ديوان بين المللي دادگستري در پرتو طرح مسئوليت بين المللي دولت مورخ ‎۲۰۰۱ سيدياسر ضيايي، زهراسادات روحاني مسئوليت دولت، ديوان بين المللي دادگستري، طرح مسئوليت بين المللي دولت، جبران خسارت، غرامت
دعواي متقابل در داوري داخلي و داوري تجاري بين المللي همايون مافي، جواد شمسي داوري، دعواي متقابل، تهاتر، صلاحيت، قرارداد
توسعه حقوق بشر در پيش نويس مواد کميسيون حقوق بين الملل در رابطه با اخراج بيگانگان سيدباقر مير عباسي، آريا عسکري بيگانگان، اخراج، حقوق بشر، پيش نويس مواد کميسيون حقوق بين الملل، توسعه تدريجي حقوق بشر
تحليل جرم انگاري توليد و پخش نرم افزار و ابزارهاي الکترونيکي صرفا مجرمانه در سياست کيفري ايران در پرتو اسناد فرامرزي محمد يکرنگي، هادي مرسي فضاي سايبر، نرم افزار، جرم انگاري، جرم سايبري، ابزار الکترونيکي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دیدگاه های حقوق قضایی شماره 93 دوره بیست و ششم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليلي نو از آثار و موارد تعليق قرارداد کار در نظام حقوق کار ايران مجتبي همتي مفهوم تعليق، آثار تعليق، موارد تعليق، نظام حقوق کار ايران
فلسفه ارعاب در بوته نقد تجربي (ارزيابي بازدارندگي مجازات حبس و جزاي نقدي در شهر مشهد) حسن يوسفي، عبدالرضا جوان جعفري بازدارندگي، حبس، جزاي نقدي، تکرار جرم، سرقت
مسئوليت کيفري بين المللي براي کشتار مسلمانان در ميانمار حسين فخر، سالار صادقي ميانمار، مسلمانان روهينگيا، بودايي ها، جنايت بين المللي، مسئوليت بين المللي
تحليل اعتبار شرط داوري در قرارداد کار مجيد نجارزاده هنجني داوري، قرارداد کار، دعاوي کار، شيوه هاي غيرقضائي حل و فصل اختلاف
بررسي جهت مغايرت آرا در طرق فوق العاده اعتراض به آرا با مطالعه تطبيقي در آئين دادرسي مدني ايران و فرانسه علي عباس حياتي حکم، قرار، مغايرت آرا، اعاده دادرسي، فرجام خواهي
تحولات کيفر سالب آزادي و تاثير الگوهاي آن در سياست کيفري تقنيني پس از انقلاب اسلامي فريد محسني، شهرزاد باستي سالب آزادي، سياست کيفري، فلسفه مجازات، الگوهاي کيفري، الگوهاي حمايتي
صلاحديد آزادانه پذيرش و رد دليل در دادگاه هاي کيفري بين المللي و تاثير آن بر حقوق متهم عليرضا تقي پور متهم، دادگاه هاي کيفري بين المللي، دادرسي منصفانه، حقوق بشر
ارزيابي جرم شناختي  ترس از جرم در مقايسه با ناامني در محاربه محمدرضا رهبرپور، حسين نورمحمدي ترس از جرم، جرم شناختي، محاربه، ناامني
قضاوت در تنگناي فهم عرفي کيميا دانايي، ساحل رمضاني تبار فهم عرفي، قضاوت، نظم، انسجام، رهايي بخشي
حقوق بزه ديدگان ويژه در قانون آئين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲ محمدمهدي ساقيان، شهرام ابراهيمي، موسي پيريايي بزه ديده آسيب پذير، تکرار بزه ديدگي، پليس ويژه اطفال، سازمان هاي مردم نهاد
حق تصوير در مکان عمومي ابوطالب کوشا … [و ديگران] مکان عمومي، رضايت ضمني، آزادي بيان، زندگي اجتماعي
نقش قوه قضاييه در شکل گيري مولفه هاي فرهنگي قانون گرايي بهاره عرب، سيدشهاب الدين موسوي زاده مرکيه برابري، جامعه شناسي حقوق، گرايش مثبت به قانون، مشروعيت، هنجار اجتماعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
دیدگاه های حقوق قضایی شماره 94 دوره بیست و ششم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
کارکرد و ماهيت حقوقي عملکرد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) جواد حسين زاده، صابر علائي تسويه، شرکت سپرده گذاري مرکزي، شبکه سازي، محاسبه، معامله گر مرکزي
مطالعه تطبيقي و تحليلي مفهوم و جايگاه طرف ثالث قرارداد محمود حبيبي تعهد به سود ثالث، آراي محاکم، طرف ثالث قرارداد، دکترين عوض و اصل نسبي بودن قرارداد
دامنه شمول جرم موضوع ماده ‎۵۹۸ قانون مجازات اسلامي نسبت به کارکنان بانک هاي غيردولتي داراي پيشينه دولتي قاسم خادم رضوي، الياس نوعي، محمد نوعي بانک دولتي، بانک غيردولتي، موسسه عمومي، ماده ‎۸۳۳ قانون مجازات اسلامي، سهام
تبديل وضعيت استخدامي در حقوق اداري ايران؛ ماهيت و اصول حاکم علي سهرابلو، حسن لطفي تبديل وضعيت، شايسته گزيني، مجوز استخدام، مشاغل عمومي
تحليل و نسبت سنجي حقوقي تضمين حقوق شهروندي با فيلترينگ وجيهه محسني … [و ديگران] حق دسترسي آزاد به اطلاعات، حقوق شهروندي، شفافيت، فيلترينگ فني، فيلترينگ
ميراث فرهنگي در حقوق بين الملل کيفري اميرساعد وکيل، افشين قشلاقي نيگجه ميراث فرهنگي، ديوان بين المللي کيفري، جنايات جنگي، رويکرد ارز فرهنگي ميراث فرهنگي، رويکرد تفسير به نفع غيرنظاميان، پرونده المهدي
بررسي فقهي-حقوقي الزام ناشي از قرارداد اهداي عضو رسول احمدي فر اهداي عضو، تعهد، تعهد اهدا، الزام آور، الزام اهدا
تاملي بر حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افريقايي حقوق بشر و خلق ها راجع به حقوق زنان در افريقا علي مشهدي، موسي کرمي، احسان شکيب نژاد خشونت عليه زنان، منشور افريقايي حقوق بشر و خلق ها، پروتکل حقوق زنان، حقوق بشر، تبعيض جنسيتي
حدود مداخله دادگاه و داور در مدت داوري مجيد عزيزياني داوري، قرارداد، مدت، رويه قضائي
فسخ ابتدايي در حقوق انگليس و اسناد بين المللي و امکان سنجي آن در حقوق ايران محسن اسماعيلي، محمدمهدي حيدري تعهدات اصلي، تعهدات فرعي، نقض اساسي، فسخ ابتدايي، ضمانت اجرا
بررسي حقوقي – فقهي شهادت از راه دور با نگاهي به ديدگاه دادگاه کيفري يک استان تهران حسن علي موذن زادگان، علي مولابيگي شهادت از راه دور، طريقيت شهادت از راه دور، موضوعيت شهادت از راه دور، احراز صحت انتساب شهادت، متعذر بودن اداي شهادت، رويکرد فقهي و قضائي به شهادت از راه دور
تحليل حقوقي تحريم مالي هدفمند اشخاص و گروه هاي تروريستي ناصر قاسمي، احمدعلي ثالث مويد تحريم مالي، تحريم مالي هدفمند، تامين مالي ترويسم، اقدامات تروريستي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه نظام شماره 1 سال اول 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ثمرات سياسي قاعده الزام (تعامل حکومت اسلامي با اديان، مذاهب و ديگر حکومت ها) علي صالحي منش، سيدسجاد ايزدهي قاعده الزام، فقه سياسي، اقليت هاي مذهبي، روابط خارجي، روابط بين الملل
بررسي فقهي شرط عدالت در صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي محمدسهيل بهرام نسب، مسيح الله آصفي عدالت، مجلس، نماينده، ماهيت فقهي
وحدت يا تعدد رهبري و استلزامات آن در فقه سياسي شيعه رضا انصاري تعدد امام، ولايت فقيه، انتخاب، انتصاب، احزاب، تفکيک قوا، تعدد رهبر، بغي
مفهوم شناسي فقه نظام و نسبت سنجي آن با نظام سازي در ديدگاه آيه الله محسن اراکي مجيد رجبي فقه نظام، فقه حکومتي، نظام سازي
بررسي فقهي سطح معيشت کارگزاران حکومت اسلامي محمدرضا عبداللهي الگوي معيشتي، کارگزاران، نظام اسلامي، سبک زندگي، عرف متوسط
آسيب شناسي روش عدم مغايرت در اسلامي سازي بانک محمد مادرشاهي، احمدعلي يوسفي فقه اقتصاد، بانکداري اسلامي، اقتصاد اسلامي، آسيب شناسي بانکداري، روش عدم مغايرت
رابطه فقه و حقوق در الگوي کلان نظام اسلامي از منظر فقه نظام محمود حکمت نيا، نصيراله حسنلو فقه نظام، نظام حقوقي، دوگانه پنداري فقه و حقوق، يگانه انگاري فقه و حقوق، خلا قانوني
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و اصول شماره 1 (پیاپی 124) سال پنجاه و سوم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي احکام مغاير نظم عمومي در فقه حسن رضازاده مقدم، عباسعلي سلطاني، محمدتقي فخلعي نظم عمومي، مغايرت با نظم عمومي، احکام مغاير نظم عمومي، فقه حکومتي، اذن حاکم
مفهوم شناسي معتوه در فقه فريقين و ضمان وي در قانون مجازات مينا سعيدي معتوه، مجنون، فقه شيعه و اهل سنت، نقصان عقل، ضمان معتوه
تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنايي در حقوق کيفري اسلام فاطمه کراچيان ثاني … [و ديگران] مجازات، تسامح، اصل تسامح، فقه جزايي اسلام
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و اصول شماره 2 (پیاپی 125) سال پنجاه و سوم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي صاحب خيار در بيع حيوان با رويکردي به ديدگاه امام خميني (ره) پرويز باقري، عبدالجبار زرگوش نسب، ميثم دوستي پور خيار حيوان، روايت، امام خميني، صاحب حيوان، مشتري
تعريف و قلمرو حيله هاي جنگي و تمايز آن با خيانت در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بشردوستانه اسلامي در مقايسه با معاهدات بين المللي حسين حقيقت پور خيانت جنگي، حيله جنگي، خدعه، غدر، حقوق بشردوستانه، جهاد، کنوانسيون ژنو  مقررات لاهه
بررسي فقهي حکم رانت خواري با استناد به قاعده لاضرر محمدعلي شيخ الاسلامي، سيدمحمدتقي قبولي درافشان، محمدتقي فخلعي رانت، رانت خواري، قاعده لاضرر، حکم تکليفي  رانت خواري، حکم وضعي  رانت خواري
چالش هاي فقهي مسئوليت زوجه در قبال نوزاد، مبتني بر داده هاي پزشکي با تاکيد بر نوزادان نارس محمدعلي قادري، نادر مختاري افراکتي، محمدرضا کيخا مسئوليت زوجه، نوزاد زودرس، داده هاي پزشکي، حقوق همسر، تزاحم
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و اصول شماره 3 (پیاپی 126) سال پنجاه و سوم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تعزير منصوص شرعي؛ حد يا تعزير؟ (بازپژوهي فقهي تبصره ‎۲ ماده ‎۱۱۵ قانون مجازات اسلامي) مجتبي جاويدي، ابوطالب بني اسدي تعزير منصوص شرعي، حد، تعزير، فقه اماميه، قانون مجازات اسلامي، شوراي نگهبان
ضرورت يا عدم ضرورت پيش بيني اصول و قواعد کلي حقوق کيفري در قوانين جزايي (مطالعه موردي قاعده درا در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲) سيدحسين حسيني، ميثم غلامي قاعده درا، شبهه، اصول کلي حقوق کيفري، قواعد کلي حقوق
بررسي حقوق دارندگان سگ هاي تزئيني از نگاه فقه اماميه و حقوق ايران با تاکيد بر رويه قضايي مهديه لطيف زاده، حميد افکار، عبدالله خدابخشي شلمزاري ماليت عرفي اعيان نجس، حق اختصاص، سگ هاي تزئيني، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي
تحليل فقهي ديه جراحات نافذه عليرضا ملاشاهي، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، عبداله بهمن پوري ديه، جراحت، نافذه، قانون مجازات، نافذه زن
حکم شرعي ورزش هاي خطرناک و ضمان ناشي از حوادث آن در پرتو ضرورت جامعه اسلامي محسن ملک افضلي اردکاني، مجتبي ملک افضلي اردکاني عمليات ورزشي، ورزش هاي خطرناک، ضمان، اخذ برائت، ضرورت جامعه اسلامي
بازپژوهي تطبيق عنوان گناه بر عمل مجرمانه در حکومت ديني محمدحسين جهاني، محمد نوذري جرم، تحريم، احکام حکومتي، شريعت، قانون
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق خانواده شماره 73 سال بیست و پنجم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اثرپذيري زنان بزهکار از شرايط محيطي در تحقق جرائم عليه تماميت معنوي (مطالعه موردي استان مازندران) فاطمه زهرا فلاحيان، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجائي بزهکاري زنان، تاثيرپذيري محيطي، جرائم عليه تماميت معنوي، خانواده، شاخصه هاي بزهکاري
مستحق نفقه در بائنه باردار نسرين کريمي، فاطمه احمدي نفقه، حمل، حامل، طلاق بائن، مستحق نفقه
دادرسي افتراقي زنان بزهکار از ديدگاه اسلام با نگاهي به جرم شناسي فمينيستي نرگس ايزدي، صديقه مهدوي کني دادرسي افتراقي، جرم شناسي فمينيستي، فقه، زنان بزهکار، سياست جنايي اسلام
مباني حاکم بر حل و فصل دعاوي خانوادگي با رويکرد عدالت ترميمي زهرا لامع، زهرا مينا حکميت، دعاوي خانوادگي، سازش، عدالت ترميمي
نقدي حقوقي بر ماهيت کنوني جهيزيه در ايران مريم السادات محقق داماد اباحه تصرف مشروط، جهيزيه، خيانت در امانت، عقد عاريه
رهيافتي فقهي بر چيستي حکم تربيت جنسي بر اساس ادله عام و خاص تربيت سيدمصطفي فرع شيرازي … [و ديگران] ادله تربيت، تربيت جنسي، حکم تربيت، وجوب تربيت
آيين دادرسي دعاوي خانوادگي با تاکيد بر قانون حمايت خانواده مصوب ‎۱۳۹۱ محمدحسين تقي پور درزي نقيبي، حميد ابهري، حسن حسيني مقدم آيين دادرسي، حکم، خانواده، دادگاه، قاضي
