مصوبات شوراها دهه سوم آذر۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1401/09/21 لغایت 1401/09/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

شوراي‌عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح ساماندهي و توسعه دره حسنک (پرديس شمسه تهران)

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلامشهر تغيير کاربري اراضي ۱۸ هکتاري و ۳/۱ هکتاري

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ملارد تغيير کاربري اراضي ۵/۱۲ هکتاري

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سلماس

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر دامغان 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اليگودرز 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياست‌ها و ضوابط تشويقي کالبدي متضمن نوسازي محله‌اي در بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجردمصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر فسا ـ ۱

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لار 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شيراز 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرهاي پيرانشهر، نقده و اروميه

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم انجام و ارائه مطالعات عارضه‌سنجي ترافيک براي کليه طرح‌هاي توسعه موضعي و موضوعي، ويژه و الحاق به محدوده‌ها و تغييرات در کاربري اراضي

شوراي‌عالي شهرسازی و معماری

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح ساماندهي و توسعه دره حسنک (پرديس شمسه تهران)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 96496/300-۱۴۰۱/۶/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شهردار محترم تهران ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ طرح ساماندهی و توسعه اراضی دره حسنک (پردیس شمسه تهران) که در راستای تکلیف مقرر در بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ شورای‌عالی به منظور احیاء یکپارچگی سازمان فضایی و عملکردی، همچنین به جهت ارتباط ماهوی و ساختار طبیعی محدوده طرح با روددره فرحزاد و تعدیل میزان بارگذاری در آن تهیه شده است را پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران (بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۶۱۸ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهر تهران) و جلسات مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲، ۱۴۰۱/۵/۱۹ و بازدید مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

ـ الف: کلیات

۱ ـ همسو با مصوبه شماره ۶۱۸ کمیسیون ماده ۵ با انتزاع اراضی و املاک واقع در حوزه ۴ مصوبه شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ کمیسیون از محدوده طرح ساماندهی و اقدام در آنها مطابق با ضوابط و مقررات یکپارچه طرح تفصیلی موافقت شد. لذا طرح ساماندهی جدید دره حسنک مشتمل بر سه حوزه خواهد بود.

۲ ـ حریم و بستر مسیل حسنک و قنوات متداخل با محدوده طرح مجدداً از شرکت آب منطقه‌ای استعلام و نقشه رقومی اعلام‌شده توسط آن مرجع بدون هرگونه بارگذاری در اسناد طرح منعکس شود.

۳ ـ مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی طرح به تأیید شورای ترافیک شهر تهران برسد.

۴ ـ معبر سواری اختصاصی پیشنهادی برای مجموعه فرهنگی تصویری (آیمکس) حذف و نحوه تأمین دسترسی سواره به پارکینگ پیشنهادی طرح در مجاور مجموعه مذکور در کمیته معابر شهر تهران با تأکید بر حفظ حداکثری درختان موجود، حداکثر انتفاع سایر پلاک‌های واقع در طرح از معبر جدید، و عدم هرگونه اخلال در ترافیک جنوب به شمال محور یادگار امام، تعیین تکلیف شود.

ـ ب: بارگذاری در حوزه‌های سه‌گانه طرح بر اساس نقشه و جداول مصوب در کمیسیون ماده ۵ با اعمال اصلاحات به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت:

۵ ـ در حوزه شماره ۲:

۱ ـ ۵ ـ حذف تراکم اختصاصی به زیرحوزه D و E و انتقال تراکم معادل آن به زیر حوزه‌های B و C و K و یا سایر زیر حوزه‌های واقع در حوزه‌های ۱ یا ۳.

۲ ـ ۵ تخصیص سطح اشغال مدنظر برای زیر حوزه‌های I و J، (۳۰ درصد و ۴ طبقه) صرفاً در حاشیه معبر پیشنهادی واقع در شمال حوزه ۲

۳ ـ ۵ فعالیت‌های قابل استقرار در زیر حوزه‌های موسوم به پردیس اقامت (I) و پردیس سلامت (J) و پردیس غذا (K)، صرفاً مصادیق گردشگری عمومی (مطابق آئین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران) و فعالیت قابل استقرار در زیرحوزه (L) صرفاً پارکینگ عمومی خواهد بود.

۴ ـ ۵ باقیمانده عرصه حوزه ۲ به‌عنوان پارک عمومی تجهیز شده مقیاس شهری در طرح تثبیت می‌شود و مطابق ضوابط پهنه G۱۱۱ طرح تفصیلی تهران، حداکثر تراکم قابل احداث در آن ۶% و حداکثر سطح اشغال آن ۳% خواهد بود که به‌صورت پراکنده به احداث فضای خدماتی مربوطه اختصاص خواهد یافت.

۶ ـ در حوزه شماره ۳:

۱ ـ ۶ به منظور دستیابی به پلازای شهری مناسب، در زیرحوزه L تراکم قدرالسهم شهرداری حذف و مستحدثات در سهم شهرداری در این زیرحوزه محدود به پارکینگ عمومی و میدان میوه و تره‌بار در تراز همکف خواهد بود.

