سایر مصوبات دهه سوم فروردین ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1402/01/21 لغایت 1402/01/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به ” قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” منتشره در روزنامه رسمی شماره 22735 – 22/01/1402.

آیین‌نامه گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت..

آیین‌نامه برگزاری مراسم ملی تشییع شهدای گمنام

مصوبات یازدهمین جلسه هیئت‌امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به ” قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” 

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به ” قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” منتشره در روزنامه رسمی شماره 22735 – 22/01/1402

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22735 – 1402/01/22

1116 [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۲۰۴۱/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱/۱۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۹۴۳۷/ت ۶۰۴۴۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶، موضوع: “آیین‌نامه حمایت از نخبگان غیرایرانی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ نظر به اینکه طبق ماده (۹۶۱) قانون مدنی، اتباع خارجی از برخی حقوق مدنی برخوردار نیستند، ماده (۱) مصوبه از این حیث که بدون توجه به حکم قانونی مذکور، برخی اتباع خارجی را از تمام حقوق شهروندی برخوردار دانسته، مغایر قانون می‌باشد. ۲ ـ علاوه‌بر بند”۱۱” ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ به موجب ماده (۴) قانون راجع‌به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایرانن ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ ” اجازه اقامت موقت و یا دائم از طرف نظمیه [= فرماندهی کل انتظامی کشور] باید داده شود”، بنابراین، ماده (۴) مصوبه که به جای مرجع فوق، “وزارت کشور” را ملزم به صدور دفترچه اقامت کرده، از حیث الزام این مرجع به تبعیت از کمیسیون مذکور در مصوبه، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1117

شماره ۲۰۶۰/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱/۱۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۷۳۰۹/ت ۵۹۷۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴، موضوع: “آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“از آنجا که اعمال تنبیه توسط نهادهای دولتی و اقسام تنبیهات نیازمند حکم قانونی است، ماده (۱۵) مصوبه مبنی بر اینکه هیئت استانی، دفاتر کاریابی متخلف را به “مجازات‌های انضباطی” محکوم می‌کند، از حیث فقدان مجوز قانونی و نتیجتاً خروج از صلاحیت قانونی دولت، مغایر قانون است. تبصره”۱” ماده فوق نیز به تبع ایراد مذکور از حیث واگذار شدن تصویب تعیین مصادیق مجازات‌ها و تطبیق آن با عناوین تخلفات به هیأت مرکزی، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1118

شماره ۲۰۶۳/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱/۱۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۶۳۲۰/ت ۵۹۶۱۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸، موضوع: “آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع‌به مؤسسات تضمین”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“از آنجا که اعمال تنبیه توسط نهادهای دولتی و اقسام تنبیهات نیازمند حکم قانونی است، بند”۸” ماده (۶) مصوبه مبنی بر اینکه شورای راهبری سایر موارد تنبیهات را مشخص می‌کند، از حیث خروج از صلاحیت قانونی دولت، مغایر قانون است. تبصره ماده مذکور نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1119

شماره ۲۰۶۸/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱/۱۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۵۱۸۰/ت ۶۰۹۹۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰، موضوع: “مجاز دانستن هزینه‌کرد وزارت راه از محل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن در طرح‌های مؤثر در کاهش تصادفات جاده‌ای”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ بر اساس بند”۱” ماده (۲۱۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت، به تصویب مجلس برسد. بنابراین بند”۱” مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.۲ ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند”ن” ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب، در قانون بودجه پیش‌بینی شده باشد. بنابراین، بند”۲” مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه، از حیث ایجاد بار مالی بدون پیش‌بینی قبلی در بودجه، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1120

شماره ۲۱۱۰/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱/۱۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شورای‌عالی استان‌ها به شماره 1401/9847 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶، موضوع: “اصلاح مصوبه افزایش تعداد کمیسیون‌های شورای‌عالی استان‌ها”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“طبق بند “۹” ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ـ “آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.” بنابراین، مصوبات مذکور که به عنوان “افزایش تعداد کمیسیون‌های شورای‌عالی استان‌ها” به تصویب شورای‌عالی استان‌ها رسیده، بدون تصویب هیئت‌وزیران، معتبر و قابل اجرا نمی‌باشد. لذا مصوبه فوق فارغ از محتوای آن، از حیث خروج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت‌های اعطایی به شورای‌عالی استان‌ها، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1121

