مصوبات هیأت دولت دهه اول مهر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/07/01 لغايت 1400/07/11

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدرضا فاطمی امین به عنوان عضو شورای‌عالی کار            

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور            

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۵۸۹۶/ت ۵۹۰۰۹ هـ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدعلی احمدزاده به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد       

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد محمدی‌زاده به عنوان استاندار بوشهر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحامد عاملی به عنوان استاندار اردبیل  

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد         

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا هاشمی به عنوان استاندار سمنان   

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدرضا فاطمی امین به عنوان عضو شورای‌عالی کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22290 – 04/07/1400

شماره ۶۷۸۶۰/ت ۵۹۱۷۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدرضا فاطمی‌‌امین به عنوان عضو شورای‌‌عالی کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۹۱۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (۱۶۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ تصویب کرد:

آقای سیدرضا فاطمی‌‌امین به عنوان عضو شورای‌‌عالی کار تعیین می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22290 – 04/07/1400

شماره ۶۷۸۳۸/ت ۵۸۹۴۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور ـ وزارت آموزش‌وپرورش

 وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت) و به استناد بند (ز) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ماده ۲ ـ وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل یکصد و پنجاه‌هزار میلیارد (150000000000000) ریال نفت‌خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (۱) تا (۶) بند (ز) تبصره (۱) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه تحویل دهد.

تبصره ۱ ـ تحویل نفت‌خام موضوع این ماده به پالایشگاه‌ها در حکم صادرات است.

سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از محل وصولی سایر سیاهه‌های صادراتی نفت‌خام به شرط عدم کاهش درآمدهای جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱) قانون و بر اساس ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد.

تبصره ۲ ـ وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) مکلف به تسویه‌حساب ارزش نفت‌خام تحویلی این ماده در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف به اعمال حساب مبلغ فوق‌الذکر در ردیف درآمدی (۲۱۰۱۱۲) جدول شماره (۵) قانون است.

تبصره ۳ ـ مکان تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی دستگاه اجرایی و وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) تعیین می‌شود.

ماده ۳ ـ سازمان مکلف است هم‌زمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل ردیف (۸۱ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون به دستگاه‌های اجرایی به شرح جدول زیر است:

 

 

ماده ۴ ـ فروش و سایر راه‌‌های انتقال مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه‌های اجرایی به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکرشده در بند (ز) تبصره (۱) قانون برسد.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر را از محل منابع مصوب مربوط خود (با اولویت منابع داخلی) تأمین نمایند. در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، تهاتر حداکثر سی و چهار درصد (۳۴%) از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر شامل سود منصفانه تولیدکننده، ضایعات، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بلامانع است.

تبصره ۲ ـ مطالبات قطعی قیرسازان از دستگاه‌‌های اجرایی، ناشی از تغییرات قیمت زمان تحویل تا تسویه ریالی که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ایجاد شده است، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل سهمیه سال‌‌ جاری با اولویت عملیات سال جاری قابل تسویه است.

ماده ۵ ـ دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مکلف به مبادله موافقت‌نامه با سازمان هستند.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌‌های اجرایی موظفند سهم استان‌‌ها را ظرف دو ماه تعیین و به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌‌ها و اولویت‌های مدنظر، مجاز به مدیریت و زمان‌‌بندی تخصیص مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به استان‌‌ها هستند.

تبصره ۲ ـ در خصوص وظایف وزارت راه و شهرسازی در شهرک‌‌های صنعتی، صرفاً تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) مورد نیاز برای آسفالت راه‌های دسترسی به شهرک‌های صنعتی تا درب ورودی این شهرک‌ها است.

ماده ۶ ـ دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مکلف به ارائه گزارش در مقاطع زمانی سه‌ماهه به کمیسیون‌‌های انرژی، برنامه‌وبودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان هستند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۵۸۹۶/ت ۵۹۰۰۹ هـ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22290 – 04/07/1400

شماره ۶۷۸۷۶/ت ۵۹۱۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۲۸ به پیشنهاد شماره 46152/54572 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) تصویب‌‌نامه شماره ۴۵۸۹۶/ت ۵۹۰۰۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸، بعد از عبارت “موظف است” عبارت “با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ ” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدعلی احمدزاده به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22293 – 08/07/1400

شماره ۶۹۲۲۸/ت ۵۹۲۰۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۳

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۳۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای سیدعلی احمدزاده به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد محمدی‌زاده به عنوان استاندار بوشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22293 – 08/07/1400

شماره ۶۹۲۲۲/ت ۵۹۲۰۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۳

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۶/۳۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای احمد محمدی‌زاده به عنوان استاندار بوشهر تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخب

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحامد عاملی به عنوان استاندار اردبیل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22294-10/07/1400

شماره ۷۰۸۵۸/ت ۵۹۲۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۶

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای سیدحامد عاملی به عنوان استاندار اردبیل تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22294-10/07/1400

شماره ۷۰۸۷۰/ت ۵۹۲۱۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۶

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا هاشمی به عنوان استاندار سمنان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22294-10/07/1400

شماره ۷۰۸۶۸/ت ۵۹۲۰۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۶

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای محمدرضا هاشمی به عنوان استاندار سمنان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/03/11 لغايت 1403/03/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up