مصوبات هیئت دولت دهه دوم بهمن 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/11/11 لغايت 1398/11/20

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸       

تصویب‌نامه در خصوص عدم ممانعت اعتبار پیش‌بینی‌شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۶ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند  

اصلاح ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران      

تصویب‌نامه در خصوص تعیین معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیئت ترک تشریفات مناقصه سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی         

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷    

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷  

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21814- 13/11/1398

شماره ۱۴۳۸۸۹/ت۵۶۰۰۰هــ۱۳۹۸/۱۱/۸

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۶۴۱۴۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت دوازده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۲) ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

تبصره ۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال ( عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه‌بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

تبصره ۲ـ پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۸ است و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی نیز به مبلغ ثابت دوازده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۲) ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۸حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

۳ـ خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

۴ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه‌بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیئت‌مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص عدم ممانعت اعتبار پیش‌بینی‌شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۶ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21814- 13/11/1398

شماره ۱۴۲۲۵۸/ت۵۷۳۴۶هـ ۱۳۹۸/۱۱/۶

تصویب‌نامه در خصوص عدم ممانعت اعتبار پیش‌بینی‌شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۶ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۶۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اعتبار پیش‌بینی‌شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۶ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21814- 13/11/1398

شماره ۱۴۳۸۸۸/ت۵۷۱۶۲هـ ۱۳۹۸/۱۱/۸

اصلاح ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۱/ت۲۴ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵ـ هرگاه پس از ترخیص کالا معلوم شود وجوهی که وصول آن به عهده سازمان می‌باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است، سازمان و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای سند ترخیص کالای موردبحث، حسب مورد مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت نمایند.

تبصره ۱ـ در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالای موضوع ماده (۶۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ با اصلاح بعدی آن توسط سازمان وصول شده باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۶۸) قانون یادشده مراتب استرداد وجوه دریافتی را به سازمان اعلام نماید، سازمان مکلف است حسب درخواست ذی‌نفع، ظرف پانزده روز پس از اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید. مهلت درخواست استرداد وجوه دریافتی، با توجه به حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۶۶) قانون مذکور، سه سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی خواهد بود.

تبصره ۲ـ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باید همه‌ساله اعتبار لازم را برای استرداد، در بودجه سالانه منظور نمایند.

تبصره ۳ـ پرونده‌های مرتبط با موضوع تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان استرداد را با تأیید دبیرخانه شورای‌عالی خواهند داشت.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیئت ترک تشریفات مناقصه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21816-15/11/1398

شماره ۱۴۳۸۹۰/ت۵۷۱۵۹هــ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای ماده (۴۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱، معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، به مدت سه سال به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیئت ترک تشریفات مناقصه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21816-15/11/1398

شماره ۱۴۳۸۹۹/ت۵۷۱۵۳هــ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تأیید می‌شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و

سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

پیرو دعوت‌نامه شماره 972/20/2160 مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت و تکلیف هیئت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط سازمان در عمل به بودجه مصوب سالیانه، مقرر نمود سازمان منطقه ضمن ارائه گزارش، توجیهات مربوطه جداول بودجه را جهت تطبیق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و حداکثر طی مدت یک ماه ضمن اخذ تأییدیه از حسابرس مستقل و بازرس قانونی مدارک موردنظر را به اعضای مجمع عمومی ارائه نمایند. همچنین مقرر شد سازمان نسبت به رعایت چارت ابلاغی اقدام و گزارش نحوه اجرای چارت را تا تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نمایند.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش سازمان به استماع اعضاء رسید و مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم را جهت رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.

همچنین در خصوص تعیین تکلیف اسناد واخواست شده و مطالبات راکد و سنواتی و تعیین تکلیف بهای تمام‌شده بخشی از اراضی و با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین موارد مذکور با رعایت صرفه و صلاح سازمان اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نمایند.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۷ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی): کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد.

۸ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

 ۹ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21816-15/11/1398

شماره ۱۴۳۹۰۲/ت۵۷۱۵۱هــ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تأیید می‌شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و

سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

پیرو دعوت‌نامه شماره 982/20/1832 مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی اروند، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی تلفیقی و شرکت اصلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش (تأکید بر مطلب خاص):

در خصوص بند ۱ـ ۵ گزارش: با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته و پس از استماع گزارش منطقه در خصوص مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اخذ نقشه و پلاک‌های دولتی مناطق جدید، مقرر شد سازمان منطقه با همکاری مدیریت حقوقی دبیرخانه و مشارکت اعضای محترم کارگروه در حوزه وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور پیگیری لازم تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را به همراه مدارک و مستندات مرتبط با موضوع را هر سه ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

در خصوص بند ۲ـ ۵ گزارش: پس از استماع گزارش منطقه در خصوص اقدامات حقوقی صورت گرفته در رابطه با پرونده‌های مذکور و با توجه به نتایج حاصل‌شده از سنوات گذشته، مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات حقوقی لازم را با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتیجه به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. همچنین مقرر شد سازمان منطقه با قید فوریت پرونده‌های دارای اهمیت را جهت اخذ مجوزهای لازم به مجمع عمومی ارائه نماید.

در خصوص بند ۳ـ ۵ گزارش: پس از استماع توضیحات منطقه در این خصوص مقرر گردید سازمان منطقه مدارک و مستندات لازم را به منظور رفع مغایرت و حذف بند مذکور در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار داده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه جداول مربوطه بودجه را جهت تطبیق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و حداکثر طی مدت یک هفته ضمن اخذ تأییدیه از حسابرس مستقل و بازرس قانونی مدارک موردنظر را به اعضای مجمع عمومی ارائه نمایند. همچنین معاونت برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای‌عالی نیز موظف است فرمت‌های واحد و لازم را جهت تطبیق بودجه با عملکرد احصاء و در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد ارائه نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مقرر شد سازمان منطقه در صورت نیاز از همکاری اعضای کارگروه و دبیرخانه شورای‌عالی نیز استفاده نموده و اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش تصمیم هیئت‌مدیره در این خصوص و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیئت‌مدیره در خصوص ذخیره سنوات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر نمود سازمان منطقه ضمن انتقال کلیه وجوه به حساب اصلی سازمان، مبالغ پرداخت‌شده از سود حساب مذکور به پرسنل را با تعیین دقیق مبالغ پرداختی به هریک از پرسنل به عنوان علی‌الحساب پرداختی سنوات آن‌ها محاسبه و در زمان تسویه‌حساب از ایشان کسر گردد.

۷ ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی):

در خصوص بند ۱ـ ۱۰ گزارش: با توجه به توضیحات منطقه در این خصوص، مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در جهت احقاق حقوق منطقه تا حصول نتیجه نهایی ادامه و نتایج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یک‌بار در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی قرار هد.

در خصوص بند ۲ـ ۱۰ گزارش: سازمان منطقه آزاد مکلف است نسبت به انجام و اجرای تکالیف مقرر در مجامع در موعد مقرر اقدام نماید. همچنین مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه مسئول هماهنگی و پیگیری تکالیف مقرر شده می‌باشد.

در خصوص بند ۳ـ ۱۰ گزارش: ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران مالی و مدیران ذی‌ربط، موضوع به استماع اعضاء رسید و مقرر شد سازمان منطقه نسبت به انجام اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌ها اقدام لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۹ ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۰ ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۱ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد.

۱۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۱۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up