۲ ـ ۶ پیشنهاد طرح مربوط به تغییر استفاده از زیربنا در حال احداث در زیرحوزه M از پارکینگ عمومی به اداری با توجه به مجاورت ایستگاه مترو میدان کتاب مشروط به تحقق شروط زیر مورد تأیید قرار گرفت:

  • احداث بنا صرفاً در حد پروانه صادره قبلی و عدم افزایش زیربنا
  • تأمین پارکینگ موردنیاز زیربنای اداری جدید علاوه‌بر پارکینگ‌های مصوب و مندرج در پروانه قبلی در طبقات زیر
  • تأمین دسترسی زیرگذر از ایستگاه مترو میدان کتاب به خود بنا و فضای پلازای شهری واقع در زیرحوزه (L) و نیز معبر شهری موسوم به ۱۸ متری مطهری توسط مالک

ـ ج: لازم می‌داند تأکید نماید اصلی‌ترین عایدی شهر از اجرای این طرح تحقق پارک عمومی در حوزه ۲ و حفظ سطوح سبز موجود در این عرصه در تداوم باغات واقع در روددره فرحزاد است. از آنجا که بر اساس پیشنهادهای این طرح منابع درآمدی قابل توجهی برای شهرداری ایجاد خواهد شد، لازم است با دخالت و نظارت مستمر شورای اسلامی شهر تهران، سازوکار لازم برای هدایت کلیه عواید حاصل از اجرای این طرح به تملک عرصه پارک عمومی شهری اتخاذ گردد. بدیهی است هرگونه انحراف از این امر و تخصیص درآمدهای قابل توجه ایجادشده به هزینه‌های جاری شهرداری عملاً منجر به حذف کامل این عرصه ارزشمند در آتی خواهد شد.

ـ د: به پیشنهاد سازمان پدافند غیرعامل مقرر شد با توجه به اهمیت عرصه‌های سبز و بازپروژه و کارکرد مؤثر آنها در موقع بحران پیوست پدافند غیرعامل توسط شهرداری تهران تهیه و به تأیید سازمان پدافند غیرعامل برسد.

ـ ه: همچنین هرگونه اقدام بر اساس این مصوبه، صرفاً پس از ابلاغ اسناد و مدارک طرح با اعمال اصلاحات مذکور توسط دبیر شورای‌عالی مجاز خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و دستور اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید مدارک طرح بر اساس نظر شورای‌عالی تهیه و جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود. انعکاس دوره‌ای نتایج به منظور استحضار اعضای محترم شورای‌عالی از روند اقدامات انجام‌شده موجب امتنان است.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلامشهر تغيير کاربري اراضي ۱۸ هکتاري و ۳/۱ هکتاري

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 96492/300-۱۴۰۱/۶/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اسلامشهر ـ موضوع تغییر کاربری دو مورد به شرح زیر را مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ کمیته فنی شماره یک به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ با تغییر کاربری اراضی ۱۸ هکتاری موسوم به اعلمی از خدمات عمومی به مسکونی و خدمات، مصوب مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با عنایت به تأیید سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به تحقق موارد زیر موافقت می‌گردد:

* در جهت بهبود و افزایش حداقلی سهم خدمات عمومی شهر، در ۵۰ درصد سهم مالک به مساحت تقریبی ۹ هکتار حداقل ۲۰ درصد جهت تأمین خدمات مقیاس محلی مورد نیاز جمعیت اضافه شونده (حداقل مشتمل بر معابر ناشی از تفکیک، ورزشی، آموزشی) تخصیص یابد.

* به جهت حصول اطمینان از کنترل تبعات بارگذاری مذکور بر معابر پیرامونی مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی ناشی از تغییر کاربری پلاک مذکور به تأیید شورای ترافیک شهرستان برسد.

* هرگونه تغییر کاربری ثانویه خدمات عمومی تأمین‌شده در اراضی، مشمول فرآیند مغایرت‌های اساسی گردد.

۲ ـ با تغییر کاربری حدود 1/3 هکتار اراضی از باغات و کشاورزی به مسکونی و خدمات، مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، با توجه به تأیید سرپرست محترم معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اراضی مذکور و همچنین با استناد به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری پیرامون اراضی مذکور مبنی بر بایر بودن اراضی، مطابق با مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ کمیسیون ماده پنج اسلامشهر موافقت و مقرر نمود هرگونه تغییر کاربری خدمات عمومی تأمین‌شده در این اراضی مشمول فرآیند مغایرت‌های اساسی باشد.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ملارد تغيير کاربري اراضي ۵/۱۲ هکتاري

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 96490/300-۱۴۰۱/۶/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ملارد ـ موضوع تغییر کاربری حدود 12/5 هکتار اراضی با کاربری درمانی و فضای سبز به مسکونی و خدمات، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران را پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با عنایت به مکاتبه شماره 1400/1200/25908/ص اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین نامه شماره 415/2707/ص/99 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران (شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد) مبنی بر عدم نیاز به اراضی مذکور با کاربری درمانی، با طرح مذکور مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت و مقرر نمود:

۱ ـ به جهت حصول اطمینان از کنترل تبعات بارگذاری مذکور بر معابر پیرامونی، مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی ناشی از تغییر کاربری پلاک مذکور به تأیید شورای ترافیک شهرستان برسد.

۲ ـ هرگونه تغییر کاربری ثانویه خدمات عمومی تأمین‌شده در اراضی مشمول فرآیند مغایرت‌های اساسی خواهد بود.

همچنین تأکید می‌شود بر اساس توافق حاصله، آماده‌سازی کل عرصه طرح اعم از سهم شهر یا سهم مالک بر عهده مالک خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سلماس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 96436/300-۱۴۰۱/۶/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۰ و ۱۴۰۱/۵/۲۴ طرح جامع شهر سلماس مصوب جلسات مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ و ۱۴۰۱/۳/۲۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی را پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

سقف جمعیت و افق طرح

۱ ـ جمعیت افق شهر معادل ۱۱۷.۰۰۰ نفر برای سال ۱۴۱۲ مورد تائید قرار گرفت.

محدوده شهر و کاربری اراضی و شبکه معابر

۲ ـ محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ با اعمال اصلاحات زیر مورد تائید قرار گرفت:

۲ ـ ۱ ـ اراضی حدفاصل روستای مغانجوق با محدوده شهر در صورت حصول توافق با مالکین در چهارچوب بخشنامه ابلاغی سازمان ملی زمین و مسکن در راستای نهضت ملی مسکن به محدوده شهر الحاق (با تائید سازمان ملی و کنترل دبیرخانه شورای‌عالی) و در غیر این صورت از محدوده شهر حذف شود.

۲ ـ ۲ ـ با عنایت به وجود کنارگذر موجود در سمت شرق شهر و نقش آن در تسهیل و تأمین تبادلات برون‌شهری آن با سه شهر پیرامونی تبریز، ارومیه و خوی احداث کمربندی جدید در سمت غربی هیچ‌گونه ضرورت ترافیکی ندارد و صرفاً با عبور از اراضی زراعی زمینه‌ساز تهدید آتی آنها خواهد بود. لذا ضمن بازطراحی شبکه معابر سمت غربی شهر معبر مذکور حذف و اصلاحات لازم به منظور تکمیل عملکرد معابر شهری در این بخش‌ها صورت پذیرد. به تبع این اصلاح اراضی زراعی که به واسطه مسیر پیشنهادی کمربندی به محدوده شهر الحاق شده بودند حذف و خط محدوده بر محدوده مصوب طرح قبل و بافت کالبدی موجود منطبق شود.

۲ ـ ۳ ـ به تبع اصلاح در مسیر کمر‌بندی غربی و به جهت پاسخ‌گوئی به نیاز زمین دولتی در قانون جهش تولید مسکن با الحاق دو قطعه زمین با مالکیت دولتی به مساحت 4/9 هکتار (موضوع بند ۱۶ کارگروه ۱۴۰۰/۱۰/۸ و بند ۵ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳) و قطعه زمین با مالکیت دولتی به مساحت 7/5 هکتار (موضوع بند ۴۹ کارگروه ۱۳۹۱/۳/۳۱ و بند ۸ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۳) مورد تائید قرار گرفت.

۲ ـ ۴ ـ ساخت‌وسازهای وضع موجود که به تبع تهیه طرح جامع به محدوده شهر الحاق شده‌اند با کاربری کشاورزی در اسناد طرح جامع تثبیت شده و پس از تأدیه حقوق عمومی و دولتی متعلقه، در کمیسیون ماده ۵ تعیین تکلیف خواهند شد.

۳ ـ سند مربوط به حمل و نقل عمومی شهر شامل مسیرها، ایستگاه‌های اصلی و فرعی در انطباق با اصول TOD ارایه شود.

۴ ـ پادگان تیپ ۲۶۴ شهید عبدی سلماس واقع در بلافصل شرقی خط محدوده با کاربری نظامی در محدوده شهر تثبیت شود. تبعاً در صورت اخذ مجوزات لازم از ستاد کل نیروهای مسلح، طرح شهرسازی پادگان مذکور در انطباق با قانون انتقال پادگان تهیه و به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید. تأکید می‌شود که کاربری پادگان صرفاً نظامی است و هرگونه تفکیک، واگذاری و….. در آن صرفاً متعاقب تصویب طرح شهرسازی در شورای‌عالی مجاز خواهد بود.

سند پهنه‌بندی حریم شهر

۵ ـ سند پهنه‌بندی حریم شهر با قید اصلاحات به شرح زیر به تائید رسید:

۱ ـ ۵ ـ کلیه روستاهای واقع یا متداخل با حریم قبل در حد محدوده مصوب طرح هادی (یا بافت کالبدی در صورت عدم وجود طرح هادی) در حریم شهر تثبیت شوند.

