پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه دهه اول مرداد ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۳۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به دعاوی الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم تیر ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۲۴۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح دادنامه شماره ۲۷۲۷ ـ۴/۱۰/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم تیر ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۲۸۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران     رأی شماره ۲۸۰۵/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۳۲۳ هیئت‌عمومی …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول تیر ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره‌های ۳۰۱ الی ۳۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری       الف ـ …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم خرداد ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۲۵۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری           رأی شماره‌های ۲۶۲ و ۲۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال بند ۱ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم اردیبهشت ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره‌های ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور       الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم اردیبهشت ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره‌های ۱۶۷ و ۱۶۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه جلسه ۱۴۴ـ ۲۵/۵/۱۳۹۵ شورای دانشگاه شهید بهشتی ابطال شد و با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم فروردین ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۶۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۳۳۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد       رأی شماره ۳۳۲۹ هیئت‌عمومی دیوان …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول فروردین ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۳۰۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی          رأی شماره ۳۰۹۷ …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم اسفند ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور …

بیشتر بخوانید »