مصوبات شوراها دهه سوم شهریور ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1401/06/21 لغایت 1401/06/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف) شوراي عالي علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبات بيست و هشتمين جلسه شورای‌عالی علوم، تحقيقات و فناوري

ب) شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه تعيين الزامات جديد اساسنامه دانشگاه مذاهب اسلامي
مصوبه نحوه اعتبارگذاري نشريات فرهنگستان‌هاي جمهوري اسلامي ايران
آيين‌نامه شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري دفاعي و امنيتي
مصوبه سند ترويج و تسهيل ازدواج دانشگاهيان
آيين‌نامه اصلاحي شوراي هنر

ج) شوراي عالي فضای مجازی

شرح وظايف، اختيارات و ترکيب اعضاي کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور
سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي

الف) شوراي عالي علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبات بيست و هشتمين جلسه شورای‌عالی علوم، تحقيقات و فناوري

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22570-22/06/1401

شماره 3/12/1706 – ۱۴۰۱/۶/۱۲

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابلاغ مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای عتف

به پیوست مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

شایان ذکر است طبق تبصره ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸)، مصوبات شورای‌عالی عتف، پس از تأیید رئیس‌جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقات و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ پیمان صالحی

 

مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری

بیست و هشتمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ با حضور رئیس‌جمهور و اعضاء در نهاد ریاست جمهوری ـ ساختمان شهید رجایی سالن شهید بهشتی ـ تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید که جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

۱ ـ با توجه به لزوم فراهم‌سازی شرایط نگهداشت نخبگان در داخل کشور، جلوگیری از مهاجرت آنها، استفاده از دانش و ظرفیت آنان در ارتقای علوم، تحقیقات و فناوری کشور و همچنین ایجاد مهاجرت معکوس آنها، مقرر شد دبیرخانه شورا با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری؛ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، بسته سیاستی شامل سازوکارها، مشوق‌ها و جذابیت‌های لازم برای نگهداشت و به‌کارگیری نخبگان در داخل کشور را تدوین و در جلسات آتی شورا، جهت بررسی و تصویب، ارائه نماید.

۲ ـ با هدف ارزیابی و پایش بهره‌وری، اثربخشی و سودمندی حوزه علوم، تحقیقات، فناوری و نوآوری مقرر شد دبیرخانه مدل منسجم و عملیاتی به همراه معیارها و شاخص‌های مرتبط را در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

۳ ـ با عنایت به لزوم هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای سیاست‌گذار علوم، تحقیقات و فناوری و جلوگیری از موازی‌کاری، تعارض منافع و تعدد تصمیمات در این حوزه و با توجه به مأموریت‌ها و ظرفیت‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و عضویت دستگاه‌های اجرایی متولی و صاحب‌نظران علمی این حوزه در این شورا مقرر شد با عنایت به مرجعیت شورای‌عالی عتف در امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه‌های علوم، تحقیقات و فناوری در سطح قوه مجریه، کلیه مباحث مرتبط با حوزه علوم، تحقیقات و فناوری قبل از طرح در صحن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ابتدا در این شورا مورد بررسی و تأیید قرار گیرند.

۴ ـ با توجه به اهمیت و جایگاه صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در نظام آموزش، تحقیقات و فناوری کشور و هدفمندسازی فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و فناورانه در راستای اولویت‌های پیشرفت صنعتی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دبیرخانه شورا پیگیری‌های لازم جهت طرح اساسنامه صندوق در هیأت‌وزیران و دریافت تأییدیه و راه‌اندازی صندوق را به عمل آورد.

۵ ـ با توجه به لزوم به‌کارگیری یکپارچه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و به اشتراک‌گذاری زیرساخت‌های سخت‌افزاری و تجهیزات آزمایشگاهی دستگاه‌های اجرایی، «طرح تأسیس شبکه ملی آزمایشگاهی کشور» به تصویب شورای‌عالی عتف رسید و مقرر شد آیین‌نامه آن توسط دبیرخانه شورا و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ جهاد کشاورزی؛ نفت؛ نیرو؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سازمان انرژی اتمی و دانشگاه آزاد اسلامی تدوین و در کمیسیون دائمی شورای‌عالی عتف مورد تصویب قرار گیرد.

۶ ـ در راستای نگهداشت و به‌کارگیری نخبگان،‌ افزایش اثربخشی فارغ‌التحصیلان دارای مدرک دکترا و تسهیل ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت با تأکید بر نیازها و تقاضاهای نمایه شده در سامانه‌های اطلاعاتی، «طرح ملی جذب و به‌کارگیری محققان پسا‌دکتری» به تصویب شورای‌عالی عتف رسید.

۶ ـ ۱ ـ مقرر شد آیین‌نامه اجرایی «طرح ملی جذب و به‌کارگیری محققان پسا‌دکتری» توسط دبیرخانه شورا با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تدوین و در کمیسیون دائمی شورای‌عالی عتف مورد تصویب قرار گیرد.

۶ ـ ۲ ـ منابع مالی موردنیاز برای جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری از محل اعتبارات صندوق شورای‌عالی عتف، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی تأمین می‌شود.

۷ ـ در راستای تسهیل شرایط همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از طریق تدوین ضوابط و نظامات رتبه‌بندی و مالی با تأکید بر پرهیز از شرایط محدودکننده برای همکاری‌های فی‌مابین، مقرر شد «آیین‌نامه اجرایی نحوه شناسایی و محدوده فعالیت پژوهشگران مستقل» توسط دبیرخانه شورا با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و در کمیسیون دائمی شورای‌عالی عتف مورد تصویب قرار گیرد.

۸ ـ با توجه به کمبود وقت مقرر شد دو موضوع «بررسی و تصویب اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور (در بازه زمانی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۱)» و «لزوم ارائه راهکارهای تسهیل و رفع موانع پژوهش در کشور» در جلسه آتی شورا مطرح شوند.

ب) شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه تعيين الزامات جديد اساسنامه دانشگاه مذاهب اسلامي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22570-22/06/1401

(مصوب جلسه ۸۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1401/9187/دش ـ ۱۴۰۱/۶/۱۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

دانشگاه مذاهب اسلامی

ماده‌واحده «تعیین الزامات جدید اساسنامه دانشگاه مذاهب اسلامی» که به پیشنهاد مجمع تقریب مذاهب اسلامی و در جلسه ۸۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

«ماده‌واحده ـ الزامات ذیل برای درج در اساسنامه دانشگاه مذاهب اسلامی، به شرح ذیل تعیین و پیش‌بینی می‌گردد:

۱ ـ عبارت «غیرانتفاعی» از عنوان دانشگاه، حذف می‌گردد.

۲ ـ کلمه «بین‌المللی» بعد از عنوان دانشگاه، اضافه و همچنین عبارت «با ماهیت عمومی و غیردولتی با گستره فعالیت در داخل و خارج از کشور» به تعریف دانشگاه، اضافه می‌گردد.

۳ ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده متناظر، الحاق ‌گردد:

«تأسیس شعب و مراکز خارج از کشور منوط به رعایت قوانین و مقررات از جمله الزامات مالی ارزی خواهد بود.»

۴ ـ در ماده مربوط به نحوه فعالیت دانشگاه، عبارت؛ «به صورت پذیرش دانشجوی حضوری و مجازی (آموزش الکترونیک) فعالیت خواهد کرد.» اضافه می‌گردد.

۵ ـ در ترکیب هیأت امنای دانشگاه، نماینده سازمان برنامه‌وبودجه اضافه می‌شود و تعداد شخصیت‌های علمی و فرهنگی عضو هیأت امناء به ۵ تا ۷ نفر تغییر می‌یابد.

رییس‌جمهور و رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه نحوه اعتبارگذاري نشريات فرهنگستان‌هاي جمهوري اسلامي ايران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22570-22/06/1401

(مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1401/9188/دش ـ ۱۴۰۱/۶/۱۳

نهاد ریاست جمهوری ـ فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران

ماده‌واحده «نحوه اعتبارگذاری نشریات فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۹۳/۶/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۹۱/۵/۱ رؤسای فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده‌واحده ۱ ـ «درجه علمی (پژوهشی یا ترویجی) نشریات منتشره از سوی فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران توسط خود فرهنگستان‌ها تعیین و تأیید می‌شود و با این تأیید، مجوز نشریات مزبور از نظر کمیسیون‌های نشریات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مصوب و معتبر تلقی خواهد شد.

تبصره ۱ ـ فرهنگستان‌ها موظفند در فرآیند تعیین و تأیید درجه علمی نشریات، کلیه ضوابط و مقررات مربوط به اعتبارگذاری نشریات که توسط کمیسیون‌های نشریات وزارتین مورد عمل قرار می‌گیرد را رعایت کنند.

