کتاب حقوق بین الملل و بنادر منتشر شد.

کتاب حقوق بین الملل و بنادر منتشر شد.

حقوق بین المل و بنادر

🖊 مؤلف:
Marco Casagrande

🖊ترجمه و تحقیق:
دکتر حسن سواری (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس)
یونس صیدی (کارشناس ارشد حقوق بین الملل)

فهرست مطالب:
سخن ناشر
فهرست مطالب
بخش ۱: مقدمه
فصل ۱: عدم‌ِتوجه به بندرها در حقوق بین‌الملل و دکترین
فصل ۲: جایگاه بندر در مجموعه حقوق بین‌الملل: دنبالۀ قلمرو زمینی
فصل ۳: جایگاه بندر در حقوق دریاها: وابستگی به مناطق آبی
بخش ۲: بندر پیش از عصر صنعتی
فصل ۴: دکترین حقوقی پائولو سارپی
فصل ۵: کارخانه‌‌های استعماری
بخش ۳: بندر در عصر صنعتی
فصل ۶: تشکل‌های باربران لنگرگاه
فصل ۷:کنوانسیون سال ۱۹۲۳ ژنو در‌خصوص بندر
فصل ۸: بندرها و تأسیسات بندری فراموش‌شده: قضیۀ لوتوس، پروندۀ ویمبلدون و بحران سوئز
فصل ۹: زمانی که نمی‌‌توان بندر را نادیده گرفت: حقوق جنگ از کنوانسیون‌‌های لاهه تا بحران کوبا
فصل ۱۰:کنوانسیون ماردل پلاتا
فصل ۱۱: کنوانسیون مونته‌‌گوبی
بخش ۴: بندر و جهانی شدن
فصل ۱۲: اهمیت بی‌‌سابقۀ اقتصاد و متصدیان چندملیتی پایانه
فصل ۱۳: انحطاط تشکل‌‌های باربران لنگرگاه و مقاومت آنها در اروپا
فصل ۱۴: پرچم‌‌های مصلحتی و کنترل و نظارت دولت صاحب‌بندر
فصل ۱۵: امنیت بندر: قضیۀ شرکت دوبی وورلد و کد بین‌‌المللی ناظر بر امنیت کشتی‌‌ها و تأسیسات بندری
فصل ۱۶:از لنگرگاه سنتی تا بندر دریایی ترکیبی: حق دسترسی
فصل ۱۷: بندرهای دریایی از منظر حقوق تجارت بین‌‌الملل
بخش ۵: ارزیابی و چشم اندازها
فصل ۱۸: ویژگی‌‌های مشترک مقررات بین‌‌المللی ناظر بر بندرها
فصل ۱۹: نقش و تأثیر حقوق بین‌‌الملل خصوصی و برخی از نظام‌‌های حقوقی داخلی
فصل ۲۰: حرکت [پروسه پژوهش] از مفهوم واحد برای بندر

🔹لینک خرید: yun.ir/h775ef

🔹لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research

🔹لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir

🔹 لینک ایتا : http://eitaa.com/sdil_ac_ir

🔹 لینک آی گپ:https://profile.igap.net/sdil_ac_ir

☎️ شماره تماس: ۸۸۸۱۱۵۸۱ داخلی ۱۱۲

ما را در اینستاگرام هم دنبال کنید:
https://www.instagram.com/shahredanesh/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.