۲ ـ ۵ ـ صرفاً کاربری‌های بزرگ‌مقیاس موجود که با طی فرآیند قانونی لازم مصوب شده‌اند، (با کنترل اداره کل راه و شهرسازی استان) در سند لحاظ و سایر عرصه‌ها در مقیاس پهنه‌ای ارایه شوند.

۳ ـ ۵ ـ عوارض خطی شامل شبکه معابر ارتباطی و حرایم مربوطه، خطوط انتقال آب و نیرو و انرژی، رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و … بر اساس آخرین استعلامات از ارگان‌های مربوطه به همراه ضوابط حاکم بر آنها در اسناد پهنه‌بندی حریم طرح جامع درج شود.

۴ ـ ۵ ـ عرصه و حرایم آثار تاریخی شهر و روستای هفتوان بر اساس آخرین اعلام اداره کل میراث استان در حریم و محدوده شهر منعکس شود.

سند پهنه‌بندی تراکم ساختمانی و ضوابط و مقررات

۶ ـ محدوده‌های مربوط به بافت تاریخی بر اساس نظر وزارت میراث و محدوده هدف بازآفرینی شهری بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون ماده پنج سلماس در سند پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهر منعکس و ضوابط ساخت‌وساز به مصوبه مراجع مذکور مستند شود.

۷ ـ بنا بر ملاحظات امنیتی پادگان، تراکم بافت مجاور محدوده آن در سمت شمالی غربی به عمق یک بلوک به تراکم کم تعدیل شود.

۸ ـ سرانه فضای باز جهت کنترل واحدپذیری در ضوابط ساخت‌وساز‌های مسکونی طرح لحاظ شود.

پدافند غیرعامل

۹ ـ مطالعات پدافند غیرعامل در حریم و محدوده شهر، مطابق با محورهای ۲۲ گانه مذکور در مصوبه شورای‌عالی اصلاح و در اسناد طرح ارائه شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری کشور خواهشمند است دستور فرمایید اسناد طرح پس از اصلاح بر اساس مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر دامغان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 96435/300-۱۴۰۱/۶/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دامغان موضوع “الحاق اراضی به مساحت 63/2 هکتار واقع در غرب شهر و هم‌جوار با مسکن مهر به محدوده شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن” مصوب ۱۴۰۱/۴/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان را مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ کمیته فنی شماره یک به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

به جهت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی معطوف به مجاورت اراضی با شهرک صنعتی و همسو با آخرین اعلام‌نظر اداره کل محیط‌زیست استان و کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در استان، با الحاق ۴۸ هکتار از اراضی در خارج از فاصله ۱۵۰۰ متری با شهرک صنعتی دامغان موافقت و مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی با رعایت ملاحظات و الزامات زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ با عنایت به مجاورت یا وقوع اراضی مذکور با پهنه‌های در معرض فرونشست مطابق مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ شورای‌عالی نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص میزان تداخل و نحوه اقدام در این عرصه‌ها اخذ و ملاحظات اعلامی در طرح تفصیلی اعمال شود. بدیهی است در صورت مخالفت کلی آن مرکز با بارگذاری در این اراضی موضوع الحاق منتفی خواهد بود.

۲ ـ به جهت تأمین حریم سبز در حدفاصل این اراضی و شهرک صنعتی، مابقی اراضی به مساحت حدود (15/2 هکتار) تحت کاربری پارک و فضای سبز شهری در حریم شهر تثبیت و ملاک اقدامات بعدی قرار گیرد.

۳ ـ با توجه به نزدیکی محدوده شهر با شهرک صنعتی دامغان، مطابق با صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در استان و تائید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، درهرصورت استقرار صنایع در رده‌های بالاتر از ۴ در محدوده فعلی شهرک صنعتی ممنوع خواهد بود.

۴ ـ نقشه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی با تأیید شرکت آب منطقه‌ای استان تهیه و در اسناد و مدارک طرح لحاظ گردد.

۵ ـ ایجاد و اتصال هر نوع دسترسی از کنارگذر شمالی شهر (مسیر تهران ـ مشهد) ممنوع بوده و دسترسی مورد نیاز اراضی الحاقی از طریق شبکه معابر شهری واقع در سمت شرقی تأمین خواهد شد.