شماره ۲۹۴۶/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱/۲۱

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۶۱۰۵/ت ۶۰۱۷۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳، موضوع: “آیین‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ نظر به اینکه در بند”۲” ماده (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به “حراج عمومی برخط” تأکید شده است، بند”۱۲” ماده (۱) مصوبه که حراج را به صورت حضوری نیز به رسمیت شناخته، مغایر قانون می‌باشد. ۲ ـ ازآنجاکه در تبصره”۴” بند”۲” ماده (۵۶) قانون فوق به تعدادی از دستگاه‌ها اشاره شده و هیئت‌وزیران صلاحیت افزودن به آنها را ندارد، تبصره”۳” ماده (۱۰) مصوبه از حیث افزودن وزارت آموزش و پرورش و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دستگاه‌های مذکور در قانون، مغایر قانون است. ۳ ـ طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ اعتبارات مصوب در قانون بودجه، برای مصرف یا مصارف معین به تصویب رسیده است و لذا نمی‌توان آنها را در محلی غیر از محل مربوط هزینه نمود. بنابراین، تبصره‌های”۱” و”۲” ماده (۱۶) مصوبه مبنی بر امکان پرداخت از محل بودجه عمومی کشور، از حیث اطلاق که شامل تجویز هزینه‌کرد از محلی به جز اعتبارات مصوب مربوط می‌شود، مغایر قانون است. با همین استدلال، ماده (۲۴) مصوبه مبنی بر هزینه‌کرد تا سقف اعتبارات مصوب، از آن حیث که مقیّد نبودن این واژه به وصف “مربوط” شامل اعتباراتی می‌شود که مربوط به این امر نیست، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

آیین‌نامه گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22735 – 1402/01/22

شماره 3313/1/458/605 – ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

مدیر مسئول محترم روزنامه رسمی کشور

برابر ماده ۲ و بند “ز” ماده ۷ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، یک نسخه “آئین‌نامه برگزاری مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت” مشتمل بر ۷ صفحه در ۹ ماده و ۱ تبصره که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به تصویب هیئت‌امنای بنیاد مذکور رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیاد ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

آیین‌نامه گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت

” مصوب یازدهمین جلسه هیأت‌امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ۱۴۰۱/۱۱/۲۳”

مقدمه:

ایام و مناسبت‌های مهم و اثرگذار هشت سال دفاع مقدس، قله‌های عزت و افتخاری است که بایستی برای همیشه تاریخ گرامی داشته شوند و از سوی آحاد ملت مورد توجه، احترام و یادآوری قرار گرفته و خالقان آن حماسه‌ها نیز تکریم و مورد احترام قرار گیرند.

گرامیداشت مناسبت‌های دفاع مقدس و مقاومت، تبیین حماسه‌های پرافتخار ایثارگران و رزمندگان اسلام، خصوصاً شهیدان عظیم‌الشأن، فرماندهی، تدابیر الهی و داهیانه حضرت امام خمینی (ره) نه تنها یک وظیفه بلکه یک ضرورت برای مانایی، افتخار و عزت همیشگی ایستادگی، ایثار و مقاومت تاریخی ملت ایران است که به لطف الهی هر سال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شده و به بخشی از آیین‌های ملی و مذهبی ملت ایران افزوده شده است و نیز نظر به وظایف و مأموریت‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سیاست‌گذاری، هماهنگی و گرامیداشت شایسته مناسبت‌های شاخص و ملی دفاع مقدس و مقاومت با استفاده از مشارکت عموم مردم به‌ویژه جوانان، بانوان و همکاری همه‌جانبه تمامی سازمان‌های لشکری و کشوری بیش از پیش احساس می‌شود. لذا برای پاسخ‌گویی به این ضرورت و تحقق منویات و مطالبات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت در سراسر کشور در چهارچوب این آیین‌نامه برنامه‌ریزی و برگزار خواهد شد.

ماده ۱) هدف:

گسترش، انتقال و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت و ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به نسل حال و آینده

ماده ۲) منظور:

ـ برنامه‌ریزی، هماهنگی، هدایت، نظارت و راهبری مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت

ـ تبیین دقیق، هنرمندانه، مستند و جذاب ارزش‌ها، معارف و دستاوردهای دفاع مقدس و جلوگیری از فراموشی و تحریف آنها

ـ معرفی حماسه‌‌ها، نقش‌‌‌آفرینی و مجاهدت‌‌های عموم مردم، اقوام، استان‌‌ها، اقشار و اقدامات مؤثر دستگاه‌های لشکری و کشوری

ـ نشر و ترویج مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس و آثار آن در شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی

ـ نمایان‌‌سازی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت به عنوان الگویی عینی و دست‌یافتنی از راهبرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

ـ معرفی دستاوردهای دفاع مقدس در بخش بین‌الملل به ویژه در کشورهای حوزه مقاومت

ماده ۳) اختصارات

۱ ـ منظور از “بنیاد” در این آیین‌نامه “بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس” می‌باشد.

۲ ـ منظور از “گرامیداشت” در این آیین‌نامه “گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت” است.

