راهنمای جستجو در کتابخانه آنلاین
جستجو در منابع کتابخانه
Law Library
مشاهده ساختار درختی منابع
آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین به تفکیک

انواع عضویت در کتابخانه آنلاین

انواع عضویت در کتابخانه آنلاین

             انواع عضویت            هزینه
عضویت سه ماهه ویژه پژوهشگران و حقوقدانان  150 هزار تومان
عضویت سه ماهه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ترم اول) با 25% تخفیف 115 هزارتومان
عضویت یک ساله ویژه پژوهشگران و حقوقدانان 600 هزارتومان
عضویت یک ساله ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ترم اول) با 25% تخفیف 450 هزارتومان

تازه‌های کتابخانه آنلاین فارسی