۶ ـ تأمین حداقل ۶۰ واحد در هکتار و تأمین سرانه‌های خدماتی مطابق با مصوبه تدقیق سرانه‌ها در همه سطوح (از مقیاس محله تا شهر)

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اليگودرز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 96432/300-۱۴۰۱/۶/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الیگودرز موضوع الحاق 14/1 هکتار اراضی (موسوم به کزنار) به محدوده شهر در راستای قانون جهش تولید مسکن، مصوب ۱۴۰۱/۲/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و ضمن موافقت با الحاق مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی با رعایت ملاحظات و الزامات زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ عدم الحاق حریم و حاشیه قانونی معابر بزرگراهی سمت جنوب شرق، شرق و شمال سایت بر اساس آخرین اعلام‌نظر اداره کل راهداری استان لرستان

۲ ـ تأمین دسترسی‌های سایت از معابر شهری واقع در جنوب غرب و غرب سایت و عدم ایجاد هرگونه دسترسی از طریق معابر بزرگراهی سمت جنوب شرق، شرق و شمال سایت

۳ ـ اعمال مسیر و حریم خطوط فیبر نوری خط انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت متداخل با سایت بر اساس نظر مراجع مرتبط

۴ ـ رعایت فواصل و حرایم احتمالی مربوط به مراکز خطرزای غیرشهری هم‌جوار سایت (سد، کارخانه رنگ‌سازی، پایانه بار و خط انتقال نفت) بر اساس نظر مراجع مرتبط.

۵ ـ تأمین حداقل ۷۰ واحد در هکتار و تأمین سرانه کاربری‌های خدماتی در مقیاس ناحیه و محله

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياست‌ها و ضوابط تشويقي کالبدي متضمن نوسازي محله‌اي در بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 111898/300-۱۴۰۱/۷/۱۶

استانداران محترم کلیه استان‌ها

به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و پیرو بند (پ) مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ شورای‌عالی، در جلسه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ پس از استماع گزارش دبیرخانه شورای‌عالی و شرکت بازآفرینی شهری و نظر به صورت‌جلسه کمیته فنی مشترک ۴ و ۵ پیرامون “سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری” و بحث و تبادل‌نظر، سیاست‌های مذکور را با رعایت موارد زیر مصوب نمود:

۱ ـ تراکم‌های تشویقی موضوع این مصوبه صرفاً به محلات یا نواحی که سرانه تأمین خدمات عمومی آنها حداقل به میزان یک‌سوم سرانه مصوب خدمات و فضای سبز مقیاس محله یا ناحیه باشد تعلق می‌گیرد. بلوک‌های شهری که سرانه خدمات عمومی مورد نیازشان را در درون بلوک تأمین می‌نمایند از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

۲ ـ این مشوق‌ها فقط در محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ملاک عمل بوده و هرگونه مداخله در بافت‌های تاریخی مصوب، تابع ضوابط قانونی ویژه خود خواهد بود.

۳ ـ مشوق‌های کالبدی بهسازی بافت‌های فرسوده خاص هر شهر (در صورت ضرورت)، در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط این مصوبه و با توجه به ساختار طرح جامع و شرایط ویژه شهر مربوطه تدوین و به همراه فهرست نقاط غیر مشمول (موضوع بند ۱) به تصویب کمیسیون ماده ۵ آن شهر خواهد رسید.

۴ ـ چارچوب تدوین ضوابط و مقررات ویژه نوسازی محله‌ای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در طرح‌های جامع و تفصیلی آتی توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با همکاری معاونت شهرسازی و معماری تدوین و پس از ارائه و تأیید در کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد.

۵ ـ شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تأمین پارکینگ محله‌ای در مکان‌های مناسب در بافت‌های فرسوده برای جبران کسری پارکینگ واحدهای مسکونی ناشی از ضوابط اقدام نمایند. نقشه موقعیت پارکینگ‌های مذکور به تصویب کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید.

۶ ـ رعایت ضوابط پدافند غیرعامل و مقررات ملی ساختمان در مورد حداقل عرض معابر الزامیست.

۷ ـ تأمین سرانه مورد نیاز خدمات پشتیبان سکونت (غیر از فضای سبز)، در بافت‌های فرسوده موضوع این ضوابط از طریق احداث در طبقات مجاز است.

۸ ـ گزارش دوره‌ای از عملکرد اجرای این مصوبه (در دوره‌های ۶ ماهه) توسط شرکت بازآفرینی شهری با همکاری شهرداری‌ها به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد

سیاست‌های تشویقی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

الف ـ به منظور تسریع و تسهیل نوسازی و ایجاد انگیزه برای توسعه‌گرها، سرمایه‌گذاران و مالکان اراضی محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای ارتقای کیفیت محیطی و تأمین خدمات مورد نیاز این محلات، مشوق‌های کالبدی برحسب گروه‌بندی زیر قابل اعمال است:

  • گروه اول: بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری
  • گروه دوم: نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای
  • گروه سوم: نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری
  • گروه چهارم: نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع

ب ـ ویژگی‌ها، شرایط بهره‌مندی و انواع مشوق‌های نوسازی به تفکیک گروه‌های فوق عبارتند از:

گروه اول: بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری

۱. ویژگی‌های گروه اول

ضوابط این گروه تسریع‌کننده و تسهیل‌کننده بازآفرینی در مقیاس بلوک‌های شهری خواهد بود. به عبارت دیگر، در صورت امکان اعمال ضوابط برای کل محدوده یک بلوک، ضوابط این گروه قابل استفاده خواهد بود.

۲. شروط بهره‌مندی از ضوابط تشویقی گروه اول

ـ ضوابط این گروه فقط کاربری مسکونی، مسکونی مختلط و خدمات پشتیبان محله‌ای درکل مساحت یک بلوک شهری و بیشتر را شامل می‌شود.

ـ مشوق‌های تعیین‌شده در این گروه مشروط به تهیه یک طرح یکپارچه برای بلوک شهری و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ شهر است. طرح مذکور می‌بایستی از طریق تنظیم مجدد زمین ضمن حمایت از کسب و کارهای خانگی و محلی و سازگار با محیط محله، بخشی از سرانه‌های خدماتی مورد نیاز جمعیت مازاد بارگذاری شده تأمین کند و منجر به ارتقا و بهبود خدمات محله‌ای، کیفیت فضاهای جمعی و فضای سبز محله گردد.

ـ در راستای پیشگیری از شکل‌گیری مگاپروژه‌ها (با توده‌گذاری بزرگ‌مقیاس)، می‌بایست توده‌گذاری یا لفاف فضایی با تقسیمات کالبدی خرد، متناسب با مورفولوژی بافت، انجام شود. احراز این شرایط به عهده کمیسیون ماده ۵ استان است.

ـ مجاورت بلوک با حداقل یک معبر دارای عرض ۱۰ متر

۳. ضوابط تشویقی گروه اول

ـ اعطای حداکثر دوطبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

ـ امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل

ـ امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیرمسقف مجموعه به منظور تأمین بخشی از پارکینگ‌های مورد نیاز

ـ امکان استفاده از مساحت معابر بن‌بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را از دست داده‌اند در مساحت ملاک عمل تراکم مشروط به واگذاری از سوی شهرداری

ـ امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده‌گذاری و نما

گروه دوم: نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای

۱. ویژگی‌های گروه دوم

ضوابط تشویقی این گروه با هدف تسهیل شکل‌گیری و تکمیل محورهای عملکردی اصلی محله‌ای به عنوان محرک توسعه و نوسازی محله‌ای تنظیم شده است.

۲. شروط بهره‌مندی از ضوابط تشویقی گروه دوم

ـ دارای حدنصاب (موجود یا حاصل از تجمیع) طبق طرح مصوب

ـ استقرار در جبهه اول محورهای اصلی محله (مطابق طرح‌های توسعه و عمران شهری)

۳. ضوابط تشویقی گروه دوم

ـ اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

ـ امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل

ـ عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

ـ کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰/۷۵ مشروط به وجود پارک حاشیه‌ای در معبر

ـ امکان استفاده از مساحت معابر بن‌بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را از دست داده‌اند در مساحت ملاک عمل تراکم مشروط به واگذاری از سوی شهرداری

تبصره: شرط بهره‌مندی از ضوابط تشویقی این مصوبه برای قطعات مسکونی کمتر از حدنصاب در این گروه، تجمیع با قطعات مجاور و رسیدن به حدنصاب است؛ بدیهی است قطعات مسکونی با مساحت کمتر از حدنصاب واقع در محورهای اصلی، وفق طرح مصوب و حقوق مکتسبه قانونی، بدون برخورداری از ضوابط تشویقی موضوع این مصوبه، امکان دریافت پروانه ساختمانی خواهند داشت.

گروه سوم: نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری

۱. ویژگی‌های گروه سوم

ضوابط تشویقی این گروه با هدف تسهیل نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری تنظیم شده است.

۲. شروط بهره‌مندی از ضوابط تشویقی گروه سوم

ـ دارای حدنصاب تفکیک (موجود یا حاصل از تجمیع) طبق طرح مصوب

ـ مجاورت قطعه با یک معبر دارای عرض حداقل ۶ متر

۳. ضوابط تشویقی گروه سوم

ـ اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

ـ کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰/۷۵ برای هر واحد

ـ امکان احداث حداکثر یک درب اضافه در راستای تأمین حداکثری پارکینگ در بافت‌های ناکارآمد کالبدی (بافت فرسوده) مشروط به تأمین کلیه پارکینگ‌های مورد نیاز با ضریب تأمین یک پارکینگ برای هر واحد

ـ عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

گروه چهارم: نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع

۱. ویژگی‌های گروه چهارم

ـ ضوابط تشویقی این گروه با هدف تسهیل نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و برای قطعات غیرقابل تجمیع و پیشگیری از ایجاد فضاهای رها شده و بی‌دفاع شهری تنظیم شده است.