۳ ـ منظور از “مناسبت‌های ملی” در این آیین‌نامه “مناسبت‌های شاخص، فراسازمانی، فرااستانی، فراقومی و هویت‌ساز دفاع مقدس و مقاومت در سطح ملی” مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مجلس شورای اسلامی یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

۴ ـ منظور از “ستاد مرکزی” در این آیین‌نامه “ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت ” است.

۵ ـ منظور از “ستاد اجرایی سازمان” در این آیین‌نامه”ستاد اجرایی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مستقل کشوری و لشکری”است.

۶ ـ منظور از “ستاد اجرایی استان” در این آیین‌نامه “ستاد اجرایی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس استان” است.

۷ ـ منظور از “ستاد اجرایی شهرستان” در این آیین‌نامه “ستاد اجرایی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس شهرستان” است.

۸ ـ منظور از” ستاد اجرایی خارج از کشور” در این آیین‌نامه “ستاد گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت در خارج از کشور” است.

۹ ـ منظور از “سامانه” در این آیین‌نامه “سامانه ثبت الکترونیکی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت (سادِم)” به نشان defadoc.ir می‌باشد.

ماده ۴) مستندات:

ایفای نقش ستادی (شامل هدایت کلی، هماهنگی، نظارت و حمایت) در حفظ آثار فرهنگی جهاد و دفاع مقدس مندرج در ماده ۳ (وظایف کلی بنیاد) اساسنامه بنیاد مصوب ۸۳/۱۲/۲۲ فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و بندهای (و) و (ز) همین ماده.

ماده ۵) سیاست‌ها:

۱. تبیین تأثیر دفاع مقدس بر بیداری اسلامی و پیروزی‌‌های حوزه مقاومت بر نظام سلطه و تروریسم آمریکایی ـ صهیونیستی

۲. مردمی شدن و بهره‌‌مندی از مشارکت مردم، بسیج، پیشکسوتان دفاع مقدس، خانواده معظم شهدا، بانوان، نوجوانان و جوانان به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان در برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌‌ها

۳. مشارکت فعال تمامی سازمان‌‌ها، ادارات، نهادهای لشکری و کشوری، شوراهای اسلامی استان‌‌ها، شهرها و روستاها و مؤسسات مردم‌نهاد به‌ویژه بسیج

۴. توجه به کیفیت، اثربخشی و فراگیری برنامه‌ها با بهره‌گیری از شیوه‌های نو، جذاب و فراگیر

۵. اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای گسترده و مناسب، هوشمندانه و امیدآفرین و فراگیری موضوع با بهره‌گیری مناسب از ظرفیت رسانه ملی خصوصاً فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی

۶. پرهیز از اسراف و هزینه‌های غیرضروری و نامتعارف، پرهزینه، کم‌اثر و تشریفاتی در راستای اقتصاد مقاومتی

۷. یکپارچگی و هم‌افزایی ستادهای گرامیداشت در اجرای برنامه‌های کمّی و کیفی

۸. تدوین و انتشار دستاوردهای دفاع مقدس متناسب با حوزه‌های مأموریتی سازمان‌ها و نهادهای کشوری و لشکری

ماده ۶) ساختار:

(ستاد مرکزی گرامیداشت

۱. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (رئیس ستاد)

۲. معاون هماهنگ‌کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (جانشین رئیس ستاد)

۳. رؤسای ستادهای اجرایی سازمان‌ها و نهادهای لشکری و کشوری مرتبط با حوزه اجرای مراسم

۴. معاون روابط عمومی، تبلیغات و امور بین‌الملل بنیاد (دبیر ستاد)

(ستاد اجرایی سازمان (کشوری)

۱. یکی از معاونان وزرا یا رؤسای سازمان‌ها (رئیس ستاد)

۲. نمایندگان ادارات و سازمان‌های مرتبط

۳. دو نفر از پیشکسوتان جهاد و مقاومت با اولویت پیشکسوتان سازمانی به انتخاب رئیس ستاد

۴. مشاور امور ایثارگران وزیر یا رئیس دستگاه

۵. فرمانده بسیج وزارتخانه، سازمان یا دستگاه (دبیر ستاد)

(ستاد اجرایی سازمان (لشکری)

۱. معاون هماهنگ‌کننده (رئیس ستاد)

۲. نمایندگان نیروها و سازمان‌های مربوط

۳. دو نفر از پیشکسوتان جهاد و مقاومت سازمان مربوط به انتخاب رئیس ستاد

۴. معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی/حوزه نمایندگی ولی‌فقیه سازمان مربوط

۵. معاون هماهنگ‌کننده سازمان حفاظت اطلاعات سازمان مربوط

۶. رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سازمان (دبیر)

(ستاد اجرایی استان

ـ شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان

(ستاد اجرایی شهرستان

۱. فرماندار (رئیس ستاد)

۲. فرمانده سپاه شهرستان (دبیر ستاد)