تبصره ۲ ـ ارزیابی نشریات فرهنگستان‌ها کماکان بر عهده کمیسیون‌های نشریات وزارتین می‌باشد.

ماده‌واحده ۲ ـ اجرای این مصوبه باید به‌گونه‌ای تدبیر شود که بار مالی، تشکیلاتی و مغایرت حقوقی با سایر قوانین و مقررات نداشته باشد».

رییس‌جمهور و رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

آيين‌نامه شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري دفاعي و امنيتي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22570-22/06/1401

(مصوب جلسه ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

ستاد کل نیروهای مسلح ـ شورای‌عالی امنیت ملی

ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سازمان بسیج مستضعفین ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ـ دانشگاه آزاد اسلامی

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی

کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی مجلس شورای اسلامی

دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «آیین‌نامه شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی» که بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی در جلسه ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

مقدمه

در راستای اجرای بند ب ماده ۷ سند جامع علمی دفاعی امنیتی کشور که در جلسه ۸۳۷ مورخ ۹۹/۱۲/۰۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و به منظور تهیه، تصویب و ابلاغ سیاست‌‌های اجرایی، طراحی سازوکار تحقق اهداف سند و فرهنگ‌سازی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای مربوط، هماهنگی، انسجام‌بخشی و نظارت بر حسن اجرای سند مذکور در بخش ملی، آیین‌نامه «شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی امنیتی کشور» به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده ۱ ـ اختصارات:

۱ ـ سند: سند جامع علمی، دفاعی و امنیتی کشور (مصوب جلسه ۸۳۷ مورخ ۹۹/۱۲/۰۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

۲ ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کشور

۳ ـ شورای راهبردی: شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی امنیتی کشور

۴ ـ شورای هماهنگی: شورای هماهنگی علم، فناوری و نوآوری دفاعی امنیتی کشور

۵ ـ رئیس: رئیس شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی امنیتی کشور

۶ ـ دبیر: دبیر شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی امنیتی کشور

ماده ۲ ـ ارکان:

۱ ـ شورای راهبردی

۲ ـ رئیس

۳ ـ شورای هماهنگی

ماده ۳ ـ وظایف رئیس شورا:

۱ ـ ریاست جلسات شورای راهبردی؛

۲ ـ ابلاغ مصوبات شورای راهبردی به دستگاه‌های اجرایی؛

۳ ـ اعلام مصوبات شورای راهبردی به شورای‌عالی در موارد لازم؛

۴ ـ ارائه پیشنهادها و مصوبات شورای راهبردی به شورای‌عالی در صورت نیاز به تصویب شورای‌عالی؛

۵ ـ ارائه گزارش‌های سالانه پیشرفت اجرای سند به شورای‌عالی؛

۶ ـ ارجاع درخواست اصلاحیه‌های موردنیاز شورا در قوانین موجود کشوری به ریاست مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب از طریق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ وزیر دفاع مکلف است پیش‌نویس لوایح و مقررات موردنیاز شورا را تهیه و به هیأت دولت تقدیم کند؛

۷ ـ ارجاع مصوبات شورای راهبردی و نیازهای اجرای سند به ریاست قوه‌قضائیه جهت همکاری‌های لازم؛

۸ ـ تعامل با دستگاه‌ها به منظور اجرای سند؛

۹ ـ پیگیری مصوبات شورای راهبردی و انجام هماهنگی‌های بین بخشی و فرابخشی به منظور اجرای بهتر مصوبات؛

۱۰ ـ تهیه پیشنهاد اصلاحات و تغییرات دوره‌ای موردنیاز در سند.

تبصره: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز شورا به تصویب شورای راهبردی خواهد رسید.

ماده ۴ ـ شورای هماهنگی:

به منظور ایجاد هماهنگی در تصمیم سازی و اجرای مصوبات شورای راهبردی، شورای هماهنگی با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

۱ ـ هماهنگی، تسهیل ارتباطات و افزایش تعاملات بین نیروهای مسلح و کشور در جهت اجرای شایسته مصوبات شورای راهبردی در بخش ملی؛

۲ ـ بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات، فرصت‌ها و تجارب موفق پیشبرد امور علمی در حوزه‌های دفاعی و ملی؛

۳ ـ بررسی پیشنهادها برای ارائه و تصمیم‌گیری در شورای راهبردی؛

۴ ـ بررسی نقشه‌های راه، برنامه‌های پنج‌ساله و سالانه توسعه علوم، تحقیقات و نوآوری و ارائه به شورای راهبردی.

ماده ۵ ـ اعضای شورای هماهنگی:

۱ ـ رئیس شورای هماهنگی ‌ـ معاون علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح و دبیر شورای راهبردی؛

۲ ـ معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

۳ ـ معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

۴ ـ معاون پژوهش و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

۵ ـ معاون مرتبط دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛

۶ ـ معاون مرتبط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

۷ ـ معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی؛

۸ ـ معاون مرتبط وزیر اطلاعات؛

۹ ـ معاون مرتبط ارتش جمهوری اسلامی ایران؛

۱۰ ـ معاون مرتبط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

۱۱ ـ معاون تحقیقات صنعتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی؛

۱۲ ـ معاون مرتبط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

۱۳ ـ معاون علمی، پژوهشی و فناوری سازمان بسیج مستضعفین؛

۱۴ ـ معاون هماهنگی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا؛

۱۵ ـ معاون علم و فناوری دفتر سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح؛

تبصره: جلسات عادی شورای هماهنگی به طور منظم سه هفته یک‌بار و با تأیید رئیس شورای هماهنگی و با دعوت از اعضای شورا برگزار می‌گردد؛ همچنین جلسات فوق‌العاده در صورت لزوم، با تأیید رئیس شورای هماهنگی برگزار می‌گردد.

ماده ۶ ـ کمیسیون‌های تخصصی:

به منظور انجام کارشناسی عالی و راهبردی و ارائه مشاوره‌های لازم در حوزه‌های تخصصی علم و فناوری دفاعی امنیتی کمیسیون‌های تخصصی ذیل شورای راهبردی شامل پنج کمیسیون «فنی مهندسی و پدافند غیرعامل»، «زیستی و سلامت»، «انسانی، اجتماعی و معرفتی»، «هوش مصنوعی و فضای مجازی»، «علوم بنیادین و تحولی» با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

۱ ـ تحلیل وضعیت نظامات آموزش، تحقیقات، علم و فناوری و نوآوری در حوزه تخصصی؛

۲ ـ مشاوره در زمینه اولویت‌های علم و فناوری در حوزه تخصصی و رصد علوم و فناوری‌های بدیع، شالوده‌شکن و تحولی؛

۳ ـ تحلیل جامع از ابعاد چندوجهی علم، فناوری و نوآوری در پیشبرد امور مربوط و توسعه فن بازار، کسب‌وکار و توسعه محصولات دومنظوره از طریق هدایت و بسیج ظرفیت‌های مردمی و بازار سرمایه در چارچوب سیاست‌ها؛

۴ ـ مشاوره در زمینه تنظیم پیش‌نویس نظامات اجرایی، زیرساختی و نظارتی، سازوکارهای اجرا و اصلاح ساختارها و فرآیندهای آموزش، دانش، پژوهش، فناوری و نوآوری؛

۵ ـ ارزیابی پیشرفت علمی بر اساس تراز قدرت علمی دفاعی امنیتی چشم‌انداز؛

۶ ـ مشاوره پیرامون نقشه‌های راه سازمانی و حوزه‌های مهم و اساسی و برنامه‌های پنج‌ساله علم و فناوری؛

۷ ـ ارائه پیشنهادها برای سازوکار نظارت، واپایش و اشراف در حیطه تخصصی.

الف ـ ترکیب اعضای کمیسیون‌های تخصصی عبارتند از:

۱ ـ رئیس کمیسیون تخصصی: از بین خبرگان دفاعی در حوزه تخصصی کمیسیون؛

۲ ـ سه نفر از متخصصین و خبرگان علمی در حوزه تخصصی کمیسیون از بخش ملی؛

۳ ـ سه نفر از متخصصین و خبرگان علمی در حوزه تخصصی کمیسیون از بخش دفاعی؛

۴ ـ یک نفر کارشناس عالی از بخش دفاعی (معاونت عتف) ـ دبیر؛

تبصره ۱: رئیس و اعضاء کمیسیون [از جمله ویژگی‎های رئیس و اعضای کمیسیون، داشتن تخصص و خبرگی علمی در حوزه کمیسیون، با نگاه راهبردی، جامع‌نگر، آینده‌نگر و دارا بودن اعتبار علمی است.] با تأیید رئیس شورای هماهنگی منصوب می‌شوند.