۲. شروط بهره‌مندی از ضوابط تشویقی گروه چهارم

ـ پلاک‌های مسکونی با مساحت کمتر از حدنصاب و حداقل مساحت ۵۰ مترمربع (پس از اصلاحی) و غیرقابل تجمیع (مجاورت با معبر یا کاربری‌های عمومی و ساختمان نوساز)

۳. ضوابط تشویقی گروه چهارم

ـ امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت هم‌جواری و حقوق همسایگی

ـ کاهش ضریب برای هر واحد تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰/۷۵

ـ امکان احداث حداکثر یک درب اضافه مشروط به تأمین ضریب تأمین یک پارکینگ برای هر واحد

ـ امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین‌شده در طرح مصوب

ـ عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

تبصره: قطعات مسکونی با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع که امکان تجمیع نداشته باشند، به شرط رعایت کلیه ضوابط شهرسازی، معماری و ساختمان، بدون برخورداری از ضوابط تشویقی موضوع این مصوبه، امکان دریافت پروانه ساختمانی خواهند داشت.

ج ـ الزامات و پیشنهادات غیر کالبدی در جهت تحقق سیاست‌ها و ضوابط

۱ ـ در اجرای تبصره ۴ ‌قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و به منظور تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز بافت‌های فرسوده شهرهای کشور و ‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، معادل حداقل ۱۰ درصد از اراضی موضوع این قانون و یا معادل ریالی ارزش آن، تحت نظارت شرکت بازآفرینی شهری (با اولویت استفاده در بافت‌های دارای شرایط بحرانی) به این موضوع اختصاص یابد.

۲ ـ ضمن تأکید بر مصوبه مورخ ۹۴/۶/۳۰ شورای‌عالی مبنی بر الزام تأمین کاربری خدمات عمومی پشتیبان سکونت، متناسب با میزان کاربری مسکونی افزایش یافته توسط کمیسیون ماده ۵، دستورالعمل امکان انتقال خدمات مذکور به بافت فرسوده شهر به منظور تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز بافت‌های فرسوده ظرف ۲ ماه توسط دبیرخانه شورای‌عالی تهیه و جهت تصویب به شورای‌عالی ارائه گردد.

۳ ـ ضوابط ویژه نحوه مداخله در بافت‌های فرسوده متداخل و همپوشان با بافت‌های تاریخی با پیشنهاد مشترک وزارت میراث فرهنگی و شرکت بازآفرینی شهری جهت بررسی به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه گردد.

۴ ـ برنامه شهرداری‌ها به منظور بهره‌گیری حداکثری از امکانات حمل و نقل عمومی دربافت‌های فرسوده شهری با هماهنگی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و معاونت حمل و نقل و ترافیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد.

۵ ـ با تصویب شورای‌عالی مسکن، در راستای افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد مزیت نسبی برای ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد موضوع این مصوبه، کلیه نوسازی‌های واقع در بافت‌های مذکور ضمن ثبت در واحدهای مشمول قانون جهش تولید مسکن، امکان بهره‌گیری از مزایای مالی قانون را داشته باشند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر فسا ـ ۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 115479/300-۱۴۰۱/۷/۲۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ موضوع الحاق ۶۵ هکتار اراضی منابع ملی به محدوده شهر فسا در جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

با الحاق ۶۵ هکتار اراضی منابع ملی واقع در غرب شهر مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت و مقرر گردید طرح تفصیلی اراضی با رعایت چارچوب زیر و واحدپذیری حدود ۳۰۰۰ واحد و تأمین سرانه‌های خدماتی مطابق مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ با توجه به عدم تدقیق محدوده، مکان‌یابی اراضی صرفاً در بخش شرقی خط انتقال فشار قوی شهید آزادیان در عرصه‌های دارای توپوگرافی مناسب در حداقل فاصله در محدوده شهر صورت گیرد.

۲ ـ حریم و بستر آبراهه‌های متداخل با محدوده اراضی بر اساس اعلام‌نظر آب منطقه‌ای در طرح تفصیلی رعایت شود. همچنین نقشه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و کنترل سیلاب تهیه و به تأیید شرکت آب منطقه‌ای استان برسد. ضمناً بستر و حریم آبراهه اصلی واقع در شرق محدوده سایت از اراضی الحاقی حذف شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید نقشه خط محدوده جدید شهر با لحاظ الحاقات به شرح مذکور در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و … جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 115761/300-۱۴۰۱/۷/۲۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در خصوص موضوع الحاق اراضی دولتی واقع در شمال شهر به مساحت ۱۵۱ هکتار به محدوده شهر لار، در جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق، مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی با واحدپذیری حدود ۴۰۰۰ واحد و تأمین سرانه‌های خدماتی مطابق با مصوبه تدقیق سرانه‌ها در همه سطوح (از مقیاس محله تا شهر) با رعایت موارد زیر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد:

با عنایت به وجود گسل در شهر لار و ضرورت رعایت حریم ایمنی و ضوابط مربوطه، نسبت به اخذ استعلام لازم از مرکز تحقیقات راه و مسکن اقدام و حریم گسل در صورت تداخل با عرصه‌های الحاقی حذف شود.