۳. امام‌جمعه شهرستان

۴. فرمانده انتظامی شهرستان

۵. نماینده ساحادم یا فرمانده یگان ارتش در شهرستان

۶. رئیس بنیاد شهید شهرستان

۷. مدیران و رؤسای سازمان‌های شهرستان حسب تشخیص رئیس ستاد

۸. دو نفر از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، فعالان حوزه فرهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد یا هیئات مذهبی با پیشنهاد دبیر ستاد

(ستاد اجرایی خارج از کشور

۱. وزیر امور خارجه (رئیس ستاد)

۲. رئیس حفظ آثار حوزه مقاومت (قدس)

۳. نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط

۴. دو نفر از پیشکسوتان جهاد و مقاومت و فعالان حوزه فرهنگی در حوزه بین‌الملل حسب تشخیص رئیس ستاد

۵. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (دبیر ستاد)

ماده ۷) وظایف:

۱. ستاد مرکزی:

ـ سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و ارزیابی عملکرد ستاد‌های اجرایی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت

ـ برنامه‌ریزی برای مشارکت فعال و حضور گسترده و پرشور آحاد جامعه به‌ویژه بانوان، نوجوانان و جوانان در گرامیداشت مناسبت‌های ملی

ـ بررسی و صدور دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با گرامیداشت مناسبت‌ها

ـ برنامه‌ریزی برای همکاری و مشارکت نهادها و سازمان‌های لشکری و کشوری

ـ بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی ستادهای اجرایی گرامیداشت

ـ برگزاری جلسات دوره‌ای و ایجاد هماهنگی بین ستادهای اجرایی گرامیداشت

۲. ستاد اجرایی نیروهای مسلح:

ـ ایجاد کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد اجرایی گرامیداشت سازمان مربوط

ـ بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی کمیته‌های تخصصی و اجرایی در سازمان مربوط

ـ پیش‌بینی و اجرای برنامه‌های مشترک نیروهای مسلح ویژه گرامیداشت سازمان مربوط

ـ نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و عملکرد اجرایی سازمان مربوط بر اساس سامانه سادم

ـ ایجاد هماهنگی بین کمیته‌های تخصصی در سازمان مربوط

ـ ثبت برنامه‌های سالانه و گزارش مصور اجرای آنها در سامانه سادم

۳. ستاد اجرایی وزارتخانه، سازمان‌‌/ دستگاه کشوری:

ـ ایجاد کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد اجرایی گرامیداشت وزارتخانه‌‌ و سازمان‌‌ مربوط

ـ بررسی و تصویب طرح‌‌ها و برنامه‌‌های پیشنهادی شوراها و کمیته‌‌های تخصصی و اجرایی وزارتخانه‌‌ و سازمان‌‌ مربوط

ـ پیش‌بینی و اجرای برنامه‌‌های مشترک با وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌‌های دولتی و نهادهای عمومی

ـ نظارت و ارزیابی فعالیت‌‌ها و عملکرد اجرایی وزارتخانه و سازمان‌‌ مربوط

ـ ایجاد هماهنگی بین کمیته‌‌های تخصصی ستاد اجرایی گرامیداشت وزارتخانه و سازمان‌‌ مربوط

ـ ثبت برنامه‌های سالانه و گزارش مصور اجرای آنها در سامانه سادم

۴. ستاد اجرایی استان‌‌:

ـ ایجاد کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد اجرایی گرامیداشت استان

ـ بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی کمیته‌های تخصصی استان و شهرستان

ـ پیش‌بینی و اجرای برنامه‌های مشترک ادارات کل، سازمان‌‌ها و نهادهای عمومی استان

ـ نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و عملکرد اجرایی استان و ستادهای اجرایی شهرستان

ـ ایجاد هماهنگی بین کمیته‌های تخصصی ستاد اجرایی گرامیداشت استان و ستادهای شهرستان

ـ ثبت برنامه‌های سالانه و گزارش مصور اجرای آنها در سامانه سادم

۵. ستاد اجرایی شهرستان:

ـ ایجاد کمیته‌های تخصصی اجرایی ذیل ستادهای اجرایی گرامیداشت شهرستان

ـ بررسی و تصویب طرح‌‌ها و برنامه‌‌های پیشنهادی کمیته‌‌های اجرایی شهرستان و ارسال به ستاد اجرایی گرامیداشت استان

ـ پیش‌بینی و اجرای برنامه‌‌های مشترک ادارات، سازمان‌‌ها و نهادهای عمومی شهرستان

ـ ایجاد هماهنگی بین کمیته‌های اجرایی ستاد گرامیداشت شهرستان

ـ ثبت برنامه‌های سالانه و گزارش مصور اجرای آنها در سامانه سادم

۶. ستاد اجرایی خارج از کشور

ـ ایجاد کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد اجرایی گرامیداشت سازمان