تبصره ۲: جلسات کمیسیون‌های تخصصی به طور منظم هر ماه یک‌بار برگزار می‌‎شود؛ همچنین جلسات فوق‌العاده در صورت لزوم با تأیید رئیس کمیسیون برگزار می‌گردد.

ماده ۷ ـ قلمرو موضوعی فعالیت کمیسیون‌های تخصصی شورا، به شرح زیر است:

۱ ـ کمیسیون انسانی، اجتماعی و معرفتی

حوزه‌ نرم انسانی اجتماعی، اندیشه‌ای معرفتی، هنر و رسانه؛ به شرح مندرج در سند مصوب.

۲ ـ کمیسیون فنی مهندسی و پدافند غیرعامل

حوزه‌ سخت فنی مهندسی و پدافند غیرعامل؛ به شرح مندرج در سند مصوب.

۳ ـ کمیسیون هوش مصنوعی و فضای مجازی

حوزه سایبر، فضای مجازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ به شرح مندرج در سند مصوب.

۴ ـ کمیسیون زیستی و سلامت

حوزه پزشکی، زیست فناوری، محیط‌زیست، غذا و کشاورزی؛ به شرح مندرج در سند مصوب.

۵ ـ کمیسیون علوم بنیادین و تحولی

حوزه علوم پایه، علوم تحولی، علوم قرآنی و هستی آهنگ، ناشناخته و نوپدید؛ به شرح مندرج در سند مصوب.

تبصره: حوزه‎های بینارشته‌ای بنا به مورد در قالب کمیته‌های مشترک با ترکیبی از اعضای کمیسیون‌ها با تأیید دبیر شورا تشکیل می‌شود.

ماده ۸ ـ مصوبات شورای راهبردی در چارچوب این آیین‌نامه با ابلاغ رئیس به دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱: مصوباتی که بر طبق ضوابط قانونی و یا به تشخیص شورای راهبردی نیاز به تصویب شورای‌عالی دارد، درصورتی‌که ظرف دو هفته پس از اعلام وصول در شورای‌عالی مورد مخالفت کتبی اعضای شورای‌عالی قرار نگیرد در حکم مصوبات شورای‌عالی تلقی می‌گردد.

تبصره ۲: هرگونه تغییر لازم در این آیین‌نامه با تصویب شورای راهبردی معتبر خواهد بود.

ماده ۹ ـ این آیین‌نامه در قالب ۹ ماده و ۷ تبصره، در جلسه ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

رییس‌جمهور و رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه سند ترويج و تسهيل ازدواج دانشگاهيان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22570-22/06/1401

(مصوب جلسه ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1401/9190/دش ـ ۱۴۰۱/۶/۱۳

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور ـ وزارت ورزش و جوانان

دانشگاه آزاد اسلامی ـ سازمان برنامه‌وبودجه ـ بانک مرکزی ـ سازمان صداوسیما

سازمان بسیج مستضعفین ـ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مدیریت حوزه‌های علمیه

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه

بنیاد مستضعفان ـ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده

شهرداری تهران ـ آستان قدس رضوی ـ وزارت راه و شهرسازی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ ستاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در اجرای‌ راهبرد ۱۶ نظام فرهنگی ـ تربیتی سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها (مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، «سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان» که در جلسه ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

مقدمه:

خانواده به عنوان اولین و مهم‌ترین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است؛ حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیط‌ها نشأت گرفته از محیط خانواده می‌باشد. خانواده پایه‌گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط‌مشی زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.

ازدواج؛ هسته‌ی اول ایجاد خانواده است که نزد ملل و فرهنگ‌های مختلف با آداب و رسوم گوناگون به عنوان سنگ بنا و سازوکار تشکیل خانواده به رسمیت شناخته شده است. ازدواج از نظر اسلام پیمانی مقدس است، پیمانی که برقراری آن بر اساس آداب و رسوم، تشریفات و قوانین خاصی است. کار ویژه‌ی ازدواج در خلق و ایجاد خانواده‌ی پایدار زمانی محقق می‌شود که به صورت آگاهانه و به هنگام انجام شود. در تحقق این آرمان، نهادها و سازمان‌های مختلف جامعه می‌بایست نقش خود را ایفا کنند.

دانشگاه همراه با مسئولیت اجتماعی خود در ارائه راهکار و راه‌حل‌های علمی به منظور شناخت و حل مسائل جامعه، در قبال اعضاء و ساخت درونی خود نیز مسؤولیت دارد. مهم‌ترین کنشگران در نهاد دانشگاه، اساتید و دانشجویان می‌باشند. دانشگاه نهاد اجتماعی است که دربرگیرنده بخشی از اعضای جامعه بوده که در سن جوانی قرار دارند؛ لذا اصلی‌ترین مسؤلیت در تحقق ازدواج پایدار و آگاهانه، متوجه دانشگاه می‌تواند باشد.

قوانین مصوب موجود و ابلاغ‌شده به نهادها و دستگاه‌های حکومتی، غالباً در شکلی کامل، راهبردی و تأثیرگذار طراحی شده‌اند، با این همه آنچه باعث شده تا این قواعد و قوانین بازدهی کافی را نداشته باشد عدم هماهنگی و همراهی دستگاه‌های مربوطه با یکدیگر برای حصول به نتیجه‌ای مطلوب‌ است؛ البته این گفته به این معنا نیست که قوانین ازدواج و خانواده بی‌نیاز از بازنگری و تقویت‌اند؛ بلکه منظور این است که با همین قوانین مصوب می‌توان دستیابی به افق‌های روشن‌تری را انتظار کشید. در هر صورت شکی نیست که با اجرایی شدن قوانین و مقررات و تقویت و اصلاح برخی از آنها، می‌توانیم شاهد جهشی روشن در زمینه ترویج ازدواج جوانان؛ به ویژه دانشجویان باشیم. تردیدی نیست که اگر سازمان‌ها و نهادها در اجرای وظایف محول شده مصمم باشند ضمن ایجاد هماهنگی بین نهادهای کشور می‌توان در زمینه گسترش ازدواج دانشگاهیان گام‌های مؤثرتری برداشت.

بر این اساس با اتکا بر اسناد بالادستی و تأکید بر اجرای قوانین و مقررات مصوب، ازدواج جوانان، ضروری است راهکارهای عملیاتی در راستای ترویج، تسهیل و تحکیم امر ازدواج دانشگاهیان فراهم گردد. که در این رابطه و در اجرای راهبرد ۱۶ نظام فرهنگی ـ تربیتی سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها، مصوب ۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ذیل اقدامات (۱۶ ـ ۲ الی ۷ ـ ۱۶) با تشکیل «ستاد ازدواج دانشگاهیان»، اقدام عملیاتی، اثرگذار و جریان‌ساز در این خصوص، صورت می‌گیرد.

ماده ۱ ـ مبانی قانونی و اسناد بالادستی:

۱ ـ ۱ ـ مفاد و احکام مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی

۱ ـ ۲ ـ سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در راستای تقویت طرح ازدواج دانشجویی و فرزندآوری و فراگیرسازی فرهنگ وساطت امر خیر

۱ ـ ۳ ـ اهداف مندرج در سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها، از جمله: راهبرد ۱۶ نظام فرهنگی ـ تربیتی سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها

۱ ـ ۴ ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ و سایر قوانین ذی‌ربط

۱ ـ ۵ ـ سیاست‌ها و اسناد مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از جمله راهبرد کلان ۳ و ۴ نقشه مهندسی فرهنگی کشور

۱ ـ ۶ ـ فصل هفتم بیانیه گام دوم، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

ماده ۲ ـ اصول:

۱ ـ ۲ ـ خانواده سنگ بنای نظام اجتماعی است که تحکیم و تعالی آن تأثیر بی‌بدیل در سلامت جامعه دارد. ارتباط اخلاقی و سالم بین دو جنس مرد و زن در چارچوب خانواده شکل می‌گیرد و خانواده در رفع نیازهای واقعی معنوی، جسمی و روانی انسان نقش اساسی دارد.

۲ ـ ۲ ـ سبک و شیوه ازدواج، به عنوان مقدمه لازم برای تشکیل خانواده، در نظام و سازمان خانواده نقش تعیین‌کننده دارد. لازمه شکل‌گیری خانواده پایدار، ازدواج به هنگام، ساده و آگاهانه است.

۳ ـ ۲ ـ جمعیت و جوانی آن، در رشد و بالندگی و اقتدار هر کشوری یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌ها شمرده می‌شود که تنها با توجه جدی به مسأله ازدواج پایدار و فرزندآوری و تحکیم و تربیت روزآمد محقق می‌شود.

۴ ـ ۲ ـ اثرگذاری بی‌بدیل دانشگاه‌ها در فرهنگ و تمدن هر کشوری، توجه به مسأله خانواده و جمعیت فرهیختگان دانشگاهی در عالی‌ترین سطوح سیاست‌گذاری‌های کلان را می‌طلبد.