ـ با وجود ارتفاعات واقع در شمال سایت و آبراهه‌های متعدد در اراضی مذکور مقرر شد حد بستر و حرائم کلیه آبراهه‌های متداخل با سایت دقیقاً مطابق با نظر آب منطقه‌ای استان اعمال گردد. همچنین نقشه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و کنترل سیلاب تهیه شده و به تأیید شرکت آب منطقه‌ای استان برسد.

ـ ضمن حذف حریم و حاشیه قانونی راه (به میزان اعلامی توسط سازمان راهداری) از اراضی الحاقی، از ایجاد و اتصال هر نوع دسترسی از کمربندی شمالی شهر خودداری و دسترسی مورد نیاز اراضی الحاقی از طریق شبکه معابر شهری واقع در جنوب اراضی موردنظر تأمین شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید نقشه خط محدوده جدید شهر با لحاظ الحاقات به شرح مذکور در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و … جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شيراز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 115768/300-۱۴۰۱/۷/۲۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ موضوع الحاق ۴۶۰ هکتار اراضی کمیل‌آباد در اختیار نیروهای مسلح (ارتش) به محدوده شهر شیراز در جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با کلیات الحاق مذکور مشروط به اعلام‌نظر رسمی سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر انتقال مالکیت اراضی به نام دولت (سازمان ملی زمین و مسکن)، مقرر نمود موضوع در کمیته فنی شماره یک شورا مطرح و از جمیع جهات مؤثر مورد بررسی دقیق قرار گرفته و صورت‌جلسه کمیته فنی به مثابه مصوبه شورای‌عالی تلقی و مراتب توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ گردد.

دبیر کمیته فنی موظف است در صورت وجود موانع فنی و شهرسازی و حقوقی مترتب بر کلیت الحاق، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مجدد به شورای‌عالی گزارش نماید.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرهاي پيرانشهر، نقده و اروميه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 124783/300-۱۴۰۱/۸/۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای پیرانشهر، نقده و ارومیه (الحاق مجموعاً ۳/۳ هکتار به محدوده طرح جامع شهر پیرانشهر، الحاق ۵ هکتار به محدوده طرح جامع شهر نقده و الحاق 4/68 هکتار به محدوده طرح جامع شهر ارومیه)، مصوب مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی، جهت تأمین زمین قانون جهش تولید مسکن را پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱) با الحاق ۱/۱ و ۲/۲ هکتار به محدوده طرح جامع شهر پیرانشهر موافقت و مقرر شد طرح تفصیلی با تأمین سرانه‌های خدماتی مقیاس محله و واحدپذیری به ترتیب ۸۹ و ۱۷۹ واحد به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.

۲) با الحاق ۵ هکتار به محدوده طرح جامع شهر نقده موافقت و مقرر شد طرح تفصیلی با تأمین سرانه‌های خدماتی مقیاس محله و واحدپذیری ۴۰۰ واحد به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.

۳) با الحاق 4/68 هکتار به محدوده طرح جامع شهر ارومیه موافقت و مقرر شد ضمن رعایت حریم و بستر کانال، طرح تفصیلی با تأمین سرانه‌های خدماتی به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد، ضمناً لازم است مابقی نیاز قابل توجه نهضت ملی مسکن در آتی به سمت شهر جدید گلمان هدایت شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم انجام و ارائه مطالعات عارضه‌سنجي ترافيک براي کليه طرح‌هاي توسعه موضعي و موضوعي، ويژه و الحاق به محدوده‌ها و تغييرات در کاربري اراضي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22648-27/09/1401

شماره 126347/300-۱۴۰۱/۸/۹

استانداران محترم کلیه استان‌ها

به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ خود، بنا بر پیشنهاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و تصویب اعضاء، و با عنایت به اینکه الحاق زمین به محدوده‌های شهری منجر به افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش جریان ترافیک در شهرهای کشور می‌شود و علاوه‌براین بر نقش شبکه معابر شهرها و شبکه حمل و نقل همگانی در محدوده وسیعی از شهر‌ها اثرگذار است و مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک تنها ابزار برای سنجش اثرات توسعه در مقیاس خرد و کلان در سطح شهر و مبنای مطالعات دیگر می‌باشد، به منظور جلوگیری از عواقب و مشکلات ناشی از افزایش ترافیک و ارائه راه‌حل برای آن، مقرر نمود:

“در زمان تهیه طرح‌های الحاق به محدوده‌های شهری، تغییر کاربری اراضی، طرح‌های ویژه و هرگونه طرح توسعه موضعی و موضوعی دیگر، بایستی مطالعه عارضه‌سنجی ترافیک توسط ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها یا با نظارت ایشان انجام و به تأیید شورای ترافیک استان برسد. جلد ۹ آئین‌نامه طراحی معابر شهری (مصوب سال ۱۳۹۹) مبنای بیان اهداف و روش انجام این‌گونه مطالعات خواهد بود.”

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up