ـ بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی رایزنی‌های فرهنگی مستقر در سایر کشورها

ـ پیش‌بینی و اجرای برنامه‌های مشترک برای کشورهای حوزه مقاومت با مشارکت نیروی قدس

ـ نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و عملکرد رایزنی‌های فرهنگی مستقر در سایر کشورها

ـ ثبت برنامه‌های سالانه و گزارش مصور اجرای آنها در سامانه سادم

ماده ۸) دامنه شمول:

ـ دامنه موضوعی: مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت با تمرکز بر برنامه‌‌های مهم گرامیداشت در مناسبت‌‌های سوم خرداد، هفته دفاع مقدس، روز جهانی مقاومت، روز ملی راهیان نور، سالروز عملیات‌های دفاع مقدس‌‌ و نیز مناسبت‌‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌‌های کشوری و لشکری و مناسبت‌های خاص هر استان

ـ دامنه زمانی: از روز اول فروردین تا ۲۹ اسفند هر سال

ماده ۹) هماهنگی‌ها:

۱. کلیه فعالیت‌‌های فرهنگی، هنری، تبلیغی و رسانه‌ای مرتبط با گرامیداشت باید همسو با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و در راستای نام‌گذاری سالانه از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تقویت و تبیین شعار محوری دفاع مقدس ابلاغی از سوی بنیاد باشد.

۲. دستورالعمل‌های مناسبت‌های سوم خرداد، هفته دفاع مقدس و روز جهانی مقاومت در قالب اعلام شعار سال دفاع مقدس، نام‌گذاری روزها و ملاحظات و سیاست‌های اجرایی جدید همه‌ساله از سوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ابلاغ خواهد شد.

تبصره: گرامیداشت مناسبت‌های دفاع مقدس ویژه استانی (به غیر از مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت ابلاغ‌شده) توسط ستاد اجرایی استان برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

۳. وزارت کشور نسبت به ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط برای تشکیل ستاد‌های اجرایی استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام نماید.

۴. استانداران در سراسر کشور نسبت به تشکیل و راهبری ستاد اجرایی گرامیداشت استان‌‌ها بر اساس ابلاغیه ستاد مرکزی که از سوی وزارت کشور ابلاغ می‌شود، اقدام می‌نمایند.

۵. سازمان صداوسیما نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب از طریق شبکه‌های ملی و استانی، برای مشارکت و حضور آحاد مردم در برنامه‌های گرامیداشت و انعکاس مراسم‌ها اقدام نماید.

۶. وزارت‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه‌های علمیه نسبت به برنامه‌ریزی برای مشارکت و حضور مؤثر دانش‌آموزان و معلمان، دانشجویان و اساتید، تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، سازمان‌های مردم‌نهاد و هیأت‌های ورزشی در گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت اهتمام و تمهیدات لازم به عمل آورند.

۷. ستادهای اجرایی لشکری و کشوری (ارتش، سپاه، وزارت دفاع، انتظامی، وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌‌های مستقل، نهادهای کشوری و استان‌‌ها) موظفند برنامه‌‌ها و گزارش اجرای آن را بر اساس جدول مناسبت‌های ابلاغی در سامانه سادم DefaDoc.ir ثبت نمایند.

این آیین‌نامه در ۹ ماده و یک تبصره در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیئت‌امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به تصویب رسید.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیاد ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

 

آیین‌نامه برگزاری مراسم ملی تشییع شهدای گمنام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22735 – 1402/01/22

شماره 3313/1/458/606-۱۴۰۱/۱۲/۲۵

مدیر مسئول محترم روزنامه رسمی کشور

برابر ماده ۲ و بند «ز» ماده ۷ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، یک نسخه «آئین‌نامه برگزاری مراسم ملی تشییع شهدای گمنام» مشتمل بر ۵ صفحه در ۹ ماده و ۱ تبصره که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به تصویب هیئت‌امنای بنیاد مذکور رسیده است؛ برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیاد ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

آیین‌نامه برگزاری مراسم ملی تشییع شهدای گمنام

«مصوب یازدهمین جلسه هیأت‌امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ۱۴۰۱/۱۱/۲۳»

مقدمه:

دفاع مقدس فصل نورانی و جاودانه تاریخ ملت ایران است که با ایثار و جان‌فشانی جوانان این مرز و بوم عزت، اقتدار و سربلندی را برای همیشه تاریخ به ارمغان آورد. جوانانی که از جان خود گذشتند اما اجازه ندادند یک وجب از خاک میهن زیر چکمه متجاوزان بماند. از این میان جایگاه شهیدان گمنام عظیم و غیرقابل توصیف است، شهیدانی که پیکر مطهرشان سال‌ها دور از وطن ماند و آنگاه که برگشتند ترجیح دادند که گمنام بمانند. بازگشت شهیدان گمنام به آغوش وطن، فصل دیگری از عشق و دلدادگی ملت باوفای ایران، خصوصاً نسل جوان را رقم زد. با توجه به ادامه تفحص و بازگشت متناوب پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس و مقاومت این استوره‌های ایثار و فداکاری به میهن اسلامی، ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب برای استقبال، تشییع و تکریم شایسته این فرزندان رشید و عظیم‌الشأن ایران اسلامی، حداقل وظیفه‌ای است که ملت بزرگ ایران از خود و همه دست‌اندرکاران این حوزه توقع دارد و حضور پرشکوه و میلیونی آنان در تشییع شهدای گمنام مؤید این مهم است و نیز نظر به وظایف و مأموریت‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سیاست‌گذاری، هماهنگی و برگزاری باشکوه مراسم تشییع شهدای گمنام، نظام‌بخشی به این مراسم بیش از پیش احساس می‌شود. لذا برای پاسخ‌گویی به این ضرورت، مراسم ملی تشییع شهدای گمنام در کشور در چهارچوب این آیین‌نامه برنامه‌ریزی و برگزار خواهد شد.

ماده ۱) هدف:

پاسداشت و تکریم شهدای والامقام گمنام هشت سال دفاع‌‌مقدس و مقاومت و حماسه‌‌آفرینی‌‌های آنان و گسترش و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل آینده

ماده ۲) منظور:

۱. هماهنگی، هدایت، نظارت و راهبری مراسم وداع و تشییع (ملی و استانی) پیکرهای مطهر شهدای گمنام

۲ . برگزاری مراسم با شکوه سراسری تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام با مشارکت و حضور عاشقانه آحاد مردم به‌ویژه نسل جوان

ماده ۳) اختصارات

۱ ـ منظور از  “بنیاد” در این آیین‌نامه “بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس” می‌باشد.

۲ ـ منظور از “ستاد مرکزی” در این آیین‌نامه “ستاد مرکزی مراسم تشییع شهدای گمنام کشور” است.

۳ ـ منظور از “ستاد اجرایی استان” در این آیین‌نامه “ستاد اجرایی مراسم تشییع شهدای گمنام استان” است.

۴ ـ منظور از “ستاد اجرایی شهرستان” در این آیین‌نامه “ستاد اجرایی مراسم تشییع شهدای گمنام شهرستان” است.

۵ ـ منظور از “مراسم ملی” در این آیین‌نامه “مراسم ملی و سراسری تشییع شهدای گمنام” است که به صورت متمرکز و هم‌زمان در تهران در مراکز استان‌ها برگزار می‌شود، در غیر این صورت مراسم استانی خواهد بود.

ماده۴) مستندات:

ایفای نقش ستادی (شامل هدایت کلی، هماهنگی، نظارت و حمایت) در حفظ آثار فرهنگی جهاد و دفاع مقدس مندرج در ماده۳ (وظایف کلی بنیاد) و بند (ک) از ماده ۹ اساسنامه بنیاد مصوب ۸۳/۱۲/۲۲ فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی).

ماده۵) سیاست‌ها:

۱. مردمی شدن و بهره‌‌مندی از مشارکت مردم به ویژه پیشکسوتان، بانوان، نوجوانان و جوانان به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان در اجرای مراسم

۲. مشارکت فعال تمامی سازمان‌‌ها، ادارات، نهادهای لشکری‌‌ و کشوری، شوراهای اسلامی استان‌‌ها، شهر‌ها و روستاها و مؤسسات مردم‌نهاد

۳. وحدت‌بخشی، یکپارچگی و هم‌افزایی و پرهیز از اختلافات قومی و جناحی در اجرای مراسم

۴. استفاده از شیوه‌های نو، جذاب و اثربخش برای فراگیری مراسم با بهره‌گیری مناسب از ظرفیت رسانه ملی، فضای مجازی و رسانه‌های جمعی

۵. تأکید بر گستردگی و فراگیری مراسم تشییع شهدای گمنام در تمامی شهرها و روستاهای استان

۶. پرهیز از اسراف و هزینه‌های غیرضروری و نامتعارف، پرهزینه، کم اثر و تشریفاتی

ماده۶) ساختار:

(ستاد مرکزی

۱. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (رئیس ستاد)

۲. معاون هماهنگ‌کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (جانشین رئیس ستاد)

۳ . نمایندگان تام‌الاختیار سازمان‌ها و نهادهای لشکری و کشوری مرتبط با حوزه اجرای مراسم (در سطح معاونین دستگاه‌ها)

۴. معاون روابط عمومی، تبلیغات و امور بین‌الملل بنیاد (دبیر ستاد)

(ستاد اجرایی استان

ـ شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان

(ستاد اجرایی شهرستان

۱. فرماندار (رئیس ستاد)

۲. فرمانده سپاه/ناحیه مقاومت بسیج شهرستان (دبیر ستاد)

۳. امام‌جمعه شهرستان

۴. فرمانده انتظامی شهرستان

۵. نماینده ساحادم یا فرمانده یگان ارتش در شهرستان

۶. رئیس بنیاد شهید شهرستان

۷. شهردار شهرستان

۸ . دو نفر از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، فعالان حوزه فرهنگی، تشکل‌های مردم‌نهاد و یا هیئات مذهبی با پیشنهاد دبیر ستاد

۹. رؤسای دیگر سازمان‌های مرتبط شهرستان حسب تشخیص رئیس ستاد

ماده۷) وظایف:

۱. ستاد مرکزی:

ـ تعیین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ریزی برای حضور گسترده و پرشور آحاد جامعه در مراسم ملی تشییع شهدای گمنام کشور

ـ نظارت بر عملکرد کلی ستاد اجرایی، ستادهای استانی و شهرستانی

ـ ایجاد بسترهای مناسب برای همکاری و مشارکت نهادها و سازمان‌های لشکری و کشوری و تشکل‌های مردم‌نهاد

ـ تهیه شرح وظایف کمیته‌‌های استقبال، اطلاع‌رسانی و تبلیغات، اجرایی فرهنگی، پشتیبانی، نظم و امنیت برای اجرا از سوی دستگاه مسئول مراسم وداع و تشییع شهدای گمنام

ـ تعیین وظایف سازمان‌ها و نهادهای لشکری و کشوری برای برگزاری مراسم ملی وداع و تشییع شهدای گمنام و نظارت بر حسن انجام آن

ـ بررسی و تدوین طرح‌ها و برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های جاری مورد نیاز

ـ آسیب‌شناسی وضع موجود و بررسی مسائل و مشکلات و رفع موانع احتمالی در حوزه امور مربوط به شهدای گمنام

ـ تشکیل جلسات هماهنگی با کمیته جستجوی مفقودین برای تعیین زمان، مکان و نحوه تحویل پیکرهای مطهر شهدای گمنام

ـ جمع‌‌آوری گزارش‌‌ها و اقدامات انجام‌شده و تهیه گزارش نهایی مراسم وداع و تشییع شهدای گمنام

۲. ستاد اجرایی استان:

ـ تشکیل شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با موضوع بزرگداشت شهدای گمنام

ـ تشکیل و برگزاری جلسات کمیته تخصصی ستاد استان

ـ اجرای مصوبات و ابلاغیه‌های ستاد مرکزی

ـ انجام هماهنگی‌های ستادی و اجرایی لازم جهت تحویل پیکرهای مطهر شهدای گمنام

ـ پیگیری انجام تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب برای اجرای باشکوه مراسم وداع، تشییع و خاک‌سپاری شهدای گمنام

ـ پیش‌بینی استقبال از شهدا در مکان‌ها و شهرهای پیش‌بینی‌شده در طول مسیر با توجه به شهرستان‌های محل تدفین

ـ برگزاری شکوهمند مراسم تشییع و خاک‌سپاری شهدا طبق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده

ـ اجرای مراسم شب وداع با شهدا و همچنین برنامه‌های سوم، هفتم و چهلم خاک‌سپاری شهدا با حضور مردم و مسئولین

ـ تهیه گزارش جامع و مصور از مراسم وداع، تشییع و خاک‌سپاری شهدای گمنام و ارسال به ستاد مرکزی

۳. ستاد اجرایی شهرستان:

ـ تشکیل و برگزاری جلسات کمیته تخصصی ستاد شهرستان

ـ اجرای مصوبات و ابلاغیه‌های ستاد استان

ـ انجام هماهنگی‌های ستادی و اجرایی لازم جهت تحویل پیکرهای مطهر شهدای گمنام

ـ پیگیری انجام تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب برای اجرای باشکوه مراسم وداع، تشییع و خاک‌سپاری شهدای گمنام

ـ پیش‌بینی استقبال از شهدا در مکان‌ها و شهرهای پیش‌بینی‌شده در طول مسیر با توجه به شهرهای محل تدفین

ـ برگزاری شکوهمند مراسم تشییع و خاک‌سپاری شهدا طبق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده

ـ اجرای مراسم شب وداع با شهدا و همچنین برنامه‌های سوم، هفتم و چهلم خاک‌سپاری شهدا با حضور مردم و مسئولین

ـ تهیه گزارش جامع و مصور از مراسم وداع، تشییع و خاک‌سپاری شهدای گمنام و ارسال به ستاد استان

ماده ۸) دامنه شمول:

مراسم وداع و تشییع شهدای گمنام در سراسر کشور

ماده۹) دستورات هماهنگی:

۱ . مراسم ملّی بزرگداشت و تشییع شهدای گمنام به صورت هم‌زمان در مرکز (تهران) و مراکز استان‌ها همه‌ساله هم‌زمان با سالروز شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) برگزار خواهد شد.