ماده ۳ ـ اهداف

۱ ـ ۳ ـ ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج آگاهانه و پایدار در میان دانشجویان، اساتید و کارکنان با مشارکت نهادهای ذی‌ربط از طریق وضع سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات اجرایی و ضوابط و مقررات تشویقی و حمایتی

۲ ـ ۳ ـ تبیین موازین دینی و اخلاقی ارتباط مشروع جهت رفع نیازهای معقول و واقعی دانشجویان، اساتید و کارکنان، فرهنگ‌سازی از طریق اهتمام بر اصل خانواده محوری و ترویج و تسهیل ازدواج دانشجویی

 

۳ ـ ۳ ـ تأمین امکانات و منابع مالی و سرمایه‌ای موردنیاز برای ازدواج دانشجویی، اساتید و کارکنان از طریق شناسایی، هماهنگی و همکاری نهادها، اشخاص و دستگاه‌های اجرایی

۴ ـ ۳ ـ افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان

ماده ۴ ـ راهبردها:

۱ ـ ۴ ـ اصلاح رشد جمعیت در جامعه‌ دانشگاهی

۲ ـ ۴ ـ ایجاد بسترهای تشکیل و تحکیم خانواده دانشگاهیان

۳ ـ ۴ ـ ارتقاء فضائل اخلاقی و پیشگیری از زمینه‌های مفاسد اخلاقی و طلاق در جامعه دانشگاهی

۴ ـ ۴ ـ فرآیندسازی موضوع ازدواج قبل از ازدواج، حداقل تا سه سال بعد از ازدواج در قالب ترویج، آموزش، تسهیل، مشاوره و هدایت

ماده ۵ ـ ساختار ستاد ازدواج دانشگاهیان:

ستاد ازدواج دانشگاهیان دارای دو رکن سیاست‌گذاری و اجرایی می‌باشد. ترکیب ستاد مرکزی، به شرح زیر است:

۱. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها (رئیس ستاد)

۲. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط

۳. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی‌ربط

۴. وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط

۵. وزیر ورزش و جوانان یا معاون ذی‌ربط

۶. رئیس سازمان صداوسیما یا نماینده تام‌الاختیار

۷. رئیس بانک مرکزی یا نماینده تام‌الاختیار

۸. فرمانده سازمان بسیج مستضعفین یا نماینده تام‌الاختیار

۹. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

۱۰. دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

۱۱. نماینده دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۱۲. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یا نماینده تام‌الاختیار

۱۳. مدیران حوزه‌های علمیه برادران و خواهران یا نماینده تام‌الاختیار

۱۴. رئیس بنیاد مستضعفان یا نماینده تام‌الاختیار

۱۵. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) یا نماینده تام‌الاختیار

۱۶. وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام‌الاختیار

 ۱۷. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا معاون ذی‌ربط

۱۸. معاون فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه

۱۹. رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده

۲۰. شهردار تهران یا معاون ذی‌ربط

۲۱. معاون فرهنگی آستان قدس رضوی

۲ ۲. دبیر ستاد ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها (دبیر ستاد)

۲۳. دو نفر از اشخاص حقیقی صاحب‌نظر در زمینه ازدواج و خانواده به پیشنهاد دبیر ستاد و تأیید اعضا

۲۴. دو نفر از رؤسای دانشگاه‌ها

۲۵. دبیر ستاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

تبصره ۱: ستاد می‌تواند حسب مورد از سایر دستگاه‌ها یا اشخاص بنا بر ضرورت دعوت نماید.

تبصره ۲: دبیرخانه ستاد مرکزی بدون توسعه ساختاری در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تشکیل می‌شود.

تبصره ۳: جلسات ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان با حضور نصف به اضافه یک اعضا رسمیت می‌یابد. روانی و اعتبار مصوبات ستاد نیز منوط به کسب اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه است.

تبصره ۴: حکم رییس ستاد توسط رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صادر می‌شود.

تبصره ۵: احکام اعضاء ستاد و رؤسای ستادهای استانی توسط رییس ستاد ملی صادر می‌شود.

تبصره ۶: جلسات سالانه ستاد با حضور اعضاء اصلی تشکیل می‌شود.

ماده ۶ ـ وظایف ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان:

۱. برنامه‌ریزی به منظور تحقق سیاست‌های ذی‌ربط و دستورات و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اسناد و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با موضوع خانواده و ازدواج دانشگاهیان

۲. تصویب دستورالعمل‌های لازم به منظور تحقق اهداف و راهبردها و ابلاغ به ستادهای استانی ازدواج دانشگاهیان و واحدهای تابعه ذی‌ربط جهت اقدام

۳. تعیین نظام مسائل و نیازهای قبل، حین و بعد از ازدواج دانشگاهیان و برنامه‌ریزی به منظور سامان‌دهی آنها با مشارکت اعضا

۴. برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌ها در خصوص ازدواج دانشگاهیان

۵. راه‌اندازی ستادهای استانی ازدواج دانشگاهیان در همه‌ی آستان‌های کشور

۶. نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در حوزه ازدواج دانشگاهیان و ارائه گزارش دوره‌ای به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع ذی‌صلاح در حیطه ازدواج دانشگاهیان

۷. نظارت بر فعالیت ستادهای استانی ازدواج دانشگاهیان از طریق دریافت گزارش‌های دوره‌ای و اجرای بازرسی‌های دوره‌ای

۸. بهره‌مندی از منابع مالی، سرمایه‌ای، تسهیلاتی و منابع حاصل از قانون «تسهیل ازدواج جوانان» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و سایر قوانین ذی‌ربط و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی

۹. سایر وظایف محوله بر اساس مصوبات ستاد با ارجاع رئیس ستاد

ماده ۷ ـ مأموریت‌ها، تقسیم‌کار و نگاشت نهادی:

۱ ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

۱. به‌کارگیری توان، تجربه و ظرفیت‌های درون دانشگاهی و ایجاد جریان سازنده و همسوسازی ظرفیت‌های خارج از دانشگاه‌ها در راستای ازدواج دانشگاهیان

۲. ایجاد بسترهای ترویجی، آموزشی، انگیزشی، تسهیل‌گری با به‌کارگیری اساتید و تهیه متون مناسب برای دروس مرتبط و اصلاح جریان فرهنگی در جهت ازدواج آسان، آگاهانه، پایدار و متعهدانه

۳. انعقاد موافقت‌نامه با مراکز مرتبط، در راستای تسهیل‌گری و مشارکت در امر ازدواج دانشگاهیان با توجه به ظرفیت‌های هرکدام از مراکز

۴. سایر اقدامات ذی‌ربط در حیطه وظایف محوله

۲ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی

۱. ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و حمایتی مناسب در راستای تقویت امر ازدواج و خانواده دانشگاهیان

۲. اولویت‌دهی در به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان متأهل دانشجویی در مراکز آموزشی پژوهشی و پروژه‌ها

۳. خدمات مشاوره‌ای برای دانشجویان (اعم از مهارتی، کارآفرینی،…) و هدایت نسلی

۴. خدمات درمانی ویژه (ناباروری، زایمان و…) برای زوجین دانشگاهی و توسعه بیمه پایه و تکمیلی

۳ ـ وزارت کشور

۱. رصد و پیمایش‌های علمی مرتبط با ازدواج و خانواده و طلاق دانشجویان و اساتید و ارائه خدمات آماری مربوطه

۲. حمایت از مراکز حامی ازدواج دانشگاهیان و تسهیل‌سازی مجامع خیرین ذی‌ربط

۳. اختصاص منابع و اعتبارات لازم در جهت افزایش ازدواج و کاهش طلاق در مجموعه‌های دانشگاهی از طریق شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شورای اجتماعی کشور

۴ ـ سازمان برنامه‌وبودجه

ـ معاضدت و همکاری و ارائه مشاوره و راهنمایی‌های لازم به منظور بهره‌مندی ستاد از منابع مالی و سرمایه‌ای و تسهیلاتی مطابق ضوابط و مقررات در قانون بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط

۵ ـ بانک مرکزی

ـ حمایت و هدایت تسهیلات بانکی و اعتبارات بانکی قرض‌الحسنه از طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با ازدواج دانشگاهیان از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

۶ ـ وزارت ورزش و جوانان

۱. ارائه خدمات و تسهیلات ویژه رفاهی، مشاوره و حمایت از مراکز مشاوره ازدواج و امر وساطت با همکاری سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور

۲. ارائه خدمات و تسهیلات و امکانات لازم اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای زوجین

۳. نظارت و حمایت از مجامع، صحن‌ها و سامانه‌های مرتبط با ازدواج و خانواده

۴. مساعدت در برخورداری ستاد از ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی وزارت ورزش و جوانان

