امتیازات مالیاتی برای فعالیت های تحقیق و توسعه در بریتانیا

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

امتیازات مالیاتی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بریتانیا

?Review of R&D tax reliefs – where are we now

سیستم اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه (R&D) بریتانیا در آوریل 2023 دستخوش تغییرات قابل‌توجهی خواهد شد، هم در زمینه انواع فعالیت‌های تحقیق و توسعه که واجد شرایط معافیت مالیاتی هستند و هم در روشی که کسب‌وکارها می‌توانند مطابق آن درخواست استفاده از این امتیازات را مطرح نمایند.

پیش‌نویس قانونی حاوی جزئیات تغییرات در جولای 2022 منتشر شد و قرار است در لایحه بودجه 2023 گنجانده شود. این تغییرات به‌عنوان بخشی از بازنگری تحت مدیریت دولت در سیستم امتیازات مالیاتی تحقیق و توسعه، که برای اولین بار در مارس 2021 در بودجه اعلام شد، معرفی شده است.

دولت بریتانیا تقویت نوآوری و افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را به عنوان محرک مهم رشد اقتصادی می­داند و هدف خود را افزایش کل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا تا سال 2027 قرار داده است.

سیستم فعلی

قبل از بحث در مورد تغییرات آتی، لازم است دو امتیازی که در حال حاضر در مورد هزینه‌های واجد شرایط مربوط به تحقیق و توسعه وجود دارد، بیان گردد. هر دو امتیاز مزبور، تعریف یکسانی از تحقیق و توسعه و فعالیت‌های واجد شرایط دارند. تحقیق و توسعه برای مقاصد مالیاتی؛ فعالیت­هائی را شامل می­شود که طبق رویه‌های حسابداری پذیرفته‌شده در بریتانیا، به‌عنوان تحقیق و توسعه تلقی می‌شوند و تحت شمول راهنمای دپارتمان راهبردهای تجارت، انرژی و صنعت قرار می‌گیرند. به طور کلی، این راهنما مشخص می­کند که فعالیت تحقیق و توسعه باید در چارچوب پروژه‌هایی انجام شود که به دنبال دستیابی به پیشرفت در علم یا فناوری است.

امتیازات شرکت­‌های کوچک یا متوسط

در صورت وجود شرایط خاص، برای شرکت‌های کوچک یا متوسط تسهیلاتی در قالب کسر موثر 230 درصدی در خصوص هزینه‌های تحقیق و توسعه مشمول امتیازات وجود دارد. شرکت‌های کوچک و متوسط زیان‌ده ممکن است این گزینه را داشته باشند که در ازای ارائه فهرست زیان‌های مربوط به تحقیق و توسعه، بازپرداخت نقدی اعتبار مالیاتی را دریافت کنند. اعتبار مالیاتی نوعی امتیاز است که دولت تحت عنوان مشوق در حوزه­ای مشخص، مثلاً در زمینه تحقیق و توسعه به شرکت‌ها می­دهد. فرق اعتبار مالیاتی با معافیت مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول در این است که اعتبار مالیاتی، به جای آن که درآمد مشمول مالیات را کاهش دهد، مالیات تعلق گرفته به شرکت را کاهش می­دهد.

اعتبار هزینه تحقیق و توسعه

اعتبار هزینه تحقیق و توسعه (RDEC)، اگرچه عمدتاً شرکت‌های بزرگ‌تر را هدف قرار می‌دهد، اما ممکن است در شرایط خاص برای شرکت‌های متوسط یا کوچک ارزشمند باشد. در این حالت از روش متفاوتی برای محاسبه امتیازات مالیاتی شرکت بر روی هزینه‌های تحقیق و توسعه استفاده می­شود. یکی از روش‌ها این است که اعتباری معادل 13 درصد از هزینه تحقیق و توسعه واجد شرایط برای شرکت منظور می­گردد. در شرایط محدود و خاص، بازپرداخت نقدی به جای لحاظ نمودن اعتبار، ممکن است به عنوان یک گزینه در دسترس باشد.

تغییرات در امتیازات مالیاتی تحقیق و توسعه

به‌طور کلی، تغییرات در سه جنبه از سیستم امتیازات مالیاتی ارائه شده است:

  • محدودیت قلمرو جغرافیائی، شمول امتیازات مالیاتی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه مستقر در قلمرو بریتانیا؛
  • گسترش امتیازات مالیاتی به هزینه‌های رایانش ابری «cloud computing» (ارائه سرویس‌های پردازشی در بستر اینترنت)، داده‌ها و ریاضیات محض؛ و
  • تغییر در فرآیند دعاوی و ادعاها و اقدامات جدید برای مبارزه با سوء­استفاده.