نقد رويه قضايي در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهي يوسف فروتن … [و ديگران] اعسار زوج، تعهدات متقابل، تمکين خاص، تمکين عام، رويه قضايي
ويژگي هاي نظام قانون گذاري قرآن در حوزه خانواده با رويکردي به تفسير الميزان مريم نظربيگي، ايوب امرائي، ميثم خزائي الميزان، خانواده، فطرت، فلسفه حقوق، قرآن کريم، مصالح و مفاسد احکام، نظام حقوقي قرآن
واکاوي جواز تعيين شرط عدم استيلاد در نکاح علي جعفري، فاطمه شعباني شرط باطل و مبطل عقد، شرط عدم استيلاد، عدم وطي، عزل، مقتضاي ذات، نکاح
بررسي تطبيقي ماهيت حقوقي و شرايط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ايران و انگلستان سيامک جعفرزاده، حميد عليزاده اقارب، زوجه، فرزندان، نفقه، ضمانت اجراء
تاثير تغيير جنسيت در روابط غيرمالي زوجين در حقوق خانواده ايران آلاسادات افقه، اعظم خوش صورت موفق، منصوره زارعان حقوق خانواده، تراجنسيتي، تغيير جنسيت، روابط غيرمالي زوجين
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه و حقوق کیفری شماره 1 سال اول 1399 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ارتباط ميان گذشت و قضازدايي راهي در جهت رسيدن به عدالت ترميمي حميد آشنا گذشت، قضازدايي، عدالت ترميمي، جرم قابل گذشت، حق الناس، ميانجيگري
نقش مددکار اجتماعي در دادرسي کيفري (با تکيه بر قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري فعلي) مرصاد آذرگون مددکار اجتماعي، دادرسي کيفري، پيشگيري از جرم، اصلاح و درمان، عدالت ترميمي
بررسي تطبيقي جلوه هاي دادرسي کيفري منصفانه در قانون آ.د.ک ‎۱۳۹۲ و قانون آ.د.ک فرانسه نمادين يا عملگرا بودن مجتبي نصيري دادرسي منصفانه، نمادين بودن، ترافعي بودن، بي طرفي و استقلال مقام قضايي، حقوق دفاعي متهم
پيشگيري اجتماعي از جرم سرقت، با تاکيد بر نقش رسانه و فضاي سايبر فاطمه امام بخش لک، نسترن ارزانيان جرم سرقت، پيشگيري، پيشگيري اجتماعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه، حقوق و علوم جزا شماره 18، جلد دوم سال پنجم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي رابطه حقوق و عدالت از منظر فرهنگي و اسلامي (ابعاد و رويکردها) فريد سعيدي … [و ديگران] فلسفه حقوق، مکاتب حقوقي، مکتب حقوقي اسلام، قانون معتبر و مشروع، فقه فقه حکومتي
واکاوي آثار وجود شاهد، اعتبار شهادت پيامدهاي آن در دعاوي حقوقي فاطمه شماخي، مريم جلالي لاجدکوهي، سعيد جهانگيري شاهد، شهادت، رجوع شاهد، نقض، حکم مسئوليت
بررسي جايگاه و موانع FATF در نظام حقوقي ايران و نظام بين المللي محمد ستايش پور، نسرين اسفندياري موانع، (FATF)، نظام حقوقي، نظام بين المللي
ريشه هاي خشونت عليه زنان در خانواده بر اساس فقه و قرآن زهرا احمدي افزادي، اعظم برغمدي زنان، آيات و روايات، علل خشونت، احکام و فقه
رابطه شفافيت اقتصادي و پيشگيري از جرايم مالياتي حسين تاجي، محمود بولاغ ماليات، شفافيت، اقتصاد، دولت، عدالت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه، حقوق و علوم جزا شماره 19، جلد اول سال ششم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اهميت و جايگاه وقف در حقوق موضوعه ايران با نگاهي به فقه اسلامي اعم از فقه اهل تسنن و فقه اهل تشيع سعيد تاجيک زاده، سعيد عليزاده، سجاد عباسي وقف، ماهيت وقف، ادله مشروعيت وقف، پيشينه وقف، فقه شيعه، فقه عامه
بررسي متغيرها حقوقي، سياسي و هويت هاي تاثيرگذار بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين الملل بر مبناي سازه انگاري سعيد جهانگيري، سيده سمانه غفاراف، محسن عبداللهي منابع سياست خارجي، جمهوري اسلامي ايران، سازه انگاري، هويت، سياست خارجي
تحليل جرم شناختي فرار از ماليات در حقوق کيفري ايران فرزانه مجاهدي جهرمي ماليات، فرار مالياتي، پولشويي
بررسي جايگاه افغانستان در استراتژي امنيت ملي امريکا از منظر حقوقي و سياسي غزاله ذنوري … [و ديگران] افغانستان، آمريکا، جنگ عليه تروريسم، سياست آف پاک، ژئوپلتيک
مطالعه و بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و هوش هيجاني با گرايش به بزهکاري در ميان زندانيان شهر جهرم فرزانه مجاهدي جهرمي بزهکاري، سرمايه اجتماعي، هوش هيجاني، زندانيان جهرم
واکاوي رويکرد جديد طرح خاورميانه بزرگ در استراتژي و امنيت بين المللي آمريکا از منظر حقوق بشر سعيد جهانگيري … [و ديگران] فقدان قرارداد اجتماعي رقابت غيراقتصادي، ائتلاف هاي متضاد، رقابت قدرت هاي بين المللي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه، حقوق و علوم جزا شماره 19، جلد دوم سال ششم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
پيامدهاي حقوقي و سياسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در سطوح داخلي، منطقه اي و بين المللي بر اساس نظريه الکساندر ونت همايون حاتميان اتحاديه اروپا، برگزيت، بريتانيا، حق وتو، ونت
تحليل و بررسي جرائم محاربه از منظر فقه و حقوق کيفري حميدرضا منصور صفائيان، محمدصادق جمشيدي راد جرم محاربه، فقه، حقوق کيفري، ايران
جايگاه حقوق سياسي و اجتماعي زنان در ايران و جامع اسلامي و مقايسه آن از منظر حقوق بشر ليلا ظريفي، مريم شهامت رزي حقوق زن، جامعه اسلامي، تفاوت، تبعيض، کنوانسيون رفع تبعيض
واکاوي دلايل تغييرات پانزده گانه در قانون اساسي و شکل گيري نظام هاي سياسي گوناگون بعد از انقلاب کبير فرانسه محسن عبدالهي جمهوري، دولت مجلس، نظام سياسي، فرانسه
بررسي سياست خارجي و موضع گيري هاي ترکيه در فضاي پس از تحولات بيداري اسلامي (ابعاد و رويکردها) همايون حاتميان سياست خارجي، بيداري اسلامي، واقع گرايي، منافع ملي ترکيه
رابطه سببيت و مسئوليت کيفري زهرا شيري سبب، سببيت، مسئوليت، مسئوليت کيفري
واکاوي مباني فقهي حکم سحق محصنه در قانون مجازات اسلامي سيدعليرضا امين ماده ‎۲۳۹ قانون مجازات اسلامي، حد، مساحقه، احصان، رجم، جلد
آثار و شرايط وقف از نظر فقه اسلامي با نگاهي به حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران سعيد تاجيک زاده، سعيد عليزاده، سجاد عباسي وقف، آثار وقف، موقوف عليهم، مال موقوفه، واقف، فقه شيعه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه، حقوق و علوم جزا شماره 20 سال ششم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي نقش چين در خليج فارس از منظر حقوقي و سياسي اين کشور به منطقه (ابعاد و رويکردها) سعيد جهانگيري … [و ديگران] منطقه خليج فارس، سياست خارجي، چين، امنيت، نگاه امنيتي
فرار از ماليات و نقش آن در حقوق کيفري ايران مژده کشاورز ماليات، فرار مالياتي، پولشويي، حقوق کيفري ايران
واکاوي مباني فقهي حقوقي وقف بر جنين در فقه مذاهب اسلامي و قانون مدني رضا رهبر جنين، وقف، قبض، موقوف عليه، اهليت تملک
واکاوي چگونگي تاثير شبکه هاي غير رسمي بر خودمختاري سازمان ها با تاکيد بر مولفه حقوقي و سياسي سعيد جهانگيري، محمدناصر اديب مهر، معصومه هاشمي شبکه هاي غير رسمي، سازمان، خودمختاري، تخصيص منابع
بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مژده کشاورز تعدد، تکرار، جرم، قانون، فقه اماميه
بررسي گسترش احکام جزايي افراد حقوقي و سياسي از منظر قوانين اسلامي (ابعاد و رويکردها) سينا نورالديني، سعيد جهانگيري احکام جزايي، مسئوليت جزايي، اشخاص حقوقي، قوانين اسلامي
بررسي، آينده نگري و پيشرفتهاي مهم در درمان و جلوگيري از گسترش بيماري Covid19 (از منظر حقوق بشر دوستانه) مريم رحيمي کرونا، مهارت، پاندمي، پيشگيري آموزش عالي
بررسي و تحليل دلايل بروز تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي محمدحسن فرهمندي، عليرضا کشاورز جرم، جرم انگاري، تکرار جرم، قانون مجازات اسلامي
بررسي مولفه هاي حقوقي دموکراسي در ايران و قابليت اجرايي شدن آن (ابعاد و رويکردها) زهره کوليوند، سيدحسين موسوي نطنزي، الهام سادات موسوي دموکراسي، دموکراسي نيمه مستقيم، قانون جمهوري اسلامي، ايران، قانون اساسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه، حقوق و علوم جزا شماره 21، جلد اول سال ششم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي عوامل سياسي تاثيرگذار بر کار اجباري و مبارزه با آن در دادگاه بين المللي (چالش ها و تهديدها) زهره کوليوند، سيدحسين موسوي نطنزي، طاهره نظري زاده کار اجباري، جنايت عليه بشريت، ديوان بين المللي کيفري، سياست جنايي
واکاوي نقش و عملکرد سياسي و حقوقي دولت مصدق در توسعه و ملي کردن صنعت نفت سعيد جهانگيري … [و ديگران] توسعه، توسعه سياسي، مصدق، سياست داخلي، جامعه مدني، توسعه اقتصادي
بررسي قراردادهاي حقوقي و عوامل موثر بر آن اله بخش کاوسي قرارداد، معامله، اسناد، قانون مدني، تفسير، شرايط عمومي پيمان
واکاوي جايگاه حقوق، اخلاق و ارزش از منظر نيچه با نگاه انتقادي (ابعاد و رويکردها) علي نجفي قباق تپه … [و ديگران] نيچه، ارزش، زندگي، اخلاق سروري، ماترياليسم، حقوق بشر
واکاوي عوامل تاثيرگذار اقتصادي، سياسي و حقوقي بر همگرايي و واگرايي کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس با ايران از منظر سازه گرايي زهرا زنگنه، عاطفه آدينه، سعيد جهانگيري شوراي همکاري، همگرايي اقتصادي، رقابت هاي سياسي، چالش هاي امنيتي، خليج فارس
آثار حقوقي و کيفري دعواي رفع تصرف عدواني سيدسجاد خالوئي تفتي، آذر علي نژاد دعوا، تصرف عدواني، مالکيت، اموال غيرمنقول، سوءنيت
بررسي بنياد سياسي و حقوقي رژيم غاصب اسرائيل و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران علي نجفي قباق تپه … [و ديگران] ساختار سياسي، ايدئولوژي، اسرائيل، ايران، امنيت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
فقه، حقوق و علوم جزا شماره 21، جلد دوم سال ششم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي حکم تاليف قلوب در عصر حاضر صادق فرهادي، حسين احمري تاليف قلوب، سياست، حکومت، اسلام و فقه
واکاوي چگونگي تاثير محور مقاومت بر استراتژي طرح خاورميانه بزرگ آمريکا در غرب آسيا (از منظر حقوق بشر) سعيد جهانگيري، زهره کوليوند آمريکا، جنگ، تروريسم، خاور ميانه، ژئوپلتيک، افغانستان
بررسي شمول قاعده فراش در نسب فرزند شبهه در عصر جديد عبدالرسول احمديان، راضيه داوري قاعده فراش، نسب، ژنتيک، فرزند شبه
بررسي نظام سياسي، مالي و حقوقي ايران در عصر ساسانيان (ابعاد و رويکردها) علي نجفي قباق تپه، سعيد جهانگيري، محمد بهاري ايران، ساسانيان، عصر اموي، ماليات، نظام مالي صدر اسلام
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
کانون شماره 177-178 سال شصتم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دلايل عدم تاثير شهادت، شواهد، قراين و امارات قضايي بر سند رسمي و نقد ماده ‎۶۲ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور احسان معدوليت آيه مداينه (تداين)، اعتبار تابت، اعتبار شهادت، صدا و تصوير ضبط و ذخيره شده، تاثير سند رسمي در قبال اشخاص ثالث، ماده ‎۶۲ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور
حوزه شمول قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در آينه آرا دادگاه هاي انتظامي سردفتران و دفترياران محمد عظيميان
يادداشتي انتقادي بر ادعاي ناجا در خصوص صلاحيت تنظيم سند انتقال وسايل نقليه با تاکيد بر محوريت قانون سيدسعيد حسيني يکتا سند، نقل و انتقال، وسايل نقليه، سند رسمي
چشم انداز احراز هويت هوشمند در سامانه ثبت الکترونيک اسناد هرمز نوروزي، ليلا نوروزي احراز هويت، اخذ مشخصات، تطبيق مشخصات، بانک اطلاعاتي
نقدي بر راي ‎۲۴۳ به تاريخ ‎۲۸ مرداد ‎۱۳۹۷ هيئت تخصصي اداري و عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اخذ اثر انگشت سردفتران اسناد رسمي صولت ياوري سردارآبادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مبانی فقهی حقوق اسلامی شماره 2 (پیاپی 26) سال سیزدهم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل عسر و حرج به عنوان مبنايي براي طلاق قضايي عليرضا باريکلو، زهراسادات راثي ورعي طلاق قضايي، عسر و حرج، حاکم، حقوق خانواده