۷ ـ سازمان صداوسیما

۱. حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با خانواده و ازدواج دانشگاهیان

۲. تولید محصولات رسانه‌ای مرتبط (اعم از فیلم، سریال، مستند و …) برای ترویج ازدواج دانشجویی و ترغیب و مشارکت در برگزاری جشنواره‌های ملی ازدواج دانشجویی

۳. جریان‌سازی و انعکاس جریانات مرتبط با ازدواج دانشجویی و تحکیم و تعالی خانواده دانشگاهیان

۴. تبلیغ و ترویج مرتبط برای زوجین

۸ ـ سازمان بسیج مستضعفین

ـ به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های بسیج در دانشگاه‌ها در راستای ترویج فرهنگ ازدواج و مشارکت در طرح‌های مرتبط

۹ ـ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۱. همکاری در تصویب قوانین و یا اصلاح برخی قوانین در راستای تسهیل ازدواج دانشگاهیان و تحکیم خانواده

۲. همکاری در تقویت بودجه مناسب برای طرح‌های مرتبط با ازدواج دانشگاهیان در فرآیند تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور

۱۰ ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۱. سیاست‌گذاری در امر خانواده و ازدواج دانشگاهیان، تجمیع و به‌کارگیری ظرفیت‌های شورا و نهادهای ذی‌ربط در راستای گسترش فرهنگ ازدواج دانشگاهیان

۲. اعمال نظارت دقیق بر مطالبه‌گری اجرای قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج توسط نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط

۱۱ ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

۱. ترویج فرهنگ وقف در جهت تأمین مسکن و جهیزیه دانشجویان

۲. طراحی برنامه‌های وقف فرهنگی در جهت بسط فرهنگ ازدواج دانشجویی و بهره‌گیری از امکانات موقوفه‌ها در راستای ازدواج دانشگاهیان در چارچوب قوانین و مقررات و حدود موضوع موقوفات و امور خیریه

۳. مشارکت فعال در طرح‌ها و برنامه‌های ازدواج دانشگاهیان

۴. مشارکت در تأمین نیازهای زوجین کم‌بضاعت

۱۲ ـ حوزه‌های علمیه (برادران و خواهران)

۱. ترویج فرهنگ ازدواج و تحکیم و تعالی خانواده از طریق مشاوره و راهنمایی

۲. توسعه سبک زندگی اسلامی و ایرانی

۳. تعامل نظام‌مند حوزه و دانشگاه در احیای ازدواج و تحکیم خانواده

۱۳ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

ـ برنامه‌ریزی ویژه در راستای کاهش طلاق در ازدواج‌های دانشجویی، بسط الگوی فرآیند ازدواج دانشگاهیان به‌صورت ملی در جهت کاهش طلاق و همکاری و مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌های ازدواج دانشگاهیان

۱۴ ـ بنیاد مستضعفان

ـ مشارکت فعال در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تسهیل و ازدواج دانشگاهیان از قبیل مسکن، جهیزیه، خوابگاه‌ و…

۱۵ ـ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده

۱. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در جهت آموزش دختران در راستای ترویج فرهنگ ازدواج دانشجویی

۲. آموزش خانواده‌ها در جهت تسهیل و تحکیم ازدواج دانشگاهیان و افزایش جمعیت و کاهش سن باروری در زوجین دانشگاهی

۱۶ ـ شهرداری تهران

ـ همکاری و مشارکت در برنامه‌های ازدواج دانشگاهیان، ارائه خدمات حمایتی و ترویج فرهنگ ازدواج دانشگاهیان و الگوسازی و ارائه امکانات، خدمات و تسهیلات لازم

۱۷ ـ آستان قدس رضوی

ـ مشارکت در برگزاری مراسمات ازدواج دانشگاهیان‌، انجام حمایت‌های فرهنگی و آموزشی از برنامه‌های ازدواج دانشگاهیان از طریق بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی آستان با همراهی و هماهنگی دیگر آستان‌های مقدسه

۱۸ ـ وزارت راه و شهرسازی

۱. طرح و اعمال حمایت مسکن ملی دانشگاهیان از طریق ظرفیت‌های بنیاد

۲. حمایت از مراکز آموزشی، پژوهشی از طریق ایجاد خوابگاه‌های متناسب متأهلی

تبصره: اهم وظایف مندرج در این ماده، نافی وظایف تکلیفی و اجرایی و تعهدات ناشی از تصمیمات مشترک ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان نخواهد بود.

ماده ۸ ـ اعضای ستاد استانی (ستاد اجرایی) ازدواج دانشگاهیان:

۱. نماینده ولی‌فقیه در استان (رئیس ستاد)

۲. استاندار (نایب‌رئیس ستاد)

۳. رئیس استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان (دبیر ستاد)

۴. مدیرکل ورزش و جوانان استان

۵. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان

۶. شهردار مرکز استان

۷. رئیس دانشگاه معین استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

۹. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان

۱۰. مدیر حوزه‌های علمیه استان

۱۱. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان

۱۲. مدیرکل صداوسیمای استان

۱۳. دو نماینده از خیرین و فعالین امر ازدواج با پیشنهاد دبیر ستاد

تبصره ۱: ستاد استانی می‌تواند حسب مورد از سایر دانشگاه‌ها یا اشخاص بنا بر ضرورت دعوت نماید.

تبصره ۲: دبیرخانه ستاد استانی ازدواج دانشگاهیان در دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تشکیل می‌شود.

تبصره ۳: جلسات ستاد استانی ازدواج دانشگاهیان با حضور نصف به اضافه یک اعضا رسمیت می‌یابد. اعتبار مصوبات ستاد نیز منوط به کسب اکثریت آراء اعضای حاضر است.

تبصره ۴: با توجه به شرایط خاص استان تهران، اعضای ستاد استان تهران به شرح زیر می‌باشند:

۱) رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه (رییس ستاد)

۲) استاندار (نایب‌رئیس ستاد)

۳) رئیس استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان (دبیر ستاد)

۴) معاون برنامه‌ریزی استانداری

۵) مدیرکل ورزش و جوانان استان

۶) مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان

۷) شهردار تهران

۸) رئیس دانشگاه تهران

۹) رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۰) رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان

۱۱) رییس دانشگاه صنعتی شریف

۱۲) رییس دانشگاه فرهنگیان استان تهران

۱۳) مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان

۱۴) رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تهران

۱۵) مدیرکل صداوسیمای استان

۱۶) دو نماینده از خیرین و فعالین امر ازدواج با پیشنهاد دبیر ستاد

۱۷) مدیر حوزه‌های علمیه استان تهران

ماده ۹ ـ وظایف ستاد استانی:

۱. اجرای مصوبات، سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از طرف ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان

۲. تهیه گزارش‌های دوره‌ای و ارائه به ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان به منظور ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و سیاست‌های ابلاغی

۳. به کارگیری تمام ظرفیت‌های دانشگاهی و استانی از طریق جلب همکاری دستگاه‌ها و اشخاص در بخش دولتی و خصوصی، همچنین جلب مشارکت خیرین در راستای تحقق اهداف

۴. اجرای فرآیند ارزیابی ازدواج دانشگاهیان در استان و ارائه پیشنهاد و راهکار به ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان به منظور بهبود عملکرد ساختاری و فرآیندی

ماده ۱۰ ـ این سند مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

رییس‌جمهور و رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

آيين‌نامه اصلاحي شوراي هنر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22570-22/06/1401

(مصوب جلسه ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 14019191/د ش ـ ۱۴۰۱/۶/۱۳

شورای هنر ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

«آیین‌نامه اصلاحی شورای هنر» که بر اساس مصوبه جلسه ۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ شورای معین و در جلسه ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

مقدمه

 هنر، زبان گویای تمدن‌ها است و از این‌رو همواره این مقوله در طول تمدن درخشان ایران اسلامی نیز نقش مؤثر و بی‌بدیل داشته است. ایجاد تمدن نوین اسلامی به عنوان آرمان بزرگ انقلاب در «بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی» مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. بر اساس این بیانیه، افق نظام اسلامی، تمدن‌سازی است و تحقق تمدن نوین اسلامی نیز از رهگذار فرهنگ و هنر میسر می‌گردد و در این میان، نقش‌آفرینی «هنر» بسیار اساسی و بنیادی است؛ چراکه زمینه‌های فراوانی را در جهت انتقال مفاهیم و ارزش‌های فرهنگی در بردارد. از سوی دیگر با توجه به رهنمون‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص «جهاد تبیین» می‌توان از ظرفیت‌های بسیار متنوع و گسترده هنر، به‌عنوان جلوه‌های قدرتمند و تأثیرگذار در حرکت جهادی تبیین استفاده نمود. در همین راستا به منظور «تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» و «جهاد تبیین» به‌عنوان دو مقوله مهم در تحولات فکری و فرهنگی کشور و همچنین با توجه به پیوست حکم اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص طرح تحول شورای‌عالی، «آیین‌نامه شورای هنر» به‌عنوان قرارگاه عملیاتی هنر و یکی از هسته‌های فکری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، متناسب با طرح تحولی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

‌ماده ۱ ـ وظایف:

۱ ـ تدوین و ارزیابی سیاست‌های کلان هنر جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۲ ـ پیشنهاد سیاست‌ها و راهکارها در زمینه

‌الف ـ آموزش عالی، آموزش‌وپرورش، آموزش‌های عمومی (رسمی و آزاد) و پژوهش‌های هنری.

ب ـ ارتقاء فرهنگ مکتوب هنر ایرانی و اسلامی از طریق ایجاد تسهیلات تألیف و ترجمه.

ج ـ تعیین اولویت‌ها در تولیدات هنری.

‌د ـ معرفی آثار هنری ایرانی و هنرمندان کشورهای اسلامی به جهان ‌از طریق؛ تألیف، ترجمه، برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و …

‌هـ ـ شناسایی، معرفی، حفظ و صیانت از آثار و استعدادهای برتر هنری و هنرمندان متعهد کشور.

‌و ـ تبیین و انتقال مفاهیم و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جدید از طریق هنر.

‌ز ـ تبیین جنبه‌های نظری هنر در زمینه‌هایی چون زیبایی‌شناسی، عرفان، فلسفه و شناسایی و نقد جریانات هنری

ح ـ برنامه‌ریزی برای معرفی آثار اصیل و سنتی فرهنگی ـ هنری به منظور حفظ و اشاعه هویت فرهنگ ایرانی ـ اسلامی.

۳ ـ تقویت ارتباط و هماهنگی میان بخش‌های تولیدی، اجرایی و علمی هنر.

۴ ـ تعیین سیاست‌های معرفی و ترویج هنرهای بومی و محلی.

 ۵ ـ حمایت از آموزش و پژوهش‌های دینی، فلسفی و عرفانی درباره مبانی هنر و استفاده کاربردی از نتایج این پژوهش‌ها در تولید آثار هنری، معماری و شهرسازی.

۶ ـ پیشنهاد تصویب و اصلاح اساسنامه بنیادها و نهادهای هنری در سطح ملی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

۷ ـ تبیین نقش کاربردی هنر و تدوین و پیشنهاد سیاست‌های مربوط به آن.

۸ ـ رصد و دیده‌بانی تحولات، مطالبات و ظرفیت‌های هنری داخلی و خارجی کشور.

۹ ـ تبیین و ارائه گزارش فصلی از مسائل، مواضع و وضعیت حوزه هنر در جامعه.

۱۰ ـ تدوین و ارائه اسناد ملی و توسعه‌ای حوزه‌های مختلف هنر از جمله: سینما، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای سنتی، معماری و شعر و ارائه آن به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.

۱۱ ـ ارزیابی و آسیب‌شناسی اقدامات، فعالیت‌ها و جریانات هنری کشور.

۱۲ ـ برنامه‌ریزی در جهت هماهنگی مدیریت کلان هنر کشور با رویکرد هنر متعالی در تراز تمدن نوین اسلامی.

۱۳ ـ ارتباط و تعامل فعال شورای هنر به‌عنوان قرارگاه عملیاتی هنر کشور با ستادهای راهبری و شوراهای تخصصی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادها و دستگاه‌ها.

۱۴ ـ بررسی موارد ارجاعی از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.

‌ماده ۲ ـ اعضاء:

۱ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یا نماینده تام‌الاختیار

۳ ـ وزیر آموزش‌وپرورش و یا نماینده تام‌الاختیار

۴ ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و یا نماینده تام‌الاختیار

۵ ـ سه نفر از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۶ ـ رییس سازمان صداوسیما و یا نماینده تام‌الاختیار

۷ ـ رئیس جهاد دانشگاهی و یا نماینده تام‌الاختیار

۸ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و یا نماینده تام‌الاختیار

۹ ـ رئیس فرهنگستان هنر

۱۰ ـ رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

۱۱ ـ رئیس سازمان بسیج هنرمندان

۱۲ ـ یک نفر به انتخاب شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

۱۳ ـ سه نفر از هنرمندان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه هنر با معرفی رئیس شورا و تأیید اعضاء و با حکم دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۱۴ ـ یک نفر از رؤسای دانشگاه‌های هنر با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵ ـ دبیر شورای هنر

‌تبصره ۱ ـ رئیس شورای هنر از میان اعضاء انتخاب و جهت تصویب و صدور حکم به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شود.

تبصره ۲ ـ دبیر شورای هنر به پیشنهاد رئیس شورا و تأیید اعضاء انتخاب و برای صدور حکم به دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شود و دبیرخانه آن در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود.

تبصره ۳ ـ احکام اعضای بند ۵ و رییس شورا توسط ریاست شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای مدت سه سال صادر می‌شود.

‌ماده ۳ ـ شورا می‌تواند برای اجرای وظایف خود گروه‌های کار تشکیل دهد و در موضوعات هنری از صاحب‌نظران و کارشناسان مربوط، افرادی را برای مشورت دعوت کند.

‌ماده ۴ ـ مصوبات شورا پس از تصویب نهایی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از طریق دبیرخانه شورای‌عالی به دستگاه‌های مجری، ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵ ـ این آیین‌نامه در ۵ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و جایگزین آئین‌نامه قبلی (مصوب جلسه ۴۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۷ و الحاقیه جلسه ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) می‌گردد.

رییس‌جمهور و رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

ج) شوراي عالي فضای مجازی

شرح وظايف، اختيارات و ترکيب اعضاي کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22573-27/06/1401

شماره ۱۰۳۴۳۲ – ۱۴۰۱/۶/۵

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است یا قانون خاص دارند

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی کشور، به پیوست مصوبه هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ این شورا با موضوع «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ـ بروزرسانی مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵»، که در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

 

شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

(بروزرسانی مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ شورای‌عالی فضای مجازی کشور)

شورای‌عالی فضای مجازی کشور، وفق ماده ۹ اساسنامه‌ مرکز ملی فضای مجازی کشور و بر اساس مصوبه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴؛ شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ـ مصوب هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ ـ را در هشتادویکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ به شرح زیر بروزرسانی و تصویب نمود:

ماده ۱: تعاریف:

۱ ـ ۱ ـ کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور موضوع ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور؛

۱ ـ ۲ ـ تنظیم‌گری: اتخاذ هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی به منظور:

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات‏گذاری و ساماندهی فعالیت‌های حوزه مجازی یک زیست‏بوم؛

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ نظارت بر حسن انجام مسئولیت‌ها و تعهدات؛

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ اعمال ضمانت‌های اجرای مقررات بر تخلفات.

۱ ـ ۳ ـ تنظیم‌گر بخشی: نهادی که به موجب قانون و یا مصوبات سایر مراجع قانونی، همه یا بخشی از امور تنظیم‌گری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور را بر عهده دارد؛

۱ ـ ۴ ـ خدمات فضای مجازی: خدماتی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت خودکار و با کمترین مداخله انسانی بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‏شود.

ماده ۲: ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

۲ ـ ۱ ـ دبیر شورای‌عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور (رییس کمیسیون)؛

۲ ـ ۲ ـ معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور (دبیر کمیسیون)؛

۲ ـ ۳ ـ نماینده رییس مجلس شورای اسلامی (یا رییس کمیسیون مرتبط با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی)؛

۲ ـ ۴ ـ نماینده رییس قوه قضاییه (معاون ذی‌ربط)؛

۲ ـ ۵ ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معاون ذی‌ربط)؛

۲ ـ ۶ ـ نماینده وزارت اطلاعات (معاون ذی‌ربط)؛

۲ ـ ۷ ـ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاون ذی‌ربط)؛

۲ ـ ۸ ـ نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (معاون ذی‌ربط)؛

۲ ـ ۹ ـ نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (معاون ذی‌ربط)؛

۲ ـ ۱۰ ـ نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاون ذی‌ربط)؛

۲ ـ ۱۱ ـ دو نفر عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای‌عالی؛

۲ ـ ۱۲ ـ نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی.

تبصره: رییس کمیسیون عالی می‏تواند حسب مورد از افراد صاحب‏نظر و یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون بدون حق رأی دعوت نماید.

ماده ۳: وظایف و اختیارات:

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت‌، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری تنظیم‌گران بخشی، تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیراست:

۳ ـ‌۱ ـ تهیه و پیشنهاد نظامات و مقررات برای تصویب در شورای‌عالی فضای مجازی کشور در زمینه‌ها و ابعاد مختلف از قبیل:

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ معماری کلان تنظیم‌گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت‌های هر یک از تنظیم‌گران بخشی؛

۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران بخشی خدمات جدید؛

۳ ـ ۱ ـ ۳ ـ اصلاح مأموریت و شرح وظایف تنظیم‌گران بخشی؛

تبصره: اصلاح مأموریت، شرح وظایف، ادغام یا حذف تنظیم‏گرانی که بر اساس قانون تشکیل شده‏اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ سیاست‏گذاری صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‏وکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت ‏و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات؛

۳ ـ ۱ ـ ۵ ـ تعیین نیازمندی‌ها و اولویت‏های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به‏منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی؛

۳ ـ ۱ ـ ۶ ـ نظامات مقوم حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی‏های ذیل آن از قبیل نظام رسانه‌، نظام هویت، کلان‌داده‌های ملی، حوزه بین‏المللی، سرمایه‏گذاری‌های خارجی، رمزارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی و نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی؛

۳ ـ ۱ ـ ۷ ـ تهیه سیاست‏ها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمان‏ها و مجامع بین‏المللی مرتبط در حوزه تنظیم‏گری فضای مجازی.

۳ ـ ۲ ـ دستورالعمل‌ها و زیرنظام‌های اجرایی، فنی، نظارتی و هماهنگی ملی در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کشور از قبیل:

۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ تصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، الزامات اجرایی و فنی، نظارتی و هماهنگی ملی برای تحقق مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کشور؛

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ تصویب الزامات کلان پیشنهادی تنظیم‏گران بخشی در زمینه صدور مجوز؛

۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ تصویب معیارها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه‌های فضای مجازی؛

۳ ـ ۲ ـ ۴ ـ ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های صادرکننده‌ مجوزهای حوزه فضای مجازی؛

۳ ـ ۲ ـ ۵ ـ اختصاص صلاحیت موقت تنظیم‌گری به تنظیم‌‏گران بخشی موجود تا پیش از ایجاد تنظیم‌گر بخشی مقتضی؛

۳ ـ ۲ ـ ۶ ـ حل اختلاف تنظیم‌گران بخشی فضای مجازی‏؛

۳ ـ ۲ ـ ۷ ـ تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛

تبصره: موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‏دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.

۳ ـ ۲ ـ ۸ ـ ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی و سامانه‏های هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم‌گران، با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛

۳ ـ ۲ ـ ۹ ـ تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات شبکه و فضای مجازی اختصاصی؛

۳ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ پاسداری از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت‌های قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛

۳ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ رصد و پایش اجرای مصوبات این کمیسیون و همچنین تعیین استانداردها و شاخص‏های کلان اهداف آن؛

۳ ـ ۲ ـ ۱۲ ـ تنظیم مقررات جمع‏آوری، فرآوری داده‌ها و حفظ حریم خصوصی کاربران در سکوهای فضای مجازی؛

۳ ـ ۲ ـ ۱۳ ـ تصویب سازوکار مشارکت تشکل‌های خصوصی و مردمی و اخذ نظرات ذی‌نفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی‏سازی مصوبات تنظیم‏گران؛

۳ ـ ۲ ـ ۱۴ ـ تصویب الزامات پیشنهادی تنظیم‌گران بخشی در زمینه‌ نرخ‏گذاری برای کلیه‌ خدمات فضای مجازی، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی؛

تبصره ۱: مصوبات بخش ۳ ـ ۲ ـ توسط رئیس کمیسیون ابلاغ می‏شود.

تبصره ۲: تنظیم‏گری و مقررات‏گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی از وظایف و اختیارات این کمیسیون خارج و کماکان بر عهده کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور [مصوب نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ شورای‌عالی فضای مجازی کشور] است.

تبصره ۳: هرگونه تصمیم‏گیری و مقررات‌گذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون بر اساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور [مصوب دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ شورای‌عالی فضای مجازی کشور]، صورت می‏پذیرد.

تبصره ۴: کلیه مصوبات با طبقه‌بندی عادی این بخش در حوزه ضوابط و مقررات باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به ثبت برسد. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴: تنظیم‌گران بخشی در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده دارند:

 ۴ ـ ۱ ـ صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی؛

 ۴ ـ ۲ ـ تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛

تبصره: کلیه مصوبات موضوع این بند، باید به مرکز ملی فضای مجازی کشور فرستاده شود. مرکز ملی نیز موظف است مصوبات ارسال‌شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد، برای اصلاح به تنظیم‏گر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

 ۴ ـ ۳ ـ تصویب و ابلاغ تعرفه‏ها و نرخ خدمات در راستای شکل‏گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن‌ها؛

 ۴ ـ ۴ ـ اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه‏دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛

 ۴ ـ ۵ ـ تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام‌های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم‌گری به این کمیسیون برای تصویب؛

 ۴ ـ ۶ ـ تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه‏دهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون؛

 ۴ ـ ۷ ـ نظارت بر عملکرد ارائه‏دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛

تبصره ۱: سایر دستگاه‌های اجرایی، صرفاً از طریق تنظیم‏گران بخشی، ضوابط خود را به ارائه‏دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می‏کنند.

تبصره ۲: تنظیم‌گران بخشی موظفند کلیه مصوبات با طبقه‌بندی عادی خود در حوزه ضوابط و مقررات را با درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اطلاع‏رسانی نمایند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵: به موجب این مصوبه، مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ شورای‌عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ شورای‌عالی فضای مجازی کشور در خصوص این کمیسیون، ملغی می‏شود.

 

سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22573-27/06/1401

شماره ۱۰۳۵۵۴ -۱۴۰۱/۶/۸

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است یا قانون خاص دارند

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی کشور، به پیوست مصوبه هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ این شورا با موضوع «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران ـ اهداف و اقدامات کلان»، که در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

لازم به ذکر است ارزش‌ها و چشم‌انداز سند یادشده در هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ شورای‌عالی تصویب و طی نامه شماره ۱۰۲۶۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ برای اجرا ابلاغ شده است.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی

 

سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی

مقدمه:

سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان تنظیم شده است. این سند از طریق مطالعه اسناد راهبردی و چشم‌انداز سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضع موجود و مطلوب، تحلیل اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم‌انداز و احکام مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای شورای‌عالی فضای مجازی کشور) و اخذ نظر مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور و دستگاه‌های دولتی و حکومتی و سازمان‌های مرتبط با فضای مجازی تنظیم شده است. دو بخش ارز‌ش‌ها و چشم‌انداز این سند، در هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ و دو بخش اهداف و اقدامات کلان آن در هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای‌عالی به تصویب رسید.

الف ـ ارزش‏ها:

۱ ـ اعتقادات، احکام و اخلاق اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی؛

۲ ـ استقلال، حاکمیت ملی و نفی سلطه خارجی؛

۳ ـ انسجام، وحدت و اعتماد ملی؛

۴ ـ مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی؛

۵ ـ حکمت، خردگرایی و هوشمندی؛

۶ ـ مشارکت ذی‌ربطان در حکمرانی؛

۷ ـ صلح‏طلبی عادلانه و احترام متقابل در روابط بین‌الملل؛

۸ ـ خودکفایی، خوداتکایی و نوآوری در تأمین نیازهای پایه شهروندان؛

۹ ـ هویت و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و خانواده محوری؛

۱۰ ـ عدالت، کرامت انسانی و آزادی مسئولانه؛

۱۱ ـ صیانت از حریم خصوصی و حقوق عامه؛

۱۲ ـ قانون‌گرایی و انضباط اجتماعی؛

۱۳ ـ امنیت ملی؛

۱۴ ـ منافع ملی؛

۱۵ ـ سلامت محتوا؛

۱۶ ـ شفافیت و دسترسی آزاد و عادلانه به اطلاعات و خدمات، با حفظ حقوق و مصالح فرد و جامعه؛

۱۷ ـ توجه به اقشار و گروه‌های اجتماعی خاص، اعم از کودکان و نوجوانان، سالمندان و کم‌توانان جسمی و ذهنی؛

۱۸ ـ حفظ محیط‌زیست.