محدودیت قلمرویی جدید

بر اساس پیش نویس قانون، یک محدودیت قلمرویی معرفی خواهد شد که به موجب آن یک کسب‌وکار فقط می­تواند برای هزینه‌های واجد شرایط در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که در بریتانیا انجام می­شود، امتیازات مالیاتی درخواست کند. با این حال، در مواردی­که به‌دلیل شرایط جغرافیایی، محیطی یا اجتماعی که در بریتانیا وجود ندارد یا قابل ایجاد نیست، یا در مواردی که الزامات قانونی برای تحقیق و توسعه در خارج از کشور وجود دارد، امتیازات همچنان قابل تخصیص خواهد بود.

در حال حاضر، هیچ الزامی وجود ندارد که فعالیت تحقیق و توسعه باید در بریتانیا انجام شود تا شرکت‌ها واجد شرایط امتیازات مالیاتی تحقیق و توسعه باشند. شرکت‌های بریتانیایی که هزینه‌های تحقیق و توسعه را در خارج از کشور متحمل می‌شوند، ممکن است همچنان واجد شرایط دریافت امتیازات مالیاتی کامل باشند.

محدودیت قلمرویی جدید بخشی از هدف دولت برای حصول اطمینان از این امر است که امتیازات بر حمایت از اختراع و نوآوری در بریتانیا متمرکز شده‌اند. هنگامی­که این محدودیت برای اولین بار اعلام شد، نگرانی‌های گسترده‌ای در سراسر صنایع متمرکز بر تحقیق و توسعه وجود داشت. این نگرانی در این خصوص بود که علیرغم اینکه تحقیق و توسعه در پیشرفت بریتانیا در حوزه نوآوری ضروری است، ممکن است لازم باشد در خارج از کشور انجام شود و نباید این امر باعث محرومیت از امتیازات مالیاتی تحقیق و توسعه گردد؛ برای مثال، در زمینه علوم زیستی، هنگام تولید داروها یا واکسن‌های جدید، ممکن است نیاز باشد آزمایش‌های بالینی در خارج از بریتانیا انجام شود تا مجوزهای لازم را دریافت کند.

از زمانی که این محدودیت برای اولین بار در بودجه 2021 اعلام شد، نمایندگان صنعت به طور گسترده با خزانه‌داری درگیر شده‌اند. امتیازات مالیاتی تحقیق و توسعه اغلب منبع مهمی از بودجه برای استارت‌آپهای تحقیق و توسعه است. بدون دسترسی به این امتیازات مالیاتی، افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه ممکن است بازدارنده بوده و از توسعه و پیشرفت نوآوری در بریتانیا جلوگیری کند.

تعریف تحقیق و توسعه و هزینه‌های واجد شرایط

پیش نویس قانون مورد بحث شامل مقرراتی برای گسترش هزینه‌های تحقیق و توسعه که واجد شرایط دریافت امتیازات مالیاتی هستند به مجوزهای داده و رایانش ابری است. هزینه‌های واجد شرایط باید به تمام هزینه‌های رایانش ابری مرتبط با تحقیق و توسعه، از جمله ذخیره‌سازی، گسترش یابد و این هزینه‌ها را نیز در برگیرد.

در بیانیه بهار در مارس 2022، دولت همچنین اعلام کرد که قصد دارد تعریف تحقیق و توسعه را برای پوشش ریاضیات محض اصلاح کند. این تغییر در قوانین ثانویه معرفی می­شود و انتظار می­رود از آوریل 2023 اعمال گردد.

گسترش فعالیت‌های واجد شرایط برای استفاده از این امتیازات به منظور بازتاب شیوه‌های تحقیقاتی مدرن و گنجاندن ریاضیات محض در تعریف تحقیق و توسعه بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. اهمیت داده‌هاو پردازش داده‌ها هنگام توسعه فناوری‌های جدید به طور فزاینده‌ای آشکار شده است؛ بنابراین، این تغییرات برای بسیاری از مشاغل مبتنی بر تحقیق و توسعه مفید خواهد بود. همچنین، از تلاش دولت برای حصول اطمینان از اینکه امتیازات مالیاتی برای نیل به هدف، مناسب باقی می‌مانند و به‌عنوان یک انگیزه مؤثر برای تشویق نوآوری در بریتانیا عمل می­کنند، مورد حمایت قرار گرفته است.

مبارزه با سوء­استفاده

اقدامات جدید برای مبارزه با سوء­استفاده از سیستم امتیازات مالیاتی تحقیق و توسعه نیز در حال معرفی است. حفاظت از سیستم امتیازات مالیاتی تحقیق و توسعه در برابر سوء­استفاده و کلاهبرداری امری حیاتی است. علاوه بر آن، حصول اطمینان از باقی ماندن امتیازات برای کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپ‌هایی که نوآوری بریتانیا را به پیش می‌برند و ممکن است به این امتیازات مالیاتی به‌عنوان منبع تأمین مالی متکی باشند، واجد اهمیت ویژه‌ای خواهد بود.

 

منبع:

pinsentmasons

مترجم:

دکتر هادی رحمانی

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up