تاملي بر نسبت بين تعهد به ارائه اطلاعات و قاعده تحذير ريحانه حسنپور، اسدالله لطفي، مرضيه پيله ور مسئوليت مدني، قاعده تحذير، لزوم ارائه اطلاعات
مطالعه تطبيقي ارث قبولي در وصيت تمليکي در فقه اسلام، حقوق ايران و مصر محمدمهدي عزيزاللهي، حجت عبادزاده، مهرداد صادقيان ندوشن ارث، وصيت، قبول، موصي، موصي له
امکان سنجي وقف پول اعتباري با توجه به فقه اسلامي ناصر عليدوستي شهرکي، سعيد تاجيک زاده، سعيد عليزاده وقف، وقف پول، پول اعتباري، مال موقوفه، واقف
آراء مختلف فقهي و حقوقي درباره تعيين مکان تسليم مبيع در عقد سلف و نظر منتخب قانون مدني نعمت غفاري، محمدصادق فاضل عقد سلف، مسلم فيه، محل تسليم مبيع
بررسي حق شفعه در اموال منقول و اموال غيرمنقول غيرقابل تقسيم در فقه شيعه و اهل سنت محمدرضا کاظمي نافچي … [و ديگران] شفعه، اموال منقول، اموال غيرمنقول غيرقابل تقسيم، فقه شيعه، فقه اهل سنت
بررسي و نقد فقهي تاسيس حد شرعي افساد في الارض در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ علي اکبر محمدزاده، محمدعلي حيدري، احمدرضا توکلي محاربه، افساد في الارض، ادله فقهي، قانون مجازات اسلامي
مطالعه تطبيقي مجازات فرزندکشي در فقه اسلامي احسان مرادزاده، محمدحسن گلي شيردار، سيدابوالقاسم نقيبي مجازات، فرزند کشي، پدر، مادر، جد پدري، فقه اسلامي
واکاوي منشا حق هاي اعتباري در فقه و حقوق سيدمحمود نبويان، سيدمحمدمهدي نبويان منشا، حق، اعتباري، قرارداد و عرف
پژوهشي پيرامون حکم وصيت براي کافر با رويکردي بر آراء امام خميني (ره) فاطمه نجيب زاده، سيدمحمدتقي قبولي در افشان، محمدحسن حائري وصيت، کافر ذمي، کافر حربي، امام خميني (ره)
ارزيابي ساختار پيشگيري از جرم در قوه قضائيه با نگاهي بر آموزه هاي فقهي تيمور يوسفي، مهدي شيداييان ساختار پيشگيري، قوه قضائيه، عملکرد سازماني، پيشگيري از جرم، پيشگيري در فقه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مبانی فقهی حقوق اسلامی شماره 1 (پیاپی 27) سال چهاردهم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
احراز تعذر و تعسر شاهد اصل: قاعده گزيني شرط پذيرش شهادت بر شهادت محمدامين ملکي، علي کشاورز، عليرضا عسگري شهادت بر شهادت، مشقت از حضور، مشقت از ادا، امتناع از اداي شهادت، شخصي، نوعي
تحليل فقهي مشروعيت کسب درآمد از انجام فعل واجب مصطفي بروجردي کسب درآمد، عمل واجب، نيابت، واجبات نظاميه، مال مسلمان، ملکيت تصرف
بررسي مصلحت در ازدواج ولايي کودک در حقوق ايران، با رويکردي بر فقه اسلامي راضيه فخارزاده، عباسعلي روحاني، افتخار دانش پور کودک، ازدواج، ولي، مصلحت، ضمانت اجرا
ملاحظات فقهي نقش ثبت در معاملات تمليکي اموال غير منقول محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني ثبت مالکيت، بيع اموال غير منقول، قاعده لاضرر
مجازات خودکشي (ناموفق) بر اساس قاعده التعزير لکل عمل حرام در حقوق ايران، با رويکردي بر فقه اسلامي محمدحسين دانشفر … [و ديگران] خودکشي، مجازات، قاعده التعزير لکل عمل حرام، فقه، حقوق
بررسي تلفيق و تيسير در اجتهاد محمدعادل ضيائي، ناصر مريواني، عبدالوهاب سليمي پور تلفيق، تيسير، فتوي، عسر و حرج، مشقت
نقد تقنيني – اجرائي، فلسفه کيفر مجرمين تائب در جرائم تعزيري حاکميتي امين جليلي، سيدمحمدمهدي ساداتي توبه، تعزيرات حکومتي، فلسفه کيفر، سياست جنايي اسلام، مقامات دادسرا
تعزيرات منصوص شرعي؛ تناقضات فقهي و ابهامات حقوقي مهدي يار رحماندوست حدود، تعزيرات، تعزيرات منصوص شرعي، تعزيرات مقدر، قانون مجازات اسلامي
شرط تعديل تمکين زوجه شاغل از زوج در فقه اماميه بهنام قنبرپور تمکين، قواميت، شرط ضمن عقد، اشتغال زوجه
رويکرد فقهي-حقوقي در احراز توازن در حقوق جنسي زوجين و تاثير آن بر حقوق موضوعه ناصرعلي افضل نژاد، حسن اسدي، فاطمه جعفري تمکين خاص، حقوق جنسي، نشوز، نکاح
کارکردهاي دليل عقل در فقه ابن ادريس داريوش بخرديان دليل عقل، قطع، اصول عمليه، مخصص
بازشناسي مباني فريقين در اباحه ازدواج انقطاعي با رويکرد تقريبي محمد صادقي، سيدمهدي ميرداداشي، فخرالدين جامعي فرد ازدواج انقطاعي، استمتاع، احصان، حرمت، نسخ
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مجلس و راهبرد شماره 107 سال بیست و هشتم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه و نقش سياست جنايي قضايي کيفري و غيرکيفري در حمايت از منابع طبيعي (از ديدگاه قضات با مطالعه ميداني) امير احمدي سياست جنايي، سياست قضايي، منابع طبيعي، پيشگيري کيفري، پيشگيري غيرکيفري
آسيب شناسي حمايت کيفري از حق آزادي شخصي در حقوق کيفري ماهوي ايران محمدحسن حسني، عليرضا جلالي آزادي شخصي، حبس جسماني، توقيف غيرقانوني، آدم ربايي، گروگانگيري، ناپديدسازي اجباري
درآمدي بر اخلاق باور در نظام عدالت کيفري محمد آشوري … [و ديگران] نظام عدالت کيفري، مسئوليت عقيدتي، خودفريبي، اخلاق باور، منطق فازي
موانع کاربست مجازات خدمات عمومي رايگان در نظام حقوقي ايران؛ مطالعه کيفي حسين محمدکوره پز، محمد فرجيها، محمد متين پارسا خدمات عمومي رايگان، مطالعه کيفي، گروه تمرکزي، موانع تقنيني، قضايي و اجرايي
تدوين چارچوب اجراي حقوق شهروندي مبتني بر خط مشي گذاري عمومي در سازمان هاي دولتي ايران الله کرم نصيري … [و ديگران] حقوق، شهروند، حقوق شهروندي، سازمان دولتي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات پیشگیری از جرم شماره 58 سال شانزدهم 1400 بهار
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سازوکارهاي پيشگيرانه براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي آمريکا عليه ايران روزبه پزشکي، ابومحمد عسگرخاني، منصور عطاشنه اقدامات پيشگيرانه، تحريم هاي اقتصادي، نظام بانکي، برنامه هاي پنج ساله توسعه، رشد اقتصادي
آسيب شناسي کيفي سياست هاي پيشگيرانه قضايي نظام مبارزه با قاچاق کالا در ايران؛ واگرايي هاي ساختاري و ماهوي دستگاه هاي مقابله گر با قاچاق کالا قادر زارع مهدوي، محمد سهرابي، مهدي شهبازي قاچاق کالا، آسيب شناسي، سياست هاي پيشگيرانه قضايي
راهکارهاي افتراقي پيشگيري از جرايم عليه امنيت با تاکيد بر آموزه هاي حقوقي و جرم شناختي امنيت مدار طاهره محمودسلطاني، عباس شيخ الاسلامي، حسين تاجي پيشگيري امنيت مدار، جرايم عليه امنيت، جرم شناختي امنيت مدار، پيشگيري وضعي
سياستهاي نوين بين المللي در پيشگيري از اقدامات تروريستي فخرالدين سلطاني تروريسم، پيشگيري، سياست هاي بين المللي، سازمان ملل متحد، رويه دولتها
پيشگيري از جرم هاي علم ستيز در پرتو قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي ‎۱۳۹۶ اميرحسن نيازپور علم، جرم هاي علم ستيز، پيشگيري، رفتارنامه هاي حرفه اي، سياست جنايي
شناسايي روند موضوعي حوزه پيشگيري از جرم بر اساس تحليل هم رخدادي واژگان رضا کريمي، احمد فدوي بنده قرائي هم رخدادي واژگان، ترسيم ساختار علم، پيشگيري از جرم، مجرم، شهر، مجازات، علم سنجي
رويکرد پيشگيرانه نهاد داوري: با تاکيد بر کاهش پرونده هاي خانوادگي در سيستم قضايي عارف شريعت کرماني، معين صباحي گراغاني پيشگيري از جرم، داوري، حل و فصل اختلافات، اختلافات خانوادگي، سيستم قضايي
شناسايي عوامل مرتبط با پيشگيري از تخلفات فراگيران در آموزشگاه علمي و تخصصي شهيد بهشتي ناجا ابراهيم داودي دهاقاني، احمدرضا رضواني، ابوالقاسم فدايي پيشگيري، تخلفات، پيشگيري از تخلفات، فراگيران آموزشي، آموزشگاه علمي تخصصي شهيد بهشتي ناجا
پيشگيري از جرم ارتداد در اسلام و نظام کيفري ايران امير اله دادي، ايرج گلدوزيان، داود کرمي ارتداد، اسلام، نظام کيفري ايران، پيشگيري وضعي، پيشگيري اجتماعي
نقش سبک هاي فرزندپروري در پيشگيري از گرايش نوجوانان به بزهکاري مسلم قباديان سبک فرزندپروري، بزهکاري، نوجوانان، پيشگيري
پيشگيري از کلاهبرداري سايبري در سياست جنايي ايران با نگاهي به رويه قضايي صالح اوجاقلو، محمدرضا زندي کلاهبرداري سايبري، رويه قضايي، پيشگيري کيفري، پيشگيري وضعي، پيشگيري اجتماعي
تاثير زندان هاي کرج بر سکونتگاه هاي غيررسمي اين کلانشهر با رويکرد پيشگيري از جرم سولماز صادقيان … [و ديگران] زندان هاي کرج، سکونتگاه هاي غيررسمي، توانمندسازي، حاشيه نشيني، جرم خيزي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات پیشگیری از جرم شماره 59 سال شانزدهم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
هژموني رسانه و پاسخ هاي کنشي عوام گرايانه به بزهکاري در مدل دموکراتيک سياست جنايي شهرداد دارابي هژموني رسانه، پيشگيري موقعيت مدار، ترس از جرم، عوام گرايي، مدل دموکراتيک سياست جنايي
پيشگيري از ارتکاب قتل ناموسي عليه زنان با نگاهي به نظريه فمينيستي جرم شناسي سينا رحماني، افشين جعفري پيشگيري از جرم، قتل هاي ناموسي، انديشه فمنيستي، جرم شناسي، قانون حقوق زنان
نقش پليس در پيشگيري موقعيت مدار از جرايم اخلاقي ابراهيم رجبي تاج امير پليس، پيشگيري موقعيت مدار، جرايم اخلاقي، تدابير نظارتي
تحليل جرم شناختي پرونده شخصيت از تئوري تا عمل با رويکرد پيشگيري از تکرار جرم و اصلاح مجرم (مطالعه موردي شهرستان اهواز) مهوش فارسي، قدرت اله خسروشاهي، روح اله سپهري پرونده شخصيت، مکتب دفاع اجتماعي نوين، پيشگيري از تکرار جرم، اصلاح و درمان مجرم
پيشگيري از خشونت ورزشي در سياست جنايي ايران و اسلام مهدي چگني، غزل رزمجو دوکشکاني پيشگيري از جرم، خشونت ورزشي، اسلام، نظام کيفري ايران
تصرف عدواني در نظم حقوقي کنوني ايران با تاکيد بر پيشگيري از ارتکاب جرم عليرضا شمشيري، اميد محمدي نيا، علي آقاپور پيشگيري از جرم، تصرف عدواني، نظام حقوق ايران، پيشگيري آموزش محور
تاثير ازدواج در پيشگيري از جرايم جنسي در بين جوانان شهر تهران رضا آقاعباسي، مظاهر خواجه وند، مجتبي لطفي خاچک جرايم جنسي، پيشگيري، ازدواج، تهران
آثار مردم سالاري در سياست جنايي پيشگيرانه سيدفريبرز سيدجوادي، باقر شاملو، مهدي صبوري پور مردم سالاري، پيشگيري مشارکتي، جامعه مدني، سياست جنايي پيشگيرانه
مطالعه تطبيقي تدابير پيشگيرانه از نقض مالکيت فکري در سياست جنايي تقنيني ايران و رويه رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني علي کميلي پور، ليلا رئيسي، مسعود راعي تدابير پيشگيرانه، رکن حل و فصل اختلافات، سازمان تجارت جهاني، سياست جنايي، مالکيت فکري
پيشگيري از جرائم خاص نظامي و انتظامي در سياست جنايي ايران علي اسماعيلي کريزي، حسين احمري، محمدرضا کاظمي گلوردي پيشگيري از جرم، جرايم خاص نظامي، جرايم خاص انتظامي، سياست جنايي
پيشگيري از بزه معامله به قصد فرار از دين در نظام حقوقي کيفري ايران مهدي يوسفي صادقلو، حسين زارع شعار پيشگيري از جرم، معامله به قصد فرار از دين، نظام حقوق کيفري، ورشکستگي
پيشگيري از تخلفات و جرائم سازنده، در پيش فروش ساختمان با طرق مدني و کيفري محمدرضا پيرهادي پيشگيري از جرم، مشارکت در ساخت، بطلان پيش فروش، تباني با شخص ثالث
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات پیشگیری از جرم شماره 60 سال شانزدهم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جهت گيري هاي علت شناختي جرم شناسي مديريتي با تاکيد بر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي (نمونه پژوهشي طرح هاي امنيت – ايمني اجتماعي در ايران) محسن نايبي … [و ديگران] پيشگيري از جرم، جرم شناسي مديريتي، فرصت جرم، انتخاب عقلاني، فعاليت روزمره
تحليل ساختاري نقش سياست گذاري هاي فرهنگي در پيشگيري از جرايم، مورد شهر شيراز اعظم صفرآبادي، بهزاد حکيمي نيا سياستگذاري هاي فرهنگي، پيشگيري از جرم، شهرداري
نقش توسعه سياسي و آزادي هاي اقتصادي در پيشگيري از فساد مالي در بين فعالان اقتصادي شهر تهران ميرابراهيم صديق آزادي هاي اقتصادي، حقوق سياسي، آزادي رسانه، آزادي هاي مدني، پيشگيري از فساد مالي
پيشگيري از تضييع حقوق شهروندان در پرتو بازتعريف دولت در قالب حکمراني مطلوب نرجس زارعي، سيدباقر ميرعباسي، ابومحمد عسگرخاني پيشگيري، حقوق شهروندي، حکمراني مطلوب، امنيت، مبارزه با فساد، قانون مداري
پيشگيري از بازداشت شدگان ناشي از اشتباه قضايي با تاکيد بر آموزه هاي حبس زدايي در سياست جنايي ايران و انگلستان فرزاد فيروزي، امير سماواتي پيروز، داود کرمي اشتباه قضايي، پيشگيري از بازداشت ناموجه، حبس زدايي، جرم شناسي حقوقي انتقادي
پيشگيري از ارتکاب سرقت: مطالعه آميخته از ارتباط احساس نابرابري و ارتکاب سرقت بيژن زارع، سمانه سادات سديدپور ارتکاب سرقت، احساس نابرابري، پيشگيري
تبيين عملکردهاي پليس در زمينه عدالت ترميمي با رويکرد پيشگيري از جرم محمد شرفي، عليرضا اديبي، مهدي برنج زاده عدالت ترميمي، ميانجيگري، نشست هاي گروهي و ترميمي، هيئت ها و گروه هاي مردمي
سنجش سياست جنايي تقنيني ايران در پيشگيري وضعي از جرايم تروريستي هسته اي پيمان نماميان جرايم تروريستي، مواد و سلاح هاي هسته اي، جرايم تروريستي هسته اي، پيشگيري وضعي، سياست جنايي تقنيني ايران
نقش اجباري نمودن ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول در پيشگيري از جرم جعل و کلاهبرداري عليرضا مشهدي زاده معاملات، ثبت، اموال غير منقول، پيشگيري، جرم جعل، جرم کلاهبرداري
بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر پيشگيري از تخلفات رانندگي درون شهري (مورد مطالعه: رانندگان شهر تهران) حسين ولي تويسرکاني، احمد کرمي، حبيب حسيني اصل پيوند اجتماعي، بي سازماني، فشار ساختاري، پرخاشگري، پيشگيري از تخلفات رانندگي
نقش اخلاق حرفه اي فرماندهان ناجا در پيشگيري از جرم؛ مورد مطالعه شهر تهران مرتضي شعاعي، محمد جعفري اخلاق حرفه اي، پيشگيري از جرم، فرماندهان، جامعه
جلوه هاي پيشگيرانه دو نظريه معاشرت ترجيحي و برچسب زني در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ کيومرث کلانتري، غلامرضا شيرازي، اسماعيل هادي تبار نظريه هاي جرم شناسي، تعويق صدور حکم، متناسب سازي کيفر، برچسب زني، قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲، معاشرت ترجيحي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی شماره 53 سال پانزدهم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آثار مترتب بر حکم يا حق بودن تمکين در فقه مذاهب اسلامي عابدين مومني … [و ديگران] استمتاع، تمکين، حکم (تکليف)، حق، مذاهب اسلامي
امکان سنجي اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامي و حنفي با رويکردي تطبيقي به حقوق ايران و افغانستان احمد مرتاضي، زينب اسمعيلي محمودآبادي سوگند، ادله اثبات جرم، فقه امامي، فقه حنفي، حقوق ايران، حقوق افغانستان
بررسي اعاده اجراي احکام مدني در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران حسين نجفي، رمضان دهقان، حسين قربانيان اعاده اجراي حکم، جهات اعاده، شيوه اعاده، مسئول جبران خسارات، نقض حکم
مصاديق جديد روابط نامشروع غير از زنا و مجازات آن در فقه اسلامي و حقوق ايران و افغانستان عبدالسبحان صديقي، حامد رستمي نجف آبادي، حجت اله ابراهيميان رابطه نامشروع غير از زنا، فقه مذاهب اسلامي، نامحرم، حقوق ايران، حقوق افغانستان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق انرژی شماره 2 دوره ششم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ملاحظات زيست محيطي در قراردادهاي نفتي عباس اسفندياري خالدي، محمود جلالي آلودگي  ايران، قراردادهاي نفتي، محيط زيست
نگاهي به زواياي حقوق بين الملل کيفري درباره آلودگي نفتي ناشي از کشتي مصطفي تقي زاده انصاري، فائزه زواره طباطبايي آلودگي نفتي دريايي، آلودگي ناشي از کشتي، اشخاص حقوقي، مسئوليت کيفري
مديريت ريسک قراردادهاي سرمايه گذاري پروژه هاي بالادستي نفت و گاز ايران؛ رويکرد تفسل و نظريه داده بنياد رضا تهراني، سيدنصرالله ابراهيمي، جواد ميثاقي فاروجي تحريم، تصويب نامه شرايط عمومي، راهبردها، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز، شناسايي ريسک ها
خودتنظيمي زيست محيطي؛ مفهوم، مباني و ابزارها (با نگاهي به حقوق ايران) الهام حسني، مهدي بالوي، علي مشهدي استاندارد زيست محيطي، قرارداد استاندارد، کثرت گرايي حقوقي، کدهاي زيست محيطي
تملک اراضي و املاک اشخاص خصوصي توسط وزرات نفت و نظام حقوقي جبران خسارت آن محمدجواد رضايي زاده، محمد ذکايي دولت، سلب مالکيت، مسئوليت مدني، منافع عمومي
بررسي امکان تعديل قراردادهاي پيمانکاري نفتي در شرايط اعمال تحريم اقتصادي سيدعبداله رضوي، مريم آقايي تحريم، تعديل قضايي، تعذر، پيمانکاري نفتي، قراردادهاي نفتي
تحول شرط بازبيني قيمت در قراردادهاي خريد و فروش ال ان جي آسيا عبدالرضا شجاعي، حسين سيمايي صراف، سيدمصطفي زين الدين آزادسازي بازار، انعطاف پذيري، تعديل قيمت، تغييرات ساختاري، قرارداد خريد و فروش
ابعاد حقوقي تنظيم گري مناسب در حکمراني خوب صنعت نفت ايران عبدالحسين شيروي، فرشيد فرحناکيان تنظيم گري خوب بخش نفت ايران، تنظيم گري خوب بخش نفت، تنظيم گري خوب، حکمراني خوب منابع نفتي، حکمراني خوب
تاثير و پيوند ميان مقررات تجاري انرژي و سازمان تجارت جهاني حاتم صادقي زياري، منصور پورنوري، سولماز صادقي تجارت انرژي، جهاني شدن، سازمان تجارت جهاني، نظام چندجانبه
مباني و شيوه هاي ارزيابي غرامت بر اساس رويکرد ارزش گذاري بازاري و استفاده از آن در داوري هاي صنعت نفت حميدرضا علومي يزدي، علي مقدم ابريشمي، مهدي رشنو داوري هاي صنعت نفت، روش ارزيابي مقايسه اي، روش ارزيابي نسبي، رويکرد ارزش گذاري بازاري، محاسبه غرامت
ماهيت رويه هاي بين المللي صنعت نفت و آثار آن بر قانون حاکم بر قراردادهاي بخش بالادستي جواد کاشاني، جعفر دامن پاک داوري هاي نفتي، رويه هاي مورد قبول صنعت نفت، قانون حاکم، قراردادهاي بخش بالادستي نفت
چالش هاي انتقال قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در نظام حقوقي ايران جعفر نوري يوشانلويي، امير اسلاميه همداني اصول حقوق عمومي، چالش هاي انتقال قرارداد، دولت ميزبان، سرمايه گذار يا پيمانکار خارجي، قراردادهاي نفت و گاز
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق انرژی شماره 1 دوره هفتم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اختيار دولت ميزبان در تغيير قرارداد بلندمدت فروش نفت  (ضميمه قرارداد بالادستي) محمدرضا افشاري، سيدمحمد طباطبايي نژاد، رضا طجرلو پيمانکار، تغيير در قرارداد، دولت ميزبان، قراردادهاي بلندمدت فروش نفت
تحليل الگوي قراردادي براي موافقتنامه هاي فروش و انتقال گاز طبيعي از طريق خطوط لوله فرامرزي با تاکيد بر نمونه بهينه براي ايران الهام امين زاده، مهدي آذرنژاد   قراردادهاي بلندمدت، قراردادهاي فروش و قراردادهاي انتقال گاز طبيعي، قراردادهاي ناقص، هزينه هاي معاملاتي
جايگاه توسعه پايدار در رويکرد مجمع کشورهاي صادرکننده گاز؛ از نظريه تا عمل بهرام پشمي، حجت سليمي ترکماني اصل پيشگيري، اصل يکپارچگي، تغييرات آب و هوايي، گاز طبيعي، محيط زيست
تحليل حقوقي اقدام آمريکا در صدور قرار توقيف نفت کش هاي ايراني حامل بنزين به ونزوئلا مهناز رشيدي، سيدحسين موسوي فر، کيوان اقبالي   تحريم نفتي، تحريم يک جانبه، تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، حقوق بين الملل، قرار توقيف نفت کش هاي ايران
اثر تحريم هاي اقتصادي بر اختلافات ناشي از خريد و فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي و نحوه پيشگيري از آنها سيدمحمدحسن رضوي، مصطفي جعفري همداني تحريم هاي اقتصادي، دعاوي و اختلافات تجاري، قرارداد استاندارد خريد و فروش نفت، عدم شفافيت، نقض تحريم ها
بررسي ويژگي هاي تصميم کارشناسي در حل و فصل اختلافات صنعت نفت و گاز و نحوه اجراي آن در محاکم قضايي ايران محمد ساردوئي نسب، سعيد نامدار اصل آزادي اراده، داوري، شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلافات در صنعت نفت و گاز، قواعد کارشناسي سازمان هاي بين المللي حل و فصل اختلافات
ابعاد حقوقي کابل ارتباطاتي زيردريايي؛ از تقابل منافع تا حقوق حاکمه دولت ساحلي جواد صالحي  آزادي درياهاي آزاد، اعمال حقوق حاکمه، درياي سرزميني، دولت ساحلي، فلات قاره، کابل ارتباطاتي زيردريايي، منطقه انحصاري اقتصادي
بررسي ماهيت حقوقي خطوط لوله نفت و گاز فرامرزي در پرتو قرارداد نمونه مالياتي سازمان بين المللي همکاري و توسعه اقتصادي عليرضا صالحي فر توصيف حقوقي  ، خط لوله نفت و گاز، مال غيرمنقول، ماليات، مقر دايم
دامنه اعتبار و الزام آوري تصميمات هيات هاي حل اختلاف قراردادي وزارت نفت با تاکيد بر داوري پذيري اختلافات درباره اموال شرکت هاي دولتي محسن صفري، آرش بادکوبه هزاوه اموال دولتي، اموال شرکت هاي دولتي، اموال عمومي، داوري، شيوه نامه حل اختلافات قراردادي، شيوه هاي جايگزين حل اختلاف، هيات حل اختلاف وزارت نفت
مقررات نقض تعهد در مرحله برچيدن تاسيسات نفتي در موافقت نامه هاي عمليات مشترک نفتي صادق عبدي، امين کريمي برچيدن تاسيسات نفتي، سند رهني، صندوق سپرده، موافقت نامه عمليات مشترک، نقض تعهدات
تطبيق پذيري ثمن شناور در قراردادهاي صادرات گاز با حقوق ايران عليرضا قاسمي جاويد، محمدمهدي حاجيان، حميدرضا علومي يزدي ثمن شناور، ثمن قابل تعيين، ثمن نامعين، قراردادهاي خريد و فروش گاز، قيمت گذاري گاز طبيعي
درآمدي بر امنيت انرژي، امنيت ملي و حقوق شهروندي (مطالعه موردي ايران) ابراهيم متقي، مهدي داودي امنيت انرژي، امنيت حقوقي، امنيت ملي، توسعه پايدار، حقوق شهروندي، حکمراني خوب، محيط زيست
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق بشر اسلامی شماره 20 سال دهم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مباني و سازوکارهاي حمايتي حق آموزش در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد حقوق بشري الهه مرندي، اعظم قرباني آموزش رايگان، آموزش اجباري، اصل ‎۳۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق آموزش، حق تحصيل، حقوق بشر
تسامح قانون جديد مستاجر – موجر در شرايط کرونايي و مقارنه آن با اصول حقوق انساني نرگس آريان نژاد، عليرضا عسگري، سيدحسن عابديان حقوق بشر، مسکن، قانون گذاري، تسامح، کرونا
ماهيت حقوق بشري آزادي بيان در بستر اينترنت و تکاليف دولت ها در اين خصوص رضا ايازي … [و ديگران] حقوق بشر، آزادي بيان برخط، هرزه نگاري کودکان، ترويج تروريسم، حريم خصوصي
جايگاه غير اهل کتاب در قانون اساسي جمهوري اسلامي با نگاهي به مباني ديني آن خيرالله پروين، حامد عالي، محمدجواد شفقي حقوق شهروندي، حقوق انساني، غير اهل کتاب، قانون اساسي، مباني ديني
ساحت هاي تاثير قاعده فقهي حفظ نظام بر حق حريم خصوصي امير کشتگر، حسين جاور حفظ نظام، حريم خصوصي، حکم اولي، حکم ثانوي، تحديد نسبي
ورود مفهوم حقوق ملت به ايران و نقش نوگرايان و شرع گرايان عصر مشروطه در بومي سازي آن يونس فتحي، بهروز سعادتي راد انقلاب مشروطيت، مفاهيم مدرن، حقوق ملت، نوگرايان، شرع گرايان
بررسي تطبيقي حقوق کودک از منظر حقوق ايران و قوانين بين الملل محمدحسين عالمي، فريبا طايي بين الملل، حق، غير مالي، کودک، مالي
حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسيون بين امريکايي پيشگيري، مجازات و حذف خشونت عليه زنان علي مشهدي، موسي کرمي، احسان شکيب نژاد حقوق بشر، حقوق زنان، خشونت عليه زنان، کنوانسيون بلم دوپارا، کميسيون بين امريکايي حقوق بشر
امکان سنجي تعليق حق هاي آزادي رفت و آمد و دسترسي به اطلاعات در همه گيري کرونا عقيل محمدي، فائزه سادات سجادي تعليق حقوق بشر، حيات ملت، کرونا، سلامتي عمومي، کوويد-‎۱۹، وضعيت اضطراري عمومي
مباني، منابع و ابعاد حق تعيين سرنوشت از منظر اسلام امير مقامي، احمد مومني راد، اشکان علي پور مباني حقوق اسلامي، قرآن، حق تعيين سرنوشت، حقوق بشر، رويکرد اسلامي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق بشر اسلامی شماره 21 سال دهم 1400 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جرايم بدون بزه ديده در ايده بي طرفي مهرنوش ابوذري، شاهرخ صحرائي جرايم بدون بزه ديده، بي طرفي، کمال گرايي، حقوق کيفري، مجازات
تحليل قضايي از تشريفات شکلي توبه در مراحل دادرسي کيفري (با تکيه بر قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ و قانون آيين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲) مهدي اميري توبه، دادسرا، دادگاه ها، ديوان عالي کشور
نقض حريم ارتباطات مخابراتي مرتبط با امنيت قضايي متهمان و محکومان در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه بابک پورقهرماني، مظفر احمدي سربرزه آئين دادرسي کيفري، سند امنيت قضايي، شنود تلفني، منشور حقوق شهروندي، نقض حريم ارتباطات
مطالعه تطبيقي حق بهره مندي از بهداشت و سلامت در حقوق ايران، اسناد بين المللي و رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر جعفر حيدرقلي زاده، محمد ذاکراردکاني حق بهداشت و سلامت، حقوق ايران، اسناد و رويه قضايي، دادگاه اروپايي حقوق بشر
حق بر بهداشت از منظر اسلام و حقوق بين الملل محمد ستايش پور، الناز احمدي حق بهداشت، اسلام، حقوق بشر، تعهد اوليه، توسعه تدريجي، حقوق بين الملل
نقش دولت در برابر کودک آزاري در حقوق موضوعه ايران سيدباقر سيدي بنابي، مجتبي ولي نژاد مسئوليت، دولت، کودک آزاري
تامين و اجرايي شدن حق اشتغال زنان در پرتو توسعه و گسترش هوش مصنوعي آناهيتا سيفي، نجمه رزمخواه زنان، حق  اشتغال، حقوق بشر، سوگيري، هوش مصنوعي
چالش هاي احقاق حق بزه ديدگان جرايم اشخاص حقوقي سيدسجاد کاظمي، حامد چگيني شخص حقوقي، بزه ديده، جرم، چالش، دادرسي کيفري، موانع
بررسي اقدامات خشونت بار در قضيه لود (‎۲۰۲۱) در سرزمين هاي اشغالي از ديدگاه حقوق بشر هستي کوشا، احمدرضا سليمان زاده، حسين رستم زاد اصل عدم توسط به زور، حقوق بشر، دفاع مشروع لود، نزاع اعراب و اسرائيل
شناسايي و کشف جرم اخلال گسترده بين المللي در نظام اقتصادي کشورها در نظام حقوق بين الملل معاصر و مرزهاي جنوب سودان پيمان نماميان، نجات اميري اخلال گسترده بين المللي در نظام اقتصادي، جنايات سازمان يافته فرامرزي، کشتارجمعي، نسل کشي اقتصادي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق تطبیقی شماره 1 دوره دوازدهم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني پزشک در برابر اشخاص غيربيمار در حقوق ايران و امريکا عاطفه آجري آيسک، صديقه محمدحسني تعهد به اطلاع رساني، حقوق امريکا، حقوق ايران، اشخاص غيربيمار، مسئوليت مدني
مطالعه تطبيقي شرط تعيين قراردادي خسارت نقض تعهد قراردادي در حقوق ايران و افغانستان گودرز افتخار جهرمي، محمداسحق رحيمي التزام به مفاد شرط، تعهد تبعي، شرط ضمن عقد، فسخ قرارداد، نقض قرارداد
بررسي قاعده حل تعارض حاکم بر قرارداد وثيقه بر روي طلب پولي در قانون نمونه معاملات با حق وثيقه آنسيترال؛ راهکارهايي براي بازنگري در حقوق ايران حسين حمدي … [و ديگران] تعهد مورد توثيق، جنبه قراردادي، جنبه مالي، حق وثيقه
مطالعه تطبيقي حفاظت از بناهاي تاريخي داراي مالک خصوصي در نظام حقوقي انگليس و ايران؛ از مجوزدهي تا اعتراض فروغ حيدري شولي، محمد جلالي اصول حفاظت، بناهاي تاريخي، حقوق مالکانه، مجوزدهي، ميراث فرهنگي
بررسي تطبيقي نسبت ولايت و نمايندگي سياسي احمد ديلمي، عادل شيباني حقوق اساسي، فقه سياسي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمايندگي سياسي  ولايت
ملاک محاسبه نرخ خسارت تاخير تاديه ناشي از ارز خارجي در اسناد تجاري بين المللي با نگاه به رويه داوري تجاري بين المللي ايران اويس رضوانيان، محمدرضا شکاري اشکذري تحليل اقتصادي حقوق، تعديل وجه التزام، حقوق بازرگاني فراملي، عرف و عادت تجاري، مسئوليت مدني
بررسي تطبيقي اخراج هاي غيرقانوني در مقررات کار ايران و استراليا نيلوفر سليماني، محمدجواد جعفري اخراج غيرقانوني، اخراج نامنصفانه، تشريفات اخراج، جبران خسارت، مراجع حل اختلاف
بررسي ماهيت اعتبار امر مختوم با رويکرد تطبيقي آزاده صادقي، مسعود البرزي ورکي اماره قانوني، قاعده ماهوي، قاعده مربوط به حقوق ادله، قاعده مربوط به نظم عمومي
مسئوليت مدني متصرفان ساختمان در قبال آسيب هاي وارده بر ماموران آتش نشان؛ با مطالعه تطبيقي حقوق امريکا مهديه صادقيان … [و ديگران] آتش‌نشان، حريق، قاعده آتش نشان، مالکان، مسئوليت مدني
حمايت حقوقي از شخصيت هاي خيالي (کاراکترها) در امريکا؛ رهاوردي براي حقوق ايران محمد صالحي مازندراني، عميد محمدي حوزه عمومي، شخصيت هاي ادبي، شخصيت هاي مصور، علامت تجاري، کپي رايت
بررسي تطبيقي مولفه هاي برتري کنوانسيون حقوق درياها بر قوانين دولت ساحلي در اعمال صلاحيت کيفري در مناطق دريايي جواد صالحي اعمال صلاحيت کيفري، دولت ساحلي، دولت صاحب پرچم، کشتي خارجي، کنوانسيون حقوق درياها، منطقه انحصاري اقتصادي، منطقه نظارت
تاملي در کارويژه و اعتبار ديباچه هاي قوانين اساسي، با تاکيد بر ديباچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هادي طحان نظيف، حامد نيکونهاد، رضا بکشلو ديباچه، ديباچه قانون اساسي، ظرف قانون اساسي، مقدمه قانون اساسي
مبارزه کيفري با تقلب در فراورده هاي پزشکي در اسناد بين المللي و حقوق ايران محسن عيني تقلب در فراورده هاي پزشکي، جرايم عليه بهداشت عمومي، داروهاي تقلبي، کنوانسيون مديکرايم
مطالعه تطبيقي آب هاي سرزميني و الزامات حاکم بر آن در کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر و کنوانسيون حقوق درياها مصطفي فضائلي، مهدي کيخسروي آب هاي سرزميني، حق عبور بي ضرر، حقوق و تعهدات دولت ساحلي عرض آب هاي سرزميني، کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر
تفهيم اتهام در حقوق کيفري ايران و رويه ديوان اروپايي حقوق بشر فيروز محمودي جانکي، علي اکبر جليل پيران اصل برائت، تفهيم اتهام، دادرسي عادلانه، ديوان اروپايي حقوق بشر، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مخاطب حکم کيفري
ارزيابي سامانه مسئوليت هسته اي ژاپن و ايالات متحده امريکا سيدمصطفي مشکات ابر خسارت، جبران خسارت، حادثه هسته اي، مسئوليت هسته اي، مسئوليت اختصاصي
مطالعه تطبيقي رقابت مدير شرکت تجاري با شرکت از طريق انجام معاملاتي مشابه معاملات شرکت در حقوق انگليس و ايالات متحده امريکا و ايران عيسي مقدم رابطه اماني، رقابت، شرکت تجاري، ضمانت اجرا، مدير، منع مطلق، منع نسبي
مطالعه تطبيقي هدف از پرداخت خسارت ناشي از نقض قرارداد اسماعيل نعمت اللهي جبران خسارت، کامن لا، منفعت مثبت، منفعت منفي، نظام حقوقي نوشته، نقض قرارداد
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق عمومی شماره 2 دوره پنجاه و یکم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
رابطه صلاحيت قانون گذاري دولت ها با انتظارات مشروع سرمايه گذاران خارجي در موافقت نامه هاي بين المللي آرش بهزادي پارسي، سيدجمال سيفي اختيارات قانون گذاري، انتظارات مشروع، حقوق سرمايه گذاران، رفتار منصفانه و عادلانه، شرط ثبات
از تنوع فرهنگي تا مهندسي فرهنگي؛ چالشي بين حقوق بشر و حقوق شهروندي محمدجواد جاويد تنوع فرهنگي، حقوق بشر، حقوق بين الملل، حقوق شهروندي، مهندسي فرهنگي
امکان سنجي توسعه صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي به جرم قاچاق مواد مخدر محمدعلي صلح چي، شهريار نصيري اساسنامه رم، جنايت بين المللي، ديوان کيفري بين المللي، صلاحيت موضوعي، قاچاق مواد مخدر
تضمينات اساسي حق ها و آزادي هاي بنيادين: واکاوي آيين دادخواهي اساسي در فرانسه و انگلستان محمدحسن کبگاني، ولي رستمي اعلاميه ناسازگاري، پرسش مقدماتي اساسي بودن، حق هاي اساسي، دادخواهي اساسي، صلاحيت تفسيري، نظارت قضايي ضعيف
ويژگي هاي انسان از منظر نويسندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر علي بحريني، سيدمحمد قاري سيدفاطمي اعلاميه جهاني حقوق بشر، انسان، عقل، کرامت ذاتي، وجدان
استانداردهاي بين المللي حاکم بر شيوه هاي هزينه کرد اموال مصادره شده ناشي از جرائم فراملي صالح اميري، اميرساعد وکيل حقوق ثالث با حسن نيت، ضبط، مصادره، هزينه کرد اموال ناشي از جرم
حمله به تاسيسات حاوي نيروهاي خطرناک به عنوان اقدام تلافي جويانه در حقوق بين الملل بشردوستانه علي مشهدي، مهتاب دقيق اقدامات تلافي جويانه، پروتکل اول الحاقي، تاسيسات حاوي نيروهاي خطرناک، قواعد کاربردي حقوق مخاصمات مسلحانه
تعقيب تحريم هاي اقتصادي به عنوان جنايت عليه بشريت محمدهادي ذاکرحسين اساسنامه رم، تحريم، حقوق بشر، حق بر سلامت، رفتارهاي غيرانساني
گستره نقش دولت در تنظيم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستري محمدقاسم تنگستاني، مهدي مرادي برليان تخلفات صنفي، حق تشکل، حق ها و آزادي ها، خدمات عمومي، مشاوره حقوقي
ادعاي فقدان اختلاف و اعتراض مقدماتي در ديوان بين المللي دادگستري سيدباقر ميرعباسي، مهدي قاسمي اعتراض مقدماتي، اختلاف دادرسي هاي بين المللي، ديوان بين المللي دادگستري، فقدان اختلاف
جايگاه توسعه پايدار در حقوق بين الملل با تاکيد بر رويه دولت ها محمدرضا جهاني پور، احمدرضا توحيدي اعلاميه دهلي نو، حقوق توسعه پايدار، رويه دولت ها، مفهوم توسعه پايدار
امنيت حقوقي در حقوق بين الملل؛ مفهوم و جايگاه سيدفضل الله موسوي، سيدحسين موسوي فر امنيت حقوقي، امنيت قواعد، امنيت ساختاري، امنيت نسبي جامعه مشترکات بين المللي
مفهوم قانون اساسي در انديشه کارل اشميت فردين مرادخاني اساس مطلق، اساس نسبي، اساس پوزيتيو، اساس ايده آل، قدرت موسس
کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال يکجانبه دولت ها فريده شايگان، مجتبي عبدالهي رودمعجني اعلاميه يکجانبه، اعمال شرط، اعمال يکجانبه دولت ها، تحريم هاي يکجانبه بين المللي، کميسيون حقوق بين الملل، قاعده آمره
يگانگي يا دوگانگي در نظام مالکيت عمومي ايران؛ چالشي فقهي – حقوقي حسين عبداللهي اموال عمومي، انفال، رهبري، فقه پويا، مالکيت عمومي
ارزيابي نهاد جديد مکانيسم ملل متحد براي دادگاه هاي کيفري بين المللي مهدي حدادي، سيده فاطمه خليلي نژاد دادگاه کيفري بين المللي يوگسلاوي و رواندا، شوراي امنيت، قطعنامه ‎۱۹۶۶، مکانيسم ملل متحد براي دادگاه هاي بين المللي کيفري
هم افزايي ديوان بين المللي کيفري و سازوکارهاي منطقه اي براي مقابله با بي کيفري هاله حسيني اکبرنژاد بي کيفري، ديوان بين المللي کيفري، صلاحيت تکميلي، نهادهاي منطقه اي
بررسي الزامات قانونگذاري در حمايت از توليد داخلي از طريق الزام سهم داخل عبدالحسين شيروي، محمدابراهيم داستانپور حسين آبادي الزامات تصميم گيري و سياستگذاري، الزامات حقوقي، الزام سهم داخل، حمايت از توليد داخلي، قانون حداکثر
نقش شفافيت در تفسير شرط رفتار عادلانه و منصفانه در حقوق بين الملل سرمايه گذاري محمد شمسايي، سيدعلي حسيني آزاد حقوق بين الملل سرمايه گذاري، داوري بين المللي، رفتار عادلانه و منصفانه، شفافيت
تقابل و تعامل سلب مالکيت غيرمستقيم و تنظيم گري دولت ميزبان عادل ابراهيم پور اسنجان، مائده سليماني ديناني برقراري تعادل، حق تنظيم‌گري، سلب مالکيت غيرمستقيم، معاهدات سرمايه گذاري، منافع عمومي و خصوصي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق عمومی شماره 3 دوره پنجاه و یکم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
جايگاه و کارکرد کميته مشورتي شوراي حقوق بشر در نظام بين المللي حقوق بشر فريبا نواب دانشمند، سيدمحمد هاشمي، اميرحسين رنجبريان ترويج، حقوق بشر، حمايت، شوراي حقوق بشر، کميته مشورتي
ضوابط جبران خسارت ناشي از سلب مالکيت از سرمايه گذار خارجي از ديدگاه تحليل اقتصادي حقوق محمدعلي بهمئي، حسن فرج مهرابي پرداخت غرامت، پيامدهاي خارجي، تحليل اقتصادي حقوق، سلب مالکيت، ضابطه کارخانه کورزو، فرمول هال
حق حيات در پرتو معناي حيات: امکان يا امتناع نويد بابايي خورزوقي، قاسم زماني آگاهي، اراده حق، حق حيات، معناي حيات
تجلي انديشه هاي پست مدرن در برخي مواد منشور ملل متحد حميد الهوئي نظري، ميثم اصغرزاده کاني پست مدرنيسم، ساختارشکني، سلسله مراتب، مدرنيسم، منشور
