قوانین دهه دوم بهمن ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قوانین منتشره از

1401/11/11 لغايت 1401/11/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامي ايران به سازمان همکاری شانگهای

قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22685-1401/11/11

شماره 11/103079-853- ۱۴۰۱/۱۱/۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 60588/171123 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور” مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۲۰۷۰۸۷- ۱۴۰۱/۱۱/۹

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/103079 ـ ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده‌واحده ـ تبصره (۵) ماده‌واحده قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

الف ـ متن زیر به ابتدای بند “ح” اضافه می‌‌شود:

“تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند “پ” ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده و یا می‌‌شود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی‌های دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی به شرکت‌های مذکور از جمله شرکت‌های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو، کسر و تسویه‌‌شده تلقی می‌‌شود. مبالغ تسویه‌‌شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی‌ربط، در جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت‌عنوان تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی بابت مابه‌‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی ـ خرجی) به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می‌‌گردد، نیز درج می‌‌شود.”

ب ـ متن زیر به عنوان جزء (۴) به بند “ط” الحاق می‌‌شود:

۴ ـ برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌‌التفاوت قیمت تمام‌‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه‌هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت‌عنوان بدهی دولت بابت مابه‌‌التفاوت قیمت تمام‌‌شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می‌‌گردد، نیز درج می‌‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌‌التفاوت قیمت تمام‌‌شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی‌‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به سازمان همکاری شانگهای

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22691-1401/11/19

شماره ۱۰۶۴۱۹ -۱۴۰۱/۱۱/۱۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 60331/116965 مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای” مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۲۱۱۲۵۱ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

وزارت امور خارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای” که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۶۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای

ماده‌‌واحده ـ در راستای تقویت تعاملات و همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی با سازمان‌های منطقه‌ای، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده‌ می‌شود تا به‌‌منظور کسب وضعیت دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای به اسناد زیر ملحق شود:

۱ ـ منشور سازمان همکاری شانگهای مورخ ۱۶ تیر ۱۳۸۱ (۷ جولای ۲۰۰۲) که از تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۲ (۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳) لازم‌الاجراء گردیده است.

۲ ـ سند الحاقی (پروتکل) اصلاحات منشور سازمان همکاری شانگهای مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۲ (۵ سپتامبر ۲۰۰۳)

۳ ـ سند الحاقی (پروتکل) اصلاحات منشور سازمان همکاری شانگهای مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶)

۴ ـ معاهده (کنوانسیون) شانگهای در مورد مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۰ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۱) که از تاریخ ۹ فروردین ۱۳۸۲ (۲۹ مارس ۲۰۰۳) لازم‌الاجراء گردیده است.

۵ ـ سند الحاقی (پروتکل) اصلاحات معاهده (کنوانسیون) شانگهای در زمینه مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۲ (۵ سپتامبر ۲۰۰۳)

۶ ـ موافقت‌نامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم، مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۱ (۷ ژوئن ۲۰۰۲)، که از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۲ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۳) لازم‌الاجراء گردیده است.

۷ ـ سند الحاقی (پروتکل) [اول] اعمال تغییرات در موافقت‌نامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم، مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۲ (۵ سپتامبر ۲۰۰۳) که از تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۳ (۱ اکتبر ۲۰۰۴) لازم‌الاجراء گردیده است.

۸ ـ موافقت‌نامه مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌‌شده در چهارچوب ساختار منطقه‌ای ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵) لازم‌الاجراء گردیده است.

۹ ـ سند الحاقی [دوم] اصلاحات موافقت‌نامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷)، که در ۴ تیر ۱۳۸۸ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹) لازم‌الاجراء گردیده است.

۱۰ ـ یادداشت ‌تفاهم میان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای درباره اهداف و جهت‌‌گیری‌های اصلی همکاری اقتصادی منطقه‌‌ای و راه‌‌اندازی فرایند ایجاد شرایط مطلوب تجارت و سرمایه‌گذاری، مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۰ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱) که از تاریخ امضاء لازم‌الاجراء گردیده است.

۱ ۱ ـ سند الحاقی (پروتکل) یادداشت تفاهم میان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای درباره اهداف و جهت‌‌گیری‌های اصلی همکاری اقتصادی منطقه‌ای و راه‌اندازی فرایند ایجاد شرایط مطلوب تجارت و سرمایه‌گذاری، مورخ ۷ خرداد ۱۳۸۱ (۲۸ می ۲۰۰۲) که از تاریخ امضاء لازم‌الاجراء گردیده است.