تبصره: در موارد ضروری و با تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، زمان مراسم قابل تغییر است.

۲. هر استان به صورت مجزا می‌تواند قبل و بعد از روز مراسم ملی تشییع شهدای گمنام، مراسمی تحت عنوان استقبال از شهدای گمنام در شهرهای مختلف استان برگزار نماید.

۳ . تعداد شهدای گمنام تخصیص داده‌شده به هر استان از سوی سازمان امور موزه‌ها و یادمان‌های دفاع مقدس اعلام خواهد شد.

۴. کمیته جستجوی مفقودین صرفاً بر اساس سهمیه مشخص‌شده از سوی سازمان امور موزه‌ها و یادمان‌های دفاع مقدس نسبت به تحویل پیکر مطهر شهدای گمنام و اعزام آنها به استان اقدام خواهد کرد.

۵ . سازمان صدا و سیما نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب از طریق شبکه‌های ملی و استانی، برای حضور آحاد مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام و انعکاس مراسم  اقدام نماید.

۶. وزارت کشور نسبت به ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط برای تشکیل ستاد‌های اجرایی استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام نماید.

۷ . وزارت‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه‌های علمیه نسبت به برنامه‌ریزی برای مشارکت و حضور مؤثر دانش‌آموزان و معلمان، دانشجویان و اساتید، تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و سازمان‌های مردم‌نهاد و هیأت‌های ورزشی در مراسم تشییع شهدای گمنام اقدام نمایند.

۸. هیأت‌امنای یادمان‌های شهدای گمنام سراسر کشور در سالروز شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) مراسم بزرگداشت شهدای گمنام را برگزار نمایند.

این آیین‌نامه در۹ ماده و یک تبصره در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ هیئت‌امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به تصویب رسید.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیاد ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

مصوبات یازدهمین جلسه هیئت‌امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22735 – 1402/01/22

شماره 3313/1/458/607 – ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

مدیر مسئول محترم روزنامه رسمی کشور

با استناد به تبصره ۱ و ۲ از ماده ۷ و بند ۲ و تبصره ۲ از ماده ۸ و ماده ۱۶ اساسنامه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در یازدهمین جلسه هیئت‌امنای موزه ملی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و علی‌البدل و بازرس موزه برای مدت ۳ سال انتخاب شدند که اسامی آن‌ها برای درج و انتشار در روزنامه رسمی کشور به شرح زیر ارسال می‌گردد:

۱) سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (عضو حقوقی و رئیس هیئت‌مدیره)

۲) سرتیپ دوم پاسدار محمد قاسم ناظر (عضو حقوقی و مدیرعامل)

۳) جناب آقای دکتر لطف‌الله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران (عضو حقوقی)

۴) جناب آقای محمد امین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران (عضو حقوقی)

۵) جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی (عضو حقیقی)

۶) جناب آقای دکتر علی دارابی (عضو حقیقی)

۷) جناب آقای دکتر علی اصغر جعفری (عضو حقیقی)

۸) جناب آقای دکتر محسن میرانصاری (عضو علی‌البدل)

۹) سرتیپ دکتر ابراهیم گلفام (عضو علی‌البدل)

۱۰) جناب آقای دکتر محمود صلاحی (بازرس موزه)

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای موزه ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/01/30

شماره 9000/4946/100 – ۱۴۰۲/۱/۲۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر نامه شماره 02/10899 مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ رئیس‌کل محترم بانک مرکزی در خصوص “اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره 02/10899 – ۱۴۰۲/۱/۲۲

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضاییه

نظر به این‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام شاخص مذکور به “مراجع قضایی و دادگاه‌ها” می‌باشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۴۰۱ و سال‌های قبل، جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ محمدرضا فرزین

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به ” قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22741 – 1402/01/30

1122[این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۵۱۴۹/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱/۲۸

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۸۶۸۳/ت ۶۰۸۷۳ هـ مـورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰، ناظر به اصلاح مصوبه شماره ۱۵۱۴۵۵/ت ۵۹۳۶۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲، موضوع: “آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“چنانکه در بند (۱) رأی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ابلاغی به شماره ۹۵۸۰۵/هـ‌ب مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ عنوان شد، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد. از آنجا که به رغم اقدام هیأت محترم وزیران به رفع مغایرت اعلامی در مصوبه اصلی، اما ابقای تبصره”۴” ماده (۲) مصوبه مزبور که صراحت در صدور مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی داشته و تصریحی به بانک مرکزی ندارد، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up