تحليل انتقادي مواجهه نظري روشنفکران عصر مشروطه با مفهوم قانون با تکيه بر بنيان هاي فلسفي قانون مدرن قدرت الله رحماني، کمال کدخدامرادي، محسن سعيدي ابواسحقي روشنفکري، غرب مدرن، قانون، مشروطه
پديده معاهده گزيني و حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين المللي سيدمصطفي ميرمحمدي، مهران خميسي زاده تابعيت، تغيير ساختار شرکت، حقوق بين الملل سرمايه گذاري، حل و فصل اختلافات، داوري
جاسوسي در حقوق بين الملل و مسئوليت بين المللي دولت در قبال آن الهام امين زاده، امير لهراسبي اننساب، جاسوسي، حقوق بين الملل، فعل متخلفانه بين المللي، کسب اطلاعات، مسئوليت بين المللي
شخصيت حقوقي شرکت دولتي و مصونيت اموال دولتي در پرونده برخي اموال ايران سيدطه موسوي ميرکلائي ايراد صلاحيتي، بانک مرکزي، دولت حامي تروريسم، عهدنامه مودت، مصونيت حاکميتي
مشارکت سمن ها در تصميم سازي ها و نظارت بر اجراي برنامه هاي ملي ضدفساد پوريا عسکري، بهمن ساعدي برنامه هاي ملي ضدفساد، تصميم سازي، حقوق بين الملل، سمن ها، نظارت
خشونت خانگي عليه زنان داراي معلوليت و دسترسي به عدالت در نظام بين المللي حقوق بشر خيرالله پروين، سمانه شعباني تبعيض مضاعف، خشونت خانگي، دسترسي به عدالت، زنان و دختران داراي معلوليت
رويکرد ديوان اروپايي دادگستري به دعاوي بانک هاي ايراني محمدحسين خادميان، علي پورقصاب اميري، حسن سليماني امنيت، بانک هاي ايراني، برنامه هسته اي تحريم، شوراي ديوان دادگستري اتحاديه اروپا
مباني حقوقي الزام گروه هاي مسلح سازمان يافته به رعايت و اجراي حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلي سيدهادي محمودي، ايمان منتظري قهجاورستاني پروتکل الحاقي دوم، حقوق بشردوستانه، صلاحيت قانونگذاري، گروه هاي مسلح سازمان يافته، ماده ‎۳ مشترک، مباني الزام، مخاصمات مسلحانه داخلي
حقوق مالکيت معنوي فعاليت هاي تجاري در فضاي ماوراي جو ليلا رئيسي، محمود جلالي، مرتضي صادقي دهصحرايي حقوق بين الملل، فضاي ماوراي جو، فعاليت هاي تجاري، مالکيت معنوي
نقد و بررسي لايحه حق تحصيل محکومان در پرتو اسناد بين المللي و مقررات داخلي جمال بيگي، مهرداد تيموري اسناد بين المللي، حق آموزش، حقوق اجتماعي، محکوم، مقررات داخلي
لزوم افشاي ديتاي ذخيره شده فراسرزميني و رژيم معاهدات همکاري حقوقي دوجانبه در تحقيقات کيفري جواد صالحي تحقيقات کيفري فراسرزميني، ديتاسنتر، شرکت مايکروسافت، صلاحيت کيفري سرزميني، معاهدات همکاري حقوقي دوجانبه
قواعد حقوقي حاکم بر پرواز هواپيماهاي بدون سرنشين در نبردهاي هوايي از منظر حقوق بين الملل نبي اله مجد، حسن سواري، نريمان فاخري جنگ هوايي، حريم هوايي، حقوق جنگ، قواعد حقوقي، هواپيماي بدون سرنشين
لزوم حمايت از کودکان پناه‌جوي بدون همراه با تاکيد بر حق به هم پيوستن خانواده مهريار داشاب، سعيده مختارزاده حق به هم پيوستن خانواده، حقوق پناهندگي در اروپا، حقوق کودک، قاچاق انسان، کودکان پناه جوي جدا شده و بدون همراه
ملاک انتساب مسئوليت در عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد حسين رضازاده عمليات حفظ صلح، کنترل کلي، کنترل موثر، کنترل کلي موثر، کنترل نهايي
مفهوم قانون اساسي در انديشه خبرگان قانون اساسي ايران علي دارايي، علي مشهدي، صديقه قارلقي تاريخ حقوق اساسي، خبرگان قانون اساسي، مفهوم قانون اساسي، محتواي قانون اساسي، مشروح مذاکرات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق عمومی شماره 4 دوره پنجاه و یکم 1400 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
چالش هاي جمهوري اسلامي ايران در جرم انگاري عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد اميد ملاکريمي، صالح اميري دارا شدن نامشروع، کنوانسيون مبارزه با فساد، سازمان ملل، اصل برائت، مقام عمومي، حق بر سکوت متهم، اعاده اموال نامشروع
چالش هاي حقوقي شيوه هاي رسيدگي جمعي دعاوي حقوق بشري در ديوان اروپايي حقوق بشر مهدي حدادي، حسين رضائيان کوچي ديوان اروپايي حقوق بشر، رسيدگي آزمايشي، رسيدگي گروهي، نقض حقوق بشر
مقررات اجرايي ماده ‎۲۵۱ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و چالش هاي پيش رو آيت مولائي اصل دولت حقوقي، اصل عدم تراکم، اصل تفويض اختيار، اصل نمايندگي، صلاحيت فوق العاده
شفافيت و کارامدي آن در ميان تصميمات شوراي امنيت احمد مومني راد، يونس حاجي عزيزي تصميمات و فعاليت هاي شوراي امنيت، شفافيت، شوراي امنيت، ظرفيت هاي حقوقي شفاف سازي
بررسي سير تصويب و اجراي اصل طراز در قانون اساسي مشروطه علي اکبر جعفري ندوشن، سيدمحسن حکمتي مقدم اصل طراز، شوراي نگهبان، قانون اساسي مشروطه، کنترل قوانين، نظارت شرعي
کودک و مواد مخدر؛ ماده ‎۳۳ کنوانسيون حقوق کودک و نظام حقوقي ايران اسماء سالاري اقدامات مناسب، حفاظت، قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، کنوانسيون حقوق کودک، مصرف غيرقانوني مواد مخدر
ريشه ها، ساختار و تحول فدراليسم در جمهوري فدرال آلمان علي صباغيان جمهوري فدرال آلمان، حکومت محلي، فدراليسم، قانون پايه، لندر
پيشگيري از فساد در کمک هاي بشردوستانه بين المللي محمد حبيبي مجنده، سيدمهدي برقعي حقوق بين الملل، فساد، فجايع طبيعي، کمک هاي بشردوستانه
اصل همکاري در زمينه بهره برداري از آبراهه هاي بين المللي، با تاکيد بر آبراهه هاي بين المللي ايران و عراق سنگر داود محمد، آزاد عبدالقادر صالح ولدبيگي آبراهه هاي بين المللي، اصل همکاري بين المللي، حقوق بين الملل عمومي، منابع آبي مشترک
واژه دولت به مفهوم يکي از قواي سه گانه در قانون اساسي خيراله پروين، مهدي نورايي دولت، قانون اساسي، قوه مجريه به معناي عام، قوه مجريه به معناي خاص
تحليل عملکرد دولت آمريکا در برابر آراي ديوان بين المللي دادگستري رضوان باقرزاده ايالات متحده آمريکا، تفکيک قوا، ديوان بين‌المللي دادگستري، رابطه حقوق داخلي و حقوق بين الملل، فدراليسم نو، قواي سه گانه در آمريکا
توقيف کشتي؛ ابزاري براي حفاظت از محيط زيست دريايي مصطفي تقي زاده انصاري، فائزه زواره طباطبايي آلودگي دريايي، پيشگيري، توقيف کشتي، جبران خسارت
رويکردهاي اخلاقي شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي با توجه به حقوق و آزادي هاي شهروندان محمد مظهري، فرزاد جنگجوي اخلاق، تفسير، رويکردهاي اخلاقي، شوراي نگهبان، قانون اساسي
ارتباط ميان اصل بهره برداري منصفانه و معقول و اصل منع آسيب در حقوق بين الملل آبراهه ها با تاکيد بر کنوانسيون ‎۱۹۹۷ نگين شفيعي بافتي، شيما سليماني آبراهه هاي بين المللي، اصل بهره برداري منصفانه و معقول، اصل منع آسيب، کنوانسيون حقوق استفاده هاي غيرکشتيراني آبراهه هاي بين المللي ‎۱۹۹۷، قواعد هلسينکي
تفسير اخراج اتباع بيگانه ذيل قاعده منع شکنجه در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر عليرضا جلالي اخراج بيگانگان، حقوق بنيادين، ديوان اروپايي حقوق بشر، منع شکنجه
ظرفيت حقوقي خصوصي سازي راديو و تلويزيون در جمهوري اسلامي مهدي خرم دل، کوروش استوارسنگري انحصار دولتي، تفسير قانون اساسي، خصوصي سازي، صداوسيما، قوانين عادي
رويکرد شوراي امنيت در توسعه مفهوم صلح با تاکيد بر نقش زنان در مخاصمات مسلحانه (۲۰۱۹-‎۲۰۰۰) منصوره شريفي صدر، مهدي ذاکريان اميري زنان، شوراي امنيت، صلح، مناقشات، هنجارسازي
کارکرد استدلال قضايي در دادرسي اداري احمد ديلمي، زهرا بيدار استدلال قضايي، استقرا، تفسير قضايي، تمثيل، دادرسي اداري، قياس
ابعاد حقوقي حمايت ديپلماتيک بريتانيا از نازنين زاغري اعظم اميني، محمد عابدي تابعيت مضاعف، حقوق بشر، حمايت ديپلماتيک، معاضدت کنسولي، نازنين زاغري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی شماره 2 دوره پنجاهم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تشديد مجازات شلاق تعزيري؛ مبنا و ميزان غلامحسين الهام، يونس پورسعدي شلاق، تعزير، تشديد مجازات، تعزير منصوص، التعزير دون الحد
هيچ چيز موثر نيست؟ (اسطوره شکست رويکرد بازپروري مجرمان ) فرهاد الله وردي ميگوني بازپروري، هيچ‌چيز موثر نيست، اثربخشي، مداخله هاي بازپرورانه، مارتينسون، برنامه هاي اصلاح و درمان
تحليل فقهي – حقوقي اثر تعارض بينه ها در سقوط قصاص و ديه از مشهود عليهما سيف اله احدي، علي محمديان تعارض بينه ها، موارد سقوط قصاص، موارد ثبوت ديه بر بيت المال، نفي حکم ثالث
قابليت تجزيه اقرار مقيد کيفري در فقه اماميه و حقوق ايران با نگاهي تطبيقي به حقوق کشورهاي مسلمان روح الله اکرمي اقرار مقيد، تجزيه اقرار، ادله اثبات کيفري، فقه اماميه
چالش هاي تقنيني و اجرايي تجميع احکام در فرض تعدد جرم الهام جعفرپور صادق، سامان سياوشي تجميع احکام متعدد، تعدد جرم، تشديد مجازات، محکوم عليه واحد، اجراي احکام
بزه ديدگي نهنگ در حقوق کيفري ايران؛ حمايت ها و چالش ها مهدي صبوري پور، اصغر احمدي نهنگ، محيط زيست دريايي، حقوق بين الملل محيط زيست، حقوق کيفري ايران
نقش رويه قضايي در قانون گذاري کيفري سهام صداقتي … [و ديگران] حقوق مدون، رويه قضايي، قانون، قانونگذاري
تعقيب مصرانه؛ مطالعه اي تطبيقي در حقوق کيفري ايران و ايالات متحده آمريکا جمشيد غلاملو، محمد کرمي تعقيب مصرانه، مزاحمت، آزار و اذيت، خشونت، جرم انگاري، اقدام تاميني
تحليل تحولات نوين مبارزه با پول شويي در سياست کيفري ايران محسن قجاوند جرايم اقتصادي، پولشويي، اسناد بين المللي، سياست کيفري، حقوق ايران
چالش هاي سياست جنايي تقنيني ايران در برابر جرائم و تخلفات عليه بازار سرمايه محبوبه منفرد، حسين ميرمحمدصادقي بازار سرمايه، جرم انگاري، پاسخ گذاري، سياست جنايي تقنيني
تحول پارادايم تنبيه به تنظيم در پرتو نظريه تنظيم گري پاسخگو رحيم نوبهار، ايمان شاه بيگي تنظيم گري پاسخگو، عدالت کيفري، عدالت اجتماعي، سياست جنايي، سياست کيفري
مطالعه تطبيقي الگوهاي بازنمايي بزهکاري در مطبوعات ايران و آلمان با تاکيد بر کيفرگرايي حميدرضا نيکوکار، شهلا معظمي، ستار پروين بازنمايي، بازدارندگي، ترس از جرم، عوام گرايي کيفري، کيفرگرايي، مطبوعات
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز شماره 2 دوره سیزدهم 1400 تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
شناسايي و اجراي راي داوري داخلي؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و استراليا مصطفي السان، يوسف مولائي، ليلا نجفي زاده اجراي راي، حقوق استراليا، شناسايي، راي داوري داخلي، مطالعه تطبيقي
هم نشيني قراردادگرايي و منفعت عمومي در بافت عدالت اداري بابک باصري، محمدرضا ويژه تعادل حق و منفعت، حق، عدالت اداري، قراردادگرايي، منفعت عمومي
قواعد آمره و داوري هاي تجاري بين المللي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، آلمان، انگليس و ايالات متحده امريکا حميدرضا رستمي، نجادعلي الماسي تعادل حق و منفعت، حق، عدالت اداري، قراردادگرايي، منفعت عمومي
بررسي ميزان انطباق مسئوليت کارفرما در ماده ‎۱۲ قانون مسئوليت مدني با قواعد عام مسئوليت مدني سميه سعيدي، محمدمهدي الشريف، سيدمحسن قائم فرد سبب، کارفرما، کارگر، مباشر، مسئوليت مدني
اثر خسارت مقطوع قراردادي در قواعد عام و رقابتي؛ بررسي تطبيقي نظام حقوقي ايران، کامن لا و اتحاديه اروپا فضه سليمي، حانيه ذاکري نيا تعديل، خسارت مقطوع، شرط غيرمنصفانه، شرط کيفري، موقعيت مسلط
بررسي اصل جبران همه خسارات از حيث انطباق با مباني وحدت گرا در حوزه فلسفه مسئوليت مدني نورالله شاهرخي، حبيب الله رحيمي اصل جبران همه خسارات، بازدارندگي بهينه، عدالت اصلاحي، عدالت توزيعي، مباني فلسفي وحدت گراي مسئوليت مدني
تاثير قاعده تلازم اذن به شيء با اذن به لوازم آن بر دادرسي در امور مدني با تاکيد بر رويه قضائي مريم صادقي، عليرضا فصيحي زاده دادرسي مدني، قاعده تلازم اذن، قواعد شکلي، قواعد ماهوي
سازمان هاي مردم نهاد به مثابه صداي بزه ديدگان آسيب پذير؛ نگاهي به رويکرد قانون آيين دادرسي کيفري ‎۱۳۹۲ کوثر شکريان کوکنده، ابراهيم قدسي بزه ديدگان آسيب پذير  ، چالش ها، دعواي کيفري، سازمان هاي مردم نهاد
پيوند ميان حق و اخلاق در فلسفه کانت: آموزه ناوابستگي پرهام مهرآرام اصل جهانشمول حق، امر مطلق، حق  سخت، کانت، متناقض نماي امرهاي قضائي، نظريه ناوابستگي
ريل گذاري قراردادهاي اداري از طريق قراردادهاي اجباري در ايران آيت مولائي قرارداد اجباري، قرارداد اداري، تفسير خصوصي گرا از قرارداد، شوراي نگهبان
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز شماره 3 دوره سیزدهم 1400 پاییز
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
فناوري هاي نوين حل و فصل آنلاين اختلاف ها؛ فرصت ها و چالش ها (با تمرکز بر روش جمع سپاري آنلاين) محمدحسن ابوترابي زارچي، سيدنصرالله ابراهيمي حل و فصل اختلاف ها به روش جمع سپاري آنلاين، خرد جمعي، داوري آنلاين
قابليت مطالبه منافع ناشي از طمع ورزي در قرارداد: مطالعه اي در حقوق امريکا و ايران محمدعلي خورسنديان، مهدي سخنور اصل وفاي به عهد، جبران خسارت، قاعده نفي اختلال نظام، منافع ناشي از طمع ورزي، نقض کارآمد قرارداد، نقض تعهد
زمان برقراري رابطه حقوقي دادرسي و آثار آن در حقوق ايران و فرانسه رضا شکوهي زاده تقديم دادخواست، حقوق آييني، حقوق فرانسه، حقوق ماهوي، رابطه حقوقي دادرسي
انتفاع غير مستقيم از جرم؛ در جستجوي عنوان مجرمانه محمدابراهيم شمس ناتري، حسن عالي پور، عارف اسدي انتفاع از جرم، پول شويي، جرائم مقدم، عايدات مجرمانه، مسئوليت کيفري جمعي
ماهيت و محتواي تعهد به ارزيابي آثار زيست محيطي در پرتو رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري سيدياسر ضيائي، مهناز رشيدي ارزيابي آثار زيست محيطي، تعهد عرفي بين المللي، توسعه پايدار، حقوق محيط زيست، ديوان بين المللي دادگستري
بررسي تطبيقي اعمال اصل خاک در حقوق ايران، انگلستان و کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي ستار عزيزي اتحاديه اروپايي، اصل خاک، انگلستان، تابعيت، قانون مدني ايران
مطالعه دعواي ضمني (متضمن) در دادرسي مدني ايران و فرانسه با تاکيد بر رويه قضايي جواد کاشاني، بديع فتحي اصل حاکميت اصحاب دعوا، خواسته ضمني، دعوا، دعواي ضمني، دعواي متضمن
حق دادخواهي و شکايت از نظر شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان حسن محسني بدنه هاي غيرقضايي، دسترسي به دادگستري، مراجع رسيدگي اداري، نظارت قضايي
مفهوم پردازي جهاني شدن حقوق در حلقه ايسم ها آيت مولائي آرمان گرايي، تمرکززدايي حقوق، تمرکزگرايي حقوق، جهاني شدن حقوق، واقع گرايي
توسعه تدريجي حقوق کودکان کار در پرتو آراي دادگاه اروپايي حقوق بشر سيدبهنام مهردل، کارن روحاني حقوق بنيادين کار، حقوق کودکان کار، دادگاه اروپايي حقوق بشر، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقی معاصر شماره 22 دوره دوازدهم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
امکان سنجي عملياتي کردن نهاد معامله اتهام در ايران با تاکيد بر مديريت گرايي حقوق کيفري فاطمه احدي، پريوش کرمانيان بزه ديده، دادستان، متهم، فرايند کيفري، معامله اتهام
تعدد نهادهاي قانون گذاري با تاکيد بر جايگاه مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در نظام حقوقي ايران فردين مرادخاني، سميه تکلو سياست گذاري، شوراي عالي فضاي مجازي، صلاحيت، قانون، قانون گذاري
کاربست فقهي و حقوقي قاعده مايضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پيامدهاي آن حميد ميري، ابراهيم جوانمرد فرخاني حق اختراع، حقوق مالکيت فکري، عوض قراردادي، عوض واقعي، قاعده مايضمن
عنصر رواني بزه قاچاق کالا و ارز اميد رستمي غازاني عمد، عنصر رواني، غيرعمد، قاچاق، مادي صرف
منبع تعهد به ارزيابي آثار زيست محيطي فرامرزي در پروژه گاپ ترکيه مهناز رشيدي، آزاده رستگار، علي مشهدي پروژه آناتولي جنوب شرقي، تعهد به ارزيابي آثار زيست محيطي فرامرزي، حقوق بين الملل عرفي، حقوق بين الملل محيط زيست
تاملي بر نحوه حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد پيش فروش و قلمرو آن فرزاد کرمي کلمتي، محمد صالحي مازندراني اوصاف قرارداد پيش فروش، تمليک تدريجي، داوري، داوري اجباري، قرارداد پيش فروش
جايگاه اصول پيشرفته حقوق اداري و اصول دادرسي منصفانه اداري در ماده ‎۲۵۱ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و پيامدهاي اقتصادي آن آيت مولائي اصول تضميني دادرسي، اصول دادرسي منصفانه اداري، اصول ساختاري دادرسي، اقتصادي سازي دادرسي، ماده ‎۲۵۱ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم
تحليلي بر حق تعليق در فقه، حقوق ايران و حقوق جديد فرانسه مصطفي هراتي، عباس ميرشکاري ايراد بر عدم اجرا، حق تعليق، حق حبس، عدالت معاوضي، عدم اجراي اساسي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات حقوقی معاصر شماره 23 دوره دوازدهم 1400 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
سياست کيفري ناهمگون قانون مجازات اسلامي در تعديل کيفر مصطفي افشين پور، مهدي نقوي سياست کيفري، تعديل مجازات ها، شوراي رهنموهاي مجازات، نهادهاي تعديل کننده ارفاقي، نهادهاي تعديل کننده ايذايي
بازتاب فقه در قوانين مجازات کشورهاي شافعي مذهب؛ مطالعه موردي اندونزي، برونئي، مالزي و يمن روح الله اکرمي حقوق کشورهاي آسياي جنوب شرقي، حقوق کيفري اسلامي، فقه جزايي، فقه شافعي، قانونگذاري شرعي
راهکارهاي امهال تسهيلات معوق بانکي؛ بررسي دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري محمود باقري، غزاله صحرانورد امهال، سود، تسهيلات بانکي، دستورالعمل، عقود مبادله اي و مشارکتي
تاملي جامعه شناختي بر چرايي گذار از حاکم شرع مقتدر به قاضي ديوان سالار در ايران پس از انقلاب عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، محسن نورپور، سيدمحمدجواد ساداتي حاکم شرع مقتدر، قاضي ديوان سالار، نزاع گفتماني قدرت، تحولات ساختاري قدرت، ديوان سالاري اداري
نقد و بررسي شرايط و آثار قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ‎۱۳۹۸ سيده فاطمه مهدي پور، مهين سبحاني، رضا مقصودي پاشاکي تابعيت اصلي، تابعيت اکتسابي، معيار خون، نسب پدري، نسب مادري
استناد سرخود دادرس به جهت بطلان قرارداد؛ نمود هنر آيين دادرسي با اجراي اصل تقابلي بودن دادرسي (راي شماره ‎۱۱۳۷ مورخ ‎۲۲ اکتبر ‎۲۰۲۰ شعبه دوم ديوان عالي کشور فرانسه) حسن محسني اصل تناظر، اصل تقابلي بودن دادرسي، امر حکمي
چالش هاي حمايت اجرايي از سازش نامه هاي منعکس در راي داوري با مطالعه تطبيقي در کنوانسيون سنگاپور ‎۲۰۱۹ رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضائي سازش نامه ناشي از فرايند ميانجي گري، کنوانسيون نيويورک، لازم الاجرابودن راي داوري
آسيب شناسي سياست کيفري ايران در پرتو نظريه قوچ قرباني مهدي آقاجاني، سيدمحمود ميرخليلي، احمد حاجي ده آبادي نظريه قوچ قرباني، عوام گرايي کيفري، سياست کيفري ايران، حقوق کيفري امنيت مدار
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 24 سال سیزدهم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
الگوي ميانجي گري در دادرسي بزه ديده – بزهکارمحور در نظام حقوقي ايران و اسلام سيروس افضلي، عباس زراعت، محسن شکرچي زاده ميانجي گري، دادرسي کيفري، مشارکت بزه ديده – بزهکارمحور
سياست جنائي پيشگيرانه ناظر بر جرائم جنسي در فقه اسلامي محمدعلي الهي، محمدعلي حيدري، محسن شکرچي زاده سياست جنائي، سياست جنائي فقه اسلامي، جرائم جنسي، پيشگيري اجتماعي
بازخواني ماهيت عقد و تحليل جايگاه عقد باطل در فقه اماميه و حقوق ايران حامد خوبياري، پوريا رضي عقد باطل، صحيح و اعم، انشاء، امر اعتباري
نقش امر به معروف و نهي از منکر در پيشگيري از جرائم مرتبط با شبکه هاي اجتماعي؛ مباني، منابع، فرصت ها و چالش ها روح اله دهقاني … [و ديگران] امر به معروف و نهي از منکر، نظارت عمومي، پيشگيري از جرم، شبکه هاي اجتماعي
بررسي و تحليل روايات وارده پيرامون وطي غير متعارف محمدرضا رضوان طلب، طيبه سادات موسوي جوردي وطي غير متعارف، رضايت زوجه، اصاله عدم زياده، اصاله عدم نقيصه، مطلق و مقيد
واکاوي ادله فقهي مشروعيت اصلاح ژنتيکي تخمک حميد ستوده، عبدالرضا فرهاديان مداخلات ژنتيکي، باروري پزشکي، تخمک، درمان، جواز، فقه
چالش هاي استقلال يا عدم استقلال عقد احتمالي ابراهيم ناصر شادباد … [و ديگران] عقد احتمالي، عقد معلق، عقد شانسي
تبيين و نقد مباني فقهي انديشه تکفير و آثار آن علي آقاصالحي … [و ديگران] کفر، تکفير، خشونت گرايي، افراطي گري
نهادينه شدن نهاد اجتهاد در خلافت راشدين سيدمحمد صدري اجتهاد، فقه، خلافت راشدين، شريعت اسلامي، تحولات اجتماعي، کتاب، سنت
مطالعه تطبيقي سياست جنايي ايران و مصر نسبت به ربا سجاد عسگري آراني، غلامحسين مسعود، محسن شکرچي زاده نظام حقوقي، سياست جنايي، جرم ربا، مدل
جستاري در حکم پرداخت زکات به فقير محمد عليزماني سردارآبادي، حميد مسجدسرائي، مهدي ذوالفقاري زکات، فقير، مسکين، مستحقين زکات، ما زکوي
نقدي بر مباني فقهي ماده ‎۲۵۰ قانون مدني مهديه غني زاده، محمدرضا کيخا ماده ‎۲۵۰ قانون مدني، عقد فضولي، اجازه مسبوق به رد
سبب دعواي نفقه زوجه و آثار آن با تاکيد بر امکان مطالبه نفقه آينده مسعود فرزاد … [و ديگران] سبب، نفقه، تمکين، نشوز، حق
بررسي تعارض تبصره ماده ‎۳ قانون آئين دادرسي مدني با استقلال قاضي مجتهد طاهره فرمنش، علي اکبر ايزدي فرد، علي اکبر جهاني قاضي، اجتهاد، شوراي فقهي، شوراي نگهبان
واکاوي معنايي اعتبار رشد و کمال عقل در مسئوليت کيفري نوجوانان محمدحسين مختاري، حامد رستمي نجف آبادي، يحيي جهانگيري سهروردي مسئوليت کيفري، رشد، کمال عقل، بلوغ
قابليت جبران ضرر اقتصادي ناشي از نقض تعهدات قراردادي: مطالعه تطبيقي در حقوق قراردادهاي تجاري بين المللي، فقه و حقوق ايران روح الله مرادي … [و ديگران] ضرر اقتصادي، نقض تعهدات، قراردادهاي تجاري بين المللي، خسارت تبعي
جايگاه ثبت نوين اسناد تک برگي و حدنگار در اعتبار بخشي به اسناد رسمي و بيع املاک جمشيد مهرآسا، عليرضا حسني، محمد روحاني مقدم ثبت نوين، اسناد تک برگي، حدنگار، کاداستر، اسناد رسمي، بيع املاک
قاعده انگاري کل ما يسبب ايذاء الوالدين  فهو حرام حمزه نظرپور، طاهر عليمحمدي ايذاء والدين، حرمت ايذاء والدين، احسان به والدين، مستندات قاعده، موارد تطبيق قاعده
تحليل و بررسي مباني در بکارگيري قواعد عقلي در استنباط فقهي عليرضا نوروزي، محمدحسن حائري، سيدمحمدتقي قبولي درفشان اعتباريات، قواعد عقلي، قواعد فلسفي، استنباط فقهي، مبادي استنباط، فلسفه اصول
جايگاه قصد فعل در مسئوليت مدني حسين هوشمند فيروزآبادي، سامره شيخ زاده قصد فعل، حکم تکليفي، حکم وضعي، اراده، مسئوليت مدني، قصد نتيجه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده شماره 1 دوره اول 1397 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ظرفيت هاي فقه و حقوق خانواده در همگرايي حقوقي جهان اسلام جواد حبيبي تبار، سيامک قياسي حقوق خانواده، نظام حقوق اسلامي، حقوق تطبيقي، اتحاد حقوقي
پيش درآمدي مقايسه اي بر حقوق مسئوليت مدني در روابط زوجين سيدمهدي دادمرزي مسئوليت مدني، ضمان قهري، مسئوليت غيرقراردادي، حقوق خانواده، خطاي مدني، دکترين مصونيت
عدالت جنسيتي به مثابه يک مفهوم تفسيرپذير و نامتعين فريبا علاسوند عدالت جنسيتي، اسناد بين المللي، نظريه عدالت، جنسيت، برابري
جنسيت و مجازات در فقه و حقوق ايران اعظم خوش صورت موفق، محمد خان کاظمي جنسيت، مجازات، تفاوت زن و مرد، حقوق جزا، فقه
تابعيت و جنسيت تاملي در نگاه جنسيتي به تابعيت فرزندان در حقوق ايران مصطفي دانش پژوه حقيقت تابعيت، تابعيت و جنسيت، تساوي جنسيتي در تابعيت، تفاوت جنسيتي در تابعيت
اذن ولي در عقد موقت باکره رشيده مهدي سجادي امين اذن ولي، عقد موقت، باکره رشيده، ازدواج موقت، ولي قهري، ولايت
بررسي فقهي حقوقي حق حضانت اطفال علي شريفي حضانت، حق، تکليف، ولايت