۱ ۲ ـ معاهده (کنوانسیون) مزایا و مصونیت‌های سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۶ (۴ اکتبر ۲۰۰۷) لازم‌الاجراء گردیده است.

۱ ۳ ـ موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روان‌گردان و مواد تشکیل‌‌دهنده آنها میان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷) لازم‌الاجراء گردیده است.

۱ ۴ ـ موافقت‌نامه در زمینه بانک داده ساختار منطقه‌ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۸۶ (۱۱ آوریل ۲۰۰۷) لازم‌الاجراء گردیده است.

۱۵ ـ معاهده (پروتکل) همکاری و هماهنگی فعالیت‌های میان وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴) که از تاریخ امضاء لازم‌الاجراء گردیده است.

۱۶ ـ موافقت‌نامه همکاری در زمینه شناسایی و مسدود نمودن مجاری نفوذ افراد درگیر در فعالیت‌های تروریستی، جدایی‌طلبانه و افراط‌گرایانه به سرزمین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که در ۱۶ آبان ۱۳۸۷ (۶ نوامبر ۲۰۰۸) لازم‌الاجراء گردیده است.

۱ ۷ ـ موافقت‌نامه فرایند سازمان‌دهی و اجرای اقدامات مشترک ضدتروریستی در قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که از تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ (۱۷ مارس ۲۰۰۹) لازم‌الاجراء گردیده است.

۱۸ ـ موافقت‌نامه نحوه سازمان‌دهی و اجرای رزمایش‌‌های مشترک ضدتروریستی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۷ شهریور ۱۳۸۷ (۲۸ آگوست ۲۰۰۸) که از تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۲ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۳) لازم‌الاجراء گردیده است.

۱ ۹ ـ موافقت‌نامه همکاری در زمینه تضمین امنیت اطلاعات بین‌المللی بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) که از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ (۲ ژوئن ۲۰۱۱) لازم‌الاجراء گردیده است.

۲۰ ـ موافقت‌نامه آموزش کارکنان واحدهای ضدتروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) که از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱) لازم‌الاجراء گردیده است.

۲ ۱ ـ معاهده (کنوانسیون) سازمان همکاری شانگهای علیه تروریسم، مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۹) که از تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۰ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۲) لازم‌الاجراء گردیده است.

۲ ۲ ـ موافقت‌نامه بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در خصوص همکاری در زمینه ایجاد شرایط مطبوع جهت حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای، مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴) که از تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۵ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۷) لازم‌الاجراء گردیده است.

۲ ۳ ـ موافقت‌نامه در مورد نحوه تنظیم و اجرای بودجه سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۱۰ آذر ۱۳۹۶ (۱ دسامبر ۲۰۱۷) که از تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱۸) لازم‌الاجراء گردیده است.

۲ ۴ ـ معاهده (کنوانسیون) سازمان همکاری شانگهای در مبارزه علیه افراط‌گرایی، مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷) که از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۱۰ می ۲۰۱۹) لازم‌الاجراء گردیده است.

۲۵ ـ موافقت‌نامه همکاری (روابط) بین‌بانکی در سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۴ آبان ۱۳۸۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۰۵) که از تاریخ امضاء لازم‌الاجراء گردیده است.

۲۶ ـ موافقت‌نامه حفاظت فنی از اطلاعات در ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که از تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ (۵ سپتامبر ۲۰۱۵) لازم‌الاجراء گردیده است.

۲ ۷ ـ موافقت‌نامه در زمینه امدادرسانی در شرایط اضطراری بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۴ آبان ۱۳۸۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۰۵) که از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۶ (۲۴ جولای ۲۰۰۷) لازم‌الاجراء گردیده است.

۲۸ ـ موافقت‌نامه همکاری در زمینه آموزش بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶) که از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ (۳۰ ژانویه ۲۰۰۸) لازم‌الاجراء گردیده است.

۲ ۹ ـ موافقت‌نامه برگزاری رزمایش مشترک نظامی بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۶ تیر ۱۳۸۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷) که از تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ (۸ آگوست ۲۰۱۸) لازم‌الاجراء گردیده است.

۳۰ ـ موافقت‌نامه همکاری فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷) که از تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ (۲۴ آوریل ۲۰۱۴) لازم‌الاجراء گردیده است.

۳ ۱ ـ موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۱۱ آبان ۱۳۸۶ (۲ نوامبر ۲۰۰۷) که از تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ (۲۴ آوریل ۲۰۱۴) لازم‌الاجراء گردیده است.

۳ ۲ ـ معاهده حسن هم‌جواری، دوستی و همکاری بلندمدت بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶ (۱۶ آگوست ۲۰۰۷) که از تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۱ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۲) لازم‌الاجراء گردیده است.

۳ ۳ ـ موافقت‌نامه درباره همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق تسلیحات، مهمّات و مواد منفجره میان دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۷ شهریور ۱۳۸۷ (۲۸ آگوست ۲۰۰۸) که از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۳ می ۲۰۱۰) لازم‌الاجراء گردیده است.

۳ ۴ ـ معاهده (پروتکل) اشتراک‌گذاری اطلاعات در حوزه نظارت بر حمل‌ونقل منابع انرژی میان ادارات گمرک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۹ آبان ۱۳۸۷ (۳۰ اکتبر ۲۰۰۸) که از تاریخ امضاء لازم‌الاجراء گردیده است.

۳۵ ـ معاهده (پروتکل) میان گمرکات دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری در حوزه آموزش و مهارت‌افزایی مقام-های گمرک، مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۸ (۱۴ اکتبر ۲۰۰۹) که از تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ (۳ نوامبر ۲۰۱۷) لازم‌الاجراء گردیده است.

۳۶ ـ موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرم میان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۰) که از تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۰ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۲) لازم‌الاجراء گردیده است.

۳ ۷ ـ موافقت‌نامه همکاری در زمینه کشاورزی میان دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۰) که از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ (۱۵ آگوست ۲۰۱۴) لازم‌الاجراء گردیده است.

۳۸ ـ موافقت‌نامه همکاری در زمینه مراقبت‌های بهداشتی میان دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۱) که از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۱۴ می ۲۰۲۰) لازم‌الاجراء گردیده است.

۳ ۹ ـ پروتکل تعامل میان گمرک‌های دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در حوزه اجرای قانون، مورخ ۲۴ آذر ۱۳۹۳ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۴) که از تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۵ (۹ ژانویه ۲۰۱۷) لازم‌الاجراء گردیده است.

۴۰ ـ سند الحاقی (پروتکل) موافقت‌نامه کمک متقابل در زمینه امدادرسانی در رفع بلایای طبیعی بیـن دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) که از تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ (۱۴ مارس ۲۰۱۵) لازم‌الاجراء گردیده است.

۴ ۱ ـ موافقت‌نامه در خصوص همکاری علمی و فنی بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳) که از تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۴ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۵) لازم‌الاجراء گردیده است.

۴ ۲ ـ موافقت‌نامه همکاری بین وزارتخانه‌های دادگستری دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ (۱۸ آگوست ۲۰۱۵) که از تاریخ امضاء لازم‌الاجراء گردیده است.

۴ ۳ ـ موافقت‌نامه همکاری و تعامل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ارتباط با مسائل مرزی، مورخ ۱۹ تیر ۱۳۹۴ (۱۰ جولای ۲۰۱۵) که از تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۵ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۶) لازم‌الاجراء گردیده است.

۴ ۴ ـ موافقت‌نامه در مورد همکاری بین وزارتخانه‌‌های دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱۸) که از تاریخ امضاء لازم‌الاجراء گردیده است.

۴۵ ـ سند اصلاحی (پروتکل) به موافقت‌نامه بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای جهت برگزاری رزمایش نظامی مشترک، مورخ ۶ تیر ۱۳۸۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷) که در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۹ آوریل ۲۰۱۹) امضاء گردید و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (۷ ژوئن ۲۰۲۱) لازم‌الاجراء گردیده است.

۴۶ ـ موافقت‌نامه همکاری بین نهادهای مجاز کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه ورزش و تربیت‌بدنی، مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹) که از تاریخ امضاء لازم‌الاجراء گردیده است.

۴ ۷ ـ موافقت‌نامه بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه همکاری رسانه‌های گروهی، مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۹) که از تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۰ (۲۸ نوامبر ۲۰۲۱) لازم‌الاجراء گردیده است.

۴۸ ـ موافقت‌نامه میان نهادهای مجاز دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در خصوص همکاری در کار با جوانان، مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱) که از تاریخ امضاء لازم‌الاجراء گردیده است.

۴ ۹ ـ موافقت‌نامه بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد مشارکت در حفاظت از میراث فرهنگی، مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱) که از تاریخ امضاء لازم‌الاجراء گردیده است.

تبصره ۱ ـ جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به اجرای سایر اسناد پذیرفته‌‌شده در سازمان همکاری شانگهای نمی‌داند، مگر با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ و اجرای اسناد پذیرفته‌‌شده با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی خواهد بود.

تبصره ۲ ـ در راستای اجرای تعهدات ذیل این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات و فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی موضوع اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را پس از هماهنگی با شورای‌‌عالی امنیت ملی به مرحله اجراء درآورد.

تبصره ۳ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در جریان همکاری‌های نظامی مرتبط با سازمان همکاری شانگهای از جمله رزمایش‌ها و عملیات‌های مشترک نظامی، جهت طی سازوکار مربوط به اذن فرماندهی معظم کل قوا، هماهنگی لازم را با ستاد کل نیروهای مسلح به عمل آورد.

تبصره ۴ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان تودیع اسناد الحاق به سازمان همکاری شانگهای، اعلامیه تفسیری به شرح پیوست را به اطلاع دبیرخانه سازمان برساند.

تبصره ۵ ـ وزارت امور خارجه مکلف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌‌جمهور اسناد موضوع بند (۱) ماده (۲۱) معاهده (کنوانسیون) شانگهای در خصوص مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۰ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۱) که جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت آنها درنیامده است را هم‌زمان با تسلیم اسناد الحاق به دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای ارائه دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌‌واحده و پنج تبصره منضم به متن چهل و نه فقره معاهده و یک فقره اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ چهارم بهمن‌‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران

برداشت جمهوری اسلامی ایران این است که عضویت در سازمان همکاری شانگهای و اجرای تعهدات ناشی از کسب وضعیت دولت عضو، همگام با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر احکام شرع مقدس اسلام خواهد بود و دولت جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم تقنینی و اجرائی را فراهم و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف برای اجرای تعهدات، متناسب با امکانات و ظرفیت‌های خود، انجام خواهد داد.

جمهوری اسلامی ایران در تعاملات خود با سازمان همکاری شانگهای و اعضای آن و پذیرش اسناد مرتبط با آن، صرفاً در چهارچوب تعهدات بین‌المللی خود اقدام خواهد کرد و به الزاماتی که بدون رضایت صریح جمهوری اسلامی ایران و برخلاف اصول و موازین حقوق بین‌‌الملل باشند، ملتزم نخواهد بود. از نظر جمهوری اسلامی ایران مبارزه با اعمال تروریستی خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌‌شده ملت‌های تحت استعمار، اشغال خارجی و رژیم‌های نژادپرست برای مبارزه با تجاوز، اشغال‌گری و برخورداری از حق تعیین سرنوشت، وارد نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بر تحقق جهانی عاری از خشونت و افراط‌گرایی تأکید نموده و بر این باور است که کلیه ادیان، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها لازم است با احترام به نوع بشر و کرامت ذاتی آن، در راستای تحقق عدالت، صلح و توسعه پایدار گام برد‌ارند.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصل اساسی و پذیرفته‌‌شده حقوق بین‌الملل در زمینه حفظ و احترام به تمامیت ارضی کلیه دولت‌ها تأکید کرده و بر این اعتقاد است که احترام به اصل یادشده و پیشگیری از هرگونه جدایی‌طلبی، شرایط مناسب برای توسعه تعاملات بین دولت‌ها از جمله دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای را فراهم می‌سازد.

بدیهی است اراده ایران در خصوص تصویب اسناد “الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای” بر مبنای اعطای عضویت کامل به ایران استوار بوده و تداوم اجرای تعهدات مندرج در اسناد مستلزم تداوم عضویت در سازمان است.

ـ اعلامیه تفسیری ایران در مورد “موافقت‌نامه فرآیند سازمان‌دهی و اجرای اقدامات مشترک ضدتروریستی در قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای” مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۶)، موضوع بند (۱۷) ماده‌واحده: برداشت ایران از ارتکاب جرم در این سند، جرائمی است که به مناسبت اجرای مأموریت ارتکاب می‌یابند و جرائمی که خارج از این حوزه قرار می‌‌گیرند، در حوزه صلاحیتی دولت درخواست‌‌کننده قابل رسیدگی هستند.

ـ اعلامیه تفسیری ایران در مورد “موافقت‌نامه مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در چهارچوب ساختار منطقه‌ای ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای” مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ (۱۷ ژوئن ۲۰۰۴)، موضوع بند (۸) ماده‌واحده: برداشت جمهوری اسلامی ایران آن است که تبادل اطلاعات محرمانه در این موافقت‌نامه صرفاً در خصوص موضوع مبارزه با تروریسم در چهارچوب قوانین و مقررات ملی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up