 ب ـ چشم‌انداز:

فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۰، فضایی در امتداد فضای واقعی، سالم، مفید، ایمن، پیشران پیشرفت سایر حوزه‌ها، متکی بر ظرفیت درون‏زای کشور، برخوردار از منابع انسانی متخصص، ماهر، مؤثر و کارآمد، برخوردار از مراکز علمی و پژوهشی، شرکت‌های دانش‏بنیان و صنایع پیشرفته داخلی است. برای حرکت جهشی، ابتکار عمل دارد. از استقلال هوشمندانه و عالمانه، با کمترین وابستگی برخوردار است و حضوری فعال، مبتکرانه، قوی و هدفمند در مجامع و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. الهام‌بخش در جهان اسلام، نقش‏آفرین در صحنه جهانی، جزء قدرت‌های برتر سایبری و مقام اوّل ارایه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب‏غرب آسیا با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل و استفاده صلح‏آمیز از فضای مجازی با مشارکت همه کشورها در توسعه آن، رفع حکمرانی کشورهای سلطه‌گر بر شبکه جهانی اینترنت و اصلاح آن با همکاری سایر کشورها است.

ارزش‏ها، هنجارها و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی مبتنی بر فرهنگ پیشرفت پایدار در فضای مجازی کشور نهادینه شده و نیازها و خدمات نو، جذاب و متنوع به ویژه در حوزه‌های آموزش، سلامت، تجارت، حمل‏ونقل، آب، انرژی و سرگرمی برای کاربران ایرانی فراهم است. نظام حکمرانی در بهر‌ه‌گیری از فضای مجازی بر اساس حاکمیت ملی، عدالت، آزادی و صیانت از حقوق مردم و در برخورداری از مدیریتی یکپارچه حاصل از ارتباط به‌هم‌پیوسته و همگرای بخش‌های حاکمیتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، پیشتاز است. با مشارکت شهروندان، سازمان‌ها، کسب‏وکارها و تمام بخش‌های عمومی و خصوصی، امنیت و سلامت این فضا در بالاترین سطح است.

دارای زیرساخت‌های مطمئن، امن، پایدار، یکپارچه و گسترده در سراسر کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و در ارتباط با شبکه‌ جهانی است. از بلوغ فرآیندهای صنعتی مبتنی بر فناوری‌های نوین، نقش مؤثر در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‏بنیان و فرصت‌های جدید شغلی برخوردار است و در بازارهای جهانی با افزایش سطح کیفیت و کمیت کالا و خدمات، حضوری رقابتی دارد و از مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات ایران و جهان مبتنی بر مطالعات راهبردی و آینده‏پژوهی در کلیه ابعاد فضای مجازی برخوردار است.

ج ـ اهداف کلان:

۱ ـ تحکیم و تقویت حکمرانی، اعمال حاکمیت و اقتدار ملی بر تمامی ابعاد و لایه‏های فضای مجازی کشور؛

۲ ـ ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، گسترش عمق راهبردی نظام و تحقق تمدن نوین اسلامی در فضای مجازی؛

۳ ـ دستیابی به قدرت فضای مجازی (سایبری) ج.ا.ا. در تراز جهانی و جایگاه نخست قدرت فضای مجازی (سایبری) در بین کشورهای منطقه و نیل به توان بازدارندگی فضای مجازی (سایبری) مؤثر در سطح بین‏الملل؛

۴ ـ تأمین حقوق، امنیت و منافع ملی در فضای مجازی و تحقق چندجانبه‌گرایی (دولت‌ها) در حکمرانی اینترنت؛

۵ ـ قاعده‌مند‌سازی دسترسی به داده‌های خصوصی، عمومی و کلان‌داده‌ها، اعمال حاکمیت و حفاظت از داده‌های ملی در برابر نفوذ و دست‌اندازی غیرمجاز؛

۶ ـ بهینه‌سازی و افزایش کارآمدی نظام تصمیم‌گیری با استفاده از ظرفیت‌های داده‌ای کشور متناسب با سرعت تحولات و آیند‌ه‌نگری؛

۷ ـ ارتقای سطح هوشمندی در نظامات ملی (از قبیل نظام آموزش، بهداشت، حمل و نقل و سایر خدمات شهری)؛

۸ ـ تأمین امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور در بالاترین سطح؛

۹ ـ دستیابی به اشراف کامل و بهنگام بر تحولات فضای مجازی داخلی و بین‌المللی؛

۱۰ ـ تکمیل و روزآمدی شبکه ملی اطلاعات مطابق با تحولات فناوری‌های‌ فضای مجازی؛

۱۱ ـ کسب مرجعیت رسانه‌ای در فضای مجازی و رفع محاصره تبلیغاتی کشور؛

۱۲ ـ تقویت و تحکیم ارکان فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی کشور؛

۱۳ ـ تحقق زیست‌بوم فضای مجازی سالم، مفید، ایمن، در دسترس و استطاعت‌پذیر؛

۱۴ ـ توسعه خدمات و گسترش رفاه عمومی؛

۱۵ ـ مردمی‏سازی و ارتقاء مشارکت اجتماعی در تولید، توزیع، حفاظت، صیانت از محتوا و خدمات اوقات فراغت و سرگرمی فضای مجازی؛

۱۶ ـ دستیابی به خوداتکایی ملی در حوزه‌های علوم، فناوری‌ها و صنایع راهبردی فضای مجازی؛

۱۷ ـ تربیت و توانمندسازی شبکه سرمایه انسانی متخصص در منطقه و ایجاد مزیت راهبردی برای کشور در این حوزه؛

۱۸ ـ ایجاد و پوشش فراگیر خدمات یکپارچه عمومی داخلی با مزیت نسبی برای مهاجرت کامل کاربران از سکوهای خارجی و غیربومی به سکوهای داخلی از قبیل حوزه‌های دولت، سلامت، تجارت و آموزش در فضای مجازی؛

۱۹ ـ دستیابی به جایگاه برتر در زنجیره ارزش خدمات و محتوا (اعم از آموزش، سرگرمی، رسانه و شبکه‌های اجتماعی و…) در کشورهای منطقه و جهان اسلام؛

۲۰ ـ مثبت‏ شدن تراز تجاری در محصولات و خدمات فضای مجازی؛

۲۱ ـ دستیابی به سهم ده درصدی هسته اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور؛

۲۲ ـ تبدیل فضای مجازی کشور به کانون منطقه‏ای تبادل داده و ارائه خدمات زیرساختی ارتباطی و اطلاعاتی و تجاری و بازرگانی به کشورهای منطقه؛

۲۳ ـ تحقق کامل قوانین و مقررات کشور و فراهم شدن امکان پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی؛

۲۴ ـ مصونیت زیرساخت‏ها و ارتقاء حفاظت از منافع ملی در برابر تهدیدات دشمنان در فضای مجازی؛

۲۵ ـ آمایش سرزمین و توزیع عادلانه امکانات فضای مجازی؛

۲۶ ـ پیشرانی فضای مجازی در اقتصاد دانش‏بنیان و مقاومتی و ایجاد فرصت‏های جدید شغلی.

 

د) اقدامات کلان:

 

 

تلفیق نظریه رکنیت با نمایندگی در شرکت سهامی-1-min

تلفیق نظریه رکنیت با نمایندگی در شرکت سهامی-2-min

تلفیق نظریه رکنیت با نمایندگی در شرکت سهامی-3-min

تلفیق نظریه رکنیت با نمایندگی در شرکت سهامی-4-min

     

 

تبصره ۱: نظارت و راهبری کلان اقدامات بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است؛

تبصره ۲: دستگاه‌های متولی موظف‌اند با کمک دستگاه‌های همکار، طرح عملیاتی اقدام مربوط (اهداف عملیاتی، اقدامات عملیاتی، برآورد اعتبار، زمان‌بندی اجرا و استقرار) را ظرف مدت دو ماه برای تصویب در مرجع تعیین‌شده، به مرکز ملی ارائه نمایند؛

تبصره ۳: مرجع تصویب موظف است طرح مربوط را ظرف مدت دو ماه بررسی، تصویب و ابلاغ نماید؛

تبصره ۴: خطوط راهنما، در تدوین طرح اقدامات فوق توسط دستگاه‏های متولی به شرح زیر است:

۴ ـ ۱ ـ انسجام خط‌مشی‌ها و پرهیز از صنفی و بخشی‏نگری، هماهنگی و هم‌افزایی درونی و بیرونی در اقدامات کلان؛

۴ ـ ۲ ـ بازمعماری و تحول ساختارها با توجه به ضرورت‌ها و اقتضائات نوین فضای مجازی با رعایت اصل کارآمدی و چابک‌سازی؛

۴ ـ ۳ ـ رویکرد مشارکتی و مردمی‌سازی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و عمومی؛

۴ ـ ۴ ـ ایجاد سازوکار مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در همه طراحی‌ها و اقدامات کلان؛

۴ ـ ‌۵ ـ تعیین سنجه‌ها، شاخص‌ها و داده‌های لازم برای نظارت و ارزیابی اقدامات کلان؛

۴ ـ ۶ ـ محافظت از داده‌های ملی و اشتراک داده‌ها با حفظ حریم خصوصی؛

۴ ـ ۷ ـ اهتمام ویژه به آموزش، توانمندسازی، جذب و نگهداشت سرمایه انسانی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up