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده شماره 2 دوره اول 1397 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
محرمانگي در اسناد هويتي کودکان آزمايشگاهي سيدعلي علوي قزويني اسناد سجلي، اهداي جنين، نام خانوادگي، نسب، محرمانگي، اسناد هويتي، باروري هاي پزشکي
ظرفيت هاي فقه اماميه و به روزرساني فقه خانواده فرج الله هدايت نيا فقها، شيعه، مسائل مستحدثه، فقه، خانواده
مقابله با روند عرفي شدن در ايران با تاکيد بر ظرفيت هاي نهاد خانواده حسين بستان (نجفي) خانواده، عرفي شدن، عرفي زدايي، کارکردهاي خانواده، عرفي شدن در ايران
بازپژوهي فقهي حقوقي شرايط اعمال حق حبس زوجه در عقد نکاح محمد نوذري فردوسيه، محمدمهدي عباس حميد حق حبس، نکاح، معاوضي، حال موجل، تمکين
مضاجعه و چالش هاي آن در فقه اماميه ليلا ثمني مضاجعه، حقوق زوجين، قسم، زوجه واحد، نشوز
جنسيت و ارزشمندي؛ نکوهش گفت و گو با زنان در روايات زهره رجبيان محادثه النساء، الحديث مع النساء، گفت و گو  با زنان، جنسيت، روايات تنقيصي
نقش قاعده نفي عسر و حرج در قواميت مرد در خانواده از نگاه فقه شيعه و حقوق جمهوري اسلامي ايران سيدموسي موسوي، محسن ملک افضلي اردکاني عسر، حرج، قواميت، حقوق، قاعده فقهي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده شماره 3 دوره دوم 1398 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
بررسي تاثير جنسيت زنان در مجازات تبعيد از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران جواد حبيبي تبار، اعظم خوش صورت موفق، جواد خسروي جنسيت، حدود، فقه، حقوق موضوعه، تبعيد
ملاک هاي حريم خصوصي در فقه اماميه و حقوق اساسي ايران: تطبيق با خودروي شخصي علي الماسي، مرضيه محمديان شيرمرد حريم خصوصي، خودروي شخصي، تصرف کاربردي
انزجار زوجه؛ عوامل، پيامدها و راهکارها علي محمدي جورکويه انزجار زوجه، خانواده، سياست جنايي، پيشگيري، خشونت، طلاق
بررسي عدالت جنسيتي و تاثير آن بر اشتغال زنان ابراهيم قاسمي، رقيه جمالو اشتغال زنان، جنسيت، عدالت، عدالت جنسيتي
تبيين ماهيت و آثار مترتب بر نفقه زوجه در مذاهب اسلامي با رويکرد بين المللي محمدجواد حيدريان دولت آبادي، رسول مظاهري کوهانستاني نکاح، نفقه زوجه، تمکين، زوج، زوجه، مذاهب اسلامي
بررسي تطبيقي شرط تمکين نکردن زوجه در عقد نکاح از ديدگاه مذاهب اسلامي و تاثير آن بر انحلال خانواده ها آرزو رشيدي، فرزاد پارسا، محمدعلي حيدري شرط، نکاح، تمکين، مقتضاي عقد، خانواده
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده شماره 4 دوره دوم 1398 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
گستره حمايت کيفري از والدين آسيب پذير در برابر خشونت خانگي با تکيه بر آموزه هاي اسلامي حسن غروي، محدثه مهرابي زاده، محسن فتاحي خشونت خانگي، خشونت عليه والدين، حمايت قضايي، جرم انگاري، مسئوليت کيفري
احتياط در انساب به مثابه قاعده اي فقهي اکبر محمودي قاعده فقهي، نسبت، انساب، نسب، احتياط، اصل
تحليل ماده ‎۱۰۵۶ قانون مدني از منظر فقه و حقوق خانواده ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، فاطمه اکبريان چنارستان عليا ازدواج، حرمت نکاح، لواط، قانون مدني، همجنس بازي
بررسي حقوق خانواده ناشي از پخش تصوير متهم از تلويزيون در مرحله تحقيقات مقدماتي جرم حميدرضا محمدي، طاهره سليمي، جبرائيل اميدي حقوق خانواده، انتشار رسانه اي تصوير متهم، مسئوليت، تحقيقات مقدماتي جرم
حقوق مدني جنين در نظام خانواده محمد اسدي، محمد نوذري فردوسيه، عبدالله اميدي فرد اسلام، جنين، فرزند، حقوق مدني، رحم
مهريه هاي سنگين سکه: رويکردي بر ضد فرهنگ اسلامي و نظم اجتماعي محمد شکري مهريه سکه، نظم خانوادگي، فرهنگ اسلامي، آثار اجتماعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده شماره 5 دوره سوم 1399 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
خاستگاه هاي خسارت معنوي ناشي از کودک همسري در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران مهديه امراللهي نيا، جواد حبيبي تبار، فرج الله هدايت نيا گنجي کودک همسري، خسارت معنوي، ازدواج کودکان، تزويج صغار
تحليل حقوقي و اجتماعي قوانين مرتبط با همسران جانبازان مليحه سجده … [و ديگران] همسران جانبازان، حقوق مالي، حقوق قضايي، حقوق اجتماعي
بازکاوي فقهي لزوم اشهاد و شرايط آن با تاکيد بر شرط عدالت در طلاق قضايي مهين محمدي … [و ديگران] طلاق، طلاق قضايي، اشهاد، عدالت، احراز
طرح ناظر يک نيروي انتظامي در مواجهه با افراد بي حجاب در خودروها: دشواري هاي نظري و عملي مجيد نيلي، محمدجواد باقي زاده، بهنام يوسفيان شوردهي بي حجابي، نيروي انتظامي، طرح ناظر يک، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دشواري ها
بررسي فقهي نهاد حقوقي نحله در نظام حقوقي ايران مريم مهاجري، احمدرضا موسوي نحله، طلاق، اجرت المثل، متعه، خانواده
حق کودک در داشتن آينده باز محدثه معيني فر حق، کودک، انتقاد، حق بي خبري، آينده باز
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده شماره 6 دوره سوم 1399 پاییز و زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
تحليل ساختار نظري اصل برابري در انديشه حقوق بشر سکولار و نقد مباني استدلالي آن بهجت السادات شهرتاش، محمود حکمت نيا، جواد حبيبي تبار اصل برابري، برابري زن و مرد، ساختار نظري اصل برابري، مفهوم برابري انسان ها، اصل برابري در انديشه سکولار، حقوق بشر
اصل مشارکت يا محدوديت بانوان در عرصه هاي ديني، اجتماعي و سياسي در فقه اماميه و اهل سنت اسدالله رضايي زن، اسلام، حضور، اجتماع، کرامت، مشارکت، محدوديت
حقوق مالي زوجه در طول زندگي مشترک در ايران و فرانسه سيدمحسن فتاحي، فريبا پروينيان زن، خانواده، حقوق زوجه، حقوق مالي، حقوق فرانسه
بررسي مفهومي و مصداقي بدرفتاري جنسي زوجين از منظر فقه اماميه، حقوق عرفي و حقوق افغانستان محمدهادي نبوي، سيدعلي علوي قزويني تمکين، حقوق عرفي، بدرفتاري جنسي، رضايت، زوجين
پژوهشي فقهي حقوقي درباره رجوع زوجه به مهريه پس از اسقاط آن اکبر محمودي رجوع زوجه به مهريه، درخواست مهريه، اسقاط مهريه، ابراء مهريه، هبه مهريه، مهر متعه
واکاوي بزهکاري زنان در فقه اماميه و جرم شناسي کلاسيک طاهره سادات نعيمي، ابراهيم قاسمي بزهکاري زنان، جرم شناسي کلاسيک، احکام النساء، استعداد بزهکاري
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده شماره 7 دوره چهارم 1400 بهار و تابستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
واکاوي مفهوم حقوق نرم و جريان آن در نظام حقوقي خانواده از نگاه ديني سيدموسي موسوي … [و ديگران] حقوق، خانواده، حقوق سخت، حقوق نرم، اخلاق
روايت زنان از دشواري هاي پيش روي مطالبه قانوني حقوق خانوادگي خود اقدس براتي، منصوره زارعان، شهره روشني زنان، حقوق خانوادگي، مطالبه قانوني
تحليل فقهي و حقوقي ماده ‎۹۵۷ قانون مدني: اهليت تمتع جنين ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، عبدالله بهمن پوري، راضيه پيشرو نصرآباد سفلي اهليت تمتع، جنين، ماده ‎۹۵۷ قانون مدني، ارث، عقود
حکم تبديل عقد نکاح موقت به دائم با فرض ذکر نکردن مدت در صيغه محمدرسول آهنگران، محمود گل آقايي نکاح موقت، نکاح دائم، تبعيت عقد از قصد، نسيان ذکر اجل
بررسي فقهي حقوقي استحقاق فرزندخوانده بر دريافت نفقه از سرپرست قانوني احمدرضا موسوي، احمدعلي قانع فرزندخوانده، سرپرست قانوني، نفقه، قرابت، تعهد
بررسي فقهي راي وحدت رويه در تقسيط مهريه و حق امتناع زوجه از تمکين فاطمه ملکي بابهويزي، عصمت السادات طباطبايي لطفي، نسرين کريمي اعسار، تمکين، مهريه
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
وکیل مدافع شماره 20 سال دهم 1399 زمستان
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
اخلاق در وکالت روح الله آخوندي روشناوند امانت داري، حسن اخلاق، حسن رفتار، شرافت، سوء شهرت، سوء اخلاق
اجاره به شرط تمليک دانش فني مهسا رباطي قرارداد دانش فني، انتقال دانش فني، اجاره به شرط تمليک، اموال غيرمادي
کفالت اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي از متهمين و چالش هاي آن محمدجعفر رادمرد کفالت، اشخاص حقوقي دولتي، اشخاص حقوقي عمومي، قرار تامين
تحليلي بر قانون اصلاح ماده ‎۵۴ مکرر و تبصره ‎۸ ماده ‎۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مرتضي سيمايي صراف ماليات مستقيم، ماليات بر دارايي، ماليات بر درآمد اجاره، ماليات بر خانه هاي خالي، سامانه ملي املاک و اسکان کشور، اقامتگاه اصلي، اقامتگاه فرعي، تکاليف مالياتي، سامانه معاملات املاک
مسئوليت مدني ناشي از نقض قواعد حقوق رقابت در نظام حقوقي ايران، آمريکا و انگليس با رويکرد تطبيقي فاطمه غلامي، مسعود اخوان فرد ادغام، انحصار، اقتصاد، توافق، حقوق رقابت
بررسي عملکرد ديوان بين المللي کيفري در پرونده هاي منازعات مسلحانه غير بين المللي سمانه گيلاوند منازعات، مسلحانه، غيربين المللي، ديوان بين المللي کيفري
آئين نامه داخلي حرفه وکالت در فرانسه مصوب ‎۳۰ نوامبر ‎2020 حميدرضا ميرزاجاني
نسخ تبصره ‎۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب ‎۱۳۶۷ با تصويب ماده ‎۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ‎۱۳۹۰ احمد محسنيان ورود به محدوده توسعه و عمران، تفکيک و افراز، سرانه فضاي عمومي و خدماتي، حريم شهر
همانندي ها و ناهمانندي هاي شرکت تعاوني با شرکت سهامي مهدي ندافيان شرکت تعاوني، شرکت سهامي، همانندي، ناهمانندي ساختار
ايجاد حق فسخ، ضمانت اجراي شرط تخلف از پرداخت ثمن علي فتوحي راد
مندرجات حکم ورشکستگي با بررسي دادنامه شماره ‎۹۹۰۹۹۷۵۱۸۳۳۰۰۷۷۴ – شعبه سوم حقوقي سبزوار عباس برزوئي، عليرضا پوراسماعيلي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
وکیل شماره 70 سال هشتم 1400 فروردین
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري احسان زررخ
راهکارهاي عملي مقابله با پديده زمين خواري در ايران سيدبهروز هاشمي مطلق، علي فلاح زمين خواري، قوانين، تملک، تصرف، کاداستر، آمايش
مالکيت زماني مهرنوش حسيني
تحليل حقوقي علل قانون گريزي در نظام جمهوري اسلامي ايران سيداحمد حبيب نژاد، محمدصادق حقوقي اصفهاني قانون، مردم ايران، علل قانون گريزي، عوامل حقوقي، اصل حاکميت قانون
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
وکیل شماره 71 سال هشتم 1400 اردیبهشت
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
دامنه مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي سيددريد موسوي مجاب، علي رفيع زاده مسئوليت کيفري، اشخاص حقوقي، مسئوليت مافوق، مغز متفکر
گستره حقوق حيوانات در اسلام غرب شيما پورمحمدي حقوق حيوانات، اسلام، قرآن، شبيه سازي، نفقه حيوانات، تغييرات ژنتيکي
تقابل گونه هاي تماميت خواه پيشگيري از جرم با حريم خصوصي شهرندي محمد شمعي پيشگري، امنيت، حريم خصوصي، حوزه عمومي، دولت مردسالار
از اعتياد زنان تا نابساماني خانواده ابراهيم قاسمي روشن اعتياد، انحرافات اجتماعي، زنان، خانواده، جرم، معتاد، مواد مخدر، آسيب اجتماعي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
وکیل شماره 72 سال هشتم 1400 خرداد
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
آزادي بيان محمد مهاجري
انواع جرائم کامپيوتري مهرنوش حسيني
آيا حقوق جهاني ارتباطات قابل تصور است امير مقامي
حقوق تاريخي ايران در درياي مازندران (کاسپين) محمدرضا ضيائي بيگدلي
عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه
وکیل شماره 73 سال هشتم 1400 تیر
عنوان‏ نویسنده کلیدواژه
ضمان معاوضي يعقوب باتماني
مسئوليت مدني ناشي از اضرار به مالکيت فکري محمد عيسي تفرشي مالکيت فکري، مسووليت مدني، نظريه کار، نظريه شخصيت، نظريه پاداش، نظريه منفعت، ادله مسووليت مدني
نگاهي به قانون حاکم بر احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران فرهاد پروين

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up