خانه / کارگاه‌های آموزشی حقوق / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار ۱۳۹۸

کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار ۱۳۹۸

 

ردیف نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱ اصول و روش تنظیم اسناد رسمی با تأکید بر رویه‌ها و بخشنامه‌های ثبتی آقای دکتر نصیر مشایخ ۹۸/۰۱/۲۷ سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۰

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲ بررسی حقوقی کلاهبرداری و جرایم مالی در فضای مجازی

آقای سجاد نعیم وفا –

خانم سیده مریم اعتماد

۹۸/۰۱/۲۹

پنجشنبه

۹  تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۲

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۳ ورشکستگی بدهکاران بانکی آقای دکتر محمد مهدی توکلی ۹۸/۰۱/۲۹ پنجشنبه

۱۴  تا ۱۸

۴ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۲

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۴ بررسی قراردادهای مادر جانشین

(رحم اجاره ای)

آقای دکتر محمد روشن ۹۸/۰۲/۰۲ دوشنبه

۱۶ تا ۱۹

۳ ساعت

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۷۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۶

۱٫۱۱۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۵ وصول مطالبات اسناد رسمی با تأکید بر اجرای مهریه آقای دکتر نصیر مشایخ ۹۸/۰۲/۰۳ سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۷

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۶ چالش‌های حقوقی بازار سرمایه و نکات کاربردی آن برای حقوقدانان خانم دکتر مریم ابراهیمی ۹۸/۰۲/۰۴ چهارشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۸

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۷ صلاحیت و دادرسی دیوان عدالت اداری آقای دکتر وحید آگاه ۹۸/۰۲/۰۵ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۹

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۸ نکات کاربردی لایحه‌نویسی آقای دکتر نور محمد صبری ۹۸/۰۲/۰۵ پنجشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۹

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۹ داوری تجاری بین‌المللی آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۰۲/۰۶

۹۸/۰۲/۱۳

جمعه­ها

۹ تا ۱۷

۱۶ ساعت

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۳۰

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۱۰ قراردادهای مشارکت  عمومی و خصوصی (BOT) آقای دکتر عرفان لاجوردی ۹۸/۰۲/۰۷

۹۸/۰۲/۰۸

 

شنبه و یکشنبه

۹ تا ۱۷

۱۶ ساعت

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۳۱

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۱۱ قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کالا آقای دکتر ابراهیم نقدی ۹۸/۰۲/۰۹

۹۸/۰۲/۱۰

دوشنبه

سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۸ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۲

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۲ بررسی ساختار وآیین دادرسی رسیدگی به هیئت داوری سازمان خصوصیسازی آقای محمد زارع ۹۸/۰۲/۰۹ دوشنبه

۱۵ تا ۱۸

۳ ساعت

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۲

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۱۳ تملک انواع اراضی درطرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی آقای عباس بشیری ۹۸/۰۲/۱۰ سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۴ آشنایی با حقوق مالکیت فکری

( بررسی دعاوی اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و نشانههای جغرافیایی)

آقای دکتر علی زند وکیلی ۹۸/۰۲/۱۱ چهارشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۴

۱٫۸۷۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۵ قلمرو نظارت دادگاه در داوری داخلی آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۰۲/۱۲ پجشنبه

۹ تا ۱۵

 

۶ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۵

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۶ ابعاد حقوقی و کیفری معاملات معارض آقای دکتر سجاد مظلومی ۹۸/۰۲/۱۲ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۵

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۷ آخرین اصلاحات قوانین و مقررات مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم آقای دکتر حمید قنبری ۹۸/۰۲/۱۹ پنجشنبه

۹ تا ۱۵

۶ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۱۲

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۸ دعاوی اعسار و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آقای دکتر فضل اله دالوند ۹۸/۰۲/۲۳ دوشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت

۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۱۶

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۹ شرایط عمومی پیمان آقای مهندس عبدالکریم کریمیان _

آقای نادر همایونی

۹۸/۰۲/۲۶

 

پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۱۹

۲٫۷۲۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۲۰ تناسب در قرارهای تأمین کیفری آقای محمد کریمی ۹۸/۰۲/۲۷

 

جمعه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۲۰

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۲۱ قرارداد و دادرسی کار در ایران آقای دکتر وحید آگاه ۹۸/۰۳/۰۹ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۰۲

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۲ حقوق بیمه دریایی خانم فائزه طباطبایی ۹۸/۰۳/۱۹

۹۸/۰۳/۲۰

یکشنبه

دو شنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۲

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۳ هنر دفاع از پذیرش موکل تا اجرای حکم آقای بهمن کشاورز ۹۸/۰۳/۲۱ سه شنبه

۹ تا ۱۲:۳۰

۳:۳۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

  ثبت‌نام 
۲۴ آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ارز آقای دکتر حمید قنبری

 

۹۸/۰۳/۲۲

۹۸/۰۳/۲۳

چهارشنبه

پنجشنبه

۹ تا ۱۴

۱۰ساعت

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۵

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

 

خانم عذرا دادرس جوان ۹۸/۰۳/۲۳ پنجشنبه

۹ تا ۱۵

۶ ساعت

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۶

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۶ دعاوی عملی حقوق دریایی خانم فائزه طباطبایی ۹۸/۰۳/۲۶

۹۸/۰۳/۲۷

یکشنبه

دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۹

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۷ نحوه تنظیم قراردادهای سرقفلی آقای مهدی زینالی ۹۸/۰۳/۲۸ سه شنبه

۱۵ تا ۱۸

 

۳ ساعت

 

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۷۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۱

۱٫۱۲۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۸ جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنی آقای دکتر حسن فضلی ۹۸/۰۳/۲۹ چهارشنبه

۱۵ تا ۱۹

 

۴ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۲

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۹ مهارتهای تنظیم قرارداد خانم دکتر نگار عقیقی ۹۸/۰۳/۳۰ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۳۰ قراردادهای تجاری بینالمللی

(دوره پیشرفته)

 

آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۸/۰۳/۳۱